System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Jakub Kostecki
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (100 %)
Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 97 pozycji bibliograficznych
38 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Geośrodowiskowe uwarunkowania Polderu Milsko, 2019. Urszula Kołodziejczyk, Czesław Karczmar, Marta Gortych, Jakub Kostecki, Zielona Góra : Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego 147 s. , ISBN: 9788395003608,
Kod: MON-WI    BibTeX   (pkt: 80)
[WZ-15157] [data modyf: 22-10-2019 12:55]
[28,4] [0,36]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Anthropogenic Materials as Bedrock of Urban Technosols, Andrzej Greinert, Jakub Kostecki
// W: Urbanization : Challenge and Opportunity for Soil Functions and Ecosystem Services : Proceedings of the 9th SUITMA Congress, 2019. / eds. V. Vasenev [et.al.], Berlin : Springer International Publishing AG, s. 11--20, ISBN: 9783319896014
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-89602-1-3   (pkt: 20)
[WZCZ-20188] [data modyf: 24-05-2019 16:17]
[10] [0,5]
[2] Influence of Technic Surfaces on the Selected Properties of Ekranic Technosols, Jakub Kostecki, Andrzej Greinert
// W: Urbanization : Challenge and Opportunity for Soil Functions and Ecosystem Services : Proceedings of the 9th SUITMA Congress, 2019. / eds. V. Vasenev [et.al.], Berlin : Springer International Publishing AG, s. 21--30, ISBN: 9783319896014
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-89602-1-4   (pkt: 20)
[WZCZ-20189] [data modyf: 24-05-2019 16:19]
[10] [0,5]
[3] Wzrost sosny zwyczajnej na rekultywowanych terenach pokopalnianych w rejonie Łuku Mużakowa (woj. lubuskie), Andrzej Greinert, Michał Drab, Jakub Kostecki, Barbara Walczak, Róża Wasylewicz
// W: Problemy leśnictwa w górach i regionach przemysłowych, 2015. / pod red. S. Orła, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, s. 55--71, ISBN: 9788364758188
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17640] [data modyf: 24-02-2016 13:25]
[4] Efektywność fitoremediacji Cu i Pb przez wybrane gatunki drzew w strefie ochronnej Huty Miedzi Głogów, Jakub Kostecki
// W: Streszczenia najlepszych prac naukowych doktorantów w ramach projektu "Stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa lubuskiego", 2013. , Zielona Góra : Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, s. 101--102
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-17492] [data modyf: 15-01-2016 16:40]
[5] Post-mining soils in Łęknica region, Andrzej Greinert, Michał Drab, Jakub Kostecki, Róża Fruzińska
// W: Technogenic soils of Poland, 2013. / ed. by P. Charzyński, P. Hulisz, R. Bednarek, Toruń : Polish Society of Soil Science, s. 233--253, ISBN: 9788393409617
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15562] [data modyf: 26-08-2015 14:08]
[6] Urban soils in Zielona Góra, Andrzej Greinert, Róża Fruzińska, Jakub Kostecki
// W: Technogenic soils of Poland, 2013. / ed. by P. Charzyński, P. Hulisz, R. Bednarek, Toruń : Polish Society of Soil Science, s. 31--54, ISBN: 9788393409617
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15561] [data modyf: 26-08-2015 14:08]
[7] The content of heavy metals in soils and Populus nigra leaves from the protective zone of the Głogów copper smelter, Jakub Kostecki
// W: Environmental engineering III, 2010. / ed. by L. Pawłowski, M. R. Dudzińska, A. Pawłowski, London : Taylor & Francis Group, s. 391--395, ISBN: 9780415548823
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11939] [data modyf: 29-04-2010 11:33]
[8] Koszty przyrodniczego unieszkodliwiania osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Sulechowie, Zofia Sadecka, Jakub Kostecki
// W: Oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych, 2007. / red. Z. Sadecka, S. Myszograj, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 183--192, ISBN: 9788374810852
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9073] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Monitoring zawartości metali ciężkich w biomasie Salix viminalis na plantacji nawożonej osadami ściekowymi, Sylwia Myszograj, Jakub Kostecki
// W: Oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych, 2007. / red. Z. Sadecka, S. Myszograj, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 173--182, ISBN: 9788374810852
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9072] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Soil sealing on example of the Jedrzychow Residential Area in Zielona Gora, Poland / Jakub Kostecki, Andrzej Greinert, Michał Drab, Łukasz Mik, 2020. Civil and Environmental Engineering Reports Vol. 30, iss. 1, 53--63, ISSN: 2080-5187, , eISSN: 2450-8594, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: soil degradation, soil sealing, urban soil, urbanosol
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.2478/ceer-2020-0005
[AWCZ-25097] [data modyf: 27-03-2020 09:41]
[5] [0,25]
[2] Water holding capacity of Russian Arctic soils (Lena River Delta and Yamal Peninsula) / Vyacheslav Igorevich Polyakov, Ivan Ilych Alekseev, Ksenia Sergeevna Orlova, Evgeny Vasilevich Abakumov, Jakub Kostecki, 2020. Soil Science Annual Vol. 71, iss. 1, 37--46, ISSN: 2300-4967, , eISSN: 2300-4975, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Arctic soils, Flooded area, Lena River Delta, Permafrost, Soil water holding capacity, Yamal Peninsula
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.37501/soilsa/121490         Cytowania wg Scopus: 0 [14-09-2020]
[AWCZ-25294] [data modyf: 25-05-2020 12:20]
[17,89] [0,45]
[3] Sewage sludge management in a sewage treatment plant / Dariusz Królik, Przemysław Wypych, Jakub Kostecki, 2019. Civil and Environmental Engineering Reports Vol. 29, iss. 3, 209--217, ISSN: 2080-5187, , eISSN: 2450-8594, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: biogas, sewage sludge, sewage treatment plant
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.2478/ceer-2019-0036
[AWCZ-24951] [data modyf: 27-03-2020 08:52]
[6,67] [0,33]
[4] The history of viticultural land use as a determinant of contemporary regional development in Western Poland / Andrzej Greinert, Jakub Kostecki, Yuliya Vystavna, 2019. Land Use Policy: The International Journal Covering All Aspects of Land Use Vol. 85, 249--258, ISSN: 0264-8377, , eISSN: 1873-5754, bibliogr. fot. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Central and Eastern Europe, tourism, vineyards, viticulture, wine
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.1016/j.landusepol.2019.04.010         Cytowania wg Scopus: 1 [14-09-2020]
[AWCZ-24021] [data modyf: 18-04-2019 18:25]
[70] [0,5]
[5] Restoration of soil-vegetation cover and soil microbial community at the Pechurki limestone quarry (Leningrad region, Russia) / Y. A. Dmitrakova, O. A. Rodina, I. I. Alekseev, V. I. Polyakov, A. A. Petrova, E. V. Pershina, E. A. Ivanova, E. V. Abakumov, Jakub Kostecki, 2018. Soil Science Annual Vol. 69, no. 4, 272--286, ISSN: 2300-4967, , eISSN: 2300-4975, bibliogr. fot. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: diversity of microbial communities, gleby technogeniczne, kamieniołomy wapienne, quarries, reclamation, rekultywacja, różnorodność biologiczna, soil restoration, technogenic soils
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWCZ-24031] [data modyf: 19-09-2019 14:17]
[1,56] [0,11]
[6] Parki tematyczne na miejskich terenach pokopalnianych Sosnowca i Zielonej Góry / Monika Drozdek(*), Andrzej Greinert, Jakub Kostecki, Agnieszka Tokarska-Osyczka(*), Róża Wasylewicz, 2017. Acta Scientiarum Polonorum. Architectura Vol. 16, nr 1, 65--77, ISSN: 1644-0633, bibliogr. rys. summ. .- afiliacja: Pracownia "Zielony Adres"
Słowa kluczowe: deindustrializacja, rewitalizacja, tereny poprzemysłowe, tereny zieleni
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)    DOI: 10.22630/ASPA.2017.16.1.07
[AWCZ-21329] [data modyf: 23-03-2018 09:01]
[2,2] [0,2]
[7] Vertical electrical resistivity sounding (VERS) of tundra and forest tundra soils of Yamal region / Ivan Alekseev, Jakub Kostecki, Evgeny Abakumov, 2017. International Agrophysics Vol. 31, 1--8, ISSN: 0236-8722, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: electrical resistivity, forest tundra, permafrost table, soils, tundra
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1515/intag-2016-0037         Cytowania wg Scopus: 12 [14-09-2020]
[AWCZ-21190] [data modyf: 21-03-2017 12:56]
[14,43] [0,58]
[8] Protective Zone of an Industrial Plant as a Tool for Environmental Protection / Marta Skoczylas, Andrzej Greinert, Jakub Kostecki, Marta Skiba, Anna Bazan-Krzywoszańska, 2015. Environment and Ecology Research Vol. 3, no. 4, 73--81, ISSN: 2331-625X, , eISSN: 2331-6268, bibliogr. fot. mapy. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: copper smelter, industrial pollution, land development, law regulations, protective zone
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.13189/eer.2015.030401
[AWCZ-19129] [data modyf: 20-02-2017 09:19]
[9] Spatial distribution of heavy metals in the topsoil on roundabouts in Zielona Góra, Poland / Jakub Kostecki, Andrzej Greinert, Róża Wasylewicz, Roksana Adam, Bartłomiej Garbera, Przemysław Knap, Maciej Ostapkowicz, Bartosz Stanisławiak, 2015. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych = Enviromental Protection and Natural Resources Vol. 26, no. 2, 1--8, ISSN: 1230-7831,
Słowa kluczowe: geo-accumulation index, heavy metal, indeks geo-akumulacji, metale ciężkie, roadside, ronda, roundabout, tereny przydrożne, traffic pollution, zanieczyszczenia komunikacyjne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)
[AWCZ-19149] [data modyf: 04-09-2015 10:11]
[10] The content of lead in soils of allotment gardens in Zielona Góra, Poland / Barbara Walczak, Jakub Kostecki, Róża Wasylewicz, Tomasz Lassota, Andrzej Greinert, Michał Drab, 2015. Polish Journal of Soil Science Vol. 48, no. 1, 41--46, ISSN: 0079-2985, , eISSN: 2449-8254, bibliogr. fot. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWCZ-19809] [data modyf: 16-03-2017 17:12]
[11] The state of soil contaminated with nickel in the former sanitary zone of the Głogów Copper Smelter / Jakub Kostecki, Michał Drab, Róża Wasylewicz, Andrzej Greinert, Barbara Walczak, Dariusz Królik, 2015. Polish Journal of Soil Science Vol. 48, no. 1, 13--20, ISSN: 0079-2985, , eISSN: 2449-8254, bibliogr. fot. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWCZ-19808] [data modyf: 16-03-2017 17:11]
[12] The total content of nitrogen in leaves and wood of trees growing in the area affected by the Głogów Copper Smelter / Jakub Kostecki, Andrzej Greinert, Michał Drab, Róża Wasylewicz, Mariola Szafraniec, Grzegorz Stodulski, Maciej Wypych, 2015. Journal of Elementology Vol. 1, 137--148, ISSN: 1644-2296,
Słowa kluczowe: copper, copper smelter, industrial pollution, lead, nitrogen
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[AWCZ-18697] [data modyf: 24-08-2015 13:08]
[13] Sorption of nickel in soils of an area affected by the metal industry / Róża Wasylewicz, Jakub Kostecki, Andrzej Greinert, Barbara Walczak, Michał Drab, 2014. Polish Journal of Soil Science Vol. 47, no. 2, 101--108, ISSN: 0079-2985, , eISSN: 2449-8254, bibliogr. fot. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)        Cytowania wg Scopus: 0 [14-09-2020]
[AWCZ-18935] [data modyf: 07-09-2015 12:51]
[14] Accumulation of zinc in soil in metal industry area / Róża Wasylewicz, Jakub Kostecki, 2013. Ecological Chemistry and Engineering. A Vol. 20, no. 10, 1213--1222, ISSN: 1898-6188, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: cynk, gleba, metal industry, przemysł metalowy, soil, zinc
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-18063] [data modyf: 20-08-2015 11:56]
[15] Possibilities of heavy metals available for plants determination in the soil of an industrial zone / Andrzej Greinert, Róża Fruzińska, Jakub Kostecki, Karolina Bednarz, 2013. Ecological Chemistry and Engineering. A Vol. 20, no. 2, 251--260, ISSN: 1898-6188, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: available form of heavy metals, heavy metals extraction, industrial soil
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-17400] [data modyf: 27-02-2017 18:12]
[16] Mobility and phytoavailability of lead in urban soils / Andrzej Greinert, Jakub Kostecki, Róża Fruzińska, K. Bednarz, 2012. Proceedings of ECOpole Vol. 6, no. 1, 105--111, ISSN: 1898-617X, bibliogr. rys. tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.2429/proc.2012.6(1)014
[AWCZ-16915] [data modyf: 14-01-2013 17:27]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Flood protection on the Odra River in the segment between Nowa Sól and Cigacice / Magda Hudak, Czesław Karczmar, Urszula Kołodziejczyk, Jakub Kostecki // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2018, No. 28 (1), s. 54--63, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: dry polder, flood polder, flood protection, ochrona przeciwpowodziowa, poldery zalewowe, suche poldery,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.2478/ceer-2018-0005
[AWI-10676] [data modyf: 14-05-2018 10:51]
[2] The analysis of the degree of flood risk in the middle Bobr valley / Magda Hudak, Urszula Kołodziejczyk, Jakub Kostecki, Ireneusz Nowogoński, Marta Żebrowska // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2018, No. 28 (2), s. 68--75, ISSN: 2080-5187, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: dolina rzeki Bóbr, flood in Poland, flood risk, valley of the Bobr River, zagrożenie powodziowe,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.2478/ceer-2018-0019
[AWI-10695] [data modyf: 11-09-2018 13:59]
[3] The possibility to use modified flight ash as a neutralizer in the acid soils reclamation processes / Michał Ćwiąkała, Andrzej Greinert, Jakub Kostecki, Leszek Rafalski // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2018, No. 28 (4), s. 88--104, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: aktywator magnetyczny, fly ash, magnetic activator, neutralizacja gleb, pył lotny, reclamation, rekultywacja, soil neutralization,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.2478/ceer-2018-0053
[AWI-10729] [data modyf: 03-01-2019 14:24]
[4] The influence of technical infrastructure on the roundabout areas development / Jakub Kostecki, Andrzej Greinert, Ewelina Owoc // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2016, No. 23, iss. 4, s. 89--101, ISSN: 2080-5187, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: hard infrastructure, infrastruktura techniczna, kształtowanie terenu, land development, landform, rondo, roundabout, zagospodarowanie przyrodnicze,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2016-0054
[AWI-10462] [data modyf: 10-02-2017 12:07]
[5] Chemical soil degradation in the area of the Głogów copper smelter protective forest / Jakub Kostecki, Andrzej Greinert, Michał Drab, Róża Wasylewicz, Barbara Walczak // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2015, No. 17, s. 61--71, ISSN: 2080-5187, bibliogr. fot. tab. summ.
Słowa kluczowe: copper, heavy metal, industrial areas, lead, soil pollution,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2015-0022
[AWI-10226] [data modyf: 26-10-2015 15:39]
[6] Ogrody deszczowe w miastach jako jedno z narzędzi wdrażania usług ekosystemów / Jakub Kostecki, Monika Domanowska // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2015, nr 158 (38), s. 50--58, ISSN: 1895-7323, bibliogr. fot. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: ecosystem services, ekosystemy, ogrody deszczowe, rain gardens, usługi ekosystemów, zasoby przyrodnicze miasta,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10251] [data modyf: 02-10-2015 17:31]
[7] Zintegrowane centrum komunikacji w Zielonej Górze ? koncepcja rewitalizacji terenu przydworcowego / Jakub Kostecki, Michał Tesz // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2015, nr 160 (40), s. 64--79, ISSN: 1895-7323, bibliogr. fot. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: dworzec kolejowy, rewitalizacja, zagospodarowanie terenu,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10334] [data modyf: 10-02-2016 11:35]
[8] Analiza oddziaływania na środowisko planowanej eksploatacji kruszywa w miejscowości Łaz / Urszula Kołodziejczyk, Jakub Kostecki, Róża Wasylewicz // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2014, nr 155 (35), s. 59--69, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: kruszywo, oddziaływanie inwestycji na środowisko, uwarunkowania eksploatacji,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-10088] [data modyf: 29-07-2015 11:09]
[9] Analiza lokali mieszkalnych pod względem dostępności do mediów : część I - dostęp do wodociągów w gminie Gubin / Róża Fruzińska, Jakub Kostecki, Kamila Kowalska, Mariusz Kołodziejczyk, Oswald Strycki // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2013, nr 150 (30), s. 43--53, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: infrastruktura przemysłowa, krajobraz miejski, wodociągi,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9598] [data modyf: 28-07-2015 13:13]
[10] Dobór optymalnej pojemności zbiornika retencjonującego wody w małych zlewniach deszczowych / Rafał Pązik, Jakub Kostecki // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2013, nr 151 (31), s. 113--122, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: mały zbiornik retencyjny, small drainage tank, urban catchment, zlewnia miejska,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9602] [data modyf: 28-07-2015 13:16]
[11] Praca gruntowego wymiennika ciepła na tle zmiennych warunków atmosferycznych / Rafał Pązik, Jakub Kostecki // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2013, nr 152 (32), s. 78--87, ISSN: 1895-7323, bibliogr. fot. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: GŻWC, chłodzenie pasywne, gruntowny wymiennik ciepła, rekuperacja, wentylacja,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9853] [data modyf: 28-07-2015 13:18]
[12] Wastewater treatment in constructed wetlands / Agnieszka J. Nowak, Dariusz Królik, Jakub Kostecki // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2013, No. 11, s. 93--99, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: constructed wetlands, hydrophytic wastewater treatment plant,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9883] [data modyf: 28-07-2015 13:10]
[13] Geośrodowiskowe uwarunkowania lokalizacji przemysłu wydobywczego w gminie Brody i Gubin / Jakub Kostecki // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2012, nr 148 (28), s. 35--54, ISSN: 1895-7323, bibliogr. fot. rys. tab. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-9491] [data modyf: 15-01-2013 17:24]
[14] Kanalizacja bytowo-gospodarcza na przykładzie miejscowości Jemiołów. Część II Przepompownie ścieków / Róża Fruzińska, Jakub Kostecki // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2012, nr 146 (26), s. 15--24, ISSN: 1895-7323, bibliogr. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-9473] [data modyf: 11-01-2013 18:27]
[15] Ochrona gleb w świetle prawa krajowego i europejskiego / Jakub Kostecki, Róża Fruzińska // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2012, nr 146 (26), s. 5--14, ISSN: 1895-7323, bibliogr. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-9472] [data modyf: 11-01-2013 18:24]
[16] Seed germination of selected plants under the influence of heavy metals / Michał Drab, Andrzej Greinert, Jakub Kostecki, Monika Grzechnik // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2011, No. 7, s. 47--57, ISSN: 2080-5187, bibliogr. tab. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9245] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[17] Sieci przesyłowe w krajobrazie miejskim / Jakub Kostecki, Ewelina Owoc // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2011, nr 142 (22), s. 86--97, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: energia elektryczna, gas pipelines, gazociągi, hard infrastructure, infrastruktura przesyłowa, kanalizacja, krajobraz miejski, sewerage systems, urban landscape, utility wires, water supply systems, wodociągi,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-9153] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[18] Ocena równowagi biologicznej środowiska glebowego terenów przemysłowych na przykładzie strefy ochronnej Huty Miedzi Głogów / Bich Loc Nguyen Thi, Jakub Kostecki // W: Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych .- 2009, Z. 537, s. 281--289, ISSN: 0084-5477, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: aktywność mikrobiologiczna, biological balance, industrial areas, microbiological activity, równowaga biologiczna, tereny przemysłowe,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-8557] [data modyf: 24-02-2010 10:40]
[19] Zawartość kadmu w glebach strefy ochronnej Huty Miedzi Głogów / Jakub Kostecki // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2009, nr 136 (16), s. 185--201, ISSN: 1895-7323, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: gleba, kadm, monitoring, strefa ochronna,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-8676] [data modyf: 08-06-2010 11:58]
[20] Zawartość metali ciężkich w glebach na plantacji wierzby energetycznej nawożonej osadami ściekowymi / Jakub Kostecki, Sylwia Myszograj // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2007, nr 133 (13), s. 247--254, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Salix viminalis, heavy metals, metale ciężkie, osady ściekowe, sewage sludge,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-7865] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Techniki i technologie spalania biomasy / Marek Goraj, Jakub Kostecki // W: Natura - (Monografie) .- 2006, z. 13, s. 69--79 bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: biomasa, biomass, co-combustion, combustion, gasification, spalanie, współspalanie, zgazowanie,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8001] [data modyf: 23-11-2007 09:49]
[22] Wyniki monitoringu plantacji wierzby energetycznej nawożonej osadami ściekowymi z sulechowskiej oczyszczalni ścieków / Sylwia Myszograj, Jakub Kostecki // W: Natura - (Monografie) .- 2006, z. 13, s. 43--50 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Salix viminalis, biomasa, biomass, osady ściekowe, sewage sludge,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7648] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Flood embankments monitoring system, 2020. Emil Michta, Krzysztof Piotrowski, Piotr Powroźnik, Ryszard Rybski, Robert Szulim, Urszula Kołodziejczyk, Jakub Kostecki // W: Systemy Pomiarowe w Badaniach Naukowych i w Przemyśle - SP 2020 : XIII Konferencja Naukowa. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki, 2020, s. 65--68, ISBN: 9788395771606
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23677] [data modyf: 01-09-2020 14:08]
[0] [0]
[2] Contamination of trees of the former copper smelter protective zone, 2019. Jakub Kostecki, Andrzej Greinert, Michał Drab // W: Biochemistry - the scientific basis for sustainable development and protection of human heatlth : in two volumes : Proceedings of the XI internatiopnal biochemical school, devoted to 120-anniversary from the birthday of Victor V. Kovalsky. Tula, Rosja Tula : TSPU, 2019, Vol. 1, s. 147--151, ISBN: 9785604245002 .- tytuł okładkowy, spis treści, wstęp w j. ros.
Słowa kluczowe: environmental pollution, heavy metals, industrial emission, soil pollution

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23473] [data modyf: 27-06-2019 15:07]
[0] [0]
[3] The condition of soils on selected playgrounds in Zielona Góra, 2019. T. Bartyzel, P. Druszcz, O. Pater, P. Pilch, M. Stadnik, A. Wolański, Jakub Kostecki // W: Molod' i postup biologii : XV mižnarodna naukova konferenciâ studentiv ta aspirantiv prisvâčena 135 ričnici vid dnâ narodžennâ Â. Parnasa. L'viv, Ukraina L'viv : L'vivskij Nacional'nij Universitet imeni Ivana Franka, 2019, s. 186, ISBN: 9786171005129
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23497] [data modyf: 09-09-2019 11:50]
[0] [0]
[4] The possibility of soil remediation by Populus nigra, 2019. Jakub Kostecki, Andrzej Greinert, Michał Drab, Krystyna Walińska // W: Molod' i postup biologii : XV mižnarodna naukova konferenciâ studentiv ta aspirantiv prisvâčena 135 ričnici vid dnâ narodžennâ Â. Parnasa. L'viv, Ukraina L'viv : L'vivskij Nacional'nij Universitet imeni Ivana Franka, 2019, s. 187--188, ISBN: 9786171005129
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23498] [data modyf: 09-09-2019 11:54]
[0] [0]
[5] Geoengineering conditions of the environmental protection facilities in the centre of the Oder River, 2018. Magda Hudak, Urszula Kołodziejczyk, Jakub Kostecki // W: E3S Web of Conference : VI International Conference of Science and Technology INFRAEKO 2018 Modern Cities. Infrastructure and Environment. Kraków, Polska [b. m.], 2018, Vol. 45, s. 1--6 .- eISSN 2267-1242
Słowa kluczowe: flood embankment, flood protection, floodplain, floodwall

Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1051/e3sconf/20184500023   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-09-2020]
[KONF-23082] [data modyf: 31-01-2019 12:01]
[0] [0]
[6] Geoengineering conditions of the environmental protection facilities in the centre of the Oder River, 2018. Magda Hudak, Urszula Kołodziejczyk, Jakub Kostecki // W: Modern cities. Infrastructure and environment - INFRAEKO 2018 : VI International Conference of Science and Technology. Kraków, Polska Rzeszów : Rzeszów University of Technology, 2018, s. 40 .- [book of abstracts]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23360] [data modyf: 31-01-2019 12:18]
[0] [0]
[7] Historical and contemporary soil pollution in the city, 2018. Andrzej Greinert, Jakub Kostecki // W: International Conference Contaminated Sites 2018. Banska Bystrica, Słowacja [b. m.] : --, 2018, s. 25--29
Słowa kluczowe: SUITMA's, Technosols, heavy metals, urban soils

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23258] [data modyf: 31-10-2018 10:54]
[0] [0]
[8] Impact of factors shaping urban ecosystems on structure and functionality of urban green areas, 2018. Andrzej Greinert, Jakub Kostecki // W: International Conference Smart and Sustainable Cities - SSC 2018 : green technologies and infrastructure to enhance urban ecosystem services. Moscov, Rosja [B. m.] : --, 2018, s. 1
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23035] [data modyf: 01-06-2018 09:25]
[0] [0]
[9] The problem of stabilization of landslides in glaciotectonically disturbed areas. Case study: road engineering structure : [book of abstracts], 2018. Urszula Kołodziejczyk, Jakub Kostecki, Agnieszka Gontaszewska-Piekarz, Adam Wysokowski // W: Modern cities. Infrastructure and environment - INFRAEKO 2018 : VI International Conference of Science and Technology. Kraków, Polska Rzeszów, 2018, s. 47
Słowa kluczowe: glacitectonically disturbed structures, slope stability, slope technical stabilization

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23083] [data modyf: 31-01-2019 12:18]
[0] [0]
[10] The problem of stabilization of landslides in glaciotectonically disturbed areas. Case study: road engineering structure, 2018. Urszula Kołodziejczyk, Jakub Kostecki, Agnieszka Gontaszewska-Piekarz, Adam Wysokowski // W: E3S Web of Conference : VI International Conference of Science and Technology INFRAEKO 2018 Modern Cities. Infrastructure and Environment. Kraków, Polska [b. m.], 2018, Vol. 45, s. 1--8 .- eISSN 2267-1242
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1051/e3sconf/20184500032   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [14-09-2020]
[KONF-23355] [data modyf: 01-02-2019 11:24]
[0] [0]
[11] Charakterystyka środowiskowa regionu, 2017. Magda Hudak, Urszula Kołodziejczyk, Jakub Kostecki // W: Inżynieria i kształtowanie środowiska : III konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2017, s. 132--144, ISBN: 9788393761968
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22770] [data modyf: 11-10-2017 10:28]
[0] [0]
[12] Cost-effectiveness analysis of solutions sewage disposal, 2017. Barbara Walczak, Jakub Kostecki // W: Inżynieria i kształtowanie środowiska : III konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2017, s. 116, ISBN: 9788393761968
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22766] [data modyf: 11-10-2017 10:22]
[0] [0]
[13] Effect of building materials on soil properties, 2017. Jakub Kostecki, Dagmara Wiech, Barbara Walczak, Dariusz Królik // W: Inżynieria i kształtowanie środowiska : III konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2017, s. 62, ISBN: 9788393761968
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22758] [data modyf: 11-10-2017 09:56]
[0] [0]
[14] Flood protection of the Nowa Sól-Cigacice stretch of the Odra River, 2017. Magda Hudak, Czesław Karczmar, Urszula Kołodziejczyk, Jakub Kostecki // W: Inżynieria i kształtowanie środowiska : III konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2017, s. 46, ISBN: 9788393761968
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22753] [data modyf: 11-10-2017 09:48]
[0] [0]
[15] Influence of technogenic material deposits on the properties of urban Technosols, 2017. Andrzej Greinert, Jakub Kostecki // W: 9th International Congress Soils of Urban Industrial Traffic Mining and Military Areas - SUITMA 9 : urbanization: a challenge and an opportunity for soil functions and ecosystem services. Moscov, Rosja [B. m.] : --, 2017, s. 1
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23033] [data modyf: 01-06-2018 09:12]
[0] [0]
[16] Legal protection of natural elements on the example of Polish and Ukraine, 2017. Alicja Prochera, Valeriia Shcherba, Marzena Stasiak, Jakub Kostecki // W: Inżynieria i kształtowanie środowiska : III konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2017, s. 95, ISBN: 9788393761968
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22764] [data modyf: 11-10-2017 10:19]
[0] [0]
[17] Properties of the ekranic technosols of Zielona Gora, 2017. Jakub Kostecki, Andrzej Greinert // W: 9th International Congress Soils of Urban Industrial Traffic Mining and Military Areas - SUITMA 9 : urbanization: a challenge and an opportunity for soil functions and ecosystem services. Moscov, Rosja [B. m.] : --, 2017, s. 1
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23034] [data modyf: 01-06-2018 09:15]
[0] [0]
[18] Sewage sludge management in a sewage treatment plant, 2017. Przemysław Wypych, Dariusz Królik, Jakub Kostecki // W: Inżynieria i kształtowanie środowiska : III konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2017, s. 127--128, ISBN: 9788393761968
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22769] [data modyf: 11-10-2017 10:26]
[0] [0]
[19] Organic carbon in soils of the urban parks - review, 2016. Róża Wasylewicz, Andrzej Greinert, Jakub Kostecki, Michał Drab, Barbara Walczak, E. Śmiotała, M. Szewczyk // W: Soil in the environment : 2nd international conference of young scientists. Poznań - Ślesin, Polska Poznań : Departament of Soil Science and Land Protection, Poznań University of Life Sciences, 2016, s. 38
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22556] [data modyf: 02-03-2017 13:53]
[20] Soil organic matter of urban park, 2016. Róża Wasylewicz, Andrzej Greinert, Jakub Kostecki, Michał Drab, E. Śmiotała, M. Szewczyk, M. Bylica, M. Kozłowska, Barbara Walczak // W: 11th International Conference on Agrophysics - ICA 2016 : book of abstracts. Lublin, Polska Lublin : Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, 2016, s. 212, ISBN: 9788389969439
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22298] [data modyf: 17-10-2016 12:44]
[21] Soil sealing in a context of urban soils properties development, 2016. Jakub Kostecki, Andrzej Greinert, Agnieszka Śliwińska, Michał Drab, Róża Wasylewicz, Barbara Walczak // W: 11th International Conference on Agrophysics - ICA 2016 : book of abstracts. Lublin, Polska Lublin : Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, 2016, s. 133, ISBN: 9788389969439
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22295] [data modyf: 17-10-2016 12:35]
[22] The selected properties of soils of the former railroads in Zielona Góra, 2016. Barbara Walczak, Michał Drab, Andrzej Greinert, Jakub Kostecki, Róża Wasylewicz // W: Soil in the environment : 2nd international conference of young scientists. Poznań - Ślesin, Polska Poznań : Departament of Soil Science and Land Protection, Poznań University of Life Sciences, 2016, s. 37
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22555] [data modyf: 02-03-2017 13:51]
[23] Urban development and urban soil degradation - case study in Zielona Góra, Poland, 2016. Jakub Kostecki, Andrzej Greinert, Agnieszka Śliwińska, Michał Drab, Róża Wasylewicz, Barbara Walczak // W: 11th International Conference on Agrophysics - ICA 2016 : book of abstracts. Lublin, Polska Lublin : Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, 2016, s. 134, ISBN: 9788389969439
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22296] [data modyf: 17-10-2016 12:37]
[24] Urban sprawl as a factor of soil degradation, 2016. Jakub Kostecki, Michał Drab, Andrzej Greinert, Agnieszka Śliwińska, Barbara Walczak, Róża Wasylewicz // W: Soil in the environment : 2nd international conference of young scientists. Poznań - Ślesin, Polska Poznań : Departament of Soil Science and Land Protection, Poznań University of Life Sciences, 2016, s. 27
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22554] [data modyf: 02-03-2017 13:49]
[25] Zapečatyvanie počvy - problema sovremennyh gorodov, 2016. Jakub Kostecki, Andrzej Greinert // W: Počva - Zerkalo Landšafta : material'i meždunarodnoj naučnoj konferencii : XIX Dokučaevskie molodežnye čmeniâ posvâscennoj 170-letiu so dnâ roždeniâ V. V. Dokučaeva. Sankt-Peterburg, Rosja Sankt-Peterburg : Izdatel'skij Dom S.-Peterburskogo Gosudarstvennogo Universiteta, 2016, s. 76--79
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22092] [data modyf: 10-03-2016 10:20]
[26] Antropogeniczne materiały macierzyste Technosoli, 2015. Andrzej Greinert, Michał Drab, Jakub Kostecki // W: Materiały 29. Kongresu Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Zasoby glebowe a zrównoważony rozwój : Proceedings of the 29th Congress of Polish Soil resources and sustainable development. Wrocław, Polska Wrocław : Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 2015, s. 117, ISBN: 9788393409655 .- streszcz. w j. ang. str. 316.
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21839] [data modyf: 15-09-2015 14:17]
[27] Construction debris as the anthropogenic bedrock of Technosols, 2015. Michał Drab, Andrzej Greinert, Jakub Kostecki, Barbara Walczak, Róża Wasylewicz // W: International Congress on Soil Science in International Year of Soils 2015. Sochi, Rosja [B. m.] : Soil Science Society of Turkey, 2015, s. 100--104, ISBN: 9785446508075
Słowa kluczowe: Technosols, rubble, urban soils, wastes

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21956] [data modyf: 05-11-2015 16:36]
[28] Impact of the anthropogenic deposits on properties of the urban soils, 2015. Michał Drab, Andrzej Greinert, Jakub Kostecki, Barbara Walczak, Róża Wasylewicz // W: International Congress on Soil Science in International Year of Soils 2015. Sochi, Rosja [B. m.] : Soil Science Society of Turkey, 2015, s. 96--99, ISBN: 9785446508075
Słowa kluczowe: anthropogenic additives, anthropogenic soils, urban soils

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21955] [data modyf: 05-11-2015 16:15]
[29] Następcze efekty rekultywacji terenów pokopalnianych w rejonie Łęknicy, 2015. Andrzej Greinert, Michał Drab, Jakub Kostecki // W: Materiały 29. Kongresu Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Zasoby glebowe a zrównoważony rozwój : Proceedings of the 29th Congress of Polish Soil resources and sustainable development. Wrocław, Polska Wrocław : Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 2015, s. 118, ISBN: 9788393409655 .- streszczenie w j. ang. str. 318
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21840] [data modyf: 15-09-2015 14:17]
[30] Ogrody deszczowe w miastach jako jedno z narzędzi wdrażania usług ekosystemów, 2015. Monika Domanowska, Jakub Kostecki // W: Inżynieria i kształtowanie środowiska : II Konferencja Naukowo-Techniczna : książka abstraktów. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2015, s. 50--51, ISBN: 9788393761937
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21789] [data modyf: 17-07-2015 11:10]
[31] The impact of varied fertilisation on the concentration of nickel and chrome in soil and organs of willow trees (Salix viminalis), 2015. Aleksandra Sieciechowicz, Sylwia Myszograj, Jakub Kostecki // W: International Congress on Soil Science in International Year of Soils 2015. Sochi, Rosja [B. m.] : Soil Science Society of Turkey, 2015, s. 389--392, ISBN: 9785446508075
Słowa kluczowe: Salix viminalis, fertilization, heavy metals, sewage sludge

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21958] [data modyf: 05-11-2015 16:42]
[32] The possibility of the hybrid poplar use in the soil phytoremediation process, 2015. Jakub Kostecki, Andrzej Greinert, Michał Drab, Róża Wasylewicz, Barbara Walczak // W: International Conference Contaminated Sites - Bratislava 2015. Bratislava, Słowacja Bratislava : [brak wydawcy], 2015, s. 190--191
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21754] [data modyf: 08-09-2015 13:44]
[33] The use of municipal sewage sludge to fertilize the soil technological possibilities and legal regulations in poland, 2015. Sylwia Myszograj, Aleksandra Sieciechowicz, Jakub Kostecki // W: International Congress on Soil Science in International Year of Soils 2015. Sochi, Rosja [B. m.] : Soil Science Society of Turkey, 2015, s. 298--301, ISBN: 9785446508075
Słowa kluczowe: compost, environmental, fertilization, legal conditions, management, post-ferment, risks, sewage sludge

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21957] [data modyf: 05-11-2015 16:39]
[34] Wpływ odległości od zabudowań na zmianę odczynu gleby, 2015. Jakub Kostecki, Andrzej Greinert, Dagmara Wiech, Róża Wasylewicz // W: Inżynieria i kształtowanie środowiska : II Konferencja Naukowo-Techniczna : książka abstraktów. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2015, s. 78, ISBN: 9788393761937
Słowa kluczowe: domieszki antropogeniczne, materiały budowlane, odczyn gleby, ph

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21793] [data modyf: 17-07-2015 11:18]
[35] Wybrane właściwości gleb terenów komunikacyjnych, 2015. Jakub Kostecki, Aleksandra Szczepańska, Anna Szczepaniuk, Lucyna Pilecka, Dawid Golik, Maksymilian Kułycz, Adam Rudczuk, Mateusz Kramski, Roksana Adam, Bartłomiej Garbera, Róża Wasylewicz // W: Inżynieria i kształtowanie środowiska : II Konferencja Naukowo-Techniczna : książka abstraktów. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2015, s. 77, ISBN: 9788393761937
Słowa kluczowe: gleba, rondo, sorpcja, tereny miejskie, właściwości fizyko-chemiczne

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21792] [data modyf: 17-07-2015 11:11]
[36] Zawartość miedzi w glebach położonych wzdłuż torów kolejowych w Zielonej Górze, 2015. Barbara Walczak, Radosław Gawda, Jakub Kostecki, Andrzej Greinert, Michał Drab, Róża Wasylewicz // W: Inżynieria i kształtowanie środowiska : II Konferencja Naukowo-Techniczna : książka abstraktów. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2015, s. 159, ISBN: 9788393761937
Słowa kluczowe: miedź, tereny kolejowe, zanieczyszczenie gleby

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21808] [data modyf: 17-07-2015 10:34]
[37] Odpady budowlane jako macierzysty materiał technosoli, 2014. Andrzej Greinert, Michał Drab, Jakub Kostecki, Barbara Walczak, Róża Wasylewicz // W: Ocena gleb użytkowanych rolniczo : konferencja naukowa : organizowana dla uczczenia 120 lat nauk gleboznawczych w Puławach. Puławy, Polska Puławy : IUNG-PIB, 2014, s. 99, ISBN: 9788375621631
Słowa kluczowe: gruz budowlany, skały technogenne, technosole

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21379] [data modyf: 02-09-2015 12:39]
[38] Pedogeneza na rekultywowanych hałdach pokopalnianych w okolicy Łęknicy, 2014. Michał Drab, Andrzej Greinert, Jakub Kostecki, Barbara Walczak, Róża Wasylewicz // W: Ocena gleb użytkowanych rolniczo : konferencja naukowa : organizowana dla uczczenia 120 lat nauk gleboznawczych w Puławach. Puławy, Polska Puławy : IUNG-PIB, 2014, s. 91, ISBN: 9788375621631
Słowa kluczowe: gleby inicjalne, rekultywacja, technosole, tereny pokopalniane

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21378] [data modyf: 02-09-2015 12:39]
[39] Zawartość wybranych metali ciężkich w drewnie topoli niekłańskiej (Populus x canadensis 'Robusta') narazonej na imisje przemysłowe, 2014. Jakub Kostecki, Andrzej Greinert, Michał Drab, Róża Wasylewicz, Barbara Walczak // W: Forestry in the mountains and industrial regions : 2nd International Scientific Conference : on the 65th anniversary of founding the Faculty of Forestry in Krakow : book of abstracts. Kraków, Polska Kraków : Uniwersytet Rolniczy, 2014, s. 187--188
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21616] [data modyf: 02-09-2015 12:40]
[40] Zanieczyszczenie terenów przydrożnych na przykładzie rond w Zielonej Górze, 2013. Jakub Kostecki, Róża Fruzińska, Andrzej Greinert, Roksana Adam, Bartłomiej Garbera, Przemysław Knap, Maciej Ostapkowicz, Bartosz Stanisławiak // W: Obieg pierwiastków w przyrodzie bioakumulacja - toksyczność - przeciwdziałanie : X międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna. Warszawa, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2013, s. 1
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20986] [data modyf: 04-09-2015 12:13]
[41] Trees in areas contaminated with copper and lead as a factor of effective erosion protection, 2012. Jakub Kostecki, Róża Fruzińska, Andrzej Greinert, Michał Drab // W: The use of vegetation to improve slope stability : 3rd international conference on soil bio- and eco-engineering. Vancouver, Kanada [B. m.] : [brak wydawcy], 2012, s. [abstr.] .- [conference poster]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20987] [data modyf: 16-10-2013 13:27]
[42] Ekstrakcja niklu 0,1 M HCL z terenów strefy ochronnej Huty Miedzi Głogów, 2011. Jakub Kostecki // W: Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych : V międzynarodowa konferencja. Ustroń, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. [7] CD-ROM
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20162] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[43] Mobility and phytoavailability of lead in urban soils, 2011. Andrzej Greinert, Jakub Kostecki, Róża Wasylewicz, K. Bednarz // W: Central European Conference ECOpole '11. Zakopane, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. [br.] .- [sesja plakatowa]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20160] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[44] Ocena równowagi biologicznej środowiska glebowego terenów przemysłowych na przykładzie strefy ochronnej Huty Miedzi Głogów, 2009. Bich Loc Nguyen Thi, Jakub Kostecki // W: Nawozy naturalne, organiczne i mineralne : IX międzynarodowa konferencja naukowa. Szczecin, Polska Szczecin : [brak wydawcy], 2009, s. 67 [abstr.], ISBN: 9788375181791
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19338] [data modyf: 08-10-2009 09:42]
[45] Zagospodarowanie stref ochronnych wokół Huty Miedzi Głogów, 2008. Jakub Kostecki // W: Młodzi naukowcy wobec wyzwań współczesnej techniki : III konferencja naukowo-techniczna doktorantów i młodych naukowców. Warszawa, Polska Warszawa : Politechnika Warszawska, 2008, s. 213--219, ISBN: 9788388909726
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18931] [data modyf: 29-09-2008 13:50]
[46] Zawartość metali ciężkich w glebie wsi Żukowice, 2008. Jakub Kostecki // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2008. Kraków, Polska Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ACADEMICA, 2008, Sympozja i konferencje KKMU, nr 3, s. 263--268, ISBN: 9788392776208
Słowa kluczowe: Copper Smelter Glogow, Huta Miedzi Głogów, heavy metals, metale ciężkie, protection zone, strefa ochronna

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18933] [data modyf: 29-09-2008 14:25]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Inżynieria i kształtowanie środowiska / (Red.) Sylwia Myszograj, Jakub Kostecki .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2015 .- ISBN: 9788393761937
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5337] [data modyf: 17-07-2015 12:19]
9. Patenty, wzory użytkowe (PAT-WZU)

[1] Paliwa stałe - logo / Andrzej Greinert, Jakub Kostecki, Maria Mrówczyńska, Wojciech Szefner .- Numer : RCD 007403878 .- Data zgłoszenia : 15-12-2019 .- Zgłoszenie do EUIPO. Wniosek o zarejestrowanie wzoru użytkowego; T. Warężak, Instytut Nowych Technologii Inżynierii Środowiska, 67-100 Nowa Sól
Kod: WZU    BibTeX   (pkt: 10)
[2] Brown coal pellets / Andrzej Greinert, Jakub Kostecki, Maria Mrówczyńska, Wojciech Szefner .- Numer : 1498/2019/EP .- Data zgłoszenia : 13-12-2019 .- Wniosek o udzielenie patentu europejskiego. Wnioskodawca: T. Warężak, Instytut Nowych technologii Inżynierii Środowiska, 67-100 Nowa Sól
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski