System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Jacek Bieganowski
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 45 pozycji bibliograficznych
6 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Logic Synthesis for Finite State Machines Based on Linear Chains of States : Fundations, Recent Developments and Challenges / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Jacek Bieganowski .- Cham : Springer International Publishing Switzerland, 2018 .- 225 s. : bibliogr.summ. - (Studies in Systems, Decision and Control ; Vol. 118) .- ISBN: 9783319598369
Kod: MON-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/9783319598376   (pkt: 80)
[WZ-13888] [data modyf: 24-05-2019 16:01]
[2] Synthesis of microprogram control units oriented toward decreasing the number of macrocells of addressing circuit / Jacek Bieganowski .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2011 .- 103 s. : bibliogr.rys.tab.wykr.summ. - (Lecture Notes in Control and Computer Science ; Vol. 17) .- ISBN: 9788374814546
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-10916] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Synthesis of compositional microprogram control unit with dedicated area of inputs / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Jacek Bieganowski, A. N. Miroshkin
// W: Design of digital systems and devices / eds M. Adamski, A. Barkalov, M. Węgrzyn .- Berlin : Springer-Verlag, 2011 - (Lecture Notes in Electrical Engineering ; 79) - s. 193--214 .- ISBN: 9783642175459    DOI: 10.1007/978-3-642-17545-9
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [11-11-2019]
[WZCZ-12774] [data modyf: 11-03-2011 11:23]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Kodowanie klas POLC w mikroprogramowanych układach sterujących / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Jacek Bieganowski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2012, Vol. 58, nr 1, s. 97--100, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: code sharing, embedded memory, microprogram control unit, osadzony blok pamięci, tablica LUT, układ FPGA, układ mikroprogramowany, współdzielenie kodów, łańcuch bloków operacyjnych
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16329] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[2] Implementacja sprzętowa algorytmu MD5 w układach FPGA z użyciem mikroprogramowanego układu sterującego / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Jacek Bieganowski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2011, Vol. 57, nr 8, s. 868--870, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: FPGA, MD5, algorytm MD5, compositional microprogram control unit, embedded-memory block, field-programmable gate arrays, mikroprogramowany układ sterujący, osadzony blok pamięci
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-15918] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[3] Mikroprogramowany układ sterujący z współdzieleniem kodów oraz mikroinstrukcjami sterującymi / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Jacek Bieganowski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2010, Vol. 56, nr 7, s. 780--783, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15022] [data modyf: 17-09-2010 10:13]
[4] Mikroprogramowany układ sterujący z współdzieleniem kodów oraz rozszerzonym formatem mikroinstrukcji / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Jacek Bieganowski // Metody Informatyki Stosowanej .- 2010, nr 3, s. 27--35, ISSN: 1898-5297, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: LUT table, code sharing, embedded memory block, microprogram control unit, operational linear chain
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-15409] [data modyf: 09-02-2011 11:04]
[5] Reduction in the number of lut elements for control units with code sharing / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Jacek Bieganowski // International Journal of Applied Mathematics and Computer Science .- 2010, Vol. 20, no 4, s. 751--761, ISSN: 1641-876X, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: code sharing, compositional microprogram control unit, design, embedded-memory block, field-programmable gate, look-up table, operational linear chain
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.2478/v10006-010-0057-8         Cytowania wg Scopus: 4 [11-11-2019]
[AWCZ-15425] [data modyf: 11-02-2011 09:52]
[6] Metoda syntezy mikroprogramowanego układu sterującego z rozszerzonym formatem mikroinstrukcji / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Jacek Bieganowski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2009, nr 7, s. 488--490, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: CPLD, FPGA, compositional microprogram control unit, mikroprogramowany układ sterujący
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-13905] [data modyf: 17-06-2009 12:44]
[7] Optimization of compositional microprogram control unit by modification of microinstruction format / Larysa Titarenko, Jacek Bieganowski // Electronics and Telecommunications Quarterly .- 2009, Vol. 55, no 2, s. 201--214 : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: CPLD, compositional microprogram control unit, flow-chart of algorithm, microinstruction
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-14154] [data modyf: 18-11-2009 10:29]
[8] Elementary chains modification for control unit optimization / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Jacek Bieganowski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2008, Vol. 54, nr 8, s. 588--590, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: PAL, code sharing, compositional microprogram control unit, control microinstruction, graph-scheme of algorithm, mikroinstrukcja sterująca, mikroprogramowana jednostka sterująca z współdzieleniem kodów, sieć działań, synteza, synthesis
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-13268] [data modyf: 03-10-2008 12:51]
[9] Synthesis of control unit using code sharing and chain modifications / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Jacek Bieganowski // Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne .- 2008, nr 6, s. 753--755 [CD-ROM], ISSN: 1230-3496, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: CPLD, PAL, compositional microprogram control unit, control memory, microinstruction, mikroinstrukcja, mikroprogramowy układ sterujący
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-13085] [data modyf: 01-07-2008 12:39]
[10] Optimization of compositional microprogram control unit by modification of microinstruction format / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Jacek Bieganowski // Informatyka Teoretyczna i Stosowana .- 2007, R. 7, nr 11, s. 7--19, ISSN: 1643-2355, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: CPLD, compositional microprogram control unit, flow-chart of algorithm, microinstruction, mikroinstrukcja, mikroprogramowany układ sterujący, sieć działań algorytmu
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-15389] [data modyf: 03-02-2011 11:15]
[11] Sintez ustrojstva upravleniâ s modificirovannymi operatornymi linelnymi cepâmi / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Jacek Bieganowski // Informatika .- 2007, no 2, s. 62--69 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12508] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Synteza jednostki sterującej z wykorzystaniem zmodyfikowanych liniowych łańcuchów bloków operacyjnych / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Jacek Bieganowski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2007, nr 7, s. 63--65, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: CPLD, PAL, compositional microprogram control unit, control memory, microinstruction, mikroinstrukcja, mikroprogramowy układ sterujący
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12287] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Synthesis of control unit with modified operational linear chains / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Jacek Bieganowski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2007, nr 5, s. 15--17, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: CPLD, PAL, compositional microprogram control unit, control memory, microinstruction, mikroinstrukcja, mikroprogramowy układ sterujący
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12180] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Koncepcja systemu komputerowego wspomagającego przeprowadzanie testów wyboru / Artur Gramacki, Jacek Bieganowski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2006, nr 6, wyd. spec., s. 85--87, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: LaTeX, OMR, XML, aplikacja bazodanowa, credits, database system, egzamin, test exam, test wyboru, zaliczenie
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11005] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[15] Detection of deadlocks and traps in Petri nets by means of Thelen's prime implicant method / Agnieszka Węgrzyn, Andrei Karatkevich, Jacek Bieganowski // International Journal of Applied Mathematics and Computer Science .- 2004, Vol. 14, no 1, s. 113--121, ISSN: 1641-876X, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Petri net, analysis, deadlock, liveness, trap
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-9622] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Heuristics for Thelen's prime implicant method / Jacek Bieganowski, Andrei Karatkevich // W: Schedae Informaticae .- 2005, Vol. 14, s. 125--135 : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Boolean functions, CNF, Thelen's method, prime implicants, search tree,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-6998] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
Pobierz pliki źródłowe >>>
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Code sharing in CPLD-based Moore FSMs / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Jacek Bieganowski // W: 6th International Conference on Modern Circuits and Systems Technologies - MOCAST 2017. Thessaloniki, Grecja, 2017 .- New York : IEEE, 2017, s. 1--4 .- ISBN: 9781509043866
Słowa kluczowe: CPLD, Moore FSM, PAL, PLA, design, logic circuit

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [11-11-2019]
[KONF-22592] [data modyf: 10-04-2018 14:11]
[2] Designing HFPGA-based FSMs with Counters / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Jacek Bieganowski // W: Mixed Design of Integrated Circuits and Systems - MIXDES 2017 : 24th International Conference. Bydgoszcz, Polska, 2017 .- New York : IEEE Xplore, 2017, s. 254--257
Słowa kluczowe: FSM, HFPGA, PAL, PLA, design, logic circuit

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.23919/MIXDES.2017.8005194   (pkt: 15)
[KONF-22657] [data modyf: 23-10-2019 14:32]
[3] Encoding of chain outputs in FPGA-based Moore FSMs / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Jacek Bieganowski // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry and Hight Energy Physics Experiments 2017. Wilga, Polska, 2017 .- Bellingham : Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers. SPIE, 2017 .- Proceedings of SPIE, Vol 10445, s. 1--9 .- ISBN: 9781510613546
Słowa kluczowe: binary data, clocks, computer aided design, field programmable gate arrays

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1117/12.2281060   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [11-11-2019]
[KONF-22707] [data modyf: 19-10-2017 12:49]
[4] FPGA-based Moore FSMs with common memory / Jacek Bieganowski, Oleksandr Barkalov // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2016 : XI konferencja naukowa. Łagów, Polska, 2016 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016, s. 9--12 .- ISBN: 9788378422440
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22177] [data modyf: 20-06-2016 12:13]
[5] Code sharing in FPGA-based Moore FSMs / Jacek Bieganowski, Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Wojciech Zając // W: International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering - ICCMSE 2015. Athens, Grecja, 2015 .- [B. m.] : AIP Publishing, 2015 .- AIP Conference Proceedings, Vol. 1702, s. 1--4 .- ISBN: 9780735413498
Słowa kluczowe: EMB, FPGA, Moore FSM, RAM, design, logic circuit

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1063/1.4938879   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [11-11-2019]
[KONF-22057] [data modyf: 08-04-2016 14:17]
[6] Design of FPGA-based Moore FMSs with counters / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Jacek Bieganowski // W: 12th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems - PDeS 2013. Velké Karlovice, Czechy, 2013 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2013, s. 171--174 .- ISBN: 9783902823533
Słowa kluczowe: embedded systems, field programmable logic and high end design means, microprocessors and microcontrollers

Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.3182/20130925-3-CZ-3023.00063   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 4 [11-11-2019]
[KONF-21049] [data modyf: 25-08-2015 10:18]
[7] Kodowanie klas POLC w mikroprogramowanych układach sterujących / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Jacek Bieganowski // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 11 : materiały 8. konferencji naukowej. Karpacz, Polska, 2011 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. 209--212
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20038] [data modyf: 20-06-2011 14:21]
[8] Microprogram control unit with code sharing and extended microinstruction format / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Jacek Bieganowski // W: Proceedings of IEEE East-West Design & Test Symposium - EWDTS '10. St. Petersburg, Rosja, 2010 .- St. Petersburg : [brak wydawcy], 2010, s. 73--76 [CD-ROM]
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [11-11-2019]
[KONF-19766] [data modyf: 22-10-2010 11:19]
[9] Mikroprogramowany układ sterujący z współdziałaniem kodów oraz rozszerzonym formatem mikroinstrukcji / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Jacek Bieganowski // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 2010 : materiały 7. konferencji naukowej. Świnoujście, Polska, 2010 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2010, s. 27--31
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19665] [data modyf: 19-07-2010 11:15]
[10] Primenenie metoda modifikacii elementarnyh operatornyh linejnyh celej v kompozicionnyh ustrojstvah upravleniâ / Jacek Bieganowski, Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko // W: Radioelektronika i molodež v XXI veke : materialy 14-go meždunarodnogo molodežnogo foruma. Har'kov, Ukraina, 2010 .- Har'kov : Harkivskij Nacional'nij Universitet Radioelektroniki, 2010 .- T. 2, s. 100 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19601] [data modyf: 18-06-2010 14:38]
[11] Synthesis of control unit with code sharing and control microinstructions / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Jacek Bieganowski // W: Computer-Aided Design of Discrete Devices - CAD DD '10 : proceedings of the seventh international conference. Minsk, Białoruś, 2010 .- Minsk : Ob'edinennyj Institut Problem Informatiki Nacional'noj Akademii Nauk Belarusi, 2010, s. 129--137 .- ISBN: 9789856744634
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19831] [data modyf: 07-12-2010 09:04]
[12] Metoda syntezy mikroprogramowanego układu sterującego z rozszerzonym formatem mikroinstrukcji / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Jacek Bieganowski // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 09 : materiały 6. konferencji naukowej : preprint. Rydzyna, Polska, 2009 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2009, s. 87--89
Słowa kluczowe: CMCU, CPLD, FPGA, compositional microprogram control unit, mikroprogramowany układ sterujący

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19226] [data modyf: 19-06-2009 11:51]
[13] Primenenie metoda modifikacii operatornyh po linejnyh cepej v kompozicionnom ustrojstve upravleniâ / Jacek Bieganowski // W: Radioelektronika i molodež v XXI veke : materialy 13-go meždunarodnogo molodežnogo foruma. Har'kov, Ukraina, 2009 .- Har'kov : Harkivskij Nacional'nij Universitet Radioelektroniki, 2009 .- T. 2, s. 140 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19184] [data modyf: 09-06-2009 12:35]
[14] Synthesis of compositional control unit with modified operational linear chains / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Jacek Bieganowski // W: The experience of designing and application of CAD systems in microelectronics : proceedings of the Xth International Conference CADSM 2009. Lviv - Polyana, Ukraina, 2009 .- Lviv : Publishing House Vezha&Co, 2009, s. 182--185 .- ISBN: 9789662191059
Słowa kluczowe: CPLD, PAL, compositional microprogram control unit, control memory, microinstruction

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [11-11-2019]
[KONF-19105] [data modyf: 21-11-2012 11:05]
[15] Synthesis of compositional microprogram control unit with extended microinstruction format / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Jacek Bieganowski // W: Mixed Design of Integrated Circuits and Systems - MIXDES 2009 : 16th international conference. Łódź, Polska, 2009 .- Łódź : [brak wydawcy], 2009, s. 328--331 [CD-ROM] .- ISBN: 9788392875611
Słowa kluczowe: CMCU, CPLD, FPGA, compositional microprogram control unit

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [11-11-2019]
[KONF-19256] [data modyf: 21-11-2012 11:09]
[16] Synthesis of microprogram control unit with control microinstructions / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Jacek Bieganowski // W: Discrete-Event System Design - DESDes '09 : preprints of the 4th IFAC Workshop. Gandia Beach, Hiszpania, 2009 .- [B. m.] : [B. w.], 2009, s. 239--242 .- ISBN: 9783902661692
Słowa kluczowe: embedded memory block, graph-scheme of algorithm, microprogram control unit, programmable logic devices

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [11-11-2019]
[KONF-19348] [data modyf: 09-11-2015 09:49]
[17] Design of control unit with modified operational linear chains / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Jacek Bieganowski // W: Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science - TCSET 2008 : Proceedings of the International Conference. Lviv-Slavsko, Ukraina, 2008 .- Lviv : Publishing House of Lviv Polytechnic, 2008, s. 259--262 [CD-ROM]
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [11-11-2019]
[KONF-18779] [data modyf: 09-05-2008 10:27]
[18] Primenenie metoda rasscepleniâ operatornyh linejnyh celej dlâ optimizacii shemy ustrojstva upravleniâ / Jacek Bieganowski, Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko // W: Radioelektronika i molodež v XXI veke : materialy 12-go meždunarodnogo molodežnogo foruma. Har'kov, Ukraina, 2008 .- Har'kov : Harkivskij Nacional'nij Universitet Radioelektroniki, 2008 .- T. 2, s. 139 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18776] [data modyf: 09-06-2009 12:35]
[19] Synthesis of control unit with code sharing and chain modifications / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Jacek Bieganowski // W: Proceedings of IEEE East-West Design & Test Symposium - EWDTS' 08. Lviv, Ukraina, 2008 .- Lviv : The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., 2008, s. 68--71
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18969] [data modyf: 04-11-2008 14:52]
[20] Synthesis of control unit with code sharing and modified elementary chains / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Jacek Bieganowski // W: Mixed Design of Integrated Circuits and Systems - MIXDES 2008 : proceedings of the 15th international conference. Poznań, Polska, 2008 .- Łódź : Technical University of Lodz, 2008, s. 287--289 .- ISBN: 8392263278
Słowa kluczowe: PAL, code sharing, compositional microprogram control unit, control microinstruction, graph-scheme of algorithm, synthesis

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [11-11-2019]
[KONF-18855] [data modyf: 07-02-2019 12:30]
[21] Synthesis of control unit with code sharing and modified linear chains / Oleksandr Barkalov, S.A. Kovalev, A. N. Miroškin, Jacek Bieganowski // W: Mašinostroenie i tehnosfera XXI veka : sbornik trudov XV meždunarodnoj naučno-tehničeskoj konferencii. Sevastopol, Ukraina, 2008 .- Doneck : [brak wydawcy], 2008 .- T.4, s. 54-59
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18942] [data modyf: 17-10-2008 09:38]
[22] Optimizaciâ kompozicionnyh mikroprogrammnyh ustrojstv upravleniâ bez razdeleniâ kodov / Jacek Bieganowski, Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko // W: Radioelektronika i molodež v XXI veke : materialy XI meždunarodnogo molodežnogo foruma. Har'kov, Ukraina, 2007 .- Har'kov : Harkivskij Nacional'nij Universitet Radioelektroniki, 2007 .- T. 2, s. 341 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18511] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[23] Synthesis of control unit using modified operational linear chains / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Jacek Bieganowski // W: Computer-Aided Design of Discrete Devices - CAD DD '07 : proceedings of the Sixth International Conference. Minsk, Białoruś, 2007 .- Minsk : [brak wydawcy], 2007 .- T. 2, s. 73--80 .- ISBN: 9789856744344
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18561] [data modyf: 23-11-2007 14:09]
[24] Synthesis of control unit with modified microinstructions / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Jacek Bieganowski // W: Mixed Design of Integrated Circuits and Systems - MIXDES 2007 : proceedings of the 14th international conference. Ciechocinek, Polska, 2007 .- Łódź : Technical University of Lodz, 2007, s. 157--160 .- ISBN: 8392263243
Słowa kluczowe: CPLD, compositional microprogram control unit, flow-chart of algorithm, microinstruction

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 3 [11-11-2019]
[KONF-18455] [data modyf: 04-02-2019 12:07]
[25] Synthesis of control unit with modified system of microinstructions / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Jacek Bieganowski // W: Proceedings of IEEE East-West Design & Test Symposium - EWDTS '07. Yerevan, Armenia, 2007 .- Kharkov : [brak wydawcy], 2007, s. 545--549
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18490] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] Heurystyki dla metody Thelena obliczania implikantów prostych / Jacek Bieganowski, Andrei Karatkevich // W: Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim : IV Krajowa konferencja. Kraków, Polska, 2003 .- Kraków : Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, 2003, s. 71--76 .- ISBN: 8391642011
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16071] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
Pobierz pliki źródłowe >>>


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski