System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr inż. Hanna Lechów
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 29 pozycji bibliograficznych
13 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Grzyby domowe w obiektach budowlanych, Katarzyna Łuszczyńska, Marlena Piontek, Hanna Lechów
// W: Ochrona budynków przed wilgocią, korozją biologiczną i ogniem, 2017. / red. Wojciech Skowroński, Wrocław : Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa (Monografia 13), s. 115--123, ISBN: 9788394083021
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19311] [data modyf: 05-06-2019 13:49]
[2] Nalot biologiczny na elewacji kościoła świętego Franciszka z Asyżu w Zielonej Górze, Hanna Lechów, Marlena Piontek, Katarzyna Łuszczyńska
// W: Ochrona budynków przed wilgocią, korozją biologiczną i ogniem, 2017. / red. Wojciech Skowroński, Wrocław : Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa (Monografia 13), s. 103--113, ISBN: 9788394083021
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19310] [data modyf: 05-06-2019 13:49]
[3] Biodeteriogenny nalot na figurze Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Świebodzinie, Marlena Piontek, Jakub Marcinowski, Hanna Lechów
// W: Ochrona budynków przed wilgocią, korozją biologiczną i ogniem, 2015. / red. W. Skowroński . T. 13, Wrocław : Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa (Monografia 11), s. 204--214, ISBN: 9788394083007
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17247] [data modyf: 17-10-2015 11:57]
[4] Efektywność mikroorganizmów w usuwaniu skażeń pochodzących z ropy naftowej w glebie, Bich Loc Nguyen Thi, Hanna Lechów, Dorota Kopertyńska
// W: Pogranicze bezpieczeństwa człowieka : monografia, 2014. / red. nauk. W. Wawrzyniak, T. E. Zaborowski, Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, s. 198--206, ISBN: 9788364249143
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16254] [data modyf: 27-08-2015 12:00]
[5] Efektywność usuwania ropy naftowej w roztworze szczepów bakterii, Bich Loc Nguyen Thi, Hanna Lechów, Michał Rosół
// W: Pogranicze bezpieczeństwa człowieka : monografia, 2014. / red. nauk. W. Wawrzyniak, T. E. Zaborowski, Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, s. 207--212, ISBN: 9788364249143
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16255] [data modyf: 27-08-2015 12:00]
[6] Skuteczność biocydów do zastosowań zewnętrznych w budownictwie, Marlena Piontek, Katarzyna Łuszczyńska, Hanna Lechów, Anna Szuszkiewicz, Wanda Czyżewska
// W: Streszczenia najlepszych prac naukowych w ramach projektu "Stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju Województwa Lubuskiego", 2014. . edycja II, Zielona Góra : Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, s. 28--35, ISBN: 9788393525836
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16421] [data modyf: 04-09-2015 14:59]
[7] Zastosowanie płytek kontaktowych do określenia zagrożenia mikologicznego na elewacjach zewnętrznych w budownictwie (JTK/100 CM2, CFU/CM2, Marlena Piontek, Hanna Lechów, Katarzyna Łuszczyńska
// W: Ochrona budynków przed wilgocią i korozją biologiczną, 2013. / red. W. Skowroński . T. 12, Wrocław : Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa (Monografia 9), s. 241--250, ISBN: 9788392451273
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15545] [data modyf: 26-08-2015 14:07]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Occurrence of the Toxin-Producing Aspergillus versicolor Tiraboschi in Residential Buildings / Marlena Piontek, Katarzyna Łuszczyńska, Hanna Lechów, 2016. International Journal of Environmental Research and Public Health Vol. 13, no. 9, 1--12, ISSN: 1660-4601, bibliogr. tab.
Słowa kluczowe: Aspergillus versicolor, biotests, moulds, residential buildings, sterigmatocystin (ST)
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.3390/ijerph13090862         Cytowania wg Scopus: 8 [24-02-2020]
[AWCZ-20321] [data modyf: 05-09-2016 14:11]
[2] Miedź, kadm i cynk w pyle drogowym miast oraz określenie toksyczności związków tych metali metodą biologiczną / Marlena Piontek, Barbara Walczak, Wanda Czyżewska, Hanna Lechów, 2012. KOSMOS. Problemy Nauk Biologicznych T. 61, nr 3, 409--415, ISSN: 0023-4249, tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-16747] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[3] Ocena skuteczności biocydów w zastosowaniach zewnętrznych w budownictwie / Marlena Piontek, Hanna Lechów, 2012. Ochrona Przed Korozją, nr 9s/A, 273--278, ISSN: 0473-7733, bibliogr. rys. tab. summ. .- [VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych", Łódź 2012
Słowa kluczowe: biocydy, biokorozja materiałów budowlanych, elewacje zewnętrzne w budownictwie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-16712] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[4] Skuteczność biocydów do zastosowań zewnętrznych w budownictwie / Marlena Piontek, Katarzyna Łuszczyńska, Hanna Lechów, Anna Szuszkiewicz, Wanda Czyżewska, 2012. Ochrona Przed Korozją Vol. 55, nr 1, 2--7, ISSN: 0473-7733, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: biocides, elewacje zewnętrzne, external facades, microbial deterioration, organizmy deteriogenne, preparaty biobójcze
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-16295] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[5] Przemiana fazowa w materiałach w zastosowaniu do projektowania akumulatorów ciepła / Zygmunt Lipnicki, Zenon Ignaszak, Hanna Lechów, 2001. Archiwum Odlewnictwa R. 1, nr 1 (1/2), 113--125 bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: phase change material, solidification
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-4644] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Biodeterioration due to improper exploitation of external facades / Marlena Piontek, Hanna Lechów // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2018, No. 28 (3), s. 145--154, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: biodeterioracja, biodeterioration, budynki, buildings, deposits, eksploatacja elewacji, elewacje, facade exploitation, facades, nalot, stains, zacieki,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.2478/ceer-2018-0042
[AWI-10724] [data modyf: 02-01-2019 14:25]
[2] Cooling of a processor with the use of a heat pump / Zygmunt Lipnicki, Hanna Lechów, Katarzyna Pantoł // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2018, No. 28 (1), s. 16--25, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: chłodzenie, cooling, cykl sprężania pary, evaporation, heat pump, odparowywanie, pompa ciepła, procesor, processor, vapro compressor cycle,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.2478/ceer-2018-0002
[AWI-10675] [data modyf: 14-05-2018 10:40]
[3] Technological moisture as a cause of moulds on building partitions / Marlena Piontek, Katarzyna Łuszczyńska, Hanna Lechów // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2018, No. 28 (2), s. 76--84, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: biodeterioracja, biodeterioration, grzyby pleśniowe, mould in the building, moulds, pleśń w budynku, technological moisture, wilgoć technologiczna,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.2478/ceer-2018-0020
[AWI-10696] [data modyf: 06-11-2018 09:48]
[4] Aspergilli on building partitions infested with moulds in residential housing and public utility premises / Marlena Piontek, Katarzyna Łuszczyńska, Hanna Lechów // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2017, No. 27 (4), s. 91--104, ISSN: 2080-5187, bibliogr. fot. tab. summ.
Słowa kluczowe: Aspergillus species, budownictwo, mikotoksyny, mycotoxins, residential housing,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWI-10647] [data modyf: 21-02-2018 11:42]
[5] Biodeterioracja szkła wywołana przez zarodniki grzybów pleśniowych / Marlena Piontek, Katarzyna Łuszczyńska, Hanna Lechów // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2017, Nr 166 (46), s. 25--35, ISSN: 1895-7323, bibliogr. il. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: biodeterioracja szkła, biodeterioration of glass, biological corrosion, korozja biologiczna, microorganisms, mikroorganizmy,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10628] [data modyf: 24-11-2017 15:03]
[6] Examination of deteriogenic biofilms on building facades with scanning electron microscopy / Marlena Piontek, Hanna Lechów, Ewa Paradowska, Marta Nycz // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2016, No. 20, s. 79--88, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: biocorrosion, biodeterioracja, biodeterioration, biofilm, biokorozja, elektronowa mikroskopia skaningowa (SEM), elewacje, facade, nalot biologiczny, scanning electron microscope (SEM),

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2016-0008
[AWI-10364] [data modyf: 01-08-2016 09:53]
[7] Existence of mould spores in biofilm on the building fasade of the Institute of Environmental Engineering, University of Zielona Góra / Marlena Piontek, Hanna Lechów, Katarzyna Łuszczyńska // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2016, Nr 163 (43), s. 39--52, ISSN: 1895-7323, bibliogr. fot. rys. summ.
Słowa kluczowe: biocorrosion, biodeterioration, biokorozja, elewacje zewnętrzne, exterior facades, fungi, grzyby pleśniowe, moulds, nalot biologiczny,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10403] [data modyf: 09-09-2016 09:21]
[8] Temperature profiles in a micro-processor cooled by direct refrigerant evaporation / Zygmunt Lipnicki, Hanna Lechów, Katarzyna Pantoł // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2016, No. 22, s. 111--126, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: cooling, evaporation, grubość warstwy cieczy chłodzącej, internal heat sources, odparowywanie czynnika chłodniczego, processor, vaprocompressor cycle, wewnętrzne źródła ciepła,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2016-0040
[AWI-10421] [data modyf: 25-10-2016 12:44]
[9] Wpływ warunków przechowywania wody źródlanej w opakowaniach jenostkowych na jej jakość / Anita Jakubaszek, Hanna Lechów, Monika Mazurek // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2016, Nr 161(41), s. 96--106, ISSN: 1895-7323, bibliogr. fot. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: changes in the quality of spring water, microbiological contamination of water, mikrobiologiczne zanieczyszczenie wody, spring water, warunki przechowywania wody, water packs, water storage conditions, woda w opakowaniach jednostkowych, woda źródlana,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10348] [data modyf: 07-04-2016 12:28]
[10] Aerophytic cyanobacteria as a factor in the biodegradation of technical materials on external building walls / Marlena Piontek, Hanna Lechów // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2014, No. 13, s. 109--119, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: aerophytic cyanobacteria, biocorrosion, biofilm, external building wall,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.2478/ceer-2014-0019
[AWI-10002] [data modyf: 24-08-2015 15:23]
[11] Toksyczność miedzi, cynku oraz kadmu, rtęci i ołowiu dla człowieka, kręgowców i organizmów wodnych / Marlena Piontek, Zuzanna Fedyczak, Katarzyna Łuszczyńska, Hanna Lechów // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2014, nr 155 (35), s. 70--83, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: biologiczne testy toksyczności, metale śladowe, metody bioindykacyjne, toksyczność,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-10089] [data modyf: 29-07-2015 11:09]
[12] Deterioracja elewacji zewnętrznych wywołana biofilmem / Marlena Piontek, Hanna Lechów // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2013, nr 151 (31), s. 77--85, ISSN: 1895-7323, bibliogr. fot. rys. tab. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9690] [data modyf: 28-07-2015 13:12]
[13] Produkty biobójcze stosowane w ochronie elewacji przed korozją biologiczną / Marlena Piontek, Hanna Lechów // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2013, nr 151 (31), s. 86--95, ISSN: 1895-7323, bibliogr. fot. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9691] [data modyf: 28-07-2015 13:13]
[14] Koncepcja stanowiska badawczego do badania odwiertów jako źródeł i upustów ciepła / Hanna Lechów, Zygmunt Lipnicki // W: Natura .- 2003, z. 9, s. 211--218 bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6299] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Biodeterioration in non-commissioned buildings, 2017. Marlena Piontek, Katarzyna Łuszczyńska, Hanna Lechów // W: Inżynieria i kształtowanie środowiska : III konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2017, s. 85--86, ISBN: 9788393761968
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22762] [data modyf: 11-10-2017 10:14]
[2] Badanie deteriogennych nalotów biologicznych na elewacjach budynków metodą elektronowej mikroskopii skaningowej, 2015. Marlena Piontek, Hanna Lechów // W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych : VIII konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015, s. 141--142
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21728] [data modyf: 08-09-2015 13:51]
[3] The occurrence of moulds on glass materials, 2014. Katarzyna Łuszczyńska, Marlena Piontek, Hanna Lechów // W: XVI International Biodeterioration and Biodegradation Symposium. Lodz, Polska Łódź : [brak wydawcy], 2014, s. 16
Słowa kluczowe: biodeterioration of glass, biofilm, moulds

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21478] [data modyf: 07-09-2015 16:04]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski