System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Kamil Mielcarek
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 44 pozycji bibliograficznych
17 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Logic synthesis for FPGA-based finite state machines / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Małgorzata Kołopieńczyk, Kamil Mielcarek, Grzegorz Bazydło .- Cham Heidelberg : Springer International Publishing Switzerland, 2016 .- 280 s. : bibliogr.rys.tab. - (Studies in Systems, Decision and Control ; Vol. 38) .- ISBN: 9783319242002 .- [ indeksowana w Web of Science]
Kod: MON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-24202-6   (pkt: 25)
[WZ-12839] [data modyf: 05-10-2017 15:13]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Designing Moore FSM with Transformation of State Codes / Kamil Mielcarek, Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko
// W: Computer Information Systems and Industrial Management : 16th IFIP TC8 International Conference, CISIM 2017 / eds. Khalid Saeed, Władysław Homenda, Rituparna Chaki .- Cham : Springer, 2017 - (Lecture Notes in Computer Science ; 10244) - s. 557--568 .- ISBN: 9783319591049
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-59105-6_48   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [21-10-2019]
[WZCZ-19211] [data modyf: 29-05-2019 11:43]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Hardware reduction for LUT-based mealy FSMs / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Kamil Mielcarek // International Journal of Applied Mathematics and Computer Science .- 2018, Vol. 28, no. 3, s. 595--607, ISSN: 1641-876X, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: FPGA, LUT, Mealy FSM, encoding collections of output variables, partition, synthesis
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.2478/amcs-2018-0046         Cytowania wg Scopus: 1 [21-10-2019]
[AWCZ-23168] [data modyf: 03-10-2018 13:53]
[2] Design of EMB-based Mealy FSMs with transformation of output functions / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Kamil Mielcarek, Marek Węgrzyn // IFAC-PapersOnLine .- 2015, Vol. 48, no. 10, s. 197--201, ISSN: 2405-8963, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: EMB, FPGA, Mealy finite-state machine, design, structure table
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)    DOI: 10.1016/j.ifacol.2015.08.131         Cytowania wg Scopus: 4 [21-10-2019]
[AWCZ-19392] [data modyf: 08-10-2015 12:37]
[3] Wspomaganie realizacji studenckich grupowych projektów IT - rozwój systemu SVN i przykłady zastosowania / Kamil Mielcarek, Anna Pławiak-Mowna // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2013, Vol. 59, nr 11, s. 1231--1234, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: data visualization, projekt grupowy, system SVN, team project, version control system, wizualizacja wyników
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-17887] [data modyf: 20-08-2015 12:19]
[4] Dostosowanie funkcjonalności systemu edukacji w zakresie kardioimplantów do potrzeb osób z dysfunkcjami / Anna Pławiak-Mowna, Kamil Mielcarek // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2012, Vol. 58, nr 1, s. 44--47, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: I/O device, cardiac medical electronic implants, elektroniczne implanty kardiologiczne, podnoszenie świadomości pacjentów, remote/distance education, specialized equipment, specjalistyczny sprzęt, urządzenia I/O
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16326] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[5] Aspekty bezpieczeństwa telemetrii w medycynie w ramach transmisji internetowej / Kamil Mielcarek, Anna Pławiak-Mowna // Metody Informatyki Stosowanej .- 2011, nr 1, s. 73--79, ISSN: 1898-5297, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: computer networks, data encryption, telemedicine, telemetry
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-16064] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[6] Doskonała sieć Petriego w projektowaniu współbieżnych układów sterujących / Marian Adamski, Małgorzata Kołopieńczyk, Kamil Mielcarek // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2011, Vol. 57, nr 6, s. 656--660, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Petri net, graf doskonały, perfect graph, perfect net, sieć Petriego, sieć doskonała
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-15876] [data modyf: 05-10-2017 15:13]
[7] Wspomaganie realizacji grupowego projektu IT w oparciu o system SVN / Kamil Mielcarek, Anna Pławiak-Mowna // Metody Informatyki Stosowanej .- 2011, nr 2, s. 82--88, ISSN: 1898-5297, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: SVN, education, team group project, version/revision control systems
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-16151] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[8] Czy prawidłowa siec Petriego jest siecią doskonałą? / Kamil Mielcarek, Marian Adamski, Wojciech Zając // Metody Informatyki Stosowanej .- 2010, nr 3, s. 169--176, ISSN: 1898-5297, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Petri nets, perfect graphs, perfect nets
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-15413] [data modyf: 09-02-2011 11:35]
[9] Wybrane aspekty zastosowań grafów doskonałych w automatycznym przetwarzaniu układów cyfrowych / Kamil Mielcarek // Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne .- 2008, nr 6, s. 825--827 [CD-ROM], ISSN: 1230-3496, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: algorytmy rozpoznawania grafów doskonałych, automatic synthesis of digital controllers, automatyczna synteza sterowników, grafy doskonałe, graph theory, perfect graphs, perfect graphs recognizing algorithms, teoria grafów
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-13104] [data modyf: 01-07-2008 14:22]
[10] Grafy doskonałe metodą dziur nieparzystych w automatycznej syntezie sterowników logicznych / Kamil Mielcarek // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2007, nr 7, s. 72--74, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: algorytmy rozpoznawania grafów doskonałych, automatic synthesis of digital controllers, automatyczna synteza sterowników, grafy doskonałe, graph theory, odd-hole free graphs, perfect graphs, perfect graphs recognizing algorithms, teoria grafów
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12289] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Wyszukiwanie dziur nieparzystych jako jeden z aspektów rozpoznania grafów doskonałych w automatycznej syntezie układów cyfrowych / Kamil Mielcarek // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2007, nr 5, s. 84--86, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: algorytmy rozpoznawania grafów doskonałych, automatic synthesis of digital controllers, automatyczna synteza sterowników, grafy doskonałe, graph theory, odd-hole free graphs, prefect graphs, prefect graphs recognizing algorithms, teoria grafów
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12199] [data modyf: 06-06-2007 10:48]
[12] Rozpoznawanie grafów doskonałych na potrzeby automatycznej syntezy układów cyfrowych / Kamil Mielcarek // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2006, nr 6, wyd. spec., s. 14--16, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: algorytmy rozpoznawania grafów doskonałych, automatic synthesis of digital controllers, automatyczna synteza sterowników, grafy doskonałe, graph theory, perfect graphs, perfect graphs recognizing algorithms, teoria grafów
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10980] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Design FSM mealy with transformation of object codes based on embedded memory blocks / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, I. Â Zeleneva, Kamil Mielcarek // W: Naukovi Praci Donec'kogo Nacional'nogo Tehničnogo Universitetu - (Informatika, Kibernetika ta Občisljuval'na Tehnika) .- 2015, No 1, s. 5--10, ISSN: 1996-1588, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: FPGA, design, embedded memory block, mealy finite-state machine, structure table,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-10181] [data modyf: 24-08-2015 15:27]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Decreasing Number of LUTs for Moore FSMs / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Kamil Mielcarek, Kazimierz Krzywicki, Wojciech Zając // W: Mixed Design of Integrated Circuits and Systems - MIXDES 2019 : book of abstract of the 26th International Conference. Rzeszów, Polska, 2019 .- Łódź : Politechnika Łódzka, 2019, s. 79
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [21-10-2019]
[KONF-23477] [data modyf: 30-07-2019 13:53]
[2] Design of FPGA-based Mealy FSMs with Counters / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Sławomir Chmielewski, Kamil Mielcarek // W: 8th International Conference on Modern Circuits and Systems Technologies - MOCAST 2019. Thessaloniki, Grecja, 2019 .- New York : IEEE Xplore, 2019, s. 1
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1109/MOCAST.2019.8742071   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [21-10-2019]
[KONF-23447] [data modyf: 23-10-2019 14:37]
[3] Designing FPGA-based Mealy FSMs with two levels of logic / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Kamil Mielcarek // W: 8th International Conference on Modern Circuits and Systems Technologies - MOCAST 2019. Thessaloniki, Grecja, 2019 .- New York : IEEE Xplore, 2019, s. 1
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1109/MOCAST.2019.8741546   (pkt: 0)
[KONF-23448] [data modyf: 23-10-2019 14:37]
[4] Encoding of microoperations in FPGA-based Moore FSMs / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Małgorzata Mazurkiewicz, Kamil Mielcarek // W: 8th International Conference on Modern Circuits and Systems Technologies - MOCAST 2019. Thessaloniki, Grecja, 2019 .- New York : IEEE Xplore, 2019, s. 1
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1109/MOCAST.2019.8742048   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [21-10-2019]
[KONF-23449] [data modyf: 23-10-2019 14:38]
[5] Design of FPGA-based Mealy FSMs with Counters / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Kamil Mielcarek, Sławomir Chmielewski // W: Mixed Design of Integrated Circuits and Systems - MIXDES 2018 : 25th International Conference. Gdynia, Polska, 2018 .- New York : IEEE Xplore, 2018, s. 1
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [21-10-2019]
[KONF-23063] [data modyf: 23-10-2019 14:34]
[6] Encoding of Terms in LUT-based Mealy FSMs / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Małgorzata Mazurkiewicz, Kamil Mielcarek // W: Mixed Design of Integrated Circuits and Systems - MIXDES 2018 : 25th International Conference. Gdynia, Polska, 2018 .- New York : IEEE Xplore, 2018, s. 1
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [21-10-2019]
[KONF-23064] [data modyf: 23-10-2019 14:35]
[7] Twofold state assignment for FPGA-based Mealy FSMs / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Kamil Mielcarek // W: 7th International Conference on Modern Circuits and Systems Technologies - MOCAST 2018. Thessaloniki, Grecja, 2018 .- New York : IEEE Xplore, 2018, s. 1--4 .- ISBN: 9781538647882
Słowa kluczowe: FPGA, Mealy FSM, hardware reducing, structural decomposition

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [21-10-2019]
[KONF-23015] [data modyf: 23-10-2019 14:36]
[8] Twofold state assignment for LUT-based Mealy FSMs / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Kamil Mielcarek // W: Mixed Design of Integrated Circuits and Systems - MIXDES 2018 : 25th International Conference. Gdynia, Polska, 2018 .- New York : IEEE Xplore, 2018, s. 1
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [21-10-2019]
[KONF-23065] [data modyf: 23-10-2019 14:35]
[9] Designing HFPGA-based Mealy FSMs with Transformation of Output Functions / Kamil Mielcarek, Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko // W: Mixed Design of Integrated Circuits and Systems - MIXDES 2017 : 24th International Conference. Bydgoszcz, Polska, 2017 .- New York : IEEE Xplore, 2017, s. 250--253
Słowa kluczowe: HFPGA, LUT, Mealy finite state machine, PLA, design

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.23919/MIXDES.2017.8005193   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [21-10-2019]
[KONF-22658] [data modyf: 23-10-2019 14:33]
[10] Designing LUT-based mealy FSMs with transformation of state codes / Kamil Mielcarek, Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko // W: Proceedings of the International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering - ICCMSE 2017. Thessaloniki, Grecja, 2017 .- New York : AIP Publishing, 2017 .- AIP Conference Proceedings, Vol. 1906, s. 1--4 .- ISBN: 9780735415966
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1063/1.5012402   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [21-10-2019]
[KONF-22854] [data modyf: 12-02-2018 11:28]
[11] Designing Moore FSM with Extended Class Codes / Kamil Mielcarek, Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko // W: 6th International Conference on Modern Circuits and Systems Technologies - MOCAST 2017. Thessaloniki, Grecja, 2017 .- New York : IEEE, 2017, s. 1--4 .- ISBN: 9781509043866
Słowa kluczowe: FPGA, Moore FSM, design, look-up table, pseudoequivalent states

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [21-10-2019]
[KONF-22593] [data modyf: 12-02-2018 11:30]
[12] Encoding of compatible micro-operations in LUT-based FSMs / Kamil Mielcarek, Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry and Hight Energy Physics Experiments 2017. Wilga, Polska, 2017 .- Bellingham : Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers. SPIE, 2017 .- Proceedings of SPIE, Vol 10445, s. 1--10 .- ISBN: 9781510613546
Słowa kluczowe: binary data, chemical elements, clocks, computer programming

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1117/12.2280351   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [21-10-2019]
[KONF-22706] [data modyf: 19-10-2017 13:49]
[13] Reducing hardware in FPGA-based Mealy FSM / Małgorzata Kołopieńczyk, Larysa Titarenko, Kamil Mielcarek, Oleksandr Barkalov // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry and Hight Energy Physics Experiments 2017. Wilga, Polska, 2017 .- Bellingham : Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers. SPIE, 2017 .- Proceedings of SPIE, Vol 10445, s. 1--12 .- ISBN: 9781510613546
Słowa kluczowe: field programmable gate arrays

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1117/12.2280407   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [21-10-2019]
[KONF-22705] [data modyf: 19-10-2017 12:46]
[14] Designing LUT-based mealy FSM with transformation of collections of output functions / Kamil Mielcarek, Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko // W: 5th International Conference on Modern Circuits and Systems Technologies - MOCAST 2016. Thessaloniki, Grecja, 2016 .- New York : IEEE, 2016, s. 1--4 .- ISBN: 9781467396806
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/MOCAST.2016.7495105   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 5 [21-10-2019]
[KONF-22203] [data modyf: 16-05-2017 09:44]
[15] Designing Moore FSM with unstandard representation of state codes / Kamil Mielcarek, Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko // W: 5th International Conference on Modern Circuits and Systems Technologies - MOCAST 2016. Thessaloniki, Grecja, 2016 .- New York : IEEE, 2016, s. 1--4
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/MOCAST.2016.7495106   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [21-10-2019]
[KONF-22204] [data modyf: 16-05-2017 09:48]
[16] Designing EMB-based mealy FSM with transformation of collections of output functions / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Kamil Mielcarek, Wojciech Zając // W: International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering - ICCMSE 2015. Athens, Grecja, 2015 .- [B. m.] : AIP Publishing, 2015 .- AIP Conference Proceedings, Vol. 1702, s. 1--4 .- ISBN: 9780735413498
Słowa kluczowe: EMB, FPGA, design, mealy finite-state machine, structure table

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1063/1.4938880   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [21-10-2019]
[KONF-22054] [data modyf: 08-04-2016 14:22]
[17] Traffic load detection system based on image processing / Grzegorz Andrzejewski, Małgorzata Kołopieńczyk, Wojciech Zając, Kamil Mielcarek // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 14 : materiały 11. konferencji naukowej. Karpacz, Polska, 2014 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Elektrotechniki,Informatyki i Telekomunikacji, 2014, s. 55--56
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21422] [data modyf: 05-10-2017 15:13]
[18] Wspomaganie realizacji studenckich grupowych projektów IT ? rozwój systemu SVN i przykłady zastosowania / Kamil Mielcarek, Anna Pławiak-Mowna // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS '13 : X konferencja naukowa oraz warsztaty szkoleniowe : materiały konferencyjne. Łagów, Polska, 2013 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2013, s. 1--2 .- [CD-ROM ; 2 str. nlb.]
Słowa kluczowe: projekt grupowy, system SVN, version control system, wizualizacja wyników

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20924] [data modyf: 17-03-2017 08:32]
[19] Aspekty bezpieczeństwa w telemedycynie w ramach transmisji internetowej / Kamil Mielcarek, Anna Pławiak-Mowna // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 11 : materiały 8. konferencji naukowej. Karpacz, Polska, 2011 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. 285--288
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20050] [data modyf: 20-06-2011 14:43]
[20] Doskonała sieć Petriego w projektowaniu współbieżnych układów sterujących / Marian Adamski, Małgorzata Kołopieńczyk, Kamil Mielcarek // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 11 : materiały 8. konferencji naukowej. Karpacz, Polska, 2011 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. 227--232
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20041] [data modyf: 05-10-2017 15:13]
[21] Dostosowanie funkcjonalność systemu edukacji w zakresie kardioimplantów do potrzeb osób z dysfunkcjami / Anna Pławiak-Mowna, Kamil Mielcarek // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 11 : materiały 8. konferencji naukowej. Karpacz, Polska, 2011 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. 277--280
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20049] [data modyf: 20-06-2011 14:41]
[22] Wspomaganie realizacji grupowego projektu IT w oparciu o system SVN / Kamil Mielcarek, Anna Pławiak-Mowna // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 11 : materiały 8. konferencji naukowej. Karpacz, Polska, 2011 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. 163--166
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20030] [data modyf: 20-06-2011 13:12]
[23] Czy prawidłowa sieć Petriego jest siecią doskonałą? / Kamil Mielcarek, Marian Adamski, Wojciech Zając // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 2010 : materiały 7. konferencji naukowej. Świnoujście, Polska, 2010 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2010, s. 235--238
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19686] [data modyf: 19-07-2010 15:19]
[24] Algorytmy rozpoznawania grafów doskonałych w systemie automatycznej syntezy sterowników cyfrowych / Kamil Mielcarek, Marian Adamski // W: Reprogramowalne Układy Cyfrowe - RUC 2005 : materiały VIII krajowej konferencji naukowej. Szczecin, Polska, 2005 .- Szczecin : Politechnika Szczecińska, 2005, s. 51--56 .- ISBN: 8387362697
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17059] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[25] Grafy doskonałe na potrzeby analizy konfiguracji stanów lokalnych sterowników logicznych / Kamil Mielcarek // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 05 : materiały II konferencji naukowej. Złotniki Lubańskie, Polska, 2005 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005, s. 79--86 .- ISBN: 8389712628
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17172] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] RTLinux/BSD jako system operacyjny czasu rzeczywistego / Kamil Mielcarek // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS '04 : materiały konferencji naukowej. Zielona Góra, Polska, 2004 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004, s. 137--142 .- ISBN: 8389712164
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16794] [data modyf: 04-12-2004 10:03]
[27] Grafy doskonałe jako alternatywa dla automatycznej syntezy i optymalizacji układów cyfrowych / Kamil Mielcarek // W: Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim : IV Krajowa konferencja. Kraków, Polska, 2003 .- Kraków : Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, 2003, s. 101--106 .- ISBN: 8391642011
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16072] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] Wykorzystanie grafów doskonałych w syntezie reprogramowalnych sterowników cyfrowych / Kamil Mielcarek // W: Reprogramowalne Układy Cyfrowe - RUC 2003 : materiały VI krajowej konferencji naukowej. Szczecin, Polska, 2003 .- Szczecin : Politechnika Szczecińska, 2003, s. 93--100 .- ISBN: 8387362565
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15543] [data modyf: 21-05-2003 09:51]
[29] Grafy doskonałe w procesach syntezy i optymalizacji układów cyfrowych / Kamil Mielcarek // W: IV Ogólnopolskie Warsztaty Doktoranckie - OWD 2002. Istebna-Zaolzie, Polska, 2002 .- Gliwice : [brak wydawcy], 2002 .- Archiwum Konferencji PTETiS, Vol. 14, s. 117--121 .- ISBN: 8391599124
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15205] [data modyf: 07-08-2015 10:21]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski