System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Agnieszka Kulawik
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Matematyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 2 pozycji bibliograficznych
1 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Robust estimation in the multivariate normal model with variance components / Agnieszka Kulawik, Stefan Zontek // Statistics .- 2015, Vol. 49, no. 4, s. 766--780, ISSN: 0233-1888, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.1080/02331888.2014.932793         Cytowania wg Scopus: 1 [14-10-2019]
[AWCZ-19061] [data modyf: 20-08-2015 14:28]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] On robust estimation / Agnieszka Kulawik // W: XII Międzynarodowe warsztaty dla młodych matematyków : rachunek prawdopodobieństwa i statystyka. Kraków, Polska, 2010 .- Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2010, s. 67--70 .- ISBN: 9788392954712
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19737] [data modyf: 12-10-2010 14:21]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski