System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Krzysztof Adamczuk
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Inżynierii Mechanicznej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 26 pozycji bibliograficznych
5 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Podstawowe wiadomości z programowania numerycznego na frezarkę EMCO F1-CNC, 2008. Alicja Laber, Krzysztof Adamczuk, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 54, nlb.2 s. , ISBN: 9788374812337, bibliogr. rys. tab. .- [na pierwszej str. okł.: Zielona Góra 2009]
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-9103] [data modyf: 23-06-2009 14:47]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Obróbka kół zębatych, Alicja Laber, Krzysztof Adamczuk
// W: Wybrane zagadnienia z inżynierii wytwarzania : obróbka ubytkowa, 2008. / red. A. Laber, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 172--197, ISBN: 9788374811842
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10700] [data modyf: 30-12-2008 09:10]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] On the fractography and some strength properties of Fe-based sintered materials with multicomponent oxide microadditives / Eugene Feldshtein, Mariusz Michalski, Krzysztof Adamczuk, L. Dyachkova, 2019. International Journal of Applied Mechanics and Engineering Vol. 24, no. 4, 224--229, ISSN: 1734-4492, , eISSN: 2353-9003, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Fe-based sintered materials, compressive strength, flexural strength, fracture analyze, oxide additives
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.2478/ijame-2019-0059         Cytowania wg Scopus: 0 [10-08-2020]
[AWCZ-24663] [data modyf: 06-12-2019 13:03]
[2] On the Hybrid Effects of Alumina, Silicon Carbide, and Carbon Ultrafine Additives, Used in the Optimization of Sintered MMCs Properties / Eugene Feldshtein, Larisa N. Dyachkova, Justyna Patalas-Maliszewska, Krzysztof Adamczuk, 2018. Advanced Engineering Materials, 1--8, ISSN: 1438-1656, , eISSN: 1527-2648, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1002/adem.201800703         Cytowania wg Scopus: 2 [10-08-2020]
[AWCZ-23156] [data modyf: 01-10-2018 12:12]
[3] Synergy effect of ultrafine tungsten, silicon carbides, and graphite microadditives on the Fe-based MMCs properties using the simplex lattice design / Eugene Feldshtein, Larisa N. Dyachkova, Krzysztof Adamczuk, Stanisław Legutko, Grzegorz M. Królczyk, 2018. Journal of Alloys and Compounds Vol. 757, 31--38, ISSN: 0925-8388, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Carbides microadditives, Mechanical properties, Metal-matrix composites (MMCs), Microstructures, Simplex lattice design
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.jallcom.2018.05.061         Cytowania wg Scopus: 7 [10-08-2020]
[AWCZ-22749] [data modyf: 14-05-2018 14:05]
[4] Wpływ metody chłodzenia na moc skrawania podczas toczenia stali austenitycznej 316L / Krzysztof Adamczuk, Grzegorz Królczyk, Szymon Wojciechowski, Krzysztof Łozicki, 2016. Mechanik nr 8-9, 1184--1185, ISSN: 0025-6552, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: EP/AW additives, MQCL, active power, dry cutting, reactive power
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)    DOI: 10.17814/mechanik.2016.8-9.309
[AWCZ-20368] [data modyf: 20-09-2016 10:32]
[5] Distribution of hydrodynamic pressure in slide bearings applying lubricants of different viscosity / Alicja Laber, Krzysztof Adamczuk, 2015. Solid State Phenomena Vol. 220-221, 239--243, ISSN: 1012-0394, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: hydrodynamic pressure, lubricant, lubricant viscosity
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.4028/www.scientific.net/SSP.220-221.239         Cytowania wg Scopus: 0 [10-08-2020]
[AWCZ-18821] [data modyf: 24-08-2015 13:15]
[6] Effect of chemical exploitation preparation on the tribological properties of CuSn10 bronze within the friction process / Krzysztof Adamczuk, Stanisław Legutko, Grzegorz M. Krolczyk, Radosław Maruda, 2015. Applied Mechanics and Materials Vol. 809-810, 1055--1060, ISSN: 1662-7482, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: exploitation preparation, friction kinematic pair, tribological properties, wear
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.809-810.1055
[AWCZ-19855] [data modyf: 24-02-2016 09:53]
[7] The effect of EP/AW additives in emulsion mist on the geometric structure of the machined surface during carbon steel C45 turning / Radosław Maruda, Stanisław Legutko, Grzegorz M. Krolczyk, Krzysztof Adamczuk, 2015. Applied Mechanics and Materials Vol. 809-810, 15--20, ISSN: 1662-7482, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: MQCL, additives EP/AW, dry cutting, geometric structure, near dry cutting
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.809-810.15
[AWCZ-19353] [data modyf: 02-10-2015 14:00]
[8] Poprawa warunków pracy węzła tarcia poprzez zastosowanie preparatów eksploatacyjnych do oleju smarowego / Alicja Laber, Krzysztof Adamczuk, 2014. Tribologia : Teoria i Praktyka, nr 1, 27--39, ISSN: 0208-7774, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: boundary layer, lubricating properties, operation additives, preparaty eksploatacyjne, warstwa graniczna, właściwości smarne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-18112] [data modyf: 20-08-2015 12:36]
[9] Badania właściwości tribologicznych brązu CuSn12Ni2 / Alicja Laber, Krzysztof Adamczuk, 2010. Tribologia : Teoria i Praktyka R. 41, nr 1, 41--50, ISSN: 0208-7774, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: boundary layer, bronzes, brązy, exploitational preparations, preparaty eksploatacyjne, surface layer, tribological properties, warstwa graniczna, warstwa wierzchnia, właściwości tribologiczne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-14572] [data modyf: 23-03-2010 09:53]
[10] Badania właściwości tribologicznych poliamidu PA6 i Modaru / Alicja Laber, Krzysztof Adamczuk, 2010. Tribologia : Teoria i Praktyka R. 41, nr 4, 263--273, ISSN: 0208-7774, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15088] [data modyf: 14-10-2010 12:31]
[11] Właściwości tribologiczne węzła tarcia z wykorzystaniem wybranych gatunków brązów / Stanisław Laber, Krzysztof Adamczuk, 2010. Tribologia : Teoria i Praktyka R. 41, nr 6, 49--57, ISSN: 0208-7774, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15085] [data modyf: 14-10-2010 11:00]
[12] Analiza porównawcza własności smarnych oleju maszynowego AN-46 przed i po procesie eksploatacji / Agnieszka Laber, Krzysztof Adamczuk, 2009. Tribologia : Teoria i Praktyka R. 40, nr 5, 91--98, ISSN: 0208-7774, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: boundary layer, lubricant properties, lubrication, smarowanie, warstwa graniczna, wear, własności smarne, zużycie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-14060] [data modyf: 08-10-2009 11:32]
[13] Badania właściwości tribologicznych brązu CuSn12Ni2 w obecności preparatu eksploatacyjnego o działaniu chemicznym / Alicja Laber, Krzysztof Adamczuk, 2009. Tribologia : Teoria i Praktyka R. 40, nr 5, 117--125, ISSN: 0208-7774, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: boundary layer, bronzes, brązy, eksploational preparation, preparaty eksploatacyjne, surface layer, tribological properties, warstwa graniczna, warstwa wierzchnia, właściwości tribologiczne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-14063] [data modyf: 08-10-2009 11:55]
[14] Wpływ obróbki cieplnej na właściwości tribologiczne stali 34CrNiMo6 / Alicja Laber, Agnieszka Laber, Krzysztof Adamczuk, 2008. Tribologia : Teoria i Praktyka R. 39, nr 3, 57--64, ISSN: 0208-7774, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: obróbka cieplna, właściwości tribologiczne, zużycie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-13281] [data modyf: 07-10-2008 14:58]
[15] Badanie wpływu struktury materiału na własności sprężysto-plastyczne stali / Krzysztof Adamczuk, Agnieszka Laber, Alicja Laber, Radosław Tkaczyk, 2007. Tribologia : Teoria i Praktyka R. 38, nr 2, 35--42, ISSN: 0208-7774, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Young's moduls, moduł Younga, stale konstrukcyjne, steel, surface layer, the elastic-plastic properties, warstwa wierzchnia, własności sprężysto-plastyczne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12498] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Wpływ rodzaju smaru plastycznego na właściwości tribologiczne stali i żeliwa / Krzysztof Adamczuk, Agnieszka Laber, Alicja Laber, Radosław Tkaczyk, 2007. Tribologia : Teoria i Praktyka R. 38, nr 2, 27--34, ISSN: 0208-7774, bibliogr. fot. wykr. summ.
Słowa kluczowe: friction faktor, grease, smar plastyczny, wear, współczynnik tarcia, zużycie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12645] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] Wpływ zgniotu na właściwości tribologiczne stopu aluminium FORTAL 2024 / Alicja Laber, Stanisław Laber, Krzysztof Adamczuk, 2005. Tribologia : Teoria i Praktyka R. 36, nr 3, 165--172, ISSN: 0208-7774, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: aluminium alloy FORTAL 2024, stop aluminium FORTAL 2024, tribological properties, volume deformation, właściwości tribologiczne, zgniot
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-10533] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Badania własności smarnych oleju Ibis HPDO SAE 40 warunkowanych czasem pracy oraz preparatem eksploatacyjnym Motor Life / Krzysztof Adamczuk, Agnieszka Laber, Alicja Laber, Radosław Tkaczyk // W: Proizvodstvo : Tehnologiâ : Ekologiâ .- 2007, no 10, s. 594--599 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7953] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] Badanie wpływu chropowatości na właściwości tribologiczne poliamidu w obecności środka smarnego COPASLIP / Krzysztof Adamczuk, Agnieszka Laber, Alicja Laber, Radosław Tkaczyk // W: Proizvodstvo : Tehnologiâ : Ekologiâ .- 2007, no 10, s. 600--605 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7954] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Ocena właściwości tribologicznych żeliwa szarego EN-GJL-250 warunkowanych rodzajem smaru plastycznego / Krzysztof Adamczuk, Agnieszka Laber, Alicja Laber, Radosław Tkaczyk // W: Proizvodstvo : Tehnologiâ : Ekologiâ .- 2006, no 9, s. 504--508 bibliogr. wykr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7559] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Ocena zmian w procesie eksploatacji wybranych własności oleju silnikowego CE/SF SAE 15W/40 modyfikowanego preparatem eksploatacyjnym motor life / Krzysztof Adamczuk, Stanisław Laber, Alicja Laber, Agnieszka Laber, Arnold Stypiński // W: Proizvodstvo : Tehnologiâ : Ekologiâ .- 2006, no 9, s. 549--556 bibliogr. tab. wykr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7562] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Własności smarne oleju silnikowego Total Rubia XT 15W40 modyfikowanego preparatami eksploatacyjnymi / Krzysztof Adamczuk, Agnieszka Laber, Alicja Laber, Arnold Stypiński, Radosław Tkaczyk // W: Proizvodstvo : Tehnologiâ : Ekologiâ .- 2006, no 9, s. 498--503 bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7566] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Investigation of the influence of coolant-lubricant modification on selected effects of pull broaching, 2017. Krzysztof Adamczuk, Stanisław Legutko, Alicja Laber, Wojciech Serwa // W: Energy, Environment and Material Systems - EEMS : international conference. Polanica-Zdrój, Polska Les Ulis : EDP Sciences, 2017, E3S Web of Conferences, Vol. 19, s. 1--5
Słowa kluczowe: lubricant modification, pull broach, surface layer, wear

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1051/e3sconf/20171903032   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [10-08-2020]
[KONF-22725] [data modyf: 20-03-2018 11:39]
[2] Vlijanie vida smazki na antifrikcionnye svojstva sferoidal'nogo cuguna posle obkatki, 2005. Stanisław Laber, Alicja Laber, Krzysztof Adamczuk // W: Technosfernaja bezopastnost', nadeznost', kacestvo, resursosberezenie : materialy Vserossijskoj naucno-prakticeskoj konferencii. Rostov-na-Donu, Rosja Rostov-na-Donu : Rostovskij Gosudarstvennyj Stroitel'nyj Universitet, 2005, Vyp. 7, s. 558--563, ISBN: 5890710362
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17763] [data modyf: 07-08-2015 10:22]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski