System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr inż. Artur Frątczak
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Budownictwa
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 14 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Tymczasowe zabezpieczenie historycznego obiektu przemysłowego. Przykład hali o drewnianej konstrukcji nośnej w Wielkopolsce, Gerard Bryś, Mikołaj Kłapoć, Artur Frątczak
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 6, 2010. / red. nauk. T. Biliński, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 7--14, ISBN: 9788374813624
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12551] [data modyf: 13-01-2011 09:58]
[2] Konstrukcyjne i technologiczne problemy remontu budynku cegielni w Radowicach, Artur Frątczak, Gerard Bryś
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 5, 2009. / red. T. Biliński, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 155--164, ISBN: 9788374812399
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10967] [data modyf: 20-03-2009 10:18]
[3] Renowacja więźby dachowej kościoła Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej w Kopanicy. Problemy techniczne, technologiczne i konserwatorskie, Mikołaj Kłapoć, Gerard Bryś, Artur Frątczak
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 5, 2009. / red. T. Biliński, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 251--258, ISBN: 9788374812399
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10970] [data modyf: 20-03-2009 10:27]
[4] Analiza nośności zespolonego, drewniano-betonowego stropu, Gerard Bryś, Artur Frątczak
// W: Konstrukcje zespolone, 2008. / red. T. Biliński . T. 8, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 39--45, ISBN: 9788374811569
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10346] [data modyf: 31-07-2008 11:56]
[5] Problemy konstrukcyjne związane z adaptacją obiektu przemysłowego na mieszkalny, Gerard Bryś, Artur Frątczak
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 4, 2008. / red. T. Biliński, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 65--74, ISBN: 9788374811439
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9925] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Rozwiązania konstrukcyjne wzmocnień więźby dachowej na przykładzie zespołu poaugustiańskiego w Żaganiu, Mikołaj Kłapoć, Gerard Bryś, Artur Frątczak
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 3, 2007. / red. T. Biliński, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 147--158, ISBN: 9788374810753
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8908] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Badania techniczno-konserwatorskie więźby dachowej ratusza w Zielonej Górze na potrzeby adaptacji poddasza na cele użytkowe, Artur Frątczak
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 2, 2006. / red. T. Biliński, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 107--115, ISBN: 8374810130
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8206] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Problematyka technicznego utrzymania budynków wykonanych z bloczków z żużli metalurgicznych, Marek Dankowski, Artur Frątczak
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 2, 2006. / red. T. Biliński, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 79--87, ISBN: 8374810130
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8203] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Charakterystyka więźb dachowych wybranych XIII i XIV wiecznych kościołów kamiennych Środkowego Nadodrza, Artur Frątczak
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 1, 2005. / red. Tadeusz Biliński, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 111--122, ISBN: 8389712482
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7205] [data modyf: 24-03-2005 14:24]
[10] Zabytkowe konstrukcje drewniane na przykładzie więźby dachowej dawnego zboru Braci Morawskich w Nowej Soli, Artur Frątczak, Sławomir Łotysz
// W: Budownictwo drewniane w gospodarce przestrzennej europejskiego dziedzictwa, 2004. / red. W. Czarnecki, M. Proniewski, Białystok : Wydaw. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, s. 329--334, ISBN: 8387256633
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6614] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Naprawa konstrukcji murowej mostu przedniego w zespole pałacowym w Zaborze / Gerard Bryś, Marek Dankowski, Włodzimierz Dyszak, Artur Frątczak, 2013. Przegląd Budowlany, nr 3, 38--40, ISSN: 0033-2038, bibliogr. fot.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17229] [data modyf: 20-08-2015 11:36]
[2] Problemy techniczne związane z renowacją XIV wiecznego kościoła drewnianego / Marek Dankowski, Artur Frątczak, 2007. Ochrona Przed Korozją, nr 10s/A, 43--50, ISSN: 0473-7733, bibliogr. fot. rys. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-12403] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Technologia zabezpieczeń drewnianego kościoła w Klępsku przed korozją biologiczną i ogniem / Artur Frątczak, Marek Dankowski, 2005. Ochrona Przed Korozją, nr 9s/A/, 69--77, ISSN: 0473-7733, bibliogr. fot. rys. summ.
Słowa kluczowe: owady niszczące drewno, zwalczanie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10384] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Rozwój technik mechanicznego poprawiania nośności gruntu, 2004. Artur Frątczak // W: Technika w dziejach cywilizacji - z myślą o przyszłości. Dzierżoniów, Polska Wrocław : Drukarnia Oficyny Wydawniczej Politechniki Wrocławskiej, 2004, s. 64--70, ISBN: 8390435772
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16497] [data modyf: 07-08-2015 10:22]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski