System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Arkadiusz Denisiewicz
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: inżynieria lądowa i transport (100 %)
Jednostka: Instytut Budownictwa
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 53 pozycji bibliograficznych
25 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Od pomysłu do przemysłu : lubuskie OZE w świetle wymogów unijnych na tle doświadczeń litewskich, 2015. Abdrahman Alsabry, Anna Bazan-Krzywoszańska, Robert Chełmiński, Arkadiusz Denisiewicz, Ireneusz Łoziński, Maria Mrówczyńska, Marta Skiba, Zbigniew Szczerba, Zielona Góra : SABA-SUN 137 s. , ISBN: 9788394245603, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: KSI-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-12628] [data modyf: 10-07-2015 10:49]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Numerical elastic-plastic model of RPC in the plane stress state, Arkadiusz Denisiewicz, Mieczysław Kuczma
// W: Continuous media with microstructure 2, 2016. / ed. B. Albers, M. Kuczma, Berlin : Springer International Publishing Switzerland, s. 355--366, ISBN: 9783319282411
Kod: MOR-ANG    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-28241-1_23   (pkt: 5)
[WZCZ-17639] [data modyf: 24-02-2016 12:45]
[2] 1. Dwuskalowe modelowanie betonu z proszków reaktywnych. Część I: Reprezentatywny element objętościowy (RVE) i rozwiązanie zagadnienia brzegowego na RVE : 2. Numeryczna homogenizacja betonu z proszków reaktywnych, Arkadiusz Denisiewicz, Mieczysław Kuczma
// W: Streszczenia najlepszych prac naukowych w ramach projektu "Stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju Województwa Lubuskiego", 2014. . edycja II, Zielona Góra : Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, s. 51--56, ISBN: 9788393525836
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-16423] [data modyf: 04-09-2015 15:00]
[3] Beton z proszków reaktywnych: dwuskalowe modelowanie i badania doświadczalne, Arkadiusz Denisiewicz, Mieczysław Kuczma
// W: Modelowanie struktur i konstrukcji inżynierskich : monografia jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy prof. Wiesława Nagórko, 2014. / red. G. Jemielita, M. Węgrowska, Warszawa : Wydaw. SGGW, s. 53--66, ISBN: 9788375835656
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16182] [data modyf: 04-08-2015 09:25]
[4] Modelowanie dwuskalowe związków konstytutywnych betonu z proszków reaktywnych i ich walidacja doświadczalna, Arkadiusz Denisiewicz
// W: Streszczenia najlepszych prac naukowych w ramach projektu "Stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju Województwa Lubuskiego", 2014. . edycja II, Zielona Góra : Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, s. 39--50, ISBN: 9788393525836
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16422] [data modyf: 04-09-2015 14:59]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Influence of reinforcement Type on Flexural Behaviour of Reinforced Concrete Beams / Przemysław Stroński, Wojciech Błażejewski, Tomasz Socha, Arkadiusz Denisiewicz, Krzysztof Kula, Grzegorz Lesiuk, Jose Correia, 2020. Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Forensic Engineering, 1, ISSN: 2043-9903, , eISSN: 2043-9911, .- [ahead of print]
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)
[AWCZ-25094] [data modyf: 26-03-2020 14:14]
[2,86] [0,14]
[2] Experimental Investigation of Concrete with Recycled Aggregates for Suitability in Concrete Structures / Arkadiusz Denisiewicz, Małgorzata Śliwa, Krzysztof Kula, Tomasz Socha, 2019. Applied Sciences Vol. 9, 1--14, ISSN: 2076-3417, , eISSN: 2076-3417, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: concrete, laboratory tests, recycling aggregate
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.3390/app9235010         Cytowania wg Scopus: 0 [28-09-2020]
[AWCZ-24624] [data modyf: 21-11-2019 14:26]
[20,21] [0,29]
[3] Weakened Zones in Wood - Based Composite Beams and Their Strengthening by CFRP: Experimental, Theoretical, and Numerical Analysis / Krzysztof Kula, Tomasz Socha, Arkadiusz Denisiewicz, 2019. Engineering Transactions, 1--14, ISSN: 0867-888X, , eISSN: 2450-8071, bibliogr. rys. wykr. summ. .- [online first]
Słowa kluczowe: CFRP, FEM, laboratory tests, strengthening, wood-based composite beam
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.24423/EngTrans.874.20190712         Cytowania wg Scopus: 0 [28-09-2020]
[AWCZ-24400] [data modyf: 04-10-2019 16:02]
[6,67] [0,33]
[4] Comparative studies of cervical spine anterior stabilization systems - Finite element analysis / Agnieszka Mackiewicz , M. Banach, Arkadiusz Denisiewicz, Romuald Będziński, 2016. Clinical Biomechanics Vol. 32, 72--79, ISSN: 0268-0033, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: anterior cervical fusion, cervical spine, finite element analysis, stabilization plate, stiffness
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.clinbiomech.2015.11.016         Cytowania wg Scopus: 10 [28-09-2020]
[AWCZ-19610] [data modyf: 19-02-2016 10:35]
[5] Two-scale modelling of reactive powder concrete. Part II: numerical simulations / Arkadiusz Denisiewicz, Mieczysław Kuczma, 2015. Engineering Transactions Vol. 63, no. 1, 35--54, ISSN: 0867-888X, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: FEM, RPC, numerical homogenization, numerical simulations, two-scale modelling
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 15)        Cytowania wg Scopus: 1 [28-09-2020]
[AWCZ-18866] [data modyf: 24-08-2015 13:16]
[6] Two-scale modelling of reactive powder concrete. Part III: experimental tests and validation / Arkadiusz Denisiewicz, Mieczysław Kuczma, 2015. Engineering Transactions Vol. 63, no. 1, 55--76, ISSN: 0867-888X, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: FEM, RPC, experimental tests, numerical homogenization, numerical simulations, two-scale modelling
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 15)        Cytowania wg Scopus: 2 [28-09-2020]
[AWCZ-18867] [data modyf: 24-08-2015 13:16]
[7] Betony z proszków reaktywnych i ich zastosowanie w konstrukcjach zespolonych / Arkadiusz Denisiewicz, 2014. Przegląd Budowlany, nr 11, 18--23, ISSN: 0033-2038, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-18603] [data modyf: 21-08-2015 09:15]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[8] Two-scale numerical homogenization of the constitutive parameters of reactive powder concrete / Arkadiusz Denisiewicz, Mieczysław Kuczma, 2014. International Journal for Multiscale Computational Engineering Vol. 12, iss. 5, 361--374, ISSN: 1543-1649,
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1615/IntJMultCompEng.2014010181         Cytowania wg Scopus: 3 [28-09-2020]
[AWCZ-18304] [data modyf: 21-07-2015 10:14]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Influence of silica fume addition on selected properties of fine-grained concrete / Arkadiusz Denisiewicz, Krzysztof Kula, Tomasz Socha, Grzegorz Kwiatkowski // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2018, No. 28 (3), s. 166--176, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: badania laboratoryjne, beton drobnoziarnisty, fine-grained concrete, laboratory tests, pył krzemionkowy, silica fume,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.2478/ceer-2018-0044
[AWI-10727] [data modyf: 03-01-2019 12:09]
[2] Influence of steel and polypropylene fibers addition on selected properties of fine-grained concrete / Arkadiusz Denisiewicz, Tomasz Socha, Krzysztof Kula, Marcin Pasula // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2018, No. 28 (4), s. 138--148, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: badania laboratoryjne, beton drobnoziarnisty, fibers, fine-grained concrete, laboratory tests, włókna,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.2478/ceer-2018-0057
[AWI-10731] [data modyf: 03-01-2019 14:40]
[3] Relaxation of chipboard beams - analysis of results of exploratory research / Tomasz Socha, Krzysztof Kula, Arkadiusz Denisiewicz // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2018, No. 28 (2), s. 196--203, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: linear viscoelasticity, liniowa lepkosprężystość, materiały drewnopochodne, relaksacja, relaxation, reologia, rheology, wood-based materials,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.2478/ceer-2018-0030
[AWI-10708] [data modyf: 14-11-2018 11:37]
[4] Two-scale modelling of reactive powder concrete. Part I: representative volume element and solution of the corresponding boundary value problem / Arkadiusz Denisiewicz, Mieczysław Kuczma // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2013, No. 10, s. 41--61, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: FEM, RPC, RVE, computational homogenization, macro-scale, micro-scale, multiscale modelling,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9837] [data modyf: 24-08-2015 14:57]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Numerical homogenization of UHPC, 2019. Arkadiusz Denisiewicz, Mieczysław Kuczma, Tomasz Socha, Krzysztof Kula // W: 4th Polish Congress of Mechanics and 23rd International Conference on Computer Methods in Mechanics - PCM-CMM-2019. Kraków, Polska [B. m.] : --, 2019, s. 1
Słowa kluczowe: FEM, Numerical homogenization, RVE, UHPC

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23529] [data modyf: 04-10-2019 16:13]
[0] [0]
[2] Numerical modelling and laboratory tests of wooden trusses girders reinforced by composites, 2019. Arkadiusz Denisiewicz, Tomasz Socha, Krzysztof Kula, Wojciech Błażejewski, Grzegorz Lesiuk // W: 4th Polish Congress of Mechanics and 23rd International Conference on Computer Methods in Mechanics - PCM-CMM-2019. Kraków, Polska [B. m.] : --, 2019, s. 1
Słowa kluczowe: CFRP, FEM, Full Scale Test, Wooden Trusses, composite fibers

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23530] [data modyf: 04-10-2019 16:30]
[0] [0]
[3] Rheology of wooden beams and wood-based materials reinforced with composites, 2019. Tomasz Socha, Arkadiusz Denisiewicz, Krzysztof Kula, Wojciech Błażejewski, Grzegorz Lesiuk // W: 4th Polish Congress of Mechanics and 23rd International Conference on Computer Methods in Mechanics - PCM-CMM-2019. Kraków, Polska [B. m.] : --, 2019, s. 1
Słowa kluczowe: CFRP, rheology, viscoelastic models, wood relaxation, wood-based materials

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23531] [data modyf: 04-10-2019 16:34]
[0] [0]
[4] Structural integrity assessment of wooden trusses strengthened with CFRP composite patches, 2019. Tomasz Socha, Arkadiusz Denisiewicz, Krzysztof Kula, Wojciech Blazejewski, Grzegorz Lesiuk // W: First International Symposium on Risk Analysis and Safety of Complex Structures and Components - IRAS 2019 : book of abstracts. Porto, Portugalia Porto : Universidade do Porto - Faculdade de Engenharia, 2019, s. 133, ISBN: 9789727522590
Słowa kluczowe: CFRP patches, Finite Element Model, Full Scale Test, Numerical Analysis, Wooden Trusses

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23521] [data modyf: 16-09-2019 11:56]
[0] [0]
[5] Modeling of microstructure and numerical homogenization of wood, OSB, fiber composite in the Abaqus system, 2018. Arkadiusz Denisiewicz, Wojciech Błażejewski, Tomasz Socha, Krzysztof Kula, Grzegorz Lesiuk // W: Modelling of Microstructured Media V. Lodz, Polska Lodz : Lodz University of Technology, 2018, s. 22--24, ISBN: 9788372839428
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23279] [data modyf: 21-11-2018 10:29]
[0] [0]
[6] Modelling and simulation of HPFRC structural elements, 2018. Mieczysław Kuczma, Arkadiusz Denisiewicz // W: 89th Annual Meeting of the International Association of Applied Mathematics and Mechanics - GAMM 2018. Munich, Niemcy München : Techische Universität, 2018, s. 213
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22952] [data modyf: 29-03-2018 12:41]
[0] [0]
[7] Modelling of microstructure and numerical homogenization of ultra-high performance concrete (UHPC) in the Abaqus system, 2018. Arkadiusz Denisiewicz, Mieczysław Kuczma, Krzysztof Kula, Tomasz Socha // W: Modelling of Microstructured Media V. Lodz, Polska Lodz : Lodz University of Technology, 2018, s. 25--26, ISBN: 9788372839428
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23280] [data modyf: 21-11-2018 11:16]
[0] [0]
[8] Analiza numeryczna belki zespolonej z drewna i materiałów drewnopochodnych wzmacnianej lokalnie taśmami CFRP, 2017. Krzysztof Kula, Tomasz Socha, Arkadiusz Denisiewicz // W: Konstrukcje zespolone : XI konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2017, s. 97--98, ISBN: 9788394795108
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22687] [data modyf: 11-08-2017 12:20]
[0] [0]
[9] Analiza porównawcza pracy belek o różnych przekrojach z drewna i materiałów drewnopochodnych, 2017. Tomasz Socha, Arkadiusz Denisiewicz, Krzysztof Kula, Krystyna Urbańska // W: Kompozyty : Konstrukcje Warstwowe : VIII Sympozjum. Wrocław - Różanka, Polska Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 2017, s. 15--16, ISBN: 978837125273
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22810] [data modyf: 06-11-2017 14:58]
[0] [0]
[10] Badania doświadczalne i numeryczne zespolonych belek z drewna i materiałów drewnopochodnych, 2017. Krzysztof Kula, Tomasz Socha, Arkadiusz Denisiewicz, Krystyna Urbańska // W: Kompozyty : Konstrukcje Warstwowe : VIII Sympozjum. Wrocław - Różanka, Polska Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 2017, s. 15--16, ISBN: 978837125273
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22809] [data modyf: 06-11-2017 15:23]
[0] [0]
[11] Koncepcja dźwigara zespolonego drewniano-betonowo-włóknokompozytowego, 2017. Krzysztof Kula, Tomasz Socha, Arkadiusz Denisiewicz // W: Konstrukcje zespolone : XI konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2017, s. 103--104, ISBN: 9788394795108
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22688] [data modyf: 11-08-2017 12:26]
[0] [0]
[12] Numerical analysis of the wood-base composite beam strengthened in the weakened zones by CFRP, 2017. Krzysztof Kula, Tomasz Socha, Arkadiusz Denisiewicz // W: 22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics - CMM 2017 : short papers. Lublin, Polska Lublin : Departament of structural Mechanics, Lublin University of Technology, 2017, s. 1--2, ISBN: 9788379472642
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22777] [data modyf: 18-10-2017 15:28]
[0] [0]
[13] Numeryczna analiza zespolonego dźwigara drewniano-betonowego-CFRP, 2017. Arkadiusz Denisiewicz, Krzysztof Kula, Tomasz Socha, Krystyna Urbańska // W: Kompozyty : Konstrukcje Warstwowe : VIII Sympozjum. Wrocław - Różanka, Polska Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 2017, s. 15--16, ISBN: 978837125273
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22808] [data modyf: 06-11-2017 14:59]
[0] [0]
[14] The study of selected properties of concrete made on the basis of aggregate recykling, 2017. Małgorzata Śliwa, Arkadiusz Denisiewicz // W: 22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics - CMM 2017 : short papers. Lublin, Polska Lublin : Departament of structural Mechanics, Lublin University of Technology, 2017, s. 1--2, ISBN: 9788379472642
Słowa kluczowe: aggregate, concrete, laboratory tests, recycling

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22772] [data modyf: 18-10-2017 15:26]
[0] [0]
[15] Numerical elastic-plastic model of RPC in the plane stress state, 2015. Arkadiusz Denisiewicz, Mieczysław Kuczma // W: Continuous Media with Microstructure - CMwM 2015 : international conference. Łagów, Polska Poznań : Publishing House of Poznań University of Technology, 2015, s. 39--40, ISBN: 9788377753569
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21677] [data modyf: 08-09-2015 13:48]
[16] Two-scale elastic-plastic model of RPC in the plane stress state, 2015. Arkadiusz Denisiewicz, Mieczysław Kuczma // W: 3rd Polish Congress of Mechanics and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics : short papers. Gdańsk, Polska Gdańsk : Polish Society of Theoretical and Applied Mechanics Grańsk Branch, 2015, Vol. 2, s. 783--784, ISBN: 9788393210763
Słowa kluczowe: FEM, RPC, elastic-plastic model, experimental tests, numerical homogenization, two-scale modelling

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21931] [data modyf: 14-10-2015 13:04]
[17] Betony z proszków reaktywnych i ich zastosowanie w konstrukcjach zespolonych, 2014. Arkadiusz Denisiewicz // W: Jubileuszowa X konferencja naukowa "Konstrukcje Zespolone". Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014, s. 169--181, ISBN: 9788378421375
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21393] [data modyf: 02-09-2015 12:35]
[18] Dwuskalowe modelowanie betonów z proszków reaktywnych w zakresie nieliniowym, 2014. Arkadiusz Denisiewicz, Mieczysław Kuczma(*) // W: Kompozyty : Konstrukcje Warstwowe : VII Sympozjon. Wrocław - Pawłowice, Polska Wrocław : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2014, s. 17--18, ISBN: 9788371252440
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21574] [data modyf: 08-03-2017 14:07]
[19] Modelowanie i badania doświadczalne BPR, 2014. Arkadiusz Denisiewicz, Mieczysław Kuczma // W: Aktualne problemy budownictwa : konferencja z sesja jubileuszową 45-lecia pracy zawodowej prof. Wiesława Nagórki : streszczenia referatów. Warszawa, Polska Warszawa : [brak wydawcy], 2014, s. 21--22
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21399] [data modyf: 02-09-2015 12:36]
[20] Numerical homogenization of reactive powder concrete in the nonlinear range, 2014. Arkadiusz Denisiewicz, Mieczysław Kuczma(*) // W: 11th World Congress on Computational Mechanics - WCCM XI. Barcelona, Hiszpania [B. m.] : [brak wydawcy], 2014, s. 1--2
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21442] [data modyf: 08-03-2017 14:07]
[21] Two-scale modelling of constitutive relations for reactive powder concrete and their experimental validation, 2014. Arkadiusz Denisiewicz // W: 11th World Congress on Computational Mechanics - WCCM XI. Barcelona, Hiszpania [B. m.] : [brak wydawcy], 2014, s. 1
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21441] [data modyf: 07-09-2015 16:59]
[22] Two-scale modelling of constitutive relations for RPC in nonlinear range : [abstract], 2014. Arkadiusz Denisiewicz, Mieczysław Kuczma // W: 14th European Mechanics of Materials Conference : EMMC14. Gethenburg, Szwecja [B. m.] : [brak wydawcy], 2014, s. 1 .- [materiały w wersji elektronicznej]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21445] [data modyf: 02-09-2015 13:05]
[23] Wyznaczanie parametrów konstytutywnych betonu z proszków reaktywnych za pomocą techniki modelowania dwuskalowego i ich walidacja doświadczalna, 2014. Arkadiusz Denisiewicz, Mieczysław Kuczma(*) // W: Techniki Komputerowe w Inżynierii - TKI 2014 : XIII konferencja naukowo-techniczna. Licheń Stary, Polska Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2014, s. 47--48
Słowa kluczowe: BPR, MES, RPC, modelowanie dwuskalowe, numeryczna homogenizacja

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21292] [data modyf: 08-03-2017 14:07]
[24] Numerical homogenization of reactive powder concrete, 2013. Arkadiusz Denisiewicz, Mieczysław Kuczma // W: 20th International Conference on Computer Methods in Mechanics - CMM 2013 : short papers. Poznań, Polska Poznań : Institute of Structural Engineering, Poznań University of Technology, 2013, s. 1--2, ISBN: 9788389333513
Słowa kluczowe: FEM, experimental tests, numerical homogenization, reactive powder concrete, two-scale modelling

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21091] [data modyf: 04-09-2015 12:09]
[25] Wyznaczanie efektywnych parametrów materiałowych betonu z proszków reaktywnych na podstawie analizy jego mikro-struktury i badań doświadczalnych, 2013. Arkadiusz Denisiewicz, Mieczysław Kuczma // W: Mechanika ośrodków niejednorodnych : IV konferencja naukowa : streszczenia referatów. Zielona Góra - Łagów, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013, s. 23--24, ISBN: 9788378420811
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20863] [data modyf: 25-08-2015 12:04]
[26] Dwuskalowe modelowanie związków konstytutywnych betonów BPR, 2012. Arkadiusz Denisiewicz, Mieczysław Kuczma // W: Kompozyty : Konstrukcje Warstwowe : VI Sympozjon. Wrocław - Srebrna Góra, Polska Wrocław : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2012, s. 23--24, ISBN: 9788371252211
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20580] [data modyf: 21-12-2012 11:49]
[27] Two-scale modeling of reactive powder concrete by the method of numerical homogenization, 2012. Arkadiusz Denisiewicz, Mieczysław Kuczma // W: 6th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering - ECCOMAS 2012. Vienna, Austria Vienna : Vienna University of Technology, 2012, s. [13], ISBN: 9783950248197
Słowa kluczowe: FEM, multiscale modeling, numerical homogenization, reactive powder concrete

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20506] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[28] Analysis of a layered model of RC dises by an adaptive finite element method, 2009. Arkadiusz Denisiewicz, Mieczysław Kuczma // W: Computer Methods in Mechanics - CMM 2009 : 18th international conference : short papers. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : The University of Zielona Góra Press, 2009, s. 159--160, ISBN: 9788374812450
Słowa kluczowe: approximation error, finite element method, mesh adaptation, reinforced concrete disc

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19200] [data modyf: 16-06-2009 10:18]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[29] Analiza tarcz niejednorodnych adaptacyjną metodą elementów skończonych typu HP, 2008. Arkadiusz Denisiewicz, Mieczysław Kuczma // W: Mechanika ośrodków niejednorodnych : II konferencja naukowa : streszczenia referatów. Zielona Góra - Łagów, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008, s. 39--40, ISBN: 9788374811682
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19082] [data modyf: 19-02-2009 12:04]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[30] Modelowanie i analiza tarcz żelbetowych adaptacyjną metodą elementów skończonych typu HP, 2008. Arkadiusz Denisiewicz, Mieczysław Kuczma // W: Nowe kierunki rozwoju mechaniki : VII konferencja. Rogów, Polska Łodź : Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Politechniki Łódzkiej, 2008, s. 7--8, ISBN: 8391401952
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19058] [data modyf: 05-02-2009 12:20]
Pobierz pliki źródłowe >>>
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Badanie wytrzymałości na ścinanie dyblo-kotwo-łączników o grubości 5,5mm oraz 7,5mm / Arkadiusz Denisiewicz, Tomasz Socha, Krzysztof Kula, Krzysztof Kłapoć, Bartłomiej Wieczorek .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2020 ; 1--18s. Raport: IB-3/2020
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Badanie nośności belek z profili zimnogiętych SIGMA / Arkadiusz Denisiewicz, Tomasz Socha, Paweł Błażejewski, Krzysztof Kula, Krzysztof Kłapoć, Bartłomiej Wieczorek .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2019 ; 1--60s. Raport: IB-11/2019
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Badanie stateczności i wytrzymałości belek z perforowanych profili zimnogiętych SIGMA / Arkadiusz Denisiewicz, Tomasz Socha, Paweł Błażejewski, Krzysztof Kula, Krzysztof Kłapoć .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2019 ; 1--44s. Raport: IB-5/2019
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[4] Badanie sztywności, wytrzymałości na rozciąganie i nośności belek z profili zimnogiętych Sigma o rozpiętości 6m / Arkadiusz Denisiewicz, Tomasz Socha, Paweł Błażejewski, Krzysztof Kula, Krzysztof Kłapoć .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2019 ; 1--29s. Raport: IB-10/2019
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[5] Budowa prototypu kotwy przeznaczonej do wzmacniania prefabrykowanych ścian warstwowych budynków wielkopłytowych i mocowania izolacji termicznych - raport cząstkowy / Marta Auguścik-Lipka, Radosław Grech, Kamil Mania, Angelika Olkowicz, Paweł Błażejewski, Arkadiusz Denisiewicz, Marek Rożnowski .- Uniwersytet Zielonogórski : Centrum Energetyki Odnawialnej, 2019 ; 1--97s. Raport: nr 1
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
8. Doktoraty i habilitacje (PHD-HAB)

[1] Modelowanie dwuskalowe związków konstytutywnych betonu z proszków reaktywnych i ich walidacja doświadczalna / Arkadiusz Denisiewicz .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, 2013 .- 186 s. / Promotor: prof. dr hab. inż. Mieczysław Kuczma
Kod: PHD    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski