System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Elżbieta Turska
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: pedagogika (50 %)
Dyscyplina dodatkowa: nauki o komunikacji społecznej i mediach (50 %)
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 42 pozycji bibliograficznych
3 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Indywidualne i społeczne wymiary tożsamości przyszłych pedagogów / Elżbieta Turska .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013 .- 244 s. .- ISBN: 9788378420019
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11899] [data modyf: 28-07-2015 13:16]
[2] Teoretyczno - metodyczne aspekty opieki i wychowania w świetlicy : scenariusze spotkań, programy / Grażyna Gajewska, Elżbieta Turska . Tom 12 .- Zielona Góra : PEKW "GAJA", 2011 .- 306 s. .- ISBN: 9788392105893
Kod: POD-SZ    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-10137] [data modyf: 11-05-2011 09:09]
[3] Teoretyczno - metodyczne podstawy opieki i wychowania w internacie i bursie szkolnej : scenariusze spotkań wychowawawczych z młodzieżą / Grażyna Gajewska, Anna Szczęsna-Szeib, Elżbieta Turska . 11 .- Zielona Góra : PEKW "GAJA", 2009 .- 320 s. .- ISBN: 9788392105886
Kod: POD-SZ    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-10109] [data modyf: 12-04-2011 09:48]
[4] Teoretyczno-metodyczne podstawy warsztatu wychowawcy kolonii : scenariusze zajęć wychowawczych, programy kolonii, półkolonii, obozów, biwaków / Grażyna Gajewska, Anna Szczęsna-Szeib, Elżbieta . T. 10 .- Zielona Góra : PEKW "GAJA", 2008 .- 255 s. .- ISBN: 9788392105831
Kod: POD-SZ    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-8423] [data modyf: 12-04-2011 10:34]
[5] Wychowanie do tolerancji. Teoretyczno-metodyczne aspekty warsztatu pedagoga : Scenariusze zajęć. Z. 9 / Grażyna Gajewska, Anna Szczęsna-Szeib, Elżbieta .- Zielona Góra : PEKW "GAJA", 2006 .- 220 s. .- ISBN: 8392105818
Kod: POD-SZ    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-10110] [data modyf: 12-04-2011 10:10]
[6] Teoretyczno-metodyczne aspekty korekcji zachowań : programy profilaktyczne / Artur Doliński, Grażyna Gajewska, Elżbieta .- Zielona Góra : PEKW "GAJA", 2004 .- 216 s. .- ISBN: 8391768864
Kod: POD-SZ    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-6857] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Warsztat opiekuna - wychowawcy młodszych dzieci : Scenariusze zajęć z zastosowaniem opowieści wychowawczej- zeszyt 6 / Grażyna Gajewska, Anna Szczęsna-Szeib, Elżbieta .- Zielona Góra : PEKW "GAJA", 2004 .- 152 s. .- ISBN: 8391768856
Kod: POD-SZ    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-6784] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[8] Mój wybór : przewodnik do życia wolnego od uzależnień: sakwa dla dziecka / Elżbieta .- Zielona Góra : Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP, 2002 .- 18 s. .- ISBN: 8391393879
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-6374] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[9] Mój wybór : przewodnik do życia wolnego od uzależnień: sakwa dla wychowawców / Elżbieta .- Zielona Góra : Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP, 2002 .- 53 s. .- ISBN: 8391393879
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-6373] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Mój wybór : przewodnik do życia wolnego od uzależnień: sakwa dla rodziców / Elżbieta .- Zielona Góra : Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP, 2002 .- 38 s. .- ISBN: 8391393879
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-6372] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Dom rodzinny jako przestrzeń kształtowania tożsamości / Elżbieta Turska
// W: Dom rodzinny w doświadczeniu (auto)biograficznym / red. Andrzej Ładyżyński, Maja Piotrowska, Magdalena Kasprzak .- Wrocław : Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017 - s. 19--30 .- ISBN: 9788362618293
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19737] [data modyf: 03-06-2019 11:10]
[2] Family Dysfunctionality as a Risk Factor for Mood Disorders in Adolescents / Elżbieta Turska
// W: Aggression as a Challenge. Theory and research. Current Problems / eds. Hanna Liberska, Marzanna Farnicka .- Frankfurt am Main : Peter Lang Edition, 2016 - s. 157--169 .- ISBN: 9783631656884
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [21-10-2019]
[WZCZ-18041] [data modyf: 07-11-2016 09:33]
[3] Tożsamość w kontekstach społeczeństwa globalnego - wyzwanie dla edukacji XXI wieku / Elżbieta Turska
// W: Włoskie i polskie osobliwości. Relacja, komplementarność, integracja / red. Paweł Prüfer, Przemysław Słowiński .- Gorzów Wielkopolski : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża, 2014 - s. 51--63 .- ISBN: 9788363134310
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17050] [data modyf: 27-07-2015 10:35]
[4] Rodzinne czynniki ryzyka zaburzeń nastroju młodzieży gimnazjalnej / Elżbieta Turska
// W: Zewnętrzne i wewnętrzne aspekty bezpieczeństwa indywidualnego i zbiorowego / red. nauk. Jolanta Lipińska-Lokś, Grażyna Miłkowska, Anna Napadło-Kuczera .- Zielona Góra : Stowarzysz. Penitencjarne "Patronat" oddz. Zielona Góra, Oficyna Wydawnicza UZ, 2013 - s. 379--393 .- ISBN: 9788378421214
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15925] [data modyf: 19-03-2014 11:26]
[5] Czynniki ryzyka i czynniki ochronne w zaburzeniach nastroju młodzieży gimnazjalnej / Elżbieta Turska
// W: Życie Lubuszan : współczesność i perspektywy lubuskiej młodzieży / pod red. nauk. Grażyny Miłkowskiej .- Zielona Góra : Wydaw. PRINTPAP, 2012 - s. 61--80 .- ISBN: 9788362098118
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14809] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[6] Day-care centres as a way of helping dysfunctional families / Elżbieta Turska
// W: Prevention in School - Prevention in Education / ed. by Grażyna Miłkowska .- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012 - (International Forum for Education ; No. 2(4)) - s. 287--306 .- ISBN: 9788377807507
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15669] [data modyf: 26-11-2013 09:10]
[7] Sytuacja osobista lubuskich gimnazjalistów. Indywidualne obszary ryzyka wykluczenia społecznego / Elżbieta Turska
// W: Lubuszanie 2012 : diagnoza stanu: raport z badań / pod red. Grażyny Miłkowskiej i Zdzisława Wołka .- Zielona Góra : Wydaw. PRINTPAP, 2012 - s. 225--241 .- ISBN: 9788362098095
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14836] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[8] Sytuacja rodzinna uczniów / Elżbieta Turska
// W: Lubuszanie 2012 : diagnoza stanu: raport z badań / pod red. Grażyny Miłkowskiej i Zdzisława Wołka .- Zielona Góra : Wydaw. PRINTPAP, 2012 - s. 347--351 .- ISBN: 9788362098095
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14842] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[9] Etyczne zasady badań terenowych / Elżbieta Turska, Artur Doliński
// W: Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy : przewodnik po badaniach / pod red. nauk. Grażyny Miłkowskiej i Zdzisława Wołka .- Zielona Góra : Media Consulting Agency, 2011 - s. 62--68 .- ISBN: 9788392619741
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14040] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[10] Nauczyciel jako osoba znacząca w kształtowaniu tożsamości wychowanków / Elżbieta Turska
// W: Przestrzeń edukacyjna - dylematy, doświadczenia i oczekiwania społeczne ( w poszukiwaniu wzorców pracy pedagogicznej) / pod red. Stefanii Walasek, Ewy Kowalskiej, Roberta Fudalego .- Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2011 - s. 189--210 .- ISBN: 9788375875508
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14364] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[11] Ogólny zarys badań jakościowych w naukach społecznych / Halina Borcz, Elżbieta Turska
// W: Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy : przewodnik po badaniach / pod red. nauk. Grażyny Miłkowskiej i Zdzisława Wołka .- Zielona Góra : Media Consulting Agency, 2011 - s. 80--84 .- ISBN: 9788392619741
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14043] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[12] Rozwój metaumiejętności pedagogów w kształceniu akademickim / Elżbieta Turska
// W: Kształtowanie się tożsamości zielonogórskiej pedagogiki (1971-2011) / pod red. Grażyny Miłkowskiej i Marka Furmanka .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011 - s. 557--561 .- ISBN: 9788374814218
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13691] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[13] Problems of modernity as perils to identity formation in young people / Elżbieta Turska
// W: Contemporary Challenges in Social Pedagogy / edited by Ewa Jarosz, Miloslav Juzl, Miroslav Bargel jr. .- Brno : Institut mezioborových studií, 2010 - s. 85--88 .- ISBN: 9788087182147
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12602] [data modyf: 28-01-2011 09:41]
[14] Terapia Gestalt / Elżbieta Turska
// W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku : suplement : A - Ż / red. nauk. Tadeusz Pilch .- Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", 2010 - s. 533--536 .- ISBN: 9788362015184
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-12531] [data modyf: 10-01-2011 08:41]
[15] Aksjologiczne aspekty tożsamości przyszłych pedagogów / Elżbieta
// W: Kreowanie tożsamości szkoły : konteksty teoretyczne, poglądy, wyniki badań / red. Krystyna Chałas . Tom 1 .- Lublin : Wydaw. KUL, 2009 - s. 273--282 .- ISBN: 9788373638969
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11482] [data modyf: 23-11-2009 12:32]
[16] Współpraca szkoły z rodzicami i instytucjami środowiska lokalnego w ramach realizacji Szkolnego programu profilaktyki. Komunikat z badań / Elżbieta , Lidia Wawryk
// W: Teoretyczne i praktyczne aspekty niedostosowania społecznego dzieci, młodzieży i dorosłych : profilaktyka - reedukacja - resocjalizacja / red. naukowa Grażyna Miłkowska, Anna Napadło .- Zielona Góra : Stowarzyszenie Penitencjarne "Patronat", 2009 - s. 113-124 .- ISBN: 9788392639503
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11983] [data modyf: 20-05-2010 09:48]
[17] Otwartość komunikacji w rodzinie jako warunek konieczny w profilaktyce / Elżbieta
// W: Niepełnosprawni, osieroceni, niedostosowani : problemy profilaktyki i wsparcia we współczesnej pedagogice: praca zbiorowa / pod red. Izabelli Fornalik .- Jelenia Góra : Kolegium Karkonoskie, 2005 - s. 183--192 .- ISBN: 8391203166
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7330] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] Poczucie tożsamości narodowej i europejskiej studentów pedagogiki / Elżbieta
// W: Wielokulturowość - międzykulturowość obszarami edukacyjnych doniesień / pod red. nauk. Alicji Szerląg .- Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2005 - s. 241--254 .- ISBN: 8373086323
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7932] [data modyf: 23-11-2009 12:23]
[19] Wychowawca na kolonii - wymagane kompetencje, a możliwości przygotowania do pracy na kolonii / Elżbieta
// W: Świat przygody... świat przyrody... i coś tam jeszcze, i jeszcze coś tam, i jeszcze coś .- Zielona Góra : Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP, 2002 - s. 25--29 .- ISBN: 83919386
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5389] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Sytuacja socjalno-bytowa rodziny jako czynnik ryzyka zaburzeń nastroju adolescentów / Elżbieta Turska // Wychowanie w Rodzinie .- 2017, t. XVI, 2/2017, s. 115--128, ISSN: 2082-9019,
Słowa kluczowe: adolescenci, adolescents, family, mood disorders, rodzina, socioeconomic status, sytuacja socjalno-bytowa, zaburzenia nastroju
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.23734/wwr20172.115.128
[AWCZ-22931] [data modyf: 23-11-2018 10:22]
[2] Who Are Polish Future Educators? Selected Aspects of Social Identifications / Elżbieta Turska // Problems of Education in the 21st Century: Educational Issues and Insights - 2013 .- 2013, Vol. 56, s. 150--157, ISSN: 1822-7864, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: educators in Poland, metaskills, pedagogy students, social identity
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-17893] [data modyf: 14-03-2017 10:51]
[3] Znaczenie edukacji w kształtowaniu poczucia wpływu młodzieży gimnazjalnej / Elżbieta Turska, Małgorzata Prokosz // Rocznik Lubuski: Pedagogika społeczna na rzecz społeczności lokalnych .- 2013, Tom 39, cz. 2, s. 181--190, ISSN: 0485-3083, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-17816] [data modyf: 21-07-2015 11:23]
[4] Metodyka harcerska i jej rola w stymulowaniu indywidualnego i społecznego rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych. Zielona Góra, 18 maja 2010 roku / Elżbieta Turska // Edukacja: studia, badania, innowacje .- 2011, nr 1, s. 137--139, ISSN: 0239-6858,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15625] [data modyf: 19-04-2011 08:40]
[5] Młodzież akademicka wobec refleksji nad tożsamością / Elżbieta Turska // Rocznik Lubuski: dzieci i młodzież w kalejdoskopie współczesnego życia .- 2010, Tom 36, cz. 1, s. 95--101, ISSN: 0485-3083, : tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15141] [data modyf: 04-11-2010 14:15]
[6] O problemach burs i internatów. Refleksje pokonferencyjne / Elżbieta , Lidia Wawryk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze .- 2009, nr 5, s. 52--53
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-13918] [data modyf: 23-11-2009 12:29]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Personal activity in the identity formation of future educators / Elżbieta Turska // W: Sociální pedagogika v souvislostech globální krize : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Brno, Polska, 2011 .- Brno : Institut mezioborových studií Brno, 2011, s. 276--285 .- ISBN: 9788087182161
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20223] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[2] Otwartość komunikacji w rodzinie jako warunek konieczny w profilaktyce / Elżbieta // W: Niepełnosprawni, osieroceni, niedostosowani : problemy profilaktyki i wsparcia we współczesnej pedagogice. [Jelenia Góra], Polska, 2004 .- Jelenia Góra : Kolegium Karkonoskie, 2005, s. 183--192 .- ISBN: 8391203166
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17104] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Poprawna komunikacja w rodzinie jako warunek konieczny w profilaktyce / Elżbieta // W: Modelowe rozwiązania działalności profilaktycznej w grupach dzieci i młodzieży : [materiały konferencyjne]. Wiechlice, Polska, 2002 .- Zielona Góra : Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP, 2003, s. 141--149 .- ISBN: 8391393895
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15478] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[4] Refleksje nad rolą nauczyciela-wychowawcy w procesie budowania przez uczniów obrazu włąsnej osoby / Elżbieta // W: Wychowawca i środowisko lokalne w paradygmacie wychowania XXI wieku : Wojewódzka Konferencja Naukowo- Metodyczna: materiały pokonferencyjne. Wiechlice, Polska, 2001 .- ZIelona Góra : Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej, 2001, s. 124--127
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15231] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Świat przygody... świat przyrody... i coś tam jeszcze, i jeszcze coś tam, i jeszcze coś... / (Red.) Grażyna Gajewska, Artur Doliński, Elżbieta , Anna Szczęsna-Szeib .- Zielona Góra : Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej, 2002, 262 s. .- ISBN: 839139836
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-3811] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Elementy pedagogiki opiekuńczej oraz metodyki opieki i wychowania / / Gajewska G. .- Zielona Góra , 2001 (Rec.) Elżbieta // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze .- 2002, nr 5, s. 64
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Zeszyty metodyczne dla pedagogów.- Z. 1-5 / .- Zielona Góra , 1998 (Rec.) Elżbieta // Wychowanie na co Dzień .- 2002, 9, s. 26
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski