System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Wojciech Lewandowski
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: astronomia (100 %)
Jednostka: Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 44 pozycji bibliograficznych
17 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] A binary system: be star LS 2883/PSR B1259-63 and spectrum evolution of pulsar: the gigahertz-peaked spectra / Jarosław Kijak, Marta Dembska, Wojciech Lewandowski, Giorgi Melikidze, Marek Sendyk
// W: Resolving the future of astronomy with long-baseline interferometry / eds M. J. Creech-Eakman, M. J. Guzik, R. E. Stencel .- San Francisco : Astronomical Society of the Pacific, 2014 - (Astronomical Society of the Pacific : Conference Series ; Vol. 487) - s. 315--320 .- ISBN: 9781583818589
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16463] [data modyf: 27-08-2015 09:59]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Gigahertz-peaked spectra pulsars in Pulsar Wind Nebulae / R. Basu, Karolina Rożko, Jarosław Kijak, Wojciech Lewandowski // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society .- 2018, Vol. 475, s. 1469--1476, ISSN: 0035-8711, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1093/mnras/stx3228         Cytowania wg Scopus: 2 [02-12-2019]
[AWCZ-22443] [data modyf: 01-03-2018 14:33]
[2] Mode switching characteristics of PSR B0329+54 at 150 MHz / Sławomir Białkowski, Wojciech Lewandowski, Jarosław Kijak, Leszek Błaszkiewicz, Andrzej Krankowski, Stefan Osłowski // Astrophysics and Space Science .- 2018, Vol. 363, s. 1--8, ISSN: 0004-640X, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1007/s10509-018-3330-1         Cytowania wg Scopus: 2 [02-12-2019]
[AWCZ-23071] [data modyf: 13-09-2018 11:29]
[3] Modelling the thermal absorption and radio spectra of the binary pulsar B1259-63 / Olga Koralewska, Jarosław Kijak, Wojciech Lewandowski // Astrophysics and Space Science .- 2018, Vol. 363, s. 1--12, ISSN: 0004-640X, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1007/s10509-018-3359-1         Cytowania wg Scopus: 0 [02-12-2019]
[AWCZ-23072] [data modyf: 13-09-2018 11:34]
[4] Multi-frequency observations and spectral analysis of two gigahertz-peaked spectra pulsars / Karolina Rożko, K. M. Rajwade, Wojciech Lewandowski, R. Basu, Jarosław Kijak, D. R. Lorimer // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society .- 2018, Vol. 479, s. 2193--2201, ISSN: 0035-8711, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: general ? pulsars, pulsars
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1093/mnras/sty1575         Cytowania wg Scopus: 0 [02-12-2019]
[AWCZ-22947] [data modyf: 16-07-2018 13:59]
[5] Gigahertz-peaked spectra pulsars and thermal absorption model / Jarosław Kijak, R. Basu, Wojciech Lewandowski, Karolina Rożko, M. Dembska // Astrophysical Journal .- 2017, Vol. 840, no. 2, s. 1--28, ISSN: 0004-637X, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: outflows - ISM: general, pulsars: general - stars: winds
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.3847/1538-4357/aa6ff2         Cytowania wg Scopus: 6 [02-12-2019]
[AWCZ-21600] [data modyf: 10-08-2017 12:15]
[6] Time variation in the low-frequency spectrum of Vela-like pulsar B1800-21 / Rahul Basu, Karolina Rożko, Wojciech Lewandowski, Jarosław Kijak, Marta Dembska // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society .- 2016, Vol. 458, no. 3, s. 2509--2515, ISSN: 0035-8711, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: pulsars: general - pulsars: individual: B1800-21
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1093/mnras/stw394         Cytowania wg Scopus: 7 [02-12-2019]
[AWCZ-20283] [data modyf: 03-08-2016 13:13]
[7] Flux density measurements of gigahertz-peaked spectra candidate pulsars at 610 MHz using an interferometric imaging technique / M. Dembska, R. Basu, Jarosław Kijak, Wojciech Lewandowski // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society .- 2015, Vol. 449, no. 2, s. 1869--1875, ISSN: 0035-8711,
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1093/mnras/stv333         Cytowania wg Scopus: 9 [02-12-2019]
[AWCZ-21027] [data modyf: 14-02-2017 09:43]
[8] Modelling of the radio spectrum evolution in the binary pulsar B1259-63 / Marta Dembska, Jarosław Kijak, Olga Koralewska, Wojciech Lewandowski, Giorgi Melikidze, Karolina Rożko // Astrophysics and Space Science .- 2015, Vol. 359, s. 1--9, ISSN: 0004-640X, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: PSR B1259-63, Pulsars, Stars: binaries
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1007/s10509-015-2447-8         Cytowania wg Scopus: 5 [02-12-2019]
[AWCZ-19260] [data modyf: 18-04-2018 15:04]
[9] Prospects for scrutiny of pulsars with Polish part of LOFAR / Leszek Błaszkiewicz, Wojciech Lewandowski, Andrzej Krankowski, Jarosław Kijak, Olga Koralewska, Bartosz P. Dąbrowski // Acta Geophysica .- 2015, Vol. 64, iss. 1, s. 1--23, ISSN: 1895-6572, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: LOFAR, neutron star, pulsar, radio astronomy
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1515/acgeo-2015-0038         Cytowania wg Scopus: 6 [02-12-2019]
[AWCZ-19263] [data modyf: 22-02-2017 13:44]
[10] The analysis of the largest sample of multifrequency pulsar scatter time estimates / Wojciech Lewandowski, Magdalena Kowalińska, Jarosław Kijak // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society .- 2015, Vol. 449, no. 2, s. 1570--1583, ISSN: 0035-8711,
Słowa kluczowe: ISM: structure, pulsars: general, scattering
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1093/mnras/stv385         Cytowania wg Scopus: 23 [02-12-2019]
[AWCZ-19340] [data modyf: 29-09-2015 13:20]
[11] The study of multi-frequency scattering of 10 radio pulsars / Wojciech Lewandowski, Karolina Rożko, Jarosław Kijak, Bhaswati Bhattacharyya, Jayanta Roy // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society .- 2015, Vol. 454, no. 3, s. 2517--2528, ISSN: 0035-8711,
Słowa kluczowe: scattering - pulsars : general
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1093/mnras/stv2159         Cytowania wg Scopus: 13 [02-12-2019]
[AWCZ-19714] [data modyf: 09-05-2016 14:41]
[12] Thermal absorption as the cause of gigahertz-peaked spectra in pulsars and magnetars / Wojciech Lewandowski, Karolina Rożko, Jarosław Kijak, Giorgi Melikidze // Astrophysical Journal .- 2015, Vol. 808, no. 1, s. 1--9, ISSN: 0004-637X, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: ISM, general, general - ISM, supernova remnants - pulsars
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1088/0004-637X/808/1/18         Cytowania wg Scopus: 13 [02-12-2019]
[AWCZ-19271] [data modyf: 09-05-2016 14:42]
[13] Flux-density spectral analysis for several pulsars and two newly identified gigahertz-peaked spectra pulsars / Marta Dembska, Jarosław Kijak, A. Jessner, Wojciech Lewandowski, B. Bhattacharyya, Y. Gupta // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society .- 2014, Vol. 445, s. 3105--3114, ISSN: 0035-8711, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1093/mnras/stu1905         Cytowania wg Scopus: 17 [02-12-2019]
[AWCZ-18660] [data modyf: 20-08-2015 14:46]
[14] Do radio magnetars PSR J1550-5418 and J1622-4950 have gigahertz-peaked spectra? / Jarosław Kijak, Łukasz Tarczewski, Wojciech Lewandowski, Giorgi Melikidze // Astrophysical Journal .- 2013, Vol. 772, no. 1, s. 1--4, ISSN: 0004-637X, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1088/0004-637X/772/1/29         Cytowania wg Scopus: 11 [02-12-2019]
[AWCZ-17514] [data modyf: 07-09-2015 12:23]
[15] Pulse broadening analysis for several new pulsars and anomalous scattering / Wojciech Lewandowski, Marta Dembska, Jarosław Kijak, Magdalena Kowalińska // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society .- 2013, Vol. 434, no. 1, s. 69--83, ISSN: 0035-8711, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: general, general - pulsars, scattering - stars
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1093/mnras/stt989         Cytowania wg Scopus: 32 [02-12-2019]
[AWCZ-17543] [data modyf: 20-08-2015 09:31]
[16] Scintillation observations of PSR B0823+26 / Mateusz Daszuta, Wojciech Lewandowski, Jarosław Kijak // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society .- 2013, Vol. 436, no. 3, s. 2492--2499, ISSN: 0035-8711, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: ISM: structure, pulsars: general, pulsars: individual: PSR B0823+26
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1093/mnras/stt1750         Cytowania wg Scopus: 5 [02-12-2019]
[AWCZ-17654] [data modyf: 20-08-2015 09:44]
[17] Single-pulse analysis of PSR B1133+16 at 8.35 GHz and carousel circulation time / Sneha Honnappa, Wojciech Lewandowski, Jarosław Kijak, Avinash A. Deshpande, Janusz Gil, Olaf Maron, Axel Jessner // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society .- 2012, Vol. 421, no 3, s. 1996--2001, ISSN: 0035-8711, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: pulsars: general - pulsars: individual: B1133+16
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1111/j.1365-2966.2012.20424.x         Cytowania wg Scopus: 4 [02-12-2019]
[AWCZ-16741] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[18] Diffractive and refractive timescales at 4.8 GHz in PSR B0329+54 / Wojciech Lewandowski, Jarosław Kijak, Y. Gupta, Krzysztof Krzeszowski // Astronomy & Astrophysics .- 2011, Vol. 534, s. [10], ISSN: 0004-6361, , eISSN: 1432-0746, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: pulsars: general - pulsars: individual: PSR B0329+54 - ISM: structure
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1051/0004-6361/201116850         Cytowania wg Scopus: 7 [02-12-2019]
[AWCZ-16005] [data modyf: 24-10-2019 11:33]
[19] Pulsars with gigahertz-peaked spectra (research note) / Jarosław Kijak, Wojciech Lewandowski, Olaf Maron, Y. Gupta, A. Jessner // Astronomy & Astrophysics .- 2011, Vol. 531, s. [9], ISSN: 0004-6361, , eISSN: 1432-0746, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: pulsars: general - ISM: general
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1051/0004-6361/201014274         Cytowania wg Scopus: 25 [02-12-2019]
[AWCZ-16004] [data modyf: 24-10-2019 11:33]
[20] Spectrum evolution in binary pulsar B1259-63/LS 2883 Be star and gigahertz-peaked spectra / Jarosław Kijak, Marta Dembska, Wojciech Lewandowski, Giorgi Melikidze, Marek Sendyk // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society .- 2011, s. [5], ISSN: 0035-8711, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: radiation mechanisms: non-thermal - pulsars: general - pulsars: individual: B1259-63 - stars: winds,
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1111/j.1745-3933.2011.01155.x         Cytowania wg Scopus: 18 [02-12-2019]
[AWCZ-15964] [data modyf: 02-09-2014 12:26]
[21] Shapiro delay in the PSR J1640+2224 binary system / Oliver Löhmer, Wojciech Lewandowski(*), Alex Wolszczan, Richard Wielebiński // Astrophysical Journal .- 2005, Vol. 621, s. 388--392, ISSN: 0004-637X, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: astrometry - binaries, general - gravitation - pulsars, individual (PSR J1640+2224) - relativity - stars, neutron
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 24 [02-12-2019]
[AWCZ-20213] [data modyf: 28-06-2016 14:22]
[22] Arecibo timing and single-pulse observations of eighteen pulsars / Wojciech Lewandowski(*), Alex Wolszczan, Grażyna Feiler, Maciej Konacki, Tomasz Soltysiński // Astrophysical Journal .- 2004, Vol. 600, s. 905--913, ISSN: 0004-637X, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: astrometry - pulsars, general - radio continuum, neutron, stars - stars
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 42 [02-12-2019]
[AWCZ-20212] [data modyf: 28-06-2016 12:28]
[23] Are there planets around the pulsar PSR B0329+? / Maciej Konacki, Wojciech Lewandowski(*), Alex Wolszczan, Oleg Doroshenko, Michael Kramer // Astrophysical Journal .- 1999, Vol. 519, s. L81--L84, ISSN: 0004-637X, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: general-pulsars, individual (PSR B0329154), planetary systems-pulsars
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])
[AWCZ-20210] [data modyf: 28-06-2016 12:19]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Analysis and discussion of a sample of 25 gigahertz-peaked spectra pulsars / Jarosław Kijak, Wojciech Lewandowski, Karolina Rożko // W: Pulsar Astrophysics the Next fifty Years : Proceedings IAU Symposium. -, -, 2017 .- - : Cambridge University Press, 2018 .- No. 337, s. 352--353 .- ISBN: 9781107192539
Słowa kluczowe: pulsars, radio spectra

Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1017/S1743921317008298   (pkt: 0)
[KONF-23092] [data modyf: 19-07-2018 09:34]
[2] Is anomalous scattering typical for pulsars? / Wojciech Lewandowski, Jarosław Kijak, Leszek Błaszkiewicz, Karolina Rożko, Andrzej Krankowski // W: Pulsar Astrophysics the Next fifty Years : Proceedings IAU Symposium. -, -, 2017 .- - : Cambridge University Press, 2018 .- No. 337, s. 356--357 .- ISBN: 9781107192539
Słowa kluczowe: ISM: genera, pulsars: general

Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1017/S1743921317008432   (pkt: 0)
[KONF-23093] [data modyf: 23-08-2018 11:04]
[3] Studies of the interstellar medium using pulsar observations / Wojciech Lewandowski, Jarosław Kijak, Leszek Błaszkiewicz, Karolina Rożko, Andrzej Krankowski // W: XXXVIII Polish Astronomical Society Meeting. Zielona Góra, Polska, 2017 .- Warszawa : Polskie Towarzystwo Astronomiczne, 2018 .- PTA Proceedings, Vol. 7, s. 59--64 .- ISBN: 9788395043000
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: pta.edu.pl/proc/v7p59   (pkt: 0)
[KONF-23351] [data modyf: 29-01-2019 11:55]
[4] The radio pulsars spectra with turnovers around 1 GHz / Karolina Rożko, Wojciech Lewandowski, Jarosław Kijak, Rahul Basu // W: XXXVIII Polish Astronomical Society Meeting. Zielona Góra, Polska, 2017 .- Warszawa : Polskie Towarzystwo Astronomiczne, 2018 .- PTA Proceedings, Vol. 7, s. 76--81 .- ISBN: 9788395043000
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: pta.edu.pl/proc/v7p76   (pkt: 0)
[KONF-23350] [data modyf: 29-01-2019 11:48]
[5] Gigahertz-peaked spectra pulsars / Karolina Rożko, Wojciech Lewandowski, Jarosław Kijak, Rahul Basu // W: Pulsar Astrophysics the Next fifty Years : Proceedings IAU Symposium. Manchester, Wielka Brytania, 2017 .- - : International Astronomical Union, 2017 .- No. 337, s. 96--99
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1017/S1743921317008675   (pkt: 0)
[KONF-23061] [data modyf: 17-08-2018 13:39]
[6] Interstellar scattering of the largest sample of Galactic pulsars / Wojciech Lewandowski, Magdalena Kowalińska, Jarosław Kijak, M. Dembska // W: The Metrewavelength Sky. Pune, Indie, 2013 .- [B. m.] : --, 2014 .- ASI Conference Series, 2014, Vol. 13, s. 51--55
Słowa kluczowe: pulsars: scattering; interstellar medium: structure

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23147] [data modyf: 14-09-2018 09:46]
[7] Radio magnetars and pulsars with the gigahertz-peaked spectra / Wojciech Lewandowski, M. Dembska, Jarosław Kijak, R. Basu // W: The Metrewavelength Sky. Pune, Indie, 2013 .- [B. m.] : --, 2014 .- ASI Conference Series, 2014, Vol. 13, s. 89--91
Słowa kluczowe: pulsars: spectra, radio-magnetars

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23146] [data modyf: 14-09-2018 09:33]
[8] Analysis of single pulses from radio pulsars at high observing frequencies / Sneha Honnappa, Jarosław Kijak, Wojciech Lewandowski // W: Electromagnetic radiation from pulsars and magnetars : international conference. Zielona Góra, Polska, 2012 .- San Francisco : Astronomical Society of the Pacific, 2012 .- Astronomical Society of the Pacific Conference Series, Vol. 466, s. 93--94 .- ISBN: 9781583818145
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-20775] [data modyf: 27-03-2013 14:18]
[9] Binary pulsar B1259-63 spectrum evolution and classification of pulsar spectra / Marta Dembska, Jarosław Kijak, Wojciech Lewandowski // W: Electromagnetic radiation from pulsars and magnetars : international conference. Zielona Góra, Polska, 2012 .- San Francisco : Astronomical Society of the Pacific, 2012 .- Astronomical Society of the Pacific Conference Series, Vol. 466, s. 75--78 .- ISBN: 9781583818145
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-20773] [data modyf: 27-03-2013 14:13]
[10] Candidates for pulsars with gigahertz-peaked spectra / Łukasz Tarczewski, Jarosław Kijak, Wojciech Lewandowski // W: Electromagnetic radiation from pulsars and magnetars : international conference. Zielona Góra, Polska, 2012 .- San Francisco : Astronomical Society of the Pacific, 2012 .- Astronomical Society of the Pacific Conference Series, Vol. 466, s. 115--116 .- ISBN: 9781583818145
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-20782] [data modyf: 01-09-2015 16:48]
[11] Interactive database of pulsar flux density measurements / Olga Koralewska, Krzysztof Krzeszowski, Jarosław Kijak, Wojciech Lewandowski // W: Electromagnetic radiation from pulsars and magnetars : international conference. Zielona Góra, Polska, 2012 .- San Francisco : Astronomical Society of the Pacific, 2012 .- Astronomical Society of the Pacific Conference Series, Vol. 466, s. 95--96 .- ISBN: 9781583818145
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-20776] [data modyf: 27-03-2013 14:21]
[12] Long-term scintillation observations of PSR B0823+26 / Mateusz Daszuta, Wojciech Lewandowski, Jarosław Kijak // W: Electromagnetic radiation from pulsars and magnetars : international conference. Zielona Góra, Polska, 2012 .- San Francisco : Astronomical Society of the Pacific, 2012 .- Astronomical Society of the Pacific Conference Series, Vol. 466, s. 91--92 .- ISBN: 9781583818145
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-20774] [data modyf: 27-03-2013 14:16]
[13] Pulse broadening measurement for several pulsars / Magdalena Kowalińska, Wojciech Lewandowski, Marta Dembska // W: Electromagnetic radiation from pulsars and magnetars : international conference. Zielona Góra, Polska, 2012 .- San Francisco : Astronomical Society of the Pacific, 2012 .- Astronomical Society of the Pacific Conference Series, Vol. 466, s. 99--100 .- ISBN: 9781583818145
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-20778] [data modyf: 27-03-2013 14:25]
[14] Statistics of the subpulses for PSR B1133+16 at 8.35 GHz / Olga Koralewska, Jarosław Kijak, Wojciech Lewandowski // W: Electromagnetic radiation from pulsars and magnetars : international conference. Zielona Góra, Polska, 2012 .- San Francisco : Astronomical Society of the Pacific, 2012 .- Astronomical Society of the Pacific Conference Series, Vol. 466, s. 97--98 .- ISBN: 9781583818145
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-20777] [data modyf: 27-03-2013 14:23]
[15] Subbeam carousel circulation time from single pulse observations of several pulsars / Wojciech Lewandowski, Sneha Honnappa, Janusz Gil, Jarosław Kijak // W: Electromagnetic radiation from pulsars and magnetars : international conference. Zielona Góra, Polska, 2012 .- San Francisco : Astronomical Society of the Pacific, 2012 .- Astronomical Society of the Pacific Conference Series, Vol. 466, s. 53--56 .- ISBN: 9781583818145
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-20772] [data modyf: 27-03-2013 14:11]
[16] Detection of multiple gliches from the young pulsar J1833-1034 / Jayanta Roy, Yashwant Gupta, Wojciech Lewandowski // W: Radio Pulsars: an Astrophysical key to Unlock the Secrets of the Universe. Chia (Sardinia), Włochy, 2010 .- Melville, New York : American Institute of Physics, 2011 .- AIP Conference Proceedings, Vol. 1357, s. 134--135 .- ISBN: 9780735409156
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1063/1.3615097   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [02-12-2019]
[KONF-20516] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[17] Pulsars with Gigahertz-Peaked Spectra and X-ray observations of their environments / Jarosław Kijak, Wojciech Lewandowski // W: Astrophysics of neutron stars 2010 : a conference in honor of M. Ali Alpar. Izmir, Turcja, 2010 .- [New York] : American Institute of Physics, 2011 .- AIP Conference Proceedings, Vol. 1379, s. 221--223 .- ISBN: 9780735409392
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1063/1.3629524   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [02-12-2019]
[KONF-20173] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[18] Turn-over in pulsar radio spectra / Jarosław Kijak, Wojciech Lewandowski, Y. Gupta // W: The Low-Frequency Radio Universe. Pune, Indie, 2008 .- San Francisco : Astronomical Society of the Pacific, 2009 .- ASP Conference Series, s. [4]
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19487] [data modyf: 08-02-2010 15:57]
[19] Turn-over in pulsar spectra: from young pulsars to millisecond ones / Jarosław Kijak, Wojciech Lewandowski, M. Serylak // W: 40 years of pulsars: millisecond pulsars, magnetars and more : AIP Conference Proceedings. Montreal, Kanada, 2007 .- - : American Institute of Physics, 2008 .- Vol. 983, s. 151--153 .- ISBN: 9780735405028
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.63/1.2900132   (pkt: 0)
[KONF-19066] [data modyf: 16-02-2009 11:27]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Electromagnetic radiation from pulsars and magnetars / (Red.) Wojciech Lewandowski, Olaf Maron, Jarosław Kijak .- San Francisco : Astronomical Society of the Pacific, 2012 .- ISBN: 9781583818145
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5079] [data modyf: 20-03-2013 14:05]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski