System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Jacek Kaniewski
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: automatyka, elektronika i elektrotechnika (100 %)
Jednostka: Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 72 pozycji bibliograficznych
30 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Analiza i badania właściwości transformatorów hybrydowych / Jacek Kaniewski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011 .- 150 s. : bibliogr.rys.tab.wykr. - (Prace Naukowe z Elektrotechniki i Elektroniki) .- ISBN: 9788374814164
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-10473] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Control Algorithm Concept for AC Voltage Stabilizer Based on Hybrid Transformer with a Matrix Converter / Paweł Szcześniak, Jacek Kaniewski, Padmanaban Sanjeevikumar
// W: Advances in Power Systems and Energy Management / Eds. Garg, A., Bhoi, A.K., Sanjeevikumar, P., Kamani, K.K. .- Singapore : Springer, 2018 - (Lecture Notes in Electrical Engineering ; Vol. 436) - s. 337--346 .- ISBN: 9789811043949    DOI: 10.1007/978-981-10-4394-9
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[WZCZ-19590] [data modyf: 30-05-2019 17:27]
[2] Practical application of series active compensators / Jacek Kaniewski
// W: Power theories for improved power quality / ed. G. Benysek, M. Pasko .- [Pekin] : China Machine Press, 2014 - s. 172--196 .- ISBN: 9787111442301
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16200] [data modyf: 27-08-2015 10:10]
[3] Practical application of series active compensators / Jacek Kaniewski
// W: Power theories for improved power quality / ed. G. Benysek, M. Pasko .- London : Springer, 2012 - (Power Systems) - s. 187--210 .- ISBN: 9781447127854    DOI: 10.1007/978-1-4471-2786-4
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 5 [14-10-2019]
[WZCZ-14435] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[4] Direct PWM AC choppers and frequency converters / Zbigniew Fedyczak, Paweł Szcześniak, Jacek Kaniewski
// W: Measurements models systems and design / ed. by J. Korbicz .- Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, 2007 - s. 393--424 .- ISBN: 9788320616446
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9209] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Model predictive control algorithm of AC voltage stabilizer based on hybrid transformer with a matrix converter / Paweł Szcześniak, Grzegorz Tadra, Jacek Kaniewski, Zbigniew Fedyczak // Electric Power Systems Research .- 2019, Vol. 170, s. 222--228, ISSN: 0378-7796, , eISSN: 1873-2046, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Hybrid transformer, Matrix converter, Model predictive control, Power quality, Voltage compensator
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1016/j.epsr.2019.01.024         Cytowania wg Scopus: 1 [14-10-2019]
[AWCZ-23620] [data modyf: 07-10-2019 14:22]
[2] Power flow controller based on bipolar direct PWM AC/AC converter operation with active load / Jacek Kaniewski // Archives of Electrical Engineering .- 2019, Vol. 68, iss. 2, s. 341--356, ISSN: 1427-4221, , eISSN: 2300-2506, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: direct AC/AC converter, matrix chopper, power flow controller, power quality
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.24425/aee.2019.128272         Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-24240] [data modyf: 11-10-2019 14:47]
[3] Hybrid distribution transformer based on a bipolar direct AC/AC converter / Jacek Kaniewski // IET Electric Power Applications .- 2018, Vol. 12, iss. 7, s. 1034--1039, ISSN: 1751-8660, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1049/iet-epa.2017.0848         Cytowania wg Scopus: 1 [14-10-2019]
[AWCZ-22733] [data modyf: 10-07-2019 09:44]
[4] Transformator hybrydowy z dwubiegunowym przekształtnikiem AC/AC bez magazynu energii DC / Jacek Kaniewski // Przegląd Elektrotechniczny .- 2018, R. 94, nr 5, s. 80--85, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: ac-ac converters, jakość energii, matrix chopper, power quality, przekształtnik ac-ac, sterowanie napięcia, sterownik matrycowy, voltage control
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWCZ-22897] [data modyf: 28-06-2018 17:45]
[5] Voltage conditioner & power flow controller based on bipolar matrix-reactance choppers / Jacek Kaniewski, Paweł Szcześniak, Marcin Jarnut, Zbigniew Fedyczak // International Journal of Electrical Power and Energy Systems .- 2018, Vol. 94, s. 256--266, ISSN: 0142-0615, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: AC-AC converters, Flexible AC transmission systems, Phase control, Power control, Power quality, Voltage control
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1016/j.ijepes.2017.07.014         Cytowania wg Scopus: 3 [14-10-2019]
[AWCZ-21585] [data modyf: 02-08-2017 12:50]
[6] Hybrid transformer with matrix converter / Paweł Szcześniak, Jacek Kaniewski // IEEE Transactions on Power Delivery .- 2016, Vol. 31, iss. 3, s. 1388--1396, ISSN: 0885-8977,
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1109/TPWRD.2015.2493508         Cytowania wg Scopus: 15 [14-10-2019]
[AWCZ-19515] [data modyf: 30-05-2016 10:57]
[7] AC voltage transforming circuits in power systems / Jacek Kaniewski, Zbigniew Fedyczak, Paweł Szcześniak // Przegląd Elektrotechniczny .- 2015, nr 6, s. 8--17, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: AC/AC converters, jakość zasilania, power quality, power system, przekształtniki AC/AC, system elektroenergetyczny
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)    DOI: 10.15199/48.2015.06.02         Cytowania wg Scopus: 2 [14-10-2019]
[AWCZ-19077] [data modyf: 24-08-2015 13:24]
[8] AC-AC power electronic converters without DC energy storage: a review / Paweł Szcześniak, Jacek Kaniewski, Marcin Jarnut // Energy Conversion and Management .- 2015, Vol. 92, s. 483--497, ISSN: 0196-8904, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: AC-AC converters, Matrix converters, power electronics
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1016/j.enconman.2014.12.073         Cytowania wg Scopus: 28 [14-10-2019]
[AWCZ-18781] [data modyf: 21-08-2015 10:16]
[9] Hybrid voltage sag/swell compensators : a review of hybrid AC/AC converters / Jacek Kaniewski, Paweł Szcześniak, Marcin Jarnut, Grzegorz Benysek // IEEE Industrial Electronics Magazine .- 2015, Vol. 9, no. 4, s. 37--48, ISSN: 1932-4529, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 45)    DOI: 10.1109/MIE.2015.2404350         Cytowania wg Scopus: 21 [14-10-2019]
[AWCZ-19390] [data modyf: 15-01-2016 17:47]
[10] Modelling of voltage transfer function of the three-phase hybrid transformers with voltage or current source matrix converter / Zbigniew Fedyczak, Paweł Szcześniak, Jacek Kaniewski // Przegląd Elektrotechniczny .- 2015, nr 11, s. 133--138, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: AC/AC converter, matrix converter, przekształtnik matrycowy, przekształtniki typu AC/AC, three-phase transformer, transformator trójfazowy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)    DOI: 10.15199/48.2015.11.34         Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-19510] [data modyf: 12-11-2015 18:57]
[11] Power electronics converters without DC energy storage in the future electrical power network / Paweł Szcześniak, Jacek Kaniewski // Electric Power Systems Research .- 2015, Vol. 129, s. 194--207, ISSN: 0378-7796, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Matrix converters, Power electronics, Power electronics transformer, Power energy system, Pulse width modulation converters
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.epsr.2015.08.006         Cytowania wg Scopus: 18 [14-10-2019]
[AWCZ-19267] [data modyf: 10-09-2015 13:26]
[12] Three-phase AC/AC converter for voltage sag/swell compensator and phase shifter based on Ćuk B2 matrix-reactance chopper / Jacek Kaniewski // Electric Power Systems Research .- 2015, Vol. 125, s. 203--210, ISSN: 0378-7796, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: AC/AC converter, bipolar matrix-reactance chopper, phase shifter, power flow control, power quality, voltage sag/swell compensator
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.epsr.2015.04.007         Cytowania wg Scopus: 5 [14-10-2019]
[AWCZ-19064] [data modyf: 24-08-2015 13:14]
[13] AC voltage sag/swell compensator based on three-phase hybrid transformer with buck-boost matrix-reactance chopper / Jacek Kaniewski, Zbigniew Fedyczak, Grzegorz Benysek // IEEE Transactions on Industrial Electronics .- 2014, Vol. 61, no. 8, s. 3835--3846, ISSN: 0278-0046, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: AC chopper, AC voltage stabilizer, AC-AC power conversion, power quality, voltage control
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 50)    DOI: 10.1109/TIE.2013.2288202         Cytowania wg Scopus: 51 [14-10-2019]
[AWCZ-17690] [data modyf: 20-08-2015 12:25]
[14] Three-phase hybrid transformer using matrix-chopper as an interface between two AC voltage sources / Jacek Kaniewski, Zbigniew Fedyczak, Paweł Szcześniak // Archives of Electrical Engineering .- 2014, Vol. 63, no. 2, s. 197--210, ISSN: 1427-4221, , eISSN: 2300-2506, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: hybrid transformer, matrix chopper, power system
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.2478/aee-2014-0016         Cytowania wg Scopus: 5 [14-10-2019]
[AWCZ-18317] [data modyf: 20-08-2015 12:39]
[15] Dynamic model of a space vector modulated Buck-Boost Matrix-Reactance Frequency Converter / Paweł Szcześniak, Zbigniew Fedyczak, Jacek Kaniewski // Przegląd Elektrotechniczny .- 2013, nr 12, s. 86--89, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: mathematical model, matrix-reactance frequency converter, matrycowo-reaktancyjne przemienniki częstotliwości, model matematyczny, modulacja wektora przestrzennego, space vector modulation
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)        Cytowania wg Scopus: 1 [14-10-2019]
[AWCZ-17795] [data modyf: 20-08-2015 12:08]
[16] Modeling and analysis of dynamic properties of the hybrid transformer with MRC / Jacek Kaniewski, Zbigniew Fedyczak // Przegląd Elektrotechniczny .- 2011, nr 1, s. 45--50, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: control circuit, dynamics, dynamika, hybrid transformer, matrix-reactance chopper, sterownik matrycowo-reaktancyjny, transformator hybrydowy, układ sterowania
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)        Cytowania wg Scopus: 5 [14-10-2019]
[AWCZ-15378] [data modyf: 01-02-2011 12:19]
[17] Implementacja trójfazowego transformatora hybrydowego ze sterownikiem matrycowym / Jacek Kaniewski, Zbigniew Fedyczak, Mirosław Łukiewski // Przegląd Elektrotechniczny .- 2010, nr 2, s. 231--236, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: AC/AC converter, hybrid transformer, matrix chopper, przekształtnik prądu przemiennego, sterownik matrycowy, transformator hybrydowy
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-14539] [data modyf: 01-02-2011 12:03]
[18] Implementacja układu sterowania transformatora hybrydowego / Jacek Kaniewski // Przegląd Elektrotechniczny .- 2010, nr 6, s. 97--100, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-14863] [data modyf: 01-02-2011 12:04]
[19] Modelling and analysis of three-phase hybrid transformer using matrix-reactance chopper / Jacek Kaniewski, Zbigniew Fedyczak // Przegląd Elektrotechniczny .- 2009, nr 2, s. 100--105, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: AC/AC converter, D-Q transformation, averaged state-space method, hybrid transformer, metoda uśrednionych zmiennych stanu, przekształcenie D-Q, przekształtnik AC/AC, transformator hybrydowy
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 6)        Cytowania wg Scopus: 12 [14-10-2019]
[AWCZ-13579] [data modyf: 01-02-2011 12:05]
[20] Modelling and analysis of a three-phase quadrature phase shifter with a hybrid transformer / Jacek Kaniewski, Zbigniew Fedyczak // Przegląd Elektrotechniczny .- 2008, nr 11, s. 269--274, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: hybrid transformer, matrix chopper, przesuwnik fazowy, quadrature phase shifter, sterownik matrycowy, transformator hybrydowy
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])        Cytowania wg Scopus: 11 [14-10-2019]
[AWCZ-13440] [data modyf: 01-02-2011 12:17]
[21] Jednofazowy transformator hybrydowy o topologii z dwubiegunowym sterownikiem matrycowo-reaktancyjnym / Zbigniew Fedyczak, Jacek Kaniewski // Przegląd Elektrotechniczny .- 2006, nr 7/8, s. 80--85, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: hybrid transformer, matrix-reactance chopper, sterownik matrycowo-reaktancyjny, transformator hybrydowy
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11023] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] Jednofazowy transformator hybrydowy ze sterownikiem matrycowym / Jacek Kaniewski // Wiadomości Elektrotechniczne .- 2006, nr 3, s. 46--48 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10808] [data modyf: 05-04-2006 11:55]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Energy storage system for peak-power reduction of traction substation / Marcin Jarnut, Jacek Kaniewski, Volodymyr Protsiuk // W: Innovative Materials and Technologies in Electrical Engineering - i-MITEL 2018. Sulęcin, Polska, 2018 .- New York : IEEE Explore, 2018, s. 1--5
Słowa kluczowe: energy storage, magazyn energii, peak power reduction, podstacja trakcyjna, redukcja obciążeń szczytowych, traction substation

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/IMITEL.2018.8370468   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[KONF-23007] [data modyf: 03-07-2018 10:10]
[2] Stacja transformatorowa z wyjściowym obwodem LVDC do zasilania infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych / Marcin Jarnut, Jacek Kaniewski // W: Innowacyjne Materiały i Technologie w Elektrotechnice - i-MITEL 2018 : X Jubileuszowa konferencja naukowo-techniczna "Innowacje szansą rozwoju gospodarki". Sulęcin, Polska, 2018 .- Gorzów Wlkp. : Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Gorzowski, 2018, s. 41--42 .- ISBN: 9781538646670 .- [Dokument elektroniczny]
Słowa kluczowe: DC voltage microgrid, EV charging infrastructure, hybrid transformer substation, hybrydowa stacja transformatorowa, mikrosieć DC, systemy ładowania EV

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23006] [data modyf: 27-04-2018 14:21]
[3] Three-Phase Power Flow Controler Based on Bipolar AC/AC Converter with Matrix Choppers / Jacek Kaniewski // W: International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion - SPEEDAM 2018. Amalfi Coast, Włochy, 2018 .- New York : IEEE Conference Publications, 2018, s. 709--715
Słowa kluczowe: AC/AC converter, power flow controler, power qality, voltage compesator

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/SPEEDAM.2018.8445200   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [14-10-2019]
[KONF-23072] [data modyf: 09-10-2018 10:39]
[4] The study of smart distribution transformer based on a bipolar matrix chopper / Jacek Kaniewski, Marcin Jarnut, Paweł Szcześniak, Zbigniew Fedyczak // W: 11th IEEE International Conference on Compatibility, Power Electronics and Power Engineering - CPE-POWERENG 2017. Cadiz, Hiszpania, 2017 .- New York : IEEE, 2017, s. 282--287 .- ISBN: 9781509049622
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 4 [14-10-2019]
[KONF-22732] [data modyf: 02-10-2017 17:40]
[5] Transformator hybrydowy z dwubiegunowym przekształtnikiem AC/AC bez magazynu energii DC / Jacek Kaniewski // W: Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym - SENE 2017 : XIII konferencja naukowa. Łódź, Polska, 2017 .- [B. m.] : --, 2017, s. 1--6
Słowa kluczowe: ac-ac converters, jakość energii, matrix chopper, power quality, przekształtnik ac-ac, sterowanie napięcia, sterownik matrycowy, voltage control

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23013] [data modyf: 10-05-2018 17:48]
[6] Properties of small-scalle flow battery for prosumer-owned microgrid / Marcin Jarnut, Szymon Wermiński, Jacek Kaniewski, Bartosz Waśkowicz // W: Industrial Electronics Conference - IECON 2016 : 42nd annual conference. Florence, Włochy, 2016 .- [B. m.] : IEEE, 2016, s. 1--5 .- ISBN: 9781509034741
Słowa kluczowe: energy storage, flow batteries, microgrid, prosumer

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[KONF-22342] [data modyf: 12-10-2017 14:51]
[7] Three-Phase Power Flow Controller Based on Hybrid Transformer with Matrix Converter / Paweł Szcześniak, Jacek Kaniewski // W: Proceedings of the 2016 10th International Conference on Compatibility, Power Electronics and Power Engineering (CPE-POWERENG) : [dokument elektroniczny]. Bydgoszcz, Polska, 2016 .- [b. m.] : IEEE, 2016, s. 250--255 .- ISBN: 9781467372923
Słowa kluczowe: hybrid transformer, matrix converter, power flow control

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[KONF-22218] [data modyf: 16-01-2017 10:33]
[8] Zabezpieczenia przed pracą wyspową w mikroinstalacjach prosumenckich / Marcin Jarnut, Paweł Szcześniak, Jacek Kaniewski, Grzegorz Benysek // W: Innowacyjne materiały i technologie w elektrotechnice : innowacje szansą rozwoju gospodarki - i-MITEL 2016 [Dokument elektroniczny] : IX konferencja naukowo-techniczna. Łagów, Polska, 2016 .- [B. m.] : [B. w.], 2016, s. 1--10 .- ISBN: 9788375187755
Słowa kluczowe: mikroinstalacje prosumenckie, odnawialne źródła energii, zabezpieczenie przed pracą wyspową

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22122] [data modyf: 29-04-2016 13:01]
[9] Zasobniki energii z akumulatorami przepływowymi typu ZnBr / Marcin Jarnut, Grzegorz Benysek, Jacek Kaniewski, Szymon Wermiński // W: Innowacyjne materiały i technologie w elektrotechnice : innowacje szansą rozwoju gospodarki - i-MITEL 2016 [Dokument elektroniczny] : IX konferencja naukowo-techniczna. Łagów, Polska, 2016 .- [B. m.] : [B. w.], 2016, s. 1--10 .- ISBN: 9788375187755
Słowa kluczowe: akumulatory przepływowe, odnawialne źródła energii, zasobniki energii

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22121] [data modyf: 29-04-2016 12:59]
[10] AC voltage transforming circuits in power systems / Jacek Kaniewski, Zbigniew Fedyczak, Paweł Szcześniak // W: International School on Nonsinusoidal Currents and Compensation - ISNCC 2015 [Dokument elektroniczny] : 12th conference - seminar. Łagów, Polska, 2015 .- Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2015, s. 1--10 .- ISBN: 9781479984152
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/ISNCC.2015.7174721   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [14-10-2019]
[KONF-21925] [data modyf: 07-09-2016 12:25]
[11] Mikroinstalacja prosumencka w trybie semi off-grid / Marcin Jarnut, Grzegorz Benysek, Jacek Kaniewski // W: Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym - SENE 2015 [Dokument elektroniczny] : XII konferencja naukowa. Łódź, Polska, 2015 .- [B. m.] : [B. w.], 2015, s. 1--7 .- ISBN: 9788372836977
Słowa kluczowe: interfejs energoelektroniczny, mikroinstalcja prosumencka, power electronic interface, prosumer-owned microgrid, renewable energy sources, źródła odnawialne

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22022] [data modyf: 08-12-2015 16:08]
[12] Modelling of voltage transfer function of the three-phase hybrid transformers with voltage or current source matrix converter / Zbigniew Fedyczak, Paweł Szcześniak, Jacek Kaniewski // W: International School on Nonsinusoidal Currents and Compensation - ISNCC 2015 [Dokument elektroniczny] : 12th conference - seminar. Łagów, Polska, 2015 .- Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2015, s. 1--6 .- ISBN: 9781479984152
Słowa kluczowe: AC/AC converter, three-phase transformer, voltage or current source matrix converter

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/ISNCC.2015.7174701   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[KONF-21783] [data modyf: 07-09-2016 12:15]
[13] Semi off-grid as the new mode of operation of prosumer owned microgrids / Marcin Jarnut, Grzegorz Benysek, Jacek Kaniewski // W: IEEE Conference on Energy Conversion - CENCON 2015. Johor Bahru, Malezja, 2015 .- [B. m.] : [B. w.], 2015, s. 1--6 .- ISBN: 9781479985975
Słowa kluczowe: Off-Grid, On-Grid, distrubuted generation, microgrid, power electronic interface

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[KONF-21959] [data modyf: 12-10-2017 14:50]
[14] Three-phase power flow controler with AC/AC converter based on matrix-reactance chopper / Jacek Kaniewski, Paweł Szcześniak, Marcin Jarnut // W: 9th International Conference on Compatibility and Power Electronics - CPE 2015. Lisbon, Portugalia, 2015 .- New York : IEEE, 2015, s. 210--215 .- ISBN: 9781479963010
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/CPE.2015.7231074   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [14-10-2019]
[KONF-21786] [data modyf: 06-03-2017 09:15]
[15] Trójfazowy sterownik rozpływu mocy z dwubiegunowym przekształtnikiem matrycowo-reaktancyjnym / Jacek Kaniewski, Paweł Szcześniak, Marcin Jarnut // W: Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym - SENE 2015 [Dokument elektroniczny] : XII konferencja naukowa. Łódź, Polska, 2015 .- [B. m.] : [B. w.], 2015, s. 1--6 .- ISBN: 9788372836977
Słowa kluczowe: AC/AC converter, jakość energii, kontrola przepływu mocy, matrix-reactance chopper, power flow control, power quality, przekształtnik AC/AC, sterownik matrycowo-reaktancyjny

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22021] [data modyf: 08-12-2015 16:05]
[16] A voltage regulator/conditioner based on a hybrid transformer with matrix converter / Paweł Szcześniak, Jacek Kaniewski // W: 40th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society - IECON 2014. Dallas, USA, 2014 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2014, s. 3292--3297 .- ISBN: 9781479940332
Słowa kluczowe: matrix converter, phase shifter, power flow control, voltage compensator

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 12 [14-10-2019]
[KONF-21573] [data modyf: 05-08-2016 13:51]
[17] Modelling and analysis of three-phase hybrid transformer with buck-boost matrix-reactance chopper and active load / Zbigniew Fedyczak, Jacek Kaniewski, Paweł Szcześniak, Marius Klytta // W: Power Electronics and Applications - EPE' 14-ECCE Europe [Dokument elektroniczny] : 16th European Conference. Lappeenranta, Finlandia, 2014 .- New York : IEEE, 2014, s. 1--10 .- ISBN: 978-1-4799-3015-9
Słowa kluczowe: AC/AC converter, Power conditioning, Three-phase system, Transformer, Voltage sag compensators

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/EPE.2014.6910987   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [14-10-2019]
[KONF-21504] [data modyf: 06-03-2017 11:55]
[18] Three-Phase voltage sag/swell compensator with phase shifter function based on bipolar matrix-reactance chopper / Jacek Kaniewski // W: Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion - SPEEDAM 2014 : International Symposium. Ischia, Włochy, 2014 .- [b. m.] : IEEE Conference Publications, 2014, s. 631--636 .- ISBN: 9781479947508
Słowa kluczowe: matrix-reactance chopper (MRC), phase shifter, voltage sag/swell

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 6 [14-10-2019]
[KONF-21385] [data modyf: 02-09-2015 11:48]
[19] Dynamic model of a space vector modulated Buck-Boost Matrix-Reactance frequency Converter / Paweł Szcześniak, Zbigniew Fedyczak, Jacek Kaniewski // W: International School on Nonsinusoidal Currents and Compensation - ISNCC 2013 [Dokument elektroniczny] : 11th conference - seminar. Zielona Góra, Polska, 2013 .- New York : IEEE Explore, 2013, s. 1--5 .- ISBN: 9781467363129
Słowa kluczowe: dynamic model, mathematical model d-q reference frame, matrix-reactance frequency converter, space vector modulation

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-20910] [data modyf: 17-03-2017 14:15]
[20] Modelling and basic properties of three-phase hybrid transformer with unsynchronized active load / Jacek Kaniewski, Zbigniew Fedyczak, Paweł Szcześniak // W: International School on Nonsinusoidal Currents and Compensation - ISNCC 2013 [Dokument elektroniczny] : 11th conference - seminar. Zielona Góra, Polska, 2013 .- New York : IEEE Explore, 2013, s. 1--6 .- ISBN: 9781467363129
Słowa kluczowe: hybrid transformer, matrix chopper, power system

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[KONF-20909] [data modyf: 17-03-2017 14:14]
[21] Modelowanie i podstawowe właściwości transformatora hybrydowego z niesynchronizowanym obciążeniem aktywnym / Jacek Kaniewski, Zbigniew Fedyczak, Paweł Szcześniak // W: Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym - SENE 2013 [Dokument elektroniczny]. Łódź, Polska, 2013 .- Łódź : Politechnika Łódzka, 2013, s. 1--6 .- ISBN: 9788372835734
Słowa kluczowe: hybrid transformer, matrix chopper, power system, sterownik matrycowy, system elektroenergetyczny, transformator hybrydowy

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21074] [data modyf: 07-09-2015 12:35]
[22] Voltage perturbations compensator on the base of three-phase hybrid transformer / Grzegorz Benysek, Jacek Kaniewski // W: 1st International Future Energy Electronics Conference - IFEEC 2013. Tainan, Tajwan, 2013 .- Piscataway : [brak wydawcy], 2013, s. 63--68 .- ISBN: 9781479900718
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[KONF-21058] [data modyf: 25-08-2015 10:00]
[23] Modeling and analysis of three-phase hybrid transformer using buck-boost MRC / Jacek Kaniewski // W: Compatibility and Power Electronics - CPE 2011 : 7th international conference-workshop. Tallinn, Estonia, 2011 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. 202--207 [CD-ROM] .- ISBN: 9781424488049
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 11 [14-10-2019]
[KONF-20070] [data modyf: 11-07-2011 15:14]
[24] Implementacja układu sterowania transformatora hybrydowego / Jacek Kaniewski // W: Innowacyjne Materiały i Technologie w Elektrotechnice - i-MITEL 2010 : VI lubuska konferencja naukowo-techniczna. Przyłęsko k. Gorzowa Wlkp., Polska, 2010 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielongórskiego, 2010, s. 197--206 .- ISBN: 9788374813273 .- + CD-ROM
Słowa kluczowe: AC/AC converter, detektor wartości szczytowej, hybrid transformer, matrix chopper, peak detector, przekształtnik prądu przemiennego, sterownik matrycowy, transformator hybrydowy

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19568] [data modyf: 12-05-2010 13:50]
[25] Modeling and analysis of dynamic properties of the hybrid transformer with MRC / Jacek Kaniewski, Zbigniew Fedyczak // W: International School on Nonsinusoidal Currents and Compensation - ISNCC : proceedings of the 2010 10th conference-seminar. Łagów, Polska, 2010 .- Zielona Góra : Institute of Electrical and Electronics Engineering University of Zielona Góra, 2010, s. 74--79 .- ISBN: 9781424478941 .- + CD-ROM
Słowa kluczowe: AC/AC buck-boost converter, control circuit, dynamics, hybrid transformer, matrix-reactance chopper

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19644] [data modyf: 06-07-2010 13:27]
[26] Implementacja trójfazowego transformatora hybrydowego ze sterownikiem matrycowym / Jacek Kaniewski, Zbigniew Fedyczak, Mirosław Łukiewski // W: Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym - SENE 2009 : IX krajowa konferencja naukowa. Łódź, Polska, 2009 .- Łódź : Politechnika Łódzka, 2009, s. [6] CD-ROM .- ISBN: 9788372833198
Słowa kluczowe: AC/AC converter, hybrid transformer, matrix chopper, przekształtnik prądu przemiennego, sterownik matrycowy, transformator hybrydowy

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19392] [data modyf: 25-11-2009 10:01]
[27] Implementation of a three-phase hybrid transformer using a matrix chopper / Jacek Kaniewski, Zbigniew Fedyczak, Marius Klytta, Mirosław Łukiewski, Paweł Szcześniak // W: 13th European Conference on Power Electronics and Applications - EPE 2009. Barcelona, Hiszpania, 2009 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2009, s. [10] CD-ROM .- ISBN: 97889075815009
Słowa kluczowe: converter circuits, power conditioning

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [14-10-2019]
[KONF-19305] [data modyf: 22-07-2014 10:12]
[28] Implementation of three-phase frequency converters based on PWM AC matrix-reactance chopper with buck-boost topology / Zbigniew Fedyczak, Paweł Szcześniak, Jacek Kaniewski, Grzegorz Tadra // W: 13th European Conference on Power Electronics and Applications - EPE 2009. Barcelona, Hiszpania, 2009 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2009, s. [10] CD-ROM .- ISBN: 97889075815009
Słowa kluczowe: AC/AC converter, converter circuit, converter control, matrix converter, three-phase system

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[KONF-19304] [data modyf: 22-07-2014 10:16]
[29] Modelling and analysis of a three-phase quadrature phase shifter with a hybrid transformer / Jacek Kaniewski, Zbigniew Fedyczak // W: Proceedings of the International School on Nonsinusoidal Currents and Compensation - ISNCC 2008 : IX conference-seminar. Łagów, Polska, 2008 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2008, s. [6] CD-ROM .- ISBN: 9781424421305
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18846] [data modyf: 22-07-2008 11:42]
[30] Modelling and analysis of a three-phase quadrature phase shifter with a hybrid transformer / Zbigniew Fedyczak, Jacek Kaniewski // W: Sieci elektroenergetyczne w przemyśle i energetyce - SIECI 2008 : VI konferencja naukowo-techniczna. Szklarska Poręba, Polska, 2008 .- Wrocław : Instytut Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej, 2008, s. 425--432 .- ISBN: 9788392131557
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18928] [data modyf: 24-09-2008 14:33]
[31] Modelling and analysis of three-phase hybrid transformer using matrix-reactance chopper / Jacek Kaniewski, Zbigniew Fedyczak // W: Materiały i Technologie w Elektrotechnice - MITEL - 2008 : V Lubuska konferencja naukowo-techniczna. Gorzów Wlkp., Polska, 2008 .- Gorzów Wlkp. : Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Gorzowski, 2008, s. [16] CD-ROM .- ISBN: 8392218213
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18762] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[32] Modeling and analysis of three-phase hybrid transformer using matrix converter / Zbigniew Fedyczak, Jacek Kaniewski // W: Compatibility in Power Electronics - CPE 2007 : 5th International Conference-Workshop. Gdańsk, Polska, 2007 .- Gdynia : [brak wydawcy], 2007, s. [6] CD-ROM .- ISBN: 142441055X
Słowa kluczowe: hybrid transformer, matrix converter, switched circuits

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 14 [14-10-2019]
[KONF-18387] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[33] Single-phase hybrid transformer using matrix-reactance chopper with Ćuk topology / Zbigniew Fedyczak, Jacek Kaniewski, Marius Klytta // W: 12th European Conference on Power Electronics and Applications - EPE 2007. Aalborg, Dania, 2007 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2007, s. [10] CD-ROM .- ISBN: 9789075815108
Słowa kluczowe: AC/AC converter, converter circuit, power conditioning

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18468] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[34] Jednofazowy transformator hybrydowy ze sterownikiem matrycowym / Jacek Kaniewski // W: Materiały i Technologie w Elektrotechnice - MITEL - 2006 : IV Lubuska Konferencja Naukowo-Techniczna. Gorzów Wlkp., Polska, 2006 .- Gorzów Wlkp. : [brak wydawcy], 2006, s. 111--116 .- ISBN: 8392218205 .- + CD-ROM
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17755] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[35] Single-phase hybrid transformer using bipolar matrix-reactance chopper / Jacek Kaniewski // W: 1st. International Conference for Young Researchers in Computer Science, Control, Electrical Engineering and Telecommunications - ICYR : abstracts. Zielona Góra, Polska, 2006 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2006, s. 28--29
Słowa kluczowe: hybrid transformer, matrix converter, matrix-reactance chopper

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 7 [14-10-2019]
[KONF-18425] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Specyfikacja funkcjonalna i techniczna modułu SmartHAN : część sprzętowa (uzupełnienie o obszar energetyczny) / Marcin Jarnut, Jacek Kaniewski, Grzegorz Benysek .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Inżynierii Elektrycznej, 2013 ; 45s. Raport: [br. nr]
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Analiza obciążenia stacji transformatorowej So-554 Hala D zasilającej linie produkcyjne zainstalowane w zakładzie Keiper Polska Sp. z o.o. w Świebodzinie / Grzegorz Benysek, Jacek Kaniewski, Jacek Rusiński .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Inżynierii Elektrycznej, 2012 ; 117s. Raport: [B. nr]
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Analiza obciążenia zasilaczy awaryjnych UPS 300kVA pracujących na linii produkcyjnej VW428 w KEIPER Polska Sp. z o.o. / Grzegorz Benysek, Jacek Rusiński, Jacek Kaniewski .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Inżynierii Elektrycznej, 2012 ; 33s. Raport: [B. nr]
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[4] Określenie możliwości modernizacji nadążnego układu kompensacji mocy biernej induktorów piecowych w PO - opracowanie koncepcji do wykonania projektu technicznego w KGHM Polska Miedź S.A. Odział Huta Miedzi "Legnica" / Grzegorz Benysek, Jacek Rusiński, Jacek Kaniewski .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Inżynierii Elektrycznej, 2012 ; 95s. Raport: [B. nr]
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
9. Patenty, wzory użytkowe (PAT-WZU)

[1] Układ hybrydowego wielofazowego kondycjonera napięcia przemiennego / Jacek Kaniewski, Michał Łupacz .- Numer : P.419984 .- Data zgłoszenia : 27-12-2016
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)
[2] Układ hybrydowego wielofazowego kondycjonera napięcia przemiennego / Jacek Kaniewski, Michał Łupacz .- Numer : P.419984 .- Data zgłoszenia : 27-12-2016 .- Data udzielenia : 16-10-2018
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[3] Układ trójfazowego hybrydowego transformatorowego przesuwnika fazowego / Paweł Szcześniak, Jacek Kaniewski .- Numer : P.4103325 .- Data zgłoszenia : 01-12-2014
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)
[4] Układ trójfazowego hybrydowego transformatorowego przesuwnika fazowego / Paweł Szcześniak, Jacek Kaniewski .- Numer : P.410325 .- Data zgłoszenia : 01-12-2014 .- Data udzielenia : 20-09-2016
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[5] Układ hybrydowego wielofazowego kompensatora przepięć i zapadów napięcia przemiennego / Zbigniew Fedyczak, Jacek Kaniewski .- Numer : P.399688 .- Data zgłoszenia : 27-06-2012
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)
[6] Układ hybrydowego wielofazowego kompensatora przepięć i zapadów napięcia przemiennego / Zbigniew Fedyczak, Jacek Kaniewski .- Numer : 399688 .- Data zgłoszenia : 27-06-2012 .- Data udzielenia : 18-03-2016
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski