System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Jarosław Flakowski
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Zakład Polityki Regionalnej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 24 pozycji bibliograficznych
4 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Elity polityczne Polski i Niemiec : Studium transgraniczne / Wiesław Hładkiewicz, Adam Ilciów, Jarosław Flakowski, Barbara Szerszenowicz .- Zielona Góra : Politikon, 2012 .- 134 s. .- ISBN: 9788393159727
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11428] [data modyf: 29-07-2014 08:37]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Europe 2020 strategy as a response to EU economic crisis. Opportunities for the Polish system of higher education / Jarosław Flakowski, Andrzej Pieczyński
// W: Studies of economic and social processes : dilemmas of economic development of Poland and the European Union / ed. J. Babiak .- Poznań - Środa Wlkp. : The Great Poland University of Social and Economics, 2016 - s. 19--38 .- ISBN: 9788392893493
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19442] [data modyf: 20-10-2017 12:25]
[2] Wymiary współpracy Uniwersytetu Zielonogórskiego z lubuskim przemysłem w latach 2014-2020 / Jarosław Flakowski, Andrzej Pieczyński
// W: Lubuskie w Unii Europejskiej : doświadczenia, dylematy i perspektywy rozwoju / pod red. Waldemara Sługockiego .- Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2016 - s. 175--190 .- ISBN: 9788380171275
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18497] [data modyf: 15-12-2016 08:43]
[3] Polska w Unii Europejskiej - dekada nowych doświadczeń / Jarosław Flakowski, Arkadiusz Mieczyński, Waldemar Sługocki
// W: 10 lat Polski w Unii Europejskiej / red. J. Babiak .- Środa Wielkopolska : Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, 2014 - s. 17--36 .- ISBN: 9788392893417
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17444] [data modyf: 16-12-2015 09:40]
[4] Uniwersytet Zielonogórski wobec nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2014-2020 / Jarosław Flakowski, Andrzej Pieczyński
// W: Polska w Unii Europejskiej : gospodarka - energetyka - region / red. E. Jakubowski, W. Sługocki .- Warszawa : Dom Wydaw. ELIPSA, 2014 - s. 136--152 .- ISBN: 9788380170254
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16491] [data modyf: 27-08-2015 12:07]
[5] Polityka zagraniczna III RP a problem wysiedlenia Niemców z Polski po 1945 roku. Debata publiczna w latach 1999-2004 / Jarosław Flakowski
// W: Polityka zagraniczna III RP : 20 lat po przełomie / pod red. Lucyny Czechowskiej, Magdaleny Bierowiec . Tom II .- Toruń : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011 - s. 183--198 .- ISBN: 9788323126218
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13614] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[6] Republika Federalna Niemiec wobec konfliktów zbrojnych współczesnego świata w latach 2005-2010 / Jarosław Flakowski
// W: Stabilizacja nieładu i destabilizacja ładu / pod red. Joanny Dobrowolskiej-Polak .- Poznań : Instytut Zachodni, 2011 - s. 71--86 .- ISBN: 9788361736301
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14187] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[7] Zmiana układu sił politycznych w Sejmiku Województwa Lubuskiego w latach 2002-2010. Próba bilansu / Jarosław Flakowski
// W: Burmistrz, landrat, wojewoda : przemiany administracyjne na Środkowym Nadodrzu od średniowiecza aż do czasów współczesnych / red. nauk. Przemysław Bartkowiak, Dawid Kotlarek, Jarosław Kuczer .- Zielona Góra : Pro Libris, 2011 - s. 174--193 .- ISBN: 9788388336867
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13768] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[8] Elity polityczne byłej NRD po 1989 roku / Jarosław Flakowski
// W: W kręgu polityki* / red. nauk. Adam Ilciów, Robert Potocki, Ryszard Kessler .- Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Instytut Politologii UZ, 2010 .- wyd. II rozszerzone - s. 235--244 .- ISBN: 9788393159710
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-12751] [data modyf: 08-03-2011 10:46]
[9] Zmiana niemieckiej sceny politycznej po wyborach deputowanych do Bundestagu w 2005 roku / Jarosław Flakowski
// W: W kręgu polityki* / red. nauk. Adam Ilciów, Robert Potocki, Ryszard Kessler .- Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Instytut Politologii UZ, 2010 .- wyd. II rozszerzone - s. 255-263 .- ISBN: 9788393159710
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-12753] [data modyf: 08-03-2011 10:50]
[10] Elity polityczne byłej NRD po 1989 roku / Jarosław Flakowski
// W: W kręgu polityki / red. nauk. Adam Ilciów, Robert Potocki .- Zielona Góra - Częstochowa : Śląskie Towarzystwo Naukowe im. Michała Grażyńskiego, 2009 - s. 219--230 .- ISBN: 9788392569985
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11523] [data modyf: 30-11-2009 10:03]
[11] Historia i stan obecny samorządu terytorialnego w Polsce i w Niemczech - ocena porównawcza / Jarosław Flakowski
// W: Polityka regionalna w Polsce jako przestrzeń aktywności samorządu terytorialnego / praca zbiorowa pod red. Waldemara Sługockiego .- Warszawa : Dom Wydaw. ELIPSA, 2009 - s. 139--152 .- ISBN: 9788371518409
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11076] [data modyf: 04-05-2009 15:27]
[12] Udział mieszkańców województwa lubuskiego w elekcji deputowanych do Parlamentu Europejskiego w latach 2004 oraz 2009. Próba bilansu / Jarosław Flakowski
// W: Lubuskie jako region we współczesnym świecie / pod red. Bernadetty Nitschke i Jarosława Flakowskiego .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009 - s. 53--70 .- ISBN: 97883748130909
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11712] [data modyf: 16-02-2010 07:22]
[13] Zmiana niemieckiej sceny politycznej po wyborach deputowanych do Bundestagu w 2005 roku / Jarosław Flakowski
// W: W kręgu polityki / red. nauk. Adam Ilciów, Robert Potocki .- Zielona Góra - Częstochowa : Śląskie Towarzystwo Naukowe im. Michała Grażyńskiego, 2009 - s. 255--263 .- ISBN: 9788392569985
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12696] [data modyf: 18-02-2011 08:30]
[14] Samorząd terytorialny na poziomie regionalnym. Analiza aktywności politycznej lubuskiej regionalnej wspólnoty lokalnej / Jarosław Flakowski
// W: Kultura i społeczeństwo na Środkowym Nadodrzu w XIX i XX wieku / red. nauk. Przemysław Bartkowiak, Dawid Kotlarek .- Zielona Góra : Pro Libris, 2008 - s. 289--300 .- ISBN: 9788388336652
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10562] [data modyf: 30-10-2008 16:52]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Rola Programu Wiedza, Edukacja, Rozwój w budowaniu konkurencyjności regionów na przykładzie województwa lubuskiego / Jarosław Flakowski // Marketing i Rynek .- 2017, nr 10, s. 170--185, ISSN: 1231-7853, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: European Social Fund, Europejski Fundusz Społeczny, competitiveness, european funds, european intervention, fundusze europejskie, interwencja europejska, konkurencyjność, region
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-21978] [data modyf: 21-11-2017 10:17]
[2] Współpraca transgraniczna województwa lubuskiego i Kraju Związkowego Branderburgia / Jarosław Flakowski, Waldemar Sługocki // Homo Politicus : rocznik politologiczny .- 2017, nr 12, s. 183--196, ISSN: 2391-5110, : bibliogr.mapy.summ.
Słowa kluczowe: INTERREG, europejska współpraca terytorialna, europejska współpraca transgraniczna, pogranicza polsko-niemieckie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWCZ-21550] [data modyf: 18-07-2017 09:46]
[3] Polsko-niemieckie pogranicze w programach operacyjnych Europejskiej Współpracy Transgranicznej / Jarosław Flakowski, Waldemar Sługocki // Rocznik Lubuski: Współpraca na pograniczu polsko-niemieckim. Geneza - stan obecny - perspektywy .- 2012, tom 38, część 1, s. 177--198, ISSN: 0485-3083, : bibliogr.mapy.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16848] [data modyf: 29-07-2014 08:38]
[4] Geografia polityczna województwa lubuskiego po wyborach roku 2006. Analiza wybranych zagadnień / Jarosław Flakowski // Rocznik Lubuski: Przegląd życia społeczno - politycznego w województwie lubuskim .- 2007, T. 33, cz. 2, s. 281--306, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12761] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Niemieckie partie polityczne po upadku muru berlińskiego. Ewolucja rywalizacji międzypartyjnej na arenie federalnej w latach 1990-2007 / Jarosław Flakowski // W: Młody Politolog .- 2011, Nr 1, s. 59--88 : tab.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8892] [data modyf: 02-04-2011 10:25]
[2] Niemiecka scena polityczna po wyborach w 1994 i 1998 roku. Kierunki ewolucji / Jarosław Flakowski // W: In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką .- 2010, Tom 4, s. 189--211, ISSN: 1899-2722, : tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8873] [data modyf: 15-09-2014 09:09]
[3] Zjednoczone Niemcy wobec współczesnych konfliktów zbrojnych (1990-2007) / Jarosław Flakowski // W: Athenaeum: Polskie Studia Politologiczne .- 2010, vol. 23, s. 234--251, ISSN: 1505-2192, : mapy.tab.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWI-8570] [data modyf: 17-03-2010 12:58]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Lubuskie jako region we współczesnym świecie / (Red.) Bernadetta Nitschke-Szram, Jarosław Flakowski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009, 161 s. .- ISBN: 97883748130909
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4687] [data modyf: 26-09-2015 09:54]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Europejskie stosunki narodowościowe. Aspekty duchowe i materialne / / pod red. nauk. Bernadetty Nitschke .- Zielona Góra , 2010 (Rec.) Jarosław Flakowski // Przegląd Narodowościowy = Journal of Nations .- 2012, nr 1, s. 213--217
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski