System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Beata Mirkiewicz
Zobacz również publikacje autora afiliowane w innej jednostce UZ:
Wydział Humanistyczny Beata Mirkiewicz
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Dział Informacji Naukowej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 18 pozycji bibliograficznych
6 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Zasoby open access jako źródło informacji naukowej / Marta Czajkowska, Beata Mirkiewicz
// W: Wyzwania i dylematy edukacyjno-zawodowe. T.5 / red. nauk. Eunika Baron-Polańczyk, Aneta Klementowska .- Zielona Góra : Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy UZ, Polskie Towarzystwo Profesjologiczne, 2018 - s. 121--134 .- ISBN: 9788395061301
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20479] [data modyf: 29-05-2019 13:40]
[2] Internetowe źródła informacji o drugiej wojnie światowej / Beata Mirkiewicz
// W: Pamięć czasu Zagłady* : 1939 - 2009 / red. Maria Jazownik, Anita Kucharska - Dziedzic .- Zielona Góra : Księgarnia Akademicka, 2011 - s. 411--426 .- ISBN: 9788360218235
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13043] [data modyf: 08-08-2011 09:32]
[3] Wilon, Sancho Pansa, Marchołt i inni. O "balladowych" wierszach Stanisława Grochowiaka i ich bohaterach / Beata Mirkiewicz
// W: Korowód idei i metod : prace na jubileusz Profesora Czesława P. Dutki i Zakładu Teorii Literatury / red. nauk. Grzegorz Kubski, Małgorzata Mikołajczak .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 329--342 .- ISBN: 8374810564
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9025] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Otwartość w nauce. Ruch Open Access - idee, inicjatywy, zasoby / Marta Czajkowska, Beata Mirkiewicz // Uniwersytet Zielonogórski: miesięcznik społeczności akademickiej .- 2018, nr 10, s. 30--33, ISSN: 1644-7867, : bibliogr.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-23214] [data modyf: 18-10-2018 09:06]
[2] Polskie czasopisma elektroniczne z zakresu literaturoznawstwa - przegląd / Beata Mirkiewicz // Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego .- 2017, 3, s. 379--388, ISSN: 2450-3584, : bibliogr.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22397] [data modyf: 21-02-2018 09:49]
[3] Problematyka niepełnosprawności w polskich czasopismach naukowych - analiza wybranych przykładów / Beata Mirkiewicz // Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze .- 2017, z. 9, s. 123--136, ISSN: 2299-3363, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22866] [data modyf: 15-06-2018 09:02]
[4] Sieciowe bazy danych w Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego / Beata Mirkiewicz // Uniwersytet Zielonogórski .- 2016, nr 6, s. 19--21, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20244] [data modyf: 08-07-2016 11:12]
[5] Zasoby sieciowe w Bibliotece Uniwersytetu Zielonogorskiego / Beata Mirkiewicz // Bibliotekarz Lubuski .- 2016, nr 1-2 (41-42), s. 42--47 : tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20573] [data modyf: 10-11-2016 11:44]
[6] SKEP jako pełnotekstowa baza publikacji autorów z Uniwersytetu Zielonogórskiego / Beata Mirkiewicz // Uniwersytet Zielonogórski .- 2014, nr 9/1, s. 17--18, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17843] [data modyf: 29-07-2015 11:33]
[7] Uniwersytet Zielonogórski ma nowoczesną bibliotekę akademicką / Ewa Adaszyńska, Beata Mirkiewicz // Uniwersytet Zielonogórski .- 2013, nr 2, s. 11--12, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17063] [data modyf: 21-07-2015 12:56]
[8] Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego w Tygodniu Bibliotek / Beata Mirkiewicz // Uniwersytet Zielonogórski: miesięcznik społeczności akademickiej .- 2011, nr 4/5, s. 68--69, ISSN: 1644-7867, : fot.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15721] [data modyf: 05-05-2017 11:07]
[9] Uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego pod fundamenty nowej biblioteki UZ / Beata Mirkiewicz // Uniwersytet Zielonogórski: miesięcznik społeczności akademickiej .- 2011, nr 8, s. 27, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16092] [data modyf: 05-05-2017 11:06]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Polemiki Stanisława Grochowiaka z gatunkiem: o modlitwie i innych formach pochodzących z wypowiedzi religijnej / Beata Mirkiewicz // W: Filologia Polska / Uniwersytet Zielonogórski(Z. 2) .- 2005, s. 272--289
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-7026] [data modyf: 14-06-2011 10:56]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Mickiewicz Grochowiaka / Beata Mirkiewicz // W: Maska i cień : Sympozja Mickiewiczowskie (9 grudnia1997, 20 maja 1998). Zielona Góra, Polska, 1997 .- Zielona Góra : Pro Libris, 1998, s. 83--88 .- ISBN: 8390888440
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14331] [data modyf: 14-06-2011 10:55]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Mieszkam w wierszu. Antologia poezji lubuskiej / (Red.) Małgorzata Mikołajczak, Beata Mirkiewicz .- Zielona Góra : Pro Libris, 2001, 182 s. .- ISBN: 838833610X
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-3798] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] Opowieść dla wnuka: prace nagrodzone i wyróżnione w konkursie na wspomnienia seniorów / (Red.) Beata Mirkiewicz .- Zielona Góra : "Pro Libris", 2000 .- ISBN: 8388336088
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-3809] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Rozpoznany moment osobności / / Markiewicz Cz. .- Zielona Góra , 2000 (Rec.) Beata Mirkiewicz // Pro Libris .- 2001, nr 1, s. 114--117
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Słowo peryferyjne. Eseje szkice literackie. Recenzje / / Dutka Cz. P. .- Zielona Góra , 1999 (Rec.) Beata Mirkiewicz // Edukacja Humanistyczna .- 1999, nr 4, s. 129--130
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski