System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Edyta Mianowska
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 48 pozycji bibliograficznych
8 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Strategie społecznego uczestnictwa młodzieży, 2008. Edyta Mianowska, Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls" 285 s. , ISBN: 9788373089921,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-8739] [data modyf: 29-10-2008 15:11]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Uczestnictwo w inicjatywach angażujących osoby w wieku 50 plus. Perspektywa społeczna i indywidualna, Edyta Mianowska
// W: Znane i nieznane oblicza starości jako obszar wyzwań dla społeczeństw XXI wieku, 2016. / red. nauk. Małgorzata H. Herudzińska, Iwona Błaszczak, Warszawa : Wydawnictwo SGGW, s. 173--188, ISBN: 9788375837070
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18572] [data modyf: 09-01-2017 11:58]
[2] Diagnoza inicjatyw kulturalnych (ofert aktywności kulturalnej) angażujących osoby 50+, Edyta Mianowska, Ewa Narkiewicz-Niedbalec, Katarzyna Walentynowicz-Moryl
// W: Inicjatywy kulturalne angażujące osoby 50+ jako przestrzeń indywidualnego rozwoju i kształtowania kapitału społecznego, 2015. / pod red. Sylwii Słowińskiej, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 68--83, ISBN: 9788378422259
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17897] [data modyf: 23-05-2016 13:56]
[3] Ewaluacja oferty zajęć angażujących osoby 50+, Edyta Mianowska, Ewa Narkiewicz-Niedbalec, Katarzyna Walentynowicz-Moryl
// W: Inicjatywy kulturalne angażujące osoby 50+ jako przestrzeń indywidualnego rozwoju i kształtowania kapitału społecznego, 2015. / pod red. Sylwii Słowińskiej, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 84--93, ISBN: 9788378422259
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17898] [data modyf: 23-05-2016 13:58]
[4] Konceptualizacja i operacjonalizacja kapitału społecznego, Edyta Mianowska, Ewa Narkiewicz-Niedbalec, Katarzyna Walentynowicz-Moryl
// W: Inicjatywy kulturalne angażujące osoby 50+ jako przestrzeń indywidualnego rozwoju i kształtowania kapitału społecznego, 2015. / pod red. Sylwii Słowińskiej, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 14--27, ISBN: 9788378422259
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17894] [data modyf: 23-05-2016 13:51]
[5] Założenia metodologiczne i opis procedury badawczej, Edyta Mianowska, Ewa Narkiewicz-Niedbalec, Małgorzata Olejarz, Katarzyna Walentynowicz-Moryl, Sylwia Słowińska
// W: Inicjatywy kulturalne angażujące osoby 50+ jako przestrzeń indywidualnego rozwoju i kształtowania kapitału społecznego, 2015. / pod red. Sylwii Słowińskiej, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 52--66, ISBN: 9788378422259
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17896] [data modyf: 23-05-2016 13:54]
[6] Znaczenie inicjatyw kulturalnych (ofert aktywności kulturalnej) angażujących osoby 50+ dla rozwoju kapitału społecznego, Edyta Mianowska, Ewa Narkiewicz-Niedbalec, Katarzyna Walentynowicz-Moryl
// W: Inicjatywy kulturalne angażujące osoby 50+ jako przestrzeń indywidualnego rozwoju i kształtowania kapitału społecznego, 2015. / pod red. Sylwii Słowińskiej, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 94--121, ISBN: 9788378422259
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17899] [data modyf: 23-05-2016 14:11]
[7] Odroczona dorosłość - studia: czas nauki, pracy czy rozrywki?, Edyta Mianowska
// W: Oblicza jakości życia, 2014. / red. nauk. Romuald Derbis i Łukasz Baka, Częstochowa : Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, s. 73--87, ISBN: 9788374554053
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16616] [data modyf: 04-09-2015 14:51]
[8] Metodologia badań społecznych - między teorią a praktyką, Edyta Mianowska, Emilia Paprzycka
// W: Kształtowanie się tożsamości zielonogórskiej pedagogiki (1971-2011), 2011. / pod red. Grażyny Miłkowskiej i Marka Furmanka, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 179--195, ISBN: 9788374814218
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13663] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[9] Wiedza i umiejętności z zakresu metodologii badań społecznych studentów pedagogiki - analiza panelowa, Ewa Narkiewicz-Niedbalec, Edyta Mianowska
// W: Badania panelowe - przykłady realizacji, 2011. / praca zbiorowa pod red. nauk. Ewy Narkiewicz-Niedbalec, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 133--154, ISBN: 9788374814065
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13085] [data modyf: 15-09-2011 08:45]
[10] Intelektualiści, eksperci i profesjonaliści w okresie budowania społeczeństwa wiedzy. Przemiany ról społecznych absolwentów uczelni, Ewa Narkiewicz-Niedbalec, Edyta Mianowska
// W: Nie tylko Internet : nowe media, przyroda i "technologie społeczne" a praktyki kulturowe, 2010. / pod red. Janusza Muchy, Kraków : Zakład Wydaw. "Nomos", s. 369--379, ISBN: 9788376880297
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12249] [data modyf: 01-10-2010 14:06]
[11] Społeczne uczestnictwo młodzieży, Edyta Mianowska
// W: Dzieciństwo i młodość. Standaryzacja socjalizacji inkluzyjnej : przewodnik i teksty do ćwiczeń z socjologii wychowania, 2010. / red. tomu: Dorota Sipińska, Jerzy Modrzewski, Agata Matysiak-Błaszczyk, Leszno : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (Socjalizacja w kategoriach wieku społecznego), s. 175--223, ISBN: 9788392843955
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12538] [data modyf: 10-01-2011 10:51]
[12] Gimnazjaliści wobec własnej przyszłości. Różnice i podobieństwa z perspektywy strategii społecznego uczestnictwa, Edyta Mianowska
// W: Młodość i oświata za burtą przemian, 2008. / pod red. Krystyny Szafraniec, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, s. 125--155, ISBN: 9788376111018
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10604] [data modyf: 14-11-2008 13:12]
[13] Społeczne uczestnictwo młodzieży. Empiryczna weryfikacja modelu, Edyta Mianowska
// W: Społeczne uczestnictwo młodzieży średniego miasta, 2005. / red. nauk Edward Hajduk, Paweł Karpińczyk, Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", s. 32--55, ISBN: 8389501392
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7806] [data modyf: 16-05-2016 12:46]
[14] Der Individualismus der Jugendlichen und die Sozialisierung in der polnischen und deutschen Familie, Edyta Mianowska, Emilia Paprzycka
// W: Das Prinzip Hoffnung : Jugend in Polen und Deutschland, 2004. / Hrsg. Dieter Kirchöfer, Hans Merkens, Baltmannsweiler : Schneider Verlag Hohengeren (Jugenforschung Aktuell Bd. 9), s. 89--107, ISBN: 3896767658
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6619] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[15] Panelanwendung bei den in Zielona Góra durchgeführten Untersuchungen, Emilia Paprzycka, Edyta Mianowska
// W: Längsschnittuntersuchungen in den Sozialwissenschaften, 2003. / E. Hajduk, H. Merkens, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza UZ, s. 249--267, ISBN: 8389321661
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6140] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[16] Zastosowanie panelu. Przegląd badań panelowych realizowanych w Zielonej Górze, Emilia Paprzycka, Edyta Mianowska
// W: Człowiek i społeczeństwo w perspektywie zmiany społecznej : polskie i niemieckie badania podłużne: (Longitudinal Study), 2003. / red. nauk. Ewa Narkiewicz-Niedbalec, Edward Hajduk, Bogdan Idzikowski, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 63--78, ISBN: 8389321424
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5949] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] Oferta kulturalna dla młodzieży w Internecie, Edyta Mianowska
// W: Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży : Kongres Kultury Polskiej 2000, 2000. , Zielona Góra : Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze, s. 401-409, ISBN: 838805970X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2435] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] Polnische Untersuchungen über Jugendliche im westlichen Grenzgebiet nach 1989, Edyta Mianowska, Emilia Paprzycka
// W: Die Jugend von Heute : Aussichten und Bedrohungen, 2000. , Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, s. 231--246, ISBN: 8372680213
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3013] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Płeć i związki intymne ? strukturalne uwarunkowania trwałości pary intymnej / Emilia Paprzycka, Edyta Mianowska, 2019. Dyskursy Młodych Andragogów 20, 441--455, ISSN: 2084-2740, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: crisis in a relationship, divorce, kobiety, kryzys związku, men, mężczyźni, permanency of intimate relationship, rozwody, trwałość związków intymnych, women
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.34768/dma.vi20.38
[AWCZ-24830] [data modyf: 15-01-2020 11:20]
[2] Religiosity as a (Non-)Necessary and (Non-)Sufficient Condition for the Permanence of Marriage. Conditions for the Decision to Divorce in Poland / Emilia Paprzycka, Wojciech Polec, Edyta Mianowska, 2019. Journal of Divorce & Remarriage 2019, 1--10, ISSN: 1050-2556, , eISSN: 1540-4811,
Słowa kluczowe: divorce, marriage, relationships maintenance, religion
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1080/10502556.2019.1627151         Cytowania wg Scopus: 0 [30-03-2020]
[AWCZ-24271] [data modyf: 29-07-2019 09:14]
[3] Edukacja kulturowa w opinii jej realizatorów - uczestników warsztatów w ramach projektu "Kultura tędy" / Bogdan Idzikowski, Edyta Mianowska, 2018. Rocznik Lubuski tom 44, nr 2, 227--242, ISSN: 0485-3083, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: edukacja kulturowa, formy edukacji, kompetencje kulturowe, sieci społeczne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-23418] [data modyf: 12-12-2018 09:28]
[4] Jak być szczęśliwym i mieć udane życie? Warunki udanego, szczęśliwego życia w opiniach studiujących i niestudiujących mlodych Polaków / Edyta Mianowska, 2017. Dyskursy Młodych Andragogów 18, 59--76, ISSN: 2084-2740, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: conditions of successful, happy life, diagnoza społeczna, emerging adulthood, młodzi dorośli, social diagnosis, stajaca się dorosłość, warunki udanego, szczęśliwego życia, young aduls
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-21709] [data modyf: 25-09-2017 12:17]
[5] Kobiecość i męskość Polaków. Społeczno-kulturowy wymiar płci jako kategoria analityczna / Emilia Paprzycka, Edyta Mianowska, Zbigniew Izdebski, 2016. Rocznik Lubuski: Płeć społeczno-kulturowa jako perspektywa badawcza i kategoria analityczna tom 42, cz. 1, 105--125, ISSN: 0485-3083, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: femininity, gender, gender perspective in researches, life satisfaction, masculinity, psychological gender
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-20903] [data modyf: 23-01-2017 11:22]
[6] Studenci w kulturze nadmiaru. Profile aktywności medialnej a typologia uczestnictwa w świecie realnym i wirtualnym / Edyta Mianowska, 2016. Dyskursy Młodych Andragogów 17, 265--280, ISSN: 2084-2740, wykr. summ.
Słowa kluczowe: dystrybucja czasu, kultura nadmiaru, media, relacje społeczne, social relations, studenci, students, the culture of excess, the media, time distribution
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-20737] [data modyf: 20-12-2016 09:25]
[7] Uniwersytet Zielonogorski wobec zmian rynku edukacyjnego. Analiza porównawcza dynamiki liczby kandydatów w latach 2009/2010-2013/2014 / Edyta Mianowska, 2015. Rocznik Lubuski: Polskie szkolnictwo wyższe - stan i perspektywy t. 41, cz. 2, 199--217, ISSN: 0485-3083, bibliogr. tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-19897] [data modyf: 10-03-2016 09:52]
[8] Biological Sex and Gender and Intimate Relationships of Poles / Zbigniew Izdebski(*), Emilia Paprzycka, Edyta Mianowska, 2014. Studia Socjologiczne: Socjologia płci i seksualności w perspektywie teorii queer i krytyki feministycznej, nr 4, 13--39, ISSN: 0039-3371,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18698] [data modyf: 31-07-2015 11:18]
[9] Studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego jako odbiorcy współczesnej sztuki / Edyta Mianowska, Ewa Narkiewicz-Niedbalec, 2014. Rocznik Lubuski: Młodzież w czasach kryzysu ekonomicznego. Między edukacją i pracą Tom 40, cz. 2a, 291--313, ISSN: 0485-3083, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: contemporary art, cultural institutions, students
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-18544] [data modyf: 29-07-2015 10:32]
[10] Jubileusz 40-lecia Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu (WPSINOZ) Uniwersytetu Zielonogórskiego - 22-23 września 2011 r. - relacja z jego przebiegu / Ewa Narkiewicz-Niedbalec, Edyta Mianowska, 2012. Rocznik Lubuski: Homogeniczna versus heterogeniczna tożsamość pedagogiki Tom 38, cz. 2, 307--325, ISSN: 0485-3083,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16958] [data modyf: 21-01-2013 09:31]
[11] Skuteczność nauczania metodologii badań społecznych studentów pedagogiki - analizy panelowe / Ewa Narkiewicz-Niedbalec, Edyta Mianowska, 2012. Rocznik Lubuski: Homogeniczna versus heterogeniczna tożsamość pedagogiki Tom 38, cz. 2, 247--263, ISSN: 0485-3083, bibliogr. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16955] [data modyf: 21-01-2013 09:13]
[12] Uniwersytet Zielonogórski na rynku edukacyjnym. Analiza wyników rekrutacji na Wydział Pedagogiczny w latach 2002/03-2010/11 / Edyta Mianowska, 2012. Rocznik Lubuski: Homogeniczna versus heterogeniczna tożsamość pedagogiki Tom 38, cz. 2, 279--304, ISSN: 0485-3083, bibliogr. mapy. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16957] [data modyf: 21-01-2013 09:19]
[13] Absolwenci pedagogiki na rynku pracy. Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Zielonogórskiego / Elżbieta Kołodziejska, Edyta Mianowska, 2011. Rocznik Lubuski: zrozumieć społeczeństwo, zrozumieć pokolenia. Młodzież, młodość i pokoleniowość w analizach socjologicznych Tom 37, część 2, 231--245, ISSN: 0485-3083, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-15952] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[14] Kryteria elitarności szkół w świadomości społecznej różnych kategorii osób / Elżbieta Kołodziejska, Edyta Mianowska, 2008. Rocznik Lubuski: Marginalizacja i elitarność w edukacji, T. 34, cz. 1, 27--42, ISSN: 0485-3083, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-13384] [data modyf: 25-09-2009 14:34]
[15] Dlaczego uczniowie nie lubią szkoły? Osobowościowe uwarunkowania stosunku do szkoły zielonogórskich gimnazjalistów / Edyta Mianowska, 2007. Rocznik Lubuski: Kalejdoskop życia społecznego na Ziemi Lubuskiej, T. 33, cz. 1, 99--119, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12773] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[16] Integracja europejska w opiniach młodzieży gimnazjalnej i jej rodziców / Edyta Mianowska, 2002. Rocznik Lubuski: Młodzież gimnazjalna miasta średniego wobec nowego ładuj, T. 28 cz. 2, 63--77, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11731] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] IV Letnia Szkoła Młodych Andragogów, Uniwersytet Zielonogórski, 6-11 maja 2002 r. / Edyta Mianowska, Emilia Paprzycka, 2002. Teraźniejszość. Człowiek. Edukacja, nr 3, 145--151, ISSN: 1505-8808,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-8474] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] Społeczne uczestnictwo młodzieży / Edyta Mianowska, 2002. Rocznik Lubuski: Młodzież gimnazjalna miasta średniego wobec nowego ładuj, T. 28 cz. 2, 15--40, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11720] [data modyf: 21-02-2007 17:58]
[19] Polsko-niemieckie seminarium "Badania podłużne w naukach społecznych" / Edyta Mianowska, Emilia Paprzycka, 2001. Teraźniejszość. Człowiek. Edukacja, nr 4, 103--110, ISSN: 1505-8808,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-7651] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] Polskie badania nad młodzieżą pogranicza zachodniego po 1989 / Edyta Mianowska, 1999. Rocznik Lubuski: Przeszłość i teraźniejszość pogranicza lubuskiego, T. 25, 275--287, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11759] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Komputerowe technologie informacyjne w instytucjach kultury / Edyta Mianowska, 1998. Rocznik Lubuski: Zielona Góra - instytucje kultury i ich społeczne kręgi, T. 24 cz. 2, 273--284, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11776] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Jak dobieramy się w pary? Płeć biologiczna i płeć społeczno-kulturowa a preferowane cechy partnera / Emilia Paprzycka, Edyta Mianowska, Zbigniew Izdebski // W: Dyskursy Młodych Andragogów .- 2014, 15, s. 329--345, ISSN: 2084-2740, tab. summ.
Słowa kluczowe: expectations of a partner, gender, long-term relationship, single life,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9931] [data modyf: 31-07-2015 13:05]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Deutsch-Polnische Zusammenarbeit in den Publikationen der Euroregionalen Seite "Lausitzer Rundschau - Gazeta Lubuska", 2000. Emilia Paprzycka, Edyta Mianowska // W: Science Research Education - SRE 2000 : Proceedings of the Polish-German Symposium. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Technical University of Zielona Góra, 2000, Part 2 : Stand-Perspektiven-Praxis, s. 79--87
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-12624] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] Media informacyjne i multimedialne w działalności animatorów kultury, 1999. Edyta Mianowska // W: Problemy edukacji w okresie transformacji systemowej w Polsce : III konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : ORGANON, 1999, s. 322--328, ISBN: 8387294063
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14282] [data modyf: 25-04-2002 14:44]
[3] Przygotowanie absolwentów klas VI do edukacji informatycznej w gimnazjum, 1999. Elżbieta Kołodziejska, Edyta Mianowska // W: Informatyka w szkole : Komputery, informatyka, technologia informacyjna w reformowanej szkole: [materiały konferencji]. Katowice, Polska Katowice : [br. wyd], 1999, 15, s. 43--48
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14142] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Technologie informacyjne w świadomości i kształceniu animatorów kultury, 1998. Wielisława Osmańska-Furmanek, Edyta Mianowska // W: Informatyka w szkole : Technologia informacyjna i komunikacyjna elementem warsztatu pracy nauczyciela: [materiały konferencji]. Lublin, Polska Lublin : [br. wyd.], 1998, 14, s. 47--54
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14139] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Rocznik Lubuski / (Red.) Emilia Paprzycka, Edyta Mianowska .- Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 2016, t. 42, cz. 1, 384 s. .- ISSN: 0485-3083
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5535] [data modyf: 23-01-2017 11:36]
[2] Rocznik Lubuski : Młodzież gimnazjalna miasta średniego wobec nowego ładu / (Red.) Bogdan Idzikowski, Edyta Mianowska .- Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Kultury, 2002, T. 28, cz. 2
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-4850] [data modyf: 08-03-2011 15:03]
8. Doktoraty i habilitacje (PHD-HAB)

[1] Strategie uczestnictwa młodzieży w życiu społecznym / Edyta Mianowska .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych, 2006 .- 337 s. / Promotor: Prof. dr hab. Edward Hajduk
Kod: PHD    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski