System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Ewelina Płuciennik-Koropczuk (dawniej: Płuciennik)
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (100 %)
Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 66 pozycji bibliograficznych
34 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Gospodarka komunalnymi osadami ściekowymi w obiegu zamkniętym, January Bień, Sylwia Myszograj, Ewelina Płuciennik-Koropczuk
// W: Ocena gospodarki ściekowo-osadowej w Polsce : raport, 2020. / red. J. Bień, M. Gromiec, L. Pawłowski, Lublin : Wydaw. Polskiej Akademii Nauk (Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN Vol. 166), s. 106--124, ISBN: 9788363714659
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21500] [data modyf: 19-05-2020 14:27]
[8,2] [0,41]
[2] Kompostowanie komunalnych osadów ściekowych, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Sylwia Myszograj
// W: Ocena gospodarki ściekowo-osadowej w Polsce : raport, 2020. / red. J. Bień, M. Gromiec, L. Pawłowski, Lublin : Wydaw. Polskiej Akademii Nauk (Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN Vol. 166), s. 165--178, ISBN: 9788363714659
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21501] [data modyf: 19-05-2020 14:29]
[10] [0,5]
[3] Zmiany jakości wody w sieci wodociągowej, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Izabela Krupińska, Ireneusz Nowogoński
// W: Innowacje w inżynierii środowiska, 2019. / red. K. Czerwionka, M. Gajewska, K. Matej-Łukowicz, E. Wojciechowska, Gdańsk : Wydaw. Polskiej Akademii Nauk (Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN Nr 163), s. 97--115, ISBN: 9788363714628
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20962] [data modyf: 27-06-2019 17:20]
[6,67] [0,33]
[4] Dobre praktyki w gospodarce ściekami w woj. lubuskim - Indywidualne systemy oczyszczania ścieków, Anita Jakubaszek, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Aleksandra Sieciechowicz
// W: Zielona Gospodarka to Zdrowie i Jakość Życia - Przegląd Badań i Wdrożeń w Ramach Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Lubuskiego, 2017. / red. Andrzej Jędrczak, Mariusz Naczk, Sylwia Myszograj, Gorzów Wlkp. : Lubuska Sieć Innowacji, s. 85--98, ISBN: 9788394638009
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19113] [data modyf: 05-06-2019 13:47]
[1,67] [0,33]
[5] Innowacyjne rozwiązania w oczyszczalni ścieków, Dariusz Bocheński, Zofia Sadecka, Aleksandra Sieciechowicz, Monika Suchowska-Kisielewicz, Ewelina Płuciennik-Koropczuk
// W: Zielona Gospodarka to Zdrowie i Jakość Życia - Przegląd Badań i Wdrożeń w Ramach Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Lubuskiego, 2017. / red. Andrzej Jędrczak, Mariusz Naczk, Sylwia Myszograj, Gorzów Wlkp. : Lubuska Sieć Innowacji, s. 77--83, ISBN: 9788394638009
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19112] [data modyf: 05-06-2019 13:47]
[1] [0,2]
[6] Frakcje ChZT w modelach biokinetycznych, Zofia Sadecka, Ewelina Płuciennik-Koropczuk
// W: Oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych. T. 3., 2009. / red. Z. Sadecka i in., Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 39--48, ISBN: 9788374812504
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11221] [data modyf: 06-08-2009 10:58]
[7] Ocena jakości wody i osadów dennych z kanału portowego w Nowej Soli, Izabela Krupińska, Ewelina Płuciennik-Koropczuk
// W: Oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych, 2008. / red. nauk. Z. Sadecka i in. . Tom 2, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 195--201, ISBN: 9788374811699
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10247] [data modyf: 23-06-2008 16:05]
[8] Odzysk wodoru w procesie fermentacji metanowej, Zofia Sadecka, Ewelina Płuciennik-Koropczuk
// W: Oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych, 2007. / red. Z. Sadecka, S. Myszograj, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 125--133, ISBN: 9788374810852
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9071] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[9] Obieg fosforu w układzie woda - rośliny wodne - osady denne w jeziorze Sławskim, Ewelina Płuciennik, Mieczysław Szustakowski
// W: II Kongres Inżynierii Środowiska, 2005. / red. L. Pawłowski, M. Dudzińska, A. Pawłowski . T. 2, Lublin : Wydaw. Drukarnia LIBERO DUO s.c. (Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN nr 33), s. 219--225, ISBN: 8389293161
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7695] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[10] Bilans azotu i fosforu w intensywnej hodowli drobiu i ich oddziaływanie na środowisko, Ewelina Płuciennik, Mieczysław Szustakowski, Tadeusz Kuczyński
// W: Obieg pierwiastków w przyrodzie, 2003. . T. 2, Warszawa : Dział Wydawnictw IOŚ, s. 277--283, ISBN: 8385805907
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6402] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Changes in quantity of non-biodegradable organic micropollutants in municipal wastewater based on COD fractionation / Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Sylwia Myszograj, 2020. Desalination and Water Treatment Vol. 186, 334--340, ISSN: 1944-3994, , eISSN: 1944-3986, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: BOD5, Biodegradation, COD, COD fractions, Wastewater
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.5004/dwt.2020.25383         Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[AWCZ-25256] [data modyf: 14-05-2020 09:05]
[50] [0,5]
[2] COD and nitrogen compounds balance in mechanical-biological wastewater treatment plant with sludge treatment / Sylwia Myszograj, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, 2020. Desalination and Water Treatment Vol. 186, 443--449, ISSN: 1944-3994, , eISSN: 1944-3986, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: COD fractionation, Nitrogen compounds, Pollution balance
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.5004/dwt.2020.25629         Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[AWCZ-25257] [data modyf: 14-05-2020 09:27]
[50] [0,5]
[3] New Approach in COD Fractionation Methods / Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Sylwia Myszograj, 2019. Water Vol. 11, 1--12, ISSN: 2073-4441, , eISSN: 2073-4441, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: COD fractions, biodegradability, municipal wastewater, wastewater characterization
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.3390/w11071484         Cytowania wg Scopus: 6 [01-03-2021]
[AWCZ-24295] [data modyf: 12-08-2019 11:44]
[35] [0,5]
[4] Residual aluminium in water intended for human consumption / Izabela Krupińska, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Sylwia Gągała, 2019. Civil and Environmental Engineering Reports Vol. 29, iss. 4, 248--256, ISSN: 2080-5187, , eISSN: 2450-8594, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: coagulation, non-prehydrolysed aluminium coagulants, residual aluminium
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.2478/ceer-2019-0058
[AWCZ-24684] [data modyf: 11-12-2019 09:51]
[6,67] [0,33]
[5] Evaluation of seasonal activity of various bacteria in a constructed wetland using AT4 and TTC tests / Sylwia Myszograj, Franciszek Bydałek, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, 2018. Desalination and Water Treatment Vol. 134, 188--198, ISSN: 1944-3994, , eISSN: 1944-3986, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: AT4 - static respiration index, TTC - dehydrogenase activity, constructed wetlands, microbiological activity
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.5004/dwt.2018.22840         Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[AWCZ-23397] [data modyf: 06-12-2018 09:57]
[8,16] [0,41]
[6] Frakcje ChZT a charakterystyka ścieków komunalnych / Sylwia Myszograj, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, 2018. Technologia Wody, nr 6, 70--75, ISSN: 2080-1467, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-23499] [data modyf: 09-01-2019 13:49]
[2,5] [0,5]
[7] Mechanical-biological treatment of municipal solid waste in Poland - case studies / Monika Suchowska-Kisielewicz, Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, 2017. Environmental Engineering and Management Journal Vol. 16, no. 2, 481--491, ISSN: 1582-9596, bibliogr. summ. http://omicron.ch.tuiasi.ro/EEMJ/
Słowa kluczowe: Landfill Directive 1999/31/EC, mechanical-biological treatment, municipal solid waste
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)        Cytowania wg Scopus: 2 [01-03-2021]
[AWCZ-20378] [data modyf: 05-02-2018 14:27]
[3,75] [0,25]
[8] Efektywność energetyczna oczyszczalni ścieków / Dariusz Bocheński, Zofia Sadecka, Aleksandra Sieciechowicz, Monika Suchowska-Kisielewicz, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, 2016. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, nr 11, 403--406, ISSN: 0016-5352, , eISSN: 2449-9404, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: OZE, anaerobic digestion, bilans energetyczny, energy balance, fermentacja metanowa, oczyszczalnia ścieków, renewable energy, sewage treatment plant
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-20880] [data modyf: 19-01-2017 10:10]
[9] Impact of selected insecticides on the anaerobic stabilization of municipal sewage sludge / Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj, Aleksandra Sieciechowicz, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Maria Włodarczyk-Makuła, 2016. Desalination and Water Treatment Vol. 57, iss. 3, 1213--1222, ISSN: 1944-3994, , eISSN: 1944-3986, bibliogr. rys. tab. wykr. summ. www.deswater.com
Słowa kluczowe: anaerobic digestion, biodegradation, inhibition, insecticides, toxicity
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1080/19443994.2014.1002284         Cytowania wg Scopus: 4 [01-03-2021]
[AWCZ-18743] [data modyf: 22-02-2017 14:41]
[10] COD fractions in sewage flowing into Polish sewage treatment plants / Zofia Sadecka, Andrzej Jędrczak, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Sylwia Myszograj, Monika Suchowska-Kisielewicz, 2013. Chemical and Biochemical Engineering Quarterly Vol. 27, no. 2, 185--195, ISSN: 0352-9568, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: ASM models, COD fractions, raw wastewater
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)        Cytowania wg Scopus: 6 [01-03-2021]
[AWCZ-17471] [data modyf: 20-08-2015 09:39]
[11] Gospodarka wodno-ściekowa terenów wiejskich / Tomasz Warężak(*), Ewelina Płuciennik-Koropczuk, 2013. Wodociągi - Kanalizacja, nr 12, 28--30, ISSN: 1731-724X, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18321] [data modyf: 11-05-2016 14:29]
[12] The impact of the sewer system rinsing on the wastewater composition / Zofia Sadecka, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Sylwia Myszograj, Monika Suchowska-Kisielewicz, Anita Jakubaszek, 2013. Environment Protection Engineering Vol. 39, no. 2, 5--13, ISSN: 0324-8828, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.5277/EPE130201         Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[AWCZ-17472] [data modyf: 20-08-2015 09:39]
[13] Charakterystyka ścieków surowych na podstawie frakcji ChZT / Zofia Sadecka, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Aleksandra Sieciechowicz, 2011. Inżynieria i Ochrona Środowiska = Engineering and Protection of Environment T. 14, nr 2, 145--156, ISSN: 1505-3695, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: ASM models, COD fractions, frakcje ChZT, modele ASM, organic substances biodegradable and non-biodegradable, raw wastewater, zanieczyszczenia biodegradowalne i niebiodegradowalne, ścieki surowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-16340] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[14] Frakcje ChZT ścieków w modelach biokinetycznych / Zofia Sadecka, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Aleksandra Sieciechowicz, 2011. Forum Eksploatatora, nr 3, 72--77, ISSN: 1640-8624, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 1)
[AWCZ-15790] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[15] Frakcje ChZT miarą skuteczności oczyszczania ścieków / Ewelina Płuciennik-Koropczuk, 2009. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, nr 7-8, 11--13, ISSN: 0016-5352, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-14260] [data modyf: 14-12-2009 14:18]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Chemical stability of water in the water supply network - preliminary research / Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Patrycja Kumanowska // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2018, No. 28 (3), s. 79--89, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: jakość wody, secondary contamination of water, sytem dystrybucji wody, water quality, water supply network, wtórne zanieczyszczenie wody w sieci wodociągowej,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.2478/ceer-2018-0036
[AWI-10728] [data modyf: 03-01-2019 12:23]
[2] The influence of trace elements on anaerobic digestion process / Sylwia Myszograj, Artur Stadnik, Ewelina Płuciennik-Koropczuk // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2018, No. 28 (4), s. 105--115, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: anaerobic digestion, biogas production, fermentacja metanowa, inhibicja procesu, pierwiastki śladowe, process inhibition, produkcja biogazu, trace elements,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.2478/ceer-2018-0054
[AWI-10730] [data modyf: 03-01-2019 14:33]
[3] Zahn-Wellens test in industrial wastewater biodegrability assessment / Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Sylwia Myszograj // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2018, No. 28 (1), s. 77--86, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: COD, ChZT, industrial wastewater, liquids, odcieki, organic substances, substancje organiczne, ścieki przemysłowe,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.2478/ceer-2018-0007
[AWI-10677] [data modyf: 14-05-2018 10:57]
[4] COD fractions - methods of measurement and use in wastewater treatment technology / Sylwia Myszograj, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Anita Jakubaszek, Aleksandra Świętek // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2017, No. 24 (1), s. 195--206, ISSN: 2080-5187, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: COD fractions, frakcje ChZT, methodology, metodologia, raw wastewater, ścieki surowe,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2017-0014
[AWI-10511] [data modyf: 19-06-2017 12:23]
[5] COD fractions in mechanical-biological wastewater treatment plant / Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Anita Jakubaszek, Sylwia Myszograj, Sylwia Uszakiewicz // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2017, No. 24 (1), s. 207--217, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: ASM models, COD fractions, frakcje ChZT, modele ASM, organic substances biodegradable and non-biodegradable, substancje organiczne biodegradowalne i niebiodegradowalne, wastewater, ścieki,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2017-0015
[AWI-10512] [data modyf: 19-06-2017 12:23]
[6] Ocena stanu jakości wody w rzece Obrzycy / Anita Jakubaszek, Sylwia Myszograj, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Karolina Zimna // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2017, Nr 166 (46), s. 5--15, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Obrzyca river, jakość wody, rzeka Obrzyca, water quality,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10605] [data modyf: 20-11-2017 09:59]
[7] Wpływ diazynonu (Basudin 25EC) na proces fermentacji metanowej komunalnych osadów ściekowych / Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj, Aleksandra Sieciechowicz, Ewelina Płuciennik-Koropczuk // W: Annual Set the Environmental Protection .- 2015, Vol. 17, part 2, s. 931--942, ISSN: 1506-218X, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CIA-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[AWI-10202] [data modyf: 16-02-2016 13:07]
[8] Non-steroid anti-inflamatory drugs in municipal wastewater and surface waters / Ewelina Płuciennik-Koropczuk // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2014, No. 14, s. 63--74, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: NSAIDs, niesteroidowe leki przeciwzapalne, pharmaceuticals pollution, surface waters, wastewater, wody powierzchniowe, zanieczyszczenie farmaceutykami, ścieki miejskie,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.2478/ceer-2014-0026
[AWI-10080] [data modyf: 24-08-2015 15:19]
[9] Analiza statystycznej zmienności składu ścieków w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni / Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Magdalena Wojciech // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2013, nr 151 (31), s. 131--142, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9693] [data modyf: 28-07-2015 13:13]
[10] COD fractions in raw and mechanically treated wastewater / Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2013, No. 11, s. 101--113, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: ASM models, COD fractions, organic substances biodegradable, raw wastewater,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9884] [data modyf: 28-07-2015 13:10]
[11] Podatność ścieków na rozkład biochemiczny w procesach mechaniczno-biologicznego oczyszczania / Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Anita Jakubaszek // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2012, nr 148 (28), s. 73--83, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-9493] [data modyf: 15-01-2013 17:36]
[12] Transformations of organic compounds in the open intercepting sewer / Sylwia Myszograj, Zofia Sadecka, Monika Suchowska-Kisielewicz, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Omar Qteishat // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2012, No. 8, s. 19--28, ISSN: 2080-5187, bibliogr. fot. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: COD fraction, biochemical process, cascade, dissolved oxygen, opec intercepting sewer,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9809] [data modyf: 27-02-2014 13:36]
[13] Wpływ okresu eksploatacji na efektywność pracy oczyszczalni hydrofitowej w Małyszynie / Anita Jakubaszek, Ewelina Płuciennik-Koropczuk // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2012, nr 148 (28), s. 97--106, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-9496] [data modyf: 15-01-2013 18:02]
[14] Frakcje ChZT ścieków w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni / Zofia Sadecka, Ewelina Płuciennik-Koropczuk // W: Annual Set the Environmental Protection .- 2011, T. 13 cz.2, s. 1157--1172, ISSN: 1506-218X, bibliogr. rys. tab.
Kod: CIA-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[AWI-9003] [data modyf: 04-06-2013 11:15]
[15] Modele biokinetyczne ASM / Zofia Sadecka, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Aleksandra Sieciechowicz // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2011, nr 141 (21), s. 113--125, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: ASM models, COD fractions, frakcje ChZT, modele ASM,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-9145] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Environmental effects of worldwide COVID-19 lockdown, 2020. Sylwia Myszograj, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Martyna Myszograj // W: Enviromental Engineering and Design : 4th conference : book of abstracts. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2020, s. 56--57, ISBN: 9788395003615
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23752] [data modyf: 02-12-2020 10:02]
[0] [0]
[2] General guidelines for the assessment of nitrogen emissions from waste and wastewater treatment plants, 2020. Monika Suchowska-Kisielewicz, Andrzej Jędrczak, Sylwia Myszograj, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Anita Jakubaszek // W: Enviromental Engineering and Design : 4th conference : book of abstracts. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2020, s. 75, ISBN: 9788395003615
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23757] [data modyf: 02-12-2020 10:13]
[0] [0]
[3] Influence of sewage retention time in the gravity-pressure sewage system on rotting, 2020. Ireneusz Nowogoński, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Sylwia Myszograj // W: Enviromental Engineering and Design : 4th conference : book of abstracts. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2020, s. 59, ISBN: 9788395003615
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23753] [data modyf: 02-12-2020 10:04]
[0] [0]
[4] The impact of wastewater discharge from the food industry on the effectiveness of the municipal WWTP, 2020. Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Sylwia Myszograj // W: Enviromental Engineering and Design : 4th conference : book of abstracts. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2020, s. 67, ISBN: 9788395003615
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23755] [data modyf: 02-12-2020 10:08]
[0] [0]
[5] Urban nitrogen cycles: new economy thinking to master the challenges of climate change (UNCNET) - project presentation, 2020. Monika Suchowska-Kisielewicz, Andrzej Jędrczak, Sylwia Myszograj, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Anita Jakubaszek, Andrzej Greinert, Jakub Kostecki, Izabela Krupińska, Barbara Amon, Maria Mrówczyńska, Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba // W: Enviromental Engineering and Design : 4th conference : book of abstracts. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2020, s. 76, ISBN: 9788395003615
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23758] [data modyf: 02-12-2020 10:16]
[0] [0]
[6] Bilans ChZT i związków azotu w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków z przeróbką osadów, 2019. Sylwia Myszograj, Ewelina Płuciennik-Koropczuk // W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka : XIV Konferencja Naukowa. Częstochowa, Polska Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2019, Konferencje ; 73, s. 111, ISBN: 9788371937101
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23526] [data modyf: 27-09-2019 14:26]
[0] [0]
[7] Zmiany ilości niebiodegradowalnych mikrozanieczyszczeń organicznych w ściekach komunalnych w oparciu o frakcjonowanie ChZT, 2019. Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Sylwia Myszograj // W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka : XIV Konferencja Naukowa. Częstochowa, Polska Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2019, Konferencje ; 73, s. 120, ISBN: 9788371937101
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23527] [data modyf: 27-09-2019 14:27]
[0] [0]
[8] Analisys of individual mechanical and biological sewage treatment plant working in Lower Silesia Provinces, 2017. Anita Jakubaszek, Sylwia Myszograj, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Artur Stadnik // W: Inżynieria i kształtowanie środowiska : III konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2017, s. 50--51, ISBN: 9788393761968
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22756] [data modyf: 11-10-2017 09:53]
[0] [0]
[9] Contributors to secondary contamination of tap water, 2017. Izabela Krupińska, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Anita Jakubaszek // W: Inżynieria i kształtowanie środowiska : III konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2017, s. 69, ISBN: 9788393761968
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22760] [data modyf: 11-10-2017 09:59]
[0] [0]
[10] Evaluation of the efficiency of removing aromatic hydrocarbons from water and wastewater using the biopreparat Food Grade, 2017. Sylwia Myszograj, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Anita Jakubaszek, Zofia Sadecka, Justyna Mossety, Patrycja Kumanowska // W: Inżynieria i kształtowanie środowiska : III konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2017, s. 75--76, ISBN: 9788393761968
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22761] [data modyf: 11-10-2017 10:04]
[0] [0]
[11] Ocena biodegradacji ścieków przemysłowych testem Zahn-Wellensa, 2017. Sylwia Myszograj, Ewelina Płuciennik-Koropczuk // W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka. Częstochowa, Polska Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2017, Konferencje ; 72, s. 73, ISBN: 9788371936692
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22857] [data modyf: 12-12-2017 12:55]
[0] [0]
[12] Susceptibility of wastewater from aluminium alucast to biochemical degradation, 2017. Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Anita Jakubaszek, Sylwia Myszograj, Natalia Boguś // W: Inżynieria i kształtowanie środowiska : III konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2017, s. 88--89, ISBN: 9788393761968
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22763] [data modyf: 11-10-2017 10:16]
[0] [0]
[13] Water quality evaluation of the Wojnowskie Lake, 2017. Anita Jakubaszek, Izabela Krupińska, Ewelina Płuciennik-Koropczuk // W: Inżynieria i kształtowanie środowiska : III konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2017, s. 49, ISBN: 9788393761968
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22755] [data modyf: 11-10-2017 09:51]
[0] [0]
[14] Efektywność usuwania związków biogennych i związków organicznych w przydomowych oczyszczalniach ścieków w pierwszych latach eksploatacji, 2015. Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Aleksandra Szumańska, David Komarnicki // W: Inżynieria i kształtowanie środowiska : II Konferencja Naukowo-Techniczna : książka abstraktów. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2015, s. 123--124, ISBN: 9788393761937
Słowa kluczowe: hydrofitowe oczyszczalnie ścieków, oczyszczanie ścieków, związki biogenne, związki organiczne

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21799] [data modyf: 17-07-2015 11:25]
[15] Przyrodnicze unieszkodliwianie osadów ściekowych, 2014. Zofia Sadecka, Aleksandra Sieciechowicz, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Sylwia Myszograj // W: Osady ściekowe 2016. Szczyrk, Polska Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2014, s. 13, ISBN: 9788371936210
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21633] [data modyf: 07-09-2015 16:01]
[16] Frakcje ChZT w ściekach miejskich, 2013. Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj, Monika Suchowska-Kisielewicz // W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka. Częstochowa-Wisła, Polska Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2013, Konferencje; 69, s. 62, ISBN: 9788371936029
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21631] [data modyf: 07-09-2015 15:11]
[17] COD fractions in municipal wastewater, 2012. Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Zofia Sadecka, Monika Suchowska-Kisielewicz, Sylwia Myszograj // W: Advances in Sustainable Sewage Sludge Management - ASSM 2012 : 4th international conference. Szczyrk, Polska Częstochowa : The Publishing Office of Częstochowa University of Technology, 2012, s. 82 [abstr.], ISBN: 9788371935589
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20607] [data modyf: 16-01-2013 12:48]
[18] Evaluation of biological waste decomposition before and after aerobic treatment, 2012. Monika Suchowska-Kisielewicz, Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj, Ewelina Płuciennik-Koropczuk // W: Advances in Sustainable Sewage Sludge Management - ASSM 2012 : 4th international conference. Szczyrk, Polska Częstochowa : The Publishing Office of Częstochowa University of Technology, 2012, s. 108 [abstr.], ISBN: 9788371935589
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20609] [data modyf: 16-01-2013 12:57]
[19] Possibilities of treated wastewater reuse for irrigation purposes in the Northern Jordan Valley, 2012. Sylwia Myszograj, Zofia Sadecka, Monika Suchowska-Kisielewicz, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Omar Qteishat // W: Advances in Sustainable Sewage Sludge Management - ASSM 2012 : 4th international conference. Szczyrk, Polska Częstochowa : The Publishing Office of Częstochowa University of Technology, 2012, s. 67 [abstr.], ISBN: 9788371935589
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20606] [data modyf: 16-01-2013 12:46]
[20] Realization of mechanical-biological treatment of municipal solid waste in Poland, 2012. Monika Suchowska-Kisielewicz, Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj, Ewelina Płuciennik-Koropczuk // W: Advances in Sustainable Sewage Sludge Management - ASSM 2012 : 4th international conference. Szczyrk, Polska Częstochowa : The Publishing Office of Częstochowa University of Technology, 2012, s. 109 [abstr.], ISBN: 9788371935589
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20610] [data modyf: 16-01-2013 12:58]
[21] The impact of the sewer system rinsing on the wastewater composition, 2012. Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj, Monika Suchowska-Kisielewicz, Anita Jakubaszek // W: Advances in Sustainable Sewage Sludge Management - ASSM 2012 : 4th international conference. Szczyrk, Polska Częstochowa : The Publishing Office of Częstochowa University of Technology, 2012, s. 83 [abstr.], ISBN: 9788371935589
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20608] [data modyf: 16-01-2013 12:54]
[22] Mikroorganizmy w procesie fermentacji metanowej ścieków i osadów ściekowych, 2005. Zofia Sadecka, Ewelina Płuciennik // W: Woda - Ścieki - Odpady w Środowisku : VIII konferencja naukowo-techniczna : oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2005, s. [7] CD-ROM, ISBN: 8389712725
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17431] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Woda - Ścieki - Odpady w Środowisku : woda w środowisku / (Red.) Zofia Sadecka, Anita Jakubaszek, Ewelina Płuciennik-Koropczuk .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2006, CD-ROM
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4373] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
9. Patenty, wzory użytkowe (PAT-WZU)

[1] Pelety na bázi splaškových kalu a zpusob jejich výroby / Andrzej Greinert, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Wojciech Szefner .- Numer : D18102875 .- Data zgłoszenia : 30-10-2018 .- zgłaszający: EXPETO sp. z o.o. spółka komandytowa
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)
[2] Pellet na bazie osadów ściekowych / Andrzej Greinert, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Wojciech Szefner .- Numer : 005812757 .- Data zgłoszenia : 30-10-2018 .- Zarejestrowanie wzoru wspólnotowego (ZWW) w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).
Kod: WZU    BibTeX   (pkt: 10)
[3] Pellet na bazie osadów ściekowych oraz sposób jego wytwarzania / Andrzej Greinert, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Wojciech Szefner .- Numer : P.427593 .- Data zgłoszenia : 30-10-2018 .- EXPETO spółka z o.o. sp. komandytowa, Zielona Góra.
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski