System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. inż. Radosław Maruda
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: inżynieria mechaniczna (100 %)
Jednostka: Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 83 pozycji bibliograficznych
39 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Wybrane aspekty procesu skrawania i kształtowania technologicznej warstwy wierzchniej po toczeniu wykończeniowym w warunkach chłodzenia MQCL / Radosław Maruda .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017 .- 154 s. : bibliogr.rys.tab.wykr.summ. .- ISBN: 9788378423126
Kod: MON-WI    BibTeX   (pkt: 80)
[WZ-14340] [data modyf: 28-05-2019 17:51]
[2] Wybrane zagadnienia z obróbki skrawaniem : ćwiczenia laboratoryjne / Radosław Maruda, Eugene Feldshtein .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014 .- 89 s. : bibliogr.rys.tab.wykr. .- ISBN: 9788378421696
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-12288] [data modyf: 02-09-2015 11:31]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Zużycie ostrza skrawającego podczas toczenia stali nierdzewnej X2CrNiMo17-12-2 w warunkach zminimalizowanego smarowania / Radosław Maruda, Grzegorz M. Królczyk, Szymon Wojciechowski, Stanisław Legutko, Włodzimierz Kot
// W: Obróbka skrawaniem. Narzędzia i technologie dla przemysłu 4.0 / red. A. Zawada-Tomkiewicz .- Koszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2018 - (Monografia ; 347) - s. 41--48 .- ISBN: 9788373654952
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20357] [data modyf: 30-05-2019 16:27]
[2] Poprawa skrawalności wybranych gatunków stali węglowych w warunkach minimalnego przepływu środka chłodząco-smarującego / Eugene Feldshtein, Radosław Maruda
// W: Obróbka skrawaniem : zaawansowana technika / red. H. Latoś .- Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2009 - (Szkoła Obróbki Skrawaniem ; 3) - s. 139--146 .- ISBN: 9788361314967
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11322] [data modyf: 05-10-2009 09:42]
[3] Frezowanie / Wiesław Kamiński, Radosław Maruda
// W: Wybrane zagadnienia z inżynierii wytwarzania : obróbka ubytkowa / red. A. Laber .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - s. 69--96 .- ISBN: 9788374811842
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10696] [data modyf: 30-12-2008 08:59]
[4] Materiały stosowane na ostrza narzędzi skrawających / Wiesław Kamiński, Radosław Maruda, Radosław Tkaczyk
// W: Wybrane zagadnienia z inżynierii wytwarzania : obróbka ubytkowa / red. A. Laber .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - s. 14--18 .- ISBN: 9788374811842
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10702] [data modyf: 30-12-2008 09:20]
[5] Wiadomości ogólne o procesie skrawania / Wiesław Kamiński, Radosław Maruda
// W: Wybrane zagadnienia z inżynierii wytwarzania : obróbka ubytkowa / red. A. Laber .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - s. 8--13 .- ISBN: 9788374811842
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10693] [data modyf: 30-12-2008 09:18]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Ecological trends in machining as a key factor in sustainable production - A review / G. M. Krolczyk, Radosław Maruda, J. B. Krolczyk, S. Wojciechowski, M. Mia, P. Nieslony, G. Budzik // Journal of Cleaner Production .- 2019, Vol. 218, s. 601--615, ISSN: 0959-6526, , eISSN: 1879-1786, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Biodegradable oils, Cryogenic cooling, Dry machining, Environmentally friendly processes, High-pressure coolant, MQL/MQCL
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.1016/j.jclepro.2019.02.017         Cytowania wg Scopus: 16 [18-11-2019]
[AWCZ-23743] [data modyf: 28-02-2019 15:25]
[2] Intelligent Optimization of Hard-Turning Parameters Using Evolutionary Algorithms for Smart Manufacturing / Mozammel Mia, Grzegorz Królczyk, Radosław Maruda, Szymon Wojciechowski // Materials .- 2019, Vol. 12, no. 6, s. 1--12, ISSN: 1996-1944, , eISSN: 1996-1944, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: cutting temperature, evolutionary algorithm, hard turning, intelligent optimization, surface roughness
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.3390/ma12060879         Cytowania wg Scopus: 7 [18-11-2019]
[AWCZ-23938] [data modyf: 18-03-2019 13:20]
[3] Optimization of Power Consumption Associated with Surface Roughness in Ultrasonic Assisted Turning of Nimonic-90 Using Hybrid Particle Swarm-Simplex Method / Navneet Khanna, Jay Airao, Munish Kumar Gupta, Qinghua Song, Zhanqiang Liu, Mozammel Mia, Radosław Maruda, Grzegorz Krolczyk // Materials .- 2019, Vol. 12, no. 20, s. 1--20, ISSN: 1996-1944, , eISSN: 1996-1944, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Nimonic-90, nature inspired hybrid algorithm, optimization, power consumption, surface roughness, ultrasonically assisted turning
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.3390/ma12203418         Cytowania wg Scopus: 0 [18-11-2019]
[AWCZ-24452] [data modyf: 21-10-2019 09:29]
[4] Prediction of cutting forces during micro end milling considering chip thickness accumulation / S. Wojciechowski, M. Matuszak, B. Powałka, M. Madajewski, Radosław Maruda, G. M. Królczyk // International Journal of Machine Tools & Manufacture .- 2019, Vol. 147, s. 1--26, ISSN: 0890-6955, , eISSN: 1879-2170, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Chip thickness accumulation, Cutting forces, Finite elements modelling, Micromilling, Minimum uncut chip thickness
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 200)    DOI: 10.1016/j.ijmachtools.2019.103466         Cytowania wg Scopus: 0 [18-11-2019]
[AWCZ-24369] [data modyf: 25-09-2019 09:37]
[5] Application of signal to noise ratio and grey relational analysis to minimize forces and vibrations during precise ball end milling / Szymon Wojciechowski, Radosław Maruda, Grzegorz M. Krolczyk, Piotr Niesłony // Precision Engineering .- 2018, Vol. 51, s. 582--596, ISSN: 0141-6359, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Ball end milling, Dynamics, Optimization, Surface topography
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.precisioneng.2017.10.014         Cytowania wg Scopus: 47 [18-11-2019]
[AWCZ-22349] [data modyf: 12-02-2018 10:32]
[6] Effects of extreme pressure and anti-wear additives on surface topography and tool wear during MQCL turning of AISI 1045 steel / Radosław Maruda, Grzegorz M. Krolczyk, Szymon Wojciechowski, Krzysztof Zak, Witold Habrat, Piotr Nieslony // Journal of Mechanical Science and Technology .- 2018, Vol. 32, no. 2, s. 1585--1591, ISSN: 1738-494X,
Słowa kluczowe: Cooling conditions, Surface analysis, Tool wear, Tribofilm
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1007/s12206-018-0313-7         Cytowania wg Scopus: 19 [18-11-2019]
[AWCZ-22607] [data modyf: 04-04-2018 12:46]
[7] Parametric and nonparametric description of the surface topography in the dry and MQCL cutting conditions / G. M. Krolczyk, Radosław Maruda, J. B. Krolczyk, Piotr Nieslony, S. Wojciechowski, S. Legutko // Measurement .- 2018, Vol. 121, s. 225--239, ISSN: 0263-2241, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Clean production, Dry machining, Duplex stainless steel, Environmentally friendly processes, MQL/MQCL, Surface quality, Surface roughness
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.measurement.2018.02.052         Cytowania wg Scopus: 52 [18-11-2019]
[AWCZ-22965] [data modyf: 30-07-2018 12:42]
[8] Surface quality and topographic inspection of variable compliance part after precise turning / Piotr Nieslony, G. M. Krolczyk, S. Wojciechowski, R. Chudy, K. Zak, Radosław Maruda // Applied Surface Science .- 2018, Vol. 434, s. 91--101, ISSN: 0169-4332, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Dynamics, Hardened steel, Injection moulds, Precision manufacturing, Surface metrology, Surface topography
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.apsusc.2017.10.158         Cytowania wg Scopus: 46 [18-11-2019]
[AWCZ-22761] [data modyf: 18-05-2018 10:39]
[9] The influence of the type of coating on the cutting tool wear during turning of 316L austenitic stainless steel / Radosław Maruda, Natalia Szczotkarz // Archives of Mechanical Technology and Materials .- 2018, Vol. 38, iss. 1, s. 45--49, ISSN: 1233-9709, , eISSN: 2450-9469, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: 316L austenitic steel, Dry cutting, Rool wear, SEM, TiN and TiAIN coatings
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: 10.2478/amtm-2018-0008
[AWCZ-23275] [data modyf: 08-11-2018 13:44]
[10] Comparative assessment of the mechanical and electromagnetic surfaces of explosively clad Ti-steel plates after drilling process / Piotr Niesłony, G. M. Krolczyk, Krzysztof Zak, Radosław Maruda, S. Legutko // Precision Engineering .- 2017, Vol. 47, s. 104--110, ISSN: 0141-6359, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Drilling process, Electromagnetic surface, Explosive welding, Surface topography
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.precisioneng.2016.07.011         Cytowania wg Scopus: 32 [18-11-2019]
[AWCZ-21319] [data modyf: 28-04-2017 13:31]
[11] Dry cutting effect in turning of a duplex stainless steel as a key factor in clean production / G. M. Krolczyk, Piotr Niesłony, Radosław Maruda, S. Wojciechowski // Journal of Cleaner Production .- 2017, Vol. 142, s. 3343--3354, ISSN: 0959-6526, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Cutting force, Dry machining, Duplex stainless steel, Environmentally friendly processes, Surface roughness
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1016/j.jclepro.2016.10.136         Cytowania wg Scopus: 54 [18-11-2019]
[AWCZ-21581] [data modyf: 01-08-2017 11:41]
[12] Optimisation of machining parameters during ball end milling of hardened steel with various surface inclinations / S. Wojciechowski, Radosław Maruda, S. Barrans, Piotr Niesłony, G. M. Krolczyk // Measurement .- 2017, Vol. 111, s. 18--28, ISSN: 0263-2241, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Ball end milling, Cutting forces, Efficiency, Inclined surfaces, Optimisation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.measurement.2017.07.020         Cytowania wg Scopus: 38 [18-11-2019]
[AWCZ-21744] [data modyf: 02-10-2017 18:13]
[13] Structural and Microhardness Changes After Turning of the AISI 1045 Steel for Minimum Quantity Cooling Lubrication / Radosław Maruda, Grzegorz M. Krolczyk, Mariusz Michalski, Piotr Nieslony, Szymon Wojciechowski // Journal of Materials Engineering and Performance .- 2017, Vol. 26, iss. 1, s. 431--438, ISSN: 1059-9495, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: AISI 1045, MQCL, SEM analysis, dry cutting, microhardness, surface integrity, turning
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1007/s11665-016-2450-4         Cytowania wg Scopus: 30 [18-11-2019]
[AWCZ-21180] [data modyf: 17-03-2017 10:19]
[14] Tool wear characterizations in finish turning of AISI 1045 carbon steel for MQCL conditions / Radosław Maruda, Grzegorz M. Krolczyk, Eugene Feldshtein, Piotr Nieslony, Bożena Tyliszczak, Franci Pusavec // Wear .- 2017, Vol. 372-373, s. 54--67, ISSN: 0043-1648 , : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Additives EP/AW, Droplet size and distribution, Minimum quantity cooling-lubrication, Tool wear, Tribofilm
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.wear.2016.12.006         Cytowania wg Scopus: 55 [18-11-2019]
[AWCZ-20997] [data modyf: 08-02-2017 09:52]
[15] A study on droplets sizes, their distribution and heat exchange for minimum quantity cooling lubrication (MQCL) / Radosław Maruda, Grzegorz M. Krolczyk, Eugene Feldshtein, Franci Pusavec, Michał Szydłowski, Stanisław Legutko, Agnieszka Sobczak-Kupiec // International Journal of Machine Tools & Manufacture .- 2016, Vol. 100, s. 81--92, ISSN: 0890-6955, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: (MQCL), Droplet sizeanddistribution, Ep/AWadditives, Heat flow, Minimum quantity cooling lubrication, Tribofilms
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 45)    DOI: 10.1016/j.ijmachtools.2015.10.008         Cytowania wg Scopus: 68 [18-11-2019]
[AWCZ-19523] [data modyf: 17-11-2015 10:40]
[16] Analysis of contact phenomena and heat exchange in the cutting zone under minimum quantity cooling lubrication conditions / Radosław Maruda, Eugene Feldshtein, Stanisław Legutko, Grzegorz M. Krolczyk // Arabian Journal for Science and Engineering .- 2016, Vol. 41, no. 2, s. 661--668, ISSN: 2193-567X, , eISSN: 2191-4281, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: MQCL, Scanning electron microscopy (SEM), Sustainability manufacturing, Thermally activated processes, Turning
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1007/s13369-015-1726-6         Cytowania wg Scopus: 26 [18-11-2019]
[AWCZ-19799] [data modyf: 12-12-2016 14:46]
[17] Chropowatość powierzchni stali austenitycznej 316L po toczeniu w warunkach chłodzenia metodą MQCL / Radosław Maruda // Mechanik .- 2016, nr 8-9, s. 1058--1059, ISSN: 0025-6552, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: MQCL method, dry cutting, surface roughness
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)    DOI: 10.17814/mechanik.2016.8-9.246
[AWCZ-20367] [data modyf: 20-09-2016 10:14]
[18] Dynamic programming approach in the optimization of tool life in turning process of duplex stainless steel DSS / Andrzej Metelski, Srecko Krile, Radosław Maruda, Stanisław Legutko, Grzegorz M. Krolczyk // Key Engineering Materials .- 2016, Vol. 686, s. 143--148, ISSN: 1662-9795, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: ANOVA, Tool life, duplex stainless steel, dynamic programming, optimization
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)    DOI: 10.4028/www.scientific.net/KEM.686.143         Cytowania wg Scopus: 3 [18-11-2019]
[AWCZ-19810] [data modyf: 11-02-2016 12:10]
[19] Impact of compressed air pressure on geometric structure of AISI 1045 steel surface after turning with the use of MQCL method / Radosław Maruda // Advances in Science and Technology. Research Journal .- 2016, Vol. 10, no. 30, s. 159--163, ISSN: 2080-4075, , eISSN: 2299-8624, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: MQCL, compressed air pressure, emulsion flow, geometric structure, near dry cutting
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.12913/22998624/62772
[AWCZ-20132] [data modyf: 02-06-2016 08:54]
[20] Investigation on the edge forces in ball end milling of inclined surfaces / Szymon Wojciechowski, Radosław Maruda, Piotr Nieslony, Grzegorz M. Krolczyk // International Journal of Mechanical Sciences .- 2016, Vol. 119, s. 360--369, ISSN: 0020-7403, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Cutting forces, Edge forces, Inclined machined surface, Milling, Tool wear
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1016/j.ijmecsci.2016.10.034         Cytowania wg Scopus: 42 [18-11-2019]
[AWCZ-20615] [data modyf: 29-11-2016 14:38]
[21] Metrological changes in surface morphology of high-strength steels in manufacturing processes / G. M. Krolczyk, J. B. Krolczyk, Radosław Maruda, S. Legutko, M. Tomaszewski // Measurement .- 2016, Vol. 88, s. 176--185, ISSN: 0263-2241, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Hardox, High-strength steels, Surface metrology, Surface morphology, Surface topography
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.measurement.2016.03.055         Cytowania wg Scopus: 63 [18-11-2019]
[AWCZ-20157] [data modyf: 16-06-2016 13:57]
[22] Precision surface characterization for finish cylindrical milling with dynamic tool displacements model / Szymon Wojciechowski, P. Twardowski, M. Pelic, Radosław Maruda, Simon Barrans, Grzegorz M. Krolczyk // Precision Engineering .- 2016, Vol. 46, s. 158--165, ISSN: 0141-6359, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Finish milling, Laser vibrometry, Run out, Surface roughness, Tool displacement
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.precisioneng.2016.04.010         Cytowania wg Scopus: 40 [18-11-2019]
[AWCZ-20311] [data modyf: 25-08-2016 09:57]
[23] Surface morphology analysis of Duplex Stainless Steel (DSS) in Clean Production using the Power Spectral Density / G. M. Krolczyk, Radosław Maruda, Piotr Niesłony, M. Wieczorowski // Measurement .- 2016, Vol. 94, s. 464--470, ISSN: 0263-2241, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Clean manufacturing, Dry turning, MQCL, Power Spectral Density, Surface metrology
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.measurement.2016.08.023         Cytowania wg Scopus: 53 [18-11-2019]
[AWCZ-20363] [data modyf: 19-09-2016 13:24]
[24] The influence of the cooling conditions on the cutting tool wear and the chip formation mechanism / Radosław Maruda, Grzegorz M. Krolczyk, Piotr Nieslony, Szymon Wojciechowski, Mariusz Michalski, Stanisław Legutko // Journal of Manufacturing Processes .- 2016, Vol. 24, s. 107--115, ISSN: 1526-6125, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Chip shape, Cutting tool wear, EP/AW additive, Friction coefficient on the rake face, MQCL
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1016/j.jmapro.2016.08.006         Cytowania wg Scopus: 51 [18-11-2019]
[AWCZ-20694] [data modyf: 12-12-2016 14:53]
[25] Topographic inspection as a method od weld joint diagnostic / Jolanta B. Krolczyk, Bartosz Gapiński, Grzegorz M. Krolczyk, Ivan Samardzic, Radosław Maruda, Kamil Soucek, Stanisław Legutko, Piotr Nieslony, Yashar Javadi, Lubomir Stas // Tehnički Vjestnik = Technical Gazette .- 2016, Vol. 22, no. 1, s. 301--306, ISSN: 1330-3651, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: X-ray, computed tomography, non-destructive techniques, profilometry, topography inspection, weld quality
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.17559/TV-20141230182054         Cytowania wg Scopus: 26 [18-11-2019]
[AWCZ-19989] [data modyf: 18-04-2016 11:28]
[26] Wpływ dodatku EP/AW w warunkach chłodzenia metodą MQCL na morfologię powierzchni stali nierdzewnej 316L / Grzegorz Królczyk, Radosław Maruda, Mariusz Michalski, Andrzej Staszewski // Mechanik .- 2016, nr 8-9, s. 1186--1187, ISSN: 0025-6552, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: EP/AW additive, MQCL, dry cutting, surface morphology
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)    DOI: 10.17814/mechanik.2016.8-9.310
[AWCZ-20369] [data modyf: 20-09-2016 10:38]
[27] Wpływ warunków chłodzenia na siłę skrawania podczas toczenia stali C45 / Radosław Maruda, Stanisław Legutko, Grzegorz Królczyk, Włodzimierz Kot // Mechanik .- 2016, nr 10, s. 1186--1187, ISSN: 0025-6552, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: MQCL, PSI method, additives EP/AW, cutting force, dodatek EP/AW, dry cutting, metoda PSI, obróbka na sucho, siła skrawania
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)    DOI: 10.17814/mechanik.2016.10.436
[AWCZ-20446] [data modyf: 11-10-2016 10:08]
[28] An influence of active additives on the formation of selected indicators of the condition of the X10CrNi18-8 stainless steel surface layer in MQCL conditions / Radosław Maruda, Stanisław Legutko, Grzegorz M. Krolczyk, Sergej Hloch, Mariusz Michalski // International Journal of Surface Science and Engineering .- 2015, Vol. 9, no. 5, s. 452--465, ISSN: 1749-785X, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: MQCL, antiwear modifiers, emulsion mist, surface roughness, wear mechanism
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)        Cytowania wg Scopus: 32 [18-11-2019]
[AWCZ-19394] [data modyf: 09-10-2015 11:50]
[29] Effect of anti-wear additive on cutting tool and surface layer of workpiece state under MQCL conditions / Radosław Maruda, Stanisław Legutko, Grzegorz M. Krolczyk, Czesław Lukianowicz, Antun Stoić // Tehnički Vjestnik = Technical Gazette .- 2015, Vol. 22, no. 5, s. 1219--1223, ISSN: 1330-3651, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: MQCL, anti-wear additives, stainless steel, surface roughness, turning
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.17559/TV-20140905132417         Cytowania wg Scopus: 10 [18-11-2019]
[AWCZ-19546] [data modyf: 27-11-2015 18:06]
[30] Effect of chemical exploitation preparation on the tribological properties of CuSn10 bronze within the friction process / Krzysztof Adamczuk, Stanisław Legutko, Grzegorz M. Krolczyk, Radosław Maruda // Applied Mechanics and Materials .- 2015, Vol. 809-810, s. 1055--1060, ISSN: 1662-7482, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: exploitation preparation, friction kinematic pair, tribological properties, wear
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.809-810.1055
[AWCZ-19855] [data modyf: 24-02-2016 09:53]
[31] Improving the efficiency of running-in for a bronze-stainless steel friction pair / Radosław Maruda, Eugene Feldshtein, S. Legutko, G. M. Królczyk // Journal of Friction and Wear .- 2015, Vol. 36, no. 6, s. 548--553, ISSN: 1068-3666, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: boundary layer, running-in bronze, stainless steel, surface-active additive
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.3103/S1068366615060082         Cytowania wg Scopus: 17 [18-11-2019]
[AWCZ-19608] [data modyf: 09-12-2015 18:08]
[32] Influence of argon pollution on the weld surface morphology / G. M. Krolczyk, Piotr Nieslony, Jolanta B. Krolczyk, Ivan Samardzic, S. Legutko, Sergej Hloch, Simon Barrans, Radosław Maruda // Measurement .- 2015, Vol. 70, s. 203--213, ISSN: 0263-2241, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: surface metrology, surface morphology, topography inspection, waviness, weld quality
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.measurement.2015.04.001         Cytowania wg Scopus: 38 [18-11-2019]
[AWCZ-18990] [data modyf: 21-08-2015 10:25]
[33] Influence of cooling conditions on the machining process under MQCL and MQL conditions / Radosław Maruda, Stanisław Legutko, Grzegorz M. Krolczyk, Pero Raos // Tehnički Vjestnik = Technical Gazette .- 2015, Vol. 22, no. 4, s. 965--970, ISSN: 1330-3651, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: MQCL, MQL, chip shape, emulsion mist, oil mist, surface roughness
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.17559/TV-20140919143415         Cytowania wg Scopus: 33 [18-11-2019]
[AWCZ-19207] [data modyf: 11-08-2015 09:45]
[34] Research on emulsion mist generation in the conditions of Minimum Quantity Cooling Lubrication (MQCL) / Radosław Maruda, Eugene Feldshtein, Stanisław Legutko, Grzegorz M. Krolczyk // Tehnički Vjestnik = Technical Gazette .- 2015, Vol. 22, no. 5, s. 1213--1218, ISSN: 1330-3651, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Minimal Quantity Cooling-Lubrication (MQCL), droplets flow, heat flow
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.17559/TV-20140423221850         Cytowania wg Scopus: 16 [18-11-2019]
[AWCZ-19494] [data modyf: 05-11-2015 17:03]
[35] Taguchi design of experiment in the optimization of tool life in turning process of duplex stainless steel DSS / Grzegorz M. Krolczyk, Andrzej Metelski, Radosław Maruda, Stanisław Legutko // Applied Mechanics and Materials .- 2015, Vol. 809-810, s. 189--194, ISSN: 1662-7482, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: ANOVA, Taguchi method, duplex stainless steel, optimization, tool life
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.809-810.189
[AWCZ-19405] [data modyf: 12-10-2015 13:06]
[36] Taguchi design of experiment versus dynamic programming approach in the optimization of turning process / Andrzej Metelski, Srecko Krile, Radosław Maruda, Stanisław Legutko, Grzegorz M. Krolczyk // Applied Mechanics and Materials .- 2015, Vol. 808, s. 66--71, ISSN: 1662-7482, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Taguchi method, duplex stainless steel, dynamic programming, tool life
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.808.66
[AWCZ-19516] [data modyf: 16-11-2015 16:14]
[37] The effect of EP/AW additives in emulsion mist on the geometric structure of the machined surface during carbon steel C45 turning / Radosław Maruda, Stanisław Legutko, Grzegorz M. Krolczyk, Krzysztof Adamczuk // Applied Mechanics and Materials .- 2015, Vol. 809-810, s. 15--20, ISSN: 1662-7482, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: MQCL, additives EP/AW, dry cutting, geometric structure, near dry cutting
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.809-810.15
[AWCZ-19353] [data modyf: 02-10-2015 14:00]
[38] Wpływ konstrukcji urządzeń do tworzenia mgły emulsyjnej na chropowatość powierzchni obrobionej po procesie skrawania stali C45 / Radosław Maruda, Mariusz Michalski, Grzegorz Królczyk // Mechanik .- 2015, nr 8-9, s. 723/204-212, ISSN: 0025-6552, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ. .- IX Konferencja Szkoły Obróbki Skrawaniem pod hasłem "Obróbka skrawaniem podstwaą rozwoju metrologii" 23-25.09.2015 r, Kielce-Sandomierz; pełny tekst na CD
Słowa kluczowe: konstrukcja urządzeń, metoda MQCL, mgła emulsyjna, obróbka na sucho
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)    DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.428
[AWCZ-19384] [data modyf: 06-10-2015 17:31]
[39] Effect of minimum Quantity Cooling Lubrication (MQCL) on chip morphology and surface roughness in turning low carbon steels / Radosław Maruda, Stanisław Legutko, Grzegorz M. Krolczyk // Applied Mechanics and Materials .- 2014, Vol. 657, s. 38--42, ISSN: 1662-7482, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Minimum Quantity Cooling Lubrication, chip shaping, dry cutting, near dry cutting per, surface roughness
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.657.38         Cytowania wg Scopus: 5 [18-11-2019]
[AWCZ-18570] [data modyf: 21-08-2015 09:35]
[40] Influence of cutting parameters on surface morphology of austenitic stainless steel after turning / Grzegorz M. Krolczyk, Stanisław Legutko, Radosław Maruda // Applied Mechanics and Materials .- 2014, Vol. 657, s. 23--27, ISSN: 1662-7482, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: austenitic stainless steel, coated inserts, maching, surface integrity, surface morphology
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.657.23         Cytowania wg Scopus: 0 [18-11-2019]
[AWCZ-18410] [data modyf: 21-08-2015 09:17]
[41] Influence of Minimum Quantity Cooling Lubrication (MQCL) on chip formation zone factors and shearing force in turning AISI 1045 steel / Radosław Maruda, Stanisław Legutko, Grzegorz M. Krolczyk // Applied Mechanics and Materials .- 2014, Vol. 657, s. 43--47, ISSN: 1662-7482, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: MQCL, dry cutting, near dry cutting, parameters of the chip forming, shearing force
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.657.43         Cytowania wg Scopus: 6 [18-11-2019]
[AWCZ-18445] [data modyf: 20-08-2015 12:31]
[42] Influence of technological cutting parameters on surface texture of austenitic stainless steel / Grzegorz M. Krolczyk, Stanisław Legutko, Radosław Maruda // Applied Mechanics and Materials .- 2014, Vol. 693, s. 430--435, ISSN: 1662-7482, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: austenitic stainless steel, coated inserts, machining, surface integrity, surface texture
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.693.430         Cytowania wg Scopus: 5 [18-11-2019]
[AWCZ-18609] [data modyf: 20-08-2015 14:13]
[43] Vliânie sposoba ohlaždeniâ zony rezaniâ na usloviâ stružkoobrazovaniâ / Eugene Feldshtein, Radosław Maruda, M. A. Kornievich // Nauka i Tehnika = Science and Technique .- 2014, no. 4, s. 48--53, ISSN: 2227-1031, , eISSN: 2414-0392, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: chip shaping, cooling-lubricant medium, cutting zone cooling
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18755] [data modyf: 21-08-2015 09:24]
[44] Wpływ chłodzenia ekologicznego strefy skrawania na proces tworzenia i łamania wióra w obróbce toczeniem stali nierdzewnej X10CrNi18-8 [Dokument elektroniczny] / Radosław Maruda // Mechanik .- 2014, nr 8-9, s. 569--576, ISSN: 0025-6552, : bibliogr.rys.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-18404] [data modyf: 03-09-2015 11:56]
[45] Wpływ warunków chłodzenia na strukturę geometryczną powierzchni obrobionej przy frezowaniu stopu aluminium EN AW 6060 / Eugene Feldshtein, Radosław Maruda, Damian Jęśko // Obróbka Metalu : Kwartalnik Naukowo-Techniczny .- 2014, nr 2, s. 56--60, ISSN: 2081-7002, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18249] [data modyf: 20-08-2015 14:32]
[46] Wpływ warunków skrawania ekologicznego (MQCL i MQL) na strukturę geometryczną obrobionej powierzchni ze stali nierdzewnej 2H13 / Radosław Maruda // Przegląd Mechaniczny .- 2014, nr 10, s. 36--40, ISSN: 0033-2259, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: MQCL, MQL, chropowatość powierzchni obrobionej, dry machining, obróbka na sucho, roughness of machined surface, stainless steel, stal nierdzewna
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-18485] [data modyf: 20-08-2015 12:37]
[47] Some features of ecological finish turning of low carbon steels / Radosław Maruda, Eugene Feldshtein // Archives of Mechanical Technology and Automation .- 2013, Vol. 33, no. 2, s. 13--23, ISSN: 1233-9709, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: chip shaping, chropowatość powierzchni, ecological cutting, kształt wióra, shearing force, siła poślizgu, skrawanie ekologiczne, surface roughness
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-18049] [data modyf: 20-08-2015 12:10]
[48] Wpływ zminimalizowanego chłodzenia i smarowania strefy skrawania na kształt wióra i chropowatość powierzchni podczas toczenia stali węglowych / Radosław Maruda // Mechanik .- 2013, nr 11, s. 936--942, ISSN: 0025-6552, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: MQCL method, chip form, chropowatość powierzchni, kształt wióra, metoda MQCL, metoda badania parametrów przestrzeni, parameter space investigation method, surface roughness
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-17668] [data modyf: 20-08-2015 09:44]
[49] Zastosowanie metody "Parameter Space Investigation" w planowaniu badań inżynierskich (na przykładzie badań chropowatości) [Dokument elektroniczny] / Radosław Maruda, Eugene Feldshtein // Mechanik .- 2013, nr 8-9, s. 403--409, ISSN: 0025-6552, : bibliogr.rys.wykr.
Słowa kluczowe: PSI method, surface roughness, turning
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-17512] [data modyf: 07-10-2015 10:34]
[50] Modyfikacja warunków tarcia w strefie skrawania jako czynnik wpływający na proces obróbki / Eugene Feldshtein, Radosław Maruda // Tribologia : Teoria i Praktyka .- 2011, R. 42, nr 2, s. 23--31, ISSN: 0208-7774, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: chip shape, chropowatość powierzchni, kształt wióra, modyfikacja, surface roughness, toczenie, turning modification
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-15677] [data modyf: 27-05-2011 13:32]
[51] Analiza warunków tarcia na powierzchni natarcia przy toczeniu wykończeniowym na podstawie zmian grubości wióra / Eugene Feldshtein, Radosław Maruda // Tribologia : Teoria i Praktyka .- 2010, R. 41, nr 4, s. 87--96, ISSN: 0208-7774, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15086] [data modyf: 14-10-2010 12:26]
[52] Analysis of the cutting force and heat sink changes when turning of C45 steel in MQCL conditions on the basis of computer modeling / Eugene Feldshtein, Radosław Maruda // International Journal of Applied Mechanics and Engineering .- 2010, Vol. 15, no 4, s. 1037--1045, ISSN: 1425-1655, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: computer modeling, force, heat sink, minimal cooling, turning
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15319] [data modyf: 13-01-2011 14:49]
[53] Badanie skrawalności stali C10 w warunkach bardzo małej ilości cieczy chłodząco-smarującej / Radosław Maruda // MM Magazyn Przemysłowy .- 2010, nr 6-7, s. 18--24 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14896] [data modyf: 14-07-2010 11:15]
[54] Wpływ powłoki na ostrzu skrawającym i warunków chłodzenia na tworzenie i kształt wióra / Eugene Feldshtein, Radosław Maruda // Archives of Mechanical Technology and Materials .- 2010, Vol. 30, nr 4, s. 11--20, ISSN: 1233-9709, , eISSN: 2450-9469, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: characteristics of chip forming area, coating, emulsion mist, mgła emulsyjna, modifier, modyfikator, powłoka, wskaźniki strefy tworzenia wióra
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15273] [data modyf: 30-12-2010 10:12]
[55] Minimalmengenschmierung : Höhere Oberflächengüte beim Drehen durch Emulsion mit Additiven / Eugene Feldshtein, Radosław Maruda // MM das Industrie Magazin .- 2008, Ausg. 19, s. 38--41
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13131] [data modyf: 21-07-2008 15:32]
[56] Wpływ chłodzenia mgłą emulsyjną na wybrane parametry chropowatości powierzchni podczas toczenia stali R35 / Eugene Feldshtein, Radosław Maruda // MM Magazyn Przemysłowy .- 2008, nr 3, s. 26--28 : bibliogr.rys.wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13448] [data modyf: 05-01-2009 11:20]
[57] Wpływ chłodzenia mgłą emulsyjną na wybrane parametry chropowatości powierzchni podczas toczenia stali C45 / Eugene Feldshtein, Radosław Maruda // Przegląd Mechaniczny .- 2007, nr 12, s. 15--18, ISSN: 0033-2259, : bibliogr.rys.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-12653] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[58] Wpływ modyfikatorów mgły emulsyjnej na chropowatość powierzchni stali C45 po toczeniu i stan powierzchni natarcia ostrza skrawającego / Eugene Feldshtein, Radosław Maruda // Tribologia : Teoria i Praktyka .- 2007, R. 38, nr 2, s. 175--185, ISSN: 0208-7774, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: chropowatość powierzchni, contact surface, emulsion mist, mgła emulsyjna, modifiers, modyfikatory, powierzchnia styku, surface roughness, toczenie, turning
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12499] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[59] Changes of some cutting process parameters when MQCL turning / Eugene Feldshtein, Radosław Maruda // Advances in Manufacturing Science and Technology .- 2006, Vol. 30, no 3, s. 55--64, ISSN: 0137-4478, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: chip shape, chłodzenie mgłą, cutting force, heat flow, kształt wióra, minimal quantity cooling lubricant, przepływ strumieni cieplnych, siły skrawania, toczenie, turning
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11879] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[60] Some regularities of the heat transfer in the process of cooling of a cutting zone by an emulsion fog / Eugene Feldshtein, Radosław Maruda // Journal of Engineering Physics and Thermophysics .- 2006, Vol. 79, no 3, s. 606--610
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])        Cytowania wg Scopus: 4 [18-11-2019]
[AWCZ-12847] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[61] Warunki przepływu ciepła w czasie chłodzenia strefy skrawania mgłą emulsyjną / Eugene Feldshtein, Radosław Maruda // Archives of Mechanical Technology and Materials .- 2006, Vol. 26, nr 2, s. 19--26, ISSN: 1233-9709, , eISSN: 2450-9469, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: mgła emulsyjna, wymiana ciepła
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11245] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[62] Upravlenie formoj struzki v uslovijach ochlazdenija zmul'sionnym tumanom / Eugene Feldshtein, Radosław Maruda // Metall Info .- 2005, nr 12, s. 26--27 : rys.tab.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10835] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[63] Wirrspäne vermeiden : Einfluss von Schnittgeschwindigkeit und Vorschub auf die Spanbildung bei Drehen mit MMS / Eugene Feldshtein, Radosław Maruda // MM das Industrie Magazin .- 2005, Ausg. 36, s. 166--167 : bibliogr.rys.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10382] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[64] Wpływ sposobu chłodzenia strefy skrawania na proces tworzenia i łamania wióra / Eugene Feldshtein, Radosław Maruda // Archives of Mechanical Technology and Materials .- 2005, Vol. 25, nr 2, s. 9--19, ISSN: 1233-9709, , eISSN: 2450-9469, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: characteristics of chip forming area, chip shape, chłodzenie mgłą, cooling by emulsion mist, kształt wióra, toczenie, turning, wskaźniki strefy skrawania
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-10532] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[65] Modeling of heat change rules in plate bearings / Eugene Feldshtein, Mariusz Jenek, Radosław Maruda // International Journal of Applied Mechanics and Engineering .- 2004, Vol. 9, no 2, s. 285--292, ISSN: 1425-1655, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: FEM, plate bearing, temperature calculation
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-9623] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Vliânie ohlaždeniâ emul'sionnym tumanom na izmeneniâ sil i teploobmena pri tocenii stali 45 / Eugene Feldshtein, Radosław Maruda // W: Mašinostroenie : Respublikanskij Mežvedomstvennyj Sbornik Naučnyh Trudov .- 2007, nr 22, s. 93--98 : bibliogr.tab.wykr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7778] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] Badanie skrawalności wybranych gatunków stali węglowych w warunkach MQCL / Radosław Maruda // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Mechanika .- 2006, nr 132 (22), s. 45--48 : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: metoda MQCL, skrawalność, toczenie,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7795] [data modyf: 15-01-2010 09:13]
[3] Šerohovatost poverhnosti stali C45 posle toceniâ v usloviâh MQCL / Eugene Feldshtein, Radosław Maruda // W: Proizvodstvo : Tehnologiâ : Ekologiâ .- 2006, no 9, s. 536--541 : bibliogr.wykr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7561] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Vlijanie uslovij ochlazdenija na formu struzki v uslovijach svobodnogo i nesvobodnogo rezanija / Eugene Feldshtein, Radosław Maruda // W: Vestnik Polockogo Gosudarstvennogo Universiteta - (Serija B : Prikladnye Nauki) .- 2005, no 12, s. 89--93 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7365] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Vlijanie uslovij ochlazdenija na nekotorye fiziceskie charakteristiki zony rezanija / Eugene Feldshtein, Radosław Maruda // W: Mašinostroenie : Respublikanskij Mežvedomstvennyj Sbornik Naučnyh Trudov .- 2005, nr 21, T. 1, s. 31--35 : bibliogr.wykr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7196] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] The Influence of EP/AW Addition in the MQL Method on the Parameters of Surface Geometrical Structure in the Process of Turning 316L Steel / Radosław Maruda, Szymon Wojciechowski, Grzegorz M. Krolczyk, Danil Yu Pimenov, Stanisław Legutko // W: International Conference on Manufacturing Engineering and Materials - ICMEM 2018. Novy Smokovec, Słowacja, 2018 .- Berlin : Springer-Verlag, 2019 .- Lecture Notes in Mechanical Engineering, s. 341--350 .- ISBN: 9783319993522
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-99353-9_37   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [18-11-2019]
[KONF-23434] [data modyf: 23-04-2019 10:16]
[2] The Influence of the Application of EP Additive in the Minimum Quantity Cooling Lubrication Method on the Tool Wear and Surface Roughness in the Process of Turning 316L Steel / Radosław Maruda, Stanisław Legutko, Jolanta B. Krolczyk, Szymon Wojciechowski, Włodzimierz Kot // W: International Conference on Manufacturing Engineering and Materials - ICMEM 2018. Novy Smokovec, Słowacja, 2018 .- Berlin : Springer-Verlag, 2019 .- Lecture Notes in Mechanical Engineering, s. 254--263 .- ISBN: 9783319993522
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-99353-9_28   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-11-2019]
[KONF-23435] [data modyf: 23-04-2019 09:58]
[3] The application of response surface method to optimization of precision ball end milling / Szymon Wojciechowski, Radosław Maruda, Grzegorz M. Krolczyk // W: 21st Innovative Manufacturing Engineering & Energy International Conference - IManE&E 2017. Iasi, Rumunia, 2017 .- Les Ulis : EDP Sciences, 2017 .- MATEC Web of Conferences, Vol. 112, s. 1--6
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1051/matecconf/201711201004   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [18-11-2019]
[KONF-22979] [data modyf: 04-04-2018 12:56]
[4] The study on dynamic properties of monolithic ball end mills with various slenderness / Szymon Wojciechowski, Maciej Tabaszewski, Grzegorz M. Krolczyk, Radosław Maruda // W: Energy, Environment and Material Systems - EEMS : international conference. Polanica-Zdrój, Polska, 2017 .- Les Ulis : EDP Sciences, 2017 .- E3S Web of Conferences, Vol. 19, s. 1--6
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1051/e3sconf/20171903014   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-11-2019]
[KONF-22949] [data modyf: 20-03-2018 11:45]
[5] Chip formation zone analysis during the turning of austenitic stainless steel 316L under MQCL cooling condition / Radosław Maruda, G. M. Krolczyk, Piotr Niesłony, J. B. Krolczyk, S. Legutko // W: International Conference on Manufacturing Engineering and Materials - ICMEM 2016. Nový Smokovec, Słowacja, 2016 .- Amsterdam : Elsevier, 2016 .- Procedia Engineering, Vol. 149, s. 297--304
Słowa kluczowe: EP/AW addition, MQCL, chip shape, dry cutting, friction coefficient

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1016/j.proeng.2016.06.670   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 12 [18-11-2019]
[KONF-22224] [data modyf: 23-04-2019 09:47]
[6] Changes of forces and heat flow power when ecological turning with emulsion mist / Eugene Feldshtein, Radosław Maruda // W: Proizvodstvo : Technologija : Ekologija - PROTEK 2005 : Sbornik naucnych trudov. Moskva, Rosja, 2005 .- Moskva : MGGU "Stankin", 2005 .- T. 1, s. 5--9 .- ISBN: 580370282X
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17346] [data modyf: 07-08-2015 10:21]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski