System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Ryszard Małachowski
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Byli Pracownicy Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 27 pozycji bibliograficznych
5 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Działalność wychowawcza księdza Aleksandra Zienkiewicza na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej i Dolnym Śląsku / Ryszard Małachowski .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013 .- 720 s. .- ISBN: 9788378420750
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11580] [data modyf: 28-07-2015 09:25]
[2] Pedagogika religijna i jej konteksty : bibliografia (lata 1989-2004) / Ryszard Małachowski .- Warszawa : BEL Studio, 2006 .- 162 s. .- ISBN: 8389968517
Kod: ROZ-1    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-7578] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Średnie szkolnictwo katolickie w Polsce i wybranych państwach europejskich : (lata 1945-2000) / Ryszard Małachowski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 .- 323 s. .- ISBN: 8389712903
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7364] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Hizopową stalówką : Tomik I i II / Ryszard Małachowski .- Kraków : Wydawnictwo Pijarów, 2004 .- 49 s. .- ISBN: 8372691649
Kod: ROZ-1    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-11565] [data modyf: 10-06-2013 12:30]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Biografia w metodologii badań historyczno-pedagogicznych / Ryszard Małachowski
// W: Przestrzeń edukacyjna - dylematy, doświadczenia i oczekiwania społeczne / pod red. Mirosława Kowalskiego, Agnieszki Pawlak, Anity Famuły-Jurczak .- Kraków : Impuls, 2010 .- wyd. I - s. 105-115 .- ISBN: 9788373089563
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11945] [data modyf: 10-05-2010 12:20]
[2] Kroskulturowe aspekty wojny i walki w globalnej przestrzeni wychowania. Perspektywa historiozoficzna / Ryszard Małachowski
// W: Edukacyjne przestrzenie : wybrane problemy pedeutologii, opieki i wychowania w ujęciu komplementarnym / red. nauk. Robert Fudali .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010 - s. 11--62 .- ISBN: 9788374812948
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11759] [data modyf: 24-02-2010 08:37]
[3] Zadania wychowawcze w regulacjach prawno-organizacyjnych polskiego szkolnictwa wyższego w kontekście kroskulturowej refleksji pedagogicznej / Ryszard Małachowski
// W: Doskonalenie usług edukacyjnych w szkołach wyższych w procesie integracji z Unią Europejską / red. nauk. Jerzy Mączyński, Agnieszka Pawlak-Wolanin, Wacław Demecki . wyd. II rozszerzone .- Legnica : Wyższa Szkoła Menedżerska, 2010 - s. 305--328 .- ISBN: 9788360357071
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12167] [data modyf: 10-08-2010 08:47]
[4] Zadania wychowawcze w regulacjach prawno-organizacyjnych polskiego szkolnictwa wyższego w kontekście kroskulturowej refleksji pedagogicznej (2009 rok) / Ryszard Małachowski
// W: Edukacja w przebiegu życia. Od dzieciństwa do starości / red. nauk. Mirosław Kowalski, Agnieszka Olczak .- Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2010 - s. 335--361 .- ISBN: 9788375873474
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12493] [data modyf: 21-12-2010 11:04]
[5] The Social, Legal and Functionary Aspects of Catholic Education in Poland (1991-2004) / Ryszard Małachowski
// W: Education and Church in Central- and Eastern-Europe at First Glance / edited by Gabriella Pusztai .- Debrecen : Center for Higher Education Research and Development, 2008 - (Region and Education ; III) - s. 72--82
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10324] [data modyf: 29-07-2008 09:49]
[6] Etos działalności wychowawczej księdza Aleksandra Zienkiewicza w warunkach zmian ustrojowych państwa polskiego / Ryszard Małachowski
// W: Ideały wychowania i wzorce osobowe narodu polskiego w XIX i XX wieku / pod red. Elwiry J. Kryńskiej . T. 2 .- Białystok : Trans Humana, 2006 - s. 271--283 .- ISBN: 8389190729
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8538] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Integralność jako edukacyjny regulator rozumienia pojęć: mężczyzna i kobieta / Ryszard Małachowski
// W: Kobieta i mężczyzna w zawodzie nauczycielskim / pod red. nauk. Roberta Fudali i Mirosława Kowalskiego .- Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2006 - s. 11--42 .- ISBN: 9788373087576
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8705] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Model i funkcje rodziny katolickiej w działalności wychowawczej księdza Aleksandra Zienkiewicza / Ryszard Małachowski
// W: Rodzina i jej wartości w wielokulturowym społeczeństwie Europy=Family and its Values in Multicultural Europen Society / red. nauk. Joanna Majchrzyk-Mikuła, Jan Saran .- Ryki : Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania, 2006 - s. 151--161 .- ISBN: 838951110X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8380] [data modyf: 26-06-2006 13:52]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Aksjologia wychowania chrześcijańskiego do miłości - małżeństwa - rodziny w kaznodziejstwie ks. Juliana Michalca / Ryszard Małachowski // Polska Myśl Pedagogiczna .- 2018, nr 4, s. 359--390, ISSN: 2450-4572, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Catholic ministry for students, Christianity, axiology, biography, family, homily, love, marriage, priest-educator, sermon, value
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-23354] [data modyf: 23-11-2018 13:44]
[2] Kresy Wschodnie II RP kulturowym fundamentem biografii oraz duszpastersko-pedagogicznej i społecznej misji ks. Henryka Nowika (XX-XXI w.) / Ryszard Małachowski // Biografistyka Pedagogiczna .- 2017, nr 1, s. 209--238, ISSN: 2543-6112, , eISSN: 2543-7399, : bibliogr.
Słowa kluczowe: duszpastersko-wychowawcza misja, kapłan, kresowa biografia pedagogiczna, patriota, społecznik
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-21780] [data modyf: 11-10-2017 10:56]
[3] Nauczanie duszpastersko-wychowawcze w biografii pedagogicznej oraz kazaniach księdza Juliana Michalca (XX wiek) / Ryszard Małachowski // Scientific Bulletin of Chełm - Section of Pedagogy .- 2017, No. 1, s. 169--195, ISSN: 2084-6770, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: "Eastern and Western Borderlands", Bolshevism, homilies, pedagogical biography of Christian inspiration, priest-educator, religious experience, sanctity, sermons, theology of culture
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-21563] [data modyf: 17-07-2017 09:42]
[4] Manowce nowożytnych koncepcji wychowania (Stefan I. Możdżeń, "Fałszywe drogi wychowania", Sandomierz 2013, ss.407) / Ryszard Małachowski // Biografistyka Pedagogiczna .- 2016, nr 1, s. 315--320, ISSN: 2543-6112, , eISSN: 2543-7399,
Słowa kluczowe: globalizacja, manowce wychowania, pedagogika katolicka
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20998] [data modyf: 09-02-2017 09:22]
[5] Historyczno-filozoficzne aspekty polemologiczne a implikacje wychowawczo-kulturowe / Ryszard Małachowski // Rocznik Lubuski: Homogeniczna versus heterogeniczna tożsamość pedagogiki .- 2012, Tom 38, cz. 2, s. 201--213, ISSN: 0485-3083, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16950] [data modyf: 21-01-2013 08:39]
[6] Prawno-kanonizacyjne aspekty męczeństwa sióstr nazaretanek z Nowogródka oraz księdza Aleksandra Zienkiewicza: XX/XXI wiek / Ryszard Małachowski // Roczniki Nauk Prawnych: Prawo, Prawo kanoniczne, Administracja .- 2011, T. XXI, 2, s. 199-245, ISSN: 1507-7896,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-16305] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[7] Katolickie organizacje prooświatowe w Europie Zachodniej na przykładzie Republiki Francuskiej / Ryszard Małachowski // Edukacja: studia, badania, innowacje .- 2003, nr 4, s. 123--131, ISSN: 0239-6858,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9437] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Społeczny wymiar stowarzyszeń i szkolnictwa katolickego / Ryszard Małachowski // Rocznik Lubuski: Dziecko w codzienności szkolnej .- 2003, T. 29 cz. 2, s. 53--62, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11710] [data modyf: 21-02-2007 17:36]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Procesy integracyjne w Europie a implikacje oświatowe. Europejskie agendy oświatowe / Ryszard Małachowski // W: Paedagogia Christiana .- 2007, nr 1, s. 51--64, ISSN: 1505-6872,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-8129] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[2] Uwarunkowania społeczne, wyznaniowe i prawne a szkolnictwo katolickie na przykładzie wybranych krajów związkowych Niemiec / Ryszard Małachowski // W: Paedagogia Christiana .- 2006, nr 2, s. 141--150, ISSN: 1505-6872,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-7896] [data modyf: 08-03-2008 10:34]
[3] Pedagogiczne, aksjologiczne i metodologiczne aspekty publikacji Wojciecha Pasterniaka "Piękno i sacrum" .U podstaw pedagogiki teonomicznej" / Ryszard Małachowski // W: Dydaktyka Literatury .- 2004, T. 24, s. 185-201
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-6535] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Aspekty prawne i ustrojowo-polityczne edukacji katolickiej w Polsce w latach 1945-2008 / Ryszard Małachowski // W: Aktual'ni problemi istorii deržavi i prava krain central'no-shidnoi Evropi : (prisvačeno 150-ričču Osval'da Bal'cera). Lviv, Ukraina, 2009 .- Lviv : [brak wydawcy], 2009, s. 62-66
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19587] [data modyf: 31-05-2010 09:01]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Pedagogika w Europie i na świecie: bibliografia pedagogiczna 1989-1998 / (Red.) Ryszard Małachowski .- Warszawa - Zielona Góra : BEL Studio Sp. z o.o., 2004, 281 s. .- ISBN: 8388442899
Kod: RED-BIB    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4186] [data modyf: 11-07-2019 12:50]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Pedagogika humanizmu społecznego Andrzeja Niesiołowskiego / / D. Jagielska, J. Kostkiewicz .- Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego , 2015 (Rec.) Ryszard Małachowski // Studia z Teorii Wychowania .- 2016, Tom VII, nr 1 (14), s. 201--206
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Amerykańskie szkolnictwo od wewnątrz / / Sowell T. .- Rzeszów , 1996 (Rec.) Ryszard Małachowski // Teraźniejszość. Człowiek. Edukacja .- 1998, nr 1, s. 115-125
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski