System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Leszek Kania
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Katedra Administracji i Katedra Turystyki i Rekreacji
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 86 pozycji bibliograficznych
22 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Wyroki bez apelacji. Sądy polowe w Wojsku Polskim w czasie wojny z Rosją Sowiecką 1919-1921, 2019. Leszek Kania, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskie 672 s. , ISBN: 9788378423683, bibliogr. summ.
Kod: MON-WI-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-15117] [data modyf: 30-09-2019 12:44]
[2] Ze Śniatynia do Londynu/ Antoni Sobieralski; wstęp i oprac., 2016. Leszek Kania, Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego 146 s. , ISBN: 9788370518097, bibliogr. fot. summ.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-15118] [data modyf: 01-10-2019 13:29]
[3] Wilno 1944, 2013. Leszek Kania, Warszawa : Wydawnictwo Bellona 246 s. , ISBN: 9788311128026, bibliogr.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-15201] [data modyf: 21-11-2019 09:07]
[4] Służba sprawiedliwości w wojsku polskim 1795-1945, 2011. Leszek Kania(*), Leszno : Wydawnictwo Cytadela 546 s. , ISBN: 97883388547,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-14751] [data modyf: 21-11-2018 09:22]
[5] Przestępstwa przeciwko obowiązkowi wojskowemu i dyscyplinie w polskim prawie karnym i praktyce sądów wojskowych w latach 1795-1945, 2010. Leszek Kania(*), Sulechów : Oficyna Wydawnicza PWSZ w Sulechowie 512 s. , ISBN: 9788360792254, bibliogr. summ.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-14752] [data modyf: 21-11-2018 09:25]
[6] Od Orląt Lwowskich do Ostrej Bramy : szkice z dziejów wojskowego wymiaru sprawiedliwości i posłuszeństwa rozkazowi w dawnym Wojsku Polskim, 2008. Leszek Kania, Sulechów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 386 s. , ISBN: 9788360792094,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-8754] [data modyf: 04-11-2008 12:23]
[7] W cieniu Orląt Lwowskich : polskie sądy wojskowe, kontrwywiad i służby policyjne w bitwie o Lwów 1918 - 1919, 2008. Leszek Kania, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 369 s. , ISBN: 9788374812191,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-8975] [data modyf: 04-03-2009 15:02]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Milewski Lucjan, Leszek Kania
// W: Słownik Biograficzny Adwokatów Polskich. A-Ż : Tom III (zmarli w latach 1945-2010), 2018. / red. Adam Redzik . z. 1, Warszawa : Naczelna Rada Adwokacka, redakcja "Palestry", s. 320--321, ISBN: 9788393479627
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-21180] [data modyf: 28-10-2019 13:07]
[2] Ochocki Stanisław, Leszek Kania
// W: Słownik Biograficzny Adwokatów Polskich. A-Ż : Tom III (zmarli w latach 1945-2010), 2018. / red. Adam Redzik . z. 1, Warszawa : Naczelna Rada Adwokacka, redakcja "Palestry", s. 360, ISBN: 9788393479627
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-21181] [data modyf: 28-10-2019 13:08]
[3] Poźniak Otmar, Leszek Kania
// W: Słownik Biograficzny Adwokatów Polskich. A-Ż : Tom III (zmarli w latach 1945-2010), 2018. / red. Adam Redzik . z. 1, Warszawa : Naczelna Rada Adwokacka, redakcja "Palestry", s. 408--409, ISBN: 9788393479627
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-21182] [data modyf: 28-10-2019 13:10]
[4] Próchnicki Stanisław, Leszek Kania
// W: Słownik Biograficzny Adwokatów Polskich. A-Ż : Tom III (zmarli w latach 1945-2010), 2018. / red. Adam Redzik . z. 1, Warszawa : Naczelna Rada Adwokacka, redakcja "Palestry", s. 412--414, ISBN: 9788393479627
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-21183] [data modyf: 28-10-2019 13:11]
[5] Rostek Antoni, Leszek Kania
// W: Słownik Biograficzny Adwokatów Polskich. A-Ż : Tom III (zmarli w latach 1945-2010), 2018. / red. Adam Redzik . z. 1, Warszawa : Naczelna Rada Adwokacka, redakcja "Palestry", s. 439--440, ISBN: 9788393479627
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-21184] [data modyf: 28-10-2019 13:14]
[6] Seyfried Kamil Jan, Leszek Kania
// W: Słownik Biograficzny Adwokatów Polskich. A-Ż : Tom III (zmarli w latach 1945-2010), 2018. / red. Adam Redzik . z. 1, Warszawa : Naczelna Rada Adwokacka, redakcja "Palestry", s. 473, ISBN: 9788393479627
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-21185] [data modyf: 28-10-2019 13:16]
[7] Szczepaniec Stanisław, Leszek Kania
// W: Słownik Biograficzny Adwokatów Polskich. A-Ż : Tom III (zmarli w latach 1945-2010), 2018. / red. Adam Redzik . z. 1, Warszawa : Naczelna Rada Adwokacka, redakcja "Palestry", s. 533, ISBN: 9788393479627
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-21186] [data modyf: 28-10-2019 13:16]
[8] Szulborski Witold Stefan, Leszek Kania, Marcin Zaborski
// W: Słownik Biograficzny Adwokatów Polskich. A-Ż : Tom III (zmarli w latach 1945-2010), 2018. / red. Adam Redzik . z. 1, Warszawa : Naczelna Rada Adwokacka, redakcja "Palestry", s. 541--543, ISBN: 9788393479627
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-21187] [data modyf: 28-10-2019 13:18]
[9] Tudrej Mieczysław, Leszek Kania
// W: Słownik Biograficzny Adwokatów Polskich. A-Ż : Tom III (zmarli w latach 1945-2010), 2018. / red. Adam Redzik . z. 1, Warszawa : Naczelna Rada Adwokacka, redakcja "Palestry", s. 580, ISBN: 9788393479627
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-21188] [data modyf: 28-10-2019 13:19]
[10] Wyrostek Michał, Leszek Kania
// W: Słownik Biograficzny Adwokatów Polskich. A-Ż : Tom III (zmarli w latach 1945-2010), 2018. / red. Adam Redzik . z. 1, Warszawa : Naczelna Rada Adwokacka, redakcja "Palestry", s. 615--616, ISBN: 9788393479627
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-21189] [data modyf: 28-10-2019 13:20]
[11] Zieliński Konrad Józef, Leszek Kania
// W: Słownik Biograficzny Adwokatów Polskich. A-Ż : Tom III (zmarli w latach 1945-2010), 2018. / red. Adam Redzik . z. 1, Warszawa : Naczelna Rada Adwokacka, redakcja "Palestry", s. 631--632, ISBN: 9788393479627
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-21190] [data modyf: 28-10-2019 13:21]
[12] Akt sprawiedliwości, prowokacja czy odwet? Sprowadzenie z internowania na Węgrzech gen. Stefana Dąb-Biernackiego do Francji w 1940 roku., Leszek Kania(*)
// W: Bezpieczeństwo Polski w Europie. Historyczne uwarunkowania bezpieczeństwa, 2015. / red. nauk. Zbigniew Danielewicz, Jacek Knopek, Michał Polak, Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, s. 217--235, ISBN: 9788373654037
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20558] [data modyf: 21-11-2018 14:09]
[13] Organizacja sądownictwa wojskowego u progu niepodległości Drugiej Rzeczypospolitej (październik 1918 - marzec 1919), Leszek Kania
// W: Administracja, samorząd, prawo, 2014. / red. nauk. Dorota Strus, Anna Duk-Majewska, Warszawa-Siedlce : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, s. 141--150, ISBN: 9788375455670
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-21210] [data modyf: 08-11-2019 10:55]
[14] Raport Nadzwyczajnej Rządowej Komisji Śledczej ds. zbadania przyczyn pogromu Żydów w 1918 r. we Lwowie, Leszek Kania
// W: Społeczeństwo a władza. Ustrój, prawo, idee, 2010. / pod red. Jacka Przygodzkiego i Mariana J. Ptaka, Wrocław : Kolonia Limited, s. 609--621, ISBN: 9788360631188
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-21223] [data modyf: 21-11-2019 09:54]
[15] Wojskowa służba sprawiedliwości w oddziałach Strzelców Karpackich na Bliskim i Środkowym Wschodzie (maj 1940-, Leszek Kania
// W: O prawie i jego dziejach księgi dwie : studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestopięciolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin, 2010. / red. Marian Mikołajczyk, Józef Ciągwa, Piotr Fiedorczyk, Anna Stawarska-Rippel, Tomasz Adamczyk, Andrzej Drogoń, Wojciech Organiściak, Karol Kuźmicz . Ks. II, Białystok - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 195--209, ISBN: 9788374312288
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-21222] [data modyf: 21-11-2019 09:43]
[16] Makowski Wacław, Leszek Kania, Adam Redzik
// W: Słownik Biograficzny Adwokatów Polskich. M - Ż, 2007. / red. zeszytu Leszek Kania . T. 2, z. 3-4, Warszawa : Naczelna Rada Adwokacka, Ośrodek Badawczy Adwokatury, redakcja "Palestry", s. 356--358, ISBN: 8391564363
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9415] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] Odpowiedzialność finansowa i karna podmiotów zbiorowych po akcesji Polski do Unii Europejskiej (Geneza, przebieg prac, próba oceny), Leszek Kania
// W: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw : zagadnienia prawno-finansowe, 2007. / praca zbiorowa pod red. Andrzeja Łączaka, Sulechów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, s. 81--136, ISBN: 9788360792001
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8945] [data modyf: 28-01-2008 16:33]
[18] Patek Stanisław, Leszek Kania
// W: Słownik Biograficzny Adwokatów Polskich. M - Ż, 2007. / red. zeszytu Leszek Kania . T. 2, z. 3-4, Warszawa : Naczelna Rada Adwokacka, Ośrodek Badawczy Adwokatury, redakcja "Palestry", s. 404--407, ISBN: 8391564363
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9416] [data modyf: 28-01-2008 17:47]
[19] Polacy wobec politycznych aspiracji mieszkańców Galicji Wschodniej u progu niepodległości II Rzeczypospolitej, Leszek Kania
// W: Między Europą naszych pragnień a Europą naszych możliwości, 2007. / pod red. Janusza Farysia, Tomasza Sikorskiego, Przemysława Słowińskiego . Tom I, Gorzów Wielkopolski : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp., s. 159--172, ISBN: 9788389682958
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10578] [data modyf: 08-11-2008 14:15]
[20] Ratajski Cyryl, Leszek Kania
// W: Słownik Biograficzny Adwokatów Polskich. M - Ż, 2007. / red. zeszytu Leszek Kania . T. 2, z. 3-4, Warszawa : Naczelna Rada Adwokacka, Ośrodek Badawczy Adwokatury, redakcja "Palestry", s. 435--437, ISBN: 8391564363
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9418] [data modyf: 28-01-2008 17:46]
[21] Rymowicz Zygmunt, Leszek Kania
// W: Słownik Biograficzny Adwokatów Polskich. M - Ż, 2007. / red. zeszytu Leszek Kania . T. 2, z. 3-4, Warszawa : Naczelna Rada Adwokacka, Ośrodek Badawczy Adwokatury, redakcja "Palestry", s. 450--451, ISBN: 8391564363
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9419] [data modyf: 28-01-2008 17:46]
[22] Skrzywań Wincenty Antoni, Leszek Kania
// W: Słownik Biograficzny Adwokatów Polskich. M - Ż, 2007. / red. zeszytu Leszek Kania . T. 2, z. 3-4, Warszawa : Naczelna Rada Adwokacka, Ośrodek Badawczy Adwokatury, redakcja "Palestry", s. 461, ISBN: 8391564363
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9420] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[23] Stahl Leonard, Leszek Kania
// W: Słownik Biograficzny Adwokatów Polskich. M - Ż, 2007. / red. zeszytu Leszek Kania . T. 2, z. 3-4, Warszawa : Naczelna Rada Adwokacka, Ośrodek Badawczy Adwokatury, redakcja "Palestry", s. 468--469, ISBN: 8391564363
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9421] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[24] Stampfl Marian Karol, Leszek Kania
// W: Słownik Biograficzny Adwokatów Polskich. M - Ż, 2007. / red. zeszytu Leszek Kania . T. 2, z. 3-4, Warszawa : Naczelna Rada Adwokacka, Ośrodek Badawczy Adwokatury, redakcja "Palestry", s. 470, ISBN: 8391564363
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9422] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[25] Sterling Kazimierz, Leszek Kania
// W: Słownik Biograficzny Adwokatów Polskich. M - Ż, 2007. / red. zeszytu Leszek Kania . T. 2, z. 3-4, Warszawa : Naczelna Rada Adwokacka, Ośrodek Badawczy Adwokatury, redakcja "Palestry", s. 482--483, ISBN: 8391564363
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9423] [data modyf: 28-01-2008 17:45]
[26] Stoch Franciszek, Leszek Kania
// W: Słownik Biograficzny Adwokatów Polskich. M - Ż, 2007. / red. zeszytu Leszek Kania . T. 2, z. 3-4, Warszawa : Naczelna Rada Adwokacka, Ośrodek Badawczy Adwokatury, redakcja "Palestry", s. 484, ISBN: 8391564363
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9424] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] Śmiarowski Eugeniusz, Leszek Kania
// W: Słownik Biograficzny Adwokatów Polskich. M - Ż, 2007. / red. zeszytu Leszek Kania . T. 2, z. 3-4, Warszawa : Naczelna Rada Adwokacka, Ośrodek Badawczy Adwokatury, redakcja "Palestry", s. 499--502, ISBN: 8391564363
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9425] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] Tertil Tadeusz, Leszek Kania
// W: Słownik Biograficzny Adwokatów Polskich. M - Ż, 2007. / red. zeszytu Leszek Kania . T. 2, z. 3-4, Warszawa : Naczelna Rada Adwokacka, Ośrodek Badawczy Adwokatury, redakcja "Palestry", s. 508--509, ISBN: 8391564363
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9426] [data modyf: 28-01-2008 17:45]
[29] Wusatowski Zygmunt, Leszek Kania
// W: Słownik Biograficzny Adwokatów Polskich. M - Ż, 2007. / red. zeszytu Leszek Kania . T. 2, z. 3-4, Warszawa : Naczelna Rada Adwokacka, Ośrodek Badawczy Adwokatury, redakcja "Palestry", s. 536--537, ISBN: 8391564363
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9427] [data modyf: 28-01-2008 17:45]
[30] Zalewski Kazimierz, Leszek Kania
// W: Słownik Biograficzny Adwokatów Polskich. M - Ż, 2007. / red. zeszytu Leszek Kania . T. 2, z. 3-4, Warszawa : Naczelna Rada Adwokacka, Ośrodek Badawczy Adwokatury, redakcja "Palestry", s. 539--540, ISBN: 8391564363
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9428] [data modyf: 28-01-2008 17:44]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Klęska 1 Brygady Piechoty Rezerwy na Wołyniu w czerwcu 1920 r. w materiałach śledztwa prokuratorskiego / Leszek Kania, 2019. Dzieje Najnowsze, nr 3, 29--49, ISSN: 0419-8824, , eISSN: 2451-1323, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: criminal responsibility, defeat, investigation, klęska, military prosecutor, odpowiedzialność karna, prokurator wojskowy, war, wojna, śledztwo
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.12775/DN.2019.3.02
[AWCZ-24844] [data modyf: 20-01-2020 09:52]
[2] Organizacja i rys działalności sądów polowych Naczelnego Dowództwa WP w przełomowym okresie wojny z Rosją sowiecką latem 1920 r. (część 2) / Leszek Kania, 2019. Przegląd Historyczno-Wojskowy R. XX (LXXI), nr 1, 75--118, ISSN: 1640-6281,
Słowa kluczowe: dyscyplina wojskowa, pluton egzekucyjny, prawo wojenne, sąd wojenny, sędzia wojskowy, wyrok śmierci
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.32089/WBH002
[AWCZ-24443] [data modyf: 15-10-2019 14:16]
[3] Organizacja i rys działalności sądów polowych Naczelnego Dowództwa WP w przełomowym okresie wojny z Rosją sowiecką latem 1920 r. (część 1) / Leszek Kania, 2018. Przegląd Historyczno-Wojskowy R. XIX (LXX), nr 3-4, 45--84, ISSN: 1640-6281,
Słowa kluczowe: dyscyplina wojskowa, pluton egzekucyjny, prawo wojenne, sąd wojenny, sędzia wojskowy, wyrok śmierci
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.32089/WBH002
[AWCZ-24451] [data modyf: 18-10-2019 12:31]
[4] Przestępstwa przeciwko mieniu w praktyce sądów polowych Wojska Polskiego w latach wojny z Rosją Sowiecką (1919-1921) / Leszek Kania, 2018. Studia Lubuskie, tom XIV, 107--132, ISSN: 1733-8271, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-24444] [data modyf: 15-10-2019 14:32]
[5] Więziennictwo wojskowe w pierwszych latach niepodległości Rzeczypospolitej (1918-1921) / Leszek Kania, 2018. Przegląd Więziennictwa Polskiego, 101, 5--28, ISSN: 1230-4433,
Słowa kluczowe: aresztanci wojskowi, areszty wojenne, investigative prisons, military detention, military prison, prisoner of war, więzienia wojskowe, więzienia śledcze
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-24621] [data modyf: 21-11-2019 09:23]
[6] Wojsko Polskie i formacje sojusznicze wobec ludności żydowskiej w czasie wojen o wschodnie granice Rzeczypospolitej 1918-1921 / Leszek Kania, 2018. Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich, nr 9, 215--263, ISSN: 2081-8742, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: anti-Semitism, antysemityzm, capital punishment, court decisions, courts martial, crimes on Jews, kara śmierci, sądy wojenne, wyroki sądowe, zbrodnie na Żydach
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: 10.12775/EO.2018.010
[AWCZ-24843] [data modyf: 20-01-2020 09:47]
[7] Kolejny świadek wrześniowego dramatu na Kresach. Odnaleziony memuar przodownika Sobieralskiego ze Śniatynia / Leszek Kania(*), 2017. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie, nr 112, 117--139, ISSN: 2082-5501, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Policja, agresja, pogranicze, uchodźca, wojna
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-24436] [data modyf: 15-10-2019 14:24]
[8] Ppłk Bolesław Wieniawa-Długoszowski przed sądem polowym w 1921 r. (przyczynek do biografii) / Leszek Kania(*), 2016. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie, nr 110, 167--183, ISSN: 2082-5501, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: akt oskarżenia, prokurator, rozprawa sądowa, sąd wojskowy, wyrok
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-24437] [data modyf: 15-10-2019 10:46]
[9] Sądy wojenne w Ludowym Wojsku Polskim (1943-1945) / Leszek Kania(*), 2015. Miscellanea Historico-Iuridica t. XIV, z. 1, 233--252, ISSN: 1732-9132, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Polish army, armia polska, capital punishment, courts-matrial, desertion, dezercja, kara śmierci, system of military justice, sądy wojenne, wojskowe prawo karne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.15290/mhi.2015.14.01.14
[AWCZ-24500] [data modyf: 29-10-2019 11:30]
[10] Dylematy wojskowej temidy. Problemy orzecznicze sądów wojennych Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w latach II wojny światowej / Leszek Kania, 2014. Wojskowy Przegląd Prawniczy, nr 2, 5--36, ISSN: 0137-7272, summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-24503] [data modyf: 29-10-2019 12:03]
[11] Polskie sądy wojskowe w Armii Polskiej gen. Władysława Andersa w ZSRS oraz na Bliskim i Środkowym Wschodzie (1941-1943)aS / Leszek Kania, 2014. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie, nr 27, 39--65, ISSN: 2082-5501, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Armia Polska gen. Władysława Andersa, Polish Army, Władysław Anders, court-martial, criminal punishment, dezercje, dezertion, represja karna, sądy wojskowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-24569] [data modyf: 13-11-2019 15:30]
[12] Służba sprawiedliwości Wojska Polskiego we Francji i w Wielkiej Brytanii (październik 1939 - październik 1940) / Leszek Kania, 2014. Przegląd Historyczno-Wojskowy, nr 1 (247), 67--96, ISSN: 1640-6281, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-24553] [data modyf: 12-11-2019 11:50]
[13] Sądy wojenne w armii Królestwa Polskiego (1815-1831) / Leszek Kania, 2013. Studia Lubuskie t. IX, 13--34, ISSN: 1733-8271, summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-24501] [data modyf: 29-10-2019 11:44]
[14] Ustawa o skardze na przewlekłość postępowania karnego w praktyce sądów polskich. Wybrane zagadnienia i uwagi krytyczne / Leszek Kania, 2012. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie 95, (22), 479--494, ISSN: 2082-5501,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-24552] [data modyf: 12-11-2019 11:35]
[15] Sądy wojenne w armii Księstwa Warszawskiego (prawo, struktury, praktyka) / Leszek Kania, 2011. Studia Lubuskie t. VII, 15--47, ISSN: 1733-8271, summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-24502] [data modyf: 29-10-2019 11:51]
[16] Organizacja i funkcjonowanie podziemnego wymiaru sprawiedliwości na Wileńszczyźnie w latach II wojny światowej (1940-1945) / Leszek Kania, 2010. Studia Lubuskie T. 6, 49--85, ISSN: 1733-8271, summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWCZ-24622] [data modyf: 21-11-2019 09:29]
[17] Pociągnięcie podmiotu zbiorowego do odpowiedzialności prawnej przed polskim sądem. Zagadnienia wstępne / Leszek Kania, 2009. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp.: Nauki prawne, 3, 153--175 bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-24551] [data modyf: 12-11-2019 11:29]
[18] Wspomnienia o adwokacie Eugeniuszu Śmiarowskim (1878-1932) / Leszek Kania, 2005. Palestra : Pismo Adwokatury Polskiej, nr 11-12, 138--142, ISSN: 0031-0344,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-12046] [data modyf: 01-02-2008 14:52]
[19] Zarys organizacji audytoriatu Wojska Polskiego i polskich formacji wojskowych II Rzeczypospolitej (1914 - 1948) / Leszek Kania, 2005. Palestra : Pismo Adwokatury Polskiej, nr 1-2, 138--142, ISSN: 0031-0344,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-12047] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] Adwokat Stanisław Ochocki (1907-1977) - szef sądownictwa wojskowego Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej / Leszek Kania, 2004. Palestra : Pismo Adwokatury Polskiej, nr 7-8, 189--193, ISSN: 0031-0344,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-12045] [data modyf: 01-02-2008 14:52]
[21] Prawnicy wobec okupacji Wileńszczyzny w latach II wojny światowej / Leszek Kania, 2004. Palestra : Pismo Adwokatury Polskiej, nr 5-6, 87--94, ISSN: 0031-0344,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-24499] [data modyf: 29-10-2019 09:43]
[22] Słownik biograficzny oficerów - audytorów służby sprawiedliwości Wojska Polskiego 1914-1945 r. (część II) / Leszek Kania, 2004. Wojskowy Przegląd Prawniczy, nr 3, 110--127
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12040] [data modyf: 18-04-2007 09:03]
[23] Słownik biograficzny oficerów - audytorów służby sprawiedliwości Wojska Polskiego 1914-1945 r. (część I) / Leszek Kania, 2003. Wojskowy Przegląd Prawniczy, nr 4, 141--162
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12039] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[24] Generalicja wojskowej służby sprawiedliwości II Rzeczypospolitej (1918-1945) / Leszek Kania, 2002. Wojskowy Przegląd Prawniczy, nr 3, 147-159
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12038] [data modyf: 24-10-2007 12:36]
[25] Organizacja prac ustawodawczych w Wojsku Polskim u progu niepodległości II Rzeczypospolitej (1918-1921) / Leszek Kania, 2002. Wojskowy Przegląd Prawniczy, nr 1, 55--67
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12037] [data modyf: 17-04-2007 16:03]
[26] Kodyfikacja wojskowego prawa karnego materialnego w 1932 r. - geneza, przebieg prac, próba oceny (cz. I) / Leszek Kania, 2001. Wojskowy Przegląd Prawniczy, nr 2, 12--34
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12035] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] Kodyfikacja wojskowego prawa karnego materialnego w 1932 r. - geneza, przebieg prac, próba oceny (cz. II) / Leszek Kania, 2001. Wojskowy Przegląd Prawniczy, nr 3-4, 76--96
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12036] [data modyf: 17-04-2007 15:58]
[28] Problemy funkcjonowania wojskowej służby sprawiedliwości w okresie demokracji parlamentarnej II Rzeczypospolitej (1921- 1926) / Leszek Kania, 2001. Wojskowy Przegląd Prawniczy, nr 1, 28--39
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12034] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[29] Żołnierska karta w życiu prof. Wacława Makowskiego / Leszek Kania, 2001. Palestra : Pismo Adwokatury Polskiej, nr 5-6, 98--102, ISSN: 0031-0344,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-12044] [data modyf: 01-02-2008 14:53]
[30] Podjęcie prac przygotowawczych w zakresie wojskowego prawa karnego na ziemiach polskich w okresie I wojny światowej / Leszek Kania, 2000. Wojskowy Przegląd Prawniczy, nr 3-4, 141--153
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12033] [data modyf: 17-04-2007 15:47]
[31] Prawo w ochronie dyscypliny wojskowej w Polsce przedrozbiorowej / Stanisław Jurkiewicz, Leszek Kania, 1996. Wojskowy Przegląd Prawniczy, nr 2, 33--45
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12032] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[32] Śledcze oględziny miejsca pożaru / Leszek Kania, 1987. Wojskowy Przegląd Prawniczy, nr 1, 44--52
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12031] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 8 sierpnia 2008 r, sygn. akt II SA/Łd 301/08 / Leszek Kania // W: Studia Lubuskie - (Prace Instytutu Prawa i Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie) .- 2008, nr 4, s. 277--280, ISSN: 1733-8271, tab. summ. .- [brak afiliacji UZ]
Kod: ROZ-4    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8421] [data modyf: 14-07-2009 12:16]
[2] Wymiar sprawiedliwości antykomunistycznego podziemia zbrojnego w Inspektoracie AK-WiN Lublin 1945-1947 / Leszek Kania // W: Studia Lubuskie - (Prace Instytutu Prawa i Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie) .- 2008, nr 4, s. 41--59, ISSN: 1733-8271, tab. summ. .- [brak afiliacji UZ]
Kod: ROZ-4    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8420] [data modyf: 14-07-2009 12:13]
[3] Administracja polskich obozów jenieckich podczas polsko - ukraińskiej wojny o Galicję Wschodnią 1918 - 1919 / Leszek Kania // W: Studia Lubuskie - (Prace Instytutu Prawa i Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie) .- 2007, nr 3, s. 183--188, ISSN: 1733-8271, summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-8221] [data modyf: 07-10-2009 11:53]
[4] Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie niekonstytucyjności niektórych przepisów ustawy "Prawo o adwokaturze" / Leszek Kania // W: Studia Lubuskie - (Prace Instytutu Prawa i Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie) .- 2006, nr 2, s. 319-323, ISSN: 1733-8271,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-7807] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] O pojedynkach, kodeksie Boziewicza i ludziach honoru. Szkic prawno-historyczny / Leszek Kania // W: Studia Lubuskie - (Prace Instytutu Prawa i Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie) .- 2006, nr 2, s. 45--62, ISSN: 1733-8271,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-7769] [data modyf: 07-10-2009 11:52]
[6] Ochrona porządku prawnego i bezpieczeństwa publicznego podczas obrony Lwowa (listopad 1918 - marzec 1919) / Leszek Kania // W: Studia Lubuskie - (Prace Instytutu Prawa i Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie) .- 2006, nr 2, s. 293--310, ISSN: 1733-8271, summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-7737] [data modyf: 26-11-2009 10:19]
[7] Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie konstytucyjności niektórych przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności prawnej podmiotów zbiorowych / Leszek Kania // W: Studia Lubuskie - (Prace Instytutu Prawa i Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie) .- 2005, nr 1, s. 207-214, ISSN: 1733-8271,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-7770] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Przegląd i charakterystyka źródeł wojskowego prawa karnego w dawnej Polsce na tle dziejów Polskich Sił Zbrojnych (do 1795 r.). Rys prawno-historyczny / Leszek Kania // W: Studia Lubuskie - (Prace Instytutu Prawa i Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie) .- 2005, nr 1, s. 31--51, ISSN: 1733-8271,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-7767] [data modyf: 07-10-2009 11:51]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Studia Lubuskie / (Red.) Leszek Kania .- Sulechów : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, 2011, t. 7, 373 s. .- ISSN: 1733-8271
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5877] [data modyf: 24-02-2020 11:43]
[2] Studia Lubuskie / (Red.) Leszek Kania .- Sulechów : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, 2010, t. 6, 417 s. .- ISSN: 1733-8271
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5878] [data modyf: 24-02-2020 11:47]
[3] Studia Lubuskie / (Red.) Leszek Kania .- Sulechów : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, 2009, t. 5, 343 s. .- ISSN: 1733-8271
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5879] [data modyf: 24-02-2020 11:53]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Die Sondergerichtbarkeit des Polnischen Untergrundstaates / / Oscar Szerkus .- Berlin , 2019 (Rec.) .- Temida Polskiego Państwa Podziemnego pod lupą niemieckiego badacza / Leszek Kania // Przegląd Historyczno-Wojskowy .- 2019, nr 3, s. 192--202
Kod: REC-KSI    BibTeX    DOI: 10.32089/WBH.PHW.2019.3(269).0008   (pkt: 0)
[2] Najwyższe władze wojskowe w systemie ustrojowym II Rzeczypospolitej / / Piotr Krzysztof Marszałek .- Wrocław , 2011 (Rec.) .- Na marginesie książki o najwyższych władzach wojskowych II Rzeczypospolitej / Leszek Kania // Przegląd Historyczno-Wojskowy .- 2013, r. XIV (LXV), nr 4 (246), s. 162--170
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Żandarmeria Wojskowa w latach 1921-1939 / / Edward Jaroszuk .- Kraków : Wydawnictwo Avalon , 2009 (Rec.) Leszek Kania // Studia Lubuskie .- 2012, t. VIII, s. 269--273
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[4] Sądy i Prawo w powstaniu styczniowym / / Maksymilian Stanulewicz .- Poznań : Wydawnictwo Poznańskie , 2005 (Rec.) Leszek Kania // Wojskowy Przegląd Prawniczy .- 2005, nr 3
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[5] Sądy wojskowe w Polskich Siłach Zbrojnych i ich kompetencje w sprawach karnych w latach 1914-2002 / / Robert Ostafiński-Bodler .- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek , 2002 (Rec.) Leszek Kania // Studia Lubuskie .- 2005
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[6] Pół wieku kodyfikacji prawa w Polsce (1919-1969). Wybrane zagadnienia / / Adam Lityński .- Tychy : Śląskie Wydawnictwo Naukowe - Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych , 2001 (Rec.) Leszek Kania // Wojskowy Przegląd Prawniczy .- 2002, nr 2, s. 138--142
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski