System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Michał Garcarz
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Neofilologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 41 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Przekład slangu w filmie. Telewizyjne przekłady filmów amerykańskich na język polski, 2007. Michał Garcarz, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej "Tertium" 228 s. (Język a Komunikacja 15), ISBN: 9788392223474,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-8396] [data modyf: 08-03-2008 10:09]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Przedmowa, Michał Garcarz
// W: Kontrastywny słownik amerykanizmów i brytycyzmów, 2009. / Maciej Widawski, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej "Tertium", s. [2], ISBN: 9788392572879
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-11081] [data modyf: 05-05-2009 15:44]
[2] Etnocentryzm a egocentryzm osoby negocjatora kultur w procesie przekładu, Michał Garcarz
// W: W kręgu słowa : Zbiór Jubileuszowy poświęcony 25-leciu pracy naukowej Profesor Ewy Komorowskiej, 2008. / pod red. Żanety Kozickiej-Borysowskiej i Joanny Misiukajtis, Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, s. 91--99, ISBN: 9788361350279
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10710] [data modyf: 06-01-2009 11:39]
[3] Humor sytuacyjny a przekład: zmagania tłumacza z intertekstualnością, Michał Garcarz
// W: Przekład jako promocja literatury, 2008. / pod red. Jadwigi Koniecznej - Twardzikowej, Marii Filipowicz - Rudek, Kraków : Księgarnia Akademicka (Między oryginałem a przekładem XIII), s. 113--138, ISBN: 9788371880780
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11088] [data modyf: 08-05-2009 14:16]
[4] Kinemo - wizja rosyjskich formalistów, Michał Garcarz
// W: Świat Słowian w języku i kulturze : Kulturoznawstwo, 2007. / pod red. nauk. Ewy Komorowskiej i Żanety Kozickiej - Borysowskiej . VIII, Szczecin : Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, Uniwersytet Szczeciński, s. 33--38, ISBN: 9788361350019
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10094] [data modyf: 08-05-2008 14:24]
[5] Lasswell, Harold Dwight (1902 - 1978), Michał Garcarz
// W: Encyclopedia of Language & Linguistics. Vol. 6, 2006. / ed. Keith Brown, Oxford : Elsevier, s. 703--705, ISBN: 0080442994
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-10116] [data modyf: 15-05-2008 15:19]
[6] Przekład - pogromca kultury i języka. Utrata tożsamości tekstu na przykładzie tłumaczenia filmu "Janosik" na angielski, Michał Garcarz
// W: Nieznane w przekładzie, 2006. / pod red. Marii Filipowicz-Rudek, Jadwigi Koniecznej-Twardzikowej, Kraków : Księgarnia Akademicka (Między oryginałem a przekładem XI), s. 289--310, ISBN: 8371888597
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9948] [data modyf: 07-04-2008 13:05]
[7] Scenariusz filmowy jako literackie dzieło skończone, Michał Garcarz
// W: Świat Słowian w języku i kulturze : Kulturoznawstwo. Historia, 2006. / pod red. nauk. Ewy Komorowskiej i Agnieszki Krzanowskiej . T. 7, Szczecin : Print Group Daniel Krzanowski, s. 52--56, ISBN: 9788360903179
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10092] [data modyf: 08-05-2008 14:05]
[8] Spence, Thomas (1750 - 1814), Michał Garcarz
// W: Encyclopedia of Language & Linguistics. Vol. 12, 2006. / ed. Keith Brown, Oxford : Elsevier, s. 76, ISBN: 0080442994
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-10114] [data modyf: 15-05-2008 15:16]
[9] Talking Movies: A Cinematological Analysis of Film Discourse, Michał Garcarz
// W: At the Crossroads of Linguistic Sciences, 2006. / edited by Piotr P. Chruszczewski, Michał Garcarz, Tomasz P. Górski, Kraków : Cracow Tertium Society for the Promotion of Language Studies " Tertium" (Język a Komunikacja 10), s. 455--465, ISBN: 839222342X
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10037] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Tyndale, William (1494 - 1536), Michał Garcarz
// W: Encyclopedia of Language & Linguistics. Vol. 13, 2006. / ed. Keith Brown, Oxford : Elsevier, s. 198--199, ISBN: 0080442994
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-10115] [data modyf: 15-05-2008 15:21]
[11] Żargon jaki znamy: miejsce żargonu we współczesnej polszczyźnie, Michał Garcarz
// W: Wyrazić niewyrażalne : językoznawstwo, 2006. / pod red. Justyny Makowskiej i Anny Krupskiej-Perek, Łódź : Wydaw. Wyzszej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, s. 31--44, ISBN: 8374052082
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10059] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Dubbing as a Film Translation Method, Michał Garcarz
// W: Relevance Studies in Poland, 2005. / Aniela Korzeniowska, Małgorzata Grzegorzewska . Vol. 2, Warsaw : Institute of English Studies, University of Warsaw, s. 219--231, ISBN: 8360269009
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10060] [data modyf: 24-04-2008 16:32]
[13] Korepetycje z feminizmu, czyli czego chcecie od "Wysokich Obcasów" Kingi Dunin?, Michał Garcarz
// W: Świat słowian w języku i kulturze : Kulturoznawstwo. Historia, 2005. / red. Ewa Komorowska, Andrzej Furier . 6, Szczecin : Print Group Daniel Krzanowski, s. 59--62, ISBN: 8360065950
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-10093] [data modyf: 26-08-2014 12:14]
[14] Kultura hip hopu - współczesny model życia także nastoletnich Polaków, Michał Garcarz
// W: Słowianie w Europie : Historia. Kutura. Język, 2005. / red. nauk. Krystyna Pietrzycka - Bohosiewicz, Aleksander Wawrzyńczak, Władysław Marinczenko . II, Kraków : Collegium Columbinum, s. 39--48, ISBN: 8389973200
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10095] [data modyf: 08-05-2008 14:29]
[15] Selected translation techniques used to defeat untranslatability in the translation of american rap lyrics, Michał Garcarz
// W: Relevance Studies in Poland, 2004. / ed. Ewa Mioduszewska . Vol. 1, Warsaw : Institute of English Studies, University of Warsaw, s. 329--340, ISBN: 8391144836
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10197] [data modyf: 05-06-2008 15:54]
[16] Tłumaczenie - zmaganie z tekstem. Analiza technologii przekładu filmowego w oparciu o dwa tłumaczenia filmu "Wieczna miłość", Michał Garcarz
// W: Aspekty współczesnych dyskursów, 2004. / red. Piotr P. Chruszewski, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej "Tertium" (Język a Komunikacja 5), s. 85--112, ISBN: 8391476464
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10036] [data modyf: 14-04-2008 12:12]
[17] Tułaczka tekstu - historia tłumaczenia Biblii, Michał Garcarz
// W: Perspektywy dyskursu religijnego, czyli przyjęcie Kaina, 2004. / Piotr. P. Chruszczewski, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej "Tertium" (Język a Komunikacja 5 t. 2), s. 65--76, ISBN: 8391476464
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10035] [data modyf: 14-04-2008 12:13]
[18] Alternative movie that contains derogatory terms: how to translate them?, Michał Garcarz
// W: Problemy lingwistyki i nauczania języków obcych, 2003. / red. nauk. Hanna Miatliuk, Krzysztof Bogacki, Hanna Komorowska, Białystok : Wydaw. Uniwersytetu w Białymstoku, s. 147--158, ISBN: 8389031582
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10198] [data modyf: 05-06-2008 16:02]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Quo vadis, recensens? / Michał Garcarz, 2008. Kwartalnik Neofilologiczny, nr 1, 65--82, ISSN: 0023-5911,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-13498] [data modyf: 11-06-2010 17:25]
[2] Polskie Tłumaczenia Filmowe = Translating films in Polish / Michał Garcarz, 2006. Jostrans: The Journal of Specialised Translation, Issue 5, [1-10] .- http://www.jostrans.org/issue05/art_garcarz.php
Kod:
CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13005] [data modyf: 21-05-2008 13:25]
[3] Tłumaczenie telewizyjne w Polsce: teoria przekuta w praktykę / Michał Garcarz, Piotr A. Majewski, 2006. Rocznik Przekładoznawczy: studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu, 2, 97--108, ISSN: 1896-4362, bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-12966] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Young Poles and their casual speech: the process of colloquialisation of the contemporary Polish language / Michał Garcarz, 2005. Brno Studies in English Vol. 30, 89--101, ISSN: 0524-6881,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-13051] [data modyf: 11-06-2010 17:02]
[5] The "Unexpected Gifts" of the Translation Process (Intercultural Aspects of Translation) / Michał Garcarz, Piotr P. Chruszczewski, 2004. Cultural Perspectives: Journal for Literary and British Cultural Studies in Romania, nr 9, 138--149 bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12918] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Wulgaryzmy a przekład, czyli życie wulgaryzmów od oryginału do przekładu / Michał Garcarz // W: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica .- 2006, 2, s. 159--173
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-8144] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] English in the Polish Mouth. A Sociolinguistic Analysis of the English Slangy Words and Phrases Used by Young Poles / Michał Garcarz // W: Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia .- 2005, XLIII, s. 83--94 bibliogr. tab. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-8159] [data modyf: 30-10-2009 14:16]
[3] Tłumaczenie "Draculi" - filmu Francisa Forda Coppoli jako przykład skutecznej walki o zgodność przekładu z oryginałem / Michał Garcarz // W: Acta Neophilologica .- 2004, VI, s. 69--80
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-8114] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Universalizm of Translation Techniques and Their Application to Formal and Literary Texts / Michał Garcarz, Tomasz P. Górski // W: Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia .- 2004, XLII, s. 119--130 bibliogr. tab. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8160] [data modyf: 30-10-2009 14:16]
[5] Selected Problems and Techniques of Successful Translation of Military Jargon / Michał Garcarz // W: Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia .- 2003, XLI, s. 103--115 bibliogr. tab. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8161] [data modyf: 30-10-2009 14:16]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Neologization of the Original - Between Domestication and Foreignization, 2007. Michał Garcarz // W: International Conference English Language and Literature Studies: Structures across Cultures : (ELLSSAC Proceedings). Belgrade, Serbia Belgrade : University of Belgrade, 2008, Volume II, s. 169--176, ISBN: 9788686419460
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19145] [data modyf: 06-05-2009 16:23]
[2] Rola tłumacza w kulturze obrazkowej w aspekcie socjo - kulturowym, 2005. Michał Garcarz // W: Warsztaty Translatorskie = Workshop on Translation : IV. Lublin, Polska Lublin - Ottawa : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu, Slavic Research Group University of Ottawa, 2007, s. 131--142, ISBN: 9788373063730
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19019] [data modyf: 10-12-2008 12:25]
[3] The Original Enriched by the Translation: Theoretical Analysis of Voice-over - the Most Popular Film Translation Method in Poland, 2004. Michał Garcarz // W: English Language and Literature Studies: Interfaces and Integrations (ELLSII75) Proceedings : International Conference to Mark the 75th Anniversary of the English Department Faculty of Philology, University of Belgrade. Belgrade, Serbia Belgrade : Faculty of Philology, University of Belgrade, 2007, s. 347--360, ISBN: 9788686419187
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18760] [data modyf: 14-04-2008 14:49]
[4] "Świat według Kiepskich" - wylęgarnia neologizmów, 2004. Michał Garcarz // W: Język trzeciego tysiąclecia III : Tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny, Kraków 4-7 marca 2004. Kraków, Polska Kraków : Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej "Tertium", 2005, s. 247--254, ISBN: 8392223403
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18774] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] In Quest of Film Dubbing, 2004. Michał Garcarz // W: International Conference on Interpreting for Relevance: Discourse and Translation : Kazimierz Dolny, Poland, 18 - 19 June 2004. Kazimierz Dolny, Polska Warszawa : Institute of English Studies, 2004, s. 16--18 [abstr.], ISBN: 8391144879
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18747] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Do translators avoid slang, swearing or untranslatability. Selected translation techniques used in the translation of Gridlock'd, 2002. Michał Garcarz // W: Warsztaty Translatorskie = Workshop on Translation : III. Lublin, Polska Lublin - Ottawa : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu, Slavic Research Group University of Ottawa, 2003, s. 51--69, ISBN: 837306155X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18775] [data modyf: 10-12-2008 12:25]
[7] Nieprzyzwoita mowa oficerów wojska polskiego o kobiecie współczesnej, 2003. Michał Garcarz // W: Świat Słowian w języku i kulturze : [materiały IV Międzynarodowej Konferencji Slawistycznej Młodych Naukowców]. Szczecin, Polska Szczecin : PPH ZAPOL, 2003, Językoznawstwo, s. 51--59, ISBN: 8389260913
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18781] [data modyf: 08-05-2008 14:15]
[8] Untranslatability and Intertextuality in the Process of Translation, 2002. Michał Garcarz // W: International Conference on Interpreting for Relevance: Discourse and Translation : Kazimierz Dolny, Poland, 6 - 8 June 2002. Kazimierz Dolny, Polska Warszawa : Institute of English Studies, 2002, s. 27--28[abstr.], ISBN: 8391144828
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18748] [data modyf: 03-04-2008 13:40]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] At the Crossroads of Linguistic Sciences / (Red.) Piotr P. Chruszczewski, Michał Garcarz, Tomasz P. Górski .- Kraków : Cracow Tertium Society for the Promotion of Language Studies Tertium, 2006, 476 s. .- ISBN: 839222342X
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4467] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Aspekty Współczesnych Dyskursów [Aspects of Contemporary Discourses] Język a Komunikacja Vol. 5 : 1 / / Piotr P. Chruszczewski (ed.) .- Kraków : Tertium , 2004 (Rec.) Michał Garcarz // Pragmatics .- 2005, Vol. 15, No. 1
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Perspektywy Dyskursu Religijnego [Perspectives of Religious Discourse] Język a Komunikacja Vol. 5 : 2 / / Piotr P. Chruszczewski (ed.) .- Kraków : Tertium , 2004 (Rec.) Michał Garcarz // Pragmatics .- 2005, Vol. 15, No. 1
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Przekład, mity i rzeczywistość. Kognitywno - komunikacyjna teoria przekładu / / Krzysztof Hejwowski .- Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN , 2004 (Rec.) Michał Garcarz // Rocznik Przekładoznawczy .- 2005, 1, s. 145--146
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski