System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

prof. dr hab. Andrzej Drzewiński
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki fizyczne (50 %)
Dyscyplina dodatkowa: nauki chemiczne (50 %)
Jednostka:
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 80 pozycji bibliograficznych
2 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Opowieści z historii fizyki, 2001. Andrzej Drzewiński, Jacek Wojtkiewicz, Warszawa : PWN Wydaw. Naukowe 238 s. , ISBN: 8301116986,
Kod: KSI-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-8226] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Critical two-dimensional ising films with fields, Andrzej Drzewiński
// W: Density-matrix renormalization : a new numerical method in physics, 1998. / eds. I. Peschel, X. Wang, M. Kaulke, K. Hallberg, Berlin : Springer (Lecture Notes in Physics 528), s. 295--300, ISBN: 9783540661290
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9599] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Numerically Exact Approach to Ultra-Small Particles in Near-Critical Mixtures / Andrzej Drzewiński, 2019. Acta Physica Polonica A Vol. 135, no. 3, 520--525, ISSN: 0587-4246, , eISSN: 1898-794X, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.12693/APhysPolA.135.520         Cytowania wg Scopus: 0 [20-01-2020]
[AWCZ-24208] [data modyf: 28-06-2019 13:07]
[2] Relaxation dynamics in the Spin-1 Heisenberg antiferromagnetic chain after a quantum quench of the uniaxial anisotropy / Dariusz Woźniak, Andrzej Drzewiński, Grzegorz Kamieniarz, 2016. Acta Physica Polonica A Vol. 130, no. 6, 1395--1400, ISSN: 0587-4246, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.12693/APhysPolA.130.1395         Cytowania wg Scopus: 3 [20-01-2020]
[AWCZ-20937] [data modyf: 24-01-2017 10:00]
[3] Kinetic Monte Carlo study of structural proton diffusion along a one-dimensional path / Tomasz Masłowski, Andrzej Drzewiński, Małgorzata Zubaszewska, 2015. Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics Vol. 14, no. 3, 59--64, ISSN: 2299-9965, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: computational statistical mechanics, diffusion processes
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.17512/jamcm.2015.3.06
[AWCZ-19521] [data modyf: 17-11-2015 10:12]
[4] Numerical modeling of the heterocycle intercalated proton-conducting polymers at various mole ratios / Tomasz Masłowski, Andrzej Drzewiński, P. Ławniczak, J. Ulner, 2015. Solid State Ionics Vol. 272, 166--169, ISSN: 0167-2738, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Anhydrous proton conductor, Heterocyclic-based polymers, Kinetic Monte Carlo
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.ssi.2015.01.016         Cytowania wg Scopus: 2 [20-01-2020]
[AWCZ-18864] [data modyf: 24-08-2015 13:17]
[5] The proton conductivity in benzimidazolium azelate under moderate pressure / Tomasz Masłowski, Andrzej Drzewiński, P. Ławniczak, M. Zdanowska-Frączek, J. Ulner, 2015. Solid State Ionics Vol. 278, 114--119, ISSN: 0167-2738, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: anhydrous proton conductor, heterocyclic-based compounds, high pressure, kinetic Monte Carlo
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.ssi.2015.06.003         Cytowania wg Scopus: 5 [20-01-2020]
[AWCZ-19184] [data modyf: 07-09-2015 13:41]
[6] Time evolution of the magnetic chains with uniaxial anisotropy / Dariusz Woźniak, Andrzej Drzewiński, G. Kamieniarz, 2015. Acta Physica Polonica A Vol. 127, no. 2, 333--335, ISSN: 0587-4246, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.12693/APhysPolA.127.333         Cytowania wg Scopus: 3 [20-01-2020]
[AWCZ-19091] [data modyf: 24-08-2015 13:20]
[7] Kinetic Monte Carlo simulations of proton conductivity / Tomasz Masłowski, Andrzej Drzewiński, J. Ulner, J. Wojtkiewicz, M. Zdanowska-Frączek, K. Nordlund, A. Kuronen, 2014. Physical Review E Vol. 90, 1--8, ISSN: 1539-3755, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1103/PhysRevE.90.012135         Cytowania wg Scopus: 9 [20-01-2020]
[AWCZ-18329] [data modyf: 03-09-2015 10:18]
[8] Single-ion anisotropy estimates for the rhenium(IV-based) molecular magnets: modeling and simulations studies / Łukasz Kucharski, Grzegorz Kamieniarz, Michał Antkowiak, Andrzej Drzewiński, 2014. Journal of the Physical Society of Japan Vol. 83, 1--7, ISSN: 0031-9015, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.7566/JPSJ.83.064702         Cytowania wg Scopus: 2 [20-01-2020]
[AWCZ-18104] [data modyf: 03-09-2015 11:07]
[9] Time evolution of the haldane state after a quantum quench / Dariusz Woźniak, Andrzej Drzewiński, Grzegorz Kamieniarz, 2014. Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics Vol. 13, nr 4, 151--156, ISSN: 2299-9965, , eISSN: 2353-0588, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: computational statistical mechanics
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-18758] [data modyf: 21-07-2015 10:08]
[10] Critical Casimir forces along the isofields / Małgorzata Zubaszewska, A. Maciołek, Andrzej Drzewiński, 2013. Physical Review E Vol. 88, no. 5, 1--8, ISSN: 1539-3755, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1103/PhysRevE.88.052129         Cytowania wg Scopus: 13 [20-01-2020]
[AWCZ-17651] [data modyf: 02-09-2015 12:29]
[11] Anisotropy, geometric structure and frustration effects in molecule-based nanomagnets / G. Kamieniarz, P. Kozłowski, M. Antkowiak, P. Sobczak, T. Ślusarski, D. M. Tomecka, Artur Barasiński, Bartosz Brzostowski, Andrzej Drzewiński, A. Bieńko, J. Mroziński, 2012. Acta Physica Polonica A Vol. 121, no 5-6, 992--998, ISSN: 0587-4246, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)        Cytowania wg Scopus: 14 [20-01-2020]
[AWCZ-16501] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[12] Capillary condensation in a square geometry with surface fields / Małgorzata Zubaszewska, Andrej Gendiar, Andrzej Drzewiński, 2012. Physical Review E Vol. 86, no 6, 062104-1--062104-5, ISSN: 1539-3755, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1103/PhysRevE.86.062104         Cytowania wg Scopus: 0 [20-01-2020]
[AWCZ-16814] [data modyf: 14-12-2012 12:26]
[13] Magnetization-based assessment of correlation energy in canted single-chain magnets / Artur Barasiński, Grzegorz Kamieniarz, Andrzej Drzewiński, 2012. Physical Review B Vol. 86, iss. 21, 214412-1--214412-6, ISSN: 1098-0121, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1103/PhysRevB.86.214412         Cytowania wg Scopus: 4 [20-01-2020]
[AWCZ-16853] [data modyf: 04-01-2013 12:02]
[14] Translocation of polymers in a lattice model / Sebastian Żurek, Marcin Kośmider, Andrzej Drzewiński, J. M. J. Van Leeuwen, 2012. The European Physical Journal E Vol. 35, [7], ISSN: 1292-8941, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1140/epje/i2012-12047-4         Cytowania wg Scopus: 0 [20-01-2020]
[AWCZ-16538] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[15] Anisotropic planar Heisenberg model of the quantum heterobimetallic zigzag chains with bridged ReIV - CuII magnetic complexes / Paweł Sobczak, Artur Barasiński, Grzegorz Kamieniarz, Andrzej Drzewiński, 2011. Physical Review B Vol. 84, 224431-1--224431-10, ISSN: 1098-0121, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1103/PhysRevB.84.224431         Cytowania wg Scopus: 4 [20-01-2020]
[AWCZ-16090] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[16] Quantum effects and Haldane gap in magnetic chains with alternating anisotropy axes / Artur Barasiński, Andrzej Drzewiński, Grzegorz Kamieniarz, 2011. Computer Physics Communications Vol. 182, no 9, 2013--2016, ISSN: 0010-4655, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Anisotropic quantum Heisenberg Hamiltonian, Density-matrix renormalization-group approach, Haldane gap for noncollinear anisotropy term, Non-hermitian eigenvalue problems
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.cpc.2010.12.015         Cytowania wg Scopus: 5 [20-01-2020]
[AWCZ-15722] [data modyf: 14-06-2011 11:33]
[17] Solvation forces in Ising films with long-range boundary fields: density-matrix renormalization-group study / Andrzej Drzewiński, A. Maciołek, Artur Barasiński, 2011. Molecular Physics Vol. 109, no 7-10, 1133--1141, ISSN: 0026-8976, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Casimir effect, Ising systems, capillary condensation, finite-size scaling, solvation force
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1080/00268976.2010.549092         Cytowania wg Scopus: 2 [20-01-2020]
[AWCZ-15653] [data modyf: 12-05-2011 14:40]
[18] Translocation of reptating chains / Sebastian Żurek, Andrzej Drzewiński, J. M. J. Van Leeuwen, 2011. Journal of Statistical Mechanics : Theory and Experiment, no 5, [19], ISSN: 1742-5468, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: classical Monte Carlo simulations, other numerical approaches, polymer dynamics, stochastic processes (theory)
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1088/1742-5468/2011/05/P05006         Cytowania wg Scopus: 0 [20-01-2020]
[AWCZ-15652] [data modyf: 12-05-2011 14:35]
[19] Anisotropy and magnetic properties of the bimetallic thiocyanate-bridged chains: Density-matrix renormalization approach / Artur Barasiński, Paweł Sobczak, Andrzej Drzewiński, Grzegorz Kamieniarz, Alina Bieńko, Jerzy Mroziński, Dante Gatteschi, 2010. Polyhedron Vol. 29, 1485--1491, ISSN: 0277-5387, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: DMRG technique, crystal structure, heterobimetallic chain, ions, magnetism, single-ion anisotropy of Co(II), Mn(II), Ni(II), thiocyanate bridge
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 32)    DOI: 10.1016/j.poly.2010.01.002         Cytowania wg Scopus: 17 [20-01-2020]
[AWCZ-14550] [data modyf: 11-03-2010 11:12]
[20] DMRG approach to a molecular-based bimetallic chain containing Re(IV) and Cu(II) ions / Paweł Sobczak, Artur Barasiński, Ryszard Matysiak, Andrzej Drzewiński, Grzegorz Kamieniarz, Alina Bieńko, Jerzy Mroziński, 2010. Acta Physica Polonica A Vol. 118, no 5, 975--977, ISSN: 0587-4246, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-15302] [data modyf: 07-01-2011 11:45]
[21] Tube translocation of a herniating chain / Sebastian Żurek, Andrzej Drzewiński, 2010. Computational Methods in Science and Technology Vol. 16, no 2, 211--215, ISSN: 1505-0602, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Rubinstein-Duke model, semi-periodic stochastic model, translocation
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15303] [data modyf: 07-01-2011 11:50]
[22] Critical wetting transitions in two-dimensional systems subject to long-ranged boundary fields / Andrzej Drzewiński, A. Maciołek, Artur Barasiński, S. Dietrich, 2009. Physical Review E Vol. 79, 041144-1--041144-6, ISSN: 1539-3755, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 24)    DOI: 10.1103/PhysRevE.79.041144         Cytowania wg Scopus: 4 [20-01-2020]
[AWCZ-13837] [data modyf: 19-05-2009 14:00]
[23] Erratum: critical wetting transitions in two-dimensional systems subject to long-ranged boundary fields [Phys. Rev. E 79, 041144 (2009)] / Andrzej Drzewiński, A. Maciołek, Artur Barasiński, S. Dietrich, 2009. Physical Review E Vol. 80, 019901-1, ISSN: 1539-3755, wykr.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-13979] [data modyf: 01-09-2009 14:47]
[24] Interplay of complete wetting critical adsorption, and capillary condensation / Andrzej Drzewiński, A. Maciołek, Artur Barasiński, S. Dietrich, 2009. Physical Review E Vol. 79, 041145-1--041145-16, ISSN: 1539-3755, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 24)    DOI: 10.1103/PhysRevE.79.041145         Cytowania wg Scopus: 20 [20-01-2020]
[AWCZ-13836] [data modyf: 19-05-2009 14:02]
[25] Magnetic properties and DMRG modeling of the 1D bimetallic thiocyanate bridged compound {(CuL1)[Co(NCS)} (L1 = N-rac-5, 12-Me2-[14]-4,11-dieneN4) / Paweł Sobczak, Artur Barasiński, Andrzej Drzewiński, Grzegorz Kamieniarz, Julia Kłak, Alina Bieńko, Jerzy Mroziński, 2009. Polyhedron Vol. 28, no 9-10, 1838--1841, ISSN: 0277-5387, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: DMRG technique, anisotropy constant D of Co(II) ion, crystal structure, heterobimetallic chain, magnetism, thiocyanate bridge
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 24)    DOI: 10.1016/j.poly.2009.01.031         Cytowania wg Scopus: 9 [20-01-2020]
[AWCZ-13922] [data modyf: 25-06-2009 14:38]
[26] Stochastic lattice models for the dynamics of linear polymers / J. M. J. Van Leeuwen, Andrzej Drzewiński, 2009. Physics Reports Vol. 474, no 5-6, 53--90, ISSN: 0370-1573, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.physrep.2009.04.001         Cytowania wg Scopus: 8 [20-01-2020]
[AWCZ-13835] [data modyf: 19-05-2009 14:03]
[27] Crossover from reptation to Rouse dynamics in the extended Rubinstein-Duke model / Andrzej Drzewiński, J. M. J. Van Leeuwen, 2008. Physical Review E Vol. 77, no 3, [8], ISSN: 1539-3755, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: diffusion, master equation, polymer solutions, renormalisation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])    DOI: 10.1103/PhysRevE.77.031802         Cytowania wg Scopus: 4 [20-01-2020]
[AWCZ-13512] [data modyf: 22-01-2009 09:42]
[28] Tests of nonuniversality and finite-size scaling for two-dimensional wetting with long-ranged forces / Andrzej Drzewiński, Andrew O. Parry, Katarzyna Szota, 2007. Physical Review E Vol. 75, no 4, 1110-1--1100-6, ISSN: 1539-3755, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 3 [20-01-2020]
[AWCZ-12537] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[29] Crossover from reptation to Rouse dynamics in a one-dimensional model / Andrzej Drzewiński, J. M. J. Van Leeuwen, 2006. Physical Review E Vol. 73, no 6, 1802-1--1802-5, ISSN: 1539-3755, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 4 [20-01-2020]
[AWCZ-12540] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[30] Crossover from reptation to Rouse dynamics in the cage model / Andrzej Drzewiński, J. M. J. Van Leeuwen, 2006. Physical Review E Vol. 74, no 6, 1801-1--1801-8, ISSN: 1539-3755, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 3 [20-01-2020]
[AWCZ-12539] [data modyf: 05-12-2007 14:29]
[31] Exact solution for a one-dimensional model for reptation / Andrzej Drzewiński, J. M. J. Van Leeuwen, 2006. Physical Review E Vol. 73, no 5, 1801-1--1801-7, ISSN: 1539-3755, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 7 [20-01-2020]
[AWCZ-12538] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[32] On the surface critical behaviour in Ising strips: density-matrix renormalization-group study / Andrzej Drzewiński, A. Maciołek, Katarzyna Szota, 2006. Journal of Physics : Condensed Matter Vol. 18, 5069--5078 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 2 [20-01-2020]
[AWCZ-12541] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[33] Boundary effects for weakly driven polymers / J. M. J. Van Leeuwen, Andrzej Drzewiński, 2005. Molecular Physics Vol. 103, no 21-23, 3091--3102, ISSN: 0026-8976, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 1 [20-01-2020]
[AWCZ-12543] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[34] Corrections to the Kelvin equation for long-range boundary fields / Andrzej Drzewiński, Katarzyna Szota, 2005. Physical Review E Vol. 71, no 5, 6110-1--6110-6, ISSN: 1539-3755, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 6 [20-01-2020]
[AWCZ-12542] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[35] Field induced orientation of reptating polymers / Andrzej Drzewiński, J. M. J. Van Leeuwen, 2005. Journal of Statistical Mechanics : Theory and Experiment, February, [20], ISSN: 1742-5468, bibliogr. wykr. summ. .- http://www.iop.org/EJ/journal/JSTAT, [dostęp: 06-12-2007]
Słowa kluczowe: density matrix renormalization group calculations, exact results, finite-size scaling, polymers
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 1 [20-01-2020]
[AWCZ-12548] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[36] Power laws in ising strips: Density-matrix renormalization-group calculations / Andrzej Drzewiński, Józef Sznajd, Katarzyna Szota, 2005. Physical Review B Vol. 72, no 1, 4441-1--4441-5, ISSN: 1098-0121, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 2 [20-01-2020]
[AWCZ-12549] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[37] Polymer dynamics in repton model at large fields / Anatoly B. Kolomeisky, Andrzej Drzewiński, 2004. Journal of Chemical Physics Vol. 120, no 16, 7784--7791 bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 7 [20-01-2020]
[AWCZ-12550] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[38] Solvation force for long-ranged wall-fluid potentials / A. Maciołek, Andrzej Drzewiński, P. Bryk, 2004. Journal of Chemical Physics Vol. 120, no 4, 1921--1934 bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 22 [20-01-2020]
[AWCZ-12551] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[39] Pulling reptating polymers by one end: Magnetophoresis in the Rubinstein-Duke model / Andrzej Drzewiński, E. Carlon, J. M. J. Van Leeuwen, 2003. Physical Review E Vol. 68, no 6, 1801-1--1801-7, ISSN: 1539-3755, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 7 [20-01-2020]
[AWCZ-12552] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[40] Reptation in the Rubinstein-Duke model: The influence of end-reptons dynamics / E. Carlon, Andrzej Drzewiński, J. M. J. Van Leeuwen, 2002. Journal of Chemical Physics Vol. 117, no 5, [10] bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 18 [20-01-2020]
[AWCZ-12553] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[41] Crossover behavior for long reptating polymers / Enrico Carlon, Andrzej Drzewiński, J. M. J. Van Leeuwen, 2001. Physical Review E Vol. 64, no 1, 0801-1--0801-4, ISSN: 1539-3755, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: [20-01-2020]
[AWCZ-12556] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[42] Crossover between ordinary and normal transitions in the presence of a bulk field / A. Maciołek, Andrzej Drzewiński, A. Ciach, 2001. Physical Review E Vol. 64, no 2, 6123-1--6123-7, ISSN: 1539-3755, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 0 [20-01-2020]
[AWCZ-12554] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[43] Near-critical confined fluids and Ising films: Density-matrix renormalization-group study / A. Maciołek, Andrzej Drzewiński, R. Evans, 2001. Physical Review E Vol. 64, no 5, 6137-1--6137-13, ISSN: 1539-3755, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 0 [20-01-2020]
[AWCZ-12555] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[44] Universal phase boundary shifts for corner wetting and filling / Andrew O. Parry, A. J. Wood, Enrico Carlon, Andrzej Drzewiński, 2001. Physical Review Letters Vol. 87, no 19, 6103-1--6103-4, ISSN: 0031-9007, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 37 [20-01-2020]
[AWCZ-12557] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[45] Coexistence of excited states in confined Ising systems / Andrzej Drzewiński, 2000. Physical Review E Vol. 62, no 3, 4378--4381, ISSN: 1539-3755, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 5 [20-01-2020]
[AWCZ-12561] [data modyf: 10-12-2007 10:48]
[46] Cumulant ratios and their scaling functions for Ising systems in a strip geometry / Andrzej Drzewiński, Jacek Wojtkiewicz, 2000. Physical Review E Vol. 62, no 3, 4397--4400, ISSN: 1539-3755, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 3 [20-01-2020]
[AWCZ-12560] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[47] Effect of bulk magnetic field on critical Ising films / Andrzej Drzewiński, A. Maciołek, A. Ciach, 2000. Physical Review E Vol. 61, no 5, 5009--5018, ISSN: 1539-3755, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 20 [20-01-2020]
[AWCZ-12558] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[48] Influence of capilary condensation on the Near-Critical Solvation Force / Andrzej Drzewiński, A. Maciołek, R. Evans, 2000. Physical Review Letters Vol. 85, no 15, 3079--3082, ISSN: 0031-9007, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])
[AWCZ-12559] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[49] Crossover between ordinary and normal transitions in two dimensional critical Ising films / A. Maciołek, A. Ciach, Andrzej Drzewiński, 1999. Physical Review E Vol. 60, no 3, 2887--2896, ISSN: 1539-3755, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 28 [20-01-2020]
[AWCZ-12562] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[50] Anomalous corrections to the Kelvin equation at complete wetting / Enrico Carlon, Andrzej Drzewiński, J. Rogiers, 1998. Physical Review E Vol. 58, no 8, 5070--5077, ISSN: 1539-3755, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 30 [20-01-2020]
[AWCZ-12564] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[51] Competing bulk and surface fields in d = 2 Ising films near bulk criticality: effects of fluctuations / Andrzej Drzewiński, A. Ciach, A. Maciołek, 1998. European Physical Journal B Vol. 5, 825--833, ISSN: 1434-6028, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 11 [20-01-2020]
[AWCZ-12566] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[52] Critical point shift in a fluid confined between opposing walls / Enrico Carlon, Andrzej Drzewiński, 1998. Physical Review E Vol. 57, no 3, 2626--2633, ISSN: 1539-3755, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 32 [20-01-2020]
[AWCZ-12563] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[53] Phase coexistence in confined Ising systems: a density matrix renormalization approach / Enrico Carlon, Andrzej Drzewiński, 1998. Fluid Phase Equilibria Vol. 583--589, 583--589 bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: finite size scaling, liquid-liquid equilibria, statistical mechanics, vapor-liquid equilibria, wetting
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 0 [20-01-2020]
[AWCZ-12565] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[54] Effect of gravity and confinement on phase equilibria: a density matrix renormalization approach / Enrico Carlon, Andrzej Drzewiński, 1997. Physical Review Letters Vol. 79, no 9, 1591--1594, ISSN: 0031-9007, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 41 [20-01-2020]
[AWCZ-12567] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[55] Low temperature phase of the quantum triangular lattice XY model with Dzyaloshinsky-Moriya interaction / L. Biegala, Andrzej Drzewiński, Józef Sznajd, 1996. Physica A Vol. 225, no 2, 254--270, ISSN: 0378-4371, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 2 [20-01-2020]
[AWCZ-12569] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[56] Renormalization on the triangular lattice with inhomogeneous interaction / Andrzej Drzewiński, Józef Sznajd, 1996. Phase Transitions Vol. 57, 1--9, ISSN: 0141-1594, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 1 [20-01-2020]
[AWCZ-12570] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[57] Specific heat of the quantum Heisenberg antiferromagnet by a renormalization-group approach / Andrzej Drzewiński, R. Dekeyser, 1996. Physical Review B Vol. 54, no 22, 875--881, ISSN: 1098-0121, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 2 [20-01-2020]
[AWCZ-12568] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[58] Renormalization of the anisotropic linear XY model / Andrzej Drzewiński, R. Dekeyser, 1995. Physical Review B Vol. 51, no 21, 218--228, ISSN: 1098-0121, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 15 [20-01-2020]
[AWCZ-12571] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[59] Renormalization of the anisotropic XY model / Andrzej Drzewiński, F. Daerden, 1995. Journal of Magnetism and Magnetic Materials Vol. 140-144, part 3, 1621--1622, ISSN: 0304-8853, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 2 [20-01-2020]
[AWCZ-12572] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[60] A new renormalization approach to the ground state of the anisotropic XY model / R. Dekeyser, Andrzej Drzewiński, J. M. J. Van Leeuwen, 1994. Acta Physica Slovaca Vol. 44, no 4/5, 357--364 bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])
[AWCZ-12574] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[61] Renormalization of the Ising model in a transverse field / Andrzej Drzewiński, J. M. J. Van Leeuwen, 1994. Physical Review B Vol. 49, no 1, 403--408, ISSN: 1098-0121, bibliogr. tab. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 22 [20-01-2020]
[AWCZ-12575] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[62] On the real-space renormalization-group study of some 2D quantum spin systems / Andrzej Drzewiński, Józef Sznajd, 1991. Physica A Vol. 170, 415--438, ISSN: 0378-4371, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 8 [20-01-2020]
[AWCZ-12576] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[63] Renormalization group approach to three-state spin models in two dimensions / Andrzej Drzewiński, Józef Sznajd, J. Zittartz, 1991. Zeitschrift für Physik B - Condensed Matter Vol. 84, 125--129 bibliogr. wykr.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 0 [20-01-2020]
[AWCZ-12577] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[64] Quantum XY and Heisenberg models on the planar lattices - the renormalization group approach / Andrzej Drzewiński, Józef Sznajd, 1990. Physica B Vol. 165-166, 223--224, ISSN: 0921-4526, bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])        Cytowania wg Scopus: 0 [20-01-2020]
[AWCZ-12578] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[65] Real space renormalization group study of the anisotropic quantum Heisenberg model on a square lattice / Andrzej Drzewiński, Józef Sznajd, 1989. Physics Letters A Vol. 138, no 3, 143--146, ISSN: 0375-9601, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 9 [20-01-2020]
[AWCZ-12579] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[66] Renormalization group approach to antiferromagnetic quantum XY model on a triangular lattice / Józef Sznajd, G. Kontrym-Sznajd, Andrzej Drzewiński, 1987. Physica Status Solidi B-Basic Research Vol. 140, 155--160, ISSN: 0370-1972, bibliogr. rys.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])        Cytowania wg Scopus: 4 [20-01-2020]
[AWCZ-12580] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[67] The Painleve ping-pong P IV / Andrzej Drzewiński, Ziemowit Popowicz, 1984. Physics Letters A Vol. 103, no 4, 182--185, ISSN: 0375-9601, bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 0 [20-01-2020]
[AWCZ-12581] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Matrix-product states for the Ising model in a transverse field / Dariusz Woźniak, Andrzej Drzewiński // W: Acta Physicae Superficierum .- 2012, Vol. 12, s. 187--195 bibliogr. rys. summ. .- ISSN 0867-2997 ;
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9522] [data modyf: 15-02-2013 09:44]
[2] Percolation with a barier in finite systems / Andrzej Drzewiński, Małgorzata Klimek, Marcin Kośmider, Karol Pasternak, Katarzyna Szota // W: Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej = Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science .- 2010, nr 2(9), s. 37--41 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-8859] [data modyf: 08-03-2011 11:44]
[3] Solvation force for systems in a square-like geometry / Andrzej Drzewiński, Małgorzata Zubaszewska // W: Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej = Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science .- 2010, nr 2(9), s. 43--48 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-8860] [data modyf: 08-03-2011 11:47]
[4] Wetting for systems with an attractive effective interface potential / Andrzej Drzewiński, Katarzyna Szota // W: Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej = Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science .- 2009, nr 2 (8) spec. iss., s. 43--46 bibliogr. wykr. summ.
Kod: ROZ-4    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8587] [data modyf: 02-07-2014 12:52]
[5] Bulk critical exponents in a presence of the capillary condensation / Andrzej Drzewiński, Katarzyna Szota // W: Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej = Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science .- 2008, nr 1(7), s. 29--33 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-8282] [data modyf: 22-01-2009 10:03]
[6] The wetting layers for long-range wall-particle potentials / Artur Barasiński, Andrzej Drzewiński // W: Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej = Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science .- 2007, nr 1(6), s. 9--14 bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-8103] [data modyf: 01-12-2008 09:41]
[7] Universality of the 2D wetting transition with respect to long-range forces / Andrzej Drzewiński, Andrew O. Parry, Katarzyna Szota // W: Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej = Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science .- 2007, nr 1(6), s. 57--63 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-8104] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Localization of the wetting transition for finite systems with a long-range wall-fluid potential / Andrzej Drzewiński, Andrew O. Parry, Katarzyna Szota // W: Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej = Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science .- 2006, nr 1(5), s. 15--22 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-8012] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[9] One-dimensional chain with hernias / Andrzej Drzewiński // W: Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej = Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science .- 2005, nr 1(4), s. 38--44 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-8013] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[10] Power laws in finite ising systems / Andrzej Drzewiński, Katarzyna Szota // W: Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej = Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science .- 2005, nr 1(4), s. 45--49 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-8014] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[11] Corrections to the Kelvin equation for long-range wall-particle potentials / Andrzej Drzewiński, Katarzyna Szota // W: Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej = Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science .- 2004, nr 1(3), s. 31--39 bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-8015] [data modyf: 07-08-2015 10:21]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski