System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Anna Staszczuk
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: inżynieria lądowa i transport (100 %)
Jednostka: Instytut Budownictwa
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 47 pozycji bibliograficznych
10 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Ekologiczne zagadnienia odwodnienia pasa drogowego, 2009. Urszula Kołodziejczyk, Marzena Nadolna, Sebastian Węclewski, Anna Asani, Anna Staszczuk, Artur Szymańczyk, Janusz Bohatkiewicz, Magdalena Drach, Małgorzata Helman-Grubba, Witold Sladkowski, Katarzyna Kiełbasa, Dariusz Scheffs, Warszawa : Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrod 143 s. bibliogr. fot. rys. tab. .- http://www.gddkia.gov.pl/article/drogi_i_mosty/analiza_metod_poprawy_stanu_odwodnienia_drog_i_nalezacych_do_nich_drogowych_obiektow_inzynierskich//index.php?id_item_tree=003e2ab4425922d09110db9540b99092
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9778] [data modyf: 11-10-2010 16:53]
[2] Zalecenia projektowania, budowy i utrzymania odwodnienia parkingów i MOP, 2009. Andrzej Łęgosz, Wiktor Jasiński, Arkadiusz Nowak, Anna Staszczuk, Wrocław : IBDiM - Filia Wrocław 73 s. , ISBN: 8391121380, bibliogr. fot. rys. tab. .- http://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/a/analiza-metod-poprawy-stanu-odwo_1//documents/zeszyt-5.pdf na odwrocie strony tyt.: Copyright by GDDKiA
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9943] [data modyf: 06-08-2015 12:54]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Analiza cech energetycznych budynków i struktury zużycia ciepła, Grzegorz Misztal, Anna Staszczuk, Arkadiusz Węglarz
// W: Rozproszone kogeneracyjne źródła energii dla budynków : monografia, 2013. / red. nauk. P. Ziembicki, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 13--29, ISBN: 9788378421146
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15911] [data modyf: 05-08-2015 09:48]
[2] Renowacje istniejącego odwodnienia ulic w infrastrukturze miejskiej, Adam Wysokowski, Anna Staszczuk, Teresa Nowak
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 4, 2008. / red. T. Biliński, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 405--411, ISBN: 9788374811439
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9938] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Experimental study of the influence of thermal mass on thermal comfort and cooling energy demand in residential buildings / Tadeusz Kuczyński, Anna Staszczuk, 2020. Energy Vol. 195, 1--11, ISSN: 0360-5442, , eISSN: 1873-6785, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Building overheating, Cooling energy demand, Heat waves, Thermal capacity, Thermal inertia, Thermal mass
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 200)    DOI: 10.1016/j.energy.2020.116984         Cytowania wg Scopus: 6 [18-01-2021]
[AWCZ-24919] [data modyf: 07-02-2020 10:09]
[200] [1]
[2] Analytical and Experimental Investigation of the Solar Chimney System / Zygmunt Lipnicki, Marta Gortych, Anna Staszczuk, Tadeusz Kuczyński, Piotr Grabas, 2019. Energies Vol. 12, 1--13, ISSN: 1996-1073, , eISSN: 1996-1073, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: air flow, analytical and experimental solutions, method of calculation, solar chimney
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.3390/en12112060         Cytowania wg Scopus: 3 [18-01-2021]
[AWCZ-24128] [data modyf: 04-06-2019 11:14]
[140] [1]
[3] The impact of floor thermal capacity on air temperature and energy consumption in buildings in temperate climate / Anna Staszczuk, Tadeusz Kuczyński, 2019. Energy Vol. 181, 908--915, ISSN: 0360-5442, , eISSN: 1873-6785, bibliogr. fot. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: energy consumption, ground floor capacity, heat storage, heat waves, thermal mass
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 200)    DOI: 10.1016/j.energy.2019.05.202         Cytowania wg Scopus: 3 [18-01-2021]
[AWCZ-24154] [data modyf: 24-11-2020 13:38]
[200] [1]
[4] The effect of floor insulation on indoor air temperature and energy consumption of residential buildings in moderate climates / Anna Staszczuk, Magdalena Wojciech, Tadeusz Kuczyński, 2017. Energy Vol. 138, 139--146, ISSN: 0360-5442, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: energy consumption, floor thermal capacity, ground heat storage, passive cooling, time series, transient 3D calculations
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 45)    DOI: 10.1016/j.energy.2017.07.060         Cytowania wg Scopus: 6 [18-01-2021]
[AWCZ-21566] [data modyf: 20-07-2017 13:05]
[45] [1]
[5] Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii w Parku Naukowo-Technologicznym w Zielonej Górze / Anna Staszczuk, Piotr Ziembicki, Jarosław Gil, 2014. Materiały Budowlane, nr 12, 40--41, ISSN: 0137-2971, fot.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-18711] [data modyf: 21-08-2015 09:17]
[6] Diagnostyka termowizyjna budynków - problemy wrażliwości i interpretacji wyników pomiarów / Grzegorz Misztal, Anna Staszczuk, Piotr Ziembicki, 2013. Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja T. 44, nr 8, 321--326, ISSN: 0137-3676, bibliogr. fot. tab. summ.
Słowa kluczowe: budynek, building, measurements, pomiary, termowizja, thermovision
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17466] [data modyf: 07-09-2015 12:17]
[7] Wpływ wysokich temperatur letnich na projektowanie termiczne podłóg w jednokondygnacyjnych budynkach mieszkalnych w Polsce / Anna Staszczuk, Tadeusz Kuczyński, 2012. Izolacje : Budownictwo, Przemysł, Ekologia, nr 6, 38--42, ISSN: 1427-6682, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-16608] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[8] Renowacja odwodnienia ulic w infrastrukturze miejskiej / Adam Wysokowski, Anna Staszczuk, Teresa Nowak, 2009. Materiały Budowlane, nr 2, 39--40, ISSN: 0137-2971, rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-13850] [data modyf: 20-05-2009 15:58]
[9] Decrease of negative impact of transport infrastructure investments on natural migration of the wild animals / Adam Wysokowski, Anna Staszczuk, Barbara Bednarek, 2007. Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej = Archives of Institute of Civil Engineering, nr 1, 287--295, ISSN: 1897-4007, bibliogr. fot. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: animal crossing, corrugated steel, steel structures, testing stand, tests results
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-12114] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Przejścia dla zwierząt - w zgodzie z naturą / Adam Wysokowski, Anna Staszczuk, Leszek Janusz, Barbara Bednarek, 2007. Geoinżynieria Drogi Mosty Tunele, nr 2, 40--42, ISSN: 1895-0426, bibliogr. rys. tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12272] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Przejścia dla zwierząt w budownictwie komunikacyjnym / Adam Wysokowski, Anna Staszczuk, Wojciech Bosak, 2007. Inżynier Budownictwa, nr 12, 72--75, ISSN: 1732-3428, bibliogr. fot. rys. wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12598] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Systemy odwodnienia obiektów mostowych / Adam Wysokowski, Anna Staszczuk, 2007. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, nr 4, 42--48, ISSN: 1734-6681, bibliogr. fot. rys. tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12316] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Comparison of the calculations results of heat exchange between a single-family building and the ground obtained with the quasi-stationary and 3-D transient models. Part. 2: intermittent and reduced heating mode / Anna Staszczuk // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2017, No. 24 (1), s. 133--144, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: heat transfer via the ground, intermittent heating mode, quasi-stationary calculations, reduced heating mode, transient 3-D calculations,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2017-0009
[AWI-10517] [data modyf: 19-06-2017 12:22]
[2] The theoretical analysis of mass and energy flow through solar collector - chimney system / Zygmunt Lipnicki, Marta Gortych, Anna Staszczuk, Tadeusz Kuczyński // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2017, No. 24 (1), s. 117--131, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: air flow, analiza teoretyczna, przepływ powietrza, solar collector - chimney system, układ kolektor słoneczny - komin,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2017-0008
[AWI-10516] [data modyf: 19-06-2017 12:22]
[3] Comparative calculation of heat exchange with the ground in residential building including periodes of heat waves / Anna Staszczuk, Tadeusz Kuczyński, Magdalena Wojciech, Piotr Ziembicki // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2016, No. 21, s. 109--119, ISSN: 2080-5187, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: fale upałów, ground heat storage, heat waves, model do obliczeń niestacjonarnych, szeregi czasowe, time series, transient calculation model, wymiana ciepła z gruntem,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2016-0026
[AWI-10391] [data modyf: 01-08-2016 09:58]
[4] Effect of extending hot weather periods on approach to floor construction in moderate climate residential buildings / Anna Staszczuk, Tadeusz Kuczyński // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2016, No. 20, s. 159--170, ISSN: 2080-5187, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: climate changes, energy consumption, fale upałów, heat storage, heat waves, magazynowanie ciepła w gruncie, podłoga na gruncie, slab on ground thermal insulation, zapotrzebowanie na chłód, zmiany klimatu,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2016-0013
[AWI-10366] [data modyf: 01-08-2016 09:53]
[5] Potencjał badawczy Centrum Budownictwa Zrównowazonego i Energii Parku Naukowo-Technologicznego w Zielonej Górze : (cz. 1) / Anna Staszczuk, Jarosław Gil, Piotr Ziembicki // W: Biuletyn Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa .- 2015, nr 2, s. 5--7, ISSN: 2353-3242, fot. rys.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-10450] [data modyf: 04-01-2017 14:57]
[6] Potencjał badawczy Centrum Budownictwa Zrównowazonego i Energii Parku Naukowo-Technologicznego w Zielonej Górze : (cz. 2) / Anna Staszczuk, Jarosław Gil, Piotr Ziembicki // W: Biuletyn Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa .- 2015, nr 3, s. 5--7, ISSN: 2353-3242, fot.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-10451] [data modyf: 04-01-2017 14:57]
[7] Comparison of the calculation results of heat exchange between a single-family building and the ground obtained with the quasi-stationary and 3-d transient models. Part 1: continuous heating mode / Anna Staszczuk // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2012, No. 8, s. 77--87, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: continous heating mode, heat transfer via the ground, quasi-stationary calculations, transient heat flow,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9817] [data modyf: 03-03-2014 14:38]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] The impact of wall and roof material on the summer thermal performance of building in a temperate climate, 2020. Tadeusz Kuczyński, Anna Staszczuk // W: Proceedings of the 6th International Conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering. CPOTE 2020. -, Polska [b. m.] : Silesian University of Technology, Departament of Thermal Technology, 2020, s. 1137--1149, ISBN: 9788361506546
Słowa kluczowe: building overheating, heat waves, phace change materials (PCMs), thermal inertia

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23740] [data modyf: 24-11-2020 15:28]
[0] [0]
[2] Experimental study of the influence of thermal mass on thermal comfort and cooling energy demand in residential buildings, 2019. Tadeusz Kuczyński, Anna Staszczuk // W: Proceedings of the 32nd International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems - ECOS 2019. Wrocław, Polska Gliwice : Institute of Thermal Technology, Silesian University of Technology, 2019, s. 2355--2365, ISBN: 9788361506515
Słowa kluczowe: Cooling energy demand, Heat waves, Overheating, Thermal capacity, Thermal mass

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23481] [data modyf: 06-08-2019 12:42]
[0] [0]
[3] Using the ground as a heat sink in residential buildings during heat waves, 2018. Anna Staszczuk, Tadeusz Kuczyński // W: International Conference on New Energy and Future Energy System - NEFES 2018. Shanghai, Chiny [Bristol] : IOP Publishing, 2018, IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science, Vol. 188, s. 1--8
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1088/1755-1315/188/1/012034   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[KONF-23263] [data modyf: 23-11-2018 16:30]
[7,5] [0,5]
[4] Using thermal floor mass to reduce overheating in buildings during night hours, 2018. Anna Staszczuk, Tadeusz Kuczyński // W: Contemporary Problems of Thermal Engineering - CPOTE 2018 : proceedings of the 5th International Conference. Gliwice, Polska Gliwice : Silesian University of Technology, 2018, s. 1215--1225, ISBN: 9788361506461
Słowa kluczowe: energy consumption, ground floor capacity, heat storage, overheating, thermal mass

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23231] [data modyf: 04-10-2018 14:24]
[0] [0]
[5] Effect of extending hot weather periods on approach to floor construction in moderate climate residential buildings, 2016. Anna Staszczuk, Tadeusz Kuczyński // W: Contemporary Problems of Thermal Engineering - CPOTE 2016 : proceedings of the 4th international conference. Gliwice - Katowice, Polska Gliwice : Silesian University of Technology, 2016, s. 929--937, ISBN: 9788361506362
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22364] [data modyf: 08-12-2016 13:48]
[6] The theoretical analysis of mass and energy flow through solar collector - chimney system, 2016. Zygmunt Lipnicki, Marta Gortych, Anna Staszczuk, Tadeusz Kuczyński // W: Contemporary Problems of Thermal Engineering - CPOTE 2016 : proceedings of the 4th international conference. Gliwice - Katowice, Polska Gliwice : Silesian University of Technology, 2016, s. 775--787, ISBN: 9788361506362
Słowa kluczowe: air flow, analytical solution, solar collector - chimney system

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22363] [data modyf: 08-12-2016 13:47]
[7] Effect of hot weather periods in moderate climate regions on approach to slab thermal design in residential buildings, 2011. Anna Staszczuk, Tadeusz Kuczyński, Jan Radoń // W: Proceedings of the 9th Nordic Symposium on Building Physics - NSB 2011. Tampere, Finlandia Tampere : Tampere University of Technology, 2011, Vol. 2, s. 825--832, ISBN: 9789521525759
Słowa kluczowe: building design, climate changes, heat waves, slab on ground insulation

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19986] [data modyf: 13-06-2011 12:31]
[8] Evaluation of simplified calculation method of heat exchange between building and ground, 2010. Anna Staszczuk, J. Radon, A. Holm // W: Research on building physics : proceedings of the 1st Central European Symposium on Building Physics. Cracow, Polska Cracow - Lodz : Technical University of Lodz, 2010, s. 371--376, ISBN: 9788372833679
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19821] [data modyf: 29-11-2010 10:23]
[9] Application of LCA method in forecasting ecological results of roadway drainage, 2007. Anna Staszczuk // W: Current trends in commodity science : preceedings of the 9th International Commodity Science Conference (IGWT). Poznań, Polska Poznań : The Poznań University of Economics Publishing House, 2007, Vol. 2, s. 1277--1282, ISBN: 9788374172707
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18466] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Ekologiczne konstrukcje przejść dla zwierząt a rozwój infrastruktury kolejowej, 2007. Adam Wysokowski, Anna Staszczuk, Wojciech Bosak // W: Inwestycje na obszarach chronionych : konferencja naukowo-techniczna. Słubice - Garbicz, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2007, s. 97--109
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18563] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Przejścia dla zwierząt w budownictwie komunikacyjnym. Propozycja zaleceń normalizujących zagadnienie, 2007. Adam Wysokowski, Anna Staszczuk, Wojciech Bosak // W: Ochrona dziko żyjących zwierząt przy inwestycjach drogowych w Polsce : [konferencja]. Łagów, Polska Bystra : Stowarzyszenie Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot, 2007, s. 32--41, ISBN: 8391987973
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18601] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Systemy odwodnienia obiektów mostowych, 2007. Adam Wysokowski, Anna Staszczuk // W: Nawierzchnie, izolacje i inne elementy wyposażenia mostów : seminarium. Warszawa, Polska Warszawa : Politechnika Warszawska, 2007, s. 101--116, ISBN: 8392166825
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18150] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Zmniejszenie negatywnego wpływu inwestycji komunikacyjnych (drogowo-kolejowych) na możliwość swobodnej migracji zwierząt, 2006. Adam Wysokowski, Leszek Janusz, Anna Staszczuk, Barbara Bednarek // W: Oddziaływanie infrastruktury transportowej na przestrzeń przyrodniczą : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna. Poznań, Polska Warszawa : Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 2006, s. 209--217, ISBN: 8387414832
Słowa kluczowe: efekt bariery, infrastruktura transportowa, migracja fauny, przejścia dla zwierząt, środki techniczne

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18145] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Wpływ cech instalacji c.o. i c.w.u. na zużycie energii. Projekt badawczy: Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków. Zadanie badawcze nr 6: Analiza wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla budynków przy zasilaniu ze scentralizowanych źródeł ciepła. / Anna Staszczuk, Piotr Ziembicki .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, 2011 ; [30]s. Raport: R1.6
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Projekt próbnego obciążenia wiaduktu drogowego nad linią PKP w ciągu DK 94 w km 53+500 w miejscowości Mazurowice, gmina Malczyce - wzmocnienie drogi krajowej nr 94 na odcinku Mazurowice - Wrocław - ETAP III / Adam Wysokowski, Jakub Marcinowski, Janusz Laskowski, Artur Juszczyk, Anna Staszczuk .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2010 ; -s. Raport: Nr 1910, IB-02/2010
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Wzmocnienie drogi krajowej nr 94 na odcinku Mazurowice-Wrocław - etap III, Mazurowice-Wilczków od km 52+759 do km 57+700 : projekt próbnego obciążenia wiaduktu drogowego nad linią PKP w ciągu dk 94 w km 53+500 w miejscowości Mazurowice, gmina Malczyce - obiekt zachodni / Adam Wysokowski, Jakub Marcinowski, Janusz Laskowski, Artur Juszczyk, Anna Staszczuk .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2010 ; 21s. Raport: Nr rej. IB-02/2010
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[4] Modernizacja linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce-Terespol, etap I LOT "B" Łuków-Międzyrzec Podlaski : projekt próbnego obciążenia most w km. 147,451 / Adam Wysokowski, Włodzimierz Dyszak, Artur Juszczyk, Jakub Marcinowski, Anna Staszczuk .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2009 ; 12s. Raport: Nr rej. IB - 01/2009
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[5] Modernizacja linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce-Terespol etap I LOT "B" Łuków-Międzyrzec Podlaski : raport z próbnego obciążenia most w km. 147,451. Tor I / Adam Wysokowski, Włodzimierz Dyszak, Artur Juszczyk, Jakub Marcinowski, Anna Staszczuk .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2009 ; 16s. Raport: Nr rej. IB-01/2009
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[6] Modernizacja linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce-Terespol etap I LOT "B" Łuków-Międzyrzec Podlaski : raport z próbnego obciążenia most w km. 147,451. Tor. II / Adam Wysokowski, Włodzimierz Dyszak, Artur Juszczyk, Jakub Marcinowski, Anna Staszczuk .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2009 ; 17s. Raport: Nr rej. IB-01/2009
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[7] Projekt próbnego obciążenia - Most w km. 147,451. Modernizacja linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce-Terespol Etap I LOT "B" Łuków - Międzyrzecz Podlaski / Adam Wysokowski, Włodzimierz Dyszak, Artur Juszczyk, Jakub Marcinowski, Anna Staszczuk .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2009 ; -s. Raport: Nr 1409, IB-01/2009
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[8] Projekt próbnego obciążenia - Most w km. 147,451, Tor I Modernizacja linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce-Terespol Etap I LOT "B" Łuków - Miedzyrzecz Podlaski / Adam Wysokowski, Włodzimierz Dyszak, Artur Juszczyk, Jakub Marcinowski, Anna Staszczuk .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2009 ; -s. Raport: Nr 1609, IB-01/2009
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[9] Raport z próbnego obciążenia - Most w km. 147,451, Tor II. Modernizacja linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce-Terespol Etap I LOT "B" Łuków - Międzyrzecz Podlaski / Adam Wysokowski, Włodzimierz Dyszak, Artur Juszczyk, Jakub Marcinowski, Anna Staszczuk .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2009 ; -s. Raport: Nr 1509, IB-01/2009
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[10] Ekspertyza obiektu mostowego nr JNI 01006530 km 14+679 w ciągu drogi powiatowej 3900 Czarkowo-Krzywiń w m. Świniec / Włodzimierz Dyszak, Czesław Machelski, Anna Staszczuk, Adam Wysokowski .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2008 ; 14s. Raport: Nr rej. IB-14/2008
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[11] Raport z przeglądu szczegółowego mostu zwodzonego na kanale portowym Odry w Nowej Soli / Adam Wysokowski, Włodzimierz Dyszak, Bożena Kuczma, Anna Staszczuk .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2006 ; 7s. Raport: Nr rej. IB-10/2006
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski