System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. inż. Czesław Machelski
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Budownictwa
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 76 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Nawisowy most przez rzekę Odrę w ciągu południowej obwodnicy Kędzierzyna-Koźla, 2011. Czesław Machelski, Marcin Lewandowski, Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne 156 s. , ISBN: 9788371252006, bibliogr. fot. rys. tab. wykr.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-10227] [data modyf: 13-07-2011 13:53]
[2] Modelowanie sprężenia mostów, 2010. Czesław Machelski, Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne 146 s. (Wrocławska Seria Wydawnicza Inżynierii Mostowej t.4), ISBN: 9788371251917, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-10226] [data modyf: 13-07-2011 13:38]
[3] Modelowanie mostowych konstrukcji gruntowo-powłokowych, 2008. Czesław Machelski, Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne 205 s. (Wrocławska Seria Wydawnicza Inżynierii Mostowej t. 3), ISBN: 9788371251634, bibliogr. fot. rys. tab. wykr.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-8787] [data modyf: 26-11-2008 09:59]
[4] Obliczenia mostów z betonowych belek prefabrykowanych, 2008. Czesław Machelski Wyd. 2 popr., Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne 172 s. (Wrocławska Seria Wydawnicza Inżynierii Mostowej t. 2), ISBN: 9788371251665, bibliogr. fot. rys. tab. wykr.
Kod: ROZ-1    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-8760] [data modyf: 06-11-2008 13:16]
[5] Projektowanie stalowych kładek dla pieszych, 2007. Jan Biliszczuk, Wojciech Barcik, Czesław Machelski, Jerzy Onysyk, Krzysztof Sadowski, Mariusz Pustelnik, Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne 166 s. (Wrocławska Seria Wydawnicza Inżynierii Mostowej), ISBN: 9788371251597, bibliogr. fot. rys. wykr.
Kod: ROZ-1    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-8786] [data modyf: 26-11-2008 09:53]
[6] Obliczenia mostów z betonowych belek prefabrykowanych, 2006. Czesław Machelski, Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne 172 s. (Wrocławska Seria Wydawnicza Inżynierii Mostowej t. 2), ISBN: 8371251505, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7896] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Projektowanie stalowych kładek dla pieszych, 2004. Jan Biliszczuk, Wojciech Barcik, Czesław Machelski, Jerzy Onysyk, Krzysztof Sadowski, Mariusz Pustelnik, Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne 166 s. (Wrocławska Seria Wydawnicza Inżynierii Mostowej t. 1) bibliogr. rys. tab.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7900] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Most III Tysiąclecia im. Jana Pawła II w Gdańsku, 2003. Wojciech Barcik, Włodzimierz Bielski, Jan Biliszczuk, Jacek Chróścielewski, Andrzej Flaga, Olivier Flamand, Gerard Grillaud, Maciej Hildebrand, Kazimierz Jamroz, Zdzisław Korejwo, Andrzej Kozakiewicz, Czesław Machelski, Maciej Targowski, Maciej Malinowski, Jacques Mossot, Janusz Palinkiewicz, Stanisław Pawelski, Roman Rutkowski, Krzysztof Sadowski, Krzysztof Wąchalski, Krzysztof Żółtowski, Jerzy Żurański ; red. J. Biliszczuk., Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne 205 s. , ISBN: 8371251106, fot. rys. tab.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7904] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Deformacja konstrukcji gruntowo-powłokowej w procesie zasypki, Czesław Machelski, Jan B. Michalski
// W: Konstrukcje zespolone, 2008. / red. T. Biliński . T. 8, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 295--304, ISBN: 9788374811569
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10349] [data modyf: 31-07-2008 12:38]
[2] Efekty badania wskaźnika zespolenia w dźwigarach mostu drogowego, Czesław Machelski, Robert Toczkiewicz
// W: Konstrukcje zespolone, 2008. / red. T. Biliński . T. 8, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 305--314, ISBN: 9788374811569
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10350] [data modyf: 31-07-2008 12:40]
[3] Deformacje mostowych konstrukcji gruntowo-powłokowych pod obciążeniem ruchomym, Czesław Machelski, Grzegorz Antoniszyn
// W: Progress in steel, composite and aluminium structures : Proceedings of the XIth International Conference on Metal Structures (ICMS-2006), Rzeszów, Poland, 21-23 June 2006, 2006. / ed. M.A. Giżejowski, A. Kozłowski, L. Ślęczka, J. Ziółko, London : Taylor and Francis, s. [20] CD-ROM, ISBN: 0415401208
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8880] [data modyf: 09-03-2007 11:38]
[4] Obciążenia mostów w okresie eksploatacji połączenia kolejowego Wrocławia z Berlinem, Czesław Machelski
// W: 160 lat połączenia kolejowego Wrocław-Berlin, 2006. / red. M. Krużyński, J. Makuch, Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, s. 201--210, ISBN: 837085995X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8889] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Nadzór naukowy nad projektem, Jan Biliszczuk, Maciej Hildebrand, Czesław Machelski, Jerzy Onysyk, Krzysztof Sadowski, Mieczysław Węgrzyniak, Jan Kmita, Jan Bień, Paweł Rawa, Jarosław Zwolski, Marian Klasztorny, Adel Labib, Andre Le Bourdonnec, M. Gausset, Trim Duong, Huy Lam, Andrzej Flaga, Ewa Błazik-Borowa, Jerzy Podgórski, Grzegorz Bosak
// W: Budowa mostu Siekierkowskiego w Warszawie, 2004. / red. S. Filipiak, Bydgoszcz : Qax Manufaktura Artystyczna, s. 39--65, ISBN: 8391373487
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8883] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Deformation factors of buried corrugated structures / Czesław Machelski, Jan Bernard Michalski, Leszek Janusz, 2009. Transportation Research Record : Journal of the Transportation Research Board No 2116, 70--75, ISSN: 0361-1981, bibliogr. fot. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)        Cytowania wg Scopus: 8 [24-02-2020]
[AWCZ-14721] [data modyf: 04-05-2010 14:24]
[2] Badanie skuteczności zespolenia dźwigarów mostu w ciągu autostrady A2 / Czesław Machelski, Robert Toczkiewicz, 2008. Inżynieria i Budownictwo, nr 1-2, 69--71, ISSN: 0021-0315, bibliogr. rys. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-12815] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Obiekty gruntowo-powłokowe w obwodnicy Nowej Rudy / Czesław Machelski, Jan B. Michalski, 2008. Drogi Lądowe - Powietrzne - Wodne, nr 10, 67--71, ISSN: 1899-0150, fot. tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13308] [data modyf: 23-10-2008 12:06]
[4] Posadowienie mostu gruntowo-powłokowego na ściance z ostrogą / Czesław Machelski, Jan B. Michalski, 2008. Mosty, nr 3, 68--71, ISSN: 1896-7663, bibliogr. fot.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13270] [data modyf: 02-10-2008 12:15]
[5] Wpływ wyposażenia mostu na wskaźniki podatności zespolenia w dźwigarach stalowo-betonowych / Czesław Machelski, Robert Toczkiewicz, 2008. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, nr 1-2, 95--116, ISSN: 1643-1618, , eISSN: 2449-769X, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-13409] [data modyf: 26-11-2008 11:34]
[6] Case study of steel shell structure supported on piles / Czesław Machelski, Jan B. Michalski, Bernard Michalski, 2007. Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej = Archives of Institute of Civil Engineering, nr 1, 167--174, ISSN: 1897-4007, bibliogr. fot. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: flexible supports, soil-steel bridges, technology
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-12110] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Deformacja tunelu gruntowo-powłokowego / Czesław Machelski, Bogdan Walas, Adam Czyż, 2007. Magazyn Autostrady. Budownictwo Drogowo-Mostowe, nr 4, 48--51, ISSN: 1730-0703, bibliogr. fot. rys. tab. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-12169] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Evaluation of simplifications of 2D models of soil-steel shell bridges / Czesław Machelski, Grzegorz Antoniszyn, Leszek Janusz, 2007. Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej = Archives of Institute of Civil Engineering, nr 1, 145--154, ISSN: 1897-4007, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: live and dead loads, soil-steel bridges, strain, stress
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-12108] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Nośność użytkowa zdegradowanych przęseł z belek korytkowych / Czesław Machelski, Maciej Hildebrand, Grzegorz Głuch, Arkadiusz Kompała, 2007. Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej = Archives of Institute of Civil Engineering, nr 2, 119--129, ISSN: 1897-4007, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-12354] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[10] Numerical modelling of moving load effect in a soil-steel bridge / Czesław Machelski, Jakub Marcinowski, 2007. Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej = Archives of Institute of Civil Engineering, nr 1, 155--165, ISSN: 1897-4007, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: buried flexible steel structures, finite element method, moving load, numerical analysis, soil-steel interaction
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12109] [data modyf: 04-11-2015 09:33]
[11] Wpływ odkształceń postaciowych na ugięcia belek stalowych zespolonych z płytą betonową / Czesław Machelski, Robert Toczkiewicz, 2007. Inżynieria i Budownictwo, nr 4, 203--205, ISSN: 0021-0315, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-12069] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Analiza parametryczna trzydźwigarowych przęseł betonowych / Czesław Machelski, Grzegorz Głuch, Michał Pigoń, 2006. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, nr 4, 41--55, ISSN: 1643-1618, , eISSN: 2449-769X, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-11885] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Efekty podatności łożysk w mostach drogowych pod obciążeniem ruchomym / Czesław Machelski, Robert Toczkiewicz, 2006. Inżynieria i Budownictwo, nr 7/8, 396--400, ISSN: 0021-0315, bibliogr. rys. tab.
Słowa kluczowe: most drogowy, statyka, łożysko podatne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-11891] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Efektywny most objazdowy gruntowo-powłokowy / Czesław Machelski, Jan B. Michalski, Bernard Michalski, 2006. Inżynieria i Budownictwo, nr 1, 11--13, ISSN: 0021-0315, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-11889] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Effects of conection flexibility in steel-concrete composite beams due to live loads / Czesław Machelski, Robert Toczkiewicz, 2006. Archives of Civil and Mechanical Engineering Vol. 6, no 1, 65--86, ISSN: 1644-9665, bibliogr. rys. tab.
Słowa kluczowe: belka zespolona, obciążenia cykliczne, podatność zespolona
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11890] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Live load effects on a soil-steel bridge founded on elastic supports / Czesław Machelski, Grzegorz Antoniszyn, Bernard Michalski, 2006. Studia Geotechnica et Mechanica Vol. 28, no 2-4, 65--82, ISSN: 0137-6365, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-11908] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] Ocena podatności zespolenia na podstawie wyników badania mostu drogowego pod obciążeniem samochodami / Czesław Machelski, Robert Toczkiewicz, 2006. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, nr 4, 57--85, ISSN: 1643-1618, , eISSN: 2449-769X, bibliogr. fot. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-11886] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] Load rate of the circumferential sector of soil-steel bridge structures / Czesław Machelski, Grzegorz Antoniszyn, 2005. Archives of Civil and Mechanical Engineering Vol. 5, no 3, 85--102, ISSN: 1644-9665, bibliogr. rys. tab.
Słowa kluczowe: analiza parametryczna, obciążenie, obiekt mostowy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11894] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] Odkształcenia mostowych konstrukcji gruntowo-powłokowych / Czesław Machelski, Bernard Michalski, 2005. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, nr 2, 91--110, ISSN: 1643-1618, , eISSN: 2449-769X, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: badania, most gruntowo-powłokowy, przemieszczenia
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-11893] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] Podatność połączenia stalowego dźwigara z płytą betonową w mostach zespolonych / Czesław Machelski, Robert Toczkiewicz, 2005. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, nr 3, 37--76, ISSN: 1643-1618, , eISSN: 2449-769X, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: analiza numeryczna, dźwigar zespolony, połączenie podatne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-11892] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Wrażliwość podwieszonych kładek dla pieszych na wzbudzenia dynamiczne / Czesław Machelski, Wojciech Barcik, Paweł Hawryszków, Janusz Tadla, Jan Biliszczuk, 2005. Inżynieria i Budownictwo, nr 10, 562--569, ISSN: 0021-0315, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: kładka podwieszona, użytkowanie, zachowanie dynamiczne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-11895] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] Badania przepustu gruntowo-powłokowego o małej wysokości konstrukcyjnej / Czesław Machelski, Grzegorz Antoniszyn, 2004. Inżynieria i Budownictwo, nr 4, 202--205, ISSN: 0021-0315, bibliogr. rys. tab.
Słowa kluczowe: badania, model numeryczny, most gruntowo-powłokowy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-11897] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[23] Influence of live loads on the soil-steel bridges / Czesław Machelski, Grzegorz Antoniszyn, 2004. Studia Geotechnica et Mechanica Vol. 26, no 3-4, 91--119, ISSN: 0137-6365, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: badanie obiektu, model konstrukcji, most gruntowo-powłokowy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-11898] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[24] Internal forces due to live loads in a bridge structure comprising a steel space frame and a concrete slab / Czesław Machelski, Wojciech Zielichowski-Haber, 2004. Archives of Civil and Mechanical Engineering Vol. 4, no 1, 71--82, ISSN: 1644-9665, bibliogr. rys.
Słowa kluczowe: most zespolony, przestrzenne struktury sprzętowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11896] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[25] Wyjaśnienia i odpowiedzi autorów artykułu [Badania przepustu gruntowo-powłokowego o małej wysokości konstrukcyjnej] / Czesław Machelski, Grzegorz Antoniszyn, 2004. Inżynieria i Budownictwo, nr 12, 677--680, ISSN: 0021-0315, rys.
Słowa kluczowe: badanie insitu, konstrukcja gruntowo-powłokowa
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-11899] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] Ocena prawdopodobieństwa zarysowania mostów belkowych z betonu sprężonego / Czesław Machelski, 2003. Inżynieria i Budownictwo, nr 3, 148--152, ISSN: 0021-0315, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: beton sprężony, dźwigar, most belkowy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-11900] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[27] Probability of cracking of composite prestressed concrete bridges / Czesław Machelski, 2003. Archives of Civil and Mechanical Engineering Vol. 3, no 1, 77--93, ISSN: 1644-9665, bibliogr. rys. tab.
Słowa kluczowe: mosty zespolone prefabrykowane, prawdopodobieństwo zarysowania
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11904] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] Rozdział poprzeczny obciążenia w przęsłach dwudźwigarowych / Czesław Machelski, 2003. Inżynieria i Budownictwo, nr 9, 490--493, ISSN: 0021-0315, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: most dwudźwigarowy, obciążenie, płyta ortotropowa
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-11902] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[29] Siły wewnętrzne w mostowych budowlach gruntowo-powłokowych / Czesław Machelski, Grzegorz Antoniszyn, 2003. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, nr 2, 33--58, ISSN: 1643-1618, , eISSN: 2449-769X, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: most gruntowo-powłokowy, siły wewnętrzne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-11905] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Deformation factors of buried corrugated structures, 2009. Czesław Machelski, Jan Bernard Michalski, Leszek Janusz // W: Transportation Research Board of the National Academies : 88th Annual Meeting. Washington, USA St. Louis : Mira Digital Publishing, 2009, s. [11] CD-ROM
Słowa kluczowe: algorithm, corrugated steel, deformation, measurements, soil-steel bridges

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19049] [data modyf: 23-01-2009 12:42]
[2] Zmiany wskaźników zespolenia pod obciążeniem o zmiennym położeniu, 2009. Czesław Machelski, Robert Toczkiewicz // W: Zespolone konstrukcje mostowe : konferencja naukowa. Kraków, Polska Kraków : Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, 2009, s. 379--390, ISBN: 9788372424952
Słowa kluczowe: badania, linia wpływu, podatność zespolenia

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19174] [data modyf: 08-06-2009 15:14]
[3] Connection flexibility effects in steel-concrete girders according to in-situ tests of a road bridge, 2008. Czesław Machelski, Robert Toczkiewicz // W: 5th European Conference on Steel and Composite Structures - EUROSTEEL 2008 : research - practice - new materials. Graz, Austria Brussels : ECCS European Convention for Constructional Steelwork, 2008, Vol. A, s. 225--230, ISBN: 92014700090
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18917] [data modyf: 12-09-2008 11:17]
[4] Evaluation of connection flexibility in a road bridge, 2007. Czesław Machelski, Robert Toczkiewicz // W: IABSE Symposium Weimar 2007 : improving infrastructure worldwide. Weimar, Niemcy Zürich : [brak wydawcy], 2007, IABSE Report : Vol. 93, s. 508--509, ISBN: 9783857481161 .- + CD-ROM
Słowa kluczowe: flexibility of connection, in-situ tests, partial interaction, steel-concrete composite bridge, strains

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18497] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Nośność użytkowa zdegradowanych przęseł z belek korytkowych, 2007. Czesław Machelski, Maciej Hildebrand, Grzegorz Głuch, Arkadiusz Kompała // W: Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów : XVII seminarium. Poznań - Rosnówko, Polska Poznań : [brak wydawcy], 2007, s. [11] CD-ROM
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18452] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Zmiany parametrów dynamicznych kładki podwieszonej w trakcie jej eksploatacji, 2007. Czesław Machelski, Janusz Tadla, Grzegorz Głuch // W: Kładki dla pieszych : architektura, projektowanie, realizacja, badania : seminarium. Wrocław, Polska Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 2007, s. 207--214, ISBN: 9788371251641
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18593] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Algorithm of calculation of internal forces in a segment of soil-steel structure with application MACOR software, 2006. Czesław Machelski, Grzegorz Antoniszyn, Leszek Janusz // W: 11. Mezinarodniho stavebniho veletrhu IBF. Mosty 2006 : sbornik prispevku. Brno, Czechy Praha : Sekuron, 2006, s. 151--155
Słowa kluczowe: analiza statyczna, model konstrukcji

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18209] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Bridge structures as landmarks along polish motorways, 2006. Jan Biliszczuk, Wojciech Barcik, Czesław Machelski, Mariusz Sułkowski // W: Technologiczne aspekty w projektowaniu i budowie mostów betonowych : seminarium. Wrocław, Polska Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 2006, s. 85--91, ISBN: 8371251467
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [24-02-2020]
[KONF-18222] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Eko-mosty o konstrukcji z blach falistych, 2006. Leszek Janusz, Barbara Bednarek, Czesław Machelski, Przemysław Maliszkiewicz // W: Trwałe obiekty mostowe w środowisku - EKO MOST 2006 : międzynarodowa konferencja. Kielce, Polska Warszawa : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 2006, s. 165--172, ISBN: 8389252856
Słowa kluczowe: analiza kosztów, ekologia, most gruntowo-powłokowy

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18225] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Sposoby uciąglania przęseł z belek prefabrykowanych, 2006. Czesław Machelski, Jan Biliszczuk // W: Technologiczne aspekty w projektowaniu i budowie mostów betonowych : seminarium. Wrocław, Polska Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 2006, s. 169--182, ISBN: 8371251467
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18223] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Comparison of dynamic behaviour of footbridges with steel or concrete decks, 2005. Jan Biliszczuk, Wojciech Barcik, Paweł Hawryszków, Czesław Machelski, Janusz Tadla // W: Proceedings of International Conference on Experimental Vibration Analysis for Civil Engineering - Evaces 05. Bordeaux, Polska Paris : [brak wydawcy], 2005, s. 433--440
Słowa kluczowe: badania, kładka dla pieszych, zachowania dynamiczne

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18212] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Wpływ oddziaływania pożaru na siły wewnętrzne w mostach o schemacie podwieszonym, 2005. Czesław Machelski, Grzegorz Głuch // W: Mosty podwieszone i wiszące : seminarium. Wrocław, Polska Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 2005, s. 211--218
Słowa kluczowe: most podwieszony, pożar, siły wewnętrzne

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18213] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Efekty obciążenia jezdni w moście gruntowo-powłokowym, 2004. Czesław Machelski, Grzegorz Antoniszyn // W: Problemy projektowania, budowy oraz utrzymania mostów małych i średnich rozpiętości : V krajowa konferencja naukowo-techniczna. Wrocław, Polska Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 2004, s. 301--308, ISBN: 8371251289
Słowa kluczowe: grunt, most powłokowy, obciążenia ruchome

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18216] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Podatność dynamiczna kładek dla pieszych o schemacie podwieszonym, 2004. Wojciech Barcik, Paweł Hawryszków, Czesław Machelski, Janusz Tadla // W: Problemy projektowania, budowy oraz utrzymania mostów małych i średnich rozpiętości : V krajowa konferencja naukowo-techniczna. Wrocław, Polska Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 2004, s. 21--30, ISBN: 8371251289
Słowa kluczowe: badania, dynamika, kładki dla pieszych

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18214] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Projektowanie kładek dla pieszych ze stali, 2004. Jan Biliszczuk, Wojciech Barcik, Czesław Machelski, Jerzy Onysyk, Krzysztof Sadowski, Mariusz Pustelnik // W: Nowe rozwiązania konstrukcyjno-materiałowo-technologiczne. Budownictwo metalowe, drewniane, lekka obudowa i posadzki przemysłowe : XIX ogólnopolska konferencja warsztat pracy projektanta konstrukcji. Ustroń, Polska Katowice : [brak wydawcy], 2004, s. 25--28
Słowa kluczowe: kształtowanie konstrukcji, kładka dla pieszych, wytyczne projektowania

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18215] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Ugięcie mostu gruntowo-powłokowego pod obciążeniem zmiennym, 2004. Czesław Machelski, Bernard Michalski // W: Problemy projektowania, budowy oraz utrzymania mostów małych i średnich rozpiętości : V krajowa konferencja naukowo-techniczna. Wrocław, Polska Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 2004, s. 309--316, ISBN: 8371251289
Słowa kluczowe: most gruntowo-powłokowy, obciążenie pulsacyjne, obciążenie ruchome

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18219] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] Bezpieczeństwo budowy mostów metodą betonowania wspornikowego, 2003. Jan Biliszczuk, Czesław Machelski, Maciej Hildebrand // W: Budowa mostów betonowych metodą nawisową : seminarium. Warszawa, Polska Warszawa : Instytut Dróg i Mostów Politechniki Warszawskiej, 2003, s. 49--61, ISBN: 8390539071
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, metoda nawisu, most betonowy

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18220] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Ekspertyza obiektu mostowego nr JNI 01006530 km 14+679 w ciągu drogi powiatowej 3900 Czarkowo-Krzywiń w m. Świniec / Włodzimierz Dyszak, Czesław Machelski, Anna Staszczuk, Adam Wysokowski .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2008 ; 14s. Raport: Nr rej. IB-14/2008
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Podatność zespolenia mostu drogowego w ciągu autostrady A2 / Czesław Machelski, Robert Toczkiewicz .- Politechnika Wrocławska : Instytut Inżynierii Lądowej, 2006 ; 51s. Raport: nr 3
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Analiza parametryczna prototypowego obiektu gruntowo-powłokowego / Grzegorz Antoniszyn, Czesław Machelski .- Politechnika Wrocławska : Instytut Inżynierii Lądowej, 2005 ; 25s. Raport: nr 36
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[4] Analiza parametryczna sił wewnętrznych w powłokach obiektów mostowych gruntowo-powłokowych / Grzegorz Antoniszyn, Czesław Machelski .- Politechnika Wrocławska : Instytut Inżynierii Lądowej, 2005 ; 35s. Raport: nr 19
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[5] Analiza bezpieczeństwa użytkowania estakady kolejowej we Wrocławiu w związku z wykopem od strony ul. Nasypowej / Jan Biliszczuk, Czesław Machelski, Krzysztof Sadowski .- Politechnika Wrocławska : Instytut Inżynierii Lądowej, 2004 ; 27s. Raport: nr 69
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[6] Badania i analiza bezpieczeństwa mostu przy obciążeniu pojazdem C 150. Sprawozdanie z prac wykonanych w ramach nadzoru naukowego nad budową mostu przez Wisłę w Płocku / Jan Biliszczuk, Wojciech Barcik, Czesław Machelski .- Politechnika Wrocławska : Instytut Inżynierii Lądowej, 2004 ; 78s. Raport: nr 18
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[7] Ekspertyza naukowo-techniczna estakady wjazdowej do wiaduktu CWK Ślimak i łącznica w Sosnowcu / Czesław Machelski, Robert Toczkiewicz .- Politechnika Wrocławska : Instytut Inżynierii Lądowej, 2004 ; 40s. Raport: nr 87
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[8] Odkształcenia i przemieszczenia stalowej powłoki mostu typu box culvert MP 150 17B pod obciążeniami zmiennymi / Czesław Machelski, Grzegorz Antoniszyn, Bernard Michalski .- Politechnika Wrocławska : Instytut Inżynierii Lądowej, 2004 ; 80s. Raport: nr 64
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[9] Analiza możliwości wcześniejszego demontażu podpór montażowych na moście dojazdowym. Sprawozdanie z prac wykonanych w ramach Nadzoru Naukowego nad budową mostu przez Wisłę w Płocku. Część IV/2003 / Jan Biliszczuk, Czesław Machelski, Krzysztof Sadowski .- Politechnika Wrocławska : Instytut Inżynierii Lądowej, 2003 ; 17s. Raport: nr 123
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[10] Analiza przydatności do dalszej eksploatacji wiaduktu drogowego w ciągu nr 3 w Jeleniej Górze / Czesław Machelski .- Politechnika Wrocławska : Instytut Inżynierii Lądowej, 2003 ; 58s. Raport: nr 61
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[11] Badania odbiorcze w zakresie próbnego obciążenia kładki dla pieszych nad DK-1 w Pszczynie / Czesław Machelski, Józef Rabiega, Wojciech Glabisz .- Politechnika Wrocławska : Instytut Inżynierii Lądowej, 2003 ; 78s. Raport: nr 119
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[12] Badania odbiorcze w zakresie próbnego obciążenia kładki dla pieszych nad DK-1 we Wrzosowej k/Częstochowy / Czesław Machelski, Józef Rabiega, Wojciech Glabisz, Wojciech Barcik .- Politechnika Wrocławska : Instytut Inżynierii Lądowej, 2003 ; 94s. Raport: nr 118
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[13] Badania sił wewnętrznych i przemieszczeń od obciążenia użytkowego obiektu mostowego typu Super Cor w ciągu drogi Polanica-Szczytna / Czesław Machelski, Grzegorz Antoniszyn, Robert Toczkiewicz .- Politechnika Wrocławska : Instytut Inżynierii Lądowej, 2003 ; 55s. Raport: nr 110
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[14] Ekspertyza dwóch wiaduktów w ciągu drogi krajowej nr 80 - ulica Fordońska w Bydgoszczy / Jan Biliszczuk, Kazimierz Bieniek, Maciej Hildebrand, Czesław Machelski, Mariusz Pustelnik, Józef Rabiega .- Politechnika Wrocławska : Instytut Inżynierii Lądowej, 2003 ; 235s. Raport: nr 30
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[15] Siły wewnętrzne i przemieszczenia powłoki przepustu typu BOX CULVERT od obciążenia użytkowego / Czesław Machelski, Grzegorz Antoniszyn .- Politechnika Wrocławska : Instytut Inżynierii Lądowej, 2003 ; 48s. Raport: nr 76
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[16] Sprawozdanie z prac wykonanych w ramach Nadzoru Naukowego nad budową mostu podwieszonego przez Wisłę w Płocku. Sprawdzenie ciężaru własnego mostu : cz. 3/2003 / Jan Biliszczuk, Czesław Machelski, Wojciech Barcik .- Politechnika Wrocławska : Instytut Inżynierii Lądowej, 2003 ; 37s. Raport: nr 82
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[17] Wytężenie przepustu typu BOX CULVERT MP 150 17B w Lewinie Kłodzkim / Czesław Machelski, Grzegorz Antoniszyn .- Politechnika Wrocławska : Instytut Inżynierii Lądowej, 2003 ; 66s. Raport: nr 10
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski