System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr inż. Bartosz Jakubski
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Byli Pracownicy Wydziału WIEA
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 12 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Badania symulacyjne stacji wzorcowniczej do testowania liczników energii elektrycznej z zastosowaniem multipleksera z kalkulatorem błędów / Mariusz Życiak, Bartosz Jakubski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2009, nr 7, s. 406--408, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: calibrator, electrical energy meter, kalibrator, licznik energii elektrycznej, meter test station, stacja wzorcownicza
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-13888] [data modyf: 17-06-2009 11:25]
[2] Rozwój oraz obszary zastosowań technologii RFID / Bartosz Jakubski, Mariusz Życiak // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2009, nr 7, s. 518--520, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: RFID, etykieta, identification, identyfikacja, label, transponder
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-13910] [data modyf: 17-06-2009 12:59]
[3] Badania symulacyjne wielofazowego, cyfrowego generatora przebiegów poliharmonicznych o dużej rozdzielczości nastaw kąta fazowego / Bartosz Jakubski // Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne .- 2008, nr 6, s. 800--802 [CD-ROM], ISSN: 1230-3496, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: bezpośrednia synteza cyfrowa DDS, direct digital synthesis DDS, jitter, kąt fazowy, multiphase digital generator, phase angle, wielofazowy generator cyfrowy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-13097] [data modyf: 01-07-2008 13:50]
[4] Badania symulacyjne jednofazowego cyfrowego generatora przebiegów sinusoidalnych / Bartosz Jakubski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2007, nr 5, s. 66--68, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Dual-slope Integration DDS, bezpośrednia synteza cyfrowa, digital generator, direct digital synthesis, generator cyfrowy, jitter
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12193] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Wielofazowy generator przebiegów poliharmonicznych / Bartosz Jakubski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2006, nr 6, wyd. spec., s. 112--114, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: dynamic range, generator wielofazowy, kalibrator mocy, multiphase generator, power calibrator, zakres dynamiczny
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11014] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[6] Wielokanałowy generator sygnałów programowalnych, część 1 / Bartosz Jakubski, Jacek Wiszniewski // Elektronika Praktyczna .- 2005, nr 6, s. 10--16 : rys.wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10722] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[7] Wielokanałowy generator sygnałów programowalnych, część 2 / Bartosz Jakubski, Jacek Wiszniewski // Elektronika Praktyczna .- 2005, nr 7, s. 33--36 : rys.tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10723] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Generator przebiegów odkształconych z zastosowaniem metody zmiany kąta fazowego sygnału synchronizującego / Bartosz Jakubski // W: Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach - (Konferencje ; 9) .- 2005, s. 151--158 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7294] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Badania symulacyjne stacji wzorcowniczej do testowania liczników energii elektrycznej z zastosowaniem multipleksera z kalkulatorem błędów / Mariusz Życiak, Bartosz Jakubski // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 09 : materiały 6. konferencji naukowej : preprint. Rydzyna, Polska, 2009 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2009, s. 51--53
Słowa kluczowe: calibrator, electrical energy meter, kalibrator, licznik energii elektrycznej, meter test station, stacja wzorcownicza

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19218] [data modyf: 19-06-2009 11:28]
[2] Rozwój oraz obszary zastosowań technologii RFID / Bartosz Jakubski, Mariusz Życiak // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 09 : materiały 6. konferencji naukowej : preprint. Rydzyna, Polska, 2009 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2009, s. 147--149
Słowa kluczowe: RFID, etykieta, identification, identyfikacja, label, transponder

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19236] [data modyf: 19-06-2009 13:52]
[3] Wpływ próbkowania na parametry generatora wielofazowego o nienastawnym kącie fazowym sygnału synchronizującego / Bartosz Jakubski // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 05 : materiały II konferencji naukowej. Złotniki Lubańskie, Polska, 2005 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005, s. 241--250 .- ISBN: 8389712628
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17192] [data modyf: 22-06-2005 11:58]
[4] Wielokanałowy generator cyfrowy / Bartosz Jakubski // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS '04 : materiały konferencji naukowej. Zielona Góra, Polska, 2004 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004, s. 193--200 .- ISBN: 8389712164
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16802] [data modyf: 07-08-2015 10:21]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski