System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Leszek Kania
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Administracji i Turystyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 74 pozycji bibliograficznych
18 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Wyroki bez apelacji. Sądy polowe w Wojsku Polskim w czasie wojny z Rosją Sowiecką 1919-1921 / Leszek Kania .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskie, 2019 .- 672 s. : bibliogr.summ. .- ISBN: 9788378423683
Kod: MON-WI-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-15117] [data modyf: 30-09-2019 12:44]
[2] Ze Śniatynia do Londynu/ Antoni Sobieralski; wstęp i oprac. / Leszek Kania .- Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2016 .- 146 s. : bibliogr.fot.summ. .- ISBN: 9788370518097
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-15118] [data modyf: 01-10-2019 13:29]
[3] Służba sprawiedliwości w wojsku polskim 1795-1945 / Leszek Kania(*) .- Leszno : Wydawnictwo Cytadela, 2011 .- 546 s. .- ISBN: 97883388547
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-14751] [data modyf: 21-11-2018 09:22]
[4] Przestępstwa przeciwko obowiązkowi wojskowemu i dyscyplinie w polskim prawie karnym i praktyce sądów wojskowych w latach 1795-1945 / Leszek Kania(*) .- Sulechów : Oficyna Wydawnicza PWSZ w Sulechowie, 2010 .- 512 s. : bibliogr.summ. .- ISBN: 9788360792254
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-14752] [data modyf: 21-11-2018 09:25]
[5] Od Orląt Lwowskich do Ostrej Bramy : szkice z dziejów wojskowego wymiaru sprawiedliwości i posłuszeństwa rozkazowi w dawnym Wojsku Polskim / Leszek Kania .- Sulechów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2008 .- 386 s. .- ISBN: 9788360792094
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-8754] [data modyf: 04-11-2008 12:23]
[6] W cieniu Orląt Lwowskich : polskie sądy wojskowe, kontrwywiad i służby policyjne w bitwie o Lwów 1918 - 1919 / Leszek Kania .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 .- 369 s. .- ISBN: 9788374812191
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-8975] [data modyf: 04-03-2009 15:02]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Milewski Lucjan / Leszek Kania
// W: Słownik Biograficzny Adwokatów Polskich. A-Ż : Tom III (zmarli w latach 1945-2010) / red. Adam Redzik . z. 1 .- Warszawa : Naczelna Rada Adwokacka, redakcja "Palestry", 2018 - s. 320--321 .- ISBN: 9788393479627
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-21180] [data modyf: 28-10-2019 13:07]
[2] Ochocki Stanisław / Leszek Kania
// W: Słownik Biograficzny Adwokatów Polskich. A-Ż : Tom III (zmarli w latach 1945-2010) / red. Adam Redzik . z. 1 .- Warszawa : Naczelna Rada Adwokacka, redakcja "Palestry", 2018 - s. 360 .- ISBN: 9788393479627
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-21181] [data modyf: 28-10-2019 13:08]
[3] Poźniak Otmar / Leszek Kania
// W: Słownik Biograficzny Adwokatów Polskich. A-Ż : Tom III (zmarli w latach 1945-2010) / red. Adam Redzik . z. 1 .- Warszawa : Naczelna Rada Adwokacka, redakcja "Palestry", 2018 - s. 408--409 .- ISBN: 9788393479627
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-21182] [data modyf: 28-10-2019 13:10]
[4] Próchnicki Stanisław / Leszek Kania
// W: Słownik Biograficzny Adwokatów Polskich. A-Ż : Tom III (zmarli w latach 1945-2010) / red. Adam Redzik . z. 1 .- Warszawa : Naczelna Rada Adwokacka, redakcja "Palestry", 2018 - s. 412--414 .- ISBN: 9788393479627
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-21183] [data modyf: 28-10-2019 13:11]
[5] Rostek Antoni / Leszek Kania
// W: Słownik Biograficzny Adwokatów Polskich. A-Ż : Tom III (zmarli w latach 1945-2010) / red. Adam Redzik . z. 1 .- Warszawa : Naczelna Rada Adwokacka, redakcja "Palestry", 2018 - s. 439--440 .- ISBN: 9788393479627
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-21184] [data modyf: 28-10-2019 13:14]
[6] Seyfried Kamil Jan / Leszek Kania
// W: Słownik Biograficzny Adwokatów Polskich. A-Ż : Tom III (zmarli w latach 1945-2010) / red. Adam Redzik . z. 1 .- Warszawa : Naczelna Rada Adwokacka, redakcja "Palestry", 2018 - s. 473 .- ISBN: 9788393479627
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-21185] [data modyf: 28-10-2019 13:16]
[7] Szczepaniec Stanisław / Leszek Kania
// W: Słownik Biograficzny Adwokatów Polskich. A-Ż : Tom III (zmarli w latach 1945-2010) / red. Adam Redzik . z. 1 .- Warszawa : Naczelna Rada Adwokacka, redakcja "Palestry", 2018 - s. 533 .- ISBN: 9788393479627
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-21186] [data modyf: 28-10-2019 13:16]
[8] Szulborski Witold Stefan / Leszek Kania, Marcin Zaborski
// W: Słownik Biograficzny Adwokatów Polskich. A-Ż : Tom III (zmarli w latach 1945-2010) / red. Adam Redzik . z. 1 .- Warszawa : Naczelna Rada Adwokacka, redakcja "Palestry", 2018 - s. 541--543 .- ISBN: 9788393479627
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-21187] [data modyf: 28-10-2019 13:18]
[9] Tudrej Mieczysław / Leszek Kania
// W: Słownik Biograficzny Adwokatów Polskich. A-Ż : Tom III (zmarli w latach 1945-2010) / red. Adam Redzik . z. 1 .- Warszawa : Naczelna Rada Adwokacka, redakcja "Palestry", 2018 - s. 580 .- ISBN: 9788393479627
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-21188] [data modyf: 28-10-2019 13:19]
[10] Wyrostek Michał / Leszek Kania
// W: Słownik Biograficzny Adwokatów Polskich. A-Ż : Tom III (zmarli w latach 1945-2010) / red. Adam Redzik . z. 1 .- Warszawa : Naczelna Rada Adwokacka, redakcja "Palestry", 2018 - s. 615--616 .- ISBN: 9788393479627
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-21189] [data modyf: 28-10-2019 13:20]
[11] Zieliński Konrad Józef / Leszek Kania
// W: Słownik Biograficzny Adwokatów Polskich. A-Ż : Tom III (zmarli w latach 1945-2010) / red. Adam Redzik . z. 1 .- Warszawa : Naczelna Rada Adwokacka, redakcja "Palestry", 2018 - s. 631--632 .- ISBN: 9788393479627
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-21190] [data modyf: 28-10-2019 13:21]
[12] Akt sprawiedliwości, prowokacja czy odwet? Sprowadzenie z internowania na Węgrzech gen. Stefana Dąb-Biernackiego do Francji w 1940 roku. / Leszek Kania(*)
// W: Bezpieczeństwo Polski w Europie. Historyczne uwarunkowania bezpieczeństwa / red. nauk. Zbigniew Danielewicz, Jacek Knopek, Michał Polak .- Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2015 - s. 217--235 .- ISBN: 9788373654037
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20558] [data modyf: 21-11-2018 14:09]
[13] Organizacja sądownictwa wojskowego u progu niepodległości Drugiej Rzeczypospolitej (październik 1918 - marzec 1919) / Leszek Kania
// W: Administracja, samorząd, prawo / red. nauk. Dorota Strus, Anna Duk-Majewska .- Warszawa-Siedlce : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2014 - s. 141--150 .- ISBN: 9788375455670
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-21210] [data modyf: 08-11-2019 10:55]
[14] Makowski Wacław / Leszek Kania, Adam Redzik
// W: Słownik Biograficzny Adwokatów Polskich. M - Ż / red. zeszytu Leszek Kania . T. 2, z. 3-4 .- Warszawa : Naczelna Rada Adwokacka, Ośrodek Badawczy Adwokatury, redakcja "Palestry", 2007 - s. 356--358 .- ISBN: 8391564363
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9415] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Odpowiedzialność finansowa i karna podmiotów zbiorowych po akcesji Polski do Unii Europejskiej (Geneza, przebieg prac, próba oceny) / Leszek Kania
// W: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw : zagadnienia prawno-finansowe / praca zbiorowa pod red. Andrzeja Łączaka .- Sulechów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2007 - s. 81--136 .- ISBN: 9788360792001
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8945] [data modyf: 28-01-2008 16:33]
[16] Patek Stanisław / Leszek Kania
// W: Słownik Biograficzny Adwokatów Polskich. M - Ż / red. zeszytu Leszek Kania . T. 2, z. 3-4 .- Warszawa : Naczelna Rada Adwokacka, Ośrodek Badawczy Adwokatury, redakcja "Palestry", 2007 - s. 404--407 .- ISBN: 8391564363
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9416] [data modyf: 28-01-2008 17:47]
[17] Polacy wobec politycznych aspiracji mieszkańców Galicji Wschodniej u progu niepodległości II Rzeczypospolitej / Leszek Kania
// W: Między Europą naszych pragnień a Europą naszych możliwości / pod red. Janusza Farysia, Tomasza Sikorskiego, Przemysława Słowińskiego . Tom I .- Gorzów Wielkopolski : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp., 2007 - s. 159--172 .- ISBN: 9788389682958
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10578] [data modyf: 08-11-2008 14:15]
[18] Ratajski Cyryl / Leszek Kania
// W: Słownik Biograficzny Adwokatów Polskich. M - Ż / red. zeszytu Leszek Kania . T. 2, z. 3-4 .- Warszawa : Naczelna Rada Adwokacka, Ośrodek Badawczy Adwokatury, redakcja "Palestry", 2007 - s. 435--437 .- ISBN: 8391564363
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9418] [data modyf: 28-01-2008 17:46]
[19] Rymowicz Zygmunt / Leszek Kania
// W: Słownik Biograficzny Adwokatów Polskich. M - Ż / red. zeszytu Leszek Kania . T. 2, z. 3-4 .- Warszawa : Naczelna Rada Adwokacka, Ośrodek Badawczy Adwokatury, redakcja "Palestry", 2007 - s. 450--451 .- ISBN: 8391564363
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9419] [data modyf: 28-01-2008 17:46]
[20] Skrzywań Wincenty Antoni / Leszek Kania
// W: Słownik Biograficzny Adwokatów Polskich. M - Ż / red. zeszytu Leszek Kania . T. 2, z. 3-4 .- Warszawa : Naczelna Rada Adwokacka, Ośrodek Badawczy Adwokatury, redakcja "Palestry", 2007 - s. 461 .- ISBN: 8391564363
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9420] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Stahl Leonard / Leszek Kania
// W: Słownik Biograficzny Adwokatów Polskich. M - Ż / red. zeszytu Leszek Kania . T. 2, z. 3-4 .- Warszawa : Naczelna Rada Adwokacka, Ośrodek Badawczy Adwokatury, redakcja "Palestry", 2007 - s. 468--469 .- ISBN: 8391564363
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9421] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] Stampfl Marian Karol / Leszek Kania
// W: Słownik Biograficzny Adwokatów Polskich. M - Ż / red. zeszytu Leszek Kania . T. 2, z. 3-4 .- Warszawa : Naczelna Rada Adwokacka, Ośrodek Badawczy Adwokatury, redakcja "Palestry", 2007 - s. 470 .- ISBN: 8391564363
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9422] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[23] Sterling Kazimierz / Leszek Kania
// W: Słownik Biograficzny Adwokatów Polskich. M - Ż / red. zeszytu Leszek Kania . T. 2, z. 3-4 .- Warszawa : Naczelna Rada Adwokacka, Ośrodek Badawczy Adwokatury, redakcja "Palestry", 2007 - s. 482--483 .- ISBN: 8391564363
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9423] [data modyf: 28-01-2008 17:45]
[24] Stoch Franciszek / Leszek Kania
// W: Słownik Biograficzny Adwokatów Polskich. M - Ż / red. zeszytu Leszek Kania . T. 2, z. 3-4 .- Warszawa : Naczelna Rada Adwokacka, Ośrodek Badawczy Adwokatury, redakcja "Palestry", 2007 - s. 484 .- ISBN: 8391564363
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9424] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[25] Śmiarowski Eugeniusz / Leszek Kania
// W: Słownik Biograficzny Adwokatów Polskich. M - Ż / red. zeszytu Leszek Kania . T. 2, z. 3-4 .- Warszawa : Naczelna Rada Adwokacka, Ośrodek Badawczy Adwokatury, redakcja "Palestry", 2007 - s. 499--502 .- ISBN: 8391564363
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9425] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] Tertil Tadeusz / Leszek Kania
// W: Słownik Biograficzny Adwokatów Polskich. M - Ż / red. zeszytu Leszek Kania . T. 2, z. 3-4 .- Warszawa : Naczelna Rada Adwokacka, Ośrodek Badawczy Adwokatury, redakcja "Palestry", 2007 - s. 508--509 .- ISBN: 8391564363
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9426] [data modyf: 28-01-2008 17:45]
[27] Wusatowski Zygmunt / Leszek Kania
// W: Słownik Biograficzny Adwokatów Polskich. M - Ż / red. zeszytu Leszek Kania . T. 2, z. 3-4 .- Warszawa : Naczelna Rada Adwokacka, Ośrodek Badawczy Adwokatury, redakcja "Palestry", 2007 - s. 536--537 .- ISBN: 8391564363
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9427] [data modyf: 28-01-2008 17:45]
[28] Zalewski Kazimierz / Leszek Kania
// W: Słownik Biograficzny Adwokatów Polskich. M - Ż / red. zeszytu Leszek Kania . T. 2, z. 3-4 .- Warszawa : Naczelna Rada Adwokacka, Ośrodek Badawczy Adwokatury, redakcja "Palestry", 2007 - s. 539--540 .- ISBN: 8391564363
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9428] [data modyf: 28-01-2008 17:44]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Organizacja i rys działalności sądów polowych Naczelnego Dowództwa WP w przełomowym okresie wojny z Rosją sowiecką latem 1920 r. (część 2) / Leszek Kania // Przegląd Historyczno-Wojskowy .- 2019, R. XX (LXXI), nr 1, s. 75--118, ISSN: 1640-6281,
Słowa kluczowe: dyscyplina wojskowa, pluton egzekucyjny, prawo wojenne, sąd wojenny, sędzia wojskowy, wyrok śmierci
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.32089/WBH002
[AWCZ-24443] [data modyf: 15-10-2019 14:16]
[2] Organizacja i rys działalności sądów polowych Naczelnego Dowództwa WP w przełomowym okresie wojny z Rosją sowiecką latem 1920 r. (część 1) / Leszek Kania // Przegląd Historyczno-Wojskowy .- 2018, R. XIX (LXX), nr 3-4, s. 45--84, ISSN: 1640-6281,
Słowa kluczowe: dyscyplina wojskowa, pluton egzekucyjny, prawo wojenne, sąd wojenny, sędzia wojskowy, wyrok śmierci
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.32089/WBH002
[AWCZ-24451] [data modyf: 18-10-2019 12:31]
[3] Przestępstwa przeciwko mieniu w praktyce sądów polowych Wojska Polskiego w latach wojny z Rosją Sowiecką (1919-1921) / Leszek Kania // Studia Lubuskie .- 2018, tom XIV, s. 107--132, ISSN: 1733-8271, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-24444] [data modyf: 15-10-2019 14:32]
[4] Kolejny świadek wrześniowego dramatu na Kresach. Odnaleziony memuar przodownika Sobieralskiego ze Śniatynia / Leszek Kania(*) // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie .- 2017, nr 112, s. 117--139, ISSN: 2082-5501, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Policja, agresja, pogranicze, uchodźca, wojna
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-24436] [data modyf: 15-10-2019 14:24]
[5] Ppłk Bolesław Wieniawa-Długoszowski przed sądem polowym w 1921 r. (przyczynek do biografii) / Leszek Kania(*) // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie .- 2016, nr 110, s. 167--183, ISSN: 2082-5501, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: akt oskarżenia, prokurator, rozprawa sądowa, sąd wojskowy, wyrok
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-24437] [data modyf: 15-10-2019 10:46]
[6] Sądy wojenne w Ludowym Wojsku Polskim (1943-1945) / Leszek Kania(*) // Miscellanea Historico-Iuridica .- 2015, t. XIV, z. 1, s. 233--252, ISSN: 1732-9132, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Polish army, armia polska, capital punishment, courts-matrial, desertion, dezercja, kara śmierci, system of military justice, sądy wojenne, wojskowe prawo karne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.15290/mhi.2015.14.01.14
[AWCZ-24500] [data modyf: 29-10-2019 11:30]
[7] Dylematy wojskowej temidy. Problemy orzecznicze sądów wojennych Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w latach II wojny światowej / Leszek Kania // Wojskowy Przegląd Prawniczy .- 2014, nr 2, s. 5--36, ISSN: 0137-7272, : summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-24503] [data modyf: 29-10-2019 12:03]
[8] Służba sprawiedliwości Wojska Polskiego we Francji i w Wielkiej Brytanii (październik 1939 - październik 1940) / Leszek Kania // Przegląd Historyczno-Wojskowy .- 2014, nr 1 (247), s. 67--96, ISSN: 1640-6281, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-24553] [data modyf: 12-11-2019 11:50]
[9] Sądy wojenne w armii Królestwa Polskiego (1815-1831) / Leszek Kania // Studia Lubuskie .- 2013, t. IX, s. 13--34, ISSN: 1733-8271, : summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-24501] [data modyf: 29-10-2019 11:44]
[10] Ustawa o skardze na przewlekłość postępowania karnego w praktyce sądów polskich. Wybrane zagadnienia i uwagi krytyczne / Leszek Kania // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie .- 2012, 95, (22), s. 479--494, ISSN: 2082-5501,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-24552] [data modyf: 12-11-2019 11:35]
[11] Sądy wojenne w armii Księstwa Warszawskiego (prawo, struktury, praktyka) / Leszek Kania // Studia Lubuskie .- 2011, t. VII, s. 15--47, ISSN: 1733-8271, : summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-24502] [data modyf: 29-10-2019 11:51]
[12] Pociągnięcie podmiotu zbiorowego do odpowiedzialności prawnej przed polskim sądem. Zagadnienia wstępne / Leszek Kania // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp.: Nauki prawne .- 2009, 3, s. 153--175 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-24551] [data modyf: 12-11-2019 11:29]
[13] Wspomnienia o adwokacie Eugeniuszu Śmiarowskim (1878-1932) / Leszek Kania // Palestra : Pismo Adwokatury Polskiej .- 2005, nr 11-12, s. 138--142, ISSN: 0031-0344,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-12046] [data modyf: 01-02-2008 14:52]
[14] Zarys organizacji audytoriatu Wojska Polskiego i polskich formacji wojskowych II Rzeczypospolitej (1914 - 1948) / Leszek Kania // Palestra : Pismo Adwokatury Polskiej .- 2005, nr 1-2, s. 138--142, ISSN: 0031-0344,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-12047] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Adwokat Stanisław Ochocki (1907-1977) - szef sądownictwa wojskowego Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej / Leszek Kania // Palestra : Pismo Adwokatury Polskiej .- 2004, nr 7-8, s. 189--193, ISSN: 0031-0344,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-12045] [data modyf: 01-02-2008 14:52]
[16] Prawnicy wobec okupacji Wileńszczyzny w latach II wojny światowej / Leszek Kania // Palestra : Pismo Adwokatury Polskiej .- 2004, nr 5-6, s. 87--94, ISSN: 0031-0344,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-24499] [data modyf: 29-10-2019 09:43]
[17] Słownik biograficzny oficerów - audytorów służby sprawiedliwości Wojska Polskiego 1914-1945 r. (część II) / Leszek Kania // Wojskowy Przegląd Prawniczy .- 2004, nr 3, s. 110--127
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12040] [data modyf: 18-04-2007 09:03]
[18] Słownik biograficzny oficerów - audytorów służby sprawiedliwości Wojska Polskiego 1914-1945 r. (część I) / Leszek Kania // Wojskowy Przegląd Prawniczy .- 2003, nr 4, s. 141--162
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12039] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] Generalicja wojskowej służby sprawiedliwości II Rzeczypospolitej (1918-1945) / Leszek Kania // Wojskowy Przegląd Prawniczy .- 2002, nr 3, s. 147-159
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12038] [data modyf: 24-10-2007 12:36]
[20] Organizacja prac ustawodawczych w Wojsku Polskim u progu niepodległości II Rzeczypospolitej (1918-1921) / Leszek Kania // Wojskowy Przegląd Prawniczy .- 2002, nr 1, s. 55--67
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12037] [data modyf: 17-04-2007 16:03]
[21] Kodyfikacja wojskowego prawa karnego materialnego w 1932 r. - geneza, przebieg prac, próba oceny (cz. I) / Leszek Kania // Wojskowy Przegląd Prawniczy .- 2001, nr 2, s. 12--34
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12035] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] Kodyfikacja wojskowego prawa karnego materialnego w 1932 r. - geneza, przebieg prac, próba oceny (cz. II) / Leszek Kania // Wojskowy Przegląd Prawniczy .- 2001, nr 3-4, s. 76--96
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12036] [data modyf: 17-04-2007 15:58]
[23] Problemy funkcjonowania wojskowej służby sprawiedliwości w okresie demokracji parlamentarnej II Rzeczypospolitej (1921- 1926) / Leszek Kania // Wojskowy Przegląd Prawniczy .- 2001, nr 1, s. 28--39
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12034] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[24] Żołnierska karta w życiu prof. Wacława Makowskiego / Leszek Kania // Palestra : Pismo Adwokatury Polskiej .- 2001, nr 5-6, s. 98--102, ISSN: 0031-0344,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-12044] [data modyf: 01-02-2008 14:53]
[25] Podjęcie prac przygotowawczych w zakresie wojskowego prawa karnego na ziemiach polskich w okresie I wojny światowej / Leszek Kania // Wojskowy Przegląd Prawniczy .- 2000, nr 3-4, s. 141--153
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12033] [data modyf: 17-04-2007 15:47]
[26] Prawo w ochronie dyscypliny wojskowej w Polsce przedrozbiorowej / Stanisław Jurkiewicz, Leszek Kania // Wojskowy Przegląd Prawniczy .- 1996, nr 2, s. 33--45
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12032] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] Śledcze oględziny miejsca pożaru / Leszek Kania // Wojskowy Przegląd Prawniczy .- 1987, nr 1, s. 44--52
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12031] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 8 sierpnia 2008 r, sygn. akt II SA/Łd 301/08 / Leszek Kania // W: Studia Lubuskie - (Prace Instytutu Prawa i Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie) .- 2008, nr 4, s. 277--280, ISSN: 1733-8271, : tab.summ. .- [brak afiliacji UZ]
Kod: ROZ-4    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8421] [data modyf: 14-07-2009 12:16]
[2] Wymiar sprawiedliwości antykomunistycznego podziemia zbrojnego w Inspektoracie AK-WiN Lublin 1945-1947 / Leszek Kania // W: Studia Lubuskie - (Prace Instytutu Prawa i Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie) .- 2008, nr 4, s. 41--59, ISSN: 1733-8271, : tab.summ. .- [brak afiliacji UZ]
Kod: ROZ-4    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8420] [data modyf: 14-07-2009 12:13]
[3] Administracja polskich obozów jenieckich podczas polsko - ukraińskiej wojny o Galicję Wschodnią 1918 - 1919 / Leszek Kania // W: Studia Lubuskie - (Prace Instytutu Prawa i Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie) .- 2007, nr 3, s. 183--188, ISSN: 1733-8271, : summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-8221] [data modyf: 07-10-2009 11:53]
[4] Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie niekonstytucyjności niektórych przepisów ustawy "Prawo o adwokaturze" / Leszek Kania // W: Studia Lubuskie - (Prace Instytutu Prawa i Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie) .- 2006, nr 2, s. 319-323, ISSN: 1733-8271,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-7807] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] O pojedynkach, kodeksie Boziewicza i ludziach honoru. Szkic prawno-historyczny / Leszek Kania // W: Studia Lubuskie - (Prace Instytutu Prawa i Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie) .- 2006, nr 2, s. 45--62, ISSN: 1733-8271,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-7769] [data modyf: 07-10-2009 11:52]
[6] Ochrona porządku prawnego i bezpieczeństwa publicznego podczas obrony Lwowa (listopad 1918 - marzec 1919) / Leszek Kania // W: Studia Lubuskie - (Prace Instytutu Prawa i Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie) .- 2006, nr 2, s. 293--310, ISSN: 1733-8271, : summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-7737] [data modyf: 26-11-2009 10:19]
[7] Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie konstytucyjności niektórych przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności prawnej podmiotów zbiorowych / Leszek Kania // W: Studia Lubuskie - (Prace Instytutu Prawa i Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie) .- 2005, nr 1, s. 207-214, ISSN: 1733-8271,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-7770] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Przegląd i charakterystyka źródeł wojskowego prawa karnego w dawnej Polsce na tle dziejów Polskich Sił Zbrojnych (do 1795 r.). Rys prawno-historyczny / Leszek Kania // W: Studia Lubuskie - (Prace Instytutu Prawa i Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie) .- 2005, nr 1, s. 31--51, ISSN: 1733-8271,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-7767] [data modyf: 07-10-2009 11:51]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Najwyższe władze wojskowe w systemie ustrojowym II Rzeczypospolitej / / Piotr Krzysztof Marszałek .- Wrocław , 2011 (Rec.) .- Na marginesie książki o najwyższych władzach wojskowych II Rzeczypospolitej / Leszek Kania // Przegląd Historyczno-Wojskowy .- 2013, r. XIV (LXV), nr 4 (246), s. 162--170
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Żandarmeria Wojskowa w latach 1921-1939 / / Edward Jaroszuk .- Kraków : Wydawnictwo Avalon , 2009 (Rec.) Leszek Kania // Studia Lubuskie .- 2012, t. VIII, s. 269--273
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Sądy i Prawo w powstaniu styczniowym / / Maksymilian Stanulewicz .- Poznań : Wydawnictwo Poznańskie , 2005 (Rec.) Leszek Kania // Wojskowy Przegląd Prawniczy .- 2005, nr 3
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[4] Sądy wojskowe w Polskich Siłach Zbrojnych i ich kompetencje w sprawach karnych w latach 1914-2002 / / Robert Ostafiński-Bodler .- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek , 2002 (Rec.) Leszek Kania // Studia Lubuskie .- 2005
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[5] Pół wieku kodyfikacji prawa w Polsce (1919-1969). Wybrane zagadnienia / / Adam Lityński .- Tychy : Śląskie Wydawnictwo Naukowe - Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych , 2001 (Rec.) Leszek Kania // Wojskowy Przegląd Prawniczy .- 2002, nr 2, s. 138--142
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski