System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Wojciech Lewandowski
Wydział: Wydział Fizyki i Astronomii
Jednostka: Instytut Astronomii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 33 pozycji bibliograficznych w wybranym okresie
10 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Punkty: 265 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
CZASOP: 265 (29,44)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

26,5 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
116,67 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
CZASOP: 116,67 (12,96)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

11,67 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] A binary system: be star LS 2883/PSR B1259-63 and spectrum evolution of pulsar: the gigahertz-peaked spectra / Jarosław Kijak, Marta Dembska, Wojciech Lewandowski, Giorgi Melikidze, Marek Sendyk
// W: Resolving the future of astronomy with long-baseline interferometry / eds M. J. Creech-Eakman, M. J. Guzik, R. E. Stencel .- San Francisco : Astronomical Society of the Pacific, 2014 - (Astronomical Society of the Pacific : Conference Series ; Vol. 487) - s. 315--320 .- ISBN: 9781583818589
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16463] [data modyf: 27-08-2015 09:59]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Gigahertz-peaked spectra pulsars and thermal absorption model / Jarosław Kijak, R. Basu, Wojciech Lewandowski, Karolina Rożko, M. Dembska // Astrophysical Journal .- 2017, Vol. 840, no. 2, s. 1--28, ISSN: 0004-637X, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: outflows - ISM: general, pulsars: general - stars: winds
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.3847/1538-4357/aa6ff2
[AWCZ-21600] [data modyf: 10-08-2017 12:15]
[2] Time variation in the low-frequency spectrum of Vela-like pulsar B1800-21 / Rahul Basu, Karolina Rożko, Wojciech Lewandowski, Jarosław Kijak, Marta Dembska // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society .- 2016, Vol. 458, no. 3, s. 2509--2515, ISSN: 0035-8711, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: pulsars: general - pulsars: individual: B1800-21
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1093/mnras/stw394
[AWCZ-20283] [data modyf: 03-08-2016 13:13]
[3] Flux density measurements of gigahertz-peaked spectra candidate pulsars at 610 MHz using an interferometric imaging technique / M. Dembska, R. Basu, Jarosław Kijak, Wojciech Lewandowski // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society .- 2015, Vol. 449, no. 2, s. 1869--1875, ISSN: 0035-8711,
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1093/mnras/stv333
[AWCZ-21027] [data modyf: 14-02-2017 09:43]
[4] Modelling of the radio spectrum evolution in the binary pulsar B1259-63 / Marta Dembska, Jarosław Kijak, Olga Koralewska, Wojciech Lewandowski, Giorgi Melikidze jr., Karolina Rożko // Astrophysics and Space Science .- 2015, Vol. 359, s. 1--9, ISSN: 0004-640X, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: PSR B1259-63, Pulsars, Stars: binaries
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1007/s10509-015-2447-8
[AWCZ-19260] [data modyf: 09-05-2016 14:41]
[5] Prospects for scrutiny of pulsars with Polish part of LOFAR / Leszek Błaszkiewicz, Wojciech Lewandowski, Andrzej Krankowski, Jarosław Kijak, Olga Koralewska, Bartosz P. Dąbrowski // Acta Geophysica .- 2015, Vol. 64, iss. 1, s. 1--23, ISSN: 1895-6572, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: LOFAR, neutron star, pulsar, radio astronomy
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1515/acgeo-2015-0038
[AWCZ-19263] [data modyf: 22-02-2017 13:44]
[6] The analysis of the largest sample of multifrequency pulsar scatter time estimates / Wojciech Lewandowski, Magdalena Kowalińska, Jarosław Kijak // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society .- 2015, Vol. 449, no. 2, s. 1570--1583, ISSN: 0035-8711,
Słowa kluczowe: ISM: structure, pulsars: general, scattering
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1093/mnras/stv385
[AWCZ-19340] [data modyf: 29-09-2015 13:20]
[7] The study of multi-frequency scattering of 10 radio pulsars / Wojciech Lewandowski, Karolina Rożko, Jarosław Kijak, Bhaswati Bhattacharyya, Jayanta Roy // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society .- 2015, Vol. 454, no. 3, s. 2517--2528, ISSN: 0035-8711,
Słowa kluczowe: scattering - pulsars : general
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1093/mnras/stv2159
[AWCZ-19714] [data modyf: 09-05-2016 14:41]
[8] Thermal absorption as the cause of gigahertz-peaked spectra in pulsars and magnetars / Wojciech Lewandowski, Karolina Rożko, Jarosław Kijak, Giorgi Melikidze // Astrophysical Journal .- 2015, Vol. 808, no. 1, s. 1--9, ISSN: 0004-637X, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: ISM, general, general - ISM, supernova remnants - pulsars
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1088/0004-637X/808/1/18
[AWCZ-19271] [data modyf: 09-05-2016 14:42]
[9] Flux-density spectral analysis for several pulsars and two newly identified gigahertz-peaked spectra pulsars / Marta Dembska, Jarosław Kijak, A. Jessner, Wojciech Lewandowski, B. Bhattacharyya, Y. Gupta // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society .- 2014, Vol. 445, s. 3105--3114, ISSN: 0035-8711, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1093/mnras/stu1905
[AWCZ-18660] [data modyf: 20-08-2015 14:46]
[10] Do radio magnetars PSR J1550-5418 and J1622-4950 have gigahertz-peaked spectra? / Jarosław Kijak, Łukasz Tarczewski, Wojciech Lewandowski, Giorgi Melikidze // Astrophysical Journal .- 2013, Vol. 772, no. 1, s. 1--4, ISSN: 0004-637X, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1088/0004-637X/772/1/29
[AWCZ-17514] [data modyf: 07-09-2015 12:23]
[11] Pulse broadening analysis for several new pulsars and anomalous scattering / Wojciech Lewandowski, Marta Dembska, Jarosław Kijak, Magdalena Kowalińska // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society .- 2013, Vol. 434, no. 1, s. 69--83, ISSN: 0035-8711, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: general, general - pulsars, scattering - stars
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1093/mnras/stt989
[AWCZ-17543] [data modyf: 20-08-2015 09:31]
[12] Scintillation observations of PSR B0823+26 / Mateusz Daszuta, Wojciech Lewandowski, Jarosław Kijak // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society .- 2013, Vol. 436, no. 3, s. 2492--2499, ISSN: 0035-8711, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: ISM: structure, pulsars: general, pulsars: individual: PSR B0823+26
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1093/mnras/stt1750
[AWCZ-17654] [data modyf: 20-08-2015 09:44]
[13] Single-pulse analysis of PSR B1133+16 at 8.35 GHz and carousel circulation time / Sneha Honnappa, Wojciech Lewandowski, Jarosław Kijak, Avinash A. Deshpande, Janusz Gil, Olaf Maron, Axel Jessner // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society .- 2012, Vol. 421, no 3, s. 1996--2001, ISSN: 0035-8711, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: pulsars: general - pulsars: individual: B1133+16
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1111/j.1365-2966.2012.20424.x
[AWCZ-16741] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[14] Diffractive and refractive timescales at 4.8 GHz in PSR B0329+54 / Wojciech Lewandowski, Jarosław Kijak, Y. Gupta, Krzysztof Krzeszowski // Astronomy & Astrophysics .- 2011, Vol. 534, s. [10], ISSN: 0004-6361, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: pulsars: general - pulsars: individual: PSR B0329+54 - ISM: structure
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1051/0004-6361/201116850
[AWCZ-16005] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[15] Pulsars with gigahertz-peaked spectra (research note) / Jarosław Kijak, Wojciech Lewandowski, Olaf Maron, Y. Gupta, A. Jessner // Astronomy & Astrophysics .- 2011, Vol. 531, s. [9], ISSN: 0004-6361, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: pulsars: general - ISM: general
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1051/0004-6361/201014274
[AWCZ-16004] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[16] Spectrum evolution in binary pulsar B1259-63/LS 2883 Be star and gigahertz-peaked spectra / Jarosław Kijak, Marta Dembska, Wojciech Lewandowski, Giorgi Melikidze, Marek Sendyk // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society .- 2011, s. [5], ISSN: 0035-8711, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: radiation mechanisms: non-thermal - pulsars: general - pulsars: individual: B1259-63 - stars: winds,
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1111/j.1745-3933.2011.01155.x
[AWCZ-15964] [data modyf: 02-09-2014 12:26]
[17] Shapiro delay in the PSR J1640+2224 binary system / Oliver Löhmer, Wojciech Lewandowski(*), Alex Wolszczan, Richard Wielebiński // Astrophysical Journal .- 2005, Vol. 621, s. 388--392, ISSN: 0004-637X, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: astrometry - binaries, general - gravitation - pulsars, individual (PSR J1640+2224) - relativity - stars, neutron
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])
[AWCZ-20213] [data modyf: 28-06-2016 14:22]
[18] Arecibo timing and single-pulse observations of eighteen pulsars / Wojciech Lewandowski(*), Alex Wolszczan, Grażyna Feiler, Maciej Konacki, Tomasz Soltysiński // Astrophysical Journal .- 2004, Vol. 600, s. 905--913, ISSN: 0004-637X, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: astrometry - pulsars, general - radio continuum, neutron, stars - stars
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])
[AWCZ-20212] [data modyf: 28-06-2016 12:28]
[19] Are there planets around the pulsar PSR B0329+? / Maciej Konacki, Wojciech Lewandowski(*), Alex Wolszczan, Oleg Doroshenko, Michael Kramer // Astrophysical Journal .- 1999, Vol. 519, s. L81--L84, ISSN: 0004-637X, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: general-pulsars, individual (PSR B0329154), planetary systems-pulsars
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])
[AWCZ-20210] [data modyf: 28-06-2016 12:19]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Analysis of single pulses from radio pulsars at high observing frequencies / Sneha Honnappa, Jarosław Kijak, Wojciech Lewandowski // W: Electromagnetic radiation from pulsars and magnetars : international conference. Zielona Góra, Polska, 2012 .- San Francisco : Astronomical Society of the Pacific, 2012 .- Astronomical Society of the Pacific Conference Series, Vol. 466, s. 93--94 .- ISBN: 9781583818145
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-20775] [data modyf: 27-03-2013 14:18]
[2] Binary pulsar B1259-63 spectrum evolution and classification of pulsar spectra / Marta Dembska, Jarosław Kijak, Wojciech Lewandowski // W: Electromagnetic radiation from pulsars and magnetars : international conference. Zielona Góra, Polska, 2012 .- San Francisco : Astronomical Society of the Pacific, 2012 .- Astronomical Society of the Pacific Conference Series, Vol. 466, s. 75--78 .- ISBN: 9781583818145
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-20773] [data modyf: 27-03-2013 14:13]
[3] Candidates for pulsars with gigahertz-peaked spectra / Łukasz Tarczewski, Jarosław Kijak, Wojciech Lewandowski // W: Electromagnetic radiation from pulsars and magnetars : international conference. Zielona Góra, Polska, 2012 .- San Francisco : Astronomical Society of the Pacific, 2012 .- Astronomical Society of the Pacific Conference Series, Vol. 466, s. 115--116 .- ISBN: 9781583818145
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-20782] [data modyf: 01-09-2015 16:48]
[4] Interactive database of pulsar flux density measurements / Olga Koralewska, Krzysztof Krzeszowski, Jarosław Kijak, Wojciech Lewandowski // W: Electromagnetic radiation from pulsars and magnetars : international conference. Zielona Góra, Polska, 2012 .- San Francisco : Astronomical Society of the Pacific, 2012 .- Astronomical Society of the Pacific Conference Series, Vol. 466, s. 95--96 .- ISBN: 9781583818145
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-20776] [data modyf: 27-03-2013 14:21]
[5] Long-term scintillation observations of PSR B0823+26 / Mateusz Daszuta, Wojciech Lewandowski, Jarosław Kijak // W: Electromagnetic radiation from pulsars and magnetars : international conference. Zielona Góra, Polska, 2012 .- San Francisco : Astronomical Society of the Pacific, 2012 .- Astronomical Society of the Pacific Conference Series, Vol. 466, s. 91--92 .- ISBN: 9781583818145
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-20774] [data modyf: 27-03-2013 14:16]
[6] Pulse broadening measurement for several pulsars / Magdalena Kowalińska, Wojciech Lewandowski, Marta Dembska // W: Electromagnetic radiation from pulsars and magnetars : international conference. Zielona Góra, Polska, 2012 .- San Francisco : Astronomical Society of the Pacific, 2012 .- Astronomical Society of the Pacific Conference Series, Vol. 466, s. 99--100 .- ISBN: 9781583818145
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-20778] [data modyf: 27-03-2013 14:25]
[7] Statistics of the subpulses for PSR B1133+16 at 8.35 GHz / Olga Koralewska, Jarosław Kijak, Wojciech Lewandowski // W: Electromagnetic radiation from pulsars and magnetars : international conference. Zielona Góra, Polska, 2012 .- San Francisco : Astronomical Society of the Pacific, 2012 .- Astronomical Society of the Pacific Conference Series, Vol. 466, s. 97--98 .- ISBN: 9781583818145
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-20777] [data modyf: 27-03-2013 14:23]
[8] Subbeam carousel circulation time from single pulse observations of several pulsars / Wojciech Lewandowski, Sneha Honnappa, Janusz Gil, Jarosław Kijak // W: Electromagnetic radiation from pulsars and magnetars : international conference. Zielona Góra, Polska, 2012 .- San Francisco : Astronomical Society of the Pacific, 2012 .- Astronomical Society of the Pacific Conference Series, Vol. 466, s. 53--56 .- ISBN: 9781583818145
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-20772] [data modyf: 27-03-2013 14:11]
[9] Detection of multiple gliches from the young pulsar J1833-1034 / Jayanta Roy, Yashwant Gupta, Wojciech Lewandowski // W: Radio Pulsars: an Astrophysical key to Unlock the Secrets of the Universe. Chia (Sardinia), Włochy, 2010 .- Melville, New York : American Institute of Physics, 2011 .- AIP Conference Proceedings, Vol. 1357, s. 134--135 .- ISBN: 9780735409156
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1063/1.3615097   (pkt: 15)
[KONF-20516] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[10] Pulsars with Gigahertz-Peaked Spectra and X-ray observations of their environments / Jarosław Kijak, Wojciech Lewandowski // W: Astrophysics of neutron stars 2010 : a conference in honor of M. Ali Alpar. Izmir, Turcja, 2010 .- [New York] : American Institute of Physics, 2011 .- AIP Conference Proceedings, Vol. 1379, s. 221--223 .- ISBN: 9780735409392
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1063/1.3629524   (pkt: 0)
[KONF-20173] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[11] Turn-over in pulsar radio spectra / Jarosław Kijak, Wojciech Lewandowski, Y. Gupta // W: The Low-Frequency Radio Universe. Pune, Indie, 2008 .- San Francisco : Astronomical Society of the Pacific, 2009 .- ASP Conference Series, s. [4]
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19487] [data modyf: 08-02-2010 15:57]
[12] Turn-over in pulsar spectra: from young pulsars to millisecond ones / Jarosław Kijak, Wojciech Lewandowski, M. Serylak // W: 40 years of pulsars: millisecond pulsars, magnetars and more : AIP Conference Proceedings. Montreal, Kanada, 2007 .- - : American Institute of Physics, 2008 .- Vol. 983, s. 151--153 .- ISBN: 9780735405028
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.63/1.2900132   (pkt: 0)
[KONF-19066] [data modyf: 16-02-2009 11:27]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Electromagnetic radiation from pulsars and magnetars / (Red.) Wojciech Lewandowski, Olaf Maron, Jarosław Kijak .- San Francisco : Astronomical Society of the Pacific, 2012 .- ISBN: 9781583818145
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5079] [data modyf: 20-03-2013 14:05]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2016 Uniwersytet Zielonogórski