System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Bartosz Brzostowski
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki fizyczne (100 %)
Jednostka:
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 27 pozycji bibliograficznych
9 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Augmented symmetry approach to the DFT simulations of the chromium-based rings, Michał Wojciechowski, Bartosz Brzostowski, Grzegorz Kamieniarz
// W: Parallel Processing and Applied Mathematics : 11th International Conference, PPAM 2015, 2016. / eds. R. Wyrzykowski et al. . Vol. 2, Berlin - Heidelberg : Springer International Publishing (Lecture Notes in Computer Science 9574), s. 321--331, ISBN: 9783319321516
Kod: MOR-ANG    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-32152-3_30   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [13-01-2020]
[WZCZ-17930] [data modyf: 01-06-2016 10:26]
[2] DFT study of the Cr8 molecular magnet within chain-model approximations, Valerio Bellini, Daria M. Tomecka, Bartosz Brzostowski, Michał Wojciechowski, Filippo Troiani, Franca Manghi, Marco Affronte
// W: Parallel processing and applied mathematics : 10th international conference, PPAM 2013, 2014. / eds. R. Wyrzykowski et al., Berlin Heidelberg : Springer-Verlag (Lecture Notes in Computer Science 8385), s. 428--437, ISBN: 9783642551949    DOI: 10.1007/978-3-642-55195-6
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16262] [data modyf: 27-08-2015 11:31]
[3] Non-uniform quantum spin chains: simulations of static and dynamic properties, Artur Barasiński, Bartosz Brzostowski, Ryszard Matysiak, Paweł Sobczak, Dariusz Woźniak
// W: Parallel processing and applied mathematics : 10th international conference, PPAM 2013, 2014. / eds. R. Wyrzykowski et al., Berlin Heidelberg : Springer-Verlag (Lecture Notes in Computer Science 8385), s. 448--457, ISBN: 9783642551949    DOI: 10.1007/978-3-642-55195-6
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [13-01-2020]
[WZCZ-16263] [data modyf: 27-08-2015 11:31]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Accurate Magnetic Couplings in Chromium-Based Molecular Rings from Broken-Symmetry Calculations within Density Functional Theory / Shira Weissman, Michał Antkowiak, Bartosz Brzostowski, Grzegorz Kamieniarz, Leeor Kronik, 2019. Journal of Chemical Theory and Computation Vol. 15, iss. 9, 4885--4895, ISSN: 1549-9618, , eISSN: 1549-9626, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.1021/acs.jctc.9b00459         Cytowania wg Scopus: 0 [13-01-2020]
[AWCZ-24438] [data modyf: 15-10-2019 12:41]
[2] Advantages of the DFT Augmented Symmetry Approach to Simulations of the Chromium-Based Ring Cr8 within B3LYP Functional / Bartosz Brzostowski, Michał Wojciechowski, G. Kamieniarz, 2018. Acta Physica Polonica A Vol. 133, no. 3, 591--593, ISSN: 0587-4246, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.12693/APhysPolA.133.591         Cytowania wg Scopus: 0 [13-01-2020]
[AWCZ-22649] [data modyf: 16-04-2018 11:16]
[3] How the size of LaAlO3 nanocrystals changes its spectroscopic properties / P. J. Dereń, B. Bondzior, G. Banach, Bartosz Brzostowski, 2018. Journal of Luminescence Vol. 193, 73--78, ISSN: 0022-2313, , eISSN: 1872-7883, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.jlumin.2017.07.011         Cytowania wg Scopus: 4 [13-01-2020]
[AWCZ-22292] [data modyf: 31-01-2018 13:57]
[4] Spectroscopic properties of LaAlO3 single-crystal doped with Tb3+ ions / Dagmara Sztolberg, Bartosz Brzostowski, P. J. Dereń, 2018. Optical Materials Vol. 78, 292--294, ISSN: 0925-3467, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Perovskite, Single-crystal, Tb3
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.optmat.2018.02.046         Cytowania wg Scopus: 6 [13-01-2020]
[AWCZ-22500] [data modyf: 15-03-2018 15:19]
[5] Spectroscopic properties of LaAlO3:Tm3+ nanocrystals / P. J. Dereń, Dagmara Sztolberg, Bartosz Brzostowski, W. Walerczyk, 2018. Optical Materials Vol. 83, 68--72, ISSN: 0925-3467, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: LaAlO3, Nanocrystal, Perovskite, Thulium
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.optmat.2018.05.058         Cytowania wg Scopus: 1 [13-01-2020]
[AWCZ-22968] [data modyf: 02-08-2018 14:22]
[6] The study of magnetic molecules containing Cr9 chromium-based rings within density functional theory / Bartosz Brzostowski, Michał Wojciechowski, Grzegorz Kamieniarz, 2017. Acta Physica Polonica A Vol. 131, no. 4, 961--963, ISSN: 0587-4246, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.12693/APhysPolA.131.961         Cytowania wg Scopus: 0 [13-01-2020]
[AWCZ-21516] [data modyf: 29-06-2017 13:05]
[7] Applicability of the DFT augmented symmetry approach to simulations of the chromium-based rings: cross-validation using the PBE functional / Michał Wojciechowski, Bartosz Brzostowski, Grzegorz Kamieniarz, 2016. Computational Methods in Science and Technology Vol. 22, no. 2, 109--121, ISSN: 1505-0602, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: chromium nanorings, density functional theory, molecular magnets
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)    DOI: 10.12921/cmst.2016.22.02.006
[AWCZ-20202] [data modyf: 27-06-2016 12:18]
[8] Spectroscopic properties and Judd-Ofelt analysis of LaAlO3 monocrystal doped with Tm3+ ions / P. J. Dereń, Dagmara Sztolberg, Bartosz Brzostowski, B. Bondzior, 2016. Journal of Luminescence Vol. 178, 400--406, ISSN: 0022-2313, , eISSN: 1872-7883, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Cross-relaxation schemes in Tm3+, Density of states of LaAlO3, LaAlO3, Perovskite, Tm3+
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.jlumin.2016.05.049         Cytowania wg Scopus: 10 [13-01-2020]
[AWCZ-20480] [data modyf: 14-10-2016 10:27]
[9] DFT estimation of exchange coupling constant of Cr8 molecular ring using the hybrid functional B3LYP / Michał Wojciechowski, Bartosz Brzostowski, G. Kamieniarz, 2015. Acta Physica Polonica A Vol. 127, no. 2, 407--409, ISSN: 0587-4246, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.12693/APhysPolA.127.407         Cytowania wg Scopus: 4 [13-01-2020]
[AWCZ-18985] [data modyf: 24-08-2015 13:17]
[10] Mapping of the DFT spin configuration energies of Cr8Cd molecular ring onto the energy structure of Falicov-Kimball model / Michał Wojciechowski, Bartosz Brzostowski, R. Lemański, G. Kamieniarz, 2015. Acta Physica Polonica A Vol. 127, no. 2, 410--412, ISSN: 0587-4246, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.12693/APhysPolA.127.410         Cytowania wg Scopus: 2 [13-01-2020]
[AWCZ-18986] [data modyf: 24-08-2015 13:17]
[11] DFT and Falicov-Kimball model approach to Cr9 molecular ring / Bartosz Brzostowski, Michał Wojciechowski, R. Lemański, G. Kamieniarz, 2014. Acta Physica Polonica A Vol. 126, no. 1, 270--271, ISSN: 0587-4246, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.12693/APhysPolA.126.270         Cytowania wg Scopus: 5 [13-01-2020]
[AWCZ-18400] [data modyf: 21-08-2015 09:48]
[12] Fundamental gaps in Cr8, Cr7Ni and Cr7 molecules / Bartosz Brzostowski, Michał Wojciechowski, G. Kamieniarz, 2014. Acta Physica Polonica A Vol. 126, no. 1, 234--235, ISSN: 0587-4246, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.12693/APhysPolA.126.234         Cytowania wg Scopus: 5 [13-01-2020]
[AWCZ-18399] [data modyf: 21-08-2015 09:47]
[13] The role of the Ca vacancy in the determination of the europium position in the energy gap, its valence state and spectroscopic properties in KCa(PO3)3 / A. Watras, A. Matraszek, P. Godlewska, I. Szczygieł, J. Wojtkiewicz, Bartosz Brzostowski, G. Banach, J. Hanuza, J. Dereń, 2014. Physical Chemistry Chemical Physics Vol. 16, no. 12, 5581--5588, ISSN: 1463-9076, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1039/c3cp54875a         Cytowania wg Scopus: 9 [13-01-2020]
[AWCZ-18095] [data modyf: 21-08-2015 09:51]
[14] Chromium-based rings within the DFT and Falicov-Kimball model approach / Bartosz Brzostowski, R. Lemański, T. Ślusarski, D. Tomecka, G. Kamieniarz, 2013. Journal of Nanoparticle Research Vol. 15, 1--12, ISSN: 1388-0764, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: DFT approach, Falicov-Kimball model, Molecular rings
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1007/s11051-013-1528-2         Cytowania wg Scopus: 15 [13-01-2020]
[AWCZ-17213] [data modyf: 02-09-2015 12:42]
[15] Anisotropy, geometric structure and frustration effects in molecule-based nanomagnets / G. Kamieniarz, P. Kozłowski, M. Antkowiak, P. Sobczak, T. Ślusarski, D. M. Tomecka, Artur Barasiński, Bartosz Brzostowski, Andrzej Drzewiński, A. Bieńko, J. Mroziński, 2012. Acta Physica Polonica A Vol. 121, no 5-6, 992--998, ISSN: 0587-4246, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)        Cytowania wg Scopus: 14 [13-01-2020]
[AWCZ-16501] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[16] DFT study of octanuclear molecular chromium-based ring using new pseudopotential parameters / Bartosz Brzostowski, T. Ślusarski, G. Kamieniarz, 2012. Acta Physica Polonica A Vol. 121, no 5-6, 1115--1117, ISSN: 0587-4246, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)        Cytowania wg Scopus: 6 [13-01-2020]
[AWCZ-16502] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[17] Electronic structure and magnetic properties of a molecular octanuclear chromium-based ring / T. Ślusarski, Bartosz Brzostowski, D. Tomecka, Grzegorz Kamieniarz, 2011. Journal of Nanoscience and Nanotechnology Vol. 11, no 10, 9080--9087, ISSN: 1533-4880, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1166/jnn.2011.4300         Cytowania wg Scopus: 13 [13-01-2020]
[AWCZ-16062] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[18] Application of the package SIESTA to linear models of a molecular chromium-based ring / T. Ślusarski, Bartosz Brzostowski, D. Tomecka, Grzegorz Kamieniarz, 2010. Acta Physica Polonica A Vol. 118, no 5, 967--968, ISSN: 0587-4246, bibliogr. tab. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 13)        Cytowania wg Scopus: 12 [13-01-2020]
[AWCZ-15301] [data modyf: 07-01-2011 11:37]
[19] EIT four-level lambda scheme of cold rubidium atoms / Bartosz Brzostowski, Van Cao Long, Khoa Dinh Xuan, Bogdan Grabiec, Sau Vu Ngoc, Agnieszka Żaba, 2010. Computational Methods in Science and Technology, spec. iss. (2), 13--16, ISSN: 1505-0602, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: cold Rb atoms in MOT, electromagnetically induced ransparency (EIT), lambda scheme
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15479] [data modyf: 15-03-2011 14:03]
[20] Non-finite-difference algorithm for integrating Newton's motion equations / Bartosz Brzostowski, Mirosław Dudek, Bogdan Grabiec, Tadeusz Nadzieja, 2007. Physica Status Solidi B-Basic Research Vol. 244, no 3, 851--858, ISSN: 0370-1972, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])        Cytowania wg Scopus: 3 [13-01-2020]
[AWCZ-11623] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Effect of \Gamma-X interband mixing on the surface electronic structure of GaAs/AlAs superlattices / Bartosz Brzostowski, R. Kucharczyk, 2003. Physical Review B Vol. 67, 1--5, ISSN: 1098-0121, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])
[AWCZ-9947] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[22] Density of states of superlattices with multiple layers per period / R. Kucharczyk, M. Stęślicka, Bartosz Brzostowski, B. Djafari-Rouhani, 2000. Physica E-Low-Dimensional Systems & Nanostructures Vol. 5, 280--290 bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: semi-empirical models calculations, semiconductor heterostructures, superlattices
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 8 [13-01-2020]
[AWCZ-9948] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[23] Density of states of a terminated superlattice with periodically arranged \delta-defects / Bartosz Brzostowski, R. Kucharczyk, M. Stęślicka, 1999. Czechoslovak Journal of Physics Vol. 49, no 11, 1537--1545, ISSN: 0011-4626, , eISSN: 1572-9486, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9949] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[24] Surface electronic structure of periodically \delta-doped superlattice / Bartosz Brzostowski, R. Kucharczyk, M. Stęślicka, 1998. Progress in Surface Science Vol. 59, no 1-4, 277--287 bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9950] [data modyf: 07-08-2015 10:22]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski