System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Agnieszka Suchocka
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Matematyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 4 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Incomplete alternating projection method for large inconsistent linear systems / Andrzej Cegielski, Agnieszka Suchocka, 2008. Linear Algebra and its Applications Vol. 428, no 5-6, 1313--1324, ISSN: 0024-3795, bibliogr. tab. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 1 [24-02-2020]
[AWCZ-12686] [data modyf: 29-01-2008 10:13]
[2] Relaxed alternating projection methods / Andrzej Cegielski, Agnieszka Suchocka, 2008. SIAM Journal on Optimization Vol. 19, iss. 3, 1093--1106 bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: Fejer monotonicity, alternating projection methods, weak convergence
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])    DOI: 10.1137/070698750         Cytowania wg Scopus: 20 [24-02-2020]
[AWCZ-13397] [data modyf: 24-11-2008 15:39]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Samorządność, 2008. Agnieszka Suchocka, Remigiusz Wiśniewski // W: Model funkcjonowania studiów doktoranckich w Polsce a możliwości jego realizacji w istniejącym stanie prawnym. Warszawa, Polska Warszawa : Wydaw. Akademickie i Profesjonalne Spółka z o.o., 2008, s. 85--86, ISBN: 9788361408246
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19061] [data modyf: 11-02-2009 11:36]
[2] A modified alternating projection method, 2006. Agnieszka Suchocka // W: German-Polish Workshop for Young Researches in Numerical and Applied Linear Algebra. Będlewo, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2006, s. 35 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18860] [data modyf: 06-08-2008 12:47]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski