System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Izabela Kurzydło
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Matematyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 7 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Note on the matrix Fermat's equation / Aleksander Grytczuk, Izabela Kurzydło // Notes on Number Theory and Discrete Mathematics .- 2011, Vol. 17, no 2, s. 4--11 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: powers of matrices, the matrix Fermat's equation, the matrix equation
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15822] [data modyf: 12-09-2011 13:01]
[2] On some spplication of the spectral properties of the matrices / Aleksander Grytczuk, Izabela Kurzydło // Notes on Number Theory and Discrete Mathematics .- 2011, Vol. 17, no 2, s. 12--17 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: conjecture of A. Schinzel and H. Zassenhaus, spectral properties of matrices
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15821] [data modyf: 12-09-2011 12:59]
[3] On some matrix diophantine equations / Aleksander Grytczuk, Izabela Kurzydło // Tsukuba Journal of Mathematics .- 2009, Vol. 33, no 2, s. 299--304 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Fermat's type equation on matrices, Schur's Lemma, The matrix equations
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14428] [data modyf: 28-01-2010 14:13]
[4] On the matrix negative pell equation / Aleksander Grytczuk, Izabela Kurzydło // Discussiones Mathematicae : General Algebra and Applications .- 2009, Vol. 29, no 1, s. 35--45, ISSN: 1509-9415, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-14110] [data modyf: 12-05-2010 11:23]
[5] The necessary and sufficient condition for the solvability of the diophantine matrix equation Amx + Amy + Amz = Amw / Aleksander Grytczuk, Izabela Kurzydło // Boletin de la Sociedad Matemática Mexicana .- 2009, Vol. 15, no 2, s. 109--115 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Fermat's type equation on matrices, Schur's Lemma, matrix equations
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[AWCZ-15318] [data modyf: 12-01-2011 11:54]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Znaczenie prezentacji multimedialnej w pogłębianiu wiedzy matematycznej przez uczniów / Izabela Kurzydło // W: Współczesne Problemy Nauczania Matematyki - (Prace Monograficzne z Dydaktyki Matematyki) .- 2010, nr 3, s. 163--172 : bibliogr.rys.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8965] [data modyf: 22-06-2011 11:56]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] From Last Fermat's Theorem to matrix Diophantine equations / Izabela Kurzydło // W: XI Międzynarodowe warsztaty dla młodych matematyków : teoria liczb. Kraków, Polska, 2008 .- Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2009, s. 121--124 .- ISBN: 9788392954705
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19493] [data modyf: 17-02-2010 11:45]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski