System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Sebastian Żurek
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: informatyka (75 %)
Dyscyplina dodatkowa: nauki medyczne (25 %)
Jednostka: Instytut Fizyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 20 pozycji bibliograficznych
3 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Bootstrapping the empirical bounds on the variability of sample entropy in 24-hour ECG recordings for 1 hour segments / Sebastian Żurek, Waldemar Grabowski, Marcin Kośmider, Szymon Jurga, Przemysław Guzik, Jarosław Piskorski // Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics .- 2018, Vol. 17, no. 2, s. 105--113, ISSN: 2299-9965, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: bootstrap, complexity, heart rhythm variability, sample entropy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.17512/jamcm.2018.2.09
[AWCZ-23133] [data modyf: 27-09-2018 12:40]
[2] The relation of asymmetric detrended fluctuation analysis with heart rate assymetry / Dawid Mieszkowski, Marcin Kośmider, Sebastian Żurek, Przemysław Guzik, Tomasz Krauze, Jarosław Piskorski // Folia Cardiologica .- 2015, T. 10, supl. A, s. 27, ISSN: 2353-7752, , eISSN: 2353-7760, .- [abstr.]
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18987] [data modyf: 23-02-2017 09:55]
[3] Day-to-night variation of the RR intervals in 3D entropy profiles estimated by the norm component matrix algorithm / Sebastian Żurek, Marcin Kośmider, Mateusz Lewandowski, Jarosław Piskorski(*), Przemysław Guzik, Paolo Castiglioni // Folia Cardiologica .- 2014, T. 9, supl. A, s. 26, ISSN: 2353-7752, , eISSN: 2353-7760,
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18010] [data modyf: 20-06-2016 16:29]
[4] A characteristic ridge-ledge in entropy surfaces of cardiovascular time series estimated by the norm component matrix algorithm / Sebastian Żurek, P. Castiglioni, Marcin Kośmider, G. Parati, P. Guzik, Jarosław Piskorski // Computing in Cardiology .- 2012, Vol. 39, s. 281--284, ISSN: 0276-6547, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)        Cytowania wg Scopus: 0 [07-10-2019]
[AWCZ-17461] [data modyf: 27-08-2013 14:42]
[5] On the relation between correlation dimension, approximate entropy and sample entropy parameters, and a fast algorithm for their calculation / Sebastian Żurek, Przemysław Guzik, Sebastian Pawlak, Marcin Kośmider, Jarosław Piskorski // Physica A .- 2012, Vol. 391, no 24, s. 6601--6610, ISSN: 0378-4371, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Approximate entropy, Complexity, Correlation dimension, Fast numerical algorithms, Medical time series, Sample entropy, Time series analysis
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.physa.2012.07.003         Cytowania wg Scopus: 28 [07-10-2019]
[AWCZ-16725] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[6] Translocation of polymers in a lattice model / Sebastian Żurek, Marcin Kośmider, Andrzej Drzewiński, J. M. J. Van Leeuwen // The European Physical Journal E .- 2012, Vol. 35, s. [7], ISSN: 1292-8941, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1140/epje/i2012-12047-4         Cytowania wg Scopus: 0 [07-10-2019]
[AWCZ-16538] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[7] Uporaba naprednog i personaliziranog IT sustava za prikupljanje i analizu podataka kod pacijenata s implantiranim uredajima za defibrilaciju / Przemysław Guzik, Sebastian Żurek, Jarosław Piskorski, Tomasz Krauze, Dagmara Przymuszała, Mateusz Bryl, Jerzy Ellert, Krzysztof Klimas // Kardio List .- 2012, Vol. 7, no. 3-4, s. [1] .- [meeting abstract]
Słowa kluczowe: analiza velike skupine podataka, big data analysis, databases, databaze, defibrillating devices, uredaji za defibrilaciju
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17459] [data modyf: 27-08-2013 14:30]
[8] Translocation of reptating chains / Sebastian Żurek, Andrzej Drzewiński, J. M. J. Van Leeuwen // Journal of Statistical Mechanics : Theory and Experiment .- 2011, no 5, s. [19], ISSN: 1742-5468, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: classical Monte Carlo simulations, other numerical approaches, polymer dynamics, stochastic processes (theory)
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1088/1742-5468/2011/05/P05006         Cytowania wg Scopus: 0 [07-10-2019]
[AWCZ-15652] [data modyf: 12-05-2011 14:35]
[9] Confinement size effect in dipolar relaxation of glycerol molecules cluster encapsulated inside carbon nanotubes - computer simulation study / Zbigniew Dendzik, K. Górny, Marcin Kośmider, Sebastian Żurek // Reviews on Advanced Materials Science [online] .- 2010, Vol. 23, no 1, s. 42--51, ISSN: 1606-5131, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ. .- http://www.ipme.ru/e-journals/RAMS/no_12310/dendzik.pdf/ [dostęp: 21.05.2010]
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 27)
[AWCZ-14738] [data modyf: 21-05-2010 09:46]
[10] Genetic algorithm with peaks adaptive objective function used to fit the EPR powder spectrum / Sebastian Żurek // Applied Soft Computing .- 2010, s. [8], ISSN: 1568-4946, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: EPR, data fitting, genetic algorithm, parallel computing
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 32)    DOI: 10.1016/j.asoc.2010.01.021         Cytowania wg Scopus: 4 [07-10-2019]
[AWCZ-14579] [data modyf: 24-03-2010 11:50]
[11] Tube translocation of a herniating chain / Sebastian Żurek, Andrzej Drzewiński // Computational Methods in Science and Technology .- 2010, Vol. 16, no 2, s. 211--215, ISSN: 1505-0602, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Rubinstein-Duke model, semi-periodic stochastic model, translocation
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15303] [data modyf: 07-01-2011 11:50]
[12] Cardiopulmonary resonance at 0.1 Hz demonstrated by averaged Lomb-Scargle periodogram / Jarosław Piskorski, Przemysław Guzik, Tomasz Krauze, Sebastian Żurek // Central European Journal of Physics .- 2009, s. [7], ISSN: 1895-1082, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: averaged periodogram, cardiopulmonary resonance, heart rate variability, spectral methods
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.2478/s11534-009-0101-1         Cytowania wg Scopus: 11 [07-10-2019]
[AWCZ-14342] [data modyf: 05-01-2010 12:05]
[13] Stability of finite-size argon thin film coating single wall carbon nanotube / Marcin Kośmider, Zbigniew Dendzik, Sebastian Żurek, Krzysztof Górny // Task Quarterly .- 2009, Vol. 13, no 3, s. 187--197, ISSN: 1428-6394, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: cluster, molecular dynamics, nanotube, thin film
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-14341] [data modyf: 05-01-2010 11:44]
[14] Genetic algorithm in the EPR study of powder spectra of charge-transfer tm-p-PD:chloranil complex / Sebastian Żurek, Paweł Sczaniecki // Applied Magnetic Resonance .- 2008, Vol. 34, s. [6] : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])        Cytowania wg Scopus: 0 [07-10-2019]
[AWCZ-12989] [data modyf: 13-05-2008 11:48]
[15] Temperature dependence of g tensor anisotropy in (tm-p-PD): chloranil, charge transfer complex powders / G. Grampp, Paweł Sczaniecki, Sebastian Żurek, W. Bednarski // Acta Physica Polonica A .- 2005, Vol. 108, no 2, s. 317--321, ISSN: 0587-4246, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-10371] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Geometry of complexity distribution in 24h Holter RR time series / Waldemar Grabowski, Sebastian Żurek, Jarosław Piskorski, Przemysław Guzik // W: XXIII Konferencja Szkoleniowa : XIX Międzynarodowa Konferencja Wspólna Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Zakopane, Polska, 2017 .- [B. m.] : --, 2017, s. 94--97
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23027] [data modyf: 25-05-2018 13:14]
[2] Day-to-night variations of RR intervals complexity observed in 24-h ECG Holter R / Sebastian Żurek, Jarosław Piskorski, Przemysław Guzik, Marcin Kośmider, Mateusz Lewandowski, Paolo Castiglioni // W: 8th Conference of the European Study Group on Cardiovascular Oscillations - ESGCO 2014. Trento, Włochy, 2014 .- New York : IEEE, 2014, s. 203--204 .- ISBN: 9781479939695
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/ESGCO.2014.6847590   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [07-10-2019]
[KONF-21759] [data modyf: 04-04-2017 13:36]
[3] Assessing sample entropy of physiological signals by the norm component matrix algorithm: application on muscular signals during isometric contraction / Paolo Castiglioni, Sebastian Żurek, Jarosław Piskorski, Marcin Kośmider, Przemysław Guzik, Emiliano Ce, Susanna Rampichini, Giampiero Merati // W: 35th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society - EMBC 2013. Osaka, Japonia, 2013 .- New York : IEEE, 2013 .- IEEE Engineering in Medicine and Biology Society Conference Proceedings, s. 5053--5056 .- ISBN: 9781457702167
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 6 [07-10-2019]
[KONF-20989] [data modyf: 30-03-2017 14:33]
[4] A fast parallel algorithm for correlation dimension calculation / Sebastian Żurek, Jarosław Piskorski, Przemysław Guzik, Sebastian Pawlak // W: Proceedings of the 7th ESGCO 2012. Kazimierz Dolny, Polska, 2012 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2012, s. [3]
Słowa kluczowe: RR interval, algorithm, correlation dimension

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20939] [data modyf: 26-08-2013 15:19]
[5] Stability of the correlation dimension algorithm suggests the existence of an invariant measure in the embedding space of the RR time series / Sebastian Żurek, Jarosław Piskorski, P. Guzik // W: 5th Conference of the European Study Group on Cardiovascular Oscillations - ESGCO 2008. Parma, Włochy, 2008 .- Parma : Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus, 2008, s. 25--27
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18814] [data modyf: 04-06-2008 09:55]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski