System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Marcin Kośmider
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Fizyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 26 pozycji bibliograficznych
5 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Thermal effects on the ferromagnetic resonance in polymer composites with magnetic nanoparticles fillers / Mirosław Dudek, Nikos Guskos, Marcin Kośmider
// W: Smart nanoparticles technology / ed. by A. A. Hashim .- Rijeka : InTech, 2012 - s. 373--386 .- ISBN: 9789535105008
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14563] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Asymmetric detrended fluctuation analysis in neonatal stress / Matej Šapina, Marcin Kośmider, Karolina Kramarić, Matthieu Garcin, P. David Adelson, Marko Pirić, Krešimir Milas, Dario Brdarić // Physiological Measurement .- 2018, Vol. 39, no. 8, s. 1--10, ISSN: 0967-3334, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: asymmetry, cardiac interbeat interval, detrended fluctuation analysis, heart rate variability, newborn, stress
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1088/1361-6579/aad425         Cytowania wg Scopus: 2 [14-10-2019]
[AWCZ-23131] [data modyf: 27-09-2018 12:05]
[2] Bootstrapping the empirical bounds on the variability of sample entropy in 24-hour ECG recordings for 1 hour segments / Sebastian Żurek, Waldemar Grabowski, Marcin Kośmider, Szymon Jurga, Przemysław Guzik, Jarosław Piskorski // Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics .- 2018, Vol. 17, no. 2, s. 105--113, ISSN: 2299-9965, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: bootstrap, complexity, heart rhythm variability, sample entropy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.17512/jamcm.2018.2.09
[AWCZ-23133] [data modyf: 27-09-2018 12:40]
[3] Properties of Asymmetric Detrended Fluctuation Analysis in the time series of RR intervals / Jarosław Piskorski, Marcin Kośmider, Dawid Mieszkowski, T. Krauze, A. Wykrętowicz, P. Guzik // Physica A .- 2018, Vol. 491, s. 347--360, ISSN: 0378-4371, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Asymmetric Detrended Fluctuation Analysis, Biological signals, Detrended fluctuation analysis, Heart rate asymmetry, Heart rate variability, Time irreversibility
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.physa.2017.09.057         Cytowania wg Scopus: 2 [14-10-2019]
[AWCZ-22277] [data modyf: 31-01-2018 09:49]
[4] Asymmetric detrended fluctuation analysis reveals asymmetry in the RR intervals time series / Dawid Mieszkowski, Marcin Kośmider, Tomasz Krauze, Przemysław Guzik, Jarosław Piskorski // Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics .- 2016, Vol. 15, no. 1, s. 99--106, ISSN: 2299-9965, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: heart rate asymmetry, detrended fluctuation analysis, heart rate variability, random walk, scaling exponents
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.17512/jamcm.2016.1.10
[AWCZ-20447] [data modyf: 11-10-2016 10:34]
[5] The relation of asymmetric detrended fluctuation analysis with heart rate assymetry / Dawid Mieszkowski, Marcin Kośmider, Sebastian Żurek, Przemysław Guzik, Tomasz Krauze, Jarosław Piskorski // Folia Cardiologica .- 2015, T. 10, supl. A, s. 27, ISSN: 2353-7752, , eISSN: 2353-7760, .- [abstr.]
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18987] [data modyf: 23-02-2017 09:55]
[6] Day-to-night variation of the RR intervals in 3D entropy profiles estimated by the norm component matrix algorithm / Sebastian Żurek, Marcin Kośmider, Mateusz Lewandowski, Jarosław Piskorski(*), Przemysław Guzik, Paolo Castiglioni // Folia Cardiologica .- 2014, T. 9, supl. A, s. 26, ISSN: 2353-7752, , eISSN: 2353-7760,
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18010] [data modyf: 20-06-2016 16:29]
[7] Test for the presence of variance-based heart rate asymmetry within a single RR-intervals recording / Dawid Mieszkowski, Jerzy Ellert, Tomasz Krauze, Marcin Kośmider, Przemysław Guzik, Jarosław Piskorski // Folia Cardiologica .- 2014, T. 9, supl. A, s. 26, ISSN: 2353-7752, , eISSN: 2353-7760,
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18009] [data modyf: 03-09-2015 11:12]
[8] A characteristic ridge-ledge in entropy surfaces of cardiovascular time series estimated by the norm component matrix algorithm / Sebastian Żurek, P. Castiglioni, Marcin Kośmider, G. Parati, P. Guzik, Jarosław Piskorski // Computing in Cardiology .- 2012, Vol. 39, s. 281--284, ISSN: 0276-6547, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)        Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-17461] [data modyf: 27-08-2013 14:42]
[9] FMR study of the porous silicate glasses with Fe3O4 magnetic nanoparticles fillers / Bartłomiej Zapotoczny, Mirosław Dudek, Nikolaos Guskos, Jacek Juliusz Kozioł, Bohdan Padlyak, Marcin Kośmider, E. Rysiakiewicz-Pasek // Advanced Nanoengineering Materials : Journal of Nanomaterials .- 2012, s. [7], ISSN: 1687-4110, , eISSN: 1687-4129, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1155/2012/341073         Cytowania wg Scopus: 5 [14-10-2019]
[AWCZ-16636] [data modyf: 12-12-2012 12:14]
[10] On the relation between correlation dimension, approximate entropy and sample entropy parameters, and a fast algorithm for their calculation / Sebastian Żurek, Przemysław Guzik, Sebastian Pawlak, Marcin Kośmider, Jarosław Piskorski // Physica A .- 2012, Vol. 391, no 24, s. 6601--6610, ISSN: 0378-4371, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Approximate entropy, Complexity, Correlation dimension, Fast numerical algorithms, Medical time series, Sample entropy, Time series analysis
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.physa.2012.07.003         Cytowania wg Scopus: 28 [14-10-2019]
[AWCZ-16725] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[11] Translocation of polymers in a lattice model / Sebastian Żurek, Marcin Kośmider, Andrzej Drzewiński, J. M. J. Van Leeuwen // The European Physical Journal E .- 2012, Vol. 35, s. [7], ISSN: 1292-8941, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1140/epje/i2012-12047-4         Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-16538] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[12] Confinement size effect in dipolar relaxation of glycerol molecules cluster encapsulated inside carbon nanotubes - computer simulation study / Zbigniew Dendzik, K. Górny, Marcin Kośmider, Sebastian Żurek // Reviews on Advanced Materials Science [online] .- 2010, Vol. 23, no 1, s. 42--51, ISSN: 1606-5131, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ. .- http://www.ipme.ru/e-journals/RAMS/no_12310/dendzik.pdf/ [dostęp: 21.05.2010]
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 27)
[AWCZ-14738] [data modyf: 21-05-2010 09:46]
[13] Stability of finite-size argon thin film coating single wall carbon nanotube / Marcin Kośmider, Zbigniew Dendzik, Sebastian Żurek, Krzysztof Górny // Task Quarterly .- 2009, Vol. 13, no 3, s. 187--197, ISSN: 1428-6394, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: cluster, molecular dynamics, nanotube, thin film
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-14341] [data modyf: 05-01-2010 11:44]
[14] Dielectric relaxation of water clusters encapsulated in carbon nanotubes - Computer simulation study / Zbigniew Dendzik, Marcin Kośmider, Mariusz Sokół // Journal of Non-Crystalline Solids .- 2008, Vol. 354, s. 4300--4303, ISSN: 0022-3093, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: dielectric properties, molecular dynamics, nano-clusters, relaxation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])    DOI: 10.1016/j.noncrysol.2008.06.042
[AWCZ-13413] [data modyf: 01-12-2008 11:27]
[15] Interaction induced absorption of rare gas mixtures physisorbed on nanotubes and fullerenes - computer simulation study / Zbigniew Dendzik, Marcin Kośmider, P. Raczyński, A. Piątek // Journal of Non-Crystalline Solids .- 2007, Vol. 353, no 47--51, s. 4586--4590, ISSN: 0022-3093, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: adsorption, molecular dynamics, nano-clusters
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 4 [14-10-2019]
[AWCZ-12535] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[16] Dynamics of the exohedral complex composed of Ar atomic film adsorbed on the surface of single-walled carbon nanotube. Computer simulation study / Zbigniew Dendzik, Marcin Kośmider, S. Pałucha, Zygmunt Gburski // Materials Science-Poland .- 2005, Vol. 23, no 2, s. 467--473, ISSN: 2083-1331, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: adsorption, carbon nanotubes, molecular dynamics
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])        Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-10673] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] Interaction induced depolarized light scattering from ultrathin Ne film covering single-walled carbon nanotubes of different chiralities / Zbigniew Dendzik, Marcin Kośmider, A. Dawid, Zygmunt Gburski // Journal of Molecular Structure .- 2005, Vol. 744-747, s. 577--580, ISSN: 0022-2860, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: adsorption, depolarized light scattering, molecular dynamics, nanotubes
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 10 [14-10-2019]
[AWCZ-10296] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] Interaction-induced depolarized light scattering spectra of exohedral complexes of Ne and Ar with fullerenes and nanotubes / Zbigniew Dendzik, Marcin Kośmider, A. Dawid, K. Kaczor, Zygmunt Gburski // Materials Science-Poland .- 2005, Vol. 23, no 2, s. 457--466, ISSN: 2083-1331, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: adsorption, depolarized light scattering, fullerenes, molecular dynamics, nanotubes
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])        Cytowania wg Scopus: 8 [14-10-2019]
[AWCZ-10674] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] Structural and dynamic properties of water confined inside a single-walled carbon nanotube Molecular dynamics study / Marcin Kośmider, Mariusz Sokół, Zbigniew Dendzik, Zygmunt Gburski // Materials Science-Poland .- 2005, Vol. 23, no 2, s. 475--481, ISSN: 2083-1331, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: dynamic properties, molecular dynamics, nanotube, structural properties, water cluster
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])        Cytowania wg Scopus: 1 [14-10-2019]
[AWCZ-10672] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] Computer simulation of argon cluster inside a single-walled carbon nanotube / Marcin Kośmider, Zbigniew Dendzik, S. Pałucha, Zygmunt Gburski // Journal of Molecular Structure .- 2004, Vol. 704, s. 197--201, ISSN: 0022-2860, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 28 [14-10-2019]
[AWCZ-9944] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[21] Electric field dependence of the properties of simulated fullerene-cyanoadamantane system / S. Pałucha, P. Brol, Marcin Kośmider, Zbigniew Dendzik, Zygmunt Gburski // Journal of Molecular Structure .- 2004, Vol. 704, s. 263--267, ISSN: 0022-2860, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: allotropes, cyanoadamantane, molecular dynamics
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 5 [14-10-2019]
[AWCZ-9946] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[22] Vibrations of atoms in the argon cluster surrounding a single-walled carbon nanotube-MD study / Zbigniew Dendzik, Marcin Kośmider, M. Skrzypek, Zygmunt Gburski // Journal of Molecular Structure .- 2004, Vol. 704, s. 203--209, ISSN: 0022-2860, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: argon cluster, molecular dynamics, nanotube
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 4 [14-10-2019]
[AWCZ-9945] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Percolation with a barier in finite systems / Andrzej Drzewiński, Małgorzata Klimek, Marcin Kośmider, Karol Pasternak, Katarzyna Szota // W: Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej = Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science .- 2010, nr 2(9), s. 37--41 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-8859] [data modyf: 08-03-2011 11:44]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Day-to-night variations of RR intervals complexity observed in 24-h ECG Holter R / Sebastian Żurek, Jarosław Piskorski, Przemysław Guzik, Marcin Kośmider, Mateusz Lewandowski, Paolo Castiglioni // W: 8th Conference of the European Study Group on Cardiovascular Oscillations - ESGCO 2014. Trento, Włochy, 2014 .- New York : IEEE, 2014, s. 203--204 .- ISBN: 9781479939695
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/ESGCO.2014.6847590   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[KONF-21759] [data modyf: 04-04-2017 13:36]
[2] Assessing sample entropy of physiological signals by the norm component matrix algorithm: application on muscular signals during isometric contraction / Paolo Castiglioni, Sebastian Żurek, Jarosław Piskorski, Marcin Kośmider, Przemysław Guzik, Emiliano Ce, Susanna Rampichini, Giampiero Merati // W: 35th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society - EMBC 2013. Osaka, Japonia, 2013 .- New York : IEEE, 2013 .- IEEE Engineering in Medicine and Biology Society Conference Proceedings, s. 5053--5056 .- ISBN: 9781457702167
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 6 [14-10-2019]
[KONF-20989] [data modyf: 30-03-2017 14:33]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski