System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr inż. Artur Frątczak
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Budownictwa
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 14 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Tymczasowe zabezpieczenie historycznego obiektu przemysłowego. Przykład hali o drewnianej konstrukcji nośnej w Wielkopolsce / Gerard Bryś, Mikołaj Kłapoć, Artur Frątczak
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 6 / red. nauk. T. Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010 - s. 7--14 .- ISBN: 9788374813624
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12551] [data modyf: 13-01-2011 09:58]
[2] Konstrukcyjne i technologiczne problemy remontu budynku cegielni w Radowicach / Artur Frątczak, Gerard Bryś
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 5 / red. T. Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009 - s. 155--164 .- ISBN: 9788374812399
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10967] [data modyf: 20-03-2009 10:18]
[3] Renowacja więźby dachowej kościoła Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej w Kopanicy. Problemy techniczne, technologiczne i konserwatorskie / Mikołaj Kłapoć, Gerard Bryś, Artur Frątczak
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 5 / red. T. Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009 - s. 251--258 .- ISBN: 9788374812399
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10970] [data modyf: 20-03-2009 10:27]
[4] Analiza nośności zespolonego, drewniano-betonowego stropu / Gerard Bryś, Artur Frątczak
// W: Konstrukcje zespolone / red. T. Biliński . T. 8 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - s. 39--45 .- ISBN: 9788374811569
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10346] [data modyf: 31-07-2008 11:56]
[5] Problemy konstrukcyjne związane z adaptacją obiektu przemysłowego na mieszkalny / Gerard Bryś, Artur Frątczak
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 4 / red. T. Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - s. 65--74 .- ISBN: 9788374811439
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9925] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Rozwiązania konstrukcyjne wzmocnień więźby dachowej na przykładzie zespołu poaugustiańskiego w Żaganiu / Mikołaj Kłapoć, Gerard Bryś, Artur Frątczak
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 3 / red. T. Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007 - s. 147--158 .- ISBN: 9788374810753
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8908] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Badania techniczno-konserwatorskie więźby dachowej ratusza w Zielonej Górze na potrzeby adaptacji poddasza na cele użytkowe / Artur Frątczak
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 2 / red. T. Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 107--115 .- ISBN: 8374810130
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8206] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Problematyka technicznego utrzymania budynków wykonanych z bloczków z żużli metalurgicznych / Marek Dankowski, Artur Frątczak
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 2 / red. T. Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 79--87 .- ISBN: 8374810130
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8203] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Charakterystyka więźb dachowych wybranych XIII i XIV wiecznych kościołów kamiennych Środkowego Nadodrza / Artur Frątczak
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 1 / red. Tadeusz Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 111--122 .- ISBN: 8389712482
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7205] [data modyf: 24-03-2005 14:24]
[10] Zabytkowe konstrukcje drewniane na przykładzie więźby dachowej dawnego zboru Braci Morawskich w Nowej Soli / Artur Frątczak, Sławomir Łotysz
// W: Budownictwo drewniane w gospodarce przestrzennej europejskiego dziedzictwa / red. W. Czarnecki, M. Proniewski .- Białystok : Wydaw. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, 2004 - s. 329--334 .- ISBN: 8387256633
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6614] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Naprawa konstrukcji murowej mostu przedniego w zespole pałacowym w Zaborze / Gerard Bryś, Marek Dankowski, Włodzimierz Dyszak, Artur Frątczak // Przegląd Budowlany .- 2013, nr 3, s. 38--40, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.fot.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17229] [data modyf: 20-08-2015 11:36]
[2] Problemy techniczne związane z renowacją XIV wiecznego kościoła drewnianego / Marek Dankowski, Artur Frątczak // Ochrona Przed Korozją .- 2007, nr 10s/A, s. 43--50, ISSN: 0473-7733, : bibliogr.fot.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-12403] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Technologia zabezpieczeń drewnianego kościoła w Klępsku przed korozją biologiczną i ogniem / Artur Frątczak, Marek Dankowski // Ochrona Przed Korozją .- 2005, nr 9s/A/, s. 69--77, ISSN: 0473-7733, : bibliogr.fot.rys.summ.
Słowa kluczowe: owady niszczące drewno, zwalczanie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10384] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Rozwój technik mechanicznego poprawiania nośności gruntu / Artur Frątczak // W: Technika w dziejach cywilizacji - z myślą o przyszłości. Dzierżoniów, Polska, 2004 .- Wrocław : Drukarnia Oficyny Wydawniczej Politechniki Wrocławskiej, 2004, s. 64--70 .- ISBN: 8390435772
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16497] [data modyf: 07-08-2015 10:22]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski