System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Marceli Tureczek
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: historia (100 %)
Jednostka: Instytut Historii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 155 pozycji bibliograficznych
44 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Powiat strzelecko-drezdenecki (do 1815 roku) / Marceli Tureczek .- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018 .- 109 s. - (Corpus inscriptionum Poloniae. Inskrypcje województwa lubuskiego ; Tom X, z. 11) .- ISBN: 9788380198692
Kod: MON-WI-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-14808] [data modyf: 28-05-2019 12:33]
[2] Krajobraz kulturowy i zabytki Ziemi Międzyrzeckiej / Marceli Tureczek .- Międzyrzecz : Powiat Międzyrzecki, 2017 .- 235 s. : bibliogr.fot. .- ISBN: 9788394069957
Kod: MON-INNE    BibTeX   (pkt: 20)
[WZ-14204] [data modyf: 31-05-2019 10:11]
[3] Powiat sulęciński (do 1815 roku) / Marceli Tureczek .- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016 .- 225 s. : fot. - (Corpus inscriptionum Poloniae. Inskrypcje województwa lubuskiego ; T. X, z. 9) .- ISBN: 9788380195974
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-13630] [data modyf: 02-03-2017 13:02]
[4] Campanae, quae in confio sonant : Studium z dziejów ludwisarstwa na pograniczu śląsko-brandenbursko-pomorskim w XIII-XVIII wieku / Marceli Tureczek .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 .- 691 s. .- ISBN: 9788378421863
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12880] [data modyf: 17-12-2015 13:38]
[5] Kronika siedemdziesięciolecia. Niedokończona kronika. Międzyrzecz w fotografii i dokumentach z lat 1945-1989 / Ryszard Patorski, Marceli Tureczek . cz. 1 .- Międzyrzecz : Urząd Miejski w Międzyrzeczu, 2015 .- 272 s. .- ISBN: 9788394227517
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12667] [data modyf: 18-11-2015 11:53]
[6] Kronika siedemdziesięciolecia. Trudny czas przemian - Międzyrzecz w latach 1990-2015 / Ryszard Patorski, Marceli Tureczek .- Międzyrzecz : Urząd Miejski w Międzyrzeczu, 2015 .- 104 s. : fot. .- ISBN: 978-83-93953295
Kod: KSI-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-12668] [data modyf: 09-09-2015 15:48]
[7] Wyszanowo na kartach historii oraz we wspomnieniach mieszkańców / Marceli Tureczek .- Międzyrzecz - Wyszanowo : Urząd Miejski w Międzyrzeczu, 2015 .- 151 s. : bibliogr.fot. .- ISBN: 9788363902285
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12666] [data modyf: 09-09-2015 15:48]
[8] Zabytkowe parki w okolicach Międzyrzecza : zarys historii założeń oraz walory przyrodniczo-kulturowe / Marceli Tureczek .- Międzyrzecz : Urząd Miejski w Międzyrzeczu, 2014 .- 168 s. .- ISBN: 9788393953271
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12295] [data modyf: 16-03-2017 10:40]
[9] Ziemia Lubuska. Społeczny wymiar dialogu o przeszłości i tożsamości / Marceli Tureczek .- Miedzyrzecz - Wschowa - Zielona Góra : Stowarzyszenie Czas A.R.T., Polskie Towarzystwo Historyczne oddział Zielona Góra, 2014 .- 454 s. .- ISBN: 9788363363161
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12023] [data modyf: 16-03-2017 10:46]
[10] Program opieki nad zabytkami województwa lubuskiego na lata 2013-2016; oprac. / Marceli Tureczek .- Zielona Góra : Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, 2013 .- 110 s.
Kod: ROZ-1    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-12423] [data modyf: 28-07-2015 11:23]
[11] Zabytki w krajobrazie kulturowym Międzyrzecza i okolic / Marceli Tureczek .- Międzyrzecz : Agencja Reklamowa BM, 2012 .- 253 s. .- ISBN: 9788393566808
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11139] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[12] Leihglocken : dzwony z obszaru Polski w granicach po 1945 roku przechowywane na terenie Niemiec = Bells from territories within post -1945 borders of Poland stored in Germany / Marceli Tureczek .- Warszawa : Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Dziedzictwa Kulturowego, 2011 .- 871 s. .- ISBN: 9788362622139
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-10625] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[13] Zabytkowe dzwony na Ziemi Lubuskiej : dokumentacja - ochrona - badnia / Marceli Tureczek .- Zielona Góra : ARCANUM, 2010 .- 409 s. .- ISBN: 9788392826750
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9702] [data modyf: 20-07-2010 08:35]
[14] Powiat świebodziński / Marceli Tureczek . T. 10, z. 3 .- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2009 .- 323 s. - (Corpus Inscriptionum Poloniae) .- ISBN: 9788376113029
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9144] [data modyf: 13-08-2009 09:28]
[15] Inskrypcje powiatu międzyrzeckiego do 1815 roku / Marceli Tureczek .- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2006 .- 493 s. - (Corpus Inscriptionum Poloniae ; T. 10 z. 1) .- ISBN: 8374413549
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7685] [data modyf: 16-10-2006 12:54]
[16] Najstarsze dzwony na Ziemi Międzyrzeckiej do 1815 roku / Marceli Tureczek .- Zielona Góra : Księgarnia Akademicka, 2005 .- 169 s. .- ISBN: 836021803X
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7683] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[17] Brójce - zarys dziejów miasta 1428-1946 / Marceli Tureczek .- Zielona Góra : Księgarnia Akademicka, 2003 .- 230, [23] s. .- ISBN: 8391806022
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7682] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Pierwsze powojenne opisanie Ziemi Międzyrzeckiej. Międzyrzecki regionalizm u progu 70-lecia wydania monografii "Ziemia Lubuska" / Marceli Tureczek
// W: Ziemia Międzyrzecka w przeszłości [XVII] / red. nauk. Marceli Tureczek, Grzegorz Urbanek .- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019 - s. 111--121 .- ISBN: 9788381800402
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20957] [data modyf: 27-06-2019 09:26]
[2] Dzieje szkoły na pograniczu. Przyczynek do historii szkoły i osady Silna Nowa w świetle kroniki z lat 1905-1949/1950 / Marceli Tureczek
// W: Ziemia międzyrzecka w przeszłości. T. XVI / red. nauk. Marceli Tureczek, Grzegorz Urbanek .- Międzyrzecz-Skwierzyna : Towarzystwo Historyczne Ziemi Międzyrzeckiej, 2018 - s. 49--56 .- ISBN: 9788394406370
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20216] [data modyf: 05-06-2019 11:37]
[3] Krajobraz kulturowy i zabytki okolic Miedzichowa / Małgorzata Gularek, Marceli Tureczek
// W: Gmina Miedzichowo na szlakach dziejów .- Miedzichowo - Zielona Góra : Gmina Miedzichowo, 2018 - s. 57--77 .- ISBN: 9788395131608
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20441] [data modyf: 04-06-2019 11:57]
[4] Wspomnienia mieszkańców z okolic Miedzichowa / Tomasz Nodzyński, Stanisław Piechota, Marceli Tureczek
// W: Gmina Miedzichowo na szlakach dziejów .- Miedzichowo - Zielona Góra : Gmina Miedzichowo, 2018 - s. 157--164 .- ISBN: 9788395131608
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20445] [data modyf: 04-06-2019 11:54]
[5] Zarys dziejów Miedzichowa i okolic w okresie średniowiecznym i wczesnonowożytnym / Marceli Tureczek
// W: Gmina Miedzichowo na szlakach dziejów .- Miedzichowo - Zielona Góra : Gmina Miedzichowo, 2018 - s. 79--83 .- ISBN: 9788395131608
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20442] [data modyf: 04-06-2019 11:54]
[6] Cmentarz ewangelicki w Brójcach. Kilka refleksji na temat aktualnych przemian pamięci w perspektywie stosunków polsko-niemieckich / Marceli Tureczek
// W: Ziemia skrywa kości : Zapomniane krajobrazy pamięci - cmentarze protestanckie w Wielkopolsce po 1945 roku / pod red. Jerzego Kołackiego i Izabeli Skórzyńskiej .- Poznań : Instytut Historii UAM, 2017 - s. 221--233 .- ISBN: 9788365663283
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19389] [data modyf: 31-05-2019 13:57]
[7] Dzwony między Śląskiem, Brandenburgią i Pomorzem. Krótka retrospekcja dotychczasowych badań oraz wyzwania (komunikat) / Marceli Tureczek
// W: Dzwon w chrześcijańskiej Europie / red. nauk. Gerard Guźlak .- Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2017 - s. 142--153 .- ISBN: 9788380182080
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20440] [data modyf: 04-06-2019 11:57]
[8] Jeszcze o Międzyrzeczu w kręgu dyskusji nad lokalizacją eremu Pięciu Braci Męczenników / Marceli Tureczek
// W: Ziemia Międzyrzecka w przeszłości [XV] : Piętnaście lat serii historycznej "Ziemia Międzyrzecka w przeszłości" (2003-2017) / red. nauk. Agnieszka Indycka-Grabarczyk, Marceli Tureczek . t. XV .- Międzyrzecz : Towarzystwo Historyczne Ziemi Międzyrzeckiej, 2017 - s. 11--15 .- ISBN: 9788394406356
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19163] [data modyf: 03-06-2019 10:39]
[9] Kilka uwag na temat dokumentacji do dziejów dzwonów z obszaru Polski w zasobie Ewangelisches Zentralarchiv (EZA) w Berlinie / Marceli Tureczek
// W: Pomerania et alia : opuscula Joachimo Zdrenka dedicata / red. nauk. Joanna Karczewska, Marceli Tureczek .- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017 - s. 301--311 .- ISBN: 9788380196315
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-18858] [data modyf: 03-06-2019 09:23]
[10] Krajobraz kulturowy wsi Solniki - geneza i wybrane cechy współczesne / Marceli Tureczek
// W: Z dziejów wsi Solniki / red. nauk. Joanna Karczewska .- Kożuchów : Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej, 2017 - s. 83--96 .- ISBN: 9788393564552
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19095] [data modyf: 31-05-2017 09:04]
[11] Międzyrzecz i Ziemia Międzyrzecka na tle przemian oraz badań polsko-niemieckiego pogranicza (1945-1991-2016)) / Marceli Tureczek
// W: 25 lat wspólnych badań nad pograniczem polsko-niemieckim / pod red. Edwarda Jaworskiego .- Gorzów Wielkopolski : Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp., 2017 - s. 129--150 .- ISBN: 9788363404222
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18960] [data modyf: 05-06-2019 11:46]
[12] Stowarzyszenie Regionalistów "Środkowe Nadodrze" / Bogusław Mykietów, Marceli Tureczek
// W: Historyczna Nowa Monarchia w historiografii, kulturze, sztuce i achitekturze - wczoraj, dzisiaj i jutro / red. nauk. Andrzej Talarczyk i Edward Włodarczyk .- Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2017 - s. 410--413 .- ISBN: 9788372419637
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20228] [data modyf: 05-06-2019 11:40]
[13] Stowarzyszenie Regionalistów "Środkowe Nadodrze". Krótka retrospekcja i kilka refleksji na temat działalności organizacji pozarządowej / Marceli Tureczek
// W: Regionalne towarzystwa historyczne w Polsce w epoce globalizacji / red. nauk. Paweł Migdalny i Wojciech Iwańczak .- Chojna - Wodzisław Śląski : Wydawnictwo Templum, 2017 - s. 133--143 .- ISBN: 9788363651
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20103] [data modyf: 05-06-2019 11:50]
[14] Szkice z dziejów Bukowca do 1945 roku / Marceli Tureczek
// W: Zakartkowani w historii - krótka opowieść o Bukowcu / Wioleta Góra .- Bukowiec : Regionalne Centrum Animacji Kultury, 2017 - s. 7--32 .- ISBN: 9788394406363
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-19713] [data modyf: 11-01-2018 11:15]
[15] Ślady pamięci pomnikowej z XIX oraz pierwszej połowy XX wieku na obszarze Ziemi Lubuskiej / Marceli Tureczek
// W: Lubuski palimpsest .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017 - (Historia Literatury Pogranicza) - s. 75--100 .- ISBN: 9788378423027
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19739] [data modyf: 03-06-2019 11:11]
[16] Ad Mestris locum - interpretujmy dalej. Kilka pytań o Winnicę oraz kaplicę Najświętszej Maryi Panny na marginesie dyskusji o kościołach średniowiecznego Międzyrzecza / Marceli Tureczek
// W: Ziemia Międzyrzecka w przeszłości, tom XIV / red. nauk. Agnieszka Indycka, Marceli Tureczek .- Międzyrzecz - Trzciel : Towarzystwo Historyczne Ziemi Międzyrzeckiej, 2016 - s. 23--41 .- ISBN: 9788394406318
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17976] [data modyf: 20-06-2016 09:41]
[17] Autostrada A2 - Autostrada Wolności jako miejsce (nie)pamięci? Jeszcze o bylym niemieckim nazistowskim obozie pracy przymusowej Brätz w Brójcach, w 25. rocznicę podpisania Polsko-Niemieckiego Traktatu o Przyjaźni i Współpracy / Marceli Tureczek
// W: Militarne dziedzictwo Świebodzina i okolic : studia i materiały / red. nauk. Grzegorz Urbanek .- Międzyrzecz - Świebodzin : Świebodziński Dom Kultury, Towarzystwo Historyczne Ziemi Międzyrzeckiej, 2016 - s. 125--137 .- ISBN: 9788394406325
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18521] [data modyf: 19-12-2016 08:07]
[18] Denkmalerinnerung im Lebuser Raum und seine gegenwärtigen Reminiszenzen / Marceli Tureczek
// W: An der mittleren Oder : Eine Kulturlandschaft im deutsch-polnischen Grenzraum / Marta Jadwiga Bąkiewicz (Hg.) .- Paderborn : Ferdinang Schöningh, 2016 - s. 185--205 .- ISBN: 9783506782885
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18021] [data modyf: 04-07-2016 08:27]
[19] Dzwony trzcielskich kościołów - historia, stan zachowania, zagadnienia konserwatorskie / Marceli Tureczek
// W: Ziemia Międzyrzecka w przeszłości, tom XIV / red. nauk. Agnieszka Indycka, Marceli Tureczek .- Międzyrzecz - Trzciel : Towarzystwo Historyczne Ziemi Międzyrzeckiej, 2016 - s. 91--112 .- ISBN: 9788394406318
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17977] [data modyf: 20-06-2016 09:43]
[20] Niektóre zagadnienia typologii treści i funkcji inskrypcji na dzwonach - refleksje teoretyczne / Marceli Tureczek
// W: Florilegium Historicum Amicorum Munera : Profesorowi Krzysztofowi Maciejowi Kowalskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin / pod red. Tomasza Maćkowskiego .- Gdańsk : Eko-Dom Sp. z o.o, Uniwersytet Gdański, 2016 - s. 145--155 .- ISBN: 9788394696702
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-18667] [data modyf: 31-01-2017 09:16]
[21] Kilka spostrzeżeń do dziejów Międzyrzecza oraz ziemi międzyrzeckiej (w świetle książki Andzreja Kirmiela) / Marceli Tureczek, Grzegorz Urbanek
// W: Ziemia międzyrzecka w przeszłości. Tom XIII / red. nauk. Agnieszka Indycka, Marceli Tureczek .- Międzyrzecz - Pszczew : Stowarzyszenie Regionalistów Środkowe Nadodrze, Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu, 2015 - s. 199--217 .- ISBN: 9788394069926
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16938] [data modyf: 14-11-2016 12:12]
[22] Reformacja i kontrreformacja w programach inskrypcyjnych i dekoracyjnych na dzwonach między Śląskiem Brandenburgią i Pomorzem w XVI?XVIII wieku / Marceli Tureczek
// W: Reformacja i tolerancja. Jedność w różnorodności? Współistnienie różnych wyznań na ziemi wschowskiej i pograniczu wielkopolsko-śląskim / red. Marta Małkus, Kamila Szymańska .- Wschowa - Leszno : Stowarzyszenie Czas A.R.T., Muzeum Okręgowe w Lesznie, 2015 - s. 337--358 .- ISBN: 9788363363208
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17455] [data modyf: 18-12-2015 16:38]
[23] Starostwo pogranicza w Dąbrówce Wlkp. oraz działalność Lucjana Brudły od 2 lutego do 6 maja 1945 roku / Marceli Tureczek
// W: Ziemia międzyrzecka w przeszłości. Tom XIII / red. nauk. Agnieszka Indycka, Marceli Tureczek .- Międzyrzecz - Pszczew : Stowarzyszenie Regionalistów Środkowe Nadodrze, Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu, 2015 - s. 63--74 .- ISBN: 9788394069926
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16937] [data modyf: 22-06-2015 10:22]
[24] Układ urbanistyczny Międzyrzecza w perspektywie powojennego siedemdziesięciolecia. przemiany i problemy w zakresie ochrony historycznego miasta / Marceli Tureczek
// W: Ziemia Lubuska. Dziedzictwo kulturowe i tożsamość regionu w perspektywie powojennego siedemdziesięciolecia / red. nauk. Tomasz Nodzyński, Marceli Tureczek .- Zielona Góra - Gorzów Wielkopolski : Polskie Towarzystwo Historyczne, 2015 - s. 29--48 .- ISBN: 9788394090715
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17324] [data modyf: 13-11-2015 08:36]
[25] Archiwalia do dziejów zabytków na terenie dawnych powiatów: międzyrzeckiego i skwierzyńskiego w Archiwum Brandenburskiego Konserwatora Zabytków w Zossen / Marceli Tureczek
// W: Ziemia Międzyrzecka w przeszłości XII / red. Bogusław Mykietów, Marceli Tureczek . tom XII .- Miedzyrzecz - Zielona Góra : Stowarzyszenie Regionalistów Środkowe Nadodrze, Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu, 2014 - s. 151--156 .- ISBN: 9788360218419
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16091] [data modyf: 05-06-2014 12:46]
[26] Opisy miasta i kościoła pw. św. Mikołaja w Skwierzynie z lat 1761, 1817, 1860, w świetle dokumentów odkrytych w kuli wieżowej podczas remontu fary w 1934 roku / Marceli Tureczek
// W: Ziemia Międzyrzecka w przeszłości XII / red. Bogusław Mykietów, Marceli Tureczek . tom XII .- Miedzyrzecz - Zielona Góra : Stowarzyszenie Regionalistów Środkowe Nadodrze, Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu, 2014 - s. 41--48 .- ISBN: 9788360218419
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16089] [data modyf: 05-06-2014 12:42]
[27] Przywracanie pamięci czy pamięć wybiórcza? Kilka refleksji wokół akcji porządkowania zabytkowych nekropolii ewangelickich na przykładzie cmentarza w Brójcach / Marceli Tureczek, Joanna Zięba
// W: Ziemia Międzyrzecka w przeszłości XII / red. Bogusław Mykietów, Marceli Tureczek . tom XII .- Miedzyrzecz - Zielona Góra : Stowarzyszenie Regionalistów Środkowe Nadodrze, Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu, 2014 - s. 123--132 .- ISBN: 9788360218419
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-16090] [data modyf: 29-10-2014 08:49]
[28] Tożsamość i dziedzictwo kulturowe w polityce władz lokalnych - uwagi do dokumentów programowych województwa lubuskiego / Marceli Tureczek(*)
// W: Ziemia Lubuska. Rozważania o historii i tożsamości regionu* / red. Tomasz Nodzyński, Marceli Tureczek, Joanna Zięba .- Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział Zielona Góra, 2014 - s. 211--225 .- ISBN: 9788394090708
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-16475] [data modyf: 08-01-2015 11:52]
[29] Dzieje rozwoju przestrzennego Kargowej w czasach nowożytnych / Marceli Tureczek
// W: Historia Kargowej i zarys dziejów miasta partnerskiego Weissenberg = Die Geschichte der Stadt Kargowa mit historischer Beschreibung der Partnerstadt Weissenberg / red. nauk. Wojciech Strzyżewski .- Zielona Góra : Gminna Biblioteka Publiczna im. Eugeniusza Paukszty w Kargowej, 2013 - s. 189--200 .- ISBN: 9788393500222
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15184] [data modyf: 04-09-2015 14:34]
[30] Edukacja historyczna w perspektywie regionu administracyjnego na tle procesu integracji wspólnoty lokalnej oraz budowania tożsamości mieszkańców województwa lubuskiego / Marceli Tureczek
// W: Historia ludzi. Historia dla ludzi : Krytyczny wymiar edukacji historycznej / red. Iwona Chmura-Rutkowska, Edyta Głowacka-Sobiech, Izabela Skórzyńska .- Kraków : Impuls, 2013 - s. 91--105 .- ISBN: 9788378505440
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15982] [data modyf: 06-08-2015 13:18]
[31] Niektóre problemy ochrony dziedzictwa oraz krajobrazu kulturowego na terenie powiatu międzyrzeckiego a potrzeba realizacji lokalnych programów opieki nad zabytkami / Marceli Tureczek
// W: Ziemia Międzyrzecka w przeszłości. Tom XI / red. Bogusław Mykietów, Marceli Tureczek .- Międzyrzecz - Zielona Góra : Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu, Stowarzyszenie Regionalistow Środkowe Nadodrze, 2013 - s. 155--165 .- ISBN: 9788360218150
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15357] [data modyf: 03-06-2013 08:56]
[32] Cmentarz jako laboratorium pamięci - współczesny i przyszły wymiar obcego locus sepulcralis / Marceli Tureczek
// W: Cmentarz ewangelicki w Brójcach : przeszłość i pamięć / red. Marceli Tureczek .- Brójce - Zielona Góra : Księgarnia Akademicka, 2012 - s. 13--18 .- ISBN: 9788360218365
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14795] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[33] Dzwony i ich funkcje w przestrzeni społeczno - kulturalnej Wschowy od początku XVI do połowy XX w. / Marceli Tureczek
// W: Kościół imienia Żłóbka Chrystusa (Kripplein Christi) we Wschowie : na tle procesu konfesjonalizacji w krajach Europy Środkowej / pod red. Pawła Klinta, Marty Małkus i Kamili Szymańskiej .- Wschowa : Stowarzyszenie Czas A.R.T., 2012 - s. 219--239 .- ISBN: 9788363363000
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14716] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[34] Kilka sprawozdań Alfa Kowalskiego z życia kulturalnego na terenie powiatu mięrzyczeckiego w pierwszych powojennych latach / Marceli Tureczek
// W: Ziemia Międzyrzecka w przeszłości. Tom X : 10 lat serii historycznej "Ziemia Międzyrzecka w przeszłości" .- Międzyrzecz - Zielona Góra : Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu, Stowarzyszenie Regionalistów Środkowe Nadodrze, 2012 - s. 69--76 .- ISBN: 9788360218341
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14509] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[35] Archiwum parafii św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu z XV-XX wieku. Problematyka zawartości i metod porządkowania / Katarzyna Kornak, Marceli Tureczek
// W: Ziemia Międzyrzecka w przeszłości. Tom IX / red. Bogusław Mykietów, Marceli Tureczek .- Międzyrzecz - Zielona Góra : Muzeum w Międzyrzeczu, Stowarzyszenie Regionalistów Środkowe Nadodrze, 2011 - s. 141--152 .- ISBN: 9788360218242
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12965] [data modyf: 21-06-2011 13:03]
[36] Od "białej plamy" do Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy. MRU w projektach polskiej elektrowni atomowej w latach 70. i 80. XX wieku / Marceli Tureczek
// W: Fortyfikacje w Polsce : historia - perspektywy ochrony - zagospodarowanie / red. nauk. Tomasz Nodzyński .- Pniewo : Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy, 2011 - s. 79--92 .- ISBN: 9788393356508
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13846] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[37] Początki muzealnictwa i ochrony zabyków na Ziemi Międzyrzeckiej po II wojnie światowej / Marceli Tureczek
// W: Ziemia Międzyrzecka w przeszłości. Tom IX / red. Bogusław Mykietów, Marceli Tureczek .- Międzyrzecz - Zielona Góra : Muzeum w Międzyrzeczu, Stowarzyszenie Regionalistów Środkowe Nadodrze, 2011 - s. 131--140 .- ISBN: 9788360218242
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12964] [data modyf: 21-06-2011 13:01]
[38] Między propagandą a rzeczywistością. Niemieckie dobra kultury w percepcji władz i społeczeństwa na Ziemi Lubuskiej po 1945 roku / Marceli Tureczek
// W: Władza i społeczeństwo wobec niemieckiej spuścizny kulturowej na Ziemi Lubuskiej po II wojnie światowej / red. Bogusław Mykietów, Marceli Tureczek .- Zielona Góra : ARCANUM, 2010 - s. 43--72 .- ISBN: 9788392826767
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12559] [data modyf: 14-01-2011 08:23]
[39] Johann Zachert (1679-1740). Przyczynek do problematyki autorstwa kroniki miejskiej Międzyrzecza / Marceli Tureczek
// W: Zapisali się w dziejach Środkowego Nadodrza : szkice biograficzne / red. nauk. Przemysław Bartowiak, Jarosław Kuczer, Dawid Kotlarek .- Zielona Góra : Pro Libris, 2009 - s. 42--48 .- ISBN: 9788388336720
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11429] [data modyf: 29-10-2009 11:47]
[40] Międzyrzecz od momentu lokacji miejskiej do przełomu czasów średniowiecznych i nowożytnych / Marceli Tureczek
// W: Międzyrzecz - dzieje miasta / red. nauk. Wojciech Strzyżewski, Marceli Tureczek .- Międzyrzecz : ARCANUM, 2009 - s. 129--160 .- ISBN: 9788392826743
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11606] [data modyf: 13-01-2010 09:55]
[41] Międzyrzecz w okresie nowożytnym XVI - początek XIX wieku / Marceli Tureczek
// W: Międzyrzecz - dzieje miasta / red. nauk. Wojciech Strzyżewski, Marceli Tureczek .- Międzyrzecz : ARCANUM, 2009 - s. 161--245 .- ISBN: 9788392826743
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11607] [data modyf: 13-01-2010 09:57]
[42] Muzeum w Międzyrzeczu. O niektórych problemach funkcjonowania muzealnictwa w województwie lubuskim / Marceli Tureczek
// W: Ziemia Międzyrzecka w przeszłości / red. Bogusław Mykietów, Marceli Tureczek . tom VII .- Międzyrzecz : Muzeum w Międzyrzeczu, Stowarzyszenie Regionalistów Środkowe Nadodrze, 2009 - s. 179--185 .- ISBN: 9788392826712
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11167] [data modyf: 01-07-2009 10:49]
[43] Zabytki w otoczeniu społecznym. O prawnych i pozaprawnych problemach ochrony dziedzictwa kulturowego oraz potrzebie edukacji w tym zakresie / Marceli Tureczek
// W: Scriptura, diploma, sigillum : prace ofiarowane Profesorowi Kazimierzowi Bobowskiemu / red. nauk. Joachim Zdrenka, Joanna Karczewska .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009 - s. 407--417 .- ISBN: 9788374812658
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11274] [data modyf: 09-09-2009 14:01]
[44] Festungsanlage und Fledermausparadies. Geschichte und Gegenwart des Ostwalls / Marceli Tureczek
// W: Terra Transoderana. Zwischen Neumark und Ziemia Lubuska / Bernd Vogenbeck, Juliane Tomann, Magda Abraham - Diefenbach (Bearb.) .- Berlin - Brandenburg : be.bra wissenschaft verlag, 2008 - s. 177--183 .- ISBN: 9783937233505
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10098] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[45] Historia i pamięć. Trzciel we wspomnieniach mieszkańców / Wioletta Fabian, Marceli Tureczek
// W: Trzciel : studia z dziejów miasta / red. nauk. Marceli Tureczek .- Trzciel - Zielona Góra : Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Trzciel, 2008 - s. 185--195 .- ISBN: 9788392712701
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10717] [data modyf: 06-01-2009 12:03]
[46] Międzyrzecki cmentarz ewangelicki na Poznańskim Przedmieściu w świetle przekazów kronikarskich oraz kartograficznych / Marceli Tureczek
// W: Ziemia Międzyrzecka : studia z historii i kultury / red. Bogusław Mykietów, Marceli Tureczek .- Międzyrzecz : Muzeum w Międzyrzeczu, Stowarzyszenie Regionalistów Środkowe Nadodrze, 2008 - s. 19--27 .- ISBN: 8360218129
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10195] [data modyf: 05-06-2008 12:56]
[47] Trzciel i okolice w latach 1939 - 1945 / Marceli Tureczek
// W: Trzciel : studia z dziejów miasta / red. nauk. Marceli Tureczek .- Trzciel - Zielona Góra : Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Trzciel, 2008 - s. 133-139 .- ISBN: 9788392712701
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10715] [data modyf: 06-01-2009 11:57]
[48] Udział w życiu struktur biurokratycznych, jako element agitacji społecznej w świetle inskrypcji na obszarze Środkowego Nadodrza / Marceli Tureczek
// W: Dzieje biurokracji na ziemiach polskich / pod red. Artura Góraka, Ireneusza Łucia i Dariusza Magiera . tom I .- Lublin - Siedlce : Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych, 2008 - s. 103--131 .- ISBN: 9788392372783
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10517] [data modyf: 10-10-2008 11:48]
[49] Zarys dziejów Trzciela od XVI do początków XIX wieku / Marceli Tureczek
// W: Trzciel : studia z dziejów miasta / red. nauk. Marceli Tureczek .- Trzciel - Zielona Góra : Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Trzciel, 2008 - s. 67--87 .- ISBN: 9788392712701
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10712] [data modyf: 06-01-2009 11:53]
[50] Keslahr von Stvgtgart - Kesler von Kisterin. Przyczynek do dziejów kostrzyńskiego ludwisarstwa / Marceli Tureczek
// W: Küstrin - Kostrzyn. Z dziejów miasta i twierdzy = Küstrin - Kostrzyn. Aus der Geschichte der Stadt und Festung / red. Bogusław Mykietów, Katarzyna Sanocka, Marceli Tureczek .- Kostrzyn - Zielona Góra : Księgarnia Akademicka, 2007 - s. 15--21 .- ISBN: 8360218110
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9331] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[51] Obraz społeczeństwa z XVII i XVIII wieku w świetle inskrypcji lapidarium / Marceli Tureczek, Katarzyna Sanocka - Tureczek
// W: Rafał hrabia Gurowski : szkice do XVIII - wiecznego portretu szlacheckiego / red. Krzysztof Lutowski, Marta Małkus .- Wschowa : Stowarzyszenie Turystyczne Ziemi Wschowskiej, Stowarzyszenie Kutury Ziemi Wschowskiej, 2007 - s. 109--118 .- ISBN: 9788392586913
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9755] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[52] Podziały administracyjne a tożsamość lokalna - czyli co to jest Ziemia Międzyrzecka? / Marceli Tureczek
// W: Ziemia Międzyrzecka. Ze studiów nad dziejami i tożsamością / red. Bogusław Mykietów, Marceli Tureczek .- Międzyrzecz - Zielona Góra : Muzeum w Międzyrzeczu, Stowarzyszenie Regionalistów Środkowe Nadodrze, 2007 - s. 9--25 .- ISBN: 8360218099
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9047] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[53] Brójce, gm. Trzciel / Marceli Tureczek
// W: Zabytki północnej części województwa lubuskiego .- Gorzów Wlkp. - Zielona Góra : Wojewódzki Urząd Zabytków w Zielonej Górze, 2004 - s. 77--80 .- ISBN: 8392128907
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8559] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[54] Stary Dwór, gm. Trzciel / Marceli Tureczek
// W: Zabytki północnej części województwa lubuskiego .- Gorzów Wlkp. - Zielona Góra : Wojewódzki Urząd Zabytków w Zielonej Górze, 2004 - s. 111--112 .- ISBN: 8392128907
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8560] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[55] Trzciel, gm. loco / Marceli Tureczek
// W: Zabytki północnej części województwa lubuskiego .- Gorzów Wlkp. - Zielona Góra : Wojewódzki Urząd Zabytków w Zielonej Górze, 2004 - s. 115--118 .- ISBN: 8392128907
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8561] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Pięćdziesiąt lat po wielkich uroczystościach ? Międzyrzecz w kręgu obchodów 1000-lecia Państwa Polskiego i Millenium Chrztu Polski w 1966 roku (w świetle wybranych źródeł) / Marceli Tureczek // Rocznik Ziem Zachodnich .- 2018, T. 2, s. 318?-345 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: 1000-lecie Państwa Polskiego, Alf Kowalski, Andrzej Czechowicz, Millenium Chrztu Polski, Międzyrzecz, Ziemia Lubuska
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)    DOI: 10.26774/rzz.233
[AWCZ-24112] [data modyf: 28-05-2019 09:50]
[2] Eugeniusz Paukszta i Ziemia Lubuska - krótka retrospekcja / Marceli Tureczek // Przegląd Wielkopolski .- 2017, nr 1, s. 37--41
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21554] [data modyf: 07-07-2017 09:31]
[3] Friderich Koernern Cive Landisbergensi - przyczynek do dziejów gorzowskiego ludwisarstwa : Nowa Marchia - prowincja zapomniana - Ziemia Lubuska - wspólne korzenie / Marceli Tureczek // Nowa Marchia - Zeszyty Naukowe .- 2016, z. 12, s. 137--143, ISSN: 1733-1730,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20957] [data modyf: 31-01-2017 08:51]
[4] Późnośredniowieczne dzwony na terenie powiatu słubickiego. Stan zachowania i wybrane problemy konserwatorskie (nie)znanych zabtków ludwisarstwa / Marceli Tureczek // Lubuskie Materiały Konserwatorskie .- 2016, tom 13, s. 171--185, ISSN: 1733-0491, : summ.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21067] [data modyf: 20-02-2017 10:34]
[5] Zabytkowe dzwony w kościołach Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Uwagi na temat problemów ochrony / Marceli Tureczek // Adhibenda. Rocznik Archiwum Diecezjalnego w Zielonej Górze .- 2016, III, s. 217--240, ISSN: 2391-6109, : fot.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20719] [data modyf: 19-12-2016 08:15]
[6] Zaginiony średniowieczny dzwon z Lubina w powiecie sulęcińskim odnaleziony w zbiorach Glockenmuseum w Apoldzie (Turyngia). Dzwony jako aspekt prawno-międzynarodowej problematyki ochrony zabytków / Marceli Tureczek // Lubuskie Materiały Konserwatorskie .- 2016, tom 13, s. 163--169, ISSN: 1733-0491, : summ.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21066] [data modyf: 20-02-2017 10:31]
[7] Kilka spostrzeżeń w sprawie makiety miasta w Muzeum Lubuskim im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. / Marceli Tureczek // Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny .- 2013, nr 20, s. 51--56
Kod: ANK3_13_16    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17727] [data modyf: 21-02-2017 08:53]
[8] O Cesarzu Francuzów w Międzyrzeczu - dawniej i dziś / Marceli Tureczek // Siedlisko: Dziedzictwo kulturowe i tożsamości społeczność na Ziemiach Zachodnich i Północnych .- 2009, 6, s. 8--13
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-13856] [data modyf: 26-05-2009 12:53]
[9] Leśny pomnik w Brójcach / Marceli Tureczek // Siedlisko: Dziedzictwo kulturowe i tożsamości społeczność na Ziemiach Zachodnich i Północnych .- 2008, nr 5, s. 36--42
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12969] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Średniowieczne i wczesnonowożytne źródła epigraficzne w kręgu wytwórczości rzemieślniczej i artystycznej między Śląskiem, Brandenburgią i Pomorzem (komunikat) / Marceli Tureczek // W: Studia Epigraficzne .- 2016, t. 6, s. 19--27 : fot.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-10532] [data modyf: 07-07-2017 09:26]
[2] Kilka spostrzeżeń na temat głowy św. Jana Chrzciciela na misie ze zbiorów Muzeum Lubuskiego w Gorzowie Wielkopolskim. Próba analizy w kontekście średniowiecznych i wczesnonowożytnych dziejów miasta / Marceli Tureczek // W: Studia Epigraficzne .- 2013, nr 5, s. 145--160 : rys.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9910] [data modyf: 22-07-2015 09:57]
[3] Zabytkowe dzwony z Krosna Odrzańskiego - stan zachowania, historia, problemy konserwatorskie / Marceli Tureczek // W: Lubuskie Materiały Konserwatorskie .- 2013, tom 10, s. 117--126, ISSN: 1733-0491, : fot.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9739] [data modyf: 22-07-2015 09:48]
[4] Akta urzędów powojennych jako materiał pomocniczy w badaniach epigraficznych oraz dokumentacji utraconych dóbr kultury / Marceli Tureczek // W: Studia Epigraficzne .- 2011, T. 4, s. 127--136
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8884] [data modyf: 29-03-2011 10:47]
[5] Niechciane zabytki na Ziemi Lubuskiej. Kościoły poewangelickie w świetle wybranych akt PWRN w Zielonej Górze / Marceli Tureczek // W: Studia Zachodnie .- 2011, T. 13, s. 327--353, ISSN: 1428-0663, : summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9262] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[6] Rezydencja, założenie ogrodowe oraz folwark w Bukowcu - zarys dziejów, stan zachowania, problemy ochrony / Katarzyna Sanocka - Tureczek, Marceli Tureczek // W: Lubuskie Materiały Konserwatorskie .- 2011, T. 8, s. 187--198, ISSN: 1733-0491, : fot.il.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9160] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[7] Wybrane problemy konserwatorskie w zakresie ochrony zabytkowych dzwonów (przykład województwa lubuskiego) / Marceli Tureczek // W: Lubuskie Materiały Konserwatorskie .- 2010, T. 7, s. 77--82, ISSN: 1733-0491, : fot.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8887] [data modyf: 30-03-2011 09:28]
[8] Zabytkowe dzwony województwa lubuskiego. Problematyka dokumentacji strat wojennych i powojennych w świetle zasobów archiwów w Niemczech i w Polsce / Marceli Tureczek // W: Lubuskie Materiały Konserwatorskie .- 2009, T. 6, s. 168--186, ISSN: 1733-0491, : fot.tab.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8542] [data modyf: 10-02-2010 10:17]
[9] Najstarsze dzwony województwa lubuskiego - projekt inwentaryzacji i edycji / Marceli Tureczek // W: Studia Epigraficzne .- 2008, T. 3, s. 123--141 : fot.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8165] [data modyf: 09-06-2008 11:43]
[10] Pomniki nagrobne i epitafijne w kościele pocysterskim w Gościkowie-Paradyżu. Pzryczynek do znajomości epigarfiki i plastyki sepulkralnej na obszarze historycznej ziemi międzyrzeckiej / Marceli Tureczek // W: Studia Epigraficzne .- 2006, T .2, s. 101--120
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7569] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Dzwon Erdmanna Kalliffe z kościoła pocysterskiego w Gościkowie-Paradyżu / Marceli Tureczek // W: Lubuskie Materiały Konserwatorskie .- 2004, T. 2, s. 285--290, ISSN: 1733-0491,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7560] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Przywracanie pamięci czy pamięć wybiórcza? Kilka refleksji wokół akcji porządkowania zabytkowych nekropolii ewangelickich na przykładzie cmentarza w Brójcach, woj. lubuskie = Wiederherstellung der Erinnerung oder selektive Erinnerung? Einige Überlegungen zu den Ordnungsarbeiten auf historischen evangelischen Friedhöfen am Beispiel des Friedhofs in Brójce, Wojewodschaft Lubuskie ( Lebuser Land) / Joanna Zięba, Marceli Tureczek // W: Społeczeństwo obywatelskie a ochrona zabytków na pograniczu polsko-niemieckim = Zivilgesellschaft und Denkmalschutz im deutsch-polnischen Grenzgebiet : Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej. Gubin, Niemcy, 2012 .- Gubin - Guben : Warsztat Konserwatora Gubińskiej Fary, 2014, s. 243--257 .- ISBN: 9788364707032
Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-21339] [data modyf: 05-08-2015 09:38]
[2] Mittelalterliche epigraphische Quellen zwischen Schlesien, Brandenburg und Pommern - Ein Forschungs- und Editionsprojekt / Marceli Tureczek // W: Editionswissenschaftliches Kolloquium 2011 : Quellen kirchlicher Provenienz Neue Editionsvorhaben und aktuelle EDV-Projekte. -, -, 2011 .- Toruń : Towarzystwo Naukowe, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2011, s. 201--214 .- ISBN: 9788361487746
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20252] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[3] Wissenschaftliches Forschungsprojekt: Inschriften in dem Gebiet Westpolens / Marceli Tureczek // W: Transfer von Wissen und Kulturmustern im Zeitalter der Globalisierung : Dokumentation des 7. Internationalen Wissenschftlichen Kongresses der Societas Humboldtiana Polonorum. Warszawa, Polska, 2007 .- Warszawa : Societas Humboldtiana Polonorum, 2009, s. 237--247 .- ISBN: 9788392362241
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19260] [data modyf: 30-07-2009 10:32]
[4] Wissenschaftliches Forschungsprojekt : Inschriften in dem Gebiet Westpolens / Marceli Tureczek // W: 7. Międzynarodowy Kongres Naukowy : Societas Humboldtiana Polonorum. Warszawa, Polska, 2007 .- Warszawa : Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 2007, s. 94--95
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18413] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Kilka spostrzeżeń w dyskusji nad najstarszym kościołem parafialnym w Międzyrzeczu (kościół na Winnicy) / Marceli Tureczek // W: Ziemia Międzyrzecka fragmenty dziejów : materiały z IV sesji historycznej zorganizowanej w Muzeum w Międzyrzeczu 26 maja 2006 r.. Międzyrzecz, Polska, 2006 .- Zielona Góra : Księgarnia Akademicka, 2006, s. 41--52 .- ISBN: 8360218048
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18041] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Nieznane akta do 1815 roku w zbiorach archiwum parafialnego p.w. św. Jna Chrzciciela w Międzrzeczu : komunikat do opracowania archiwalno-historycznego / Marceli Tureczek // W: Ziemia Międzyrzecka fragmenty dziejów : materiały z IV sesji historycznej zorganizowanej w Muzeum w Międzyrzeczu 26 maja 2006 r.. Międzyrzecz, Polska, 2006 .- Zielona Góra : Księgarnia Akademicka, 2006, s. 53--60 .- ISBN: 8360218048
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18042] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Merten Jacob - ludwisarz pogranicza polsko-brandenbursko-pomorskiego przełomu XV i XVI wieku / Dariusz Majewski, Marceli Tureczek // W: Ziemia Międzyrzecka śladami historii : materiały z III sesji historycznej zorganizowanej w Muzeum w Międzyrzeczu 13 maja 2005 r.. Międzyrzecz, Polska, 2005 .- Zielona Góra : Ksiegarnia Akademicka, 2005, s. 107--126 .- ISBN: 8391806057
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18037] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Tzw. norymberska mosiężna misa ze sceną zwiastowania w zbiorach Muzeum w Miedzyrzeczu / Marceli Tureczek // W: Ziemia Międzyrzecka śladami historii : materiały z III sesji historycznej zorganizowanej w Muzeum w Międzyrzeczu 13 maja 2005 r.. Międzyrzecz, Polska, 2005 .- Zielona Góra : Ksiegarnia Akademicka, 2005, s. 107--126 .- ISBN: 8391806057
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18038] [data modyf: 13-10-2006 10:46]
[9] Inskrypcje na najstarszych dzwonach gminy Trzciel w powiecie międzyrzeckim / Marceli Tureczek // W: Ziemia Międzyrzecka szkice z dziejów pogranicza : materiały z II sesji historycznej zorganizowanej w Muzeum w Międzyrzeczu 15 kwietnia 2004 r.. Międzyrzecz, Polska, 2004 .- Zielona Góra : Ksiegarnia Akademicka, 2004, s. 131--154 .- ISBN: 8391806057
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18035] [data modyf: 13-10-2006 10:41]
[10] Jeszcze o XVIII - wiecznych płytach nagrobnych z Gorzycy i Bobowicka w gminie Międzyrzecz / Marceli Tureczek // W: Ziemia Międzyrzecka szkice z dziejów pogranicza : materiały z II sesji historycznej zorganizowanej w Muzeum w Międzyrzeczu 15 kwietnia 2004 r.. Międzyrzecz, Polska, 2004 .- Zielona Góra : Ksiegarnia Akademicka, 2004, s. 131--154 .- ISBN: 8391806057
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18036] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Uwag kilka o dzwonach Friedericha Gottholda Kornera z dawnego koscioła mariackiego=Einige Bemerkungen über sdie Glocken von Frirdrich Gotthold Korner aus der ehemaligen Marienkirche in Küstrin / Marceli Tureczek // W: De opiido et castello przeszłość i terażniejszość twierdzy Kostrzyn=De oppido et castello Vergangenheit und Gegenwart der Festung Küstrin : materiały z sesji historycznej zorganizowanej 29 sierpnia 2004 roku w bastionie Filip na kostrzyńskim Starym Mieście: V Dni Twierdzy Kostrzyn 28-29.08.2004. Kostrzyn, Polska, 2004 .- Kostrzyn - Zielona Góra : Księgarnia Akademicka, 2004, s. 85--90 .- ISBN: 839180
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18044] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Czy Brandatendorf to Brójce? W sprawie istnienia osady przedlokacyjnej w Brójcach / Marceli Tureczek // W: Ziemia Międzyrzecka w przeszłości : materiały z sesji historycznej zorganizowanej w Muzeum w Miedzyrzeczu 4 kwietnia 2003 r.. Międzyrzecz, Polska, 2003 .- Zielona Góra : Ksiegarnia Akademicka, 2003, s. 39--44 .- ISBN: 8391806014
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18039] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Uwagi na temat stanu zachowania oraz próba charakterystyki XVIII - wiecznych płyt nagrobnych z Gorzycy i Bobowicka. Przykłady zabytków epigraficznych z okolic Międzyrzecza / Marceli Tureczek // W: Ziemia Międzyrzecka w przeszłości : materiały z sesji historycznej zorganizowanej w Muzeum w Miedzyrzeczu 4 kwietnia 2003 r.. Międzyrzecz, Polska, 2003 .- Zielona Góra : Ksiegarnia Akademicka, 2003, s. 59--72 .- ISBN: 8391806014
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18040] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Ziemia Międzyrzecka w przeszłości [XVII] / (Red.) Marceli Tureczek, Grzegorz Urbanek .- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019, 210 s. .- ISBN: 9788381800402
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5832] [data modyf: 27-06-2019 09:23]
[2] Gmina Miedzichowo na szlakach dziejów / (Red.) Marceli Tureczek .- Miedzichowo - Zielona Góra : Gmina Miedzichowo, 2018 .- ISBN: 9788395131608
Kod: RED-MON-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5760] [data modyf: 29-05-2019 13:51]
[3] Ziemia międzyrzecka w przeszłości. T. XVI / (Red.) Marceli Tureczek, Grzegorz Urbanek .- Międzyrzecz - Skwierzyna : Towarzystwo Historyczne Ziemi Międzyrzeckiej, 2018 .- ISBN: 9788394406370
Kod: RED-MON-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5736] [data modyf: 29-05-2019 13:50]
[4] Pomerania et alia / (Red.) Joanna Karczewska, Marceli Tureczek .- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017 .- ISBN: 9788380196315
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5561] [data modyf: 03-06-2019 11:14]
[5] Ziemia Międzyrzecka w przeszłości [XV] : Piętnaście lat serii historycznej "Ziemia Międzyrzecka w przeszłości" (2003-2017) / (Red.) Agnieszka Indycka-Grabarczyk, Marceli Tureczek .- Międzyrzecz : Towarzystwo Historyczne Ziemi Międzyrzeckiej, 2017, t. XV, 196 s. .- ISBN: 9788394406356
Kod: RED-MON-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5598] [data modyf: 03-06-2019 11:16]
[6] Ziemia Międzyrzecka w przeszłości, tom XIV / (Red.) Agnieszka Indycka, Marceli Tureczek .- Międzyrzecz - Trzciel : Towarzystwo Historyczne Ziemi Międzyrzeckiej, 2016, 221 s. .- ISBN: 9788394406318
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5460] [data modyf: 20-06-2016 09:36]
[7] Ziemia Lubuska. Dziedzictwo kulturowe i tożsamość regionu w perspektywie powojennego siedemdziesięciolecia / (Red.) Tomasz Nodzyński, Marceli Tureczek .- Zielona Góra - Gorzów Wielkopolski : Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Zielonej Górze, 2015 .- ISBN: 9788394090715
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5377] [data modyf: 13-11-2015 09:07]
[8] Ziemia międzyrzecka w przeszłości. Tom XIII / (Red.) Agnieszka Indycka, Marceli Tureczek .- Międzyrzecz - Pszczew : Stowarzyszenie Regionalistów Środkowe Nadodrze, Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu, 2015, 217 s. .- ISBN: 9788394069926
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5323] [data modyf: 02-09-2015 16:32]
[9] Ziemia Lubuska. Rozważania o historii i tożsamości regionu* / (Red.) Tomasz Nodzyński(*), Marceli Tureczek(*), Joanna Zięba(*) .- Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Zielonej Górze, 2014, 225 s. .- ISBN: 9788394090708
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5268] [data modyf: 02-03-2016 12:52]
[10] Ziemia Międzyrzecka w przeszłości XII / (Red.) Bogusław Mykietów, Marceli Tureczek .- Międzyrzecz - Zielona Góra : Stowarzyszenie Regionalistów Środkowe Nadodrze, Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu, 2014, tom XII, 169 s. .- ISBN: 9788360218419
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5204] [data modyf: 02-09-2015 16:27]
[11] Ziemia Międzyrzecka w przeszłości. Tom XI / (Red.) Bogusław Mykietów, Marceli Tureczek .- Międzyrzecz - Zielona Góra : Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu, Stowarzyszenie Regionalistów Środkowe Nadodrze, 2013, 166 s. .- ISBN: 9788360218150
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5105] [data modyf: 02-09-2015 16:17]
[12] Cmentarz ewangelicki w Brójcach : przeszłość i pamięć / (Red.) Marceli Tureczek .- Brójce - Zielona Góra : Księgarnia Akademicka, 2012, 84 s. .- ISBN: 9788360218365
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5026] [data modyf: 28-11-2012 12:24]
[13] Ziemia Międzyrzecka w przeszłości. Tom X : 10 lat serii historycznej "Ziemia Międzyrzecka w przeszłości" / (Red.) Bogusław Mykietów, Marceli Tureczek .- Międzyrzecz - Zielona Góra : Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu, Stowarzyszenie Regionalistów Środkowe Nadodrze, 2012, 88 s.
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4988] [data modyf: 28-11-2012 12:24]
[14] Miasto i twierdza Kostrzyn nad Odrą. Wykopaliska, cmentarze, świątynie = Die Stadt und Festung Küstrin an der Oder. Ausgrabungen, Friedhöfe, Gotteshäuser : szkice wygłoszone 2 września 2012 roku na sesji historycznej w czasie XIII Dni Twierdzy Kostrzyn / (Red.) Wolfgang Brylla, Bogusław Mykietów, Marceli Tureczek .- Kostrzyn - Zielona Góra : Księgarnia Akademicka, 2012 .- ISBN: 9788360218358
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5018] [data modyf: 28-11-2012 12:24]
[15] Forty - jeńcy - monety. Pasjonaci o twierdzy Kostrzyn = Festungen - Kriegsgefangene - Münzen. Stadthistoriker über die Festung Küstrin / (Red.) Wolfgang Brylla, Bogusław Mykietów, Marceli Tureczek .- Kostrzyn - Zielona Góra : Księgarnia Akademicka, 2011, 141 s. .- ISBN: 9788360218297
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4927] [data modyf: 28-11-2012 12:24]
[16] Ziemia Międzyrzecka w przeszłości. Tom IX / (Red.) Bogusław Mykietów, Marceli Tureczek .- Międzyrzecz - Zielona Góra : Muzeum w Międzyrzeczu, Stowarzyszenie Regionalistów Środkowe Nadodrze, 2011, 187 s. .- ISBN: 9788360218242
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4890] [data modyf: 21-06-2011 13:17]
[17] Zorndorf 1758 - nieroztrzygnięta bitwa? / (Red.) Wolfgang Brylla, Bogusław Mykietów, Marceli Tureczek .- Zielona Góra : Księgarnia Akademicka, 2011, 172 s. .- ISBN: 9788360218280
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4897] [data modyf: 21-07-2011 14:03]
[18] Władza i społeczeństwo wobec niemieckiej spuścizny kulturowej na Ziemi Lubuskiej po II wojnie światowej / (Red.) Bogusław Mykietów, Marceli Tureczek .- Zielona Góra : ARCANUM, 2010, 276 s. .- ISBN: 9788392826767
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4824] [data modyf: 14-01-2011 08:52]
[19] Ziemia Międzyrzecka w przeszłości / (Red.) Bogusław Mykietów, Marceli Tureczek .- Międzyrzecz : ARCANUM, 2010, tom VIII, 140 s. .- ISBN: 9788392826798
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4736] [data modyf: 04-06-2010 12:44]
[20] Międzyrzecz - dzieje miasta / (Red.) Wojciech Strzyżewski, Marceli Tureczek .- Międzyrzecz : ARCANUM, 2009, 440 s. .- ISBN: 9788392826743
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4672] [data modyf: 13-01-2010 10:01]
[21] Ziemia Międzyrzecka w przeszłości / (Red.) Bogusław Mykietów, Marceli Tureczek .- Międzyrzecz : Muzeum w Międzyrzeczu, Stowarzyszenie Regionalistów Środkowe Nadodrze, 2009, tom VII, 185 s. .- ISBN: 9788392826712
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4613] [data modyf: 01-07-2009 10:47]
[22] Trzciel : studia z dziejów miasta / (Red.) Marceli Tureczek .- Trzciel - Zielona Góra : Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Trzciel, 2008, 206 s. .- ISBN: 9788392712701
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4558] [data modyf: 06-01-2009 12:05]
[23] Ziemia Międzyrzecka: studia z historii i kultury / (Red.) Bogusław Mykietów, Marceli Tureczek .- Międzyrzecz : Muzeum w Międzyrzeczu, Stowarzyszenie Regionalistów Środkowe Nadodrze, 2008, 156 s. .- ISBN: 8360218129
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4487] [data modyf: 05-06-2008 14:01]
[24] Küstrin - Kostrzyn. Z dziejów miasta i twierdzy = Küstrin - Kostrzyn. Aus der Geschichte der Stadt und Festung / (Red.) Bogusław Mykietów, Katarzyna Sanocka, Marceli Tureczek .- Kostrzyn - Zielona Góra : Księgarnia Akademicka, 2007, 130 s. .- ISBN: 8360218110
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4381] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[25] Ziemia Międzyrzecka. Ze studiów nad dziejami i tożsamością / (Red.) Bogusław Mykietów, Marceli Tureczek .- Międzyrzecz - Zielona Góra : Muzeum w Międzyrzeczu, Stowarzyszenie Regionalistów Środkowe Nadodrze, 2007, 192 s. .- ISBN: 8360218099
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4327] [data modyf: 06-02-2008 10:34]
[26] Dziennik jeńca i inne szkice. Twierdza Kostrzyn w przeszłości / (Red.) Bogusław Mykietów, Katarzyna Sanocka, Marceli Tureczek .- Kostrzyn - Zielona Góra : Księgarnia Akademicka, 2006, 120 s.
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4264] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] Ziemia Międzyrzecka fragmenty dziejów / (Red.) Bogusław Mykietów, Marceli Tureczek .- Międzyrzecz - Zielona Góra : Księgarnia Akademicka, 2006, 190 s. .- ISBN: 8360218048
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4259] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] Polsko-niemieckie dziedzictwo kulturowe w 1000-letniej historii Miedzyrzecza / (Red.) Bogusław Mykietów, Katarzyna Sanocka, Marceli Tureczek .- Międzyrzecz : Urząd Miejski, 2005, 60 s. .- ISBN: 8360218005
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4262] [data modyf: 06-02-2008 11:18]
[29] Cozsterine - Küstrin - Kostrzyn twierdza, ludzie, kultura=Cozsterine - Küstrin - Kostrzyn Festung, Menschen, Kultur / (Red.) Bogusław Mykietów, Katarzyna Sanocka, Marceli Tureczek .- Kostrzyn - Zielona Góra : Księgarnia Akademicka, 2005, 253 s. .- ISBN: 8360218
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4260] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[30] Ziemia Międzyrzecka śladami historii / (Red.) Bogusław Mykietów, Marceli Tureczek .- Międzyrzecz - Zielona Góra : Księgarnia Akademicka, 2005, 322 s. .- ISBN: 839180609X
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4257] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[31] Stary Dwór. Kronika małej ojczyzny / (Red.) Marceli Tureczek .- Stary Dwór - Zielona Góra : Księgarnia Akademicka, 2004, 108 s.
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4265] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[32] De opiido et castello przeszłość i terażniejszość twierdzy Kostrzyn=De oppido et castello Vergangenheit und Gegenwart der Festung Küstrin / (Red.) Bogusław Mykietów, Marceli Tureczek .- Kostrzyn - Zielona Góra : Księgarnia Akademicka, 2004, 231 s. .- ISBN: 8391806065
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4261] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[33] Ziemia Międzyrzecka szkice z dziejów pogranicza / (Red.) Bogusław Mykietów, Marceli Tureczek .- Międzyrzecz : Księgarnia Akademicka, 2004, 245 s. .- ISBN: 8391806057
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4256] [data modyf: 11-07-2019 12:15]
[34] Ziemia Międzyrzecka w przeszłości / (Red.) Bogusław Mykietów, Marceli Tureczek .- Międzyrzecz - Zielona Góra : Księgarnia Akademicka, 2003, 79 s. .- ISBN: 8391806014
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4258] [data modyf: 11-07-2019 12:12]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Ziemie Zachodnie i Północne Polski w propagandzie lat 1945-1948 / / Radosław Domke .- Zielona Góra , 2010 (Rec.) Marceli Tureczek // Studia Zachodnie .- 2012, nr 14, s. 329--335
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Paradyż i raj utracony / / Bożena Grabowska .- Gorzów Wlkp. , 2010 (Rec.) Marceli Tureczek, Grzegorz Urbanek // Ziemia Międzyrzecka w przeszłości .- 2011, tom IX, s. 181--187
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Dzieje Międzyrzeckiego Szpitala / / Waldemar Dramowicz .- Międzyrzecz , 2009 (Rec.) .- Międzyrzeckie szpitale - kilka spostrzeżeń na marginesie pracy Waldemara Dramowicza / Marceli Tureczek // Ziemia Międzyrzecka w przeszłości .- 2010, s. 137--140
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[4] Wyposażenie socjalne obiektów fortyfikacji niemieckiej 1933--1944 / / Kędryna A. M., Jurga R. M. .- Kraków , 1999 (Rec.) Marceli Tureczek // Rocznik Lubuski .- 2001, T. 27 cz. 1, s. 200--202
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski