System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Jacek Bieganowski
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 45 pozycji bibliograficznych
5 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Logic Synthesis for Finite State Machines Based on Linear Chains of States : Fundations, Recent Developments and Challenges, 2018. Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Jacek Bieganowski, Cham : Springer International Publishing Switzerland 225 s. (Studies in Systems, Decision and Control Vol. 118), ISBN: 9783319598369, bibliogr. summ.
Kod: MON-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/9783319598376   (pkt: 80)
[WZ-13888] [data modyf: 24-05-2019 16:01]
[2] Synthesis of microprogram control units oriented toward decreasing the number of macrocells of addressing circuit, 2011. Jacek Bieganowski, Zielona Góra : University of Zielona Góra Press 103 s. (Lecture Notes in Control and Computer Science Vol. 17), ISBN: 9788374814546, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-10916] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Synthesis of compositional microprogram control unit with dedicated area of inputs, Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Jacek Bieganowski, A. N. Miroshkin
// W: Design of digital systems and devices, 2011. / eds M. Adamski, A. Barkalov, M. Węgrzyn, Berlin : Springer-Verlag (Lecture Notes in Electrical Engineering 79), s. 193--214, ISBN: 9783642175459    DOI: 10.1007/978-3-642-17545-9
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [25-05-2020]
[WZCZ-12774] [data modyf: 11-03-2011 11:23]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Kodowanie klas POLC w mikroprogramowanych układach sterujących / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Jacek Bieganowski, 2012. Pomiary, Automatyka, Kontrola Vol. 58, nr 1, 97--100, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: code sharing, embedded memory, microprogram control unit, osadzony blok pamięci, tablica LUT, układ FPGA, układ mikroprogramowany, współdzielenie kodów, łańcuch bloków operacyjnych
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16329] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[2] Implementacja sprzętowa algorytmu MD5 w układach FPGA z użyciem mikroprogramowanego układu sterującego / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Jacek Bieganowski, 2011. Pomiary, Automatyka, Kontrola Vol. 57, nr 8, 868--870, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: FPGA, MD5, algorytm MD5, compositional microprogram control unit, embedded-memory block, field-programmable gate arrays, mikroprogramowany układ sterujący, osadzony blok pamięci
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-15918] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[3] Mikroprogramowany układ sterujący z współdzieleniem kodów oraz mikroinstrukcjami sterującymi / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Jacek Bieganowski, 2010. Pomiary, Automatyka, Kontrola Vol. 56, nr 7, 780--783, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15022] [data modyf: 17-09-2010 10:13]
[4] Mikroprogramowany układ sterujący z współdzieleniem kodów oraz rozszerzonym formatem mikroinstrukcji / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Jacek Bieganowski, 2010. Metody Informatyki Stosowanej, nr 3, 27--35, ISSN: 1898-5297, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: LUT table, code sharing, embedded memory block, microprogram control unit, operational linear chain
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-15409] [data modyf: 09-02-2011 11:04]
[5] Reduction in the number of lut elements for control units with code sharing / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Jacek Bieganowski, 2010. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science Vol. 20, no 4, 751--761, ISSN: 1641-876X, , eISSN: 2083-8492, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: code sharing, compositional microprogram control unit, design, embedded-memory block, field-programmable gate, look-up table, operational linear chain
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.2478/v10006-010-0057-8         Cytowania wg Scopus: 4 [25-05-2020]
[AWCZ-15425] [data modyf: 11-02-2011 09:52]
[6] Metoda syntezy mikroprogramowanego układu sterującego z rozszerzonym formatem mikroinstrukcji / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Jacek Bieganowski, 2009. Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 7, 488--490, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: CPLD, FPGA, compositional microprogram control unit, mikroprogramowany układ sterujący
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-13905] [data modyf: 17-06-2009 12:44]
[7] Optimization of compositional microprogram control unit by modification of microinstruction format / Larysa Titarenko, Jacek Bieganowski, 2009. Electronics and Telecommunications Quarterly Vol. 55, no 2, 201--214 bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: CPLD, compositional microprogram control unit, flow-chart of algorithm, microinstruction
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-14154] [data modyf: 18-11-2009 10:29]
[8] Elementary chains modification for control unit optimization / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Jacek Bieganowski, 2008. Pomiary, Automatyka, Kontrola Vol. 54, nr 8, 588--590, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: PAL, code sharing, compositional microprogram control unit, control microinstruction, graph-scheme of algorithm, mikroinstrukcja sterująca, mikroprogramowana jednostka sterująca z współdzieleniem kodów, sieć działań, synteza, synthesis
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-13268] [data modyf: 03-10-2008 12:51]
[9] Synthesis of control unit using code sharing and chain modifications / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Jacek Bieganowski, 2008. Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 6, 753--755 [CD-ROM], ISSN: 1230-3496, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: CPLD, PAL, compositional microprogram control unit, control memory, microinstruction, mikroinstrukcja, mikroprogramowy układ sterujący
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-13085] [data modyf: 01-07-2008 12:39]
[10] Optimization of compositional microprogram control unit by modification of microinstruction format / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Jacek Bieganowski, 2007. Informatyka Teoretyczna i Stosowana R. 7, nr 11, 7--19, ISSN: 1643-2355, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: CPLD, compositional microprogram control unit, flow-chart of algorithm, microinstruction, mikroinstrukcja, mikroprogramowany układ sterujący, sieć działań algorytmu
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-15389] [data modyf: 03-02-2011 11:15]
[11] Sintez ustrojstva upravleniâ s modificirovannymi operatornymi linelnymi cepâmi / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Jacek Bieganowski, 2007. Informatika, no 2, 62--69 bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12508] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Synteza jednostki sterującej z wykorzystaniem zmodyfikowanych liniowych łańcuchów bloków operacyjnych / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Jacek Bieganowski, 2007. Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 7, 63--65, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: CPLD, PAL, compositional microprogram control unit, control memory, microinstruction, mikroinstrukcja, mikroprogramowy układ sterujący
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12287] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Synthesis of control unit with modified operational linear chains / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Jacek Bieganowski, 2007. Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 5, 15--17, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: CPLD, PAL, compositional microprogram control unit, control memory, microinstruction, mikroinstrukcja, mikroprogramowy układ sterujący
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12180] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Koncepcja systemu komputerowego wspomagającego przeprowadzanie testów wyboru / Artur Gramacki, Jacek Bieganowski, 2006. Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 6, wyd. spec., 85--87, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: LaTeX, OMR, XML, aplikacja bazodanowa, credits, database system, egzamin, test exam, test wyboru, zaliczenie
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11005] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[15] Detection of deadlocks and traps in Petri nets by means of Thelen's prime implicant method / Agnieszka Węgrzyn, Andrei Karatkevich, Jacek Bieganowski, 2004. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science Vol. 14, no 1, 113--121, ISSN: 1641-876X, , eISSN: 2083-8492, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Petri net, analysis, deadlock, liveness, trap
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-9622] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Heuristics for Thelen's prime implicant method / Jacek Bieganowski, Andrei Karatkevich // W: Schedae Informaticae .- 2005, Vol. 14, s. 125--135 bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Boolean functions, CNF, Thelen's method, prime implicants, search tree,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-6998] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
Pobierz pliki źródłowe >>>
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Code sharing in CPLD-based Moore FSMs, 2017. Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Jacek Bieganowski // W: 6th International Conference on Modern Circuits and Systems Technologies - MOCAST 2017. Thessaloniki, Grecja New York : IEEE, 2017, s. 1--4, ISBN: 9781509043866
Słowa kluczowe: CPLD, Moore FSM, PAL, PLA, design, logic circuit

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [25-05-2020]
[KONF-22592] [data modyf: 10-04-2018 14:11]
[2] Designing HFPGA-based FSMs with Counters, 2017. Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Jacek Bieganowski // W: Mixed Design of Integrated Circuits and Systems - MIXDES 2017 : 24th International Conference. Bydgoszcz, Polska New York : IEEE Xplore, 2017, s. 254--257
Słowa kluczowe: FSM, HFPGA, PAL, PLA, design, logic circuit

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.23919/MIXDES.2017.8005194   (pkt: 15)
[KONF-22657] [data modyf: 23-10-2019 14:32]
[3] Encoding of chain outputs in FPGA-based Moore FSMs, 2017. Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Jacek Bieganowski // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry and Hight Energy Physics Experiments 2017. Wilga, Polska Bellingham : Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers. SPIE, 2017, Proceedings of SPIE, Vol 10445, s. 1--9, ISBN: 9781510613546
Słowa kluczowe: binary data, clocks, computer aided design, field programmable gate arrays

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1117/12.2281060   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [25-05-2020]
[KONF-22707] [data modyf: 19-10-2017 12:49]
[4] FPGA-based Moore FSMs with common memory, 2016. Jacek Bieganowski, Oleksandr Barkalov // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2016 : XI konferencja naukowa. Łagów, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016, s. 9--12, ISBN: 9788378422440
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22177] [data modyf: 20-06-2016 12:13]
[5] Code sharing in FPGA-based Moore FSMs, 2015. Jacek Bieganowski, Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Wojciech Zając // W: International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering - ICCMSE 2015. Athens, Grecja [B. m.] : AIP Publishing, 2015, AIP Conference Proceedings, Vol. 1702, s. 1--4, ISBN: 9780735413498
Słowa kluczowe: EMB, FPGA, Moore FSM, RAM, design, logic circuit

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1063/1.4938879   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [25-05-2020]
[KONF-22057] [data modyf: 08-04-2016 14:17]
[6] Design of FPGA-based Moore FMSs with counters, 2013. Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Jacek Bieganowski // W: 12th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems - PDeS 2013. Velké Karlovice, Czechy [B. m.] : [brak wydawcy], 2013, s. 171--174, ISBN: 9783902823533
Słowa kluczowe: embedded systems, field programmable logic and high end design means, microprocessors and microcontrollers

Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.3182/20130925-3-CZ-3023.00063   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 4 [25-05-2020]
[KONF-21049] [data modyf: 25-08-2015 10:18]
[7] Kodowanie klas POLC w mikroprogramowanych układach sterujących, 2011. Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Jacek Bieganowski // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 11 : materiały 8. konferencji naukowej. Karpacz, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. 209--212
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20038] [data modyf: 20-06-2011 14:21]
[8] Microprogram control unit with code sharing and extended microinstruction format, 2010. Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Jacek Bieganowski // W: Proceedings of IEEE East-West Design & Test Symposium - EWDTS '10. St. Petersburg, Rosja St. Petersburg : [brak wydawcy], 2010, s. 73--76 [CD-ROM]
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [25-05-2020]
[KONF-19766] [data modyf: 22-10-2010 11:19]
[9] Mikroprogramowany układ sterujący z współdziałaniem kodów oraz rozszerzonym formatem mikroinstrukcji, 2010. Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Jacek Bieganowski // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 2010 : materiały 7. konferencji naukowej. Świnoujście, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2010, s. 27--31
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19665] [data modyf: 19-07-2010 11:15]
[10] Primenenie metoda modifikacii elementarnyh operatornyh linejnyh celej v kompozicionnyh ustrojstvah upravleniâ, 2010. Jacek Bieganowski, Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko // W: Radioelektronika i molodež v XXI veke : materialy 14-go meždunarodnogo molodežnogo foruma. Har'kov, Ukraina Har'kov : Harkivskij Nacional'nij Universitet Radioelektroniki, 2010, T. 2, s. 100 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19601] [data modyf: 18-06-2010 14:38]
[11] Synthesis of control unit with code sharing and control microinstructions, 2010. Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Jacek Bieganowski // W: Computer-Aided Design of Discrete Devices - CAD DD '10 : proceedings of the seventh international conference. Minsk, Białoruś Minsk : Ob'edinennyj Institut Problem Informatiki Nacional'noj Akademii Nauk Belarusi, 2010, s. 129--137, ISBN: 9789856744634
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19831] [data modyf: 07-12-2010 09:04]
[12] Metoda syntezy mikroprogramowanego układu sterującego z rozszerzonym formatem mikroinstrukcji, 2009. Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Jacek Bieganowski // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 09 : materiały 6. konferencji naukowej : preprint. Rydzyna, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2009, s. 87--89
Słowa kluczowe: CMCU, CPLD, FPGA, compositional microprogram control unit, mikroprogramowany układ sterujący

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19226] [data modyf: 19-06-2009 11:51]
[13] Primenenie metoda modifikacii operatornyh po linejnyh cepej v kompozicionnom ustrojstve upravleniâ, 2009. Jacek Bieganowski // W: Radioelektronika i molodež v XXI veke : materialy 13-go meždunarodnogo molodežnogo foruma. Har'kov, Ukraina Har'kov : Harkivskij Nacional'nij Universitet Radioelektroniki, 2009, T. 2, s. 140 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19184] [data modyf: 09-06-2009 12:35]
[14] Synthesis of compositional control unit with modified operational linear chains, 2009. Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Jacek Bieganowski // W: The experience of designing and application of CAD systems in microelectronics : proceedings of the Xth International Conference CADSM 2009. Lviv - Polyana, Ukraina Lviv : Publishing House Vezha&Co, 2009, s. 182--185, ISBN: 9789662191059
Słowa kluczowe: CPLD, PAL, compositional microprogram control unit, control memory, microinstruction

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [25-05-2020]
[KONF-19105] [data modyf: 21-11-2012 11:05]
[15] Synthesis of compositional microprogram control unit with extended microinstruction format, 2009. Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Jacek Bieganowski // W: Mixed Design of Integrated Circuits and Systems - MIXDES 2009 : 16th international conference. Łódź, Polska Łódź : [brak wydawcy], 2009, s. 328--331 [CD-ROM], ISBN: 9788392875611
Słowa kluczowe: CMCU, CPLD, FPGA, compositional microprogram control unit

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [25-05-2020]
[KONF-19256] [data modyf: 21-11-2012 11:09]
[16] Synthesis of microprogram control unit with control microinstructions, 2009. Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Jacek Bieganowski // W: Discrete-Event System Design - DESDes '09 : preprints of the 4th IFAC Workshop. Gandia Beach, Hiszpania [B. m.] : [B. w.], 2009, s. 239--242, ISBN: 9783902661692
Słowa kluczowe: embedded memory block, graph-scheme of algorithm, microprogram control unit, programmable logic devices

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [25-05-2020]
[KONF-19348] [data modyf: 09-11-2015 09:49]
[17] Design of control unit with modified operational linear chains, 2008. Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Jacek Bieganowski // W: Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science - TCSET 2008 : Proceedings of the International Conference. Lviv-Slavsko, Ukraina Lviv : Publishing House of Lviv Polytechnic, 2008, s. 259--262 [CD-ROM]
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [25-05-2020]
[KONF-18779] [data modyf: 09-05-2008 10:27]
[18] Primenenie metoda rasscepleniâ operatornyh linejnyh celej dlâ optimizacii shemy ustrojstva upravleniâ, 2008. Jacek Bieganowski, Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko // W: Radioelektronika i molodež v XXI veke : materialy 12-go meždunarodnogo molodežnogo foruma. Har'kov, Ukraina Har'kov : Harkivskij Nacional'nij Universitet Radioelektroniki, 2008, T. 2, s. 139 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18776] [data modyf: 09-06-2009 12:35]
[19] Synthesis of control unit with code sharing and chain modifications, 2008. Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Jacek Bieganowski // W: Proceedings of IEEE East-West Design & Test Symposium - EWDTS' 08. Lviv, Ukraina Lviv : The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., 2008, s. 68--71
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18969] [data modyf: 04-11-2008 14:52]
[20] Synthesis of control unit with code sharing and modified elementary chains, 2008. Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Jacek Bieganowski // W: Mixed Design of Integrated Circuits and Systems - MIXDES 2008 : proceedings of the 15th international conference. Poznań, Polska Łódź : Technical University of Lodz, 2008, s. 287--289, ISBN: 8392263278
Słowa kluczowe: PAL, code sharing, compositional microprogram control unit, control microinstruction, graph-scheme of algorithm, synthesis

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [25-05-2020]
[KONF-18855] [data modyf: 07-02-2019 12:30]
[21] Synthesis of control unit with code sharing and modified linear chains, 2008. Oleksandr Barkalov, S.A. Kovalev, A. N. Miroškin, Jacek Bieganowski // W: Mašinostroenie i tehnosfera XXI veka : sbornik trudov XV meždunarodnoj naučno-tehničeskoj konferencii. Sevastopol, Ukraina Doneck : [brak wydawcy], 2008, T.4, s. 54-59
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18942] [data modyf: 17-10-2008 09:38]
[22] Optimizaciâ kompozicionnyh mikroprogrammnyh ustrojstv upravleniâ bez razdeleniâ kodov, 2007. Jacek Bieganowski, Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko // W: Radioelektronika i molodež v XXI veke : materialy XI meždunarodnogo molodežnogo foruma. Har'kov, Ukraina Har'kov : Harkivskij Nacional'nij Universitet Radioelektroniki, 2007, T. 2, s. 341 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18511] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[23] Synthesis of control unit using modified operational linear chains, 2007. Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Jacek Bieganowski // W: Computer-Aided Design of Discrete Devices - CAD DD '07 : proceedings of the Sixth International Conference. Minsk, Białoruś Minsk : [brak wydawcy], 2007, T. 2, s. 73--80, ISBN: 9789856744344
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18561] [data modyf: 23-11-2007 14:09]
[24] Synthesis of control unit with modified microinstructions, 2007. Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Jacek Bieganowski // W: Mixed Design of Integrated Circuits and Systems - MIXDES 2007 : proceedings of the 14th international conference. Ciechocinek, Polska Łódź : Technical University of Lodz, 2007, s. 157--160, ISBN: 8392263243
Słowa kluczowe: CPLD, compositional microprogram control unit, flow-chart of algorithm, microinstruction

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [25-05-2020]
[KONF-18455] [data modyf: 04-02-2019 12:07]
[25] Synthesis of control unit with modified system of microinstructions, 2007. Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Jacek Bieganowski // W: Proceedings of IEEE East-West Design & Test Symposium - EWDTS '07. Yerevan, Armenia Kharkov : [brak wydawcy], 2007, s. 545--549
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18490] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] Heurystyki dla metody Thelena obliczania implikantów prostych, 2003. Jacek Bieganowski, Andrei Karatkevich // W: Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim : IV Krajowa konferencja. Kraków, Polska Kraków : Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, 2003, s. 71--76, ISBN: 8391642011
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16071] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
Pobierz pliki źródłowe >>>


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski