System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Tomasz Małolepszy
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: matematyka (100 %)
Jednostka: Instytut Matematyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 13 pozycji bibliograficznych
2 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Metody badania stabilności schematów różnic skończonych dla jednowymiarowego równania przewodnictwa cieplnego, 2004. Tomasz Małolepszy, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 88 s. , ISBN: 8389712199, bibliogr.
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-7019] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] On the special form of integral convolution type inequality due to Walter and Weckesser / Tomasz Małolepszy, Janusz Matkowski, 2019. Aequationes Mathematicae Vol. 93, iss. 1, 9--19, ISSN: 0001-9054, , eISSN: 1420-8903, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Bushell-Okrasiński inequality, System of functional inequalities, Walter-Weckesser theorem
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1007/s00010-018-0576-1         Cytowania wg Scopus: 0 [25-05-2020]
[AWCZ-24181] [data modyf: 24-06-2019 14:38]
[35] [0,5]
[2] A new upper estimation for the blow-up time of solutions of a Volterra integral equation and its application to the modeling of the formation of shear bands / Tomasz Małolepszy, 2017. Journal of Mathematical Analysis and Applications Vol. 448, iss. 2, 786--796, ISSN: 0022-247X, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Blow-up solutions, Estimation of the blow-up time, Formation of shear bands, Volterra integral equation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1016/j.jmaa.2016.11.035         Cytowania wg Scopus: 0 [25-05-2020]
[AWCZ-21046] [data modyf: 15-02-2017 12:02]
[40] [1]
[3] Blow-up solutions in one-dimensional diffusion models / Tomasz Małolepszy, 2014. Nonlinear Analysis, Theory, Methods & Applications Vol. 95, 632--638, ISSN: 0362-546X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Volterra integral equation, blow-up solutions, fractional diffusion models
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 45)    DOI: 10.1016/j.na.2013.10.005         Cytowania wg Scopus: 3 [25-05-2020]
[AWCZ-17892] [data modyf: 20-08-2015 14:47]
[4] Osgood type condition for the Volterra integral equations with bounded and nonincreasing kernels / Tomasz Małolepszy, 2014. Journal of Mathematical Analysis and Applications Vol. 410, 411--417, ISSN: 0022-247X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Volterra equation, anomalous diffusion, blow-up solutions, estimation of blow-up time
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.jmaa.2013.08.039         Cytowania wg Scopus: 2 [25-05-2020]
[AWCZ-17891] [data modyf: 20-08-2015 14:47]
[5] A differential equation related to the 1p-norms / Jacek Bojarski, Tomasz Małolepszy, Janusz Matkowski, 2011. Annales Polonici Mathematici Vol. 101, no 3, 251--265, ISSN: 0066-2216, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: 1p-norm, conjugate norm, curve, euclidean norm in R2, inner product
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.4064/ap101-3-5         Cytowania wg Scopus: 0 [25-05-2020]
[AWCZ-15733] [data modyf: 04-07-2011 12:03]
[6] Anote on blow-up solutions to some nonlinear Volterra integral equations / Tomasz Małolepszy, Maciej Niedziela, 2011. Applied Mathematics and Computation Vol. 218, no 11, 6401--6406, ISSN: 0096-3003, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: blow-up solution, existence of nontrivial solution, nonlinear Volterra integral equation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.amc.2011.12.009         Cytowania wg Scopus: 1 [25-05-2020]
[AWCZ-16259] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[7] Nonlinear Volterra integral equations and the Schröder functional equation / Tomasz Małolepszy, 2011. Nonlinear Analysis, Theory, Methods & Applications Vol. 74, no 2, 424--432, ISSN: 0362-546X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Schröder equation, Volterra equation, blow-up solutions, nontrivial solutions
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1016/j.na.2010.08.054         Cytowania wg Scopus: 6 [25-05-2020]
[AWCZ-15646] [data modyf: 09-05-2011 09:25]
[8] Blow-up time for solutions to somenonlinear Volterra integral equations / Tomasz Małolepszy, Wojciech Okrasiński, 2010. Journal of Mathematical Analysis and Applications Vol. 366, no 1, 372--384, ISSN: 0022-247X, bibliogr.
Słowa kluczowe: Volterra equation, blow-up time, nonlinear integral equations
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 32)    DOI: 10.1016/j.jmaa.2010.01.030         Cytowania wg Scopus: 11 [25-05-2020]
[AWCZ-14575] [data modyf: 23-03-2010 10:41]
[9] A pair of functional inequalities characterizing polynomials and Bernoulli numbers / Dorota Krassowska, Tomasz Małolepszy, Janusz Matkowski, 2008. Aequationes Mathematicae Vol. 75, 276--288, ISSN: 0001-9054, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Bernoulli number, Kronecker's theorem, functional inequality, polynomial
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])    DOI: 10.1007/s00010-007-2920-8         Cytowania wg Scopus: 5 [25-05-2020]
[AWCZ-13205] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[10] Blow-up conditions for nonlinear Volterra integral equations with power nonlinearity / Tomasz Małolepszy, Wojciech Okrasiński, 2008. Applied Mathematics Letters Vol. 21, no 3, 307--312, ISSN: 0893-9659, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: blow-up, nonlinear integral equations, power nonlinearity, volterra
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 8 [25-05-2020]
[AWCZ-12685] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Conditions for blow-up of solutions of some nonlinear Volterra integral equations / Tomasz Małolepszy, Wojciech Okrasiński, 2007. Journal of Computational and Applied Mathematics Vol. 205, no 2, 744--750 bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Volterra, blow-up, nonlinear integral equations
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 10 [25-05-2020]
[AWCZ-12223] [data modyf: 19-06-2007 09:56]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Analiza istnienia rozwiązań wybuchających w pewnym modelu superdyfuzji, 2012. Tomasz Małolepszy // W: XLI Konferencja Zastosowań Matematyki : konferencja ogólnopolska. Zakopane-Kościelisko, Polska Warszawa : [brak wydawcy], 2012, s. 35 .- [abstrakt]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20453] [data modyf: 28-11-2012 12:23]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski