System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Sylwia Kondej
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki fizyczne (100 %)
Jednostka: Instytut Fizyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 31 pozycji bibliograficznych
6 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Spectral asymptotics induced by approaching and diverging planar circles, Sylwia Kondej
// W: Functional Analysis and Operator Theory for Quantum Physics : the Pavel Exner Anniversary Volume, 2017. / eds. J. Dittrich, H. Kovařik, A. Laptev, Zürich : European Mathematical Society, s. 419--432, ISBN: 9783037191750
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19812] [data modyf: 28-05-2019 17:50]
[20] [1]
[2] The Laplace operator, null set perturbations and boundary conditions, Witold Karwowski, Sylwia Kondej
// W: Operator methods in ordinary and partial differential equations : Kovalevsky Symposium, University of Stockholm, june 2000, 2002. , [B.m.] : Birkhäuser Verlag AG (Operator Theory : Advances and Applications Vol. 132), s. 233--244, ISBN: 3764367903
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5258] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Spectral optimization for strongly singular Schrödinger operators with a star-shaped interaction / P. Exner, Sylwia Kondej, 2020. Letters in Mathematical Physics Vol. 110, 735--751, ISSN: 0377-9017, , eISSN: 1573-0530, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Singular Schrödinger operator, Spectral optimization, Star-shaped interaction, Three dimensions
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1007/s11005-019-01237-0         Cytowania wg Scopus: 0 [10-08-2020]
[AWCZ-25110] [data modyf: 30-03-2020 10:47]
[100] [1]
[2] Aharonov and Bohm versus Welsh eigenvalues / Pavel Exner, Sylwia Kondej, 2018. Letters in Mathematical Physics Vol. 108, 2153--2167, ISSN: 0377-9017, , eISSN: 1573-0530, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Aharonov-Bohm flux, Discrete spectrum, Radial symmetry, Singular Schrödinger operator
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1007/s11005-018-1069-9         Cytowania wg Scopus: 3 [10-08-2020]
[AWCZ-22637] [data modyf: 30-03-2020 10:40]
[30] [1]
[3] Asymptotics of the bound state induced by \delta-interaction supported on a weakly deformed plane / Pavel Exner, Sylwia Kondej, Vladimir Lotoreichik, 2018. Journal of Mathematical Physics Vol. 59, iss. 1, 1--17, ISSN: 0022-2488, bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1063/1.5019931         Cytowania wg Scopus: 2 [10-08-2020]
[AWCZ-22641] [data modyf: 16-04-2018 10:19]
[14,43] [0,58]
[4] Asymptotic spectral analysis in colliding leaky quantum layers / Sylwia Kondej, David Krejčiřík, 2017. Journal of Mathematical Analysis and Applications Vol. 446, iss. 2, 1328--1355, ISSN: 0022-247X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: delta interaction supported on hypersurfaces, leaky graphs, non-self-adjoint interaction, norm-resolvent convergence, quantum layers
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1016/j.jmaa.2016.09.032         Cytowania wg Scopus: 1 [10-08-2020]
[AWCZ-20570] [data modyf: 10-11-2016 10:36]
[40] [1]
[5] Straight quantum layer with impurities inducing resonances / Sylwia Kondej, 2017. Journal of Physics A : Mathematical and Theoretical Vol. 50, no. 31, 1--18, ISSN: 1751-8113, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: delta potential, embedded eigenvalues, resonances
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1088/1751-8121/aa7604         Cytowania wg Scopus: 0 [10-08-2020]
[AWCZ-22291] [data modyf: 31-01-2018 13:50]
[30] [1]
[6] Strong coupling asymptotics for Schrödinger operators with an interaction supported by an open ARC in three dimensions / Pavel Exner, Sylwia Kondej, 2016. Reports on Mathematical Physics Vol. 77, no. 1, 1--17, ISSN: 0034-4877, bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)
[AWCZ-22642] [data modyf: 16-04-2018 10:28]
[7] Gap asymptotics in a weakly bent leaky quantum wire / Pavel Exner, Sylwia Kondej, 2015. Journal of Physics A : Mathematical and Theoretical Vol. 48, no. 49, 1--19, ISSN: 1751-8113, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: asymptotic expansion, delta interaction, leaky quantum wires, singular Schroedinger operators, weak perturbation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1088/1751-8113/48/49/495301         Cytowania wg Scopus: 5 [10-08-2020]
[AWCZ-19645] [data modyf: 17-12-2015 14:45]
[8] A straight waveguide with a wire inducing resonances / Sylwia Kondej, Wiesław Leoński, 2014. Journal of Physics A : Mathematical and Theoretical Vol. 47, no. 22, 1--12, ISSN: 1751-8113, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Dirichlet waveguide, delta interaction, embedded eigenvalues, resonances
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1088/1751-8113/47/22/225201         Cytowania wg Scopus: 1 [10-08-2020]
[AWCZ-18319] [data modyf: 03-09-2015 11:53]
[9] Weakly coupled bound state of 2-D Schrödinger operator with potential-measure / Sylwia Kondej, Vladimir Lotoreichik, 2014. Journal of Mathematical Analysis and Applications Vol. 420, no. 2, 1416--1438, ISSN: 0022-247X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Bound states, Eigevalues, Perturbations by measures, Schrödinger operator
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.jmaa.2014.06.053         Cytowania wg Scopus: 9 [10-08-2020]
[AWCZ-18320] [data modyf: 20-08-2015 14:49]
[10] Schrödinger operator with a strong varying interaction on a curve in R2 / Sylwia Kondej, 2013. Journal of Mathematical Physics Vol. 54, 1--11, ISSN: 0022-2488, bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)
[AWCZ-17695] [data modyf: 02-09-2015 13:58]
[11] Spectral analysis of a quantum system with a double line singular interaction / Sylwia Kondej, David Krejčiřík, 2013. Publicationes of the Research Institute for Mathematical Sciences Vol. 49, no. 4, 831--859, ISSN: 0034-5318,
Słowa kluczowe: Hardy inequality, Schrödinger operator, resonance, singular perturbation, spectral analysis
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.4171/PRIMS/*
[AWCZ-17694] [data modyf: 20-08-2015 09:57]
[12] Fractional Schrödinger operator with delta potential localized on circle / Sylwia Kondej, Jayme Vaz, Jr., 2012. Journal of Mathematical Physics Vol. 53, 033503-1-- 11, ISSN: 0022-2488, bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)
[AWCZ-16432] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[13] Resonances induced by broken symmetry in a system with a singular potential / Sylwia Kondej, 2012. Annales Henri Poincaré, [17], ISSN: 1424-0637, bibliogr. summ. .- Online first
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1007/s00023-012-0160-5         Cytowania wg Scopus: 8 [10-08-2020]
[AWCZ-16433] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[14] Hamiltonian with delta type integration: perturbation by dynamics / Sylwia Kondej, 2011. Žurnal Fizičnih Doslidžen = Journal of Physical Studies Vol. 15, no 1, [4] bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: discrete spectrum, embedded eigenvalues, singular perturbations
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16105] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[15] Upper bound for the number of bound states induced by the curvature of singular potential / Jerzy Cisło, Sylwia Kondej, 2011. Reports on Mathematical Physics Vol. 68, no 2, 225--240, ISSN: 0034-4877, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: discrete spectrum, number of bound states, singular perturbations
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)        Cytowania wg Scopus: 5 [10-08-2020]
[AWCZ-16254] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[16] Bound states induced by interaction potential deformation / Sylwia Kondej, Mirosław Dudek, 2010. Reviews on Advanced Materials Science [online] Vol. 23, no 2, 126--132, ISSN: 1606-5131, bibliogr. wykr. summ. .- http://www.ipme.ru/e-journals/RAMS/no_22310/kondej.pdf/ [dostęp: 07.10.2010]
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 27)
[AWCZ-15054] [data modyf: 07-10-2010 14:24]
[17] Spectral properties of quantum systems with short range potentials / Sylwia Kondej, 2010. Žurnal Fizičnih Doslidžen = Journal of Physical Studies Vol. 14, no 3, 3998-3 .- [abstract] Workshop on current problems in physics (Lviv, 5-9 july 2010)
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16278] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[18] Widely separated deformations of singular potential / Sylwia Kondej, 2010. Computational Methods in Science and Technology Vol. 16, no 2, 165--167, ISSN: 1505-0602, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: bound states, singular potential
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15340] [data modyf: 24-01-2011 11:34]
[19] Hiatus perturbation for a singular Schrödinger operator with an interaction supported by a curve in R3 / P. Exner, Sylwia Kondej, 2008. Journal of Mathematical Physics Vol. 49, 032111-1--032111-19, ISSN: 0022-2488, bibliogr.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])
[AWCZ-12932] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[20] Lower bounds on the lowest spectral gap of singular potential Hamiltonians / Sylwia Kondej, Ivan Veselić, 2007. Annales Henri Poincaré Vol. 8, no 1, 109--134, ISSN: 1424-0637, bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 13 [10-08-2020]
[AWCZ-11627] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] On Relations Between Stable and Zeno Dynamics in a Leaky Graph Decay Model / Pavel Exner, Takashi Ichinose, Sylwia Kondej, 2007. Operator Theory: Advances and Applications Vol. 174, 21--34, ISSN: 0255-0156, bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-22646] [data modyf: 16-04-2018 11:07]
[22] Spectral gap of segments of periodic waveguides / Sylwia Kondej, Ivan Veselić, 2007. Letters in Mathematical Physics Vol. 79, 95--98, ISSN: 0377-9017, , eISSN: 1573-0530, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: finite segments, low lying eigenvalues, periodic quantum waveguides, spectral gap
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 1 [10-08-2020]
[AWCZ-11625] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[23] Scattering by local deformations of a straight leaky wire / P. Exner, Sylwia Kondej, 2005. Journal of Physics A : Mathematical and General Vol. 38, 4865--4874 bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 16 [10-08-2020]
[AWCZ-11626] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[24] Schrödinger operators with singular interactions: a model of tunneling resonances / P. Exner, Sylwia Kondej, 2004. Journal of Physics A : Mathematical and General Vol. 37, 8255--8277 bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9940] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[25] Strong-coupling asymptotic expansion for Schrödinger operators with a singular interaction supported by a curve in R3 / P. Exner, Sylwia Kondej, 2004. Reviews in Mathematical Physics Vol. 16, no 5, 559--582 bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Schrödinger operators, singular interaction, strong-coupling asymptotics
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9939] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[26] Bound states due to a strong \delta interaction subported by a curved surface / P. Exner, Sylwia Kondej, 2003. Journal of Physics A : Mathematical and General Vol. 36, 443--457 bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9386] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] Curvature-inducend bound states for a \delta interaction suppored by a curve in R3 / P. Exner, Sylwia Kondej, 2002. Annales Henri Poincaré Vol. 3, 967--981, ISSN: 1424-0637, bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])
[AWCZ-9587] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] On the eigenvalue problem for self-adjoint operators with singular perturbations / Sylwia Kondej, 2002. Mathematische Nachrichten Vol. 244, 150--169, ISSN: 0025-584X, bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 3 [10-08-2020]
[AWCZ-9588] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Leaky quantum wire and dots: a resonance model, 2003. Pavel Exner, Sylwia Kondej // W: Mathematical Physics : XIVth International Congress. Lisbon, Portugalia River Edge : World Scientific Publishing, 2003, s. 593--600, ISBN: 981256201X
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [10-08-2020]
[KONF-22982] [data modyf: 16-04-2018 12:17]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski