System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

prof. dr hab. Andrzej Drzewiński
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki fizyczne (50 %)
Dyscyplina dodatkowa: nauki chemiczne (50 %)
Jednostka: Instytut Fizyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 81 pozycji bibliograficznych
2 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Opowieści z historii fizyki, 2001. Andrzej Drzewiński, Jacek Wojtkiewicz, Warszawa : PWN Wydaw. Naukowe 238 s. , ISBN: 8301116986,
Kod: KSI-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-8226] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Critical two-dimensional ising films with fields, Andrzej Drzewiński
// W: Density-matrix renormalization : a new numerical method in physics, 1998. / eds. I. Peschel, X. Wang, M. Kaulke, K. Hallberg, Berlin : Springer (Lecture Notes in Physics 528), s. 295--300, ISBN: 9783540661290
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9599] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Atomically Thin 1T-FeCl2 Grown by Molecular-Beam Epitaxy / Xuhan Zhou, Bartosz Brzostowski, Artur Durajski, Meizhuang Liu, Jin Xiang, Tianran Jiang, Zhiqiang Wang, Shenwei Chen, Peigen Li, Zhihao Zhong, Andrzej Drzewiński, Marcin Jarosik, Radosław Szczęśniak, Tianshu Lai, Donghui Guo, Dingyong Zhong, 2020. Journal of Physical Chemistry C Vol. 124, 9416--9423, ISSN: 1932-7447, , eISSN: 1932-7455, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.1021/acs.jpcc.0c03050
[AWCZ-25221] [data modyf: 03-05-2020 10:32]
[70] [0,5] / [140] [1]
[2] Numerically Exact Approach to Ultra-Small Particles in Near-Critical Mixtures / Andrzej Drzewiński, 2019. Acta Physica Polonica A Vol. 135, no. 3, 520--525, ISSN: 0587-4246, , eISSN: 1898-794X, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.12693/APhysPolA.135.520         Cytowania wg Scopus: 0 [14-09-2020]
[AWCZ-24208] [data modyf: 28-06-2019 13:07]
[40] [1] / [40] [1]
[3] Relaxation dynamics in the Spin-1 Heisenberg antiferromagnetic chain after a quantum quench of the uniaxial anisotropy / Dariusz Woźniak, Andrzej Drzewiński, Grzegorz Kamieniarz, 2016. Acta Physica Polonica A Vol. 130, no. 6, 1395--1400, ISSN: 0587-4246, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.12693/APhysPolA.130.1395         Cytowania wg Scopus: 3 [14-09-2020]
[AWCZ-20937] [data modyf: 24-01-2017 10:00]
[4] Kinetic Monte Carlo study of structural proton diffusion along a one-dimensional path / Tomasz Masłowski, Andrzej Drzewiński, Małgorzata Zubaszewska, 2015. Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics Vol. 14, no. 3, 59--64, ISSN: 2299-9965, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: computational statistical mechanics, diffusion processes
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.17512/jamcm.2015.3.06
[AWCZ-19521] [data modyf: 17-11-2015 10:12]
[5] Numerical modeling of the heterocycle intercalated proton-conducting polymers at various mole ratios / Tomasz Masłowski, Andrzej Drzewiński, P. Ławniczak, J. Ulner, 2015. Solid State Ionics Vol. 272, 166--169, ISSN: 0167-2738, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Anhydrous proton conductor, Heterocyclic-based polymers, Kinetic Monte Carlo
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.ssi.2015.01.016         Cytowania wg Scopus: 2 [14-09-2020]
[AWCZ-18864] [data modyf: 24-08-2015 13:17]
[6] The proton conductivity in benzimidazolium azelate under moderate pressure / Tomasz Masłowski, Andrzej Drzewiński, P. Ławniczak, M. Zdanowska-Frączek, J. Ulner, 2015. Solid State Ionics Vol. 278, 114--119, ISSN: 0167-2738, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: anhydrous proton conductor, heterocyclic-based compounds, high pressure, kinetic Monte Carlo
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.ssi.2015.06.003         Cytowania wg Scopus: 5 [14-09-2020]
[AWCZ-19184] [data modyf: 07-09-2015 13:41]
[7] Time evolution of the magnetic chains with uniaxial anisotropy / Dariusz Woźniak, Andrzej Drzewiński, G. Kamieniarz, 2015. Acta Physica Polonica A Vol. 127, no. 2, 333--335, ISSN: 0587-4246, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.12693/APhysPolA.127.333         Cytowania wg Scopus: 3 [14-09-2020]
[AWCZ-19091] [data modyf: 24-08-2015 13:20]
[8] Kinetic Monte Carlo simulations of proton conductivity / Tomasz Masłowski, Andrzej Drzewiński, J. Ulner, J. Wojtkiewicz, M. Zdanowska-Frączek, K. Nordlund, A. Kuronen, 2014. Physical Review E Vol. 90, 1--8, ISSN: 1539-3755, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1103/PhysRevE.90.012135         Cytowania wg Scopus: 9 [14-09-2020]
[AWCZ-18329] [data modyf: 03-09-2015 10:18]
[9] Single-ion anisotropy estimates for the rhenium(IV-based) molecular magnets: modeling and simulations studies / Łukasz Kucharski, Grzegorz Kamieniarz, Michał Antkowiak, Andrzej Drzewiński, 2014. Journal of the Physical Society of Japan Vol. 83, 1--7, ISSN: 0031-9015, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.7566/JPSJ.83.064702         Cytowania wg Scopus: 2 [14-09-2020]
[AWCZ-18104] [data modyf: 03-09-2015 11:07]
[10] Time evolution of the haldane state after a quantum quench / Dariusz Woźniak, Andrzej Drzewiński, Grzegorz Kamieniarz, 2014. Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics Vol. 13, nr 4, 151--156, ISSN: 2299-9965, , eISSN: 2353-0588, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: computational statistical mechanics
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-18758] [data modyf: 21-07-2015 10:08]
[11] Critical Casimir forces along the isofields / Małgorzata Zubaszewska, A. Maciołek, Andrzej Drzewiński, 2013. Physical Review E Vol. 88, no. 5, 1--8, ISSN: 1539-3755, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1103/PhysRevE.88.052129         Cytowania wg Scopus: 14 [14-09-2020]
[AWCZ-17651] [data modyf: 02-09-2015 12:29]
[12] Anisotropy, geometric structure and frustration effects in molecule-based nanomagnets / G. Kamieniarz, P. Kozłowski, M. Antkowiak, P. Sobczak, T. Ślusarski, D. M. Tomecka, Artur Barasiński, Bartosz Brzostowski, Andrzej Drzewiński, A. Bieńko, J. Mroziński, 2012. Acta Physica Polonica A Vol. 121, no 5-6, 992--998, ISSN: 0587-4246, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)        Cytowania wg Scopus: 15 [14-09-2020]
[AWCZ-16501] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[13] Capillary condensation in a square geometry with surface fields / Małgorzata Zubaszewska, Andrej Gendiar, Andrzej Drzewiński, 2012. Physical Review E Vol. 86, no 6, 062104-1--062104-5, ISSN: 1539-3755, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1103/PhysRevE.86.062104         Cytowania wg Scopus: 0 [14-09-2020]
[AWCZ-16814] [data modyf: 14-12-2012 12:26]
[14] Magnetization-based assessment of correlation energy in canted single-chain magnets / Artur Barasiński, Grzegorz Kamieniarz, Andrzej Drzewiński, 2012. Physical Review B Vol. 86, iss. 21, 214412-1--214412-6, ISSN: 1098-0121, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1103/PhysRevB.86.214412         Cytowania wg Scopus: 4 [14-09-2020]
[AWCZ-16853] [data modyf: 04-01-2013 12:02]
[15] Translocation of polymers in a lattice model / Sebastian Żurek, Marcin Kośmider, Andrzej Drzewiński, J. M. J. Van Leeuwen, 2012. The European Physical Journal E Vol. 35, [7], ISSN: 1292-8941, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1140/epje/i2012-12047-4         Cytowania wg Scopus: 0 [14-09-2020]
[AWCZ-16538] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[16] Anisotropic planar Heisenberg model of the quantum heterobimetallic zigzag chains with bridged ReIV - CuII magnetic complexes / Paweł Sobczak, Artur Barasiński, Grzegorz Kamieniarz, Andrzej Drzewiński, 2011. Physical Review B Vol. 84, 224431-1--224431-10, ISSN: 1098-0121, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1103/PhysRevB.84.224431         Cytowania wg Scopus: 4 [14-09-2020]
[AWCZ-16090] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[17] Quantum effects and Haldane gap in magnetic chains with alternating anisotropy axes / Artur Barasiński, Andrzej Drzewiński, Grzegorz Kamieniarz, 2011. Computer Physics Communications Vol. 182, no 9, 2013--2016, ISSN: 0010-4655, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Anisotropic quantum Heisenberg Hamiltonian, Density-matrix renormalization-group approach, Haldane gap for noncollinear anisotropy term, Non-hermitian eigenvalue problems
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.cpc.2010.12.015         Cytowania wg Scopus: 5 [14-09-2020]
[AWCZ-15722] [data modyf: 14-06-2011 11:33]
[18] Solvation forces in Ising films with long-range boundary fields: density-matrix renormalization-group study / Andrzej Drzewiński, A. Maciołek, Artur Barasiński, 2011. Molecular Physics Vol. 109, no 7-10, 1133--1141, ISSN: 0026-8976, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Casimir effect, Ising systems, capillary condensation, finite-size scaling, solvation force
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1080/00268976.2010.549092         Cytowania wg Scopus: 2 [14-09-2020]
[AWCZ-15653] [data modyf: 12-05-2011 14:40]
[19] Translocation of reptating chains / Sebastian Żurek, Andrzej Drzewiński, J. M. J. Van Leeuwen, 2011. Journal of Statistical Mechanics : Theory and Experiment, no 5, [19], ISSN: 1742-5468, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: classical Monte Carlo simulations, other numerical approaches, polymer dynamics, stochastic processes (theory)
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1088/1742-5468/2011/05/P05006         Cytowania wg Scopus: 0 [14-09-2020]
[AWCZ-15652] [data modyf: 12-05-2011 14:35]
[20] Anisotropy and magnetic properties of the bimetallic thiocyanate-bridged chains: Density-matrix renormalization approach / Artur Barasiński, Paweł Sobczak, Andrzej Drzewiński, Grzegorz Kamieniarz, Alina Bieńko, Jerzy Mroziński, Dante Gatteschi, 2010. Polyhedron Vol. 29, 1485--1491, ISSN: 0277-5387, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: DMRG technique, crystal structure, heterobimetallic chain, ions, magnetism, single-ion anisotropy of Co(II), Mn(II), Ni(II), thiocyanate bridge
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 32)    DOI: 10.1016/j.poly.2010.01.002         Cytowania wg Scopus: 18 [14-09-2020]
[AWCZ-14550] [data modyf: 11-03-2010 11:12]
[21] DMRG approach to a molecular-based bimetallic chain containing Re(IV) and Cu(II) ions / Paweł Sobczak, Artur Barasiński, Ryszard Matysiak, Andrzej Drzewiński, Grzegorz Kamieniarz, Alina Bieńko, Jerzy Mroziński, 2010. Acta Physica Polonica A Vol. 118, no 5, 975--977, ISSN: 0587-4246, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-15302] [data modyf: 07-01-2011 11:45]
[22] Tube translocation of a herniating chain / Sebastian Żurek, Andrzej Drzewiński, 2010. Computational Methods in Science and Technology Vol. 16, no 2, 211--215, ISSN: 1505-0602, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Rubinstein-Duke model, semi-periodic stochastic model, translocation
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15303] [data modyf: 07-01-2011 11:50]
[23] Critical wetting transitions in two-dimensional systems subject to long-ranged boundary fields / Andrzej Drzewiński, A. Maciołek, Artur Barasiński, S. Dietrich, 2009. Physical Review E Vol. 79, 041144-1--041144-6, ISSN: 1539-3755, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 24)    DOI: 10.1103/PhysRevE.79.041144         Cytowania wg Scopus: 4 [14-09-2020]
[AWCZ-13837] [data modyf: 19-05-2009 14:00]
[24] Erratum: critical wetting transitions in two-dimensional systems subject to long-ranged boundary fields [Phys. Rev. E 79, 041144 (2009)] / Andrzej Drzewiński, A. Maciołek, Artur Barasiński, S. Dietrich, 2009. Physical Review E Vol. 80, 019901-1, ISSN: 1539-3755, wykr.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-13979] [data modyf: 01-09-2009 14:47]
[25] Interplay of complete wetting critical adsorption, and capillary condensation / Andrzej Drzewiński, A. Maciołek, Artur Barasiński, S. Dietrich, 2009. Physical Review E Vol. 79, 041145-1--041145-16, ISSN: 1539-3755, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 24)    DOI: 10.1103/PhysRevE.79.041145         Cytowania wg Scopus: 20 [14-09-2020]
[AWCZ-13836] [data modyf: 19-05-2009 14:02]
[26] Magnetic properties and DMRG modeling of the 1D bimetallic thiocyanate bridged compound {(CuL1)[Co(NCS)} (L1 = N-rac-5, 12-Me2-[14]-4,11-dieneN4) / Paweł Sobczak, Artur Barasiński, Andrzej Drzewiński, Grzegorz Kamieniarz, Julia Kłak, Alina Bieńko, Jerzy Mroziński, 2009. Polyhedron Vol. 28, no 9-10, 1838--1841, ISSN: 0277-5387, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: DMRG technique, anisotropy constant D of Co(II) ion, crystal structure, heterobimetallic chain, magnetism, thiocyanate bridge
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 24)    DOI: 10.1016/j.poly.2009.01.031         Cytowania wg Scopus: 9 [14-09-2020]
[AWCZ-13922] [data modyf: 25-06-2009 14:38]
[27] Stochastic lattice models for the dynamics of linear polymers / J. M. J. Van Leeuwen, Andrzej Drzewiński, 2009. Physics Reports Vol. 474, no 5-6, 53--90, ISSN: 0370-1573, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.physrep.2009.04.001         Cytowania wg Scopus: 8 [14-09-2020]
[AWCZ-13835] [data modyf: 19-05-2009 14:03]
[28] Crossover from reptation to Rouse dynamics in the extended Rubinstein-Duke model / Andrzej Drzewiński, J. M. J. Van Leeuwen, 2008. Physical Review E Vol. 77, no 3, [8], ISSN: 1539-3755, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: diffusion, master equation, polymer solutions, renormalisation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])    DOI: 10.1103/PhysRevE.77.031802         Cytowania wg Scopus: 4 [14-09-2020]
[AWCZ-13512] [data modyf: 22-01-2009 09:42]
[29] Tests of nonuniversality and finite-size scaling for two-dimensional wetting with long-ranged forces / Andrzej Drzewiński, Andrew O. Parry, Katarzyna Szota, 2007. Physical Review E Vol. 75, no 4, 1110-1--1100-6, ISSN: 1539-3755, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 3 [14-09-2020]
[AWCZ-12537] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[30] Crossover from reptation to Rouse dynamics in a one-dimensional model / Andrzej Drzewiński, J. M. J. Van Leeuwen, 2006. Physical Review E Vol. 73, no 6, 1802-1--1802-5, ISSN: 1539-3755, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 4 [14-09-2020]
[AWCZ-12540] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[31] Crossover from reptation to Rouse dynamics in the cage model / Andrzej Drzewiński, J. M. J. Van Leeuwen, 2006. Physical Review E Vol. 74, no 6, 1801-1--1801-8, ISSN: 1539-3755, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 3 [14-09-2020]
[AWCZ-12539] [data modyf: 05-12-2007 14:29]
[32] Exact solution for a one-dimensional model for reptation / Andrzej Drzewiński, J. M. J. Van Leeuwen, 2006. Physical Review E Vol. 73, no 5, 1801-1--1801-7, ISSN: 1539-3755, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 7 [14-09-2020]
[AWCZ-12538] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[33] On the surface critical behaviour in Ising strips: density-matrix renormalization-group study / Andrzej Drzewiński, A. Maciołek, Katarzyna Szota, 2006. Journal of Physics : Condensed Matter Vol. 18, 5069--5078 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 2 [14-09-2020]
[AWCZ-12541] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[34] Boundary effects for weakly driven polymers / J. M. J. Van Leeuwen, Andrzej Drzewiński, 2005. Molecular Physics Vol. 103, no 21-23, 3091--3102, ISSN: 0026-8976, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 1 [14-09-2020]
[AWCZ-12543] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[35] Corrections to the Kelvin equation for long-range boundary fields / Andrzej Drzewiński, Katarzyna Szota, 2005. Physical Review E Vol. 71, no 5, 6110-1--6110-6, ISSN: 1539-3755, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 6 [14-09-2020]
[AWCZ-12542] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[36] Field induced orientation of reptating polymers / Andrzej Drzewiński, J. M. J. Van Leeuwen, 2005. Journal of Statistical Mechanics : Theory and Experiment, February, [20], ISSN: 1742-5468, bibliogr. wykr. summ. .- http://www.iop.org/EJ/journal/JSTAT, [dostęp: 06-12-2007]
Słowa kluczowe: density matrix renormalization group calculations, exact results, finite-size scaling, polymers
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 1 [14-09-2020]
[AWCZ-12548] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[37] Power laws in ising strips: Density-matrix renormalization-group calculations / Andrzej Drzewiński, Józef Sznajd, Katarzyna Szota, 2005. Physical Review B Vol. 72, no 1, 4441-1--4441-5, ISSN: 1098-0121, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 2 [14-09-2020]
[AWCZ-12549] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[38] Polymer dynamics in repton model at large fields / Anatoly B. Kolomeisky, Andrzej Drzewiński, 2004. Journal of Chemical Physics Vol. 120, no 16, 7784--7791 bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 7 [14-09-2020]
[AWCZ-12550] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[39] Solvation force for long-ranged wall-fluid potentials / A. Maciołek, Andrzej Drzewiński, P. Bryk, 2004. Journal of Chemical Physics Vol. 120, no 4, 1921--1934 bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 22 [14-09-2020]
[AWCZ-12551] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[40] Pulling reptating polymers by one end: Magnetophoresis in the Rubinstein-Duke model / Andrzej Drzewiński, E. Carlon, J. M. J. Van Leeuwen, 2003. Physical Review E Vol. 68, no 6, 1801-1--1801-7, ISSN: 1539-3755, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 7 [14-09-2020]
[AWCZ-12552] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[41] Reptation in the Rubinstein-Duke model: The influence of end-reptons dynamics / E. Carlon, Andrzej Drzewiński, J. M. J. Van Leeuwen, 2002. Journal of Chemical Physics Vol. 117, no 5, [10] bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 18 [14-09-2020]
[AWCZ-12553] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[42] Crossover behavior for long reptating polymers / Enrico Carlon, Andrzej Drzewiński, J. M. J. Van Leeuwen, 2001. Physical Review E Vol. 64, no 1, 0801-1--0801-4, ISSN: 1539-3755, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: [14-09-2020]
[AWCZ-12556] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[43] Crossover between ordinary and normal transitions in the presence of a bulk field / A. Maciołek, Andrzej Drzewiński, A. Ciach, 2001. Physical Review E Vol. 64, no 2, 6123-1--6123-7, ISSN: 1539-3755, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 0 [14-09-2020]
[AWCZ-12554] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[44] Near-critical confined fluids and Ising films: Density-matrix renormalization-group study / A. Maciołek, Andrzej Drzewiński, R. Evans, 2001. Physical Review E Vol. 64, no 5, 6137-1--6137-13, ISSN: 1539-3755, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 0 [14-09-2020]
[AWCZ-12555] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[45] Universal phase boundary shifts for corner wetting and filling / Andrew O. Parry, A. J. Wood, Enrico Carlon, Andrzej Drzewiński, 2001. Physical Review Letters Vol. 87, no 19, 6103-1--6103-4, ISSN: 0031-9007, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 37 [14-09-2020]
[AWCZ-12557] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[46] Coexistence of excited states in confined Ising systems / Andrzej Drzewiński, 2000. Physical Review E Vol. 62, no 3, 4378--4381, ISSN: 1539-3755, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 5 [14-09-2020]
[AWCZ-12561] [data modyf: 10-12-2007 10:48]
[47] Cumulant ratios and their scaling functions for Ising systems in a strip geometry / Andrzej Drzewiński, Jacek Wojtkiewicz, 2000. Physical Review E Vol. 62, no 3, 4397--4400, ISSN: 1539-3755, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 3 [14-09-2020]
[AWCZ-12560] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[48] Effect of bulk magnetic field on critical Ising films / Andrzej Drzewiński, A. Maciołek, A. Ciach, 2000. Physical Review E Vol. 61, no 5, 5009--5018, ISSN: 1539-3755, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 20 [14-09-2020]
[AWCZ-12558] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[49] Influence of capilary condensation on the Near-Critical Solvation Force / Andrzej Drzewiński, A. Maciołek, R. Evans, 2000. Physical Review Letters Vol. 85, no 15, 3079--3082, ISSN: 0031-9007, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])
[AWCZ-12559] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[50] Crossover between ordinary and normal transitions in two dimensional critical Ising films / A. Maciołek, A. Ciach, Andrzej Drzewiński, 1999. Physical Review E Vol. 60, no 3, 2887--2896, ISSN: 1539-3755, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 28 [14-09-2020]
[AWCZ-12562] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[51] Anomalous corrections to the Kelvin equation at complete wetting / Enrico Carlon, Andrzej Drzewiński, J. Rogiers, 1998. Physical Review E Vol. 58, no 8, 5070--5077, ISSN: 1539-3755, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 30 [14-09-2020]
[AWCZ-12564] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[52] Competing bulk and surface fields in d = 2 Ising films near bulk criticality: effects of fluctuations / Andrzej Drzewiński, A. Ciach, A. Maciołek, 1998. European Physical Journal B Vol. 5, 825--833, ISSN: 1434-6028, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 11 [14-09-2020]
[AWCZ-12566] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[53] Critical point shift in a fluid confined between opposing walls / Enrico Carlon, Andrzej Drzewiński, 1998. Physical Review E Vol. 57, no 3, 2626--2633, ISSN: 1539-3755, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 32 [14-09-2020]
[AWCZ-12563] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[54] Phase coexistence in confined Ising systems: a density matrix renormalization approach / Enrico Carlon, Andrzej Drzewiński, 1998. Fluid Phase Equilibria Vol. 583--589, 583--589 bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: finite size scaling, liquid-liquid equilibria, statistical mechanics, vapor-liquid equilibria, wetting
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 0 [14-09-2020]
[AWCZ-12565] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[55] Effect of gravity and confinement on phase equilibria: a density matrix renormalization approach / Enrico Carlon, Andrzej Drzewiński, 1997. Physical Review Letters Vol. 79, no 9, 1591--1594, ISSN: 0031-9007, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 41 [14-09-2020]
[AWCZ-12567] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[56] Low temperature phase of the quantum triangular lattice XY model with Dzyaloshinsky-Moriya interaction / L. Biegala, Andrzej Drzewiński, Józef Sznajd, 1996. Physica A Vol. 225, no 2, 254--270, ISSN: 0378-4371, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 2 [14-09-2020]
[AWCZ-12569] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[57] Renormalization on the triangular lattice with inhomogeneous interaction / Andrzej Drzewiński, Józef Sznajd, 1996. Phase Transitions Vol. 57, 1--9, ISSN: 0141-1594, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 1 [14-09-2020]
[AWCZ-12570] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[58] Specific heat of the quantum Heisenberg antiferromagnet by a renormalization-group approach / Andrzej Drzewiński, R. Dekeyser, 1996. Physical Review B Vol. 54, no 22, 875--881, ISSN: 1098-0121, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 3 [14-09-2020]
[AWCZ-12568] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[59] Renormalization of the anisotropic linear XY model / Andrzej Drzewiński, R. Dekeyser, 1995. Physical Review B Vol. 51, no 21, 218--228, ISSN: 1098-0121, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 15 [14-09-2020]
[AWCZ-12571] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[60] Renormalization of the anisotropic XY model / Andrzej Drzewiński, F. Daerden, 1995. Journal of Magnetism and Magnetic Materials Vol. 140-144, part 3, 1621--1622, ISSN: 0304-8853, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 2 [14-09-2020]
[AWCZ-12572] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[61] A new renormalization approach to the ground state of the anisotropic XY model / R. Dekeyser, Andrzej Drzewiński, J. M. J. Van Leeuwen, 1994. Acta Physica Slovaca Vol. 44, no 4/5, 357--364 bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])
[AWCZ-12574] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[62] Renormalization of the Ising model in a transverse field / Andrzej Drzewiński, J. M. J. Van Leeuwen, 1994. Physical Review B Vol. 49, no 1, 403--408, ISSN: 1098-0121, bibliogr. tab. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 22 [14-09-2020]
[AWCZ-12575] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[63] On the real-space renormalization-group study of some 2D quantum spin systems / Andrzej Drzewiński, Józef Sznajd, 1991. Physica A Vol. 170, 415--438, ISSN: 0378-4371, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 8 [14-09-2020]
[AWCZ-12576] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[64] Renormalization group approach to three-state spin models in two dimensions / Andrzej Drzewiński, Józef Sznajd, J. Zittartz, 1991. Zeitschrift für Physik B - Condensed Matter Vol. 84, 125--129 bibliogr. wykr.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 0 [14-09-2020]
[AWCZ-12577] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[65] Quantum XY and Heisenberg models on the planar lattices - the renormalization group approach / Andrzej Drzewiński, Józef Sznajd, 1990. Physica B Vol. 165-166, 223--224, ISSN: 0921-4526, bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])        Cytowania wg Scopus: 0 [14-09-2020]
[AWCZ-12578] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[66] Real space renormalization group study of the anisotropic quantum Heisenberg model on a square lattice / Andrzej Drzewiński, Józef Sznajd, 1989. Physics Letters A Vol. 138, no 3, 143--146, ISSN: 0375-9601, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 9 [14-09-2020]
[AWCZ-12579] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[67] Renormalization group approach to antiferromagnetic quantum XY model on a triangular lattice / Józef Sznajd, G. Kontrym-Sznajd, Andrzej Drzewiński, 1987. Physica Status Solidi B-Basic Research Vol. 140, 155--160, ISSN: 0370-1972, bibliogr. rys.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])        Cytowania wg Scopus: 4 [14-09-2020]
[AWCZ-12580] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[68] The Painleve ping-pong P IV / Andrzej Drzewiński, Ziemowit Popowicz, 1984. Physics Letters A Vol. 103, no 4, 182--185, ISSN: 0375-9601, bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 0 [14-09-2020]
[AWCZ-12581] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Matrix-product states for the Ising model in a transverse field / Dariusz Woźniak, Andrzej Drzewiński // W: Acta Physicae Superficierum .- 2012, Vol. 12, s. 187--195 bibliogr. rys. summ. .- ISSN 0867-2997 ;
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9522] [data modyf: 15-02-2013 09:44]
[2] Percolation with a barier in finite systems / Andrzej Drzewiński, Małgorzata Klimek, Marcin Kośmider, Karol Pasternak, Katarzyna Szota // W: Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej = Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science .- 2010, nr 2(9), s. 37--41 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-8859] [data modyf: 08-03-2011 11:44]
[3] Solvation force for systems in a square-like geometry / Andrzej Drzewiński, Małgorzata Zubaszewska // W: Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej = Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science .- 2010, nr 2(9), s. 43--48 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-8860] [data modyf: 08-03-2011 11:47]
[4] Wetting for systems with an attractive effective interface potential / Andrzej Drzewiński, Katarzyna Szota // W: Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej = Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science .- 2009, nr 2 (8) spec. iss., s. 43--46 bibliogr. wykr. summ.
Kod: ROZ-4    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8587] [data modyf: 02-07-2014 12:52]
[5] Bulk critical exponents in a presence of the capillary condensation / Andrzej Drzewiński, Katarzyna Szota // W: Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej = Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science .- 2008, nr 1(7), s. 29--33 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-8282] [data modyf: 22-01-2009 10:03]
[6] The wetting layers for long-range wall-particle potentials / Artur Barasiński, Andrzej Drzewiński // W: Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej = Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science .- 2007, nr 1(6), s. 9--14 bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-8103] [data modyf: 01-12-2008 09:41]
[7] Universality of the 2D wetting transition with respect to long-range forces / Andrzej Drzewiński, Andrew O. Parry, Katarzyna Szota // W: Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej = Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science .- 2007, nr 1(6), s. 57--63 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-8104] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Localization of the wetting transition for finite systems with a long-range wall-fluid potential / Andrzej Drzewiński, Andrew O. Parry, Katarzyna Szota // W: Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej = Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science .- 2006, nr 1(5), s. 15--22 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-8012] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[9] One-dimensional chain with hernias / Andrzej Drzewiński // W: Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej = Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science .- 2005, nr 1(4), s. 38--44 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-8013] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[10] Power laws in finite ising systems / Andrzej Drzewiński, Katarzyna Szota // W: Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej = Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science .- 2005, nr 1(4), s. 45--49 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-8014] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[11] Corrections to the Kelvin equation for long-range wall-particle potentials / Andrzej Drzewiński, Katarzyna Szota // W: Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej = Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science .- 2004, nr 1(3), s. 31--39 bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-8015] [data modyf: 07-08-2015 10:21]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski