System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Grażyna Biczysko
Zobacz również publikacje autora afiliowane w innej jednostce UZ:
Collegium Medicum Grażyna Biczysko
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Byli Pracownicy Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 15 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Sport w Związku Harcerstwa Polskiego w okresie międzywojennym, Grażyna Biczysko
// W: Kultura fizyczna w czasach zaborów i w Drugiej Rzeczypospolitej, 2012. / red. R. Urban, L. Nowak, A. Kowalczyk, Gorzów Wlkp. : Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF (Z Najnowszej Historii Kultury Fizycznej w Polsce Tom X (1)), s. 225--241
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14835] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[2] Poglądy wybitnych działaczy harcerskich na wychowanie fizyczne i sport do 1939, Grażyna Biczysko
// W: Ontogeneza i promocja zdrowia w aspekcie medycyny, antropologii i wychowania fizycznego, 2011. / red. nauk. Józef Tatarczuk, Ryszard Asienkiewicz, Ewa Skorupka, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 297--318, ISBN: 9788374814171
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14377] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[3] Kształtowanie obrazu współczesnego sportu przez media, kibiców, system sportowy, Grażyna Biczysko, Mariola Radzińska
// W: Społeczno-edukacyjne oblicza współczesnego sportu i olimpizmu = Socio-educational faces of contemporary sport and Olympism : aktywność fizyczna dzieci, młodzieży i dorosłych na przełomie XX i XXI wieku = physical activity of children, adolescents, and adults at the turn of the 20th and the 21st century, 2010. / red. nauk. Jerzy Nowocień, Jerzy Chełmecki, Warszawa : AWF w Warszawie, Polska Akademia Olimpijska, s. 109--115, ISBN: 9788361830481
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12825] [data modyf: 04-04-2011 13:36]
[4] The establishment and activity of the Scouts Sports Clubs in the Second Republic of Poland, Grażyna Biczysko
// W: Physical education and sport in the time of the partitions and the Second Republic, 2010. / ed. by L. Nowak, Gorzów Wlkp. : Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp. (From the Most Recent History of Physical Culture in Poland Vol. IX), s. 157--169, ISBN: 9788392911449
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12014] [data modyf: 28-05-2010 11:58]
[5] Geneza sportu strzeleckiego w ZHP w okresie międzywojennym, Grażyna Biczysko
// W: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T. 6, 2004. / pod red. Leonarda Nowaka, Gorzów Wlkp. : Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp. (Prace Naukowe Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej), s. 207--211, ISBN: 8391803287
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12351] [data modyf: 02-11-2010 14:20]
[6] Problematyka wychowania fizycznego i sportu na łamach prasy harcerskiej w kraju i na obczyźnie w latach 1918-1939, Grażyna Biczysko
// W: Z dziejów prasy harcerskiej w kraju i na obczyźnie, 2003. / red. W. Kukla, M. Szczerbiński, Gorzów Wlkp. : Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp., s. 43--61, ISBN: 8388784277
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12109] [data modyf: 09-07-2010 09:45]
[7] Problematyka wychowania fiztcznego i sportu na łamach wybranej krajowej prasy harcerskiej w latach 1910-1939, Grażyna Biczysko
// W: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T. 5 : Prace Naukowe Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej, 2002. / pod red. B. Woltmanna, Gorzów Wlkp. : PTNKF SHKF Oddział, s. 71--77, ISBN: 8390663864
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12385] [data modyf: 09-11-2010 12:20]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Turystyka i krajoznawstwo w Związku Harcerstwa Polskiego w II Rzeczypospolitej / Grażyna Biczysko // W: Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie - (Kultura Fizyczna) .- 2011, Z. 10, s. 43--55 bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: krajoznawstwo, obozownictwo harcerskie, turystyka, wycieczka,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-9361] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[2] Charakterystyka porównawcza zróżnicowania morfologicznego i typologicznego młodzieży akademickiej w Polsce (na przykładzie studentów i studentek wychowania fizycznego) / Ryszard Asienkiewicz, Grażyna Biczysko, Józef Tatarczuk // W: Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie - (Kultura Fizyczna) .- 2010, Z. 9, s. 153--170 bibliogr. tab. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8815] [data modyf: 15-09-2014 09:13]
[3] Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna Katedry Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego w latach 1999-2009 / Ewa Skorupka, Ryszard Asienkiewicz, Grażyna Biczysko // W: Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie - (Kultura Fizyczna) .- 2010, Z. 9, s. 255--266
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8817] [data modyf: 15-09-2014 09:16]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Rozwój narciarstwa w Związku Harcerstwa Polskiego w okresie międzywojennym 1918-1939, 2008. Grażyna Biczysko // W: Wychowanie fizyczne i sport w badaniach naukowych : XVI konferencja naukowa. Poznań, Polska Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, 2009, s. 21--26, ISBN: 9788361414155
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19168] [data modyf: 22-05-2009 13:06]
[2] Stan badań dziejów harcerstwa polskiego w Rosji w latach 1912-1924, 2001. Grażyna Biczysko // W: Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Polaków na Wschodzie : konferencja naukowa. Gorzów Wlkp., Polska Gorzów Wlkp. : [brak wydawcy], 2001, s. 69--76, ISBN: 8391166066 .- Prace Naukowe Światowej Rady Badań nad Polonią T. 7
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19798] [data modyf: 03-11-2010 15:42]
[3] Wkład ZHP w rozwój sportów wodnych w II Rzeczypospolitej, 1999. Grażyna Biczysko // W: Z najnowszej historii kultuty fizycznej w Polsce. T.4. : VII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kultuty Fizycznej. Chycina, Polska Gorzów Wlkp. : [brak wydawcy], 2000, s. 109--116, ISBN: 8391128415
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19803] [data modyf: 02-11-2010 13:59]
[4] Problematyka harcerstwa na obczyźnie w wybranych krajowych pismach harcerskich do 1991 r., 1992. Ewa Brzezińska, Grażyna Biczysko, Marek Szczerbiński // W: Dzieje harcerstwa na obczyźnie w latach 1919-1992 : materiały z konferencji naukowej w Rogach k. Gorzowa Wlkp.. Rogi k. Gorzowa Wlkp., Polska Gorzów Wlkp. : [brak wydawcy], 1992, s. 33--42, ISBN: 8390089513
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19804] [data modyf: 02-11-2010 14:45]
[5] Problematyka kultury fizycznej na łamach miesięcznika "Zdrój" (1925-1930), 1988. Grażyna Biczysko, Jarosław Kaczmarek // W: Polonijna kultura fizyczna : IV krajowa konferencja naukowa. Rogi k. Gorzowa Wlkp., Polska Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, 1990, s. 253--266 .- Monografie AWF nr 264
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19805] [data modyf: 03-11-2010 15:06]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski