System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Błąd

Pojawił się nieobsługiwany w systemie SKEP błąd.
Skontaktuj się z administratorem systemu i przedstaw mu zaistniały problem.

100 ORA-01403: nie znaleziono danych. Jednostka: SHOW.PUBLICATIONS_AUTHOR.kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski


Dyscypliny naukowe:
Jednostka:
Błąd

Pojawił się nieobsługiwany w systemie SKEP błąd.
Skontaktuj się z administratorem systemu i przedstaw mu zaistniały problem.

100 ORA-01403: nie znaleziono danych. Jednostka: SHOW.PUBLICATIONS_AUTHOR.kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski


Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 15 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] High-frequency turnover in pulsar spectra, Jarosław Kijak, Olaf Maron
// W: Young neutron stars and their environments : Symposium no 218, 2004. / ed. F. Camilo, B. M. Gaensler, San Francisco : Astronomical Society of the Pacific, s. 339--340, ISBN: 1583811788
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7238] [data modyf: 28-10-2005 09:47]
[2] Pulsar spectra analysis, Olaf Maron, Jarosław Kijak
// W: Pulsar astronomy - 2000 and beyond IAU colloquium 177, 2000. , San Francisco : Astronomical Society of the Pacific (Book on recent development in astronomy and astrophysics 202), s. 227--228, ISBN: 1583810293
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4907] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Analysis of single pulse radio flux measurements of PSR B1133+16 at 4.85 and 8.35 GHz / Krzysztof Krzeszowski, Olaf Maron, Agnieszka Słowikowska, Jarosław Dyks, A. Jessner, 2014. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Vol. 440, no. 1, 457--464, ISSN: 0035-8711, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: pulsars: general - pulsars: individual: B1133+16
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1093/mnras/stu293         Cytowania wg Scopus: 2 [24-02-2020]
[AWCZ-18005] [data modyf: 20-08-2015 14:43]
[2] Pulse-to-pulse flux density modulation from pulsars at 8.35 GHz / Olaf Maron, M. Serylak, Jarosław Kijak, Krzysztof Krzeszowski, D. Mitra, A. Jessner, 2013. Astronomy & Astrophysics Vol. 555, 1--7, ISSN: 0004-6361, , eISSN: 1432-0746, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: B1133+16, general pulsars, individual, pulsars
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1051/0004-6361/201220698         Cytowania wg Scopus: 4 [24-02-2020]
[AWCZ-17501] [data modyf: 24-10-2019 11:33]
[3] Single-pulse analysis of PSR B1133+16 at 8.35 GHz and carousel circulation time / Sneha Honnappa, Wojciech Lewandowski, Jarosław Kijak, Avinash A. Deshpande, Janusz Gil, Olaf Maron, Axel Jessner, 2012. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Vol. 421, no 3, 1996--2001, ISSN: 0035-8711, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: pulsars: general - pulsars: individual: B1133+16
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1111/j.1365-2966.2012.20424.x         Cytowania wg Scopus: 4 [24-02-2020]
[AWCZ-16741] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[4] Pulsars with gigahertz-peaked spectra (research note) / Jarosław Kijak, Wojciech Lewandowski, Olaf Maron, Y. Gupta, A. Jessner, 2011. Astronomy & Astrophysics Vol. 531, [9], ISSN: 0004-6361, , eISSN: 1432-0746, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: pulsars: general - ISM: general
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1051/0004-6361/201014274         Cytowania wg Scopus: 25 [24-02-2020]
[AWCZ-16004] [data modyf: 24-10-2019 11:33]
[5] Criteria for mixing rules application for inhomogeneous astrophysical grains / N. Maron, Olaf Maron, 2008. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Vol. 391, iss. 2, 738--764, ISSN: 0035-8711, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: dust, extinction - ISM
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])    DOI: 10.1111/j.1365-2966.2008.13908.x         Cytowania wg Scopus: 4 [24-02-2020]
[AWCZ-13442] [data modyf: 17-02-2009 13:44]
[6] Observations of pulsars at 9 millimetres / Oliver Löhmer, A. Jessner, M. Kramer, R. Wielebinski, Olaf Maron, 2008. Astronomy & Astrophysics Vol. 480, 623--628, ISSN: 0004-6361, , eISSN: 1432-0746, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: radiation mechanisms: non thermal, radio continuum: stars, stars: pulsars: individual: PSR B0144+59, stars: pulsars: individual: PSR B0823+26, stars: pulsars: individual: PSR B2022+50
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])    DOI: 10.1051/0004-6361:20066806         Cytowania wg Scopus: 20 [24-02-2020]
[AWCZ-13357] [data modyf: 24-10-2019 11:33]
[7] On the mixing rules for astrophysical inhomogeneous grains / Napoleon Maron, Olaf Maron, 2005. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Vol. 357, no 3, 873--880, ISSN: 0035-8711, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 12 [24-02-2020]
[AWCZ-10135] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Observations of millisecond pulsars at 8.35 GHz / Olaf Maron, Jarosław Kijak, R. Wielebinski, 2004. Astronomy & Astrophysics, no 413, L19--L22, ISSN: 0004-6361, , eISSN: 1432-0746, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: B1855=09, J1022+1001, J1713=0747, J2145-0750, general - millisecond pulsars, individual, pulsars
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 2 [24-02-2020]
[AWCZ-10082] [data modyf: 24-10-2019 14:24]
[9] Pulsar spectra of radio emission / Olaf Maron, Jarosław Kijak, M. Kramer, R. Wielebinski, 2000. Astronomy & Astrophysics Supplement Series, no 147, 195--203 bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: general-radiation mechanisms, non-thermal, pulsars
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 161 [24-02-2020]
[AWCZ-8113] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Why is the Geminga pulsar radio quiet at frequencies higher than about 100 MHz? / Janusz Gil, David Khechinashvili, Giorgi Melikidze, Olaf Maron // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Acta Cosmologica .- 1997, Fasc. 23-2, s. 167--170 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6924] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] Model of interstellar dust and extinction / Napoleon Maron, Olaf Maron // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Fizyka - Chemia ; 6-7) .- 1994, nr 106, s. 93--121 bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5656] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Observations of millisecond pulsars at 8.35 GHz, 2012. Magdalena Kowalińska, Jarosław Kijak, Olaf Maron, A. Jessner // W: Electromagnetic radiation from pulsars and magnetars : international conference. Zielona Góra, Polska San Francisco : Astronomical Society of the Pacific, 2012, Astronomical Society of the Pacific Conference Series, Vol. 466, s. 101--102, ISBN: 9781583818145
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-20779] [data modyf: 27-03-2013 14:27]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Electromagnetic radiation from pulsars and magnetars / (Red.) Wojciech Lewandowski, Olaf Maron, Jarosław Kijak .- San Francisco : Astronomical Society of the Pacific, 2012 .- ISBN: 9781583818145
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5079] [data modyf: 20-03-2013 14:05]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski