System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr inż. Przemysław Ratajczak
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 7 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Remarks about stochastic quantum communications: a numerical example, Roman Gielerak, Marek Sawerwain, Przemysław Ratajczak
// W: Contemporary aspects of computers networks, 2008. / Ed. S. Węgrzyn, T. Czachórski, A. Kwiecień . Vol. 2, Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, s. 31--42, ISBN: 9788320616934
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10300] [data modyf: 23-07-2008 14:22]
[2] Stochastic transfer of classical information through quantum channels, Roman Gielerak, Marek Sawerwain, Przemysław Ratajczak
// W: Contemporary aspects of computers networks, 2008. / Ed. S. Węgrzyn, T. Czachórski, A. Kwiecień . Vol. 2, Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, s. 21--30, ISBN: 9788320616934
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10299] [data modyf: 23-07-2008 14:11]
[3] Klasy efektywnie symulowalnych układów quditowych, Roman Gielerak, Przemysław Ratajczak
// W: Sieci komputerowe. T. 1 : nowe technologie, 2007. / red. S. Węgrzyn, J. Klamka, S. Kozielski, T. Czachórski, L. Znamirowski, Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, s. 43--51, ISBN: 9788320616491
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9188] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Nowe funkcjonalności Zielonogórskiego Symulatora Obliczeń Kwantowych / Roman Gielerak, Przemysław Ratajczak, Marek Sawerwain, 2008. Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 6, 780--783 [CD-ROM], ISSN: 1230-3496, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: obliczenia jednokierunkowe, obliczenia kwantowe, obwody kwantowej, one-way quantum computation, quantum circuit, quantum computation, simulation of quantum computation model, symulacja kwantowego modelu obliczeniowego
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-13091] [data modyf: 01-07-2008 13:25]
[2] Probabilistyczny protokół transferu klasycznej informacji w kanale kwantowym / Roman Gielerak, Marek Sawerwain, Przemysław Ratajczak, 2008. Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 6, 776--779 [CD-ROM], ISSN: 1230-3496, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: kryptografia kwantowa, protokół kwantowej teleportacji probabilistycznej, quantum cryptography, quantum probabilistic teleportation
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-13090] [data modyf: 01-07-2008 12:59]
[3] Stochastic transfer of a classical information throught quantum channels using the quantum probabilistic telportation protocol / Roman Gielerak, Marek Sawerwain, Przemysław Ratajczak, 2008. Studia Informatica Vol. 29, no 4B(81), 49--60, ISSN: 1642-0489, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: probabilistic quantum teleportation, probabilistyczna teleportacja kwantowa
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-13642] [data modyf: 27-10-2009 12:42]
[4] Efektywnie symulowalne układy quditowe / Roman Gielerak, Przemysław Ratajczak, 2007. Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 5, 51--53, ISSN: 0032-4140, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: CHP algorithm, algorytm CHP, obwody kwantowe, quantum circuits, qudits, qudity
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12188] [data modyf: 07-08-2015 10:22]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski