System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Andrzej Gillmeister
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: historia (100 %)
Jednostka: Instytut Historii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 43 pozycji bibliograficznych
14 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Między historiografią a historiozofią : Tadeusza Zielońskiego wizja religii rzymskiej / Andrzej Gillmeister .- Kraków : Homini. Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, 2015 .- 286 s. .- ISBN: 9788373545878
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12858] [data modyf: 04-12-2015 08:58]
[2] The Point of View. Tadeusz Zieliński on Ancient Religions / Andrzej Gillmeister .- Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2013 .- 67 s. - (Akme. Studia Historica) .- ISBN: 9788390459692
Kod: KSI-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-11780] [data modyf: 28-07-2015 13:17]
[3] W cieniu Kapitolu : Religia starożytnych Rzymian / Andrzej Gillmeister, Danuta Musiał .- Kraków : Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", 2012 .- 120 s. - (Podręczna Biblioteka Historyka ; t. 1) .- ISBN: 9788362261536
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11301] [data modyf: 14-01-2013 14:15]
[4] Strażnicy ksiąg sybillińskich : Collegium viri sacris faciundis w rzymskiej religii publicznej / Andrzej Gillmeister .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2009 .- 213 s. .- ISBN: 9788374812610
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9160] [data modyf: 07-09-2009 09:29]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Le donne e la religione civica romana. Note a margine del culto di "Pudicitia Plebeia" in epoca augustea / Andrzej Gillmeister
// W: "Saeculum Aureum". Tradizione e innovazione nella religione romana : La vita religiosa a Roma all'epoca di Augusto / a cura di Igor Baglioni . vol. 2 .- Roma : Edizioni Quasar di Severino Tognon s.r.l, 2016 - s. 227--239 .- ISBN: 9788871407364
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18558] [data modyf: 05-01-2017 12:02]
[2] Was Brutus a quindecemvir sacris faciundis? / Andrzej Gillmeister
// W: Apex. Studi storico-religiosi in onore di Enrico Montanari / a cura di Giovanni Casadio, Attilio Mastrocinque, Claudia Santi .- Roma : Edizioni Quasar di Severino Tognon s.r.l, 2016 - s. 97--102 .- ISBN: 9788871407425
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-18623] [data modyf: 24-01-2017 11:31]
[3] "Cum tacita virgine". Westalki - kobiecość - religia w republikańskim Rzymie / Andrzej Gillmeister
// W: Kobiety i władza w czasach dawnych / pod red. Bożeny Czwojdrak i Agaty A. Kluczek .- Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015 - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; 3340) - s. 22--32 .- ISBN: 9878380123144
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17414] [data modyf: 04-12-2015 09:07]
[4] The Sibylline Books - Social Drama in Action and Civil Religion / Andrzej Gillmeister
// W: Mantic Perspectives. Oracles, Prophecy and Performance / ed. by Krzysztof Bialawski .- Gardzienice - Lublin - Warszawa : Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice, Wydział Artes Liberales UW, 2015 - s. 177--188 .- ISBN: 9788394260415
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17602] [data modyf: 17-02-2016 11:09]
[5] Badania nad religią rzymską w Polsce / Danuta Musiał, Andrzej Gillmeister
// W: Oblicza starożytności. Z badań nad historią starożytną w Polsce / pod red. Mirona Wolnego .- Olsztyn : Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Olsztynie, 2012 - (Olsztyńska Biblioteka Historyczna ; nr 9) - s. 97--112 .- ISBN: 9788363040116
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15586] [data modyf: 10-10-2013 07:50]
[6] Kult cesarski w polskich badaniach historycznych / Andrzej Gillmeister
// W: Świat starożytny, jego polscy badacze i kult panującego / pod red. Leszka Mrozewicza i Katarzyny Balbuzy . T. 4 .- Poznań : Wydaw. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2011 - (Gnieźnieńskie Studia Europejskie - Seria Monografie) - s. 193--203 .- ISBN: 9788376541143
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14496] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[7] Lucretia, Virginia and Sulpicia as Examples of Woman pudica / Aneta Franczak, Andrzej Gillmeister
// W: Studia Lesco Mrozewicz ab amicis et discipulis dedicata / ed. Sebastianus Ruciński, Catharina Balbuza & Christophorus Królczyk .- Poznań : Instytut Historii UAM, 2011 - s. 129--135 .- ISBN: 9788389407924
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13728] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[8] Kult Pudicitia Plebeia jako przykład dualizmu patrycjuszowsko - plebejskiego w religii rzymskiej w okresie republiki rzymskiej / Andrzej Gillmeister
// W: Zbytek i ubóstwo : w starożytności i średniowieczu / red. nauk. Lucyna Kostuch, Katarzyna Ryszewska .- Kielce : Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2010 - s. 97--101 .- ISBN: 9788360777312
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12390] [data modyf: 18-11-2010 09:27]
[9] Sibyl in Republican Rome - literary construction or ritual reality? / Andrzej Gillmeister
// W: Society and religions : studies in Greek and Roman history / ed. by Danuta Musiał . Vol. 3 .- Toruń : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010 - s. 9--25 .- ISBN: 9788323125969
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12783] [data modyf: 18-03-2011 08:11]
[10] Cezar, Brutus i Sybilla. Czy przepowiednie "sybillińskie" przyspieszyły śmierć dyktatora? / Andrzej Gillmeister
// W: Idy Marcowe 2050 lat później / pod red. Leszka Mrozewicza .- Poznań : Wydaw. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2008 - (Prace Komisji Historycznej / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk ; Tom 66) - s. 85--94 .- ISBN: 9788376540603
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11561] [data modyf: 16-12-2009 09:32]
[11] The Role of the "Viri Sacris Faciundis" College in Roman Public Religion / Andrzej Gillmeister
// W: Society and religions : studies in Greek and Roman history. / edited by Danuta Musiał . Vol. 2 .- Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007 - s. 57--74 .- ISBN: 9788323121053
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9743] [data modyf: 12-02-2008 13:19]
[12] Rytualna rola zwierząt przy założeniu Rzymu / Andrzej Gillmeister
// W: Zwierzę jako sacrum w pradziejach i starożytności / pod red. Lucyny Kostuch i Katarzyny Ryszewskiej . T. 2 .- Kielce : Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej, 2006 - s. 45--52 .- ISBN: 8371333056
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9449] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Evocatio deorum as an Example of a Crisis Ritual in Roman Religion / Danuta Musiał, Andrzej Gillmeister // Graeco-Latina Brunensia .- 2018, vol. 23, no 2, s. 95--107, ISSN: 1211-6335, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Roman religion, crisis ritual, evocation, redemptive hegemony, siege of Jerusalem
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.5817/GLB2018-2-7         Cytowania wg Scopus: 0 [21-10-2019]
[AWCZ-23537] [data modyf: 05-06-2019 11:03]
[2] Flaminat Juliusza Cezara - alternatywny sposób kariery patrycjuszowskiej? / Andrzej Gillmeister // Klio: czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym .- 2018, 47, 4, s. 29--39, ISSN: 1643-8191, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Gaius Iulius Caesar, Juliusz Cezar, Roman priesthood, flamen Dialis, rzymskie kapłaństwo
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)    DOI: 10.12775/KLIO.2018.048
[AWCZ-23485] [data modyf: 07-01-2019 10:37]
[3] Historyk religii rzymskiej wobec pwspółczesnych paradygmatów badawczych / Andrzej Gillmeister // Roczniki Humanistyczne .- 2018, t. LXVI, z. 3, s. 77--93, ISSN: 0035-7707, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Roman religion, ekonomia religijna, modern historiography, networks, postcolonial studies, postkolonializm, religia rzymska, religious economy, teoria sieci, współczesna historiografia
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 15)
[AWCZ-23317] [data modyf: 20-11-2018 10:55]
[4] Why were the "oriental cults" invented? / Andrzej Gillmeister, Danuta Musiał // Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungariae .- 2018, 2018, s. 503--513, ISSN: 0044-5975,
Słowa kluczowe: Franz Cumont, Tadeusz Zieliński, historiography, oriental religions, orientalism, postcolonial theory, religions of Roman Empire
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.1556/068.2017.57.4.10         Cytowania wg Scopus: 0 [21-10-2019]
[AWCZ-23254] [data modyf: 20-11-2018 10:47]
[5] Historia historiografii - jak daleko od metodologii? / Dariusz Dolański, Andrzej Gillmeister // HISTORIA@TEORIA .- 2017, vol. 1, nr 3, s. 75--77, ISSN: 2450-8047, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: http://dx.doi.org/10.14746/ht.2017.3.1.07
[AWCZ-21820] [data modyf: 23-10-2017 10:23]
[6] Augustus Polonus. The image of the emperor in polish historiography in inter-war period: preliminary remarks / Andrzej Gillmeister // Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and SouthEast Europe .- 2016, nr 6, s. 261--274, ISSN: 2084-140X, : bibliogr.
Słowa kluczowe: Augustus' anniversary, Polish historiography, reception of ancient history
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-21025] [data modyf: 14-02-2017 09:30]
[7] Cultural paraphrase in Roman religion in the age of Augustus. The case of the Sibyl and the Sibylline Books / Andrzej Gillmeister // Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungariae .- 2015, 55, s. 211--222, ISSN: 0044-5975, : summ.
Słowa kluczowe: Roman peiesthood, Roman religion, Sibyl, XVviri sacris faciundis, cultural change, globalisation, libri Sibyllini
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 15)        Cytowania wg Scopus: 1 [21-10-2019]
[AWCZ-20356] [data modyf: 14-09-2016 11:31]
[8] Kulturális parafrázis az Augustus-kori római vallásban A Sibylla és a Sibylla-könyvek / Andrzej Gillmeister // Ókor: Folyóirat az antik kultúrákról .- 2015, s. 11--17, ISSN: 1589-2700, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19342] [data modyf: 30-09-2015 12:57]
[9] Ofiara i rytuał w religii rzymskiej we współczesnych badaniach. Rekonesans / Andrzej Gillmeister // Klio: czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym .- 2014, t. 30 (3), s. 73--84, ISSN: 1643-8191,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-18830] [data modyf: 29-07-2015 10:21]
[10] "B'nei B'rith" i judaistyczne polemiki z Tadeusza Zielińskiego ujęciem religii starożytnego Izraela / Andrzej Gillmeister // Roczniki Humanistyczne .- 2013, Tom LXI, z. 3, s. 63--80, ISSN: 0035-7707,
Słowa kluczowe: Edmund Stein, Greek religion, Judaic religion, Mateusz Miess, Tadeusz Zieliński, religia grecka, religia judaistyczna
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18136] [data modyf: 21-07-2015 11:39]
[11] Foucault i matrony. Kobiety w religii rzymskiej: między potestas a potentia / Andrzej Gillmeister // Klio: czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym .- 2013, t. 24, s. 3--16, ISSN: 1643-8191, : summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-17256] [data modyf: 21-07-2015 11:19]
[12] Kontrowersje wokół książki "Hellenizm a judaizm" Tadeusza Zielińskiego. Polemiki chrześcijańskie / Andrzej Gillmeister // Scripta Biblica et Orientalia .- 2011, 3, s. 275--288, ISSN: 2081-8416, : summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-16383] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Jowisz w religii obywatelskiej archaicznego Rzymu/ Claudia Santi; tłum / Andrzej Gillmeister // W: Klio: czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym .- 2010, nr 14, s. 33--47, ISSN: 1643-8191, : summ.
Kod: TLU-A    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8874] [data modyf: 18-03-2011 08:01]
[2] The Sibylline Books and the Gauls / Andrzej Gillmeister // W: Res Historica .- 2010, T. 29, s. 53--64, ISSN: 2082-6060,
Kod: CIA-ERIH    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-8722] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[3] Metus gallicus i libri sibyllini. Kilka uwag o politycznych i społecznych przyczynach prodigium / Andrzej Gillmeister // W: In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką .- 2007, Tom 1, s. 7--19, ISSN: 1899-2722,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8096] [data modyf: 13-03-2008 17:17]
[4] Collegium quindecemviri sacris faciundis w świetle commentarium ludorum saecularium z 17 roku p.n.e. / Andrzej Gillmeister // W: Studia Epigraficzne .- 2006, T. 2, s. 151--156
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7965] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Księgi sybillińskie w starożytnym Rzymie / Andrzej Gillmeister // W: Klio: czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym .- 2005, nr 6, s. 3--12, ISSN: 1643-8191,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-7964] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Religie pogańskie jako czynnik kształtujący więzi społeczne w starożytności / Andrzej Gillmeister // W: Bogowie i ich ludy : religie pogańskie a procesy tworzenia się tożsamości kulturowej, etnicznej, plemiennej i narodowej w średniowieczu: II Kongres Mediewistów Polskich, Lublin, 19-21 września 2005 roku. Lublin, Polska, 2005 .- Wrocław : Wydaw. Chronicon, 2008, s. 31--38 .- ISBN: 9788392518150
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18984] [data modyf: 08-11-2008 13:39]
[2] Kilka uwag na temat działalności kolegium decemwirów ofiarniczych w okresie Republiki Rzymskiej / Andrzej Gillmeister // W: Starożytność w wielu perspektywach : materiały Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej, Bydgoszcz 23-24 kwietnia 2003 r. Bydgoszcz, Polska, 2003 .- Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Epigram, 2006, s. 103--110 .- ISBN: 8391921476
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18513] [data modyf: 15-10-2007 11:55]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Rerum gestarum monumentis et memoriae. Cultural Readings in Livy / (Red.) Andrzej Gillmeister .- Warszawa : Institute of History, University of Warsaw, 2018, 220 s. .- ISBN: 9788394365288
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5747] [data modyf: 29-05-2019 13:31]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Demeter, Isis, Vesta, and Cybele: studies in Greek and Roman religion in honour of Giulia Sfameni Gasparro / / A. Mastrocinque, C. Giuffré Scibona (eds.) .- Stuttgart , 2012 (Rec.) Andrzej Gillmeister // In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką .- 2013, nr 7, s. 188--194
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Grecja, Kartagina, Rzym / / red. R. Sajkowski, M. Wolny .- Olsztyn , 2010 (Rec.) Andrzej Gillmeister // In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką .- 2010, Tom 4, s. 215--219
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[3] La Sibilla a Roma. I libri sibillini fra religione e politica / / Mariangela Monaca .- Cosenza , 2005 (Rec.) Andrzej Gillmeister // In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką .- 2008, Tom 2, s. 169--174
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[4] Sacra facere. Aspetti della prassi ritualistica divinatoria nel mondo romano / / Claudia Santi .- Roma , 2008 (Rec.) Andrzej Gillmeister // Klio: czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym .- 2008, nr 11, s. 200--203
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[5] Augusto augurio. Rerum humanarum et divinarum commentationes in honore Jerzy Linderski / / ed. C. F. Konrad .- Stuttgart : Franz Steiner Verlag , 2004 (Rec.) Daria Janiszewska-Sieńko, Andrzej Gillmeister // In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką .- 2007, Tom 1, s. 121--126
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
8. Doktoraty i habilitacje (PHD-HAB)

[1] Collegium viri sacris faciundis w rzymskiej religii publicznej. Studium epigraficzno-historyczne / Andrzej Gillmeister .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Humanistyczny, 2006 .- 193 s. / Promotor: prof. zw. dr hab. Joachim Zdrenka
Kod: PHD    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski