System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Daria Janiszewska-Sieńko
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Historii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 12 pozycji bibliograficznych
1 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Wojna domowa w Rzymie w latach 193-197, 2010. Daria Janiszewska-Sieńko, Poznań : Wydaw. Poznańskie 231 s. , ISBN: 9788371776908,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9703] [data modyf: 21-07-2010 10:13]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Miejsce historii starożytnej w kursach uniwersyteckich na Uniwersytecie Zielonogórskim, Daria Janiszewska-Sieńko
// W: Historia starożytna na polskich uniwersytetach - wczoraj, dziś, jutro, 2016. / red. Ryszard Kulesza, Warszawa : Instytut Historyczny UW, Stowarzyszenie Historyków Starożytności, s. 59--66, ISBN: 9788394365233
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18920] [data modyf: 07-04-2017 10:40]
[2] Damnatio memoriae i renovatio memoriae w polityce cesarza Septymiusza Sewera, Daria Janiszewska-Sieńko
// W: Damnatio memoriae w europejskiej kulturze politycznej, 2011. / pod red. Renaty Gałaj-Dempniak, Danuty Okoń, Magdaleny Semczyszyn, Szczecin : Instytut Pamięci Narodowej, s. 69--77, ISBN: 9788361336457
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14662] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[3] The Ideology of the Victory of the Emperor Septimius Severus in the Period 193-197 AD in Numismatic Sources, Daria Janiszewska-Sieńko
// W: Studia Lesco Mrozewicz ab amicis et discipulis dedicata, 2011. / ed. Sebastianus Ruciński, Catharina Balbuza & Christophorus Królczyk, Poznań : Instytut Historii UAM, s. 145--151, ISBN: 9788389407924
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13729] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[4] Decennalia cesarza Septymiusza Sewera i ślub Karakalli - bogactwo w służbie idelologii dynastycznej, Daria Janiszewska-Sieńko
// W: Zbytek i ubóstwo : w starożytności i średniowieczu, 2010. / red. nauk. Lucyna Kostuch, Katarzyna Ryszewska, Kielce : Kieleckie Towarzystwo Naukowe, s. 195--203, ISBN: 9788360777312
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12391] [data modyf: 18-11-2010 09:36]
[5] Afrykańskie zaplecze Septymiusza Sewera w walce o władzę w latach 193-197, Daria Janiszewska-Sieńko
// W: Grecja, Kartagina, Rzym, 2009. / pod red. Ryszarda Sajkowskiego i Mirona Wolnego, Olsztyn : Pracownia Wydaw. ElSet (Z Antycznego Świata tom I), s. 135--142, ISBN: 9788361602545
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11344] [data modyf: 13-10-2009 10:33]
[6] Łuk triumfalny Septymiusza Sewera w Rzymie jako narzędzie propagandy zwycięstwa cesarza, Daria Janiszewska-Sieńko
// W: Opuscula archaeologica : opera dedicata in professorem Thaddeum Malinowski, 2007. / red. nauk. Wojciech Dzieduszycki, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 171--176, ISBN: 9788374810739
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9183] [data modyf: 29-01-2008 11:28]
[7] Wizerunek, propaganda i program polityczny Klodiusza Albina w okresie wojny domowej lat 193-197 w Cesarstwie Rzymskim, Daria Janiszewska-Sieńko
// W: Grecy, Rzymianie i ich sąsiedzi, 2007. / pod red. Krzysztofa Nawotki i Małgorzaty Pawlak, Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego (Antiquitas 29), s. 601--608, ISBN: 9788322928516
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9439] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Wojna domowa w Rzymie w latach 193-197 w relacji i ocenie moralnej Kasjusza Diona, Daria Janiszewska-Sieńko
// W: Europa Środkowo-Wschodnia : ideologia, historia a społeczeństwo: księga poświęcona pamięci Profesora Wojciecha Peltza, 2005. / red. nauk. Jarosław Dudek, Daria Janiszewska, Urszula Świderska-Włodarczyk, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 21--26, ISBN: 8389712520
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7322] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Wyprawa cesarza Septymiusza Sewera do Brytanii w latach 208-211 w świetle źródeł historiograficznych i numizmatycznych / Daria Janiszewska-Sieńko // W: In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką .- 2012, Tom 6, s. 7--13, ISSN: 1899-2722, summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-9435] [data modyf: 17-01-2013 17:34]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Europa Środkowo-Wschodnia / (Red.) Jarosław Dudek, Daria Janiszewska-Sieńko, Urszula Świderska-Włodarczyk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005, 499 s.
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4108] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Augusto augurio. Rerum humanarum et divinarum commentationes in honore Jerzy Linderski / / ed. C. F. Konrad .- Stuttgart : Franz Steiner Verlag , 2004 (Rec.) Daria Janiszewska-Sieńko, Andrzej Gillmeister // In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką .- 2007, Tom 1, s. 121--126
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski