System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Marek Rokita
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Byli Pracownicy Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 5 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Teoria treningu tańca sportowego, 2011. Michał Bajdziński , Marek Rokita, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski 332 s. , ISBN: 8392312562,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-10567] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[2] Podstawy teorii treningu motorycznego w spotrowym tańcu towarzyskim, 2006. Marek Rokita, Michał Bajdziński , Gorzów Wlkp. - Kraków : Marek Rokita, Michał Bajdziński 241 s. , ISBN: 8392312511,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9533] [data modyf: 15-04-2010 11:07]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] The ability to maintain balance depending on the kinds of the informative stimulus among the contestants of a sociable dance, Michał Bajdziński , Marek Rokita
// W: Conditions for Biological and Motor Development in Various Periods of Ontogenesis, 2011. / Edited by Józef Tatarczuk, Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, s. 47--53, ISBN: 9788374814188
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14385] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[2] Taniec towarzyski jako dyscyplina sportowa, Marek Rokita, Anatol Skrypko, Arina Rokita
// W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku.T. 11, cz. 2, 2007. / red. nauk. Danuta Umiastowska, Szczecin : Wydaw. Promocyjne "Albatros", s. 177--182, ISBN: 9788388038600
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11853] [data modyf: 15-04-2010 11:11]
[3] Wpływ poczucia rytmu na opanowanie techniki w tańcu sportowym, Marek Rokita, Marina Grebienczuk, Anatol Skrypko
// W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku.T. 11, cz. 2, 2007. / red. nauk. Danuta Umiastowska, Szczecin : Wydaw. Promocyjne "Albatros", s. 171--176, ISBN: 9788388038600
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11852] [data modyf: 15-04-2010 11:11]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski