System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Lidia Wawryk
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: pedagogika (75 %)
Dyscyplina dodatkowa: nauki o bezpieczeństwie (25 %)
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 49 pozycji bibliograficznych
10 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Analiza czynników ryzyka młodzieży niedostosowanej społecznie - studium przypadku / Lidia Wawryk
// W: Przemiany edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością / red. nauk. Marcin Wlazło, Maciej Sokołowski-Zgid .- Szczecin : Wydział Humanistyczny US, 2017 - (Pedagogika specjalna - koncepcje i rzeczywistość) - s. 227--236 .- ISBN: -
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19790] [data modyf: 03-06-2019 11:08]
[2] Gdzie czai się zło? - rozważania o uwarunkowaniach przemocy / Lidia Wawryk
// W: Teoretyczne i praktyczne wymiary zjawiska przemocy w rodzinie / red. nauk. Grażyna Miłkowska, Agnieszka Nowicka i Lidia Wawryk .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017 - s. 31--42 .- ISBN: 9788378422969
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19989] [data modyf: 03-06-2019 11:30]
[3] Ryzykowne ścieżki zachowań. Analiza przypadku / Lidia Wawryk
// W: Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych / pod red. Grażyny Miłkowskiej i Ernesta Magdy .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017 - s. 151--161 .- ISBN: 9788378422860
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19105] [data modyf: 04-06-2019 12:02]
[4] Correcting behavioural disorders in aggressive children - directions for sociotherapeutic processes at school / Lidia Wawryk
// W: Supporting the Development of Children Who Are "at Risk" / ed. by Jarosław Bąbka, Ewa Janion .- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016 - (International Forum for Education ; 9) - s. 88--100 .- ISBN: 9788380194748
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18175] [data modyf: 26-09-2016 09:55]
[5] Novye gorodskie vidy sporta. Lubitel'skie strasti molodyh Polâkov / M. Gvozda, Lidia Wawryk
// W: Gul'ni i zabavy u kul'tury pravâdzennâ vol'naga času dzâcej i moladzi: vykliki i perascârogi .- Brest : Izdatel'stvo Al'ternativa, 2015 - s. 30--38 .- ISBN: 9789855214879
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16885] [data modyf: 03-06-2015 11:41]
[6] Teoretyczne podstawy konstruowania programów profilatycznych w szkole / Lidia Wawryk
// W: Wyzwania i dylematy edukacyjno-zawodowe / red. nauk. E. Baron-Polańczyk, A. Klementowska . T. 2 .- Zielona Góra : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski, 2015 - s. 37--50 .- ISBN: 9788393228096
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16940] [data modyf: 27-08-2015 12:09]
[7] Sekty / oprac. / Lidia Wawryk
// W: Słownik. Kompendium wiedzy nauczyciela i rodzica / red. nauk. Krzysztof Zajdel, Małgorzata Prokosz .- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014 - s. 164--166 .- ISBN: 97808377809259
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-16085] [data modyf: 03-06-2014 12:43]
[8] Subkultury młodzieżowe / oprac. / Lidia Wawryk
// W: Słownik. Kompendium wiedzy nauczyciela i rodzica / red. nauk. Krzysztof Zajdel, Małgorzata Prokosz .- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014 - s. 171--173 .- ISBN: 97808377809259
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-16086] [data modyf: 03-06-2014 12:44]
[9] Troska uczelni wyższej o przygotowanie zawodowe przyszłych pedagogów - praktyki studenckie i aktywizacja społeczna studentów / Jolanta Lipińska-Lokś, Lidia Wawryk
// W: Wyzwania i dylematy edukacyjno-zawodowe / red. nauk. E. Baron-Polańczyk, A. Klementowska . T. 1 .- Zielona Góra : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski, 2014 - s. 155--166 .- ISBN: 9788393228089
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16668] [data modyf: 27-08-2015 12:09]
[10] (Nie)bezpieczny świat dziecka autoagresywnego / Lidia Wawryk
// W: Zewnętrzne i wewnętrzne aspekty bezpieczeństwa indywidualnego i zbiorowego / red. nauk. Jolanta Lipińska-Lokś, Grażyna Miłkowska, Anna Napadło-Kuczera .- Zielona Góra : Stowarzysz. Penitencjarne "Patronat" oddz. Zielona Góra, Oficyna Wydawnicza UZ, 2013 - s. 303--317 .- ISBN: 9788378421214
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15922] [data modyf: 19-03-2014 11:22]
[11] Czas wolny i uczestnictwo w kulturze lubuskich gimnazjalistów / Lidia Wawryk
// W: Lubuszanie 2012 : diagnoza stanu: raport z badań / pod red. Grażyny Miłkowskiej i Zdzisława Wołka .- Zielona Góra : Wydaw. PRINTPAP, 2012 - s. 285--299 .- ISBN: 9788362098095
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14839] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[12] Diagnosing school children with behavioural disorders - implification for second degree preventive treatment in schools / Lidia Wawryk
// W: Prevention in School - Prevention in Education / ed. by Grażyna Miłkowska .- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012 - (International Forum for Education ; No. 2(4)) - s. 239--255 .- ISBN: 9788377807507
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15608] [data modyf: 22-10-2013 08:26]
[13] Obraz zachowań agresywnych gimnazjalistów (komunikat z badań) / Lidia Wawryk
// W: Przestrzeń edukacyjna - dylematy, doświadczenia i oczekiwania społeczne / pod red. nauk. Mirosława Kowalskiego, Agnieszki Pawlak, Anity Famuły-Jurczak .- Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2012 .- wyd. II - s. 155-168 .- ISBN: 9788378501442
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-14938] [data modyf: 06-12-2012 10:49]
[14] Profilaktyczne aspekty spędzenia czasu wolnego lubuskich gimnazjalistów / Lidia Wawryk
// W: Życie Lubuszan : współczesność i perspektywy lubuskiej młodzieży / pod red. nauk. Grażyny Miłkowskiej .- Zielona Góra : Wydaw. PRINTPAP, 2012 - s. 99--114 .- ISBN: 9788362098118
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14811] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[15] Profilaktyka szkolna / Grażyna Miłkowska, Lidia Wawryk
// W: Lubuszanie 2012 : diagnoza stanu: raport z badań / pod red. Grażyny Miłkowskiej i Zdzisława Wołka .- Zielona Góra : Wydaw. PRINTPAP, 2012 - s. 369--372 .- ISBN: 9788362098095
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14845] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[16] Zachowania aspołeczne gimnazjalistów / Grażyna Miłkowska, Lidia Wawryk
// W: Lubuszanie 2012 : diagnoza stanu: raport z badań / pod red. Grażyny Miłkowskiej i Zdzisława Wołka .- Zielona Góra : Wydaw. PRINTPAP, 2012 - s. 361--366 .- ISBN: 9788362098095
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14844] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[17] Istota diagnozy relacyjnej w niwelowaniu zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży / Lidia Wawryk
// W: Wychowanie wobec wyzwań współczesności / pod red. Janusza Kirenko, Danuty Wosik-Kawali, Teresy Zubrzyckiej-Maciąg .- Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011 - s. 113--133 .- ISBN: 9788377940764
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14499] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[18] Przemiany w agresywności zielonogórskiej młodzieży przełomu wieków / Grażyna Miłkowska, Lidia Wawryk
// W: Kształtowanie się tożsamości zielonogórskiej pedagogiki (1971-2011) / pod red. Grażyny Miłkowskiej i Marka Furmanka .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011 - s. 305--321 .- ISBN: 9788374814218
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13671] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[19] Zachowania agresywne gimnazjalistów, a podejmowanie działań profilaktycznych / Lidia Wawryk
// W: Gimnazjum : założenia - obawy - rzeczywistość / pod red. Amity Famuły -Jurczak .- Zielona Góra : Wydaw. Liber Duo, 2011 - s. 77--107 .- ISBN: 9788361301981
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14593] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[20] Obraz zachowań agresywnych gimnazjalistów (komunikat z badań) / Lidia Wawryk
// W: Przestrzeń edukacyjna - dylematy, doświadczenia i oczekiwania społeczne / pod red. Mirosława Kowalskiego, Agnieszki Pawlak, Anity Famuły-Jurczak .- Kraków : Impuls, 2010 .- wyd. I - s. 155-168 .- ISBN: 9788373089563
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11946] [data modyf: 10-05-2010 13:17]
[21] O sektach... - czyli co każdy wychowawca wiedzieć powinien... / Lidia Wawryk
// W: Teoretyczno - metodyczne podstawy opieki i wychowania w internacie i bursie szkolnej : scenariusze spotkań wychowawawczych z młodzieżą . 11 .- Zielona Góra : PEKW "GAJA", 2009 - s. 49--57 .- ISBN: 9788392105886
Kod: SKR-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-18528] [data modyf: 20-12-2016 10:34]
[22] Współpraca szkoły z rodzicami i instytucjami środowiska lokalnego w ramach realizacji Szkolnego programu profilaktyki. Komunikat z badań / Elżbieta , Lidia Wawryk
// W: Teoretyczne i praktyczne aspekty niedostosowania społecznego dzieci, młodzieży i dorosłych : profilaktyka - reedukacja - resocjalizacja / red. naukowa Grażyna Miłkowska, Anna Napadło .- Zielona Góra : Stowarzyszenie Penitencjarne "Patronat", 2009 - s. 113-124 .- ISBN: 9788392639503
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11983] [data modyf: 20-05-2010 09:48]
[23] Diagnoza i działania profilaktyczne podejmowane przez nauczycieli wobec ucznia agresywnego / Lidia Wawryk
// W: Przemoc i agresja w szkole : próby rozwiązania problemu / praca zbiorowa pod red. Andrzeja Rejznera .- Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, 2008 - s. 241--247 .- ISBN: 9788388278924
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10526] [data modyf: 17-10-2008 09:29]
[24] Podstawy dzieci pełnosprawnych wobec niepełnosprawnych rówieśników / Lidia Wawryk
// W: Teraźniejszość i przyszłość osób niepełnosprawnych w kontekście społecznych zmian / pod red. Grażyny Miłkowskiej, Bożeny Olszak - Krzyżanowskiej .- Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2008 - s. 147--154 .- ISBN: 9788373084803
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10534] [data modyf: 18-10-2008 12:53]
[25] Postrzeganie subkultur o charakterze agresywnym przez młodzież / Lidia Wawryk
// W: Wychowanie : aktualne problemy i zagrożenia / pod red. Angelusa Silesiusa .- Wałbrzych : Wydawnictwo Państwowej Szkoły Zawodowej, 2006 - s. 129--141 .- ISBN: 8388425471
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8359] [data modyf: 12-06-2006 16:40]
[26] Źródła i uwarunkowania zachowań agresywnych wsród dzieci i młodzieży / Lidia Wawryk
// W: Profilaktyka niedostosowania społecznego : teoria i praktyka: praca zbiorowa / pod red. Leszka Albańskiego .- Jelenia Góra : Kolegium Karkonoskie, 2006 - s. 27-41 .- ISBN: 9788392473619
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8791] [data modyf: 28-01-2008 17:27]
[27] Formy i metody pomocy dzieciom zagrożonym patologią / Lidia Wawryk
// W: Następstwa wykluczenia społecznego dla kobiet, dzieci i rodzin : wybrane zagadnienia / red. Grażyna Miłkowska .- Zielona Góra : Stowarzyszenia Penitencjarne "Patronat", 2004 - s. 209--217
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7515] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Podnoszenie wiedzy nauczycieli w efektywnej diagnozie i profilaktyce niedostosowania społecznego wśród dzieci i młodzieży / Lidia Wawryk // Relacje. Studia z nauk społecznych .- 2018, nr 5, s. 51--63, ISSN: 2543-5124, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: diagnoza niedostosowania społecznego,, kompetencje nauczycieli, profilaktyka społeczna
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-23621] [data modyf: 07-02-2019 11:00]
[2] Profilaktyka przemocy domowej wobec osób z chorobą Alzheimera / Jolanta Lipińska-Lokś, Lidia Wawryk // Niepełnosprawność: Osoba z niepełnosprawnością w kręgu bliskich relacji i oddziaływań .- 2018, 31, s. 100--115, ISSN: 2080-9476, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Alzheimer's disease, choroba Alzheimera, old age, profilaktyka, prophylaxis, przemoc wobec osób starszych, starość, violence against the elderly
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-23576] [data modyf: 25-01-2019 12:50]
[3] Nie-do-stosowane funkcjonowanie nieletniego z zespolem Tourette'a. Analiza przypadku / Lidia Wawryk // Niepełnosprawność .- 2017, nr 26, s. 198--208, ISSN: 2080-9476, : bibliogr.tab.
Słowa kluczowe: Tourette Syndrome, diagnossis, diagnoza, niedostosowanie społeczne, social maladjustment, zespół Tourette'a
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-22435] [data modyf: 28-02-2018 12:08]
[4] Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Zewnętrzne i wewnętrzne aspekty bezpieczeństwa indywidualnego i zbiorowego / Jolanta Lipińska-Lokś, Lidia Wawryk // Uniwersytet Zielonogórski .- 2014, 9/1, s. 45--48, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17894] [data modyf: 29-07-2015 11:14]
[5] Profilaktyka w zielonogórskich gimnazjach. Finał VIII "Gimnazjady" w ramach realizacji Programu Profilaktycznego "Słoneczniej" / Maria Fudali, Lidia Wawryk // Uniwersytet Zielonogórski .- 2014, nr 3, s. 44--46, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18055] [data modyf: 29-07-2015 11:10]
[6] Minimalizowanie zachowań ryzykownych młodzieży oraz wspieranie czynników chroniących w świetle teorii resilience / Lidia Wawryk, Mariusz Gwozda // Rocznik Lubuski: Pedagogika społeczna na rzecz społeczności lokalnych .- 2013, Tom 39, cz. 2, s. 191--201, ISSN: 0485-3083, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-17817] [data modyf: 21-07-2015 11:23]
[7] Program Profilaktyczny "Słoneczniej" jako przykład profilaktyki społecznej w środowisku lokalnym / Jolanta Lipińska-Lokś, Agnieszka Nowicka, Lidia Wawryk // Uniwersytet Zielonogórski .- 2013, nr 4/5, s. 49--51, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17326] [data modyf: 21-07-2015 10:00]
[8] Zastosowanie bajek w pracy profilaktycznej wychowawcy / Lidia Wawryk, Krzysztof Grala // Wychowanie na co Dzień .- 2013, nr 1-2, s. 1--3, ISSN: 1230-7785,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-17513] [data modyf: 07-09-2015 12:01]
[9] Program profilaktyczny "Słoneczniej" jako przykład działań systemowych w Zielonej Górze / Lidia Wawryk // Uniwersytet Zielonogórski: miesięcznik społeczności akademickiej .- 2012, nr 3, s. 41--42, ISSN: 1644-7867, : fot.tab.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16445] [data modyf: 05-05-2017 10:57]
[10] Pięciolecie Programu Profilaktycznego "Słoneczniej" / Lidia Wawryk // Edukacja: studia, badania, innowacje .- 2011, nr 1, s. 121--125, ISSN: 0239-6858, : bibliogr.
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-15622] [data modyf: 19-04-2011 08:32]
[11] Rozśpiewane Karaoke na UZ - studenci gimnazjalistom / Lidia Wawryk // Uniwersytet Zielonogórski: miesięcznik społeczności akademickiej .- 2011, nr 4/5, s. 67--68, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15720] [data modyf: 05-05-2017 11:07]
[12] Oblicze agresji zielonogórskich gimnazjalistów / Lidia Wawryk // Rocznik Lubuski: dzieci i młodzież w kalejdoskopie współczesnego życia .- 2010, Tom 36, cz. 1, s. 151--159, ISSN: 0485-3083, : tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15144] [data modyf: 04-11-2010 14:22]
[13] V lecie Programu Profilaktycznego "Słoneczniej" / Lidia Wawryk // Uniwersytet Zielonogórski: miesięcznik społeczności akademickiej .- 2010, nr 7, s. 55--57, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15189] [data modyf: 05-05-2017 11:05]
[14] IV edycja Programu Profilaktycznego "Słoneczniej" / Lidia Wawryk // Uniwersytet Zielonogórski: miesięcznik społeczności akademickiej .- 2009, nr 6, s. 54--55, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15190] [data modyf: 05-05-2017 11:05]
[15] O problemach burs i internatów. Refleksje pokonferencyjne / Elżbieta , Lidia Wawryk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze .- 2009, nr 5, s. 52--53
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-13918] [data modyf: 23-11-2009 12:29]
[16] Matka a choroba nowotworowa dzieci / Lidia Wawryk // Pielęgniarka i położna .- 2001, 4, s. 10--11
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9922] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] Obraz choroby nowotworowej u dzieci hospitalizowanych / Lidia Wawryk // Pilęgniarka i Położna .- 2000, nr 3, s. 4--5
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9857] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] "Sociotherapeutic model of work with aggressive pupil" / Lidia Wawryk // W: Sociální pedagogika v souvislostech globální krize : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Brno, Polska, 2011 .- Brno : Institut mezioborových studií Brno, 2011, s. 566--570 .- ISBN: 9788087182161
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20270] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[2] Społeczne przyzwolenie na zachowania agresywne dzieci w kalsach 1-3 szkoły podstawowej / Lidia Wawryk // W: Agresja w szkole : spojrzenie wieloaspektowe; [materiały konferencykne]. Warszawa, Polska, 2004 .- Warszawa : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2004, s. 117--123 .- ISBN: 8388278584
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17259] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Teoretyczne i praktyczne wymiary zjawiska przemocy w rodzinie / (Red.) Grażyna Miłkowska, Agnieszka Nowicka, Lidia Wawryk .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017 .- ISBN: 9788378422969
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5708] [data modyf: 31-05-2019 11:47]
8. Doktoraty i habilitacje (PHD-HAB)

[1] Postawy nauczycieli-wychowawców wobec zachowań agresywnych gimnazjalistów / Lidia Wawryk .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu, 2011 / Promotor: Grażyna Miłkowska
Kod: PHD    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski