System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

prof. dr hab. Irmtraud Rösler
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 18 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Die sprachwissenschaftliche Ausbildungskomponente am Germanistischen Institut der Universität zu Zielona Góra: prospektive Studiengestaltung, Marek Biszczanik, Mikhail Kotin, Elizaveta Kotorova, Irmtraud Rösler, Tadeusz Zuchewicz
// W: Förderung der Lesekompetenz im schulischen und universitären Bereich : Beiträge zur Literatur- und Fremdsprachendidaktik, 2009. / herausgegeben von Edward Białek und Krzysztof Huszcza, Dresden - Wrocław : Neisse Verlag, Oficyna Wydaw. ATUT, s. 241--273, ISBN: 9783940310743
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11296] [data modyf: 24-09-2009 12:58]
[2] Hochdeutsch, Irmtraud Rösler
// W: Landeskundlich-historisches Lexikon Mecklenburg-Vorpommern, 2007. , Rostock : Hinstorff Verlag, s. 277, ISBN: 9783356010923
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9649] [data modyf: 29-01-2008 14:43]
[3] Mecklenburgisches Wörterbuch, Irmtraud Rösler
// W: Landeskundlich-historisches Lexikon Mecklenburg-Vorpommern, 2007. , Rostock : Hinstorff Verlag, s. 428, ISBN: 9783356010923
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9650] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Missingsch, Irmtraud Rösler
// W: Landeskundlich-historisches Lexikon Mecklenburg-Vorpommern, 2007. , Rostock : Hinstorff Verlag, s. 440, ISBN: 9783356010923
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9651] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Mittelniederdeutsch, Irmtraud Rösler
// W: Landeskundlich-historisches Lexikon Mecklenburg-Vorpommern, 2007. , Rostock : Hinstorff Verlag, s. 441, ISBN: 9783356010923
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9654] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Redentiner Osterspiel, Irmtraud Rösler
// W: Landeskundlich-historisches Lexikon Mecklenburg-Vorpommern, 2007. , Rostock : Hinstorff Verlag, s. 535, ISBN: 9783356010923
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9652] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Teuchert, Hermann, Irmtraud Rösler
// W: Landeskundlich-historisches Lexikon Mecklenburg-Vorpommern, 2007. , Rostock : Hinstorff Verlag, s. 657, ISBN: 9783356010923
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9653] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Die Sprache Mecklenburgs im Jahre 1755, Irmtraud Rösler
// W: Verfassung und Lebenswirklichkeit : Der Landesgrundgesetzliche Erbvergleich von 1755 in seiner Zeit, 2006. / Matthias Manke, Ernst Münch, Lübeck : Schmidt-Römhild, s. 315--331
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9655] [data modyf: 06-02-2008 14:01]
[9] "Dat bôkeken van deme repe". Syntaktische Beobachtungen, Irmtraud Rösler
// W: Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache im Baltikum, 2005. / Gisela Brandt, Ineta Balode . IV, Stuttgart : Verlag Hans-Dieter Heinz, Akademischer Verlag Stuttgart(427), s. 43--57
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9648] [data modyf: 06-02-2008 14:01]
[10] Landesgrenze=Sprachgrenze? Das Niederdeutsche im Dömitzer Raum im Vergleich zu seinen Nachbarn, Irmtraud Rösler
// W: Der Festungskurier, 2005. . 5, Rostock : Ingo Koch Verlag, s. 29--41
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9659] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] "... dergleichen malefiz Persohn..." Mecklenburgische Prozeßakten als Quellen sprachhistorischer Beobachtungen, Irmtraud Rösler
// W: Hexen : Historische Faktizität und fiktive Bildlichkeit, 2004. , Dettelbach : Verlag J.H. Röll, s. 19--34
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9657] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] "Dat Segg ik up Platt". Zur kommunikativen Geltung des Niederdeutschen in Mecklenburg-Vorpommern, Irmtraud Rösler
// W: Sprache, Sprechen, Sprichwörter, 2004. / Maik Lehmberg, Wiesbaden : Franz Steiner Verlag, s. 151--158
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9656] [data modyf: 06-02-2008 14:02]
[13] "Yck juen breff hebbe entfangen". Oslo-Rostocker Korrespondenz, Irmtraud Rösler
// W: Papir vnde black - bläk och papper : Kontakte im deutsch-skandinavischen Sprachraum, 2004. , Frankfurt am Main : Peter Lang, s. 181--198
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9658] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Sprachwechsel in Mecklenburg / Irmtraud Rösler, 2006. Niederdeutsches Jahrbuch 129, 139--156
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12662] [data modyf: 08-02-2008 09:45]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Die Fälschungen des Wilhelm Ulenoge. Berücksichtigte er soziofunktionale Aspekte?, 2004. Irmtraud Rösler // W: Historische Soziolinguistik des Deutschen : Soziofunktionale Determinanten des Sprachgebrauchs. Rostock, Niemcy Stuttgart : [brak wydawcy], 2006, VII, s. 5--16
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18627] [data modyf: 22-01-2008 11:21]
[2] Mecklenburgische Eidestexte des 16. bis 18. Jahrhunderts in soziolinguistischer Sicht, 2002. Irmtraud Rösler // W: Historische Soziolinguistik des Deutschen : Kommunikative Anforderungen-Textsorten-Sprachgebrauch soziofunktionaler Gruppen. Rostock, Niemcy Stuttgart : [brak wydawcy], 2006, VI, s. 157--174
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18628] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] "Wolltes deinen lieben heren... von mir tausentfeltigk grossen". Zur Sprache mecklenburgischer Frauenbriefe des 16. und 17. Jahrhunderts, 2003. Irmtraud Rösler // W: Bausteine zu einer Geschichte des weiblichen Sprachgebrauchs : Sprachgebrauch von Frauen in ihren eigenen Texten. Magdeburg, Niemcy Stuttgart : [brak wydawcy], 2004, s. 43--60
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18629] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Historische Soziolinguistik des Deutschen / (Red.) Irmtraud Rösler .- Stuttgart : Verlag Hans-Dieter Heinz, Akademischer Verlag Stuttgart, 2006, VI, 253 s.
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4427] [data modyf: 07-08-2015 10:21]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski