System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. inż. Karol Bielefeldt
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 39 pozycji bibliograficznych
1 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Outsourcing w przemyśle maszynowym w praktyce, Karol Bielefeldt
// W: Inżynieria produkcji : technologia, informacja, innowacja, 2006. / red. J. Mutwil, J. Jakubowski, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 31--48, ISBN: 8374810599
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8685] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] Development of a short term testing method for welded liners, Ernst Schamachtenberg, Karol Bielefeldt
// W: Geosynthetic testing for waste containment applications, 1990. , Philadelphia : American Society for Testing and Materials, s. 143--154, ISBN: 0803114567
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [24-02-2020]
[WZCZ-8743] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Allgemeine technische und werkstoffkundliche Aspekte des Kaltumformens von Kunststoffen, Karol Bielefeldt, B. J. Jungnickel
// W: Umformen von Kunststoffen im festen Zustand, 1988. / Hrsg. B. J. Jungnickel, [Renningen] : Expert-Verlag (Kontakt & Studium Bd. 231), s. 18--42, ISBN: 3816902022
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8729] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] On the deformation of polycarbonate in the glassy state, Karol Bielefeldt, B. J. Jungnickel, J. H. Wendorff
// W: Polymer processing and properties, 1984. / ed. G. Astarita, L. Nicolais, New York : Plenum Press, s. 183--195, ISBN: 0306417286
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8730] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Wzmocnione tworzywa sztuczne w motoryzacji / Karol Bielefeldt, Janusz Walkowiak, Władysław Papacz, 2019. Tworzywa Sztuczne w Przemyśle, nr 3, 18--22, ISSN: 2082-6877, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24160] [data modyf: 09-10-2019 14:19]
[2] Composites and Reinforced Plastics in the Automotive Industry / Karol Bielefeldt, Janusz Walkowiak, Władysław Papacz, 2014. Applied Mechanics and Materials Vol. 611, 352--357, ISSN: 1662-7482, bibliogr. fot. rys. summ.
Słowa kluczowe: automotive industry, composites, reinforcing materials
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.611.352         Cytowania wg Scopus: 4 [24-02-2020]
[AWCZ-18382] [data modyf: 21-07-2015 10:13]
[3] Kompozyty polimerowe w samochodzie a ekologia / Karol Bielefeldt, Janusz Walkowiak, Władysław Papacz, 2014. Materiały Kompozytowe, nr 1, 26--30, ISSN: 2084-1949, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18025] [data modyf: 07-03-2017 17:57]
[4] Kompozyty polimerowe w samochodzie a ekologia / Karol Bielefeldt, Janusz Walkowiak, Władysław Papacz, 2013. Tworzywa Sztuczne w Przemyśle, nr 6, 52--57, ISSN: 2082-6877, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18024] [data modyf: 20-08-2015 12:00]
[5] Ekologiczny samochód . Tworzywa sztuczne w technice motoryzacyjnej, cz. 1 / Karol Bielefeldt, Władysław Papacz, Janusz Walkowiak, 2011. Archiwum Motoryzacji =The Archives of Automotive Engineering, nr 2, 115--129, ISSN: 1234-754X, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: części z tworzyw wzmocnionych i kompozytów, konstrukcje hybrydowe, materiały wzmacniające, samochód ekologiczny, technologie przetwórstwa tworzyw wzmocnionych i kompozytów
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16074] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[6] Ekologiczny samochód. Wzmocnione tworzywa sztuczne w technice motoryzacyjnej. Rozważania konstrukcyjne. Część 2 / Karol Bielefeldt, Władysław Papacz, Janusz Walkowiak, 2011. Archiwum Motoryzacji =The Archives of Automotive Engineering, nr 4, 95--107, ISSN: 1234-754X, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: kompozyty polimerowe, nadwozie pojazdu, resor kompozytowy, układ napędowy
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16232] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[7] Environmentally friendly car plastics in automotive engineering. Part 1 / Karol Bielefeldt, Władysław Papacz, Janusz Walkowiak, 2011. Archiwum Motoryzacji =The Archives of Automotive Engineering, nr 2, 5--19, ISSN: 1234-754X, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: environmentally friendly car, hybrid structures, toughened plastic and composite parts, toughened plastics and composite materials processing technologies, toughening and reinforcing materials
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-16073] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[8] Environmentally friendly car reinforced plastics in automotive engineering structural design considerations. Part 2 / Karol Bielefeldt, Władysław Papacz, Janusz Walkowiak, 2011. Archiwum Motoryzacji =The Archives of Automotive Engineering, nr 4, 5--17, ISSN: 1234-754X, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: composite leaf spring, polymer composite, power transmission system, vehicle body
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-16231] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[9] Uszczelnianie wysypisk foliami polietylenowymi / Karol Bielefeldt, 1995. Ekoprofit, nr 1, 48--52 rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11362] [data modyf: 26-02-2007 12:35]
[10] Ultraschall-Reibschweißen von Deponiedichtungsbahnen / Karol Bielefeldt, M. Geiger-Hilk, H. Klingenfuß, 1994. Kunststoffe Vol. 84, no 6, 718--725 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11361] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Mechanische Eigenschaften prüfen : Maschinen und Geräte zur Kunststoffprüng / Karol Bielefeldt, H. D. Kuske, 1990. Industrie - Anzeiger Vol. 67, 26--29 fot. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11352] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Produktionsprozeß optimieren : Maschinen und Geräte zur Kunststoffprüng / Karol Bielefeldt, H. D. Kuske, 1990. Industrie - Anzeiger Vol. 51, 26--28 bibliogr. fot. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11353] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[13] Značenje deformacije čvrstih tijela pri suvremenoj izradbi plastomernih dijelova / Karol Bielefeldt, 1989. Polimeri Vol. 10, no 1-2, 7--10 bibliogr. rys. tab. wykr.
Słowa kluczowe: modern manufacture, plastomer components, solid-body deformations
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11354] [data modyf: 30-01-2007 09:55]
[14] Gewährleistung der Erzeugnisqualität beim Umformen von Thermoplasten in festem Zustand / Karol Bielefeldt, 1987. Plaste und Kautschuk Jahrg. 34, H. 2, 70--72 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11358] [data modyf: 30-01-2007 14:13]
[15] Wyciskanie hydrostatyczne jako metoda modyfikacji mechanicznych właściwości polimerów / Karol Bielefeldt, Janusz Kurpiewski, 1987. Polimery - Tworzywa Wielkocząsteczkowe R. 32, 7, 284--287 bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-11300] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[16] Nicht schmelzen, nur erwärmen : Halbzeug und Granulat aus Kunststoff im festen Zustand maßtabil umformen / Karol Bielefeldt, 1986. Maschinenmarkt Vol. 43, 92--96 bibliogr. rys.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11351] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] Prosty sposób uszczelniania rozpieraczy hamulcowych / Karol Bielefeldt, Bogdan Mucha, 1985. Auto-Technika Motoryzacyjna R. 35, nr 10, 25--27 bibliogr. il. rys. tab.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11302] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] Vergütung der Oberflächen von Rundstäben aus Polyamid durch Glattrollen und Glattkugeln / Karol Bielefeldt, 1985. Kunststoffe Vol. 75, no 10, 781--784 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11360] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] Jakość termoplastycznych wyprasek kształtowanych w stanie stałym / Karol Bielefeldt, Tadeusz Wojciechowski, 1984. Mechanik: miesięcznik naukowo-techniczny SIMP, 12, 661--663, ISSN: 0025-6552, bibliogr. rys. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11301] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] Struktura nadmolekularna i mikrotwardość temoplastycznych kół zębatych ukształtowanych różnymi metodami / Karol Bielefeldt, 1983. Inżynieria Materiałowa, nr 2, 58--64, ISSN: 0208-6247, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11359] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Strukturbetrachtungen im Zusammenhang mit mehrstufiger Umformung von Thermoplasten / Karol Bielefeldt, Janusz Walkowiak, 1983. Plaste und Kautschuk Jahrg. 30, H. 10, 579
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10222] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] Gewindeformung aus Thermoplastrundstäben durch Kaltrollen / Karol Bielefeldt, Janusz Walkowiak, Tadeusz Wojciechowski, 1982. Plaste und Kautschuk Jahrg. 29, H. 12, 702--704 rys. tab. wykr.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10220] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[23] Herstellung von Zahnrädern durch Plastkaltverformung / Karol Bielefeldt, Tadeusz Wojciechowski, 1982. Plaste und Kautschuk Jahrg. 29, H. 12, 95--97 bibliogr. rys. wykr.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11355] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[24] Pomiar mikrotwardości termoplastycznych tworzyw sztucznych / Karol Bielefeldt, Bogumiła Nonckiewicz, Tadeusz Wojciechowski, 1982. Polimery - Tworzywa Wielkocząsteczkowe, nr 11, 439--443 bibliogr. tab. wykr.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-11363] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[25] Hochgeschwindigkeitskaltverformung von Thermoplasten / Karol Bielefeldt, 1980. Plaste und Kautschuk Jahrg. 27, H. 5, 267--269 bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11356] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[26] Kaltverformen von Thermoplasten durch Taumelpressen / Karol Bielefeldt, 1980. Kunststoffe Vol. 70, no 4, 198--201 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11357] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Wzmocnione tworzywa sztuczne w motoryzacji / Karol Bielefeldt, Janusz Walkowiak, Władysław Papacz // W: Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów : mechanika, ekologia, bezpieczeństwo, mechatronika = Proceedings of the Institute of Vehicles .- 2014, 1(97), s. 71--80, ISSN: 1642-347X, bibliogr. fot. rys. summ.
Słowa kluczowe: automative parts, composites, części samochodowe z tworzyw wzmocnionych, ekologia, hybrid structures, kompozyty, konstrukcje hybrydowe, materiały wzmacniające, reinforced plastics, technologie przetwórstwa tworzyw wzmocnionych,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9919] [data modyf: 29-07-2015 11:02]
[2] Efekty nagniatania wałków poliamidowych w aspekcie podwyższania ich właściwości tribologicznych / Karol Bielefeldt // W: Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej - (Konferencje ; 12) .- 1986, 49, s. 131--140 bibliogr. tab. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7660] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Beitrag zur Beurtleilung des Langzeitverhaltens von Schweißverbindungen an PE-HD-Dichtungsbahnen, 1991. Karol Bielefeldt // W: Die Sichere Deponie : Fachtagung. Würzburg, Niemcy Würzburg : [brak wydawcy], 1991, s. 121--140
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18158] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] Resor samochodowy z krajowego kompozytu polimerowego, 1988. Karol Bielefeldt, Kazimierz Dobrucki // W: Tworzywa sztuczne w budowie maszyn : V seminarium. Kraków, Polska Kraków : [brak wydawcy], 1988, s. 255--260
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18157] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Umformen von thermoplasten im festen zustand - möglichkeiten und methoden, 1984. Karol Bielefeldt // W: VII. Kolloquium über technische Anwendung und Verarbeitungstechnologien von Kunststoffen - MECHANOPLAST. Balatonfüred, Węgry [B. m.] : [brak wydawcy], 1984, s. 309--315
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18159] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Structural changes in thermoplastic gears after cold forming in solid state, 1983. Karol Bielefeldt, Janusz Walkowiak // W: 29th Symposium on Macromolecules - IUPAC MACRO '83 : abstracts. Bucharest, Rumunia Bucharest : [brak wydawcy], 1983, Sec. III : Polymer processing, s. 56--59
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16977] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Wybrane zagadnienia z fizyki odkształcania polimerów w fazie stałej, 1982. Karol Bielefeldt // W: Tworzywa sztuczne w budowie maszyn : III seminarium. Kraków, Polska Kraków : [brak wydawcy], 1982, s. 185--192
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18156] [data modyf: 30-01-2007 14:17]
9. Patenty, wzory użytkowe (PAT-WZU)

[1] Sposób wykonywania części maszyn, zwłaszcza kół zębatych z termoplastycznych tworzyw sztucznych / Karol Bielefeldt .- Numer : 130868 .- Data zgłoszenia : 02-04-1982 .- Data udzielenia : 31-01-1983
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[2] Sposób wykonania i regeneracji siłowników hydraulicznych i pneumatycznych, zwłaszcza rozpieraczy hamulcowych / Karol Bielefeldt, Bogdan Mucha .- Numer : 135403 .- Data zgłoszenia : 15-06-1981 .- Data udzielenia : 20-12-1982
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski