System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr inż. Jakub Pilecki
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 4 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Semantyka operacyjna w informatyce kwantowej / Marek Sawerwain, Roman Gielerak, Jakub Pilecki
// W: Nowe technologie sieci komputerowych. T. 1 / red. S. Węgrzyn, L. Znamirowski, T. Czachórski, S. Kozielski .- Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, 2006 - s. 69--77 .- ISBN: 8320616107
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8395] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] Sny jako algorytm selekcji wiedzy / Jakub Pilecki
// W: Selected problems of computer science : proceedings of the 1st Polish and international PD forum-conference on computer science / ed. D. Rutkowska, J. Kacprzyk, W. Kosiński, K. Przybyszewski, J. Starczewski .- Warsaw : Academic Publishing House EXIT, 2005 - s. 455--463 .- ISBN: 8360434255
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8996] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Parallel implementation of a quantum computing simulator / Marek Sawerwain, Jakub Pilecki // Journal of Applied Computer Science .- 2006, Vol. 14, no 2, s. 79--89 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-12161] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Randomly-connected filter in fluid-based liquid state machine / Jakub Pilecki // W: 1st. International Conference for Young Researchers in Computer Science, Control, Electrical Engineering and Telecommunications - ICYR : abstracts. Zielona Góra, Polska, 2006 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2006, s. 21--22
Słowa kluczowe: LSM, cellular, liquid filter, neural, speech

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18424] [data modyf: 07-08-2015 10:21]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski