System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Irmina Kotlarska
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: językoznawstwo (100 %)
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 34 pozycji bibliograficznych
18 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Intencjonalność wypowiedzi w "Dzienniku nauczyciela domowego" (1814-1823) Juliana Antonowicza w świetle analizy pragmatycznej i leksykalnej, 2016. Irmina Kotlarska, Zielona Góra : Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego 275 s. , ISBN: 9788394227715, bibliogr. summ.
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-13820] [data modyf: 07-06-2017 08:43]
[2] Wybór tekstów z dziejów języka polskiego. Do połowy XIX w., 2015. Marek Cybulski, Danuta Bieńkowska, Anetta Gajda, Danuta Kowalska, Anna Lenartowicz, Anita Pawlowska, Magdalena Pietrzak, Jaga Świderska, Anna Tomecka-Mirek, Elżbieta Umińska-Tytoń, Ewa Woźniak, Rafał Zarębski, Stanisław Borawski, Magdalena Hawrysz, Magdalena Jurewicz-Nowak, Irmina Kotlarska, Iwona Małgorzata Pałucka-Czerniak, Dorota Szagun, Marzanna Uździcka, Anna Wojciechowska ; pod red. nauk. Marka Cybulskiego., Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 630 s. , ISBN: 9788379694266,
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12687] [data modyf: 24-09-2015 14:54]
[3] Wybór tekstów z dziejów języka polskiego. Od połowy XIX w., 2015. Marek Cybulski, Danuta Bieńkowska, Anetta Gajda, Danuta Kowalska, Anna Lenartowicz, Anita Pawlowska, Magdalena Pietrzak, Jaga Świderska, Anna Tomecka-Mirek, Elżbieta Umińska-Tytoń, Ewa Woźniak, Rafał Zarębski, Stanisław Borawski, Magdalena Hawrysz, Magdalena Jurewicz-Nowak, Irmina Kotlarska, Iwona Małgorzata Pałucka-Czerniak, Dorota Szagun, Marzanna Uździcka, Anna Wojciechowska ; pod red. nauk. Marka Cybulskiego., Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 689 s. , ISBN: 9788379697526,
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12688] [data modyf: 24-09-2015 14:54]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Językowy obraz relacji matka-córka w powieściach Joanny Bator "Piaskowa Góra" oraz "Chmurdalia", Irmina Kotlarska
// W: Współczensy i dawny obraz rodziny w języku, 2019. / red. nauk. Leonarda Mariak, Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 151--164, ISBN: 9788379722471
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21195] [data modyf: 30-10-2019 08:31]
[20] [1]
[2] Wizualizacja w dawnych polskich materiałach do nauki języka angielskiego - estetyka i funkcjonalność (rekonesans badawczy), Irmina Kotlarska
// W: Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2018 : Estetyka językowa w komunikowaniu, 2019. , Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 313--329, ISBN: 9788378423379
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20881] [data modyf: 04-06-2019 11:50]
[20] [1]
[3] Odświeżać kanony tekstów dawnych..., Irmina Kotlarska
// W: Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy, 2018. / red. nauk. Magdalena Pastuch, Mirosława Siuciak, Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 682--684, ISBN: 9788322631379
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20496] [data modyf: 04-06-2019 11:55]
[20] [1]
[4] Przewodnik polsko-angielski Modesta Mariańskiego (1905) jako komunikat realizujący potrzeby komunikatywne polskich emigrantów w Stanach Zjednoczonych na początku XX wieku (część I) , Irmina Kotlarska
// W: Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze. 2017 : Wokół dziejów używania polszczyzny - wspólnoty, potrzeby, zachowania komunikatywne, 2018. / red. nauk. Magdalena Hawrysz, Marzanna Uździcka, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 153--163, ISBN: 9788378423188
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19834] [data modyf: 03-06-2019 11:21]
[20] [1]
[5] Światowa mowa volapük (wolapik) - kariera i bariera, Irmina Kotlarska
// W: Filologia jako porządkowanie chaosu. Studia nad językiem i tekstem : Ad honorem Professoris Marci Cybulski, 2018. / pod red. Ewy Woźniak i Anny Lenartowicz-Zagrodnej, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 35--49, ISBN: 9788381424011
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20849] [data modyf: 29-05-2019 12:14]
[20] [1]
[6] The first English phrase book written for Poles (1857) from the historical-pragmatic perspective, Irmina Kotlarska
// W: Interdisciplinary views on the English language, literature and culture, 2018. / ed. by Leszek Szymański, Joanna Zawodniak, Agnieszka Łobodziec, Marek Smoluk, Zielona Góra : Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Zielonogóskiego, s. 97--108, ISBN: 9788394656904
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19886] [data modyf: 29-05-2019 12:19]
[20] [1]
[7] Wpływ sytuacji komunikacyjnej na kształ dialogu w "Rozmowach podręcznych dla podróżujących do Londynu Polaków nieumiejących zupełnie języka angielskiego" (1857) Franciszka Kuszla, Irmina Kotlarska
// W: Wędrówka, podróż, migracja w języku i kulturze, 2018. / pod red. Ewy Biłas-Pleszak, Joanny Przyklenk, Artura Rejtera, Katarzyny Sujkowskiej-Sobisz, Katowice : Wydawnictwo Uniwerstetu Śląskiego (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 3730), s. 391--403, ISBN: 9788322633687
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20478] [data modyf: 29-05-2019 11:55]
[20] [1]
[8] Elementy ramy wydawniczej najstarszych polskich podręczników do nauki języka angielskiego jako źródło wiedzy o tekstach, Irmina Kotlarska
// W: Problemy języka i tekstu w perspektywie historycznej i współczesnej, 2017. / red. nauk. Barbara Mitrenga, Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego (Linguarum silva), s. 53--70, ISBN: 9788322633625
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19958] [data modyf: 03-04-2018 12:51]
[5] [1]
[9] Innowacyjność w karbach konwencji. O pierwszym podręczniku do nauki języka angielskiego dla Polaków, Irmina Kotlarska
// W: Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze. 2016 : Zachowanie językowe - spontaniczność i automatyzm, 2017. / pod red. Magdaleny Hawrysz, Marzanny Uździckiej i Anny Wojciechowskiej, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 83--94, ISBN: 9788378423945
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19302] [data modyf: 31-05-2019 13:48]
[20] [1]
[10] "Moje dziecię w stanie twoim doskonałe językó posiadanie jest nieodbicie potrzebne" - Wstęp do charakterystyki gatunkowej dawnych polskich podręczników do nauki języków obcych nowożytnych (aspekt strukturalny), Irmina Kotlarska
// W: Współczesny i dawny obraz dziecka w języku, 2017. / pod red. Leonardy Mariak i Joanny Rychter, Szczecin : Volumina.pl Daniel Krzanowski, s. 85--99, ISBN: 9788378673811
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19218] [data modyf: 03-06-2019 11:53]
[5] [1]
[11] Teaching english in the first English handbook for Poles of 1788, Irmina Kotlarska
// W: Kontakty językowe w komunikowaniu, 2016. / red. nauk. Magdalena Steciąg, Magdalena Adamczyk, Marek Biszczanik, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2015), s. 177--188, ISBN: 9788378422617
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18648] [data modyf: 30-01-2017 10:14]
[12] "Grammatyka dla Polaków chcących się uczyć angielskiego języka" (1788) z historycznojęzykoznawczego punktu widzenia. Rekonesans badawczy, Irmina Kotlarska
// W: Język w życiu wspólnoty, 2015. / red. nauk. Magdalena Hawrysz, Marzanna Uździcka, Anna Wojciechowska, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2014), s. 73--89, ISBN: 9788378422334
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17715] [data modyf: 01-04-2016 12:09]
[13] Podstawy kształtowania się świadomości językowej gramatykarza pierwszej połowy XIX wieku, Irmina Kotlarska
// W: Świadomość językowa w komunikowaniu, 2012. / red. nauk. Magdalena Steciąg, Marian Bugajski, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 177--188, ISBN: 9788378420293
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14754] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[14] Terytorialne właściwości języka w "Dzienniku nauczyciela domowego" Juliana Antonowicza, Irmina Kotlarska
// W: Żywe problemy historii języka, 2010. / pod red. Marcina Kuźmickiego i Marka Osiewicza, Poznań : Wydaw. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, s. 169--178
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12424] [data modyf: 01-12-2010 10:59]
[15] Czasowniki tematyczne w "Dzienniku nauczyciela domowego", Irmina Kotlarska
// W: Zielonogórskie seminaria językoznawcze 2006 - 2007, 2009. / red. nauk. Magdalena Hawrysz, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 341--350, ISBN: 9788374812528
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11394] [data modyf: 05-02-2010 08:03]
[16] Nauczanie domowe w świetle "Dziennika nauczyciela domowego", Irmina Kotlarska
// W: Zielonogórskie seminaria językoznawcze 2006 - 2007, 2009. / red. nauk. Magdalena Hawrysz, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 147--159, ISBN: 9788374812528
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11388] [data modyf: 05-02-2010 08:02]
[17] Zanim Jaś został panem Janem - o wartościach i wartościowaniu w "Dzienniku nauczyciela domowego", Stanisław Borawski, Irmina Kotlarska
// W: "Młodsza Europa". Od Średniowiecza do Współczesności : prace ofiarowane Profesor Marii Barbarze Piechowiak Topolskiej w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, 2008. / red. nauk. Jan Jurkiewicz, Roman M. Józefiak, Wojciech Strzyżewski, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 387--396, ISBN: 9788374811910
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11691] [data modyf: 11-02-2010 08:55]
[18] Prototyp dzienniczka ucznia. Ze studiów nad rękopisem ZNiO 12822/I, Irmina Kotlarska
// W: Gatunki mowy i ich ewolucja : gatunek a odmiany funkcjonalne, 2007. / pod red. Danuty Ostaszewskiej . Tom III, Katowice : Wydaw. Gnome, s. 85--92, ISBN: 9788387819026
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10066] [data modyf: 05-02-2010 09:57]
[19] "Pierwsze zasady grammatyki polskiej" Teodozego Sierocińskiego jako obraz świadomości językowej XIX - wiecznego gramatykarza, Irmina Kotlarska
// W: Zielonogórskie seminaria polonistyczne 2005, 2006. / red. nauk. Stanisław Borawski, Magdalena Hawrysz, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 161--171, ISBN: 9788374810777
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8988] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Wanda Decyk-Zieba, Alina Kepińska, Monika Kresa, Izabela Stąpor (red.) "Dydaktyczny słownik etymologiczno-historyczny języka polskiego (on-line), Uniwersytet Warszawski 2018 / Irmina Kotlarska, 2020. Poradnik Językowy, 2, 126--128, ISSN: 0551-5343, .- [recenzja]
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5; artykuł recenzyjny)    DOI: 10.33896/PorJ.2020.2.9
[AWCZ-25315] [data modyf: 28-05-2020 08:35]
[20] [1]
[2] Jak analizować podręczniki do nauki języków obcych? Garść uwag po lekturze książki Karen Risager Representations of the World in Language Textbooks / Irmina Kotlarska, 2019. Forum Lingwistyczne, nr 6, 139--144, ISSN: 2449-9587, , eISSN: 2450-2758, bibliogr. summ.
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.31261/FL.2019.06.10
[AWCZ-24842] [data modyf: 20-01-2020 08:44]
[20] [1]
[3] Materiały do nauki języka angielskiego wydawane od końca XVIII do połowy XX wieku jako źródła badań polsko-angielskich kontaktów językowych. Prolegomena badawcze / Irmina Kotlarska, 2019. Socjolingwistyka, nr 33, 167--180, ISSN: 0208-6808, , eISSN: 2545-0468, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: katalog tekstów, polsko-angielskie kontakty językowe , teksty dydaktyczne
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)
[AWCZ-24756] [data modyf: 03-01-2020 12:35]
[70] [1]
[4] Wolapik jako język sukcesu w świetle wybranych polskich podręczników z lat 80. XIX wieku / Irmina Kotlarska, 2018. Język. Komunikacja. Informacja, 13, 32--46, ISSN: 1896-9585, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24008] [data modyf: 16-04-2019 10:52]
[5] [1]
[5] The oldest Polish handbooks of English (18th-19th century) ? a trip to the beginnings of ELT in Poland / Irmina Kotlarska, 2016. IATEFL Newsletter. Online post-conference Journal, no. 39, 26--28, ISSN: 1509-0841, bibliogr. tab. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21164] [data modyf: 09-03-2017 08:34]
[6] Uwagi na marginesie nowego "Wyboru tekstów z dziejów języka polskiego" / Irmina Kotlarska, 2016. Język Polski w Liceum. Zeszyty Kieleckie, nr 3, 27--40, ISSN: 1642-8757,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21157] [data modyf: 08-03-2017 10:07]
[7] Rola autorytetu nauczyciela domowego w kształtowaniu kompetencji komunikacyjnej arystokraty w I połowie XIX wieku na przykładzie "Dziennika nauczyciela domowego" z lat 1814-1823 Juliana Antonowicza / Irmina Kotlarska, 2015. Rozprawy Komisji Językowej (Łódź) t. LXI, 125--137, ISSN: 0076-0390, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: authority, autorytet, celowe użycie języka, communicative competence, dziennik nauczyciela domowego, intentional language usage, journal of a home teacher, kompetencja komunikacyjna
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-19888] [data modyf: 08-03-2016 11:57]
[8] Językowe wykładniki atrybutów adresata "Dziennika nauczyciela domowego z lat 1814-1823" / Irmina Kotlarska, 2012. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, tom XXIII, 105--120, ISSN: 2082-9825,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17164] [data modyf: 25-03-2013 09:19]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Polish-english interactions in the 19th century phrase books for polish learners of english, 2016. Irmina Kotlarska // W: Interdisciplinary views on the English language, literature and culture : a scientific celebrating the 10th anniversary of English philology at the University of Zielona Góra held under the honorary patronage of the Rector of the University of Zielona Góra, prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński. Zielona Góra, Polska ZIelona Góra : University of Zielona Góra, 2016, s. 31, ISBN: 9788394656904 .- [abstract]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22377] [data modyf: 19-12-2016 09:31]
[2] Odbicie fonetyki w grafii "Dziennika nauczyciela domowego" Juliana Antonowicza, 2007. Irmina Kotlarska // W: Dokument pisany w badaniach historyka języka polskiego. Z badań nad grafią i fonetyką historycznej polszczyzny : Cykliczne Spotkania Historyków Języka Polskiego. Kalsk, Polska Zielona Góra - Poznań : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010, s. 297--307, ISBN: 9788374812535
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19525] [data modyf: 18-03-2010 13:23]
[3] Językowe sposoby oddziaływania na rozwój osobowości w "Dzienniku" nayczyciela domowego, 2008. Irmina Kotlarska // W: Tajemnice rozwoju : materiały z konferencji 10-12 maja 2008 r.. -, Polska Łódź : Archidiecezjanlne Wydawnictwo Łódzkie, 2009, s. 247--256
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19161] [data modyf: 22-05-2009 08:31]
[4] Językowe wykładniki relacji nauczyciel - uczeń na podstawie "Dziennika nauczyciela domowego" z lat 1814 - 1823, 2006. Irmina Kotlarska // W: Pogranicza : materiały z konferencji 8 - 10 maja 2006 r. -, Polska Łódź : Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2007, s. 273--284, ISBN: 9788389790255
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18353] [data modyf: 21-05-2007 13:42]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski