System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Robert Piotrowski
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Filozofii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 74 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Bizancjum ok. 500-1024 / Jonathan Shepard ; przeł., 2012. Katarzyna Pachniak, Jan Stanisław Partyka, Robert Piotrowski . Tom 1, Warszawa : Wydaw. Akademickie DIALOG 630 s. , ISBN: 9788363778040,
Kod: TLU-K    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-11310] [data modyf: 16-01-2013 17:54]
[2] Demon Maxwella : dzieje i filozofia pewnego eksperymentu, 2011. Robert Piotrowski, Warszawa : Wydawnictwo Akademickie DIALOG 323 s. , ISBN: 9788361203650,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-10884] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[3] Indie i Europa: próba porozumienia na gruncie filozoficznym/ Wilhelm Halbfass ; z języka angielskiego przełożyli, 2008. Monika Nowakowska, Robert Piotrowski, Warszawa : Wydaw. Akademickie DIALOG 689 s. , ISBN: 9788361203186,
Kod: TLU-K    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-8917] [data modyf: 06-02-2009 07:40]
[4] Logika elementarna : dla szkół akademickich, 2005. Robert Piotrowski, Warszawa : Wydawnictwo Akademickie DIALOG 295 s. , ISBN: 8389899329,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7922] [data modyf: 28-03-2007 14:05]
[5] 11 września - przyczyny i konsekwencje w opiniach intelektualistów/ pod red. Phila Scratona ; przeł., 2003. Agata Ewertyńska, Bartosz Kula, Robert Piotrowski, Marcin Tatarzyński, Warszawa : Wydaw. Akademickie DIALOG 315 s. , ISBN: 8388938363,
Kod: TLU-K    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-8953] [data modyf: 25-02-2009 08:50]
[6] Matematyka ewolucji / Fred Hoyle ; przeł., 2003. Robert Piotrowski, Warszawa : Wydaw. Megas 176 s. , ISBN: 8390141337,
Kod: TLU-K    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-8942] [data modyf: 12-02-2009 16:49]
[7] Problem filozoficzny ładu społecznego a porównawcza nauka o cywilizacjach, 2003. Robert Piotrowski, Warszawa : Wydawnictwo Akademickie DIALOG 242 s. , ISBN: 838893841X,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7923] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Wprowadzenie do etyki / Svend Andersen ; z jęz. niem. przełożyli, 2003. Leon Żylicz, Robert Piotrowski, Warszawa : Wydaw. Dialog 303 s. , ISBN: 8388938649,
Kod: TLU-K    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-8937] [data modyf: 12-02-2009 16:22]
[9] Islam i mit konfrontacji : religia i polityka na Bliskim Wschodzie / Fred Halliday ; przeł., 2002. Robert Piotrowski, Warszawa : Wydaw. Dialog 257 s. (Świat Orientu), ISBN: 8388938029,
Kod: TLU-K    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-8936] [data modyf: 12-02-2009 16:18]
[10] Od materii Świata do materii Państwa : z filozofii Tomasza Hobbesa, 2000. Robert Piotrowski, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS 206 s. , ISBN: 8370526608,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7924] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Jezus / Humphrey Carpenter ; przeł., 1999. Robert Piotrowski, Warszawa : Prószyński i S-ka 176 s. (Dawni Mistrzowie), ISBN: 8371803168,
Kod: TLU-K    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-8940] [data modyf: 12-02-2009 16:44]
[12] Tomasz z Akwinu / Anthony Kenny ; przeł., 1999. Robert Piotrowski, Warszawa : Prószyński i S-ka 152 s. (Dawni Mistrzowie), ISBN: 8371803648,
Kod: TLU-K    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-8941] [data modyf: 12-02-2009 16:47]
[13] Obyczaje krajów biblijnych / Fred H. Wight ; przekł., 1998. Robert Piotrowski, Warszawa : Vocatio 304 s. (Biblioteka Pielgrzyma), ISBN: 837146004X,
Kod: TLU-K    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-8939] [data modyf: 12-02-2009 16:40]
[14] Nauczanie i uczenie się : na drodze do uczącego się społeczeństwa / Komisja Europejska. XXII Dyrekcja Generalna ds. Wychowania, Kształcenia i Młodzieży, V Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Stosunków Przemysłowych i Spraw Społecznych ; tł., 1997. Katarzyna Pachniak, Robert Piotrowski, Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP 107 s. (Biała Księga Kształcenia i Doskonalenia), ISBN: 8390405431,
Kod: TLU-K    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-8938] [data modyf: 12-02-2009 16:37]
[15] Sąd nad Darwinem/ Phillip E. Johnson ; tł. z ang. i oprac. nauk., 1997. Robert Piotrowski, Warszawa : Vocatio 240 s. , ISBN: 8371460279,
Kod: TLU-K    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-8935] [data modyf: 12-02-2009 16:14]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Rosja - zawada czy sworzeń globalizacji?, Robert Piotrowski
// W: Wschodni wymiar globalizacji. Polityczne gospodarcze i kulturowe wyzwania, 2013. / red. Rafał Stanisław Brzoza, Janusz Lewandowski, Tomasz Podciborski, Kielce : Staropolska Szkoła Wyższa, s. 55--60, ISBN: 9788361791362
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15778] [data modyf: 14-01-2014 12:35]
[2] Paradygmaty polityki wschodniej, Robert Piotrowski
// W: Wschód i Zachód w wymiarze globalnym. Doświadczenia z przeszłości a, 2012. / Marek Miłek, Grzegorz Wilk-Jakubowski, Rafał Stanisław Brzoza, Kielce : Wydawnictwo Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, s. 67--71, ISBN: 9788361791249
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14949] [data modyf: 10-12-2012 13:49]
[3] Darwinizm i jego cień. O (neo)lamarckizmie, Robert Piotrowski
// W: Transfer idei : od ewolucji w biologii do ewolucji w astronomii i kosmologii, 2011. / red. tomu Zenon E. Roskal, Lublin : Wydaw. KUL (Filozofia Przyrody i Nauk Przyrodniczych 7), s. 143--149, ISBN: 9788377023228
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13715] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[4] Wschodnia granica Europy, Robert Piotrowski
// W: Polityczne, gospodarcze i kulturowe aspekty relacji Polski z krajami byłego ZSRR, 2011. / pod red. Marka Miłka, Grzegorza Wilk-Jakubowskiego, Rafała Stanisława Brzozy, Marty Drabchuk, Kielce : Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych [etc.], s. 121--126, ISBN: 9788361791164
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13068] [data modyf: 30-08-2011 12:36]
[5] Homo oeconophysicus, Robert Piotrowski
// W: Współczesny człowiek w społeczeństwie informacyjnym: egzystencja - ideologia - moralność, 2010. / pod red. Ryszarda Stefańskiego i Adama Zamojskiego, Toruń - Kielce : Wydaw. Adam Marszałek (The Peculiarity of Man 4), s. 204--211, ISBN: 9788376115207
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12140] [data modyf: 19-07-2010 11:42]
[6] Od wiedzy o rasach do rasizmu i z powrotem, Robert Piotrowski
// W: Pogranicza nauki : protonauka - paranauka - pseudonauka, 2009. / red. tomu Józef Zon, Lublin : Wydaw. KUL (Filozofia Przyrody i Nauk Przyrodniczych 3), s. 325--344, ISBN: 9788373638129
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11029] [data modyf: 07-04-2009 12:44]
[7] Physical anthropology of Thomas Hobbes, Robert Piotrowski
// W: Philosophical and social thought of the 17 century : polish contemporary research perspective, 2009. , Białystok : Wydaw. Uniwersytetu w Białymstoku (Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 15(28)), s. 189-197
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11089] [data modyf: 12-05-2009 08:29]
[8] Tendencyjny wstęp do aksjologii jedności europejskiej, Robert Piotrowski
// W: Europa homogeniczna czy komplementarna - recepta na zjednoczenie?, 2009. / pod red. Ryszarda Stefańskiego, Adama Zamojskiego, Toruń - Kielce : Wydaw. Adam Marszałek, s. 126--132, ISBN: 9788376111827
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11186] [data modyf: 22-07-2009 10:54]
[9] Współczesne kontynuacje antropologii i teologii Hobbesa, Robert Piotrowski
// W: W kręgu zagadnień filozofii XVII wieku, 2009. / pod red. Honoraty Jakuszko, Leszka Kopciucha, Lublin : Lubelskie Towarzystwo Naukowe, s. 149--156, ISBN: 9788392847229
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11628] [data modyf: 18-01-2010 08:36]
[10] Filozofia wychowania u Konecznego, Robert Piotrowski
// W: Polskie ethos i logos, 2008. / pod red. Jana Skoczyńskiego, Kraków : Księgarnia Akademicka, s. 115--118, ISBN: 9788371880773
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10465] [data modyf: 26-09-2008 14:32]
[11] Fizykalna antropologia Hobbesa, Robert Piotrowski
// W: Oblicza filozofii XVII wieku, 2008. / red. Stanisław Janeczek, Lublin : Wydawnictwo KUL, s. 175--182, ISBN: 9788373637863
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10901] [data modyf: 18-02-2009 10:09]
[12] Globalizacja a uniwersalizm, Robert Piotrowski
// W: Jedność i różnorodność - wyzwanie globalizacji, 2008. / pod red. Ryszarda Stefańskiego, Toruń - Kielce : Wydaw. Adam Marszałek, s. 138--143, ISBN: 9788374419796
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10464] [data modyf: 26-09-2008 14:29]
[13] Aristoteles Americanus?, Robert Piotrowski
// W: Dawne kultury w ideologiach XIX i XX wieku, 2007. / red. nauk. Justyna Olko, Warszawa : Ośodek Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i w Europie Środkowowschodniej Uniwersytet Warszawski (Spotkania Dawnych Kultur), s. 131--138, ISBN: 9788392348245
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9573] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Kulturowe a filozoficzne tło neokreacjonizmu amerykańskiego, Robert Piotrowski
// W: Teoria inteligentnego projektu - nowe rozumienie naukowości?, 2007. / pod redakcją Kazimierza Jodkowskiego, Warszawa : Wydaw. MEGAS (Biblioteka Filozoficznych Aspektów Genezy 2), s. 25--49, ISBN: 9788392609148
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9806] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Probabilistyczny światopogląd Władysława Gosiewskiego / Robert Piotrowski, 2013. Kwartalnik Filozoficzny t. XLI, z. 2, 109--116, ISSN: 1230-4050, summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-17410] [data modyf: 21-07-2015 10:35]
[2] Cybernetyka między filozofią a techniką / Robert Piotrowski, 2011. ALBO albo: Problemy Psychologii i Kultury, nr 2, 29--42
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17345] [data modyf: 11-06-2013 13:26]
[3] O pojęciach duszy w XX w. / Robert Piotrowski, 2011. ALBO albo: problemy psychologii i kultury : pismo interdyscyplinarnych poszukiwań, 1, 63--79 bibliogr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16566] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[4] Fragmenty demonologiczne / James Clerk Maxwell / Robert Piotrowski, 2008. Problemy Genezy T. XVI, nr 1-2, 3-9
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13827] [data modyf: 12-05-2009 08:20]
[5] Granica ewolucji/ St. George Jackson Mivart; tłum. / Justyna Kroczak, Robert Piotrowski, 2008. Problemy Genezy T. XVI, nr 5-6, 13--26
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-16390] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[6] Kreacjonizm po lubelsku / Robert Piotrowski, 2008. Filozoficzne Aspekty Genezy, 4/5, 1-10, eISSN: 2299-0356, .- http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/index.php?action=tekst&id=149
Kod:
CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13617] [data modyf: 03-03-2009 16:26]
[7] O Maxwellu / Robert Piotrowski, 2008. Problemy Genezy T. XVI, nr 1-2, 11-18
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13825] [data modyf: 12-05-2009 08:17]
[8] O Pawle Siwku / Robert Piotrowski, 2008. Problemy Genezy T. XVI, nr 1-2, 41-45
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13826] [data modyf: 12-05-2009 08:18]
[9] Aksjologiczne filiacje zrównoważonego rozwoju / Robert Piotrowski, 2007. Problemy Ekorozwoju = Problems of Sustainable Development vol. 2, nr 1, 35--39, ISSN: 1895-6912,
Słowa kluczowe: antropologia, ekofilozofia, ekologia, etyka ekologiczna
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12742] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Cybernetyka a zagadnienie ewolucji / Robert Piotrowski, 2007. Problemy Genezy T. XV, nr 3-4, 25--36
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13002] [data modyf: 20-05-2008 12:04]
[11] Cybernetyka a zagadnienie ewolucji. II / Robert Piotrowski, 2007. Problemy Genezy T. XV, nr 7-8, 13---23 il.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13506] [data modyf: 19-01-2009 17:40]
[12] Globalization and Universalist Ideologies / Robert Piotrowski, 2007. Dialogue and Universalism, no. 3/4, 103--107
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-12488] [data modyf: 07-03-2008 14:03]
[13] Zbiór pojęć cybernetyki ogólnej / Robert Piotrowski, 2007. Problemy Genezy T. XV, nr 1-2, 51--59
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12547] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] O Ludwiku Agassizie / Robert Piotrowski, 2006. Problemy Genezy T. XIV, nr 5-6, 25--28
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11982] [data modyf: 04-04-2007 08:35]
[15] Filozofia a psychologia. Drogi miłości / Robert Piotrowski, 2003. ALBO albo: problemy psychologii i kultury : pismo interdyscyplinarnych poszukiwań, 1, 75--78
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-12099] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Od energii duchowej do energii społecznej / Robert Piotrowski, 2003. ALBO albo: problemy psychologii i kultury : pismo interdyscyplinarnych poszukiwań, 2, 163--167
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-12098] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Poznajcie samych siebie. Z filozofii charakteru narodowego / Robert Piotrowski // W: The Peculiarity of Man .- 2013, nr 18, s. 127--139, ISSN: 2083-9235,
Słowa kluczowe: community, comparative cultural studies, essentialism, nation, national character,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9771] [data modyf: 22-07-2015 10:04]
[2] Ruch poprawności biologicznej / Robert Piotrowski // W: The Peculiarity of Man - (Fundamentalne kategorie ludzkiego poznania. Świat i jego obraz(y)) .- 2013, nr 17, s. 44--46, ISSN: 2083-9235,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9743] [data modyf: 22-07-2015 09:59]
[3] Aksjologia kanibalizmu / Robert Piotrowski // W: The Peculiarity of Man .- 2012, nr 15, s. 216--225, ISSN: 2083-9235,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-9354] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[4] Between Plato and Wiener. Philosophical Cybernetics in the 17 th Century / Robert Piotrowski // W: Studies in Logic, Grammar and Rhetoric .- 2012, Vol. 28, s. 63--71, ISSN: 0860-150X,
Kod: CIA-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWI-9604] [data modyf: 11-06-2013 12:55]
[5] Filozoficzne założenia cybernetyki / Robert Piotrowski // W: The Peculiarity of Man .- 2012, nr 16, s. 134--150, ISSN: 2083-9235, summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-9500] [data modyf: 25-01-2013 10:49]
[6] Contemporary Continuations of Hobbesian Anthropology and Theology / Robert Piotrowski // W: Studies in Logic, Grammar and Rhetoric .- 2010, 20, s. 39-48, ISSN: 0860-150X,
Kod: CIA-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWI-8861] [data modyf: 11-03-2011 09:48]
[7] Dwie doktryny cywilizacyjne. Koneczny a Majewski / Robert Piotrowski // W: Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej .- 2007, 52, s. 217-230, ISSN: 0066-6874, summ.
Kod: CIA-ERIH    BibTeX   (pkt: [6])
[AWI-8156] [data modyf: 11-06-2010 11:32]
[8] Cywilizacja, religia, zderzenie / Robert Piotrowski // W: Bliski Wschód: społeczeństwa - polityka - tradycje .- 2006, nr 3, s. 5--14
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-7740] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Filozofia w Polskiej Szkole Antropologicznej: od mechanicyzmu do mitologii, 2011. Robert Piotrowski // W: Mit. Historia. Kultura : materiały z V Seminarium Historyków Filozofii Polski. Kraków, Polska Kraków : Księgarnia Akademicka, 2012, s. 277-290
Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-20491] [data modyf: 16-10-2013 13:53]
[2] Does American Philosophy Exist?, 2004. Robert Piotrowski // W: American Freedoms. American (Dis)Orders : Proceedings of the Conference of the Polish Association for American Studies. Warsaw/Jadwisin, Polska Warsaw : American Studies Center, 2006, vol.2, s. 49--54, ISBN: 8390584360
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18296] [data modyf: 08-05-2007 16:22]
[3] Czy i jak istnieje filozofia amerykańska?, 2004. Robert Piotrowski // W: The Peculiarity of Man : Progres - regres - stagnacja w naukach społecznych i humanistycznych. Kielce, Polska Kielce - Warszawa : Pracownia Antropologii Polityki i Nauki o Cywilizacjach Instytutu Nauk Politycznych, 2005, vol. 10, s. 65--71, ISBN: 8387798444
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18294] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] O postępie integracji nauk, 2004. Robert Piotrowski // W: The Peculiarity of Man : Progres - regres - stagnacja w naukach społecznych i humanistycznych. Kielce, Polska Kielce - Warszawa : Pracownia Antropologii Polityki i Nauki o Cywilizacjach Instytutu Nauk Politycznych, 2005, vol. 10, s. 123--129, ISBN: 8387798444
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18295] [data modyf: 08-05-2007 16:14]
[5] Od ciągów czasowych do hibernacji świata. O filozoficznych koncepcjach czasu, 2003. Robert Piotrowski // W: The Peculiarity of Man : O naturze czasu. Kielce, Polska Kielce - Warszawa : Zakład Antropologii Ogólnej i Politycznej, 2004, vol. 9, s. 261--273, ISBN: 8387798444
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18293] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Geschichte ist kein Bandwurm. Cywilizacje a porządek świata duchowego, 2002. Robert Piotrowski // W: The Peculiarity of Man : Tradycyjne i współczesne systemy wartości. Przeciwieństwo czwarte "Porządek i Bezład", et variae. Staszów, Polska Warszawa - Kielce : Zakład Antropologii Historycznej Instytutu Archeologii, 2003, vol. 8, s. 221--233, ISBN: 8387798401
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18292] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Filozofia - nauka - religia : Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Jodkowskiemu z okazji 40-lecia pracy naukowej / (Red.) Piotr Bylica, Krzysztof Kilian, Robert Piotrowski, Dariusz Sagan .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015, 573 s. .- ISBN: 9788378421788
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5334] [data modyf: 13-07-2015 09:46]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[2] Problemy Genezy / (Red.) Robert Piotrowski .- Warszawa : Polskie Towarzystwo Kreacjonistyczne, 2008, tom 16, nr 5-6 (specjalny), 84 s.
Kod: RED-S-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4649] [data modyf: 20-04-2010 09:12]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Fizyka i religia. Perspektywy oraz granice dialogu / / Hans-Dieter Mutschler .- Kraków : Wydawnictwo WAM , 2007 (Rec.) .- Mutschler o fizyce i religii / Robert Piotrowski // Filozoficzne Aspekty Genezy .- 2013, t. 10, s. 271--275 http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/index.php?action=tekst&id=251
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Higieniści. Z dziejów eugeniki / Od Galtona do Watsona. Przemiany pojmowania eugeniki w XIX i w XX wieku / / Maciej Bielawski / Agata Strządała .- Wołowiec / Opole : Wydawnictwo Czarne / Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego , 2011 (Rec.) .- Dwakroć eugenika / Robert Piotrowski // Filozoficzne Aspekty Genezy .- 2013, t. 10, s. 261--266 http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/index.php?action=tekst&id=253
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Lebende Körper. Biologisches und anthropologisches Wissen bei Rilke, Döblin und Jünger / / Benjamin Bühler .- Würzburg : Königshausen & Neumann (Rec.) .- Cybernetyka i literatura / Robert Piotrowski // Filozoficzne Aspekty Genezy .- 2013, t. 10, s. 277--282 http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/index.php?action=tekst&id=256
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[4] Metafora w języku nauki. Na przykładzie nauk przyrodniczych / / Magdalena Zawisławska .- Warszawa : Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego , 2011 (Rec.) .- O nieoczywistości metafor / Robert Piotrowski // Filozoficzne Aspekty Genezy .- 2013, t. 10, s. 283--288 http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/index.php?action=tekst&id=257
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[5] Nauka w kulturze / / Piotr Jaroszyński .- Radom : Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne , 2002 (Rec.) .- Utajone związki elit czyli geneza nauki współczesnej / Robert Piotrowski // The Peculiarity of Man .- 2013, nr 18, s. 361--366
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[6] Philosophisches Wörterbuch / / M. Gessmann (red.) .- Stuttgart : Alfred Kröner Verlag , 2009 (Rec.) .- Słownik filozoficzny po raz 23 / Robert Piotrowski // Kultura i Wartości .- 2013, nr 2, s. 137--139
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[7] Przewodnik po metafizyce / / Sebastian Tomasz Kołodziejczyk (red.) .- Kraków : Wydawnictwo WAM , 2011 (Rec.) .- Skład towarów anglosaskich / Robert Piotrowski // Filozoficzne Aspekty Genezy .- 2013, t. 10, s. 289--293 http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/index.php?action=tekst&id=250
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[8] Wprowadzenie do filozofii / / Piotr Lenartowicz, Jolanta Koszteyn .- Kraków : Petrus , 2012 (Rec.) .- Wprowadzenie do arysto-tomizmu / Robert Piotrowski // Filozoficzne Aspekty Genezy .- 2013, t. 10, s. 267--269 http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/index.php?action=tekst&id=252
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[9] Fossils and Faith: Understanding Torah and Science / / Nathan Aviezer .- New Jersey : KTAV Publishing House, Inc., Hoboken , 2001 (Rec.) .- Tora i nauka według Aviezera / Robert Piotrowski // Filozoficzne Aspekty Genezy .- 2012, t. 9, s. 277-282 http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/index.php?action=tekst&id=240
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[10] Wprowadzenie do filozofii przyrody. Wybrane zagadnienia / / Hans-Dieter Mutschler .- Kraków : Wydawnictwo WAM , 2005 (Rec.) .- Filozofia przyrody po niemiecku / Robert Piotrowski // Filozoficzne Aspekty Genezy .- 2012, t. 9, s. 271--276 http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/index.php?action=tekst&id=239
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[11] Spór ewolucjonizmu z kreacjonizmem. Podstawowe pojęcia i poglądy / / Kazimierz Jodkowski .- Warszawa : Megas , 2007 (Rec.) Robert Piotrowski // Społeczeństwo .- 2010, nr 1, s. 169--172
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[12] Koneczny. Teoria cywilizacji / / Jan Skoczyński .- Warszawa : Wydaw. IFiS PAN , 2003 (Rec.) Robert Piotrowski // Kwartalnik Filozoficzny .- 2009, T. 37, z. 2, s. 182--186
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski