System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Paweł Filipczuk
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 25 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Neuronowo-rozmyte przetwarzanie obrazów cytologicznych w diagnostyce nowotworu piersi, Marek Kowal, Paweł Filipczuk, Andrzej Obuchowicz, Józef Korbicz
// W: Sieci neuronowe w inżynierii biomedycznej, 2013. / red. R. Tadeusiewicz, J. Korbicz, L. Rutkowski, W. Duch . T. 9, Warszawa : Akademicka Oficyna Wydaw. EXIT (Inżynieria Biomedyczna. Podstawy i Zastosowania), s. 155--169, ISBN: 9788378370246
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15542] [data modyf: 26-08-2015 14:07]
[2] Adaptive splitting and selection algorithm for classification of breast cytology images, Bartosz Krawczyk, Paweł Filipczuk, Michał Woźniak
// W: Computational collective intelligence : technologies and applications : 4th International Conference - ICCCI 2012, 2012. / ed. N. T. Nguyen, K. Hoang, P. Jędrzejowicz . Vol. 1, Berlin - Heidelberg : Springer-Verlag (Lecture Notes in Artificial Intelligence : Subseries of Lecture Notes in Computer Science 7653), s. 475--484, ISBN: 9783642346293
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 5 [24-02-2020]
[WZCZ-14973] [data modyf: 18-12-2012 12:05]
[3] Automatic nuclei detection on cytological images using the firefly optimization algorithm, Paweł Filipczuk, Weronika Wojtak, Andrzej Obuchowicz
// W: Information technologies in biomedicine, 2012. / eds. E. Piętka, J. Kawa, Berlin Heidelberg : Springer-Verlag (Lecture Notes in Bioinformatics : Subseries of Lecture Notes in Computer Science 7339), s. 85--92, ISBN: 9783642311956    DOI: 10.1007/978-3-642-31196-3
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 9 [24-02-2020]
[WZCZ-15670] [data modyf: 26-11-2013 11:35]
[4] Automatic breast cancer diagnostis based on k-means clustering and adaptive thresholding hybrid segmentation, Paweł Filipczuk, Marek Kowal, Andrzej Obuchowicz
// W: Image processing and communications challenges 3, 2011. / ed. Ryszard S. Choraś, Berlin - Heidelberg : Springer-Verlag (Advances in Intelligent and Soft Computing 102), s. 295--303, ISBN: 9783642231537    DOI: 10.1007/978-3-642-23154-4
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13590] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Diversity-based classifier selection for breast cancer cytological image analysis / Bartosz Krawczyk, Paweł Filipczuk, Michał Woźniak, Andrzej Obuchowicz, 2014. Biomedical Engineering: Applications, Basis and Communications Vol. 26, no. 1, 1--8, ISSN: 1016-2372, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: diversity, image analysis, multiple classifier system, neural networks segmentation, pattern recognition
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)        Cytowania wg Scopus: 0 [24-02-2020]
[AWCZ-17996] [data modyf: 03-09-2015 11:12]
[2] Nuclei segmentation for computer-aided diagnosis of breast cancer / Marek Kowal, Paweł Filipczuk, 2014. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science Vol. 24, no. 1, 19--31, ISSN: 1641-876X, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: breast cancer, computer-aided diagnosis, fast marching, pattern analysis
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.2478/amcs-2014-0002         Cytowania wg Scopus: 31 [24-02-2020]
[AWCZ-18667] [data modyf: 20-08-2015 12:35]
[3] Classifier ensemble for an effective cytological image analysis / Paweł Filipczuk, Bartosz Krawczyk, Michał Woźniak, 2013. Pattern Recognition Letters Vol. 34, no. 14, 1748--1757, ISSN: 0167-8655, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: classifier ensemble, image analysis, machine learning, multiple classifier system, pattern recognition, trained fuser
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1016/j.patrec.2013.04.030         Cytowania wg Scopus: 10 [24-02-2020]
[AWCZ-17407] [data modyf: 28-07-2015 12:21]
[4] Computer-aided breast cancer diagnosis based on the analysis of cytological images of fine needle biopsies / Paweł Filipczuk, Thomas Fevens, Adam Krzyżak, Roman Monczak, 2013. IEEE Transactions on Medical Imaging Vol. 32, no. 12, 2169--2178, ISSN: 0278-0062, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: breast cancer, classification, computer-aided diagnosis, patern analysis
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1109/TMI.2013.2275151         Cytowania wg Scopus: 89 [24-02-2020]
[AWCZ-17585] [data modyf: 20-08-2015 09:43]
[5] Computer-aided diagnosis of breast cancer based on fine needle biopsy microscopic images / Marek Kowal, Paweł Filipczuk, Andrzej Obuchowicz, Józef Korbicz, Roman Monczak, 2013. Computers in Biology and Medicine Vol. 43, iss. 10, 1563--1572, ISSN: 0010-4825, bibliogr. fot. rys. tab. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1016/j.compbiomed.2013.08.003         Cytowania wg Scopus: 96 [24-02-2020]
[AWCZ-17533] [data modyf: 22-02-2017 14:00]
[6] Cytological image analysis with firefly nuclei detection and hybrid one-class classification decomposition / Bartosz Krawczyk, Paweł Filipczuk, 2013. Engineering Applications of Artificial Intelligence Vol. 31, 126--135, ISSN: 0952-1976, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: classifier ensemble, ensemble pruning, firefly algorithm, image analysis, multi-class decomposition, one-class classification
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.engappai.2013.09.017         Cytowania wg Scopus: 19 [24-02-2020]
[AWCZ-17584] [data modyf: 20-08-2015 09:35]
[7] GLCM and GLRLM based texture features for computer-aided breast cancer diagnosis / Paweł Filipczuk, Thomas Fevens, Adam Krzyżak, Andrzej Obuchowicz, 2012. Journal of Medical Informatics & Technologies Vol. 19, 109--115, ISSN: 1642-6037, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: breast cancer, computer-aided diagnosis, texture features
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-16748] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[8] Computer-aided diagnosis of breast cancer using Gaussian mixture cytological image segmentation / Marek Kowal, Paweł Filipczuk, Andrzej Obuchowicz, Józef Korbicz, 2011. Journal of Medical Informatics & Technologies Vol. 17, 257--262, ISSN: 1642-6037, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: breast cancer, classification, image segmentation
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-15989] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[9] Hybrid cytological image segmentation method based on competitive neural network and adaptive thresholding / Marek Kowal, Paweł Filipczuk, Józef Korbicz, 2011. Pomiary, Automatyka, Kontrola Vol. 57, nr 11, 1448--1451, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: breast cancer, diagnosis, diagnostyka, image segmentation, neural networks, rak piersi, segmentacja obrazu, sieci neuronowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16110] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[10] Feature selection for breast cancer malignancy classification problem / Paweł Filipczuk, Marek Kowal, Andrzej Marciniak, 2010. Journal of Medical Informatics & Technologies Vol. 15, 193--199, ISSN: 1642-6037, bibliogr. rys. tab. wykr.
Słowa kluczowe: breast cancer, classification, feature selection
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-15162] [data modyf: 08-11-2010 11:23]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Swarm intelligence algorithms for multi-level image thresholding, 2013. Andrzej Marciniak, Marek Kowal, Paweł Filipczuk, Józef Korbicz // W: 11th International Conference on Diagnostics of Processes and Systems - DPS 2013. Łagów Lubuski, Polska Berlin Heidelberg : Springer-Verlag, 2014, s. 301--311, ISBN: 9783642398803
Słowa kluczowe: image segmentation, multi-level thresholding, swarm intelligence

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 12 [24-02-2020]
[KONF-21182] [data modyf: 25-08-2015 11:21]
[2] Diversity-based classifier selection for breast cancer cytological image analysis, 2013. Paweł Filipczuk, Andrzej Obuchowicz // W: International Conference on Medical Imaging using Bio-Inspired and Soft Computing. MIBISOC '2013. Brussels, Belgia Mieres - Asturies : European Centr for Soft Computing, 2013, s. 239--244
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20898] [data modyf: 29-07-2015 11:19]
[3] Multi-label fast marching and seeded watershed segmentation methods for diagnosis of breast cancer cytology, 2013. Paweł Filipczuk, Marek Kowal, Andrzej Obuchowicz // W: 35th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society - EMBC 2013. Osaka, Japonia -- : [brak wydawcy], 2013, s. 7368--7371, ISBN: 9781457702167 .- ISSN
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/EMBC.2013.6611260   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 9 [24-02-2020]
[KONF-20983] [data modyf: 07-09-2015 15:29]
[4] Swarm optimization and multi-level thresholding of cytological images for breast cancer diagnosis, 2013. Marek Kowal, Paweł Filipczuk, Andrzej Marciniak, Andrzej Obuchowicz // W: Proceedings of the 8th International Conference on Computer Recognition Systems - CORES 2013. Wroclaw, Polska New York : Springer, 2013, Advances in Intelligent Systems and Computing ; Vol. 226, s. 611--620, ISBN: 9783319009681
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [24-02-2020]
[KONF-22392] [data modyf: 20-12-2016 12:29]
[5] Breast fibroadenoma automatic detection using k-means based hybrid segmentation method, 2012. Paweł Filipczuk, Marek Kowal, Andrzej Obuchowicz // W: IEEE International Symposium on Biomedical Imaging: from nano to macro - ISBI 2012. Barcelona, Hiszpania Bryan : Conference Management Service, Inc., 2012, s. 1623--1626 [CD-ROM], ISBN: 9781457718564
Słowa kluczowe: breast cancer, fibroadenoma, image analysis, image segmentation

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 8 [24-02-2020]
[KONF-20425] [data modyf: 15-07-2013 11:22]
[6] Sierpinski jelly. Iterated function systems as elastic bodies, 2012. Paweł Filipczuk, Sławomir Nikiel, Korneliusz Warszawski // W: Proceedings of the International Conference on Computer Graphics Theory and Applications - GRAPP 2012. Rome, Włochy [B. m.] : SciTePress - Science and Technology Publications, 2012, s. 361--364 [CD-ROM], ISBN: 9789898565020 .- [poster]
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20303] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[7] Fuzzy clustering and adaptive thresholding based segmentation method for breast cancer diagnosis, 2011. Paweł Filipczuk, Marek Kowal, Andrzej Obuchowicz // W: The 7th International Conference on Computer Recognition Systems - CORES 2011. Wrocław, Polska Berlin Heidelberg : Springer-Verlag, 2011, Advances in Intelligent and Soft Computing, Vol. 95, s. 613--622, ISBN: 9783642203190
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-642-20320-6   (pkt: 15)
[KONF-23408] [data modyf: 15-03-2019 08:41]
[8] Hybrid cytological image segmentation method based on competitive neural network and adaptive thresholding, 2011. Marek Kowal, Paweł Filipczuk, Józef Korbicz // W: Diagnostics of Processes and Systems - DPS 2011 : 10th International Science and Technology Conference. Zamość, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. 521--527
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20167] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[9] Particle systems for riverbed modeling over multilayer height-field data with hardness, 2009. Korneliusz Warszawski, Sławomir Nikiel, Paweł Filipczuk // W: Computer Graphics, Vision and Mathematics - GraVisMa 2009. Plzeň, Czechy Plzeň : University of West Bohemia, 2009, s. 12 [abstr.], ISBN: 9788086943923
Słowa kluczowe: particle systems, riverbed generation, terrain surface modeling, virtual reality

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19316] [data modyf: 01-10-2009 12:37]
[10] Real-time simulation of a sailboat, 2008. Paweł Filipczuk, Sławomir Nikiel // W: Conference on Human System Interaction 2008. Kraków, Polska Kraków : [brak wydawcy], 2008, s. [5] CD-ROM, ISBN: 1424415438
Słowa kluczowe: cloth simulation, game programming pipeline, real-time simulation, soft-bodies

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [24-02-2020]
[KONF-18832] [data modyf: 15-07-2013 11:23]
[11] Virtual reconstruction of medieval Zielona Góra - a case study, 2008. Sławomir Nikiel, Tomasz Zawadzki, Paweł Filipczuk // W: EVA 2008 Berlin : Elektronische Medien & Kunst, Kultur, Historie. Berlin, Niemcy Berlin : Gesellschaft zur Förderung angewandter Informatik e. V., 2008, s. [6] CD-ROM, ISBN: 9783981215816
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19040] [data modyf: 09-01-2009 13:21]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski