System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Bartosz Brzostowski
Wydział: Wydział Fizyki i Astronomii
Jednostka: Instytut Fizyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 22 pozycji bibliograficznych w wybranym okresie
11 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Punkty: 171 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
WZ-ROZ: 15 (5)    CZASOP: 156 (19,5)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

15,55 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
101,75 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
WZ-ROZ: 6,25 (2,08)    CZASOP: 95,5 (11,94)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

9,25 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Augmented symmetry approach to the DFT simulations of the chromium-based rings / Michał Wojciechowski, Bartosz Brzostowski, Grzegorz Kamieniarz
// W: Parallel Processing and Applied Mathematics : 11th International Conference, PPAM 2015 / eds. R. Wyrzykowski et al. . Vol. 2 .- Berlin - Heidelberg : Springer International Publishing, 2016 - (Lecture Notes in Computer Science ; 9574) - s. 321--331 .- ISBN: 9783319321516
Kod: MOR-ANG    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-32152-3_30   (pkt: 5)
[WZCZ-17930] [data modyf: 01-06-2016 10:26]
[2] DFT study of the Cr8 molecular magnet within chain-model approximations / Valerio Bellini, Daria M. Tomecka, Bartosz Brzostowski, Michał Wojciechowski, Filippo Troiani, Franca Manghi, Marco Affronte
// W: Parallel processing and applied mathematics : 10th international conference, PPAM 2013 / eds. R. Wyrzykowski et al. .- Berlin Heidelberg : Springer-Verlag, 2014 - (Lecture Notes in Computer Science ; 8385) - s. 428--437 .- ISBN: 9783642551949    DOI: 10.1007/978-3-642-55195-6
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16262] [data modyf: 27-08-2015 11:31]
[3] Non-uniform quantum spin chains: simulations of static and dynamic properties / Artur Barasiński, Bartosz Brzostowski, Ryszard Matysiak, Paweł Sobczak, Dariusz Woźniak
// W: Parallel processing and applied mathematics : 10th international conference, PPAM 2013 / eds. R. Wyrzykowski et al. .- Berlin Heidelberg : Springer-Verlag, 2014 - (Lecture Notes in Computer Science ; 8385) - s. 448--457 .- ISBN: 9783642551949    DOI: 10.1007/978-3-642-55195-6
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16263] [data modyf: 27-08-2015 11:31]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] The study of magnetic molecules containing Cr9 chromium-based rings within density functional theory / Bartosz Brzostowski, Michał Wojciechowski, Grzegorz Kamieniarz // Acta Physica Polonica A .- 2017, Vol. 131, no. 4, s. 961--963, ISSN: 0587-4246, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.12693/APhysPolA.131.961
[AWCZ-21516] [data modyf: 29-06-2017 13:05]
[2] Applicability of the DFT augmented symmetry approach to simulations of the chromium-based rings: cross-validation using the PBE functional / Michał Wojciechowski, Bartosz Brzostowski, Grzegorz Kamieniarz // Computational Methods in Science and Technology .- 2016, Vol. 22, no. 2, s. 109--121, ISSN: 1505-0602, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: chromium nanorings, density functional theory, molecular magnets
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)    DOI: 10.12921/cmst.2016.22.02.006
[AWCZ-20202] [data modyf: 27-06-2016 12:18]
[3] Spectroscopic properties and Judd-Ofelt analysis of LaAlO3 monocrystal doped with Tm3+ ions / P. J. Dereń, Dagmara Sztolberg, Bartosz Brzostowski, B. Bondzior // Journal of Luminescence .- 2016, Vol. 178, s. 400--406, ISSN: 0022-2313, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Cross-relaxation schemes in Tm3+, Density of states of LaAlO3, LaAlO3, Perovskite, Tm3+
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.jlumin.2016.05.049
[AWCZ-20480] [data modyf: 14-10-2016 10:27]
[4] DFT estimation of exchange coupling constant of Cr8 molecular ring using the hybrid functional B3LYP / Michał Wojciechowski, Bartosz Brzostowski, G. Kamieniarz // Acta Physica Polonica A .- 2015, Vol. 127, no. 2, s. 407--409, ISSN: 0587-4246, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.12693/APhysPolA.127.407
[AWCZ-18985] [data modyf: 24-08-2015 13:17]
[5] Mapping of the DFT spin configuration energies of Cr8Cd molecular ring onto the energy structure of Falicov-Kimball model / Michał Wojciechowski, Bartosz Brzostowski, R. Lemański, G. Kamieniarz // Acta Physica Polonica A .- 2015, Vol. 127, no. 2, s. 410--412, ISSN: 0587-4246, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.12693/APhysPolA.127.410
[AWCZ-18986] [data modyf: 24-08-2015 13:17]
[6] DFT and Falicov-Kimball model approach to Cr9 molecular ring / Bartosz Brzostowski, Michał Wojciechowski, R. Lemański, G. Kamieniarz // Acta Physica Polonica A .- 2014, Vol. 126, no. 1, s. 270--271, ISSN: 0587-4246, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.12693/APhysPolA.126.270
[AWCZ-18400] [data modyf: 21-08-2015 09:48]
[7] Fundamental gaps in Cr8, Cr7Ni and Cr7 molecules / Bartosz Brzostowski, Michał Wojciechowski, G. Kamieniarz // Acta Physica Polonica A .- 2014, Vol. 126, no. 1, s. 234--235, ISSN: 0587-4246, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.12693/APhysPolA.126.234
[AWCZ-18399] [data modyf: 21-08-2015 09:47]
[8] The role of the Ca vacancy in the determination of the europium position in the energy gap, its valence state and spectroscopic properties in KCa(PO3)3 / A. Watras, A. Matraszek, P. Godlewska, I. Szczygieł, J. Wojtkiewicz, Bartosz Brzostowski, G. Banach, J. Hanuza, J. Dereń // Physical Chemistry Chemical Physics .- 2014, Vol. 16, no. 12, s. 5581--5588, ISSN: 1463-9076, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1039/c3cp54875a
[AWCZ-18095] [data modyf: 21-08-2015 09:51]
[9] Chromium-based rings within the DFT and Falicov-Kimball model approach / Bartosz Brzostowski, R. Lemański, T. Ślusarski, D. Tomecka, G. Kamieniarz // Journal of Nanoparticle Research .- 2013, Vol. 15, s. 1--12, ISSN: 1388-0764, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: DFT approach, Falicov-Kimball model, Molecular rings
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1007/s11051-013-1528-2
[AWCZ-17213] [data modyf: 02-09-2015 12:42]
[10] Anisotropy, geometric structure and frustration effects in molecule-based nanomagnets / G. Kamieniarz, P. Kozłowski, M. Antkowiak, P. Sobczak, T. Ślusarski, D. M. Tomecka, Artur Barasiński, Bartosz Brzostowski, Andrzej Drzewiński, A. Bieńko, J. Mroziński // Acta Physica Polonica A .- 2012, Vol. 121, no 5-6, s. 992--998, ISSN: 0587-4246, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[AWCZ-16501] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[11] DFT study of octanuclear molecular chromium-based ring using new pseudopotential parameters / Bartosz Brzostowski, T. Ślusarski, G. Kamieniarz // Acta Physica Polonica A .- 2012, Vol. 121, no 5-6, s. 1115--1117, ISSN: 0587-4246, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[AWCZ-16502] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[12] Electronic structure and magnetic properties of a molecular octanuclear chromium-based ring / T. Ślusarski, Bartosz Brzostowski, D. Tomecka, Grzegorz Kamieniarz // Journal of Nanoscience and Nanotechnology .- 2011, Vol. 11, no 10, s. 9080--9087, ISSN: 1533-4880, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1166/jnn.2011.4300
[AWCZ-16062] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[13] Application of the package SIESTA to linear models of a molecular chromium-based ring / T. Ślusarski, Bartosz Brzostowski, D. Tomecka, Grzegorz Kamieniarz // Acta Physica Polonica A .- 2010, Vol. 118, no 5, s. 967--968, ISSN: 0587-4246, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-15301] [data modyf: 07-01-2011 11:37]
[14] EIT four-level lambda scheme of cold rubidium atoms / Bartosz Brzostowski, Van Cao Long, Khoa Dinh Xuan, Bogdan Grabiec, Sau Vu Ngoc, Agnieszka Żaba // Computational Methods in Science and Technology .- 2010, spec. iss. (2), s. 13--16, ISSN: 1505-0602, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: cold Rb atoms in MOT, electromagnetically induced ransparency (EIT), lambda scheme
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15479] [data modyf: 15-03-2011 14:03]
[15] Non-finite-difference algorithm for integrating Newton's motion equations / Bartosz Brzostowski, Mirosław Dudek, Bogdan Grabiec, Tadeusz Nadzieja // Physica Status Solidi B-Basic Research .- 2007, Vol. 244, no 3, s. 851--858, ISSN: 0370-1972, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])
[AWCZ-11623] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Effect of \Gamma-X interband mixing on the surface electronic structure of GaAs/AlAs superlattices / Bartosz Brzostowski, R. Kucharczyk // Physical Review B .- 2003, Vol. 67, s. 1--5, ISSN: 1098-0121, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])
[AWCZ-9947] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[17] Density of states of superlattices with multiple layers per period / R. Kucharczyk, M. Stęślicka, Bartosz Brzostowski, B. Djafari-Rouhani // Physica E-Low-Dimensional Systems & Nanostructures .- 2000, Vol. 5, s. 280--290 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: semi-empirical models calculations, semiconductor heterostructures, superlattices
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9948] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[18] Density of states of a terminated superlattice with periodically arranged \delta-defects / Bartosz Brzostowski, R. Kucharczyk, M. Stęślicka // Czechoslovak Journal of Physics .- 1999, Vol. 49, no 11, s. 1537--1545, ISSN: 0011-4626, , eISSN: 1572-9486, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9949] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] Surface electronic structure of periodically \delta-doped superlattice / Bartosz Brzostowski, R. Kucharczyk, M. Stęślicka // Progress in Surface Science .- 1998, Vol. 59, no 1-4, s. 277--287 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9950] [data modyf: 07-08-2015 10:22]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2016 Uniwersytet Zielonogórski