System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Joanna Korczyńska
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Dział Wydawnictw Ciągłych i Zasobów Elektronicznych
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 4 pozycji bibliograficznych
1 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Polskie czasopisma o tematyce fantastycznej w latach 1982-2015 (próba syntezy) / Joanna Korczyńska
// W: Dzieje książki i prasy. Przegląd badań za lata 2013-2015 / pod red. Bernardety Iwańskiej-Cieślik, Elżbiety Pokorzyńskiej, Zdzisława Kropidłowskiego, Dariusza Spychały .- Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2017 - s. 285--302 .- ISBN: 9788380181205
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19282] [data modyf: 03-06-2019 10:45]
[2] Współpraca Arcybiskupiego Komitetu Charytatywnego we Wroclawiu z zagranicznymi organizacjami charytatywnymi w latach 1981-1989 / Joanna Korczyńska
// W: Polityka i humanitaryzm 1980-1989 / pod red. Małgorzaty Świder .- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010 - s. 249--258 .- ISBN: 9788376117775
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16613] [data modyf: 23-02-2015 09:19]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Arcybiskupi Komitet Charytatywny we Wrocławiu / Joanna Korczyńska // Rocznik Wrocławski .- 2011, 12, s. 227--242
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18839] [data modyf: 23-02-2015 09:04]
8. Doktoraty i habilitacje (PHD-HAB)

[1] Arcybiskupi Komitet Charytatywny we Wrocławiu w latach 1981-1989 / Joanna Korczyńska .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Humanistyczny, 2006 .- 185 s. / Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Suleja
Kod: PHD    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski