System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Anita Jakubaszek
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka ( %)
Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 34 pozycji bibliograficznych
19 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Dobre praktyki w gospodarce ściekami w woj. lubuskim - Indywidualne systemy oczyszczania ścieków, Anita Jakubaszek, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Aleksandra Sieciechowicz
// W: Zielona Gospodarka to Zdrowie i Jakość Życia - Przegląd Badań i Wdrożeń w Ramach Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Lubuskiego, 2017. / red. Andrzej Jędrczak, Mariusz Naczk, Sylwia Myszograj, Gorzów Wlkp. : Lubuska Sieć Innowacji, s. 85--98, ISBN: 9788394638009
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19113] [data modyf: 05-06-2019 13:47]
[1,67] [0,33]
[2] Metale ciężkie w trzcinie oczyszczalni hydrofitowej, Anita Jakubaszek, Zofia Sadecka
// W: Oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych, 2007. / red. Z. Sadecka, S. Myszograj, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 99--106, ISBN: 9788374810852
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9070] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Nitrogen and phosphorus content in constructed wetlands / Anita Jakubaszek, 2020. Civil and Environmental Engineering Reports Vol. 30, iss. 2, 247--257, ISSN: 2080-5187, , eISSN: 2450-8594, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: constructed wetland, nitrogen, phosphorus, wastewater treatments
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.2478/ceer-2020-0030
[AWCZ-25556] [data modyf: 21-08-2020 10:07]
[20] [1]
[2] Changes to water quality in the water supply network of Zielona Góra / Anita Jakubaszek, Justyna Mossety, 2019. Civil and Environmental Engineering Reports Vol. 29, iss. 1, 92--101, ISSN: 2080-5187, , eISSN: 2450-8594, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: secondary contamination of water, water quality, water supply network
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.2478/ceer-2019-0007
[AWCZ-24654] [data modyf: 03-12-2019 14:39]
[10] [0,5]
[3] Water quality assessment after modernization of the technological system in the water treatment plant in Drzenin (Poland) / Anita Jakubaszek, Jarosław Wilczyński, 2019. Civil and Environmental Engineering Reports Vol. 29, iss. 4, 257--266, ISSN: 2080-5187, , eISSN: 2450-8594, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: groundwater and treated water, modernization of the water, water quality
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.2478/ceer-2019-0059
[AWCZ-24792] [data modyf: 18-02-2020 12:49]
[10] [0,5]
[4] Systemy hydroforowe w budynkach mieszkalnych / Artur Stadnik, Anita Jakubaszek, 2017. Polski Instalator, nr 8, 42--47, ISSN: 1231-2428, bibliogr. rys. wykr.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22821] [data modyf: 04-06-2018 14:38]
[2,5] [0,5]
[5] The impact of the sewer system rinsing on the wastewater composition / Zofia Sadecka, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Sylwia Myszograj, Monika Suchowska-Kisielewicz, Anita Jakubaszek, 2013. Environment Protection Engineering Vol. 39, no. 2, 5--13, ISSN: 0324-8828, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.5277/EPE130201         Cytowania wg Scopus: 0 [22-02-2021]
[AWCZ-17472] [data modyf: 20-08-2015 09:39]
[6] Azot i fosfor w złożu i roślinności oczyszczalni hydrobotanicznej / Zofia Sadecka, Anita Jakubaszek, 2006. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, nr 9, 21--25, ISSN: 0016-5352, bibliogr. rys. tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11192] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Związki biogenne w oczyszczalniach hydrobotanicznych / Anita Jakubaszek, Zofia Sadecka, 2004. Ekotechnika, nr 4, 35--38 bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10039] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Efficiency of sewage treatment plants in the Sequential Batch Reactor / Anita Jakubaszek, Artur Stadnik // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2018, No. 28 (3), s. 121--131, ISSN: 2080-5187, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: efficiency, individual sewage treatment systems, indywidualne systemy oczyszczania ścieków, monitoring, sekwencyjny reaktor biologiczny, sequencing batch reactor,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.2478/ceer-2018-0040
[AWI-10718] [data modyf: 02-01-2019 13:49]
[2] Technical and technological analysis of individual wastewater treatment systems / Anita Jakubaszek, Artur Stadnik // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2018, No. 28 (1), s. 87--99, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: biological technologies, individual sewage treatment systems, indywidualne systemy oczyszczania ścieków, technologie biologiczne,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.2478/ceer-2018-008
[AWI-10678] [data modyf: 14-05-2018 11:03]
[3] COD fractions - methods of measurement and use in wastewater treatment technology / Sylwia Myszograj, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Anita Jakubaszek, Aleksandra Świętek // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2017, No. 24 (1), s. 195--206, ISSN: 2080-5187, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: COD fractions, frakcje ChZT, methodology, metodologia, raw wastewater, ścieki surowe,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2017-0014
[AWI-10511] [data modyf: 19-06-2017 12:23]
[4] COD fractions in mechanical-biological wastewater treatment plant / Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Anita Jakubaszek, Sylwia Myszograj, Sylwia Uszakiewicz // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2017, No. 24 (1), s. 207--217, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: ASM models, COD fractions, frakcje ChZT, modele ASM, organic substances biodegradable and non-biodegradable, substancje organiczne biodegradowalne i niebiodegradowalne, wastewater, ścieki,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2017-0015
[AWI-10512] [data modyf: 19-06-2017 12:23]
[5] Ocena stanu jakości wody w rzece Obrzycy / Anita Jakubaszek, Sylwia Myszograj, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Karolina Zimna // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2017, Nr 166 (46), s. 5--15, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Obrzyca river, jakość wody, rzeka Obrzyca, water quality,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10605] [data modyf: 20-11-2017 09:59]
[6] Wpływ warunków przechowywania wody źródlanej w opakowaniach jenostkowych na jej jakość / Anita Jakubaszek, Hanna Lechów, Monika Mazurek // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2016, Nr 161(41), s. 96--106, ISSN: 1895-7323, bibliogr. fot. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: changes in the quality of spring water, microbiological contamination of water, mikrobiologiczne zanieczyszczenie wody, spring water, warunki przechowywania wody, water packs, water storage conditions, woda w opakowaniach jednostkowych, woda źródlana,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10348] [data modyf: 07-04-2016 12:28]
[7] Ocena pracy przydomowych oczyszczalni ścieków BIO-DUO w pierwszych miesiącach eksploatacji / Anita Jakubaszek, Artur Stadnik // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2015, nr 160 (40), s. 45--55, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: oczyszczanie ścieków, przydomowe oczyszczalnie ścieków,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10333] [data modyf: 10-02-2016 10:47]
[8] The effectiveness of organic pollutants removal in constructed wetland with horizontal sub-surface flow / Anita Jakubaszek, Zofia Sadecka // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2015, No. 16, s. 69--82, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. tab. wykr.
Słowa kluczowe: constructed wetlands, oczyszczalnie hydrofitowe, oczyszczanie ścieków, wastewater treatment,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2015-005
[AWI-10205] [data modyf: 22-07-2015 08:56]
[9] Statistical analysis of nitrogen in the soil of constructed wetland with horizontal sub-surface flow / Anita Jakubaszek, Magdalena Wojciech // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2014, No. 12, s. 33--43, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: azot, constructed wetlands, nitrogen, oczyszczalnie hydrofitowe, oczyszczanie ścieków, wastewater treatment,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9955] [data modyf: 29-07-2015 11:10]
[10] Podatność ścieków na rozkład biochemiczny w procesach mechaniczno-biologicznego oczyszczania / Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Anita Jakubaszek // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2012, nr 148 (28), s. 73--83, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-9493] [data modyf: 15-01-2013 17:36]
[11] Wpływ okresu eksploatacji na efektywność pracy oczyszczalni hydrofitowej w Małyszynie / Anita Jakubaszek, Ewelina Płuciennik-Koropczuk // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2012, nr 148 (28), s. 97--106, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-9496] [data modyf: 15-01-2013 18:02]
[12] Analiza statystyczna zawartości azotu ogólnego w złożu oczyszczalni hydrofitowej w Małyszynie / Anita Jakubaszek, Magdalena Wojciech // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2011, nr 142 (22), s. 75--85, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: constructed wetlands, oczyszczalnie hydrofitowe, oczyszczanie ścieków, wastewater treatment,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-9152] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Amount, place of generation and morphological composition of food waste in poland and the eu, 2020. Artur Stadnik, Anita Jakubaszek // W: Enviromental Engineering and Design : 4th conference : book of abstracts. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2020, s. 73, ISBN: 9788395003615
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23756] [data modyf: 02-12-2020 10:11]
[0] [0]
[2] Efficiency of sewage treatment after modernization of the wastewater treatment plant in Goleniów, 2020. Anita Jakubaszek // W: Enviromental Engineering and Design : 4th conference : book of abstracts. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2020, s. 37, ISBN: 9788395003615
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23747] [data modyf: 02-12-2020 09:51]
[0] [0]
[3] General guidelines for the assessment of nitrogen emissions from waste and wastewater treatment plants, 2020. Monika Suchowska-Kisielewicz, Andrzej Jędrczak, Sylwia Myszograj, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Anita Jakubaszek // W: Enviromental Engineering and Design : 4th conference : book of abstracts. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2020, s. 75, ISBN: 9788395003615
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23757] [data modyf: 02-12-2020 10:13]
[0] [0]
[4] Urban nitrogen cycles: new economy thinking to master the challenges of climate change (UNCNET) - project presentation, 2020. Monika Suchowska-Kisielewicz, Andrzej Jędrczak, Sylwia Myszograj, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Anita Jakubaszek, Andrzej Greinert, Jakub Kostecki, Izabela Krupińska, Barbara Amon, Maria Mrówczyńska, Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba // W: Enviromental Engineering and Design : 4th conference : book of abstracts. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2020, s. 76, ISBN: 9788395003615
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23758] [data modyf: 02-12-2020 10:16]
[0] [0]
[5] Analisys of individual mechanical and biological sewage treatment plant working in Lower Silesia Provinces, 2017. Anita Jakubaszek, Sylwia Myszograj, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Artur Stadnik // W: Inżynieria i kształtowanie środowiska : III konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2017, s. 50--51, ISBN: 9788393761968
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22756] [data modyf: 11-10-2017 09:53]
[0] [0]
[6] Contributors to secondary contamination of tap water, 2017. Izabela Krupińska, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Anita Jakubaszek // W: Inżynieria i kształtowanie środowiska : III konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2017, s. 69, ISBN: 9788393761968
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22760] [data modyf: 11-10-2017 09:59]
[0] [0]
[7] Evaluation of the efficiency of removing aromatic hydrocarbons from water and wastewater using the biopreparat Food Grade, 2017. Sylwia Myszograj, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Anita Jakubaszek, Zofia Sadecka, Justyna Mossety, Patrycja Kumanowska // W: Inżynieria i kształtowanie środowiska : III konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2017, s. 75--76, ISBN: 9788393761968
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22761] [data modyf: 11-10-2017 10:04]
[0] [0]
[8] Susceptibility of wastewater from aluminium alucast to biochemical degradation, 2017. Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Anita Jakubaszek, Sylwia Myszograj, Natalia Boguś // W: Inżynieria i kształtowanie środowiska : III konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2017, s. 88--89, ISBN: 9788393761968
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22763] [data modyf: 11-10-2017 10:16]
[0] [0]
[9] Water quality evaluation of the Wojnowskie Lake, 2017. Anita Jakubaszek, Izabela Krupińska, Ewelina Płuciennik-Koropczuk // W: Inżynieria i kształtowanie środowiska : III konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2017, s. 49, ISBN: 9788393761968
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22755] [data modyf: 11-10-2017 09:51]
[0] [0]
[10] Ocena pracy przydomowych oczyszczalni ścieków bio-duo w pierwszych miesiącach eksploatacji, 2015. Anita Jakubaszek, Artur Stadnik // W: Inżynieria i kształtowanie środowiska : II Konferencja Naukowo-Techniczna : książka abstraktów. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2015, s. 59, ISBN: 9788393761937
Słowa kluczowe: oczyszczanie ścieków, przydomowe oczyszczalnie ścieków, sewage treatment plants, wastewater treatment

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21790] [data modyf: 17-07-2015 11:10]
[11] The impact of the sewer system rinsing on the wastewater composition, 2012. Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj, Monika Suchowska-Kisielewicz, Anita Jakubaszek // W: Advances in Sustainable Sewage Sludge Management - ASSM 2012 : 4th international conference. Szczyrk, Polska Częstochowa : The Publishing Office of Częstochowa University of Technology, 2012, s. 83 [abstr.], ISBN: 9788371935589
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20608] [data modyf: 16-01-2013 12:54]
[12] Azot i fosfor w złożu i roślinności oczyszczalni hydrobotanicznej, 2005. Anita Jakubaszek, Zofia Sadecka // W: Woda - Ścieki - Odpady w Środowisku : VIII konferencja naukowo-techniczna : oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2005, s. [7] CD-ROM, ISBN: 8389712725
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17429] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Woda - Ścieki - Odpady w Środowisku : woda w środowisku / (Red.) Zofia Sadecka, Anita Jakubaszek, Ewelina Płuciennik-Koropczuk .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2006, CD-ROM
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4373] [data modyf: 07-08-2015 10:21]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski