System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Marek Sendyk
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 8 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] A binary system: be star LS 2883/PSR B1259-63 and spectrum evolution of pulsar: the gigahertz-peaked spectra / Jarosław Kijak, Marta Dembska, Wojciech Lewandowski, Giorgi Melikidze, Marek Sendyk
// W: Resolving the future of astronomy with long-baseline interferometry / eds M. J. Creech-Eakman, M. J. Guzik, R. E. Stencel .- San Francisco : Astronomical Society of the Pacific, 2014 - (Astronomical Society of the Pacific : Conference Series ; Vol. 487) - s. 315--320 .- ISBN: 9781583818589
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16463] [data modyf: 27-08-2015 09:59]
[2] Drifting subpulses in PSR B0826-34 / Janusz Gil, Y. Gupta, Jarosław Kijak, Marek Sendyk
// W: The electromagnetic spectrum of neutron stars / ed. A. Baykal .- Berlin : Springer, 2005 - (NATO Science Series II : Mathematics, Physics and Chemistry ; Vol. 210) - s. 75--78 .- ISBN: 1402038593
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7990] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[3] Spark model for drifting subpulses in pulsars / Janusz Gil, Marek Sendyk
// W: Stellar astrophysics .- Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 2000 - s. 71--80
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5043] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Spectrum evolution in binary pulsar B1259-63/LS 2883 Be star and gigahertz-peaked spectra / Jarosław Kijak, Marta Dembska, Wojciech Lewandowski, Giorgi Melikidze, Marek Sendyk // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society .- 2011, s. [5], ISSN: 0035-8711, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: radiation mechanisms: non-thermal - pulsars: general - pulsars: individual: B1259-63 - stars: winds,
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1111/j.1745-3933.2011.01155.x         Cytowania wg Scopus: 18 [14-10-2019]
[AWCZ-15964] [data modyf: 02-09-2014 12:26]
[2] Discovery of a remarkable subpulse drift pattern in PSR B0818-41 / B. Bhattacharyya, Y. Gupta, Janusz Gil, Marek Sendyk // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society .- 2007, Vol. 377, s. L10--L14, ISSN: 0035-8711, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 16 [14-10-2019]
[AWCZ-12719] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Unraveling the drift behaviour of the remarkable pulsar PSR B0826-34 / Y. Gupta, Janusz Gil, Jarosław Kijak, Marek Sendyk // Astrophysics and Space Science .- 2004, Vol. 426, s. 229--245, ISSN: 0004-6361, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: general-stars, neuron-stars, pulsars, stars
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 35 [14-10-2019]
[AWCZ-10086] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Drifting subpulses in PSR B0943+10 / Janusz Gil, Marek Sendyk // Astrophysical Journal .- 2003, Vol. 585, s. 453--463, ISSN: 0004-637X, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 11 [14-10-2019]
[AWCZ-9416] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Spark model for pulsar radiation modulation patterns / Janusz Gil, Marek Sendyk // Astrophysical Journal .- 2000, no 541, s. 351--366, ISSN: 0004-637X, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: general-radiation mechanisms, magnetic fields-pulsars, nonthermal-radio continuum, stars
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 92 [14-10-2019]
[AWCZ-8117] [data modyf: 07-08-2015 10:22]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski