System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Przemysław Prętki
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 31 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Implementacja odpornych dynamicznych modeli neuronowych w systemie DIASTER / Józef Korbicz, Krzysztof Patan, Marcin Witczak, Przemysław Prętki, Łukasz Dziekan
// W: Systemy wykrywające, analizujące i tolerujące usterki / red. Z. Kowalczuk .- Gdańsk : Pomorskie Wydaw. Naukowo-Techniczne PWNT, 2009 - (Automatyka Informatyka - Technologie Informacyjne : Automatyka : Diagnostyka) - s. 3--10 .- ISBN: 9788392680628
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11308] [data modyf: 01-10-2009 14:12]
[2] A general approach to increasing the convergence rate of an extended unknown input observers / Przemysław Prętki, Marcin Witczak
// W: Fault diagnosis and fault tolerant control / ed. by J. Korbicz, K. Patan, M. Kowal .- Warszawa : Academic Publishing House EXIT, 2007 - (Challenging Problems of Science - Theory and Applications : Automatic Control and Robotics) - s. 105--112 .- ISBN: 9788360434321
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9318] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Solving optimization tasks in the construction of diagnostic systems / Andrzej Obuchowicz, Andrzej Pieczyński, Marek Kowal, Przemysław Prętki
// W: Measurements models systems and design / ed. by J. Korbicz .- Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, 2007 - s. 204--239 .- ISBN: 9788320616446
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9202] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Some aspects of multidimensional mutations in evolutionary algorithms / Józef Korbicz, Andrzej Obuchowicz, Przemysław Prętki
// W: Issues in soft computing theory and applications / ed. P. Grzegorzewski, M. Krawczak, S. Zadrożny .- Warszawa : Akademicka Oficyna Wydaw. EXIT, 2005 - (Problemy Współczesnej Nauki - Teoria i Zastosowania : Informatyka) - s. 3--45 .- ISBN: 8387674982
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7894] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] The progress rate of simple evolutionary strategies with an isotropic \alfa-stable mutation / Przemysław Prętki, Andrzej Obuchowicz
// W: Selected problems of computer science : proceedings of the 1st Polish and international PD forum-conference on computer science / ed. D. Rutkowska, J. Kacprzyk, W. Kosiński, K. Przybyszewski, J. Starczewski .- Warsaw : Academic Publishing House EXIT, 2005 - s. 93--100 .- ISBN: 8360434255
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8994] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Self-adaptive stable mutation based on discrete spectral measure for evolutionary algorithms / Andrzej Obuchowicz, Przemysław Prętki // Journal of Telecommunications and Information Technology .- 2011, no 4, s. 11--19, ISSN: 1509-4553, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: discrete spectral measure, evolutionary algorithms, heavy-tailed distributions, mutation parameters adaptation
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16611] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[2] Robustness of isotropic stable mutations in a general search space / Przemysław Prętki, Andrzej Obuchowicz // Lecture Notes in Artificial Intelligence: Artificial Intelligence and Soft Computing - ICAISC 2008 .- 2008, Vol. 5097, s. 460--468 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])        Cytowania wg Scopus: 2 [14-10-2019]
[AWCZ-13154] [data modyf: 29-07-2008 09:20]
[3] Desing of an extended unknown input observer with stochastic robustness techniques and evolutionary algorithms / Marcin Witczak, Przemysław Prętki // International Journal of Control .- 2007, Vol. 80, no 5, s. 749--762, ISSN: 0020-7179, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])
[AWCZ-11880] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Directional distributions and their application to evolutionary algorithms / Przemysław Prętki, Andrzej Obuchowicz // Lecture Notes in Artificial Intelligence: Artificial Intelligence and Soft Computing - ICAISC 2006 .- 2006, Vol. 4029, s. 440--449 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])        Cytowania wg Scopus: 5 [14-10-2019]
[AWCZ-10955] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[5] Designing neural-network-based fault detection systems with D-optimum experimental conditions / Marcin Witczak, Przemysław Prętki // Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences .- 2005, no 12, s. 279--291, ISSN: 1232-308X, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])        Cytowania wg Scopus: 4 [14-10-2019]
[AWCZ-10592] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Developing measurement selection strategy for neural network models / Przemysław Prętki, Marcin Witczak // Lecture Notes in Computer Science: Artificial neural networks: Formal Models and Their Applications - ICANN 2005, part 2 .- 2005, Vol. 3697, s. 79--84 : bibliogr.wykr.summ. .- + CD-ROM
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])        Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-10378] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Global stability conditions of locally recurrent neural networks / Krzysztof Patan, Józef Korbicz, Przemysław Prętki // Lecture Notes in Computer Science: Artificial neural networks: Formal Models and Their Applications - ICANN 2005, part 2 .- 2005, Vol. 3697, s. 191--196 : bibliogr.wykr.summ. .- + CD-ROM
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])        Cytowania wg Scopus: 2 [14-10-2019]
[AWCZ-10379] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Phenotypic evolution with a mutation based on symmetric \alpha- stable distributions / Andrzej Obuchowicz, Przemysław Prętki // International Journal of Applied Mathematics and Computer Science .- 2004, Vol. 14, no 3, s. 289--316, ISSN: 1641-876X, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Levy-stable distributions, evolutionary algorithms, global optimization, surrounding effect
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-9864] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Learning stable mutation in (1, \lambda)ES evolutionary strategy / Przemysław Prętki // W: Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika .- 2007, nr 160, s. 233--240 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-7892] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] Evolutionary bands for the expected response in nonlinear regression / Przemysław Prętki, Andrzej Obuchowicz // W: Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika .- 2006, nr 156, s. 359--364 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-7455] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Evolutionary algorithms with stable mutations based on a discrete spectral measure / Andrzej Obuchowicz, Przemysław Prętki // W: 10th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing - ICAISC 2010. Zakopane, Polska, 2010 .- Berlin Heidelberg : Springer-Verlag, 2010 .- Lecture Notes on Artificial Intelligence, Vol. 6114, s. 181--188 .- ISBN: 103642132316
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [14-10-2019]
[KONF-20542] [data modyf: 21-11-2012 13:58]
[2] Directional distribution-based mutation for evolutionary algorithms / Andrzej Obuchowicz, Przemysław Prętki // W: Advanced Control and Diagnosis - ACD 2009 : 7th Workshop. Zielona Góra, Polska, 2009 .- Zielona Góra : Institute of Control and Computation Engineering University of Zielona Góra, 2009, s. [6] CD-ROM
Słowa kluczowe: directional mutation, evolutionary algorithms, global optimization, stable distributions

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19415] [data modyf: 08-12-2009 13:43]
[3] A stochastic robustness approach to designing unknown input observers for non-linear systems / Marcin Witczak, Przemysław Prętki, Józef Korbicz // W: 7th IFAC Symposium on Nonlinear Control Systems - NOLCOS 2007. Pretoria, RPA, 2007 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2007, s. 337--342 [CD-ROM]
Słowa kluczowe: convergence, evolutionary algorithms, fault diagnosis, non-linear systems, observers, state estimation

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[KONF-18503] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Design and convergence analysis of first- and second-order extended unknown input observers / Marcin Witczak, Przemysław Prętki, Józef Korbicz // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2007 : proceedings of the 13th IEEE/IFAC international conference. Szczecin, Polska, 2007 .- Szczecin : PPH Zapol, Dmochowski, Sobczyk, Spółka Jawna, 2007, s. 833--838 [CD-ROM] .- ISBN: 9788375180329
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18498] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Sequential evolutionary optimization in designing robust extended unknown input observers / Przemysław Prętki, Marcin Witczak, Józef Korbicz // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2007 : proceedings of the 13th IEEE/IFAC international conference. Szczecin, Polska, 2007 .- Szczecin : PPH Zapol, Dmochowski, Sobczyk, Spółka Jawna, 2007, s. 307--312 [CD-ROM] .- ISBN: 9788375180329
Słowa kluczowe: evolutionary algorithms, monte carlo simulation, robustness analysis, stable distribution, statistical learning, unknown input observers

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18499] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] 1/5 success rule for isotropic \alfa-stable mutations / Przemysław Prętki // W: 1st. International Conference for Young Researchers in Computer Science, Control, Electrical Engineering and Telecommunications - ICYR : abstracts. Zielona Góra, Polska, 2006 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2006, s. 86--87
Słowa kluczowe: \alfa-stable distribution, adaptation procedure, evolutionary strategy

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18438] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Design of an extended unknown input observer / Marcin Witczak, Przemysław Prętki, Józef Korbicz, Vicenç Puig // W: IAR Annual Meeting 2006 and Workshop on Advanced Control Diagnosis. Nancy, Francja, 2006 .- Nancy : [brak wydawcy], 2006, s. [6] CD-ROM
Słowa kluczowe: nonlinear systems, observers, state estimation, unknown input observer

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18098] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[8] A phenotypic evolution with an isotropic mutation generated by \alfa-stable distributions / Andrzej Obuchowicz, Przemysław Prętki // W: Algorytmy ewolucyjne i optymalizacja globalna : materiały VIII krajowej konferencji. Korbielów, Polska, 2005 .- Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2005, s. 171--182 .- ISBN: 83914558075
Słowa kluczowe: evolutionary algorithms, multivariate isotropic distribution, surrounding effect, symmetry effect

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17222] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Assessment and minimization of parametric uncertainty for multi-output neural networks - application to fault diagnosis / Przemysław Prętki, Marcin Witczak // W: Recent Developments in Artificial Intelligence Methods - AI-METH 2005. Gliwice, Polska, 2005 .- Gliwice : Silesian University of Technology, 2005, s. 155--160 .- ISBN: 8392160584
Słowa kluczowe: D-optimal design, curvature measures, evolutionary algorithms, neural networks, parametric uncertainty

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17496] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Isotropic symmetric \alfa-stable mutations for evolutionary algorithms / Andrzej Obuchowicz, Przemysław Prętki // W: 2005 IEEE Congress on Evolutionary Computation - IEEE CEC 2005. Edinburgh, Wielka Brytania, 2005 .- Piscataway : [brak wydawcy], 2005 .- Vol. 1, s. 404--410 .- ISBN: 0780393635
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17319] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Local convergence of the evolutionary algorithms with heavy tails mutation / Przemysław Prętki // W: Algorytmy ewolucyjne i optymalizacja globalna : materiały VIII krajowej konferencji. Korbielów, Polska, 2005 .- Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2005, s. 191--198 .- ISBN: 83914558075
Słowa kluczowe: evolutionary strategy, multivariate isotropic distribution, rate of progress

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17223] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] The progress rate of simple evolutionary strategies with an isotropic \alfa-stable mutation / Przemysław Prętki, Andrzej Obuchowicz // W: 1st Polish and International PD Forum-Conference on Computer Science - FCCS 2005. Łódź - Bronisławów, Polska, 2005 .- Łódź : [brak wydawcy], 2005, s. [ 8 ] CD-ROM
Słowa kluczowe: evolutionary strategy, multivariate isotropic distribution, rate of progress

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17232] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] An experimental design strategy for neural networks and its application to fault detection of non-linear systems / Marcin Witczak, Przemysław Prętki // W: Methods of Artificial Intelligence - AI-METH 2004. Gliwice, Polska, 2004 .- Gliwice : Silesian University of Technology, 2004, s. 159--160 .- ISBN: 8392160509 .- + CD-ROM
Słowa kluczowe: experimental design, fault detection, neural networks, non-linear systems

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16814] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Analysis of phenotypic evolution with symmetric alfa\stable mutations / Andrzej Obuchowicz, Przemysław Prętki // W: Algorytmy ewolucyjne i optymalizacja globalna : materiały VII krajowej konferencji. Kazimierz Dolny, Polska, 2004 .- Warszawa : [brak wydawcy], 2004, s. 123--133 .- ISBN: 8391458067
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16813] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Evolutionary algorithm with alfa\stable mutation / Andrzej Obuchowicz, Przemysław Prętki // W: IEEE 4th International Conference on Intelligent Systems Design and Application - ISDA 2004. Budapest, Węgry, 2004 .- Budapest : [brak wydawcy], 2004, s. [6] CD-ROM .- ISBN: 9637154302
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16817] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Zestaw testowy dla problemu diagnozowania raka piersi przy użyciu biopsji cienkoigłowej / Andrzej Marciniak, Roman Monczak, Mariusz Kołodziński, Przemysław Prętki, Andrzej Obuchowicz // W: Sztuczna inteligencja w inżynierii biomedycznej - SIIB 2004. Kraków, Polska, 2004 .- Zabierzów k. Krakowa : Wyd. preTEXT, 2004, s. [4] CD-ROM .- ISBN: 8391905152
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16815] [data modyf: 07-08-2015 10:21]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski