System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Jakub Kostecki
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (100 %)
Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 104 pozycji bibliograficznych
40 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Geośrodowiskowe uwarunkowania Polderu Milsko, 2019. Urszula Kołodziejczyk, Czesław Karczmar, Marta Gortych, Jakub Kostecki, Zielona Góra : Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego 147 s. , ISBN: 9788395003608,
Kod: MON-W1    BibTeX   (pkt: 80)
[WZ-15157] [data modyf: 22-10-2019 12:55]
[23,2] [0,29]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Flood embankments monitoring system in on-line mode, Emil Michta, Piotr Powroźnik, Ryszard Rybski, Robert Szulim, Krzysztof Piotrowski, Urszula Kołodziejczyk, Jakub Kostecki
// W: Systemy Pomiarowe w teorii i w praktyce, 2020. / red. R. Rybski, Zielona Góra : Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 139--158, ISBN: 9788395771613
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21820] [data modyf: 07-12-2020 10:17]
[5,3] [0,27]
[2] Anthropogenic Materials as Bedrock of Urban Technosols, Andrzej Greinert, Jakub Kostecki
// W: Urbanization : Challenge and Opportunity for Soil Functions and Ecosystem Services : Proceedings of the 9th SUITMA Congress, 2019. / eds. V. Vasenev [et.al.], Berlin : Springer International Publishing AG, s. 11--20, ISBN: 9783319896014
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-89602-1-3   (pkt: 20)
[WZCZ-20188] [data modyf: 24-05-2019 16:17]
[10] [0,5]
[3] Influence of Technic Surfaces on the Selected Properties of Ekranic Technosols, Jakub Kostecki, Andrzej Greinert
// W: Urbanization : Challenge and Opportunity for Soil Functions and Ecosystem Services : Proceedings of the 9th SUITMA Congress, 2019. / eds. V. Vasenev [et.al.], Berlin : Springer International Publishing AG, s. 21--30, ISBN: 9783319896014
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-89602-1-4   (pkt: 20)
[WZCZ-20189] [data modyf: 24-05-2019 16:19]
[10] [0,5]
[4] Wzrost sosny zwyczajnej na rekultywowanych terenach pokopalnianych w rejonie Łuku Mużakowa (woj. lubuskie), Andrzej Greinert, Michał Drab, Jakub Kostecki, Barbara Walczak, Róża Wasylewicz
// W: Problemy leśnictwa w górach i regionach przemysłowych, 2015. / pod red. S. Orła, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, s. 55--71, ISBN: 9788364758188
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17640] [data modyf: 24-02-2016 13:25]
[5] Efektywność fitoremediacji Cu i Pb przez wybrane gatunki drzew w strefie ochronnej Huty Miedzi Głogów, Jakub Kostecki
// W: Streszczenia najlepszych prac naukowych doktorantów w ramach projektu "Stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa lubuskiego", 2013. , Zielona Góra : Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, s. 101--102
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-17492] [data modyf: 15-01-2016 16:40]
[6] Post-mining soils in Łęknica region, Andrzej Greinert, Michał Drab, Jakub Kostecki, Róża Fruzińska
// W: Technogenic soils of Poland, 2013. / ed. by P. Charzyński, P. Hulisz, R. Bednarek, Toruń : Polish Society of Soil Science, s. 233--253, ISBN: 9788393409617
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15562] [data modyf: 26-08-2015 14:08]
[7] Urban soils in Zielona Góra, Andrzej Greinert, Róża Fruzińska, Jakub Kostecki
// W: Technogenic soils of Poland, 2013. / ed. by P. Charzyński, P. Hulisz, R. Bednarek, Toruń : Polish Society of Soil Science, s. 31--54, ISBN: 9788393409617
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15561] [data modyf: 26-08-2015 14:08]
[8] The content of heavy metals in soils and Populus nigra leaves from the protective zone of the Głogów copper smelter, Jakub Kostecki
// W: Environmental engineering III, 2010. / ed. by L. Pawłowski, M. R. Dudzińska, A. Pawłowski, London : Taylor & Francis Group, s. 391--395, ISBN: 9780415548823
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11939] [data modyf: 29-04-2010 11:33]
[9] Koszty przyrodniczego unieszkodliwiania osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Sulechowie, Zofia Sadecka, Jakub Kostecki
// W: Oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych, 2007. / red. Z. Sadecka, S. Myszograj, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 183--192, ISBN: 9788374810852
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9073] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Monitoring zawartości metali ciężkich w biomasie Salix viminalis na plantacji nawożonej osadami ściekowymi, Sylwia Myszograj, Jakub Kostecki
// W: Oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych, 2007. / red. Z. Sadecka, S. Myszograj, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 173--182, ISBN: 9788374810852
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9072] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Changes in Basic Soil Physical Properties of Agrochernozyems Under No-till Conditions / Ruslan Suleymanov, Sergey Zaykin, Azamat Suleymanov, Evgeny Abakumov, Jakub Kostecki, 2020. Yuzuncu Yil University Journal of Agricultural Sciences Vol. 30, 963--972, ISSN: 1308-7576, , eISSN: 1308-7584, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Agrochernozem, No-Till, Soil physical properties
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.29133/yyutbd.754479
[AWCZ-26022] [data modyf: 04-01-2021 10:34]
[4] [0,2]
[2] Ecotoxicological state and pollution status of alluvial soils of St. Petersburg, Russian Federation / Vyacheslav Polyakov, Oleg Reznichenko, Jakub Kostecki, Evgeny Abakumov, 2020. Soil Science Annual Vol. 71, iss. 3, 221--235, ISSN: 2300-4967, , eISSN: 2300-4975, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Artifi cial territory, Podzols, Soil contamination, Technosols, Urban soil
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.37501/soilsa/127089
[AWCZ-25648] [data modyf: 21-09-2020 13:52]
[20] [0,5]
[3] Soil sealing on example of the Jedrzychow Residential Area in Zielona Gora, Poland / Jakub Kostecki, Andrzej Greinert, Michał Drab, Łukasz Mik, 2020. Civil and Environmental Engineering Reports Vol. 30, iss. 1, 53--63, ISSN: 2080-5187, , eISSN: 2450-8594, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: soil degradation, soil sealing, urban soil, urbanosol
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.2478/ceer-2020-0005
[AWCZ-25097] [data modyf: 27-03-2020 09:41]
[5] [0,25]
[4] Water holding capacity of Russian Arctic soils (Lena River Delta and Yamal Peninsula) / Vyacheslav Igorevich Polyakov, Ivan Ilych Alekseev, Ksenia Sergeevna Orlova, Evgeny Vasilevich Abakumov, Jakub Kostecki, 2020. Soil Science Annual Vol. 71, iss. 1, 37--46, ISSN: 2300-4967, , eISSN: 2300-4975, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Arctic soils, Flooded area, Lena River Delta, Permafrost, Soil water holding capacity, Yamal Peninsula
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.37501/soilsa/121490         Cytowania wg Scopus: 1 [01-03-2021]
[AWCZ-25294] [data modyf: 25-05-2020 12:20]
[17,89] [0,45]
[5] Sewage sludge management in a sewage treatment plant / Dariusz Królik, Przemysław Wypych, Jakub Kostecki, 2019. Civil and Environmental Engineering Reports Vol. 29, iss. 3, 209--217, ISSN: 2080-5187, , eISSN: 2450-8594, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: biogas, sewage sludge, sewage treatment plant
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.2478/ceer-2019-0036
[AWCZ-24951] [data modyf: 27-03-2020 08:52]
[6,67] [0,33]
[6] The history of viticultural land use as a determinant of contemporary regional development in Western Poland / Andrzej Greinert, Jakub Kostecki, Yuliya Vystavna, 2019. Land Use Policy: The International Journal Covering All Aspects of Land Use Vol. 85, 249--258, ISSN: 0264-8377, , eISSN: 1873-5754, bibliogr. fot. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Central and Eastern Europe, tourism, vineyards, viticulture, wine
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.1016/j.landusepol.2019.04.010         Cytowania wg Scopus: 2 [01-03-2021]
[AWCZ-24021] [data modyf: 18-04-2019 18:25]
[70] [0,5]
[7] Restoration of soil-vegetation cover and soil microbial community at the Pechurki limestone quarry (Leningrad region, Russia) / Y. A. Dmitrakova, O. A. Rodina, I. I. Alekseev, V. I. Polyakov, A. A. Petrova, E. V. Pershina, E. A. Ivanova, E. V. Abakumov, Jakub Kostecki, 2018. Soil Science Annual Vol. 69, no. 4, 272--286, ISSN: 2300-4967, , eISSN: 2300-4975, bibliogr. fot. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: diversity of microbial communities, gleby technogeniczne, kamieniołomy wapienne, quarries, reclamation, rekultywacja, różnorodność biologiczna, soil restoration, technogenic soils
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWCZ-24031] [data modyf: 19-09-2019 14:17]
[1,56] [0,11]
[8] Parki tematyczne na miejskich terenach pokopalnianych Sosnowca i Zielonej Góry / Monika Drozdek(*), Andrzej Greinert, Jakub Kostecki, Agnieszka Tokarska-Osyczka(*), Róża Wasylewicz, 2017. Acta Scientiarum Polonorum. Architectura Vol. 16, nr 1, 65--77, ISSN: 1644-0633, bibliogr. rys. summ. .- afiliacja: Pracownia "Zielony Adres"
Słowa kluczowe: deindustrializacja, rewitalizacja, tereny poprzemysłowe, tereny zieleni
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)    DOI: 10.22630/ASPA.2017.16.1.07
[AWCZ-21329] [data modyf: 23-03-2018 09:01]
[2,2] [0,2]
[9] Vertical electrical resistivity sounding (VERS) of tundra and forest tundra soils of Yamal region / Ivan Alekseev, Jakub Kostecki, Evgeny Abakumov, 2017. International Agrophysics Vol. 31, 1--8, ISSN: 0236-8722, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: electrical resistivity, forest tundra, permafrost table, soils, tundra
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1515/intag-2016-0037         Cytowania wg Scopus: 13 [01-03-2021]
[AWCZ-21190] [data modyf: 21-03-2017 12:56]
[14,43] [0,58]
[10] Protective Zone of an Industrial Plant as a Tool for Environmental Protection / Marta Skoczylas, Andrzej Greinert, Jakub Kostecki, Marta Skiba, Anna Bazan-Krzywoszańska, 2015. Environment and Ecology Research Vol. 3, no. 4, 73--81, ISSN: 2331-625X, , eISSN: 2331-6268, bibliogr. fot. mapy. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: copper smelter, industrial pollution, land development, law regulations, protective zone
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.13189/eer.2015.030401
[AWCZ-19129] [data modyf: 20-02-2017 09:19]
[11] Spatial distribution of heavy metals in the topsoil on roundabouts in Zielona Góra, Poland / Jakub Kostecki, Andrzej Greinert, Róża Wasylewicz, Roksana Adam, Bartłomiej Garbera, Przemysław Knap, Maciej Ostapkowicz, Bartosz Stanisławiak, 2015. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych = Enviromental Protection and Natural Resources Vol. 26, no. 2, 1--8, ISSN: 1230-7831,
Słowa kluczowe: geo-accumulation index, heavy metal, indeks geo-akumulacji, metale ciężkie, roadside, ronda, roundabout, tereny przydrożne, traffic pollution, zanieczyszczenia komunikacyjne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)
[AWCZ-19149] [data modyf: 04-09-2015 10:11]
[12] The content of lead in soils of allotment gardens in Zielona Góra, Poland / Barbara Walczak, Jakub Kostecki, Róża Wasylewicz, Tomasz Lassota, Andrzej Greinert, Michał Drab, 2015. Polish Journal of Soil Science Vol. 48, no. 1, 41--46, ISSN: 0079-2985, , eISSN: 2449-8254, bibliogr. fot. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWCZ-19809] [data modyf: 16-03-2017 17:12]
[13] The state of soil contaminated with nickel in the former sanitary zone of the Głogów Copper Smelter / Jakub Kostecki, Michał Drab, Róża Wasylewicz, Andrzej Greinert, Barbara Walczak, Dariusz Królik, 2015. Polish Journal of Soil Science Vol. 48, no. 1, 13--20, ISSN: 0079-2985, , eISSN: 2449-8254, bibliogr. fot. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWCZ-19808] [data modyf: 16-03-2017 17:11]
[14] The total content of nitrogen in leaves and wood of trees growing in the area affected by the Głogów Copper Smelter / Jakub Kostecki, Andrzej Greinert, Michał Drab, Róża Wasylewicz, Mariola Szafraniec, Grzegorz Stodulski, Maciej Wypych, 2015. Journal of Elementology Vol. 1, 137--148, ISSN: 1644-2296,
Słowa kluczowe: copper, copper smelter, industrial pollution, lead, nitrogen
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[AWCZ-18697] [data modyf: 24-08-2015 13:08]
[15] Sorption of nickel in soils of an area affected by the metal industry / Róża Wasylewicz, Jakub Kostecki, Andrzej Greinert, Barbara Walczak, Michał Drab, 2014. Polish Journal of Soil Science Vol. 47, no. 2, 101--108, ISSN: 0079-2985, , eISSN: 2449-8254, bibliogr. fot. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)        Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[AWCZ-18935] [data modyf: 07-09-2015 12:51]
[16] Accumulation of zinc in soil in metal industry area / Róża Wasylewicz, Jakub Kostecki, 2013. Ecological Chemistry and Engineering. A Vol. 20, no. 10, 1213--1222, ISSN: 1898-6188, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: cynk, gleba, metal industry, przemysł metalowy, soil, zinc
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-18063] [data modyf: 20-08-2015 11:56]
[17] Possibilities of heavy metals available for plants determination in the soil of an industrial zone / Andrzej Greinert, Róża Fruzińska, Jakub Kostecki, Karolina Bednarz, 2013. Ecological Chemistry and Engineering. A Vol. 20, no. 2, 251--260, ISSN: 1898-6188, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: available form of heavy metals, heavy metals extraction, industrial soil
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-17400] [data modyf: 27-02-2017 18:12]
[18] Mobility and phytoavailability of lead in urban soils / Andrzej Greinert, Jakub Kostecki, Róża Fruzińska, K. Bednarz, 2012. Proceedings of ECOpole Vol. 6, no. 1, 105--111, ISSN: 1898-617X, bibliogr. rys. tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.2429/proc.2012.6(1)014
[AWCZ-16915] [data modyf: 14-01-2013 17:27]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Flood protection on the Odra River in the segment between Nowa Sól and Cigacice / Magda Hudak, Czesław Karczmar, Urszula Kołodziejczyk, Jakub Kostecki // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2018, No. 28 (1), s. 54--63, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: dry polder, flood polder, flood protection, ochrona przeciwpowodziowa, poldery zalewowe, suche poldery,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.2478/ceer-2018-0005
[AWI-10676] [data modyf: 14-05-2018 10:51]
[2] The analysis of the degree of flood risk in the middle Bobr valley / Magda Hudak, Urszula Kołodziejczyk, Jakub Kostecki, Ireneusz Nowogoński, Marta Żebrowska // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2018, No. 28 (2), s. 68--75, ISSN: 2080-5187, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: dolina rzeki Bóbr, flood in Poland, flood risk, valley of the Bobr River, zagrożenie powodziowe,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.2478/ceer-2018-0019
[AWI-10695] [data modyf: 11-09-2018 13:59]
[3] The possibility to use modified flight ash as a neutralizer in the acid soils reclamation processes / Michał Ćwiąkała, Andrzej Greinert, Jakub Kostecki, Leszek Rafalski // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2018, No. 28 (4), s. 88--104, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: aktywator magnetyczny, fly ash, magnetic activator, neutralizacja gleb, pył lotny, reclamation, rekultywacja, soil neutralization,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.2478/ceer-2018-0053
[AWI-10729] [data modyf: 03-01-2019 14:24]
[4] The influence of technical infrastructure on the roundabout areas development / Jakub Kostecki, Andrzej Greinert, Ewelina Owoc // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2016, No. 23, iss. 4, s. 89--101, ISSN: 2080-5187, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: hard infrastructure, infrastruktura techniczna, kształtowanie terenu, land development, landform, rondo, roundabout, zagospodarowanie przyrodnicze,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2016-0054
[AWI-10462] [data modyf: 10-02-2017 12:07]
[5] Chemical soil degradation in the area of the Głogów copper smelter protective forest / Jakub Kostecki, Andrzej Greinert, Michał Drab, Róża Wasylewicz, Barbara Walczak // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2015, No. 17, s. 61--71, ISSN: 2080-5187, bibliogr. fot. tab. summ.
Słowa kluczowe: copper, heavy metal, industrial areas, lead, soil pollution,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2015-0022
[AWI-10226] [data modyf: 26-10-2015 15:39]
[6] Ogrody deszczowe w miastach jako jedno z narzędzi wdrażania usług ekosystemów / Jakub Kostecki, Monika Domanowska // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2015, nr 158 (38), s. 50--58, ISSN: 1895-7323, bibliogr. fot. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: ecosystem services, ekosystemy, ogrody deszczowe, rain gardens, usługi ekosystemów, zasoby przyrodnicze miasta,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10251] [data modyf: 02-10-2015 17:31]
[7] Zintegrowane centrum komunikacji w Zielonej Górze ? koncepcja rewitalizacji terenu przydworcowego / Jakub Kostecki, Michał Tesz // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2015, nr 160 (40), s. 64--79, ISSN: 1895-7323, bibliogr. fot. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: dworzec kolejowy, rewitalizacja, zagospodarowanie terenu,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10334] [data modyf: 10-02-2016 11:35]
[8] Analiza oddziaływania na środowisko planowanej eksploatacji kruszywa w miejscowości Łaz / Urszula Kołodziejczyk, Jakub Kostecki, Róża Wasylewicz // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2014, nr 155 (35), s. 59--69, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: kruszywo, oddziaływanie inwestycji na środowisko, uwarunkowania eksploatacji,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-10088] [data modyf: 29-07-2015 11:09]
[9] Analiza lokali mieszkalnych pod względem dostępności do mediów : część I - dostęp do wodociągów w gminie Gubin / Róża Fruzińska, Jakub Kostecki, Kamila Kowalska, Mariusz Kołodziejczyk, Oswald Strycki // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2013, nr 150 (30), s. 43--53, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: infrastruktura przemysłowa, krajobraz miejski, wodociągi,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9598] [data modyf: 28-07-2015 13:13]
[10] Dobór optymalnej pojemności zbiornika retencjonującego wody w małych zlewniach deszczowych / Rafał Pązik, Jakub Kostecki // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2013, nr 151 (31), s. 113--122, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: mały zbiornik retencyjny, small drainage tank, urban catchment, zlewnia miejska,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9602] [data modyf: 28-07-2015 13:16]
[11] Praca gruntowego wymiennika ciepła na tle zmiennych warunków atmosferycznych / Rafał Pązik, Jakub Kostecki // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2013, nr 152 (32), s. 78--87, ISSN: 1895-7323, bibliogr. fot. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: GŻWC, chłodzenie pasywne, gruntowny wymiennik ciepła, rekuperacja, wentylacja,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9853] [data modyf: 28-07-2015 13:18]
[12] Wastewater treatment in constructed wetlands / Agnieszka J. Nowak, Dariusz Królik, Jakub Kostecki // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2013, No. 11, s. 93--99, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: constructed wetlands, hydrophytic wastewater treatment plant,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9883] [data modyf: 28-07-2015 13:10]
[13] Geośrodowiskowe uwarunkowania lokalizacji przemysłu wydobywczego w gminie Brody i Gubin / Jakub Kostecki // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2012, nr 148 (28), s. 35--54, ISSN: 1895-7323, bibliogr. fot. rys. tab. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-9491] [data modyf: 15-01-2013 17:24]
[14] Kanalizacja bytowo-gospodarcza na przykładzie miejscowości Jemiołów. Część II Przepompownie ścieków / Róża Fruzińska, Jakub Kostecki // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2012, nr 146 (26), s. 15--24, ISSN: 1895-7323, bibliogr. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-9473] [data modyf: 11-01-2013 18:27]
[15] Ochrona gleb w świetle prawa krajowego i europejskiego / Jakub Kostecki, Róża Fruzińska // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2012, nr 146 (26), s. 5--14, ISSN: 1895-7323, bibliogr. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-9472] [data modyf: 11-01-2013 18:24]
[16] Seed germination of selected plants under the influence of heavy metals / Michał Drab, Andrzej Greinert, Jakub Kostecki, Monika Grzechnik // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2011, No. 7, s. 47--57, ISSN: 2080-5187, bibliogr. tab. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9245] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[17] Sieci przesyłowe w krajobrazie miejskim / Jakub Kostecki, Ewelina Owoc // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2011, nr 142 (22), s. 86--97, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: energia elektryczna, gas pipelines, gazociągi, hard infrastructure, infrastruktura przesyłowa, kanalizacja, krajobraz miejski, sewerage systems, urban landscape, utility wires, water supply systems, wodociągi,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-9153] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[18] Ocena równowagi biologicznej środowiska glebowego terenów przemysłowych na przykładzie strefy ochronnej Huty Miedzi Głogów / Bich Loc Nguyen Thi, Jakub Kostecki // W: Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych .- 2009, Z. 537, s. 281--289, ISSN: 0084-5477, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: aktywność mikrobiologiczna, biological balance, industrial areas, microbiological activity, równowaga biologiczna, tereny przemysłowe,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-8557] [data modyf: 24-02-2010 10:40]
[19] Zawartość kadmu w glebach strefy ochronnej Huty Miedzi Głogów / Jakub Kostecki // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2009, nr 136 (16), s. 185--201, ISSN: 1895-7323, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: gleba, kadm, monitoring, strefa ochronna,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-8676] [data modyf: 08-06-2010 11:58]
[20] Zawartość metali ciężkich w glebach na plantacji wierzby energetycznej nawożonej osadami ściekowymi / Jakub Kostecki, Sylwia Myszograj // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2007, nr 133 (13), s. 247--254, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Salix viminalis, heavy metals, metale ciężkie, osady ściekowe, sewage sludge,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-7865] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Techniki i technologie spalania biomasy / Marek Goraj, Jakub Kostecki // W: Natura - (Monografie) .- 2006, z. 13, s. 69--79 bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: biomasa, biomass, co-combustion, combustion, gasification, spalanie, współspalanie, zgazowanie,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8001] [data modyf: 23-11-2007 09:49]
[22] Wyniki monitoringu plantacji wierzby energetycznej nawożonej osadami ściekowymi z sulechowskiej oczyszczalni ścieków / Sylwia Myszograj, Jakub Kostecki // W: Natura - (Monografie) .- 2006, z. 13, s. 43--50 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Salix viminalis, biomasa, biomass, osady ściekowe, sewage sludge,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7648] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Atmospheric deposition of heavy metals from dust emitted by the copper smelter on the background of environmental conditions and land use forms, 2020. Michał Drab, Andrzej Greinert, Jakub Kostecki, Marta Skoczylas // W: Enviromental Engineering and Design : 4th conference : book of abstracts. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2020, s. 24, ISBN: 9788395003615
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23746] [data modyf: 02-12-2020 09:48]
[0] [0]
[2] Flood embankments monitoring system, 2020. Emil Michta, Krzysztof Piotrowski, Piotr Powroźnik, Ryszard Rybski, Robert Szulim, Urszula Kołodziejczyk, Jakub Kostecki // W: Systemy Pomiarowe w Badaniach Naukowych i w Przemyśle - SP 2020 : XIII Konferencja Naukowa. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki, 2020, s. 65--68, ISBN: 9788395771606
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23677] [data modyf: 01-09-2020 14:08]
[0] [0]
[3] The content of selected trace elements in soil and some tree species affected by smelting industry, 2020. Jakub Kostecki, Andrzej Greinert, Michał Drab // W: Enviromental Engineering and Design : 4th conference : book of abstracts. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2020, s. 45, ISBN: 9788395003615
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23749] [data modyf: 02-12-2020 09:56]
[0] [0]
[4] The usage of waste from beer production for soil fertilization, 2020. T. Bartyzel, P. Pilch, F. Fidler, J. Siadul, O. Nowicka, A. Bartnicka, Jakub Kostecki // W: Počva v uslovijâh global'nogo izmenennâ klimata : material'i meždunarodnoj naučnoj konferencii : XXIII Dokučaevskie molodežnye čteniâ posvâscennoj 115-letiu Central'nogo Muzeâ Počvovedeniâ im V. V. Dokučaeva. Sankt-Peterburg, Rosja Sankt-Peterburg : Izdatel'skij Dom S.-Peterburskogo Gosudarstvennogo Universiteta, 2020, s. 76--77
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23714] [data modyf: 20-10-2020 14:22]
[0] [0]
[5] Urban nitrogen cycles: new economy thinking to master the challenges of climate change (UNCNET) - project presentation, 2020. Monika Suchowska-Kisielewicz, Andrzej Jędrczak, Sylwia Myszograj, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Anita Jakubaszek, Andrzej Greinert, Jakub Kostecki, Izabela Krupińska, Barbara Amon, Maria Mrówczyńska, Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba // W: Enviromental Engineering and Design : 4th conference : book of abstracts. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2020, s. 76, ISBN: 9788395003615
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23758] [data modyf: 02-12-2020 10:16]
[0] [0]
[6] Contamination of trees of the former copper smelter protective zone, 2019. Jakub Kostecki, Andrzej Greinert, Michał Drab // W: Biochemistry - the scientific basis for sustainable development and protection of human heatlth : in two volumes : Proceedings of the XI internatiopnal biochemical school, devoted to 120-anniversary from the birthday of Victor V. Kovalsky. Tula, Rosja Tula : TSPU, 2019, Vol. 1, s. 147--151, ISBN: 9785604245002 .- tytuł okładkowy, spis treści, wstęp w j. ros.
Słowa kluczowe: environmental pollution, heavy metals, industrial emission, soil pollution

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23473] [data modyf: 27-06-2019 15:07]
[0] [0]
[7] The condition of soils on selected playgrounds in Zielona Góra, 2019. T. Bartyzel, P. Druszcz, O. Pater, P. Pilch, M. Stadnik, A. Wolański, Jakub Kostecki // W: Molod' i postup biologii : XV mižnarodna naukova konferenciâ studentiv ta aspirantiv prisvâčena 135 ričnici vid dnâ narodžennâ Â. Parnasa. L'viv, Ukraina L'viv : L'vivskij Nacional'nij Universitet imeni Ivana Franka, 2019, s. 186, ISBN: 9786171005129
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23497] [data modyf: 09-09-2019 11:50]
[0] [0]
[8] The possibility of soil remediation by Populus nigra, 2019. Jakub Kostecki, Andrzej Greinert, Michał Drab, Krystyna Walińska // W: Molod' i postup biologii : XV mižnarodna naukova konferenciâ studentiv ta aspirantiv prisvâčena 135 ričnici vid dnâ narodžennâ Â. Parnasa. L'viv, Ukraina L'viv : L'vivskij Nacional'nij Universitet imeni Ivana Franka, 2019, s. 187--188, ISBN: 9786171005129
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23498] [data modyf: 09-09-2019 11:54]
[0] [0]
[9] Geoengineering conditions of the environmental protection facilities in the centre of the Oder River, 2018. Magda Hudak, Urszula Kołodziejczyk, Jakub Kostecki // W: E3S Web of Conference : VI International Conference of Science and Technology INFRAEKO 2018 Modern Cities. Infrastructure and Environment. Kraków, Polska [b. m.], 2018, Vol. 45, s. 1--6 .- eISSN 2267-1242
Słowa kluczowe: flood embankment, flood protection, floodplain, floodwall

Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1051/e3sconf/20184500023   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[KONF-23082] [data modyf: 31-01-2019 12:01]
[0] [0]
[10] Geoengineering conditions of the environmental protection facilities in the centre of the Oder River, 2018. Magda Hudak, Urszula Kołodziejczyk, Jakub Kostecki // W: Modern cities. Infrastructure and environment - INFRAEKO 2018 : VI International Conference of Science and Technology. Kraków, Polska Rzeszów : Rzeszów University of Technology, 2018, s. 40 .- [book of abstracts]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23360] [data modyf: 31-01-2019 12:18]
[0] [0]
[11] Historical and contemporary soil pollution in the city, 2018. Andrzej Greinert, Jakub Kostecki // W: International Conference Contaminated Sites 2018. Banska Bystrica, Słowacja [b. m.] : --, 2018, s. 25--29
Słowa kluczowe: SUITMA's, Technosols, heavy metals, urban soils

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23258] [data modyf: 31-10-2018 10:54]
[0] [0]
[12] Impact of factors shaping urban ecosystems on structure and functionality of urban green areas, 2018. Andrzej Greinert, Jakub Kostecki // W: International Conference Smart and Sustainable Cities - SSC 2018 : green technologies and infrastructure to enhance urban ecosystem services. Moscov, Rosja [B. m.] : --, 2018, s. 1
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23035] [data modyf: 01-06-2018 09:25]
[0] [0]
[13] The problem of stabilization of landslides in glaciotectonically disturbed areas. Case study: road engineering structure : [book of abstracts], 2018. Urszula Kołodziejczyk, Jakub Kostecki, Agnieszka Gontaszewska-Piekarz, Adam Wysokowski // W: Modern cities. Infrastructure and environment - INFRAEKO 2018 : VI International Conference of Science and Technology. Kraków, Polska Rzeszów, 2018, s. 47
Słowa kluczowe: glacitectonically disturbed structures, slope stability, slope technical stabilization

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23083] [data modyf: 31-01-2019 12:18]
[0] [0]
[14] The problem of stabilization of landslides in glaciotectonically disturbed areas. Case study: road engineering structure, 2018. Urszula Kołodziejczyk, Jakub Kostecki, Agnieszka Gontaszewska-Piekarz, Adam Wysokowski // W: E3S Web of Conference : VI International Conference of Science and Technology INFRAEKO 2018 Modern Cities. Infrastructure and Environment. Kraków, Polska [b. m.], 2018, Vol. 45, s. 1--8 .- eISSN 2267-1242
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1051/e3sconf/20184500032   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [01-03-2021]
[KONF-23355] [data modyf: 01-02-2019 11:24]
[0] [0]
[15] Charakterystyka środowiskowa regionu, 2017. Magda Hudak, Urszula Kołodziejczyk, Jakub Kostecki // W: Inżynieria i kształtowanie środowiska : III konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2017, s. 132--144, ISBN: 9788393761968
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22770] [data modyf: 11-10-2017 10:28]
[0] [0]
[16] Cost-effectiveness analysis of solutions sewage disposal, 2017. Barbara Walczak, Jakub Kostecki // W: Inżynieria i kształtowanie środowiska : III konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2017, s. 116, ISBN: 9788393761968
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22766] [data modyf: 11-10-2017 10:22]
[0] [0]
[17] Effect of building materials on soil properties, 2017. Jakub Kostecki, Dagmara Wiech, Barbara Walczak, Dariusz Królik // W: Inżynieria i kształtowanie środowiska : III konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2017, s. 62, ISBN: 9788393761968
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22758] [data modyf: 11-10-2017 09:56]
[0] [0]
[18] Flood protection of the Nowa Sól-Cigacice stretch of the Odra River, 2017. Magda Hudak, Czesław Karczmar, Urszula Kołodziejczyk, Jakub Kostecki // W: Inżynieria i kształtowanie środowiska : III konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2017, s. 46, ISBN: 9788393761968
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22753] [data modyf: 11-10-2017 09:48]
[0] [0]
[19] Influence of technogenic material deposits on the properties of urban Technosols, 2017. Andrzej Greinert, Jakub Kostecki // W: 9th International Congress Soils of Urban Industrial Traffic Mining and Military Areas - SUITMA 9 : urbanization: a challenge and an opportunity for soil functions and ecosystem services. Moscov, Rosja [B. m.] : --, 2017, s. 1
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23033] [data modyf: 01-06-2018 09:12]
[0] [0]
[20] Legal protection of natural elements on the example of Polish and Ukraine, 2017. Alicja Prochera, Valeriia Shcherba, Marzena Stasiak, Jakub Kostecki // W: Inżynieria i kształtowanie środowiska : III konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2017, s. 95, ISBN: 9788393761968
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22764] [data modyf: 11-10-2017 10:19]
[0] [0]
[21] Properties of the ekranic technosols of Zielona Gora, 2017. Jakub Kostecki, Andrzej Greinert // W: 9th International Congress Soils of Urban Industrial Traffic Mining and Military Areas - SUITMA 9 : urbanization: a challenge and an opportunity for soil functions and ecosystem services. Moscov, Rosja [B. m.] : --, 2017, s. 1
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23034] [data modyf: 01-06-2018 09:15]
[0] [0]
[22] Sewage sludge management in a sewage treatment plant, 2017. Przemysław Wypych, Dariusz Królik, Jakub Kostecki // W: Inżynieria i kształtowanie środowiska : III konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2017, s. 127--128, ISBN: 9788393761968
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22769] [data modyf: 11-10-2017 10:26]
[0] [0]
[23] Organic carbon in soils of the urban parks - review, 2016. Róża Wasylewicz, Andrzej Greinert, Jakub Kostecki, Michał Drab, Barbara Walczak, E. Śmiotała, M. Szewczyk // W: Soil in the environment : 2nd international conference of young scientists. Poznań - Ślesin, Polska Poznań : Departament of Soil Science and Land Protection, Poznań University of Life Sciences, 2016, s. 38
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22556] [data modyf: 02-03-2017 13:53]
[24] Soil organic matter of urban park, 2016. Róża Wasylewicz, Andrzej Greinert, Jakub Kostecki, Michał Drab, E. Śmiotała, M. Szewczyk, M. Bylica, M. Kozłowska, Barbara Walczak // W: 11th International Conference on Agrophysics - ICA 2016 : book of abstracts. Lublin, Polska Lublin : Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, 2016, s. 212, ISBN: 9788389969439
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22298] [data modyf: 17-10-2016 12:44]
[25] Soil sealing in a context of urban soils properties development, 2016. Jakub Kostecki, Andrzej Greinert, Agnieszka Śliwińska, Michał Drab, Róża Wasylewicz, Barbara Walczak // W: 11th International Conference on Agrophysics - ICA 2016 : book of abstracts. Lublin, Polska Lublin : Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, 2016, s. 133, ISBN: 9788389969439
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22295] [data modyf: 17-10-2016 12:35]
[26] The selected properties of soils of the former railroads in Zielona Góra, 2016. Barbara Walczak, Michał Drab, Andrzej Greinert, Jakub Kostecki, Róża Wasylewicz // W: Soil in the environment : 2nd international conference of young scientists. Poznań - Ślesin, Polska Poznań : Departament of Soil Science and Land Protection, Poznań University of Life Sciences, 2016, s. 37
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22555] [data modyf: 02-03-2017 13:51]
[27] Urban development and urban soil degradation - case study in Zielona Góra, Poland, 2016. Jakub Kostecki, Andrzej Greinert, Agnieszka Śliwińska, Michał Drab, Róża Wasylewicz, Barbara Walczak // W: 11th International Conference on Agrophysics - ICA 2016 : book of abstracts. Lublin, Polska Lublin : Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, 2016, s. 134, ISBN: 9788389969439
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22296] [data modyf: 17-10-2016 12:37]
[28] Urban sprawl as a factor of soil degradation, 2016. Jakub Kostecki, Michał Drab, Andrzej Greinert, Agnieszka Śliwińska, Barbara Walczak, Róża Wasylewicz // W: Soil in the environment : 2nd international conference of young scientists. Poznań - Ślesin, Polska Poznań : Departament of Soil Science and Land Protection, Poznań University of Life Sciences, 2016, s. 27
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22554] [data modyf: 02-03-2017 13:49]
[29] Zapečatyvanie počvy - problema sovremennyh gorodov, 2016. Jakub Kostecki, Andrzej Greinert // W: Počva - Zerkalo Landšafta : material'i meždunarodnoj naučnoj konferencii : XIX Dokučaevskie molodežnye čteniâ posvâscennoj 170-letiu so dnâ roždeniâ V. V. Dokučaeva. Sankt-Peterburg, Rosja Sankt-Peterburg : Izdatel'skij Dom S.-Peterburskogo Gosudarstvennogo Universiteta, 2016, s. 76--79
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22092] [data modyf: 20-10-2020 13:56]
[30] Antropogeniczne materiały macierzyste Technosoli, 2015. Andrzej Greinert, Michał Drab, Jakub Kostecki // W: Materiały 29. Kongresu Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Zasoby glebowe a zrównoważony rozwój : Proceedings of the 29th Congress of Polish Soil resources and sustainable development. Wrocław, Polska Wrocław : Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 2015, s. 117, ISBN: 9788393409655 .- streszcz. w j. ang. str. 316.
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21839] [data modyf: 15-09-2015 14:17]
[31] Construction debris as the anthropogenic bedrock of Technosols, 2015. Michał Drab, Andrzej Greinert, Jakub Kostecki, Barbara Walczak, Róża Wasylewicz // W: International Congress on Soil Science in International Year of Soils 2015. Sochi, Rosja [B. m.] : Soil Science Society of Turkey, 2015, s. 100--104, ISBN: 9785446508075
Słowa kluczowe: Technosols, rubble, urban soils, wastes

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21956] [data modyf: 05-11-2015 16:36]
[32] Impact of the anthropogenic deposits on properties of the urban soils, 2015. Michał Drab, Andrzej Greinert, Jakub Kostecki, Barbara Walczak, Róża Wasylewicz // W: International Congress on Soil Science in International Year of Soils 2015. Sochi, Rosja [B. m.] : Soil Science Society of Turkey, 2015, s. 96--99, ISBN: 9785446508075
Słowa kluczowe: anthropogenic additives, anthropogenic soils, urban soils

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21955] [data modyf: 05-11-2015 16:15]
[33] Następcze efekty rekultywacji terenów pokopalnianych w rejonie Łęknicy, 2015. Andrzej Greinert, Michał Drab, Jakub Kostecki // W: Materiały 29. Kongresu Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Zasoby glebowe a zrównoważony rozwój : Proceedings of the 29th Congress of Polish Soil resources and sustainable development. Wrocław, Polska Wrocław : Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 2015, s. 118, ISBN: 9788393409655 .- streszczenie w j. ang. str. 318
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21840] [data modyf: 15-09-2015 14:17]
[34] Ogrody deszczowe w miastach jako jedno z narzędzi wdrażania usług ekosystemów, 2015. Monika Domanowska, Jakub Kostecki // W: Inżynieria i kształtowanie środowiska : II Konferencja Naukowo-Techniczna : książka abstraktów. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2015, s. 50--51, ISBN: 9788393761937
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21789] [data modyf: 17-07-2015 11:10]
[35] The impact of varied fertilisation on the concentration of nickel and chrome in soil and organs of willow trees (Salix viminalis), 2015. Aleksandra Sieciechowicz, Sylwia Myszograj, Jakub Kostecki // W: International Congress on Soil Science in International Year of Soils 2015. Sochi, Rosja [B. m.] : Soil Science Society of Turkey, 2015, s. 389--392, ISBN: 9785446508075
Słowa kluczowe: Salix viminalis, fertilization, heavy metals, sewage sludge

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21958] [data modyf: 05-11-2015 16:42]
[36] The possibility of the hybrid poplar use in the soil phytoremediation process, 2015. Jakub Kostecki, Andrzej Greinert, Michał Drab, Róża Wasylewicz, Barbara Walczak // W: International Conference Contaminated Sites - Bratislava 2015. Bratislava, Słowacja Bratislava : [brak wydawcy], 2015, s. 190--191
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21754] [data modyf: 08-09-2015 13:44]
[37] The use of municipal sewage sludge to fertilize the soil technological possibilities and legal regulations in poland, 2015. Sylwia Myszograj, Aleksandra Sieciechowicz, Jakub Kostecki // W: International Congress on Soil Science in International Year of Soils 2015. Sochi, Rosja [B. m.] : Soil Science Society of Turkey, 2015, s. 298--301, ISBN: 9785446508075
Słowa kluczowe: compost, environmental, fertilization, legal conditions, management, post-ferment, risks, sewage sludge

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21957] [data modyf: 05-11-2015 16:39]
[38] Wpływ odległości od zabudowań na zmianę odczynu gleby, 2015. Jakub Kostecki, Andrzej Greinert, Dagmara Wiech, Róża Wasylewicz // W: Inżynieria i kształtowanie środowiska : II Konferencja Naukowo-Techniczna : książka abstraktów. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2015, s. 78, ISBN: 9788393761937
Słowa kluczowe: domieszki antropogeniczne, materiały budowlane, odczyn gleby, ph

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21793] [data modyf: 17-07-2015 11:18]
[39] Wybrane właściwości gleb terenów komunikacyjnych, 2015. Jakub Kostecki, Aleksandra Szczepańska, Anna Szczepaniuk, Lucyna Pilecka, Dawid Golik, Maksymilian Kułycz, Adam Rudczuk, Mateusz Kramski, Roksana Adam, Bartłomiej Garbera, Róża Wasylewicz // W: Inżynieria i kształtowanie środowiska : II Konferencja Naukowo-Techniczna : książka abstraktów. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2015, s. 77, ISBN: 9788393761937
Słowa kluczowe: gleba, rondo, sorpcja, tereny miejskie, właściwości fizyko-chemiczne

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21792] [data modyf: 17-07-2015 11:11]
[40] Zawartość miedzi w glebach położonych wzdłuż torów kolejowych w Zielonej Górze, 2015. Barbara Walczak, Radosław Gawda, Jakub Kostecki, Andrzej Greinert, Michał Drab, Róża Wasylewicz // W: Inżynieria i kształtowanie środowiska : II Konferencja Naukowo-Techniczna : książka abstraktów. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2015, s. 159, ISBN: 9788393761937
Słowa kluczowe: miedź, tereny kolejowe, zanieczyszczenie gleby

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21808] [data modyf: 17-07-2015 10:34]
[41] Odpady budowlane jako macierzysty materiał technosoli, 2014. Andrzej Greinert, Michał Drab, Jakub Kostecki, Barbara Walczak, Róża Wasylewicz // W: Ocena gleb użytkowanych rolniczo : konferencja naukowa : organizowana dla uczczenia 120 lat nauk gleboznawczych w Puławach. Puławy, Polska Puławy : IUNG-PIB, 2014, s. 99, ISBN: 9788375621631
Słowa kluczowe: gruz budowlany, skały technogenne, technosole

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21379] [data modyf: 02-09-2015 12:39]
[42] Pedogeneza na rekultywowanych hałdach pokopalnianych w okolicy Łęknicy, 2014. Michał Drab, Andrzej Greinert, Jakub Kostecki, Barbara Walczak, Róża Wasylewicz // W: Ocena gleb użytkowanych rolniczo : konferencja naukowa : organizowana dla uczczenia 120 lat nauk gleboznawczych w Puławach. Puławy, Polska Puławy : IUNG-PIB, 2014, s. 91, ISBN: 9788375621631
Słowa kluczowe: gleby inicjalne, rekultywacja, technosole, tereny pokopalniane

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21378] [data modyf: 02-09-2015 12:39]
[43] Zawartość wybranych metali ciężkich w drewnie topoli niekłańskiej (Populus x canadensis 'Robusta') narazonej na imisje przemysłowe, 2014. Jakub Kostecki, Andrzej Greinert, Michał Drab, Róża Wasylewicz, Barbara Walczak // W: Forestry in the mountains and industrial regions : 2nd International Scientific Conference : on the 65th anniversary of founding the Faculty of Forestry in Krakow : book of abstracts. Kraków, Polska Kraków : Uniwersytet Rolniczy, 2014, s. 187--188
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21616] [data modyf: 02-09-2015 12:40]
[44] Zanieczyszczenie terenów przydrożnych na przykładzie rond w Zielonej Górze, 2013. Jakub Kostecki, Róża Fruzińska, Andrzej Greinert, Roksana Adam, Bartłomiej Garbera, Przemysław Knap, Maciej Ostapkowicz, Bartosz Stanisławiak // W: Obieg pierwiastków w przyrodzie bioakumulacja - toksyczność - przeciwdziałanie : X międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna. Warszawa, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2013, s. 1
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20986] [data modyf: 04-09-2015 12:13]
[45] Trees in areas contaminated with copper and lead as a factor of effective erosion protection, 2012. Jakub Kostecki, Róża Fruzińska, Andrzej Greinert, Michał Drab // W: The use of vegetation to improve slope stability : 3rd international conference on soil bio- and eco-engineering. Vancouver, Kanada [B. m.] : [brak wydawcy], 2012, s. [abstr.] .- [conference poster]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20987] [data modyf: 16-10-2013 13:27]
[46] Ekstrakcja niklu 0,1 M HCL z terenów strefy ochronnej Huty Miedzi Głogów, 2011. Jakub Kostecki // W: Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych : V międzynarodowa konferencja. Ustroń, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. [7] CD-ROM
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20162] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[47] Mobility and phytoavailability of lead in urban soils, 2011. Andrzej Greinert, Jakub Kostecki, Róża Wasylewicz, K. Bednarz // W: Central European Conference ECOpole '11. Zakopane, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. [br.] .- [sesja plakatowa]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20160] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[48] Ocena równowagi biologicznej środowiska glebowego terenów przemysłowych na przykładzie strefy ochronnej Huty Miedzi Głogów, 2009. Bich Loc Nguyen Thi, Jakub Kostecki // W: Nawozy naturalne, organiczne i mineralne : IX międzynarodowa konferencja naukowa. Szczecin, Polska Szczecin : [brak wydawcy], 2009, s. 67 [abstr.], ISBN: 9788375181791
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19338] [data modyf: 08-10-2009 09:42]
[49] Zagospodarowanie stref ochronnych wokół Huty Miedzi Głogów, 2008. Jakub Kostecki // W: Młodzi naukowcy wobec wyzwań współczesnej techniki : III konferencja naukowo-techniczna doktorantów i młodych naukowców. Warszawa, Polska Warszawa : Politechnika Warszawska, 2008, s. 213--219, ISBN: 9788388909726
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18931] [data modyf: 29-09-2008 13:50]
[50] Zawartość metali ciężkich w glebie wsi Żukowice, 2008. Jakub Kostecki // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2008. Kraków, Polska Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ACADEMICA, 2008, Sympozja i konferencje KKMU, nr 3, s. 263--268, ISBN: 9788392776208
Słowa kluczowe: Copper Smelter Glogow, Huta Miedzi Głogów, heavy metals, metale ciężkie, protection zone, strefa ochronna

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18933] [data modyf: 29-09-2008 14:25]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Inżynieria i kształtowanie środowiska / (Red.) Sylwia Myszograj, Jakub Kostecki .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2015 .- ISBN: 9788393761937
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5337] [data modyf: 17-07-2015 12:19]
9. Patenty, wzory użytkowe (PAT-WZU)

[1] Paliwa stałe - logo / Andrzej Greinert, Jakub Kostecki, Maria Mrówczyńska, Wojciech Szefner .- Numer : RCD 007403878 .- Data zgłoszenia : 15-12-2019 .- Zgłoszenie do EUIPO. Wniosek o zarejestrowanie wzoru użytkowego; T. Warężak, Instytut Nowych Technologii Inżynierii Środowiska, 67-100 Nowa Sól
Kod: WZU    BibTeX   (pkt: 10)
[2] Brown coal pellets / Andrzej Greinert, Jakub Kostecki, Maria Mrówczyńska, Wojciech Szefner .- Numer : 1498/2019/EP .- Data zgłoszenia : 13-12-2019 .- Wniosek o udzielenie patentu europejskiego. Wnioskodawca: T. Warężak, Instytut Nowych technologii Inżynierii Środowiska, 67-100 Nowa Sól
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski