System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Justyna Nyćkowiak
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki socjologiczne (100 %)
Jednostka: Instytut Socjologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 22 pozycji bibliograficznych
4 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Zróżnicowanie narodowościowe zespołów e-sportowych, Justyna Nyćkowiak, Tomasz Kołodziej
// W: Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Europa - podzielona wspólnota?, 2018. / red. nauk. Maria Zielońska, Dorota Szaban, Beata Trzop, Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, s. 201--216, ISBN: 9788394577926
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20448] [data modyf: 04-06-2019 11:54]
[2,5] [0,5]
[2] Plany migracyjne i wyjazdy zagraniczne studentów, Justyna Nyćkowiak
// W: Młodzież w czasach nieufności. Studenci zielonogórscy o sobie i innych, 2016. / red. nauk. Maria Zielińska, Dorota Szaban, Zielona Góra : Fundacja Obserwatorium Społeczne Inter Alia, s. 216--252, ISBN: 9788394577902
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18149] [data modyf: 12-09-2016 10:16]
[3] Charakterystyka badanych osób, Dorota Szaban, Justyna Nyćkowiak, Tomasz Kołodziej
// W: Diagnoza jakości i poziomu życia mieszkańców województwa lubuskiego, 2015. / red. nauk. Dorota Szaban, Zielona Góra : Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, s. 9--17, ISBN: 9788391503799
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17063] [data modyf: 06-08-2015 08:16]
[4] Praca zawodowa i lubuski rynek pracy, Tomasz Kołodziej, Justyna Nyćkowiak, Beata Trzop
// W: Diagnoza jakości i poziomu życia mieszkańców województwa lubuskiego, 2015. / red. nauk. Dorota Szaban, Zielona Góra : Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, s. 44--76, ISBN: 9788391503799
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17065] [data modyf: 06-08-2015 08:21]
[5] Wpływ tymczasowych migracji zarobkowych po 2004 r. na sytuację zawodową mieszkańców województwa lubuskiego, Justyna Nyćkowiak, Tomasz Kołodziej
// W: Pogranicza i centra współczesnej Europy. Różnorodność praktyk i teorii, 2015. / red. nauk. Dorota Szaban, Justyna Nyćkowiak, Tomasz Kołodziej, Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe (Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Seria Monograficzna Tom IX, część 2), s. 453--466, ISBN: 9788388317149
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17485] [data modyf: 13-01-2016 13:04]
[6] Kariery polityczne parlamentarzystów i ich wpływ na opinie o Unii Europejskiej, Justyna Nyćkowiak
// W: Tożsamość, zaufanie, integracja : Polska i Europa, 2012. / pod red. Włodzimierza Wesołowskiego, Kazimierza M. Słomczyńskiego, Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, s. 61--80, ISBN: 9788376830506
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14585] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[7] Do Parliamentarians' Careers Influence Their Attitudes Toward the European Union? A Comparison of the 2007 and 2009 Data, Justyna Nyćkowiak
// W: National and European? : Polish political elite in comparative perspective, 2010. / ed. by Włodzimierz Wesołowski, Kazimierz M. Słomczyński, Joshua Kjerulf Dubrow, Warsaw : IFiS Publishers, s. 57--72, ISBN: 9788376830285
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13046] [data modyf: 08-08-2011 12:13]
[8] Władza polityczna a sukces w świadomości kobiet, Justyna Nyćkowiak
// W: Kariera i sukces : analizy socjologiczne, 2007. / red. nauk. Kazimierz M. Słomczyński, Zielona Góra - Warszawa : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 283--302, ISBN: 9788374811071
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9441] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Playing DOTA 2: Professional careers in e-sports / Justyna Nyćkowiak, 2018. Rocznik Lubuski tom 44, część I, 145--159, ISSN: 0485-3083, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: DOTA 2, e-sport, e-sports players' careers, professional career
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-23456] [data modyf: 03-01-2019 09:19]
[11] [1]
[2] International scientific collaboration in the electolar control in eastern Europe project / Justyna Nyćkowiak, Joshua Kjerulf Dubrow, Tomasz Kołodziej, 2016. Rocznik Lubuski: Good Connections. Trust, cooperation and education in the mirror of social sciences tom 2, cz. 2a, 111--123, ISSN: 0485-3083, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: EAST-PaC, political biography, political careers
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-21086] [data modyf: 24-02-2017 09:16]
[3] Doświadczenia zawodowe osób rozpoczynających studia na kierunkach społecnych Uniwersytetu Zielonogórskiego w kontekście niedopasowania behawioralnego / Justyna Nyćkowiak, Tomasz Kołodziej, 2014. Rocznik Lubuski: Młodzież w czasach kryzysu ekonomicznego. Między edukacją i pracą Tom 40, cz. 2a, 137--152, ISSN: 0485-3083, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: behavioural maladjustment, labour market, professional experience
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-18540] [data modyf: 29-07-2015 10:58]
[4] Pokoleniowe uwarunkowania opinii na temat przemian politycznych w Polsce po 1989 roku w świetle danych POLPAN 1993-2008 / Justyna Nyćkowiak, 2011. Rocznik Lubuski: zrozumieć społeczeństwo, zrozumieć pokolenia. Młodzież, młodość i pokoleniowość w analizach socjologicznych Tom 37, część 2, 83--97, ISSN: 0485-3083, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-15949] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[5] Człowiek w obrazie miasta - aktor drugiego planu? / Justyna Nyćkowiak, 2009. Rocznik Lubuski: Współczesna wizja miasta w teorii i praktyce społecznej, T. 35, cz. 2, 15--26, ISSN: 0485-3083, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-14255] [data modyf: 09-12-2009 08:55]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Construction and Use of a Relational Database to Analyze the Careers of Professional Politicians in Poland, 1985-2007 / Justyna Nyćkowiak // W: Ask. Research & Methods .- 2014, Vol. 23, s. 115--134, ISSN: 1234-9224,
Słowa kluczowe: parlamentarians' careers, professional politicians, relational database,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-10084] [data modyf: 03-08-2015 09:37]
[2] Perspektywa neoinstytucjonalna w analizach przebiegu karier politycznych / Justyna Nyćkowiak // W: Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica .- 2013, 46, s. 75--87, ISSN: 0208-600X,
Słowa kluczowe: kariery polityczne, neoinstitutionalism, neoinstytucjonalizm, political careers, politycy zawodowi, professional politicians,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-9906] [data modyf: 22-07-2015 09:55]
[3] Political Activity : Is Trust in Democratic Institutions Really a Relevant Determinant? / Justyna Nyćkowiak // W: International Journal of Sociology .- 2009, vol. 39 No. 1, s. 49--61 bibliogr. tab. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8347] [data modyf: 16-04-2009 13:42]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Doświadczenia zawodowe studentów pierwszego roku kierunków społecznych, 2014. Justyna Nyćkowiak, Tomasz Kołodziej // W: Molodižna politika: problemi ta perspektivi = Youth Policy: Problems and Prospects. Przemyśl, Ukraina Drogobič : [brak wydawcy], 2014, s. 372--378, ISBN: 97896697337
Słowa kluczowe: doświadczenia zawodowe studentów, edukacja, rynek pracy

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21300] [data modyf: 07-08-2015 10:23]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Pogranicza i centra współczesnej Europy. Różnorodność praktyk i teorii : (Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Seria Monograficzna, tom IX, część 2) / (Red.) Dorota Szaban, Justyna Nyćkowiak, Tomasz Kołodziej .- Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 2015, 506 s. .- ISBN: 9788388317149
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5389] [data modyf: 17-12-2015 13:48]
[2] Doświadczenia edukacyjne i rodzinne młodzieży rozpoczynającej naukę w szkole wyższej : szanse i zagrożenia dla rozwoju samosterowności/ raport opracował zespół w składzie / (Red.) Katarzyna Walentynowicz-Moryl, Justyna Nyćkowiak, Tomasz Kołodziej .- Zielona Góra : Instytut Socjologii UZ, 2010, 61 s.
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4874] [data modyf: 25-10-2011 14:01]
[3] Rocznik Lubuski : Współczesna wizja miasta w teorii i praktyce społecznej / (Red.) Żywia Leszkowicz-Baczyńska, Justyna Nyćkowiak .- Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 2009, T. 35, cz. 2, 221 s.
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4666] [data modyf: 04-12-2012 10:35]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski