System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr inż. Rafał Olczak
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 9 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Technologie informacyjne w różnych fazach życia człowieka / Rafał Olczak
// W: Edukacja w przebiegu życia. Od dzieciństwa do starości / red. nauk. Mirosław Kowalski, Agnieszka Olczak .- Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2010 - s. 93--102 .- ISBN: 9788375873474
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12821] [data modyf: 01-04-2011 11:12]
[2] Wybrane aspekty wykorzystania Internetu w pracy zawodowej nauczyciela wychowania przedszkolnego / Rafał Olczak
// W: Wybrane zagadnienia edukacji człowieka w dzieciństwie / red. nauk. Danuta Waloszek .- Kraków : Centrum Edukacyjne "Bliżej Przedszkola", 2009 - s. 211--224 .- ISBN: 9788361246206
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11789] [data modyf: 01-03-2010 13:32]
[3] Internet - wiarygodne czy niewiarygodne źródło informacji? / Rafał Olczak
// W: Media w edukacji - szanse i zagrożenia / pod red. Tadeusza Lewowickiego i Bronisława Siemienieckiego .- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2008 - (Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna) - s. 180--189 .- ISBN: 9788374419802
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10241] [data modyf: 21-06-2008 14:40]
[4] Komponenty komunikatów multimedialnych / Rafał Olczak
// W: Technologie informacyjne w warsztacie pracy nauczyciela / red. nauk. Marek Furmanek .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - s. 151--193 .- ISBN: 9788374811552
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10054] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Technologia biometryczna na straży bezpieczeństwa młodych internautów / Rafał Olczak
// W: Edukacja informacyjna : neomedia w dydaktyce i działaniach wychowaczo - opiekuńczych / red. nauk. K. Wenta, E. Perzycka .- Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP, 2007 - s. 331--337 .- ISBN: 9788375180558
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9542] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Multimedia w edukacji dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym- wybrane propozycje programów / Rafał Olczak
// W: Edukacja dzieci sześcioletnich w Polsce / red. nauk. Danuta Waloszek .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 161--167 .- ISBN: 8389712458
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7181] [data modyf: 10-10-2005 17:49]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Komputer - zabawka czy narzędzie rozwoju? / Agnieszka Olczak, Rafał Olczak // Bliżej Przedszkola : wychowanie i edukacja .- 2010, nr 3, s. 42--45 : bibliogr.tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14562] [data modyf: 17-03-2010 12:11]
[2] Medioholizm - problem przyszłości czy teraźniejszość? / Rafał Olczak // Wychowanie na co Dzień .- 2009, Nr 10-11, s. 9--14, ISSN: 1230-7785, : bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-14366] [data modyf: 04-06-2010 10:03]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Dziecko w Internecie - zagrożenia i ochrona / Agnieszka Olczak, Rafał Olczak // W: Komputer w edukacji : 15. Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe, Kraków 23-24 września 2005. Kraków, Polska, 2005 .- Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 207--213 .- ISBN: 8372713413
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17369] [data modyf: 07-08-2015 10:22]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski